CRM Vägen till tillväxt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CRM Vägen till tillväxt!"

Transkript

1 CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill därför gärna dela med oss av våra erfarenheter, vilket kan ge inspiration till att lyfta företagets arbete inom bl.a. försäljning, marknadsföring och kundservice. Vår erfarenhet bygger dels på tusentals implementeringar, dels på vår egen användning av TimeLog CRM internt i TimeLog. Vi hoppas att detta whitepaper kan hjälpa er att utnyttja CRM systemets många möjligheter, oavsett vilket system ni använder, så att ni kan stärka företaget och nå målen. 1

2 Så här utnyttjas CRM på bästa sätt! Här delar vi med oss av våra erfarenheter av CRM-systemet generellt, samt vad vi har upplevt i genomförandet av TimeLog CRM internt. 1 CRM mycket mer än ett säljverktyg 3 2 Den stora utmaningen datakvalitet Vilka data samlar TimeLog in? Hur har vi själva ställt in CRM-systemet? 5 3 Kunskapsutbyte stärker kundrelationer Kundservice i TimeLog 7 4 Försäljning, försäljning och åter försäljning Pipelinestyrning Skilja agnarna från vetet Optimering av försäljningsprocessen 10 5 Målinrikta din marknadsföring Hur använder vi CRM på marknadsavdelningen? 11 6 Så hur kommer vi igång? udgåva Skriven av Sascha Skydsgaard TimeLog A/S Kungsgatan Stockholm Sverige Telefon TimeLog A/S Alla rättigheter förbehållna. 2

3 1 CRM mycket mer än ett säljverktyg När företag är ute för att söka efter ett CRM-system, så är det oftast för att tillgodose att försäljningsavdelningen behöver ha kontroll över sina leads och affärsmöjligheter. Alla tänker inte på att ett CRM-system kan användas till mycket mer, om man väljer att utnyttja de möjligheter som finns att samla in och dela data. I TimeLog startade vi, som så många andra företag, med att endast använda vårt CRM-system till att strukturera vår potentiella försäljning. Naturligtvis skrevs det också en del sporadiska kommentarer om våra kunder, men det var inte strukturerat, och det fanns inga riktlinjer för denna kunskapsinsamling. Allt fokus låg på nyförsäljning och inte ens det var speciellt strukturerat. Men genom att gå från att vara ett nystartat företag till ett etablerade företag, har vi lärt oss att strukturerad kunskap och insamling är avgörande för vår affärsstrategi och för att uppnå våra tillväxtmål. Vi har därför utökat vår användning av CRM-systemet, så att det idag är kunskapskärnan i vårt företag, och den information den innehåller är ramen för flera stora strategiska beslut för vårt företag. 2 Den stora utmaningen datakvalitet En sak är att investera i ett CRM-system, en annan sak att genomföra det, så att hela företaget förstår vikten av att samla information om kunderna. Det är oftast lätt att få säljare och konsulter att använda systemet, eftersom det är det system som de använder för sina dagliga rapporter och för att hålla ordning på sina aktiviteter. Men andra avdelningar, som normalt sett inte använder systemet, glömmer ofta att lämna kommentarer, när de har varit i kontakt med kunder om saker som kan vara viktiga kunskaper för t.ex. kundservice när kunden ringer nästa gång. En annan utmaning kan vara att den information man vill ha registrerad på kunderna, inte fylls i på grund av Jäkt. Det kan bidra till att de rapporter som skapas inte visar rätt tendenser/resultat, och därmed fattas beslut på felaktiga grund. Därför är ett aktuellt CRM nyckeln till framgång. För att utnyttja systemets uppgifter och därmed få trovärdiga analyser, måste det finnas vissa minimikrav för de uppgifter som ska anges. Men tänk på; Det är viktigt, att det inte bara matas in uppgifter för sakens skull. Det bör endast göras om det faktiskt finns ett syfte. Många fastnar och vill veta allt, men det blir en alltför stor administrativ börda i det dagliga arbetet. Så hellre få, relevanta uppgifter, som är aktuella och trovärdiga. 3

4 För att vara säker på att de anställda förstår vikten av denna administrativa uppgift, som är att mata in data, är det nödvändigt att ledningen visar vad det har för betydelse för företaget. Annars blir det svårt att få en konsekvent användning av systemet, eftersom de anställda har olika syn på vad som är viktig information och ofta noterar, det som är viktigt för dem. Så håll fokus på att alla anställda förstår "Vad betyder det för mig" och "Vad betyder det för företaget", så att det blir en naturlig del av vardagen. 2.1 Vilka data samlar TimeLog in? Vi använder också våra data till att samla in information om våra kunder Vi har, när tiden gått, ändrat våra inställningar flera gånger, i takt med att vi börjar förstå våra databehov. Vi är mycket uppmärksamma på att skapa enighet t.ex. om viktning av affärsmöjligheter, kategorisering av A, B och C-företag samt att ange kundstatus. Sådan tydlighet effektiviserar medarbetarnas datahantering och ger oss giltiga data, som vi kan ha som underlag när vi ska fatta strategiska beslut. Vi använder också våra data till att samla in information om våra kunder, så att vi kan erbjuda den bästa servicen och svara på frågor om marknaden, säljarnas prestationer, avkastning på marknadsföringsåtgärder och många andra saker. I de kommande avsnitten kommer vi att fördjupa oss i dessa områden och ge exempel. Men för att ge en övergripande förståelse för hur vi använder uppgifterna, kommer här några av de frågor som vi får besvarat genom våra CRM-data: Hur stor procent av våra möten utvecklas till kunder? Hur stor procent av de leads vi kommer i kontakt med, förlorar vi till konkurrenter (och vilka)? Vad genererar de olika försäljningskanalerna i omsättning t.ex. Adwords, SEO, Canvas, och mässor? Hur många kunder får vi genom kundrekommendationer? Vad blir resultatet av en bestämd marknadsföringskampanj? Vilka branscher är vi bäst representerade i? Vilken bransch kunde vara intressant för oss att utforska djupare? Hur nöjda är våra kunder på vår interna nöjdhetsskala? Vilka integrationer, ska vi prioritera först grundat på de system som våra kunder använder? 4

5 Alla dessa frågor kan vi få besvarade på mindre än 30 minuter. Hur många av de frågorna, kan ni få svar på i ert företag just nu? 2.2 Hur har vi själva ställt in CRM-systemet? I detta avsnitt ger vi exempel på några av de inställningsalternativ som har haft störst inverkan på våra analysmöjligheter. I TimeLog CRM finns det möjlighet att skapa egna grupper/ämnen som ni vill ha information om. Detta innebär att man kan göra en rullgardinsmeny med alternativ, som medarbetarna kan välja mellan. Dessa kan sedan sökas på olika sätt och segmenteringen kan göras snävare, om så önskas. Här följer några av de grupper, som vi har upprättat: Vilka ekonomisystem använder våra kunder (och lön- och CRM-system)? Hur har vi kommit i kontakt med kunden (rekommendation, SEO, Adwords, Canvas osv.)? Vilket system hade de innan de valde TimeLog Project (eller använder de nu)? Vilken konkurrent hade vi i försäljningsprocessen? Är kunden intresserad av att vara referenskund? Vilken kategori är kunden? (A, B, C detta byts senare) Genom att fylla i dessa uppgifter, kan vi lätt få svar på de tidigare nämnda frågorna. Vi kan t.ex. lätt få reda på, vilket ekonomi- och lönesystem, som är bäst representerat hos våra kunder. Vi använder dessa kunskaper för att utveckla vår färdplan, så vi gör integrationer till de system, som flest kunder får glädje av. Förutom att dra nytta av dessa grupper, så vi har valt att utöka användningen av kundstatus. När vi pratar med våra kunder, har många ofta bara en status för till exempel inaktuella leads (så började vi också själva). Vi var dock nyfikna på att få veta orsaken till att ett företag inte blev kund hos. Därför var vi tvungna att sitta och läsa kommentarer om varje enskilt lead. Men genom att lägga till fler kundstatusar, 5

6 Citat kan vi nu på nolltid analysera oss fram till anledningen till att vi inte kom vidare i dialogen. I Figur 1 är en översikt av de olika inaktuella statusar, som vi arbetar med. Med dem kan vi nu skilja mellan de inaktuelle ämnena och försöka väcka dem till liv igen med hjälp av olika metoder. Figur 1 Översikt av inaktuella statusar. 3 Kunskapsutbyte stärker kundrelationer Klockan är fredag eftermiddag, och du har just kommit ut från ett kundmöte. Du har bråttom hem och hinner därför inte skriva ett kort referat av mötet i CRMsystemet. Det måste du göra på måndag. Det är måndag, och du börjar dagen hos en av dina kunder, där du ska vara hela dagen, så du klarar inte av att skriva referatet från fredagen. Det måste du göra i morgon. Låter det bekant? Hur stor är sannolikheten att fredagens mötesreferat och beslut kommer att noteras noggrant i CRM-systemet? Inte särskilt stor men det är väl okej denna en enda gång. Eller är det det? Vad händer om kunden ringer för att ställa mer frågor om 6

7 något av det ni talade om på mötet, och räknar med att en kollega ska kunna svara på det? Men den här kollegan har ingen aning om vad det handlar om, eftersom det inte finns något i CRM, och kommer att ge kunden fel råd. Kunden får senare veta att information var helt fel och blir arg på den dåliga servicen och börjar nu leta efter andra leverantörer. Detta kan vara vardagsmat i många företag, om kvaliteten på uppgifterna i CRMsystemet inte upprätthålls. Ett CRM-system är ett kunskapscentrum där alla medarbetare ska kunna hitta den senaste informationen om befintliga kunder. En annan fördel med att skriva ner information om kunderna noggrant är, att om en medarbetare slutar, så försvinner all kunskap inte med den personen, och kunden behöver inte uppleva att han måste förklara det som hänt för den nya kontaktpersonen. 3.1 Kundservice i TimeLog I TimeLog fokuserar vi på kundservice och lägger stor vikt vid att alla i företaget skriver in överenskommelser eller viktig korrespondens i CRM-systemet. Om en utvecklare till exempel för en dialog om en specialutvecklad rapport är det viktigt för kundtjänst att veta, när man har varit i kontakt med kunden. Genom att vi är noggranna i vårt kunskapsutbyte, är det också lätt att gå till en kollega och få en fördjupning av korrespondens, om det behövs. Nedan följer några exempel på hur vår kundtjänst använder CRM-systemet i det dagliga livet Vår kundtjänst gör proaktiva servicesamtal till våra kunder eller skickar servicemejl. Så när vi får en ny kund, upprättar vi omedelbart en uppgift på kunden med det första servicesamtalet efter genomförandet. Därmed kan alla som har kontakt med kunden se till att en uppföljning är planerad, vem som ska göra den och när. Säljaren kan känna sig lugn och vet att kunderna inte glöms bort. När vi har varit i kontakt med kunden anges deras nöjdhet på vår interna nöjdhetsskala. Detta gör vi via en av de tidigare nämnda grupper, som man själv kan ställa in. Därutöver skrivs ett kort referat av samtalet och eventuellt en handlingsplan, så alla vet vad man senast har avtalat med kunden. Genom att använda gruppfunktionen, kan vi exportera dessa data och analysera oss till nöjdhetsgraden och eventuella trender om vi korsanalyserar med land, bransch osv. Den kunskapen kan vi använda för att utveckla vår kundservice ytterligare. 7

8 Det kräver en viss disciplin av alla säljare och konsulter, så att man säkert vet att man kan lita på uppgifterna Ett annat exempel på hur vi använder gruppfunktionen inom kundservice, är att vi under samtalen frågar vilka andra affärssystem som kunden använder, om det inte redan har angetts av säljaren eller konsulterna. Denna information har flera syften. För det första kan vår utvecklingsavdelning snabbt få en överblick av vilka system, som det kan vara lämpligt att göra standardintegrationer med. För det andra, kan vi lätt segmentera oss fram till vilka kunder som kan vara intresserade av sådan integration, när den är klar, och vi kan därmed personligen informera dem om vad som kommer. Således använder vi vår datainsamling för att göra våra kunder nöjda genom att ligga i framkant. 4 Försäljning, försäljning och åter försäljning Som nämnts tidigare, så är det huvudsakliga syftet med ett CRM-system för många att få ett grepp om säljaktiviteterna. Det kräver en viss disciplin av alla säljare och konsulter, så att man säkert vet att man kan lita på uppgifterna. Det är därför viktigt med vissa interna riktlinjer för vilka data, som ett minimum, ska finnas tillgängliga på ett kundkort. Men förutom att de är nödvändiga på en försäljningsavdelning för att hålla reda på dagliga aktiviteter, så finns det andra fördelar med att använda sig av ett CRM-system för försäljningsavdelningen. Genom att använda ett CRM-system, förlorar man inte värdefull kunskap om potentiella kunder och de säljprocesser, som pågår, om en medarbetare slutar eller blir sjuk. Det blir lätt för andra att ta över, vilket minskar risken för att förlora potentiell försäljning. 4.1 Pipelinestyrning I försäljningen ligger fokus hela tiden på pipelinens storlek dvs. hur ser den kommande perioden ut rent försäljningsmässigt har en mängd order avslutats, eller måste man ut och knacka dörr, så omsättningen säkras? Det man ska hålla ögonen på när det gäller ledning av en försäljningspipeline är att vissa säljare är optimister, medan andra är pessimister. Detta kan göra det riktigt svårt att lita på pipelinens prognoser, såvida det inte finns fasta regler för när en försäljning är hot lead, qualified lead osv. Vi använder modellen i Figur 2 för att se till, att alla säljare rapporterar enligt samma förutsättningar. 8

9 Modellen visar vägen, från att vara en suspect till att bli kund samt de aktiviteter som måste slutföras innan kunden kan förflyttas framåt i pipelinen. Ni kan alltid skapa er egen översikt och egna regler. Det viktiga är att ni har en gemensam förståelse, annars kommer ni att upptäcka att det är svårt att lita på data, och därmed få några obehagliga överraskningar. En aktuell pipeline ger därför en ovärderlig överblick av försäljningsarbetet i företaget och ser till att eventuella budgetavvikelser hittas tidigt, så att ledningen har möjlighet att agera proaktivt och vidta åtgärder som gör att man når försäljningsbudgeten. Figur 2 TimeLogs CRM-modell 9

10 4.2 Skilja agnarna från vetet Ett effektivt säljarbete kräver ett målinriktat fokus. Förr i tiden var ett lead ett lead (och samma sak med kunder). Nu har vi delat in dem i kategorier (A, B, C) för att bättre kunna målinrikta våra försäljnings- och kundservicestrategier till de olika behov, som särskiljer dessa företag. Med andra ord har vi konkretiserat, vilken vår primära målgrupp är. Det betyder att alla i TimeLog vet vilka företag som vi främst vänder oss till. Detta betyder inte, att vi saknar kunder utanför denna målgrupp och inte vill sälja till dem. Men det gör vårt försäljningsarbete mer fokuserat på den grupp av företag, där vi vet att vår produkt matchar till 100 %. För att stödja detta har vi återigen angett olika segmenteringskriterier i CRM under grupper. Helt konkret har vi delat in de olika branschkoderna i kategorierna A, B, och C. Samtidig har vi också valt att använda antalet medarbetare som ett segmenteringskriterium. På de enskilda kundkorten i systemet, registrerar vi vilken branschkod varje företag har, och hur många anställda de har. Därnäst anger vi om enskilda kunder och leads faller inom kategorierna A, B eller C. Om ni inte har detta strategiska förhållningssätt till er försäljning nu, så krävs det lite fotarbete att få det på plats. Vinsten är emellertid stor, eftersom det dagliga försäljningsarbetet blir enklare, då säljarna vet vilka leads man troligtvis kommer att föra en dialog med. Men ni kan också få intressanta analyser om resultaten i olika branscher och kategorier som ni kan göra strategiska beslut utifrån, i stället för att basera besluten på magkänsla. 4.3 Optimering av försäljningsprocessen Med hjälp av ett CRM-system kan ledningen studera data och analysera säljprocessen på djupet. Därmed kan ni lätt identifiera processer, som ni bör fokusera på att optimera för att nå era försäljningsbudgetar. Med rätt data är det lätt att se svagheterna t.ex.: Att skapa kontakt (Har ni tillräckligt med leads)? Bokning av möten (Hur många procent av era leads leder till möten?) Lämnade anbud (Hur många procent av dem, som har ni möten med, ska ni lämna anbud till?) 10

11 Den slutliga försäljningsprocessen (Hur många procent av de anbud ni skickar ut, leder till ett kontrakt?) Styrkor och svagheter analyseras inte bara för hela avdelningens resultat, utan kan också ge nyttiga kunskaper i förhållande till de enskilda säljarnas kompetenser. Kompetensanalyser utgör grunden för strukturella förändringar i säljteamet i form av en omdefiniering av uppgifter eller kompetensutveckling, varvid säljprocessen optimeras och antalet avslutade säljavtal ökar. Ett En av säljarna kanske är bäst på att avsluta försäljningar, medan någon annan är bäst på att boka möten osv. Vissa säljare är bra på A-leads, andra på C-leads. Så utnyttja de data som kan samlas in automatiskt, för att få en starkare försäljningsutveckling för företaget. CRMsystem bör vara en fröjd för marknadsavdelningen 5 Målinrikta din marknadsföring Hur stor omsättning får ni via er Adwords-investering eller från andra marknadsföringsåtgärder? Det är viktigt att veta, om ni vill använda resurserna där de ger störst omsättning. Ett CRM-system bör vara en fröjd för marknadsavdelningen. Det finns så många olika typer av information, som till exempel kan användas för att skapa målgrupper för kampanjer och följa upp olika marknadsföringsinitiativ för att se den ekonomiska nyttan. Marknadsavdelningen har oftast inte daglig kontakt med kunderna, men kan få stor nytta av sina kollegors hårda arbete med datainsamling. Det är ofta lätt att dra ut data från CRM-system, som man kan arbeta vidare med i Excel. Vissa CRM-system kan också integreras med marknadsavdelningen mejlmarknadsföringssystem, så det skapas synergi mellan olika avdelningars arbete. 5.1 Hur använder vi CRM på marknadsavdelningen? I TimeLog använder vi data från TimeLog CRM för att målinrikta och utvärdera våra marknadsföringsinsatser. TimeLog CRM:s segmenteringsmöjligheter gör det enkelt att skapa specifika segment och sedan exportera vissa profiler, som vi kan skräddarsy för en marknadsföringsinsats. Vi kan till exempel skapa en kampanj till 11

12 leads med kundstatusen "inaktuell förlorad till konkurrent" och rikta en kampanj till dessa via vårt mejlmarknadsföringssystem eller använda kopplade dokument till direktmejl. Samtidigt gör TimeLog CRM det också möjligt att utvärdera vår marknadsföringsinsats, eftersom vi på de enskilda leads-datakorten kan notera hur de har genererats. Har de genererats genom cold call, rekommendationer från andra kunder, en särskild mässa eller via Adwords eller SEO? Det ger oss möjlighet att beräkna en kampanjs ROI (return on investment) och därmed bedöma om kampanjen har varit lönsam. Vi har även möjlighet att göra ännu djupare analyser i fråga om resultaten. Vi kan identifiera, om enskilda leads från vår kampanj finns med i målgruppen eller ej. Är alla genererade leads i kategori C, värda att överväga, vilka anpassningar måste vi göra i förhållande till framtida kampanjer för att genera A-leads. Vill du veta mer om hur Timelogs marknadsavdelning arbetar med och utnyttjar potentialen i TimeLog Project, kan du läsa mer i whitepaper Tidrapportering på TimeLogs marknadsavdelning. 6 Så hur kommer vi igång? Alla företag är olika och det är därför också olika, vad som är viktigt att veta exakt för just ert företag. I takt med att ert företag utvecklas, kommer önskemål om tillgänglig information också att ändras. Vi hoppas att ni har hittat inspiration till att skapa ert CRM-system så att det stödjer företagets rutiner så bra som möjligt. Som företag handlar det om att fråga sig själv "vad vi skulle vilja veta?" och "hur ska vi ta reda på det?". Sakta kommer ni att bygga upp ett system som levererar data, som är efterfrågas. Detta gör att ni får tillgång till en stabil grund för strategiska beslut och en stark grund för tillväxt. Rom byggdes inte på en dag, så fråga dig själv, vilka processer som är viktigast för att komma igång med och genomför dem kontinuerligt. Bättre att ta lite i taget, och att detta genomförs, än att gapa över för mycket, som inte tas med till hundra procent i det dagliga arbetet. Som sagt nyckeln till framgång är trovärdiga data. Om ni behöver råd eller tips, är ni naturligtvis också välkomna att kontakta oss på så ni kan få ut mesta möjliga av er investering. 12

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Mamut Enterprise Call Center

Mamut Enterprise Call Center Mamut Enterprise Call Center Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Call Center. Först får du en genomgång av fördelarna med att använda Mamut Enterprise Call

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring Kundcase Alquity har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring FRÅN FRAGMENTERADE DATA TILL ETT STEG FÖRE Säljaktiviteter och affärsmöjligheter

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten Kundcase Vendelbo Cykler webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten CRM-SYSTEM ÖKADE ÅTER- FÖRSÄLJARENS EFFEKTIVITET OCH KUNDLOJALITETEN Den danska återförsäljaren Vendelbo Cykler fick

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet

Nöjdare kunder och högre produktivitet Nöjdare kunder och högre produktivitet Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och vinner konkurrensfördelar.

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Kundcase. webcrm gjorde det möjligt för ny smyckesdesigner att etablera sig och växa

Kundcase. webcrm gjorde det möjligt för ny smyckesdesigner att etablera sig och växa Kundcase webcrm gjorde det möjligt för ny smyckesdesigner att etablera sig och växa CRM-SYSTEMET HJÄLPTE NY SMYCKESDESIGNER IN PÅ MARKNADEN Den danska smyckesdesignern SPIASPIA hade en vision om att ta

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Tidrapportering i TimeLog

Tidrapportering i TimeLog Tidrapportering i TimeLog Vitbok om tidrapportering Här får du inblick i hur TimeLog själv som företag använder TimeLog Project för tidrapportering och strategiutveckling. Denna vitbok beskriver hur TimeLog

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

5 tips-förvalta er tid smartare

5 tips-förvalta er tid smartare 5 tips-förvalta er tid smartare Och motivera er personal att tidrapportera Lyft företaget Förvalta er tid och era kontrakt så företaget kan växa Vi ger er 5 tips till hur ni kan använda tidrapportering

Läs mer

Marketing Automation! En lathund!

Marketing Automation! En lathund! Marketing Automation! En lathund! Inledning Kampen om kunder är idag tuffare än någonsin. Tack vare internet har kundens möjligheter a6 skaffa sig kunskap och beslutsunderlag fly6as mer och mer -ll kundens

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar LIFE@WORK Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar Ulla Lövholm 1.9. / 2.9.2010 Dagens program 12.30-15.30 Kundens och organisationens förväntningar Kundens behov och förväntningar Psykologiska

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Produktoch Kundservice. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Produkt-

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20%

Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20% Kundcase: Go Nature Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20% Go Nature med Jajja Topp-10 placeringar på de viktigaste sökfraserna. Ökad konvertering från fler relevanta besökare Fler återkommande

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 1 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

U T VÄ R D E R I N G S M O D E L L

U T VÄ R D E R I N G S M O D E L L MÄSSGURU U T VÄ R D E R I N G S M O D E L L Ofta har man en klar bild efter en mässa vad deltagandet gett. Det svåra är att beskriva resultatet i siffror. AT T M ÄTA E F F E K T E R Ett mässdeltagande

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1 Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningsvis Den leverantör som vill bli duktig på anbudsarbete måste Jobba mer effektivt internt

Läs mer

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi.

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi. SÄLJ & SERVICE För frontpersonal inom besöksnäringen. Denna kurs är en komplett introduktionsutbildning i fyra delar. Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll i mötet är av största vikt

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper.

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper. En virtuell webbyrå Vi skapar kostnadseffektiva digitala lösningar åt medelstora och stora företag. Er webbplats blir sökvänlig, responsiv och modern. Vårt koncept bygger på låga kostnader med god kvalité.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

Checklista för kunders upplevelse av kontaktcenter

Checklista för kunders upplevelse av kontaktcenter Checklista för kunders upplevelse av kontaktcenter Innan ni börjar förbättra ert kontaktcenter behöver ni sätta upp tydliga mål. Det finns nyckeltal att förbättra och det går att maximera effektiviteten,

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap.

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Easy CRM Affärsspel 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 SÄLJANDE FÖRETAG EASY CRM AB... 4 EASY CRM S AFFÄRSPLAN:...

Läs mer

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Ramavtal och sen då? Magnus Josephson Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningvis Regel nr 1: bli etta på ramavtalet! Regel nr 2: om du inte är etta försök att sälja ändå

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer