Innan ni köper affärssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innan ni köper affärssystem"

Transkript

1 Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar och implementerar programvara. I mer än 10 år har vi på TimeLog producerat och implementerat programvara åt mer än 500 kunder. Därför har vi massor av erfarenhet av att identifiera behov oavsett om det rör sig om ett nystartat enmansföretag eller större företag inom den privata och offentliga sektorn. Detta whitepaper är resultatet av all den kunskap vi har samlat på oss under årens lopp, som vi hoppas kan tjäna som inspiration för er som står inför situationen att behöva köpa ny programvara oavsett företagets storlek eller ståndpunkt i inköpsprocessen. 1

2 Hur man köper rätt program Det är först när ni vet vad ni vill ha, som det verkliga jobbet med kravspecifikationen börjar låt TimeLog hjälpa er att komma igång. 1 Introduktion Programvara är inte bara programvara När är deadline? Var i inköpsprocessen befinner ni er? 4 2 Gör en kravspecifikation Undvik överraskningar 5 3 För en dialog med olika leverantörer Se till att få en presentation tidigt i processen 6 4 Utvärdering 7 5 Processen steg för steg 8 6 Hundra frågor till din kravspecifikation Tidrapportering Hantering av utlägg Projekthantering Resursstyrning Fakturering udgåva Skriven av Sascha Skydsgaard TimeLog A/S Kungsgatan Stockholm Sverige Telefon Rapportering Organisationen Ytterligare aspekter TimeLog A/S Alla rättigheter förbehållna. 2

3 1 Introduktion 1.1 Programvara är inte bara programvara Ibland får vi frågan om bästa praxis när det gäller att köpa ett system. Många är intresserade av att höra hur andra företag går till väga. De flesta köper en affärsprogramvara 1-2 gånger under sitt liv, så det kan vara svårt att veta exakt vad man måste ta reda på och göra innan man fattar ett beslut. Ofta har vi också ett samtal med den person som har utsetts till projektledare för att hitta ett system, men som varken är den slutliga beslutsfattaren eller den som har det största behovet av systemet. Därav detta blogginlägg som kommer att samla in tips och erfarenheter som vi har skaffat oss med tiden. Syftet med detta whitepaper är därför att ge goda råd i denna process. Vi har varit involverade i tusentals säljprocesser och har därför sett att man har hanterat detta på olika sätt. Därför har vi samlat en hel del goda råd som bygger på vår erfarenhet, som vi hoppas kan hjälpa dig att hitta rätt system. 1.2 När är deadline? Vi möter företag på olika ställen i inköpsprocessen, och här skiljer det sig förstås i exakt var företaget befinner sig, i förhållande till de krav man ställer på ett framtida system. Men det är viktigt att vara realistisk, när det gäller ens deadline. Det är ovanligt att de företag vi möter når önskad deadline, eftersom man har underskattat hur lång tid inköpsprocessen verkligen tar såvida man inte har en resursperson vars främsta uppgift är att arbeta med inköp av programvara. Ofta är det en process som sker parallellt med alla andra dagliga sysslor, och tiden går snabbt när arbetet med kunderna gör att man får skjuta de interna arbetsuppgifterna på framtiden. Med bra förberedelser och realistiska avsikter går det att komma i mål till önskat datum. 3

4 Här är ett exempel på en realistisk tidsplan för ett företag med cirka 25 anställda: Månad 1 och 2: interna undersökningar av behov och krav, som mynnar ut i en kravspecifikation. Månad 3: Inbjudan till leverantörerna att besvara kravspecifikationen. Månad 4: Antalet leverantörer minskas ned och slutliga kontraktsförhandlingar genomförs. Månad 5: Implementering av det nya systemet. Månad 6: Nu har hela företaget börjat använda det nya systemet. Detta kan verka som ett långt tidsperspektiv, men vår erfarenhet visar, att det brukar ta längre tid än man tror att komma i mål med att implementera ett nytt system. 1.3 Var i inköpsprocessen befinner ni er? Naturligtvis finns det delade meningar om när man ska prata med ett företag i deras inköpsprocess. I stort sett kan man dela upp företagen i tre grupper: 1. De som bara ska undersöka marknaden och inte har beslutat om de över huvud taget ska ha ett system. 2. De som vet att de ska köpa ett nytt system, men som ännu inte har en deadline. 3. De som har ett fastställt slutdatum för att genomföra ett nytt system. Beroende på hur seriös man är när man letar efter ett nytt system är det naturligtvis skillnad på hur mycket man har förberett sig. Men man bör åtminstone tänka efter vad man egentligen är ute efter annars är det svårt att få rätt hjälp. Oavsett var i processen du befinner dig, kan detta whitepaper hjälpa dig att formulera kraven för ditt nya programvarusystem. 4

5 2 Gör en kravspecifikation Det är lämpligt att göra en kravspecifikation där man gör en lista över de krav man har på systemet. Beroende på i vilket stadium man är i inköpsprocessen kommer antalet detaljer att skilja sig åt. Men man gör sig själv en stor tjänst genom att precisera minimikraven för det nya systemet. Man ska kunna svara på frågan: Vilket är vårt övergripande mål med att genomföra ett nytt system, och vilka processer ska det kunna stödja?. Om man är i stadium 3 anser jag att företaget måste göra en intern workshop, där de olika intressenterna tillfrågas om vad de behöver i en lösning som är optimal för dem. Men här är det viktigt att hålla i minnet att projektledaren är med och definierar vad som är need to have och nice to have i förhållande till det övergripande syftet med lösningen. Om allt står som need to have så blir det ofta svårt att hitta ett system. Man måste komma ihåg att alla system har sin specialitet, och såvida man inte ska implementera en jättestor SAP-lösning, bör man vara medveten om vilka krav man kan vara utan. Genom att ha ett inledande internt möte så slipper man också få otrevliga överraskningar senare när man håller på att implementera det valda systemet. Det finns ingen som kan komma i efterhand och skylla på att projektledaren inte har tagit hänsyn till en specifik situation eftersom alla intressenter har bidragit till att definiera kravlistan. 2.1 Undvik överraskningar Genom att ha en kravspecifikation garanterar man också att leverantören förstår vilka behoven är i alla fall de som har beskrivits. Och om man lämnar över den till leverantören som svarar på den skriftligt så har bägge parter ett bra utgångsläge för en fortsatt dialog. Det finns dock ingen uppmaning om hur lång en kravspecifikation ska vara. Vi har sett kravspecifikationer på allt från 1 sida till 30 sidor. Det är väldigt olika. Men ju mer exakt den är desto bättre blir förutsättningarna för att man fattar rätt beslut när det gäller val av leverantör. Det är också en fördel att kravspecifikationen är förhållandevis kort och först och främst fokuserar på Need to have. När dessa punkter har skrivits ner kan man alltid göra en lista på nice to have -punkterna. 5

6 En sak som vi ofta ser, är att kravspecifikationerna fokuserar på självklara krav, men inte tar med alla de små undantagen i de dagliga processerna. Ni gör er själva en stor tjänst om ni tar er tid att tänka på vilka administrativa saker, som ni stöter på då och då, men som också ska kunna hanteras lätt och smidigt. Det kan t.ex. vara: Kan man flytta tidrapporteringar utan att behöva kontakta medarbetaren? Finns det ett enkelt sätt att flytta uppgifter från en medarbetare som slutar? Kan man tidrapportera för medarbetare som är sjuka, utan att känna till deras inloggningsuppgifter? Vad händer om man ändrar timpriserna? Ändrar det också historiska data? Dessa exempel är inte något man upplever varje dag, men om man inte tar hänsyn till dessa scenarier i sin kravspecifikation eller undersökning, riskerar man att upptäcka det först när systemet är köpt och betalt eller implementerat. 3 För en dialog med olika leverantörer När ni sonderar terrängen, hittar ni säkert en favorit kanske för att det är en leverantör som har rekommenderats, eller för att ni gillar beskrivningarna på deras hemsida. Oavsett vad, så rekommenderar vi, att ni väljer ut minst 2 3 leverantörer, som ska besvara er kravspecifikation. På så sätt kan ni vara säkra på att ni fattar rätt beslut även om ni väljer favoriten, i slutändan. 3.1 Se till att få en presentation tidigt i processen Vi upplever ofta att de som letar efter ett system mycket väl kan vara reserverade när det gäller att få en presentation av produkten. Många vill själva se sig om och få en känsla av om systemet klarar det som de är ute efter. Men om man vill hitta en mer komplex lösning än exempelvis Basecamp eller Harvest, så rekommenderar via en dialog om vilket behov som ska täckas även om man är i stadium 1 och bara vill sondera marknaden för att få lite inspiration. Vid en presentation har man en unik möjlighet att få igång en diskussion om vad man ska lägga vikt på i den önskade lösningen. Dessutom är det ofta tidsbesparande att få svar på sina frågor direkt i stället för att behöva leta efter svar på webbplatser och i offentliga demoversioner. 6

7 Man ska komma ihåg att många säljare också är goda rådgivare som har pratat med andra i liknande situationer, och därför kan de ofta berätta om bästa praxis. Vi upplever ofta att först när man börjar samtala kommer fler behov fram som man på företaget inte har tänkt på tidigare eftersom man inte kände till att det över huvud taget var möjligt att genomföra. Om man fortfarande känner sig lite orolig inför den direkta kontakten med en säljare, erbjuder de flesta leverantörer en online demo, där det också finns videor introduktionswebbseminarier antingen en gång i månaden eller var annan vecka, då leverantören ger en presentation för flera samtidigt. På detta sätt slipper man en dialog, men får ändå svar på många av de frågor man hade. 4 Utvärdering När kravspecifikationen är färdig och man har fått en presentation av de olika systemen som valet står mellan så är det dags för en utvärdering. Om man inte är överordnad beslutsfattare och det finns olika intressenter som har åsikter om systemet, så kan det kanske vara lämpligt att sitta ner tillsammans och presentera för- och nackdelar med de olika lösningarna. Finns det områden där man är osäker på om leverantören kan åtgärda detta eller inte, är det vår erfarenhet att det hjälper att ordna ett kort möte mellan den part som har störst kunskap inom ämnet och leverantören. Det kan t.ex. vara en projektledare som har specifika frågor om ett projekt som börjar gå sämre eller ekonomiavdelningen som har frågor kring integrationsmöjligheter. Detta bidrar till att lugna ner dessa intressenter så de kan förlita sig på att systemet kan leva upp till deras behov. Det ska fortfarande ledas av projektledaren, som ska ha det överordnade målet i åtanke så att en enskild intressent inte plötsligt gör sin egen dagordning och leder ut projektet på ett sidospår. En annan aspekt är också att man ofta har haft möten med flera leverantörer, och ju fler möten desto bättre vet man vad man vill ha. Ibland kan det komma nya krav på listan efter möte med t.ex. leverantör nr 3. Så innan man fattar ett beslut är det bra att höra med de två föregående leverantörerna och se om de också kan lösa dessa problem. Annars riskerar man om man väljer leverantör nr 1, att de inte kan lösa det eftersom de aldrig har hört talas om det kravet tidigare eller omvänt att man tror de inte kan lösa det, även om man aldrig har pratat om de nya behoven. 7

8 5 Processen steg för steg 1. Gör en kravspecifikation Ta reda på vad som är need to have och vad som är nice to have. Inkludera de olika intressenternas behov. Var realistisk med att förmodligen kan inte alla behov tillgodoses exakt som man vill ha dem. 2. För en dialog med olika leverantörer Var inte rädd för att använda dem som rådgivare. Se till att få en presentation. Ställ många frågor. 3. Utvärdera de olika leverantörernas lösninger Boka eventuellt ett möte där de olika interna intressenterna samt beslutsfattarna kan få svar på sina specifika frågor inom sina fackområden. Projektledaren måste ha det övergripande målet för upphandlingen av det nya systemet i åtanke. Om nya krav har dykt upp under processens gång, se till att de skickas till alla leverantörer för att vara säker på att de kan lösa problemen, innan ett beslut fattas. Om förarbetet är bra gjort så är man väl rustad för att hitta den bästa lösning för företaget och sannolikheten att grundläggande behov har försummats är mycket små. 6 Hundra frågor till din kravspecifikation För vissa kan det vara en svår uppgift att börja göra en kravspecifikation. Vi har därför listat många av de frågor man bör ställa sig för att ta reda på vilka behov det nya systemet som ett minimum måste uppfylla. Det finns många fler frågor än dessa det är endast fantasin som sätter gränser. Dessa frågor bygger naturligtvis på, våra erfarenheter inom TimeLog av säljprocessen vid inköp av nytt tidrapporterings- och projektstyrningsverktyg. 8

9 6.1 Tidrapportering 1 Vad vill ni förbättra i förhållande till nuvarande tidrapportering? 2 Vill ni rapportera all er tid (intern och extern) eller bara projekttid (extern)? 3 Behöver ni skriva kommentarer till era tidrapporter? 4 Gör era medarbetare många olika saker under dagens lopp eller arbetar de koncentrerat på ett projekt i flera timmar åt gången? 5 Ska era medarbetare kunna tidrapportera via smartphone? 6 Behöver ni kunna rapportera tid på andra mobiltelefoner än smartphones? 7 Vill ni rapportera tid i minuter (01:30) eller centiminuter (1,5)? 8 Använder era medarbetare Outlook och vill ha möjlighet att tidrapportera via Outlook? 9 Behöver ni kunna rapportera tid för andra medarbetare? 10 Behöver ni kunna flytta felaktiga tidrapporteringar mellan projekt? 11 Behöver ni kunna dela upp en tidrapportering i två olika rapporteringar? 12 Behöver ni göra tidrapporteringar offline? 13 Behöver ni en godkännandeprocess för rapportering av timmar? 14 Ska både projektledare och avdelningschefer godkänna timmar? 15 Stänger ni tidrapporteringen varje månad eller varje vecka? 16 Hur hanterar ni flextid? 17 Hur vill ni rapportera frånvaro? 18 Behöver ni styra semestrarna? 19 Vill ni stödja löneberäkningen för ert lönesystem? 20 Har ni kontraktsanställda för vilka ni ska beräkna flex? 21 Om svaret är ja vilka flexregler använder ni? 22 Finns det olika regler för olika grupper av medarbetare? 6.2 Hantering av utlägg 23 Behöver ni registrera inköp/utlägg? 24 Behöver ni hjälp att registrera reseräkningar? 25 Behöver ni registrera traktamenten? 26 Behöver ni registrera körningar? 27 Behöver ni rapportera i olika valutor? 28 Ska ni fakturera utlägg vidare till kunden? 29 Vill ni ha möjlighet att lägga på en avans på utläggen? 30 Har ni behov av ett godkännandeflöde för medarbetarnas utläggsregistreringar? 9

10 31 Behöver ni skilja mellan utlägg på företagskort/fakturor och medarbetarnas personliga utgifter? 32 Behöver ni importera/exportera inköp/utlägg mellan olika system? 6.3 Projekthantering 33 Vilka avtalsformer använder ni (förbrukad tid, fast pris, klippkort m.m.)? 34 Blandar ni någon gång olika avtalsformer i ett och samma projekt? 35 Har ni olika inköpspriser för olika medarbetare? 36 Har ni olika timpriser för olika medarbetare? 37 Har ni kundspecifika timpriser? 38 Reglerar ni timpriserna, till exempel årligen? 39 Använder ni olika timpriser på samma projekt? 40 Vid fastprisprojekt är ni intresserade av att se värdeberäkningen utifrån ett genomsnittligt timpris, eller hur mycket ni skulle kunna ha sålt projektet för utifrån förbrukad tid? 41 Hur budgeterar ni era projekt i dag? 42 Budgeterar ni både i timmar och i värde? 43 Har era medarbetare en personlig budget för sitt arbete? 44 Budgeterar ni på etappnivå eller bara på övergripande projektnivå? 45 Kan värdet/tiden på projektbudget och projektkontrakt vara olika? 46 Budgeterar ni era projekt i olika valutor? 47 Hur många etappnivåer använder ni i era mest komplexa projekt? 48 Vill ni fördela specifika resurser till era projekt eller ska alla kunna se alla projekt? 49 Vill ni kunna beräkna pågående arbete? 50 Är det viktigt att känna till upp- och nedgångar i projektfaktureringen? 51 Vill ni ha ett Gantt-kort på projektnivå? 52 Arbetar ni med milstolpar i era projekt? 53 Arbetar ni enligt principen ETC (Estimated Time to Complete)? 54 Behöver ni projektmallar, eftersom vissa projekt är likadana? 55 Har ni Microsoft Project och vill gärna kunna importera projektplaner in i systemet? 6.4 Resursstyrning 56 Har ni användning för en översikt för att kunna se hur belastade era medarbetare är? 57 Planerar medarbetarna sin tid på en daglig basis eller veckobasis? 58 Följer ni aktivt upp om personliga planer infrias? 59 Behöver ni ha överblick över semestrar/frånvaro i resursplanen? 10

11 60 Vill ni lägga till resurser baserat på kompetens? 61 Vill du se framtida förtjänstpotential utifrån dina planerade projekt? 62 Behöver ni se om ni har utrymme för fler projekt i framtiden? 63 Behöver ni lätt kunna flytta planerade uppgifter till andra resurser som är mindre belastade? 6.5 Fakturering 64 Fakturerar ni era kunder per projekt eller allt på en enda faktura? 65 Har någon av era kunder en fakturaadress som skiljer sig från besöksadressen? 66 Vill era kunder ha en detaljerad faktura eller en mycket enkel faktura? 67 Fakturerar ni i olika valutor? 68 Behöver ni fakturamallar på olika språk? 69 Behöver ni flera olika fakturamallar? 70 Gör ni någon gång upp- och nedjusteringar på fakturan? 71 Behöver ni göra registreringar icke-fakturerbara? 72 Har ni ett specifikt arbetsflöde för godkännande av fakturor och faktureringspotential? 73 Skickar ni fakturor till myndigheter? 74 Har ni överblick över planerade betalningar i framtiden? 75 Behöver ni flera fakturanummerserier? 6.6 Rapportering 76 Vilka nyckeltal arbetar ni med i dag? 77 Vilka medarbetarrapporter har ni användning av? 78 Vill ni kunna identifiera täckningsgraden per projekt/kund/medarbetare? 79 Vill ni kunna se medarbetarnas faktureringsgrad och extern %? 80 Vill ni kunna se en analys av vad ni har använt era resurser på? 81 Vill ni kunna se vilka kunder som har upptagit störst del av er tid och vilka som har varit mest lönsamma? 82 Vill ni kunna se vilka affärsområden som har upptagit störst del av er tid och vilka som har skapat högst värde? 83 Vill ni kunna se vilka projekt som har upptagit störst del av er tid och vilka som har varit mest lönsamma? 84 Vill ni jämföra era projektresultat oavsett projektens storlek? 85 Vill ni kunna rapportera på avdelnings- och teamnivå? 86 Om svaret är ja hur många nivåer har er avdelningsstruktur idag? 87 Arbetar ni med EU-projekt och har ni behov av EU-rapportering? 11

12 6.7 Organisationen 88 Vill ni dela in systemet i delar på flera nivåer? 89 Har ni internationella medarbetare eller kontor utomlands så ni har behov av att systemet finns på olika språk? 90 Har de internationella kontoren egna specifika tjänster, och behöver ni olika prislistor i olika valutor? 91 Använder ni er av bonus i er organisation om ja, vilket Key Performance Index beräknar ni bonusen ifrån? 6.8 Ytterligare aspekter 92 Behöver ni integration till andra system, t.ex. ekonomi eller lönesystem? 93 Behöver ni kunna få ut era data i Excel, Word, XML eller.txt? 94 Kan ni koda mot ett API själva eller behöver ni hjälp? 95 Har ni ett CRM-system redan, eller vill ni att säljavdelningen ska kunna styra sin pipeline i systemet? 96 Vill ni kunna segmentera er kunddatabas med era egna kriterier? 97 Stöder ni era kunder idag med ett helpdesk-system? 98 Vill ni dela informationen med era kunder via ett extranät? 99 Har ni behov av dokumenthantering via Office365, SharePoint, Dropbox osv.? 100 Vill ni ha en kopia av ert produktionssystem för att testa nya processer och funktioner? 12

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Kontraktstyrning. Få ordning på kontrakten. Kundkontrakt i konsultföretag. Och även omsättningen. Whitepaper

Kontraktstyrning. Få ordning på kontrakten. Kundkontrakt i konsultföretag. Och även omsättningen. Whitepaper Kontraktstyrning Kundkontrakt i konsultföretag Få ordning på kontrakten Och även omsättningen En av hörnstenarna i alla företag är kundkontrakten och hur de enklast faktureras och hur intäktsföring görs

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Tidrapportering i TimeLog

Tidrapportering i TimeLog Tidrapportering i TimeLog Vitbok om tidrapportering Här får du inblick i hur TimeLog själv som företag använder TimeLog Project för tidrapportering och strategiutveckling. Denna vitbok beskriver hur TimeLog

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Strategisk tidrapportering

Strategisk tidrapportering Strategisk tidrapportering Håll koll på tiden och gå om konkurrenterna! När tid är pengar Eliminera gissningar och skapa bättre resultat Denna vitbok handlar om hur du kan få ut mesta möjliga av ditt företag

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster.

Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster. Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster. 1 Den här informationen riktar sig till dig som antingen jobbar

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Pyramid Mobile Office

Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office Det mobila kontoret - Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-31) Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office - det mobila kontoret - delas in efter användningsområde på olika

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning Ett program för tidrapportering och u p p f ö l j n i n g av P r o j e k t Aveny Tidredovisning Aveny Tidredovisning Med Aveny Tidredovisning erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel som förenar tidrapportering

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor Steg 1 Ni ska skicka ut minst tre offertförfrågningar till varje kurs. Vilka vill ni ha som föreläsare? Fundera över om ni i personalgruppen känner någon duktig föreläsare till någon av kurserna ni behöver.

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare Vi hjälper transportföretag att jobba smartare I den här foldern kan du läsa hur transpa AB 0524 48 00 10 marknad@transpa.se www.transpa.se Med transpa får du bättre koll samtidigt som du jobbar mindre

Läs mer

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm 4PS Mobil Itero Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Sömlös integration sparar tid och pengar Med 4PS Mobil får du en mobil lösning

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Hur vill du använda Visma Severa via din mobil?

Hur vill du använda Visma Severa via din mobil? Hur vill du använda Visma Severa via din mobil? Resultat Severa Mobile -undersökning Förord Tack alla ni som medverkade i denna undersökning som vi fick 389 svar på. Detta är en av de mest kompletta undersökningar

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Användarmanual för affärsorienterad projekthantering

Användarmanual för affärsorienterad projekthantering Användarmanual för affärsorienterad projekthantering Innehållsförteckning Introduktion... 3 Huvudfunktioner... 3 Tidrapportering och budgetuppföljning... 3 Debitering av tid... 4 Timtaxor och aktiviteter...

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Visma Spcs. Stefan Olson

Visma Spcs. Stefan Olson Visma Spcs Stefan Olson Visma Spcs idag Visma Spcs är Sveriges största leverantör av ekonomisystem till mindre företag Visma Spcs Vision Visma Spcs förenklar företagandet Visma Spcs tjänster på Internet

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

PLAN PAYROLL UPPTÄCK VALFRIHETEN. med framtidens personalsystem

PLAN PAYROLL UPPTÄCK VALFRIHETEN. med framtidens personalsystem PLAN TRAVEL TIME UPPTÄCK VALFRIHETEN med framtidens personalsystem PAYROLL Ledare UPPTÄCK VALFRIHETEN Flex i företagsnamnet står för flexibilitet, vilket har varit vår ledstjärna genom alla år. Vi har

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet

Nöjdare kunder och högre produktivitet Nöjdare kunder och högre produktivitet Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och vinner konkurrensfördelar.

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Nya intäktskanaler för er e-handel

Nya intäktskanaler för er e-handel Nya intäktskanaler för er e-handel I denna guide diskuterar vi kortfattat hur Billogram hjälper e-handlare bli mer tidseffektiva, kundvänliga samt öka sina intäkter genom att äga hela faktureringsflödet

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag 5 tips för en mer harmonisk arbetsdag Innehållsförteckning Förord...4 Steg 1...6 Börja varje vecka med en tydlig plan...6 Steg 2...8 Skriv upp allt du ska göra på ett ställe...8 Steg 3...10 Lär dig att

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version. Ulrica Sörman/Mats Lindqvist [Dokumentdatum] 1.0 Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version. Ulrica Sörman/Mats Lindqvist [Dokumentdatum] 1.0 Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer FRÅGOR, SVAR, SYNPUNKTER 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumenttitel Frågor, svar och

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt

Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt 2009 12-29 Akademin för hälsa vård och välfärd HVV 4.1 239/09 Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt Ett normalt EU projekt går igenom olika faser: ansökan, beslut

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

TDDC74 - Projektspecifikation

TDDC74 - Projektspecifikation TDDC74 - Projektspecifikation Projektmedlemmar: Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Handledare: Handledare handledare@ida.liu.se eller handledare@student.liu.se

Läs mer

Guide till en vinnande affärsidé

Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som rekommenderas att ingå i ditt tävlingsbidrag i Moment Affärsidé är: 1. Skriftlig

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till

Läs mer

Earned Value Analysis

Earned Value Analysis Earned Value Analysis KAMP Företagsutveckling Sid 2 Earned Value Analysis - inledning Earned Value Analysis är en metod för att följa upp pågående projekt. Till skillnad från vanlig projektuppföljning

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin - Allt en utbildare behöver! Du blir lönsammare med EduAdmin Tänk om du alltid hade full koll på dina kurstillfällen, deltagare, bokningar från hemsidan och samtidigt kunde se vilken inkomst bokningarna

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR För mer än 35 år sedan uppfann RCI semesterbytet. I dag ÅTERUPPFINNER RCI det genom att bygga upp och utöka dina förmåner som RCI-medlem och vi ger dig det du har

Läs mer