CRM Vägen till tillväxt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CRM Vägen till tillväxt!"

Transkript

1 CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill därför gärna dela med oss av våra erfarenheter, vilket kan ge inspiration till att lyfta företagets arbete inom bl.a. försäljning, marknadsföring och kundservice. Vår erfarenhet bygger dels på tusentals implementeringar, dels på vår egen användning av TimeLog CRM internt i TimeLog. Vi hoppas att detta whitepaper kan hjälpa er att utnyttja CRM systemets många möjligheter, oavsett vilket system ni använder, så att ni kan stärka företaget och nå målen. 1

2 Så här utnyttjas CRM på bästa sätt! Här delar vi med oss av våra erfarenheter av CRM-systemet generellt, samt vad vi har upplevt i genomförandet av TimeLog CRM internt. 1 CRM mycket mer än ett säljverktyg 3 2 Den stora utmaningen datakvalitet Vilka data samlar TimeLog in? Hur har vi själva ställt in CRM-systemet? 5 3 Kunskapsutbyte stärker kundrelationer Kundservice i TimeLog 7 4 Försäljning, försäljning och åter försäljning Pipelinestyrning Skilja agnarna från vetet Optimering av försäljningsprocessen 10 5 Målinrikta din marknadsföring Hur använder vi CRM på marknadsavdelningen? 11 6 Så hur kommer vi igång? udgåva Skriven av Sascha Skydsgaard TimeLog A/S Kungsgatan Stockholm Sverige Telefon TimeLog A/S Alla rättigheter förbehållna. 2

3 1 CRM mycket mer än ett säljverktyg När företag är ute för att söka efter ett CRM-system, så är det oftast för att tillgodose att försäljningsavdelningen behöver ha kontroll över sina leads och affärsmöjligheter. Alla tänker inte på att ett CRM-system kan användas till mycket mer, om man väljer att utnyttja de möjligheter som finns att samla in och dela data. I TimeLog startade vi, som så många andra företag, med att endast använda vårt CRM-system till att strukturera vår potentiella försäljning. Naturligtvis skrevs det också en del sporadiska kommentarer om våra kunder, men det var inte strukturerat, och det fanns inga riktlinjer för denna kunskapsinsamling. Allt fokus låg på nyförsäljning och inte ens det var speciellt strukturerat. Men genom att gå från att vara ett nystartat företag till ett etablerade företag, har vi lärt oss att strukturerad kunskap och insamling är avgörande för vår affärsstrategi och för att uppnå våra tillväxtmål. Vi har därför utökat vår användning av CRM-systemet, så att det idag är kunskapskärnan i vårt företag, och den information den innehåller är ramen för flera stora strategiska beslut för vårt företag. 2 Den stora utmaningen datakvalitet En sak är att investera i ett CRM-system, en annan sak att genomföra det, så att hela företaget förstår vikten av att samla information om kunderna. Det är oftast lätt att få säljare och konsulter att använda systemet, eftersom det är det system som de använder för sina dagliga rapporter och för att hålla ordning på sina aktiviteter. Men andra avdelningar, som normalt sett inte använder systemet, glömmer ofta att lämna kommentarer, när de har varit i kontakt med kunder om saker som kan vara viktiga kunskaper för t.ex. kundservice när kunden ringer nästa gång. En annan utmaning kan vara att den information man vill ha registrerad på kunderna, inte fylls i på grund av Jäkt. Det kan bidra till att de rapporter som skapas inte visar rätt tendenser/resultat, och därmed fattas beslut på felaktiga grund. Därför är ett aktuellt CRM nyckeln till framgång. För att utnyttja systemets uppgifter och därmed få trovärdiga analyser, måste det finnas vissa minimikrav för de uppgifter som ska anges. Men tänk på; Det är viktigt, att det inte bara matas in uppgifter för sakens skull. Det bör endast göras om det faktiskt finns ett syfte. Många fastnar och vill veta allt, men det blir en alltför stor administrativ börda i det dagliga arbetet. Så hellre få, relevanta uppgifter, som är aktuella och trovärdiga. 3

4 För att vara säker på att de anställda förstår vikten av denna administrativa uppgift, som är att mata in data, är det nödvändigt att ledningen visar vad det har för betydelse för företaget. Annars blir det svårt att få en konsekvent användning av systemet, eftersom de anställda har olika syn på vad som är viktig information och ofta noterar, det som är viktigt för dem. Så håll fokus på att alla anställda förstår "Vad betyder det för mig" och "Vad betyder det för företaget", så att det blir en naturlig del av vardagen. 2.1 Vilka data samlar TimeLog in? Vi använder också våra data till att samla in information om våra kunder Vi har, när tiden gått, ändrat våra inställningar flera gånger, i takt med att vi börjar förstå våra databehov. Vi är mycket uppmärksamma på att skapa enighet t.ex. om viktning av affärsmöjligheter, kategorisering av A, B och C-företag samt att ange kundstatus. Sådan tydlighet effektiviserar medarbetarnas datahantering och ger oss giltiga data, som vi kan ha som underlag när vi ska fatta strategiska beslut. Vi använder också våra data till att samla in information om våra kunder, så att vi kan erbjuda den bästa servicen och svara på frågor om marknaden, säljarnas prestationer, avkastning på marknadsföringsåtgärder och många andra saker. I de kommande avsnitten kommer vi att fördjupa oss i dessa områden och ge exempel. Men för att ge en övergripande förståelse för hur vi använder uppgifterna, kommer här några av de frågor som vi får besvarat genom våra CRM-data: Hur stor procent av våra möten utvecklas till kunder? Hur stor procent av de leads vi kommer i kontakt med, förlorar vi till konkurrenter (och vilka)? Vad genererar de olika försäljningskanalerna i omsättning t.ex. Adwords, SEO, Canvas, och mässor? Hur många kunder får vi genom kundrekommendationer? Vad blir resultatet av en bestämd marknadsföringskampanj? Vilka branscher är vi bäst representerade i? Vilken bransch kunde vara intressant för oss att utforska djupare? Hur nöjda är våra kunder på vår interna nöjdhetsskala? Vilka integrationer, ska vi prioritera först grundat på de system som våra kunder använder? 4

5 Alla dessa frågor kan vi få besvarade på mindre än 30 minuter. Hur många av de frågorna, kan ni få svar på i ert företag just nu? 2.2 Hur har vi själva ställt in CRM-systemet? I detta avsnitt ger vi exempel på några av de inställningsalternativ som har haft störst inverkan på våra analysmöjligheter. I TimeLog CRM finns det möjlighet att skapa egna grupper/ämnen som ni vill ha information om. Detta innebär att man kan göra en rullgardinsmeny med alternativ, som medarbetarna kan välja mellan. Dessa kan sedan sökas på olika sätt och segmenteringen kan göras snävare, om så önskas. Här följer några av de grupper, som vi har upprättat: Vilka ekonomisystem använder våra kunder (och lön- och CRM-system)? Hur har vi kommit i kontakt med kunden (rekommendation, SEO, Adwords, Canvas osv.)? Vilket system hade de innan de valde TimeLog Project (eller använder de nu)? Vilken konkurrent hade vi i försäljningsprocessen? Är kunden intresserad av att vara referenskund? Vilken kategori är kunden? (A, B, C detta byts senare) Genom att fylla i dessa uppgifter, kan vi lätt få svar på de tidigare nämnda frågorna. Vi kan t.ex. lätt få reda på, vilket ekonomi- och lönesystem, som är bäst representerat hos våra kunder. Vi använder dessa kunskaper för att utveckla vår färdplan, så vi gör integrationer till de system, som flest kunder får glädje av. Förutom att dra nytta av dessa grupper, så vi har valt att utöka användningen av kundstatus. När vi pratar med våra kunder, har många ofta bara en status för till exempel inaktuella leads (så började vi också själva). Vi var dock nyfikna på att få veta orsaken till att ett företag inte blev kund hos. Därför var vi tvungna att sitta och läsa kommentarer om varje enskilt lead. Men genom att lägga till fler kundstatusar, 5

6 Citat kan vi nu på nolltid analysera oss fram till anledningen till att vi inte kom vidare i dialogen. I Figur 1 är en översikt av de olika inaktuella statusar, som vi arbetar med. Med dem kan vi nu skilja mellan de inaktuelle ämnena och försöka väcka dem till liv igen med hjälp av olika metoder. Figur 1 Översikt av inaktuella statusar. 3 Kunskapsutbyte stärker kundrelationer Klockan är fredag eftermiddag, och du har just kommit ut från ett kundmöte. Du har bråttom hem och hinner därför inte skriva ett kort referat av mötet i CRMsystemet. Det måste du göra på måndag. Det är måndag, och du börjar dagen hos en av dina kunder, där du ska vara hela dagen, så du klarar inte av att skriva referatet från fredagen. Det måste du göra i morgon. Låter det bekant? Hur stor är sannolikheten att fredagens mötesreferat och beslut kommer att noteras noggrant i CRM-systemet? Inte särskilt stor men det är väl okej denna en enda gång. Eller är det det? Vad händer om kunden ringer för att ställa mer frågor om 6

7 något av det ni talade om på mötet, och räknar med att en kollega ska kunna svara på det? Men den här kollegan har ingen aning om vad det handlar om, eftersom det inte finns något i CRM, och kommer att ge kunden fel råd. Kunden får senare veta att information var helt fel och blir arg på den dåliga servicen och börjar nu leta efter andra leverantörer. Detta kan vara vardagsmat i många företag, om kvaliteten på uppgifterna i CRMsystemet inte upprätthålls. Ett CRM-system är ett kunskapscentrum där alla medarbetare ska kunna hitta den senaste informationen om befintliga kunder. En annan fördel med att skriva ner information om kunderna noggrant är, att om en medarbetare slutar, så försvinner all kunskap inte med den personen, och kunden behöver inte uppleva att han måste förklara det som hänt för den nya kontaktpersonen. 3.1 Kundservice i TimeLog I TimeLog fokuserar vi på kundservice och lägger stor vikt vid att alla i företaget skriver in överenskommelser eller viktig korrespondens i CRM-systemet. Om en utvecklare till exempel för en dialog om en specialutvecklad rapport är det viktigt för kundtjänst att veta, när man har varit i kontakt med kunden. Genom att vi är noggranna i vårt kunskapsutbyte, är det också lätt att gå till en kollega och få en fördjupning av korrespondens, om det behövs. Nedan följer några exempel på hur vår kundtjänst använder CRM-systemet i det dagliga livet Vår kundtjänst gör proaktiva servicesamtal till våra kunder eller skickar servicemejl. Så när vi får en ny kund, upprättar vi omedelbart en uppgift på kunden med det första servicesamtalet efter genomförandet. Därmed kan alla som har kontakt med kunden se till att en uppföljning är planerad, vem som ska göra den och när. Säljaren kan känna sig lugn och vet att kunderna inte glöms bort. När vi har varit i kontakt med kunden anges deras nöjdhet på vår interna nöjdhetsskala. Detta gör vi via en av de tidigare nämnda grupper, som man själv kan ställa in. Därutöver skrivs ett kort referat av samtalet och eventuellt en handlingsplan, så alla vet vad man senast har avtalat med kunden. Genom att använda gruppfunktionen, kan vi exportera dessa data och analysera oss till nöjdhetsgraden och eventuella trender om vi korsanalyserar med land, bransch osv. Den kunskapen kan vi använda för att utveckla vår kundservice ytterligare. 7

8 Det kräver en viss disciplin av alla säljare och konsulter, så att man säkert vet att man kan lita på uppgifterna Ett annat exempel på hur vi använder gruppfunktionen inom kundservice, är att vi under samtalen frågar vilka andra affärssystem som kunden använder, om det inte redan har angetts av säljaren eller konsulterna. Denna information har flera syften. För det första kan vår utvecklingsavdelning snabbt få en överblick av vilka system, som det kan vara lämpligt att göra standardintegrationer med. För det andra, kan vi lätt segmentera oss fram till vilka kunder som kan vara intresserade av sådan integration, när den är klar, och vi kan därmed personligen informera dem om vad som kommer. Således använder vi vår datainsamling för att göra våra kunder nöjda genom att ligga i framkant. 4 Försäljning, försäljning och åter försäljning Som nämnts tidigare, så är det huvudsakliga syftet med ett CRM-system för många att få ett grepp om säljaktiviteterna. Det kräver en viss disciplin av alla säljare och konsulter, så att man säkert vet att man kan lita på uppgifterna. Det är därför viktigt med vissa interna riktlinjer för vilka data, som ett minimum, ska finnas tillgängliga på ett kundkort. Men förutom att de är nödvändiga på en försäljningsavdelning för att hålla reda på dagliga aktiviteter, så finns det andra fördelar med att använda sig av ett CRM-system för försäljningsavdelningen. Genom att använda ett CRM-system, förlorar man inte värdefull kunskap om potentiella kunder och de säljprocesser, som pågår, om en medarbetare slutar eller blir sjuk. Det blir lätt för andra att ta över, vilket minskar risken för att förlora potentiell försäljning. 4.1 Pipelinestyrning I försäljningen ligger fokus hela tiden på pipelinens storlek dvs. hur ser den kommande perioden ut rent försäljningsmässigt har en mängd order avslutats, eller måste man ut och knacka dörr, så omsättningen säkras? Det man ska hålla ögonen på när det gäller ledning av en försäljningspipeline är att vissa säljare är optimister, medan andra är pessimister. Detta kan göra det riktigt svårt att lita på pipelinens prognoser, såvida det inte finns fasta regler för när en försäljning är hot lead, qualified lead osv. Vi använder modellen i Figur 2 för att se till, att alla säljare rapporterar enligt samma förutsättningar. 8

9 Modellen visar vägen, från att vara en suspect till att bli kund samt de aktiviteter som måste slutföras innan kunden kan förflyttas framåt i pipelinen. Ni kan alltid skapa er egen översikt och egna regler. Det viktiga är att ni har en gemensam förståelse, annars kommer ni att upptäcka att det är svårt att lita på data, och därmed få några obehagliga överraskningar. En aktuell pipeline ger därför en ovärderlig överblick av försäljningsarbetet i företaget och ser till att eventuella budgetavvikelser hittas tidigt, så att ledningen har möjlighet att agera proaktivt och vidta åtgärder som gör att man når försäljningsbudgeten. Figur 2 TimeLogs CRM-modell 9

10 4.2 Skilja agnarna från vetet Ett effektivt säljarbete kräver ett målinriktat fokus. Förr i tiden var ett lead ett lead (och samma sak med kunder). Nu har vi delat in dem i kategorier (A, B, C) för att bättre kunna målinrikta våra försäljnings- och kundservicestrategier till de olika behov, som särskiljer dessa företag. Med andra ord har vi konkretiserat, vilken vår primära målgrupp är. Det betyder att alla i TimeLog vet vilka företag som vi främst vänder oss till. Detta betyder inte, att vi saknar kunder utanför denna målgrupp och inte vill sälja till dem. Men det gör vårt försäljningsarbete mer fokuserat på den grupp av företag, där vi vet att vår produkt matchar till 100 %. För att stödja detta har vi återigen angett olika segmenteringskriterier i CRM under grupper. Helt konkret har vi delat in de olika branschkoderna i kategorierna A, B, och C. Samtidig har vi också valt att använda antalet medarbetare som ett segmenteringskriterium. På de enskilda kundkorten i systemet, registrerar vi vilken branschkod varje företag har, och hur många anställda de har. Därnäst anger vi om enskilda kunder och leads faller inom kategorierna A, B eller C. Om ni inte har detta strategiska förhållningssätt till er försäljning nu, så krävs det lite fotarbete att få det på plats. Vinsten är emellertid stor, eftersom det dagliga försäljningsarbetet blir enklare, då säljarna vet vilka leads man troligtvis kommer att föra en dialog med. Men ni kan också få intressanta analyser om resultaten i olika branscher och kategorier som ni kan göra strategiska beslut utifrån, i stället för att basera besluten på magkänsla. 4.3 Optimering av försäljningsprocessen Med hjälp av ett CRM-system kan ledningen studera data och analysera säljprocessen på djupet. Därmed kan ni lätt identifiera processer, som ni bör fokusera på att optimera för att nå era försäljningsbudgetar. Med rätt data är det lätt att se svagheterna t.ex.: Att skapa kontakt (Har ni tillräckligt med leads)? Bokning av möten (Hur många procent av era leads leder till möten?) Lämnade anbud (Hur många procent av dem, som har ni möten med, ska ni lämna anbud till?) 10

11 Den slutliga försäljningsprocessen (Hur många procent av de anbud ni skickar ut, leder till ett kontrakt?) Styrkor och svagheter analyseras inte bara för hela avdelningens resultat, utan kan också ge nyttiga kunskaper i förhållande till de enskilda säljarnas kompetenser. Kompetensanalyser utgör grunden för strukturella förändringar i säljteamet i form av en omdefiniering av uppgifter eller kompetensutveckling, varvid säljprocessen optimeras och antalet avslutade säljavtal ökar. Ett En av säljarna kanske är bäst på att avsluta försäljningar, medan någon annan är bäst på att boka möten osv. Vissa säljare är bra på A-leads, andra på C-leads. Så utnyttja de data som kan samlas in automatiskt, för att få en starkare försäljningsutveckling för företaget. CRMsystem bör vara en fröjd för marknadsavdelningen 5 Målinrikta din marknadsföring Hur stor omsättning får ni via er Adwords-investering eller från andra marknadsföringsåtgärder? Det är viktigt att veta, om ni vill använda resurserna där de ger störst omsättning. Ett CRM-system bör vara en fröjd för marknadsavdelningen. Det finns så många olika typer av information, som till exempel kan användas för att skapa målgrupper för kampanjer och följa upp olika marknadsföringsinitiativ för att se den ekonomiska nyttan. Marknadsavdelningen har oftast inte daglig kontakt med kunderna, men kan få stor nytta av sina kollegors hårda arbete med datainsamling. Det är ofta lätt att dra ut data från CRM-system, som man kan arbeta vidare med i Excel. Vissa CRM-system kan också integreras med marknadsavdelningen mejlmarknadsföringssystem, så det skapas synergi mellan olika avdelningars arbete. 5.1 Hur använder vi CRM på marknadsavdelningen? I TimeLog använder vi data från TimeLog CRM för att målinrikta och utvärdera våra marknadsföringsinsatser. TimeLog CRM:s segmenteringsmöjligheter gör det enkelt att skapa specifika segment och sedan exportera vissa profiler, som vi kan skräddarsy för en marknadsföringsinsats. Vi kan till exempel skapa en kampanj till 11

12 leads med kundstatusen "inaktuell förlorad till konkurrent" och rikta en kampanj till dessa via vårt mejlmarknadsföringssystem eller använda kopplade dokument till direktmejl. Samtidigt gör TimeLog CRM det också möjligt att utvärdera vår marknadsföringsinsats, eftersom vi på de enskilda leads-datakorten kan notera hur de har genererats. Har de genererats genom cold call, rekommendationer från andra kunder, en särskild mässa eller via Adwords eller SEO? Det ger oss möjlighet att beräkna en kampanjs ROI (return on investment) och därmed bedöma om kampanjen har varit lönsam. Vi har även möjlighet att göra ännu djupare analyser i fråga om resultaten. Vi kan identifiera, om enskilda leads från vår kampanj finns med i målgruppen eller ej. Är alla genererade leads i kategori C, värda att överväga, vilka anpassningar måste vi göra i förhållande till framtida kampanjer för att genera A-leads. Vill du veta mer om hur Timelogs marknadsavdelning arbetar med och utnyttjar potentialen i TimeLog Project, kan du läsa mer i whitepaper Tidrapportering på TimeLogs marknadsavdelning. 6 Så hur kommer vi igång? Alla företag är olika och det är därför också olika, vad som är viktigt att veta exakt för just ert företag. I takt med att ert företag utvecklas, kommer önskemål om tillgänglig information också att ändras. Vi hoppas att ni har hittat inspiration till att skapa ert CRM-system så att det stödjer företagets rutiner så bra som möjligt. Som företag handlar det om att fråga sig själv "vad vi skulle vilja veta?" och "hur ska vi ta reda på det?". Sakta kommer ni att bygga upp ett system som levererar data, som är efterfrågas. Detta gör att ni får tillgång till en stabil grund för strategiska beslut och en stark grund för tillväxt. Rom byggdes inte på en dag, så fråga dig själv, vilka processer som är viktigast för att komma igång med och genomför dem kontinuerligt. Bättre att ta lite i taget, och att detta genomförs, än att gapa över för mycket, som inte tas med till hundra procent i det dagliga arbetet. Som sagt nyckeln till framgång är trovärdiga data. Om ni behöver råd eller tips, är ni naturligtvis också välkomna att kontakta oss på så ni kan få ut mesta möjliga av er investering. 12

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Mamut Enterprise Call Center

Mamut Enterprise Call Center Mamut Enterprise Call Center Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Call Center. Först får du en genomgång av fördelarna med att använda Mamut Enterprise Call

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring Kundcase Alquity har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring FRÅN FRAGMENTERADE DATA TILL ETT STEG FÖRE Säljaktiviteter och affärsmöjligheter

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet

Nöjdare kunder och högre produktivitet Nöjdare kunder och högre produktivitet Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och vinner konkurrensfördelar.

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Tidrapportering i TimeLog

Tidrapportering i TimeLog Tidrapportering i TimeLog Vitbok om tidrapportering Här får du inblick i hur TimeLog själv som företag använder TimeLog Project för tidrapportering och strategiutveckling. Denna vitbok beskriver hur TimeLog

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

www.webselect.com webselect@uc.se

www.webselect.com webselect@uc.se UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används varje år som underlag till närmare 6 miljoner affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker och finansbolag.

Läs mer

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Produktoch Kundservice. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Produkt-

Läs mer

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten Kundcase Vendelbo Cykler webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten CRM-SYSTEM ÖKADE ÅTER- FÖRSÄLJARENS EFFEKTIVITET OCH KUNDLOJALITETEN Den danska återförsäljaren Vendelbo Cykler fick

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Inboundmarknadsföring för stora företag

Inboundmarknadsföring för stora företag Inboundmarknadsföring för stora företag Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sociala medier Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys Mamut Enterprise Status/Analys Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Status/Analys. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Status/Analys kan ge ditt

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

Marketing Automation! En lathund!

Marketing Automation! En lathund! Marketing Automation! En lathund! Inledning Kampen om kunder är idag tuffare än någonsin. Tack vare internet har kundens möjligheter a6 skaffa sig kunskap och beslutsunderlag fly6as mer och mer -ll kundens

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20%

Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20% Kundcase: Go Nature Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20% Go Nature med Jajja Topp-10 placeringar på de viktigaste sökfraserna. Ökad konvertering från fler relevanta besökare Fler återkommande

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Sociala medier marknadsföring b2b

Sociala medier marknadsföring b2b Sociala medier marknadsföring b2b Göteborgs Uppfinnarförening Seminarium 2013 Presentation Peter Tilling, linkedin.com/in/ptilling förbättrar marknadskommunikation sälj resultat digitala medier som verktyg

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Strategisk tidrapportering

Strategisk tidrapportering Strategisk tidrapportering Håll koll på tiden och gå om konkurrenterna! När tid är pengar Eliminera gissningar och skapa bättre resultat Denna vitbok handlar om hur du kan få ut mesta möjliga av ditt företag

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar LIFE@WORK Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar Ulla Lövholm 1.9. / 2.9.2010 Dagens program 12.30-15.30 Kundens och organisationens förväntningar Kundens behov och förväntningar Psykologiska

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Smart synbarhet på Google fler lönsamma besök

Smart synbarhet på Google fler lönsamma besök Smart synbarhet på Google fler lönsamma besök GARANTERAT 20% ÖKAD TRAFIK Utan Jajja SEO Din hemsida besöks inte av potentiella kunder De som hittar din hemsida tillhör inte din målgrupp Dina besökare lämnar

Läs mer

Försäkringsjämförelse

Försäkringsjämförelse Försäkringsjämförelse Vår jämförelse sparar tid och pengar åt försäkringsbolagen och möjliggör högre kundräddning och nyteckning. ANVÄND PROGRAMMET FÖR ATT JÄMFÖRA ERA PRODUKTER MED KONKURREN- TERNAS OCH

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Säljrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för rapporten

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p)

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p) Fråga 1) Följande fråga beaktar skillnaden mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling. Para ihop varje scenario med det alternativ som passar bäst. A Kontraktsdriven produktutveckling

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Varför en gemensam kommunikationssatsning?

Varför en gemensam kommunikationssatsning? 2013-05-24 Varför en gemensam kommunikationssatsning? Internt Vi gör gemensam sak - tillsammans får vi större genomslagskraft. Externt Lyfta kunskap och förflytta attityder hos allmänheten tillsammans

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 Målsättning Ökad kundnöjdhet Effektivare samtal Ökad försäljning Målsättning Verksamhet Modeller och verktyg Processer, roller och organisation

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Är ditt bolag redo att ta risken?

Är ditt bolag redo att ta risken? Är ditt bolag redo att ta risken? Huvudslutsatser från en unik studie om 100 svenska börsbolags barnrättsarbete. Oktober 2014 Varför har vi gjort studien? För att bidra till att bredda och fördjupa insikten

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer