1. Föreningens grundläggande syfte och mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Föreningens grundläggande syfte och mål"

Transkript

1 Sida 1 av 10 Verksamhetsplan för BK S:t Erik 2014/2015 Inledning För sjunde året tar styrelsen fram en verksamhetsplan kopplad till budgeten. Skälet till det är att klubbens medlemmar därigenom får bättre information och ett större inflytande över klubben och dess verksamhet. Samtidigt ökar styrelsens möjligheter att styra verksamheten på kort och lång sikt. I denna plan lämnas översiktliga budgetsiffror. Alla summor är ungefärliga och där det fordras redovisas belopp inklusive moms. Mer detaljer finns i den föreslagna budgeten. Verksamhetsplanens innehåll 1. Föreningens grundläggande syfte och mål 2. Vår huvudinriktning 2014/ Tävlingsverksamheten 4. Utbildning 5. Information 6. Ungdomsverksamheten 7. Lokal & säkerhet 8. Medlemsfrågor 9. Brickläggningen 10. Smartkort 11. Övrigt 1. Föreningens grundläggande syfte och mål Nya stadgar togs 2009/2010. I dem redovisas syfte och mål för S:t Eriks bridgeklubb. Klubbens ändamål är att anordna tävlingsbridge i olika former samt bedriva utbildningsverksamhet inom bridgen. Plats ska finnas för såväl enklare bridge i sällskapliga former som förberedelse för tävlingsspel och för målinriktad tävlingsbridge. 2. Vår huvudinriktning 2014/ Mårten Gustawsson Allmänt Vi budgeterar på ett överskott med kronor. Överskottet kan vara bra att ha efter två förlustår och inför den planerade upprustningen av lokalen nästa år. Överskottet beror till stor del på att bordsavgiften ska höjas från 70 till 80 kronor i samband med höstens ligastart. Samtidigt beräknas Svenska Bridgeförbundets höjning av avgifterna för mästarpoäng under nästa år kosta oss kronor extra. Organisation Styrelsens fortsätter att arbeta i kommittéer för att kunna möta ett allt större administrativt arbete i en klubb som växer. Betalning med smartkort Investeringar i samband med introduktionen av det nya systemet för betalning av startavgifter beräknas gå på över kronor, kostnader som dock kommer att skrivas av över de fem närmaste åren. För utförligare information se avsnittet om smartkort.

2 Sida 2 av 10 Ny städfirma Styrelsen tänker anlita en ny städfirma. Avtalet med den gamla är uppsagt och löper ut den 31 oktober. Ideella föreningar På några års sikt är det troligt att EU ser till att ideella föreningar får betala moms. Styrelsen ska försöka förbereda klubben inför detta och klubben ändrade därför vid det senaste årsmötet sina stadgar. Ombyggnad av lokalen Klubben flyttade in i en nyrenoverad lokal den 1 augusti år Sedan dess har det gått åtskilliga år och styrelsen tycker att det börjar bli dags för en större renovering. Troligtvis kommer då klubben att behöva stängas under några veckor varför renoveringen lämpligen görs i samband med Festivalveckan i Örebro, som anordnas i månadsskiftet mellan juli och augusti 2015, varför kostnaderna kommer att belasta först nästa verksamhetsår. En förutsättning för att renoveringen ska bli av är att vår värd är intresserad av att skriva ett längre kontrakt och bidra till en del av ombyggnadsåtgärderna. Ett proffsigare BK S:t Erik Det var svårt att som en liten och ideell förening sköta verksamheten professionellt. BK S:t Eriks verksamhet har dock nått en sådan omfattning att vi är tvungna att sköta oss och inte bara låta verksamheten rulla på som tidigare. Ett led i denna strävan är att klubben från och med den 1 juli kommer att vara medlem i IDEA, en arbetsgivarorganisation som vänder sig till arbetsgivare som utan vinstsyfte bedriver verksamhet av ideell natur. Ett annat är att styrelsen planerar att ta fram ett antal dokument som beskriver och reglerar olika uppdrag i klubben. Närmast i tur står: Uppdragsbeskrivning för förtroendevalda Uppdragsbeskrivning för förtroendeuppdragstagare, Uppdragsbeskrivning för tävlingsledare och Uppdragsbeskrivning för juniorkonsulent. Ekonomi Översiktligt räknar styrelsen med: Totala intäkter kr Totala kostnader kr Resultat för året kr 3. Tävlingsverksamheten Mattias Weiler Tävlingsverksamheten Spelet dagtid fortsätter som tidigare med spel cirka 40 veckor per år. Den största förändringen är att styrelsen på rekommendation av tävlingskommittén beslutat att slå ihop Vi tävlar och Öppen klass på måndagar till en tävling vid höststarten. Skälen till det är:

3 Sida 3 av 10 Öppen klass har de senaste säsongerna i genomsnitt haft par. Vi tävlar har de senaste säsongerna stadigt ökat sitt snitt till cirka 62 par. Vid en sammanslagning kan båda de närvarande tävlingsledarna utnyttjas för att ge spelarna bättre service. Problem med nivågruppering. Flera spelare har vägrat att börja spela i Öppen klass då de uppnått hjärternål. Andra spelare har krävt att styrelsen ska tvångsförflytta spelare med hjärternål till Öppen klass. Öppen klass tål i dagsläget ingen större minskning av deltagarantal utan att komma i farozonen för att läggas ned. Samtidigt har det tänkta tävlingsupplägget med fyra olika prislistor (en för alla par, en för par med max hjärternålen, en för par med max ruternålen och en för par med max klövernålen) som används på Onsdagsmötet varit framgångsrikt då denna tävling ökat sitt deltagarantal en hel del. Klubbens helgbarometrar har fortfarande ett ganska lågt deltagarantal och vi letar efter en lösning för att få upp deltagarantalet. Våra sommartävlingar har tyvärr drabbats av en minskning i deltagarantalet dock är den inte särskilt stor och vi funderar på att ändra upplägget på klubbens sommarspel, det vill säga vilka tävlingar som spelas när. Under kommande verksamhetsår kommer klubben att arrangera två guldtävlingar: Plattliret den 21 februari och Guld-IAF den 23 maj. I Allsvenskan sponsrar klubben deltagande lag med halva anmälningsavgiften och i de högre divisionerna även halva logikostnaden. Ligan på kvällen är den tävling som står för klubbens största intäkter. Vi har cirka 260 lag per säsong. Inga större förändringar är planerade. Ansvariga för administrationen av ligan är Ola Weinberg och Mattias Weiler. Dagligan har cirka 60 deltagande lag per säsong. Inga större förändringar är planerade men vi börjar nå maximalt antal lag vi kan ha med nuvarande upplägg av dagligan och vi undersöker olika alternativ för att lösa detta. Ansvarig för administration av dagligan är Björn Gustafsson. Budgeterat nettoresultat 2014/2015 (kr): Intäkter Kostnader Resultat Ligan Dagligan Dagbridge Sommardag Barometrar Sommarserien Guldtävlingar Silvertävlingar Övriga tävlingar Allsvenskan Administration TL-utbildning Kontorsmateriel Summa (netto)

4 Sida 4 av Utbildning (inkl. D-serie, E-serie, Fredagsgodis samt träningsspel) Fredrik Alfredsson Klubben ansvarar för all utbildning som bedrivs även om kursverksamheten sköts av en extern leverantör, Nya Bridgeskolan. I utbildningskommittén ansvarar vi för drift och utveckling av kurser, spel i D- och E-serien samt den nya spelformen bridgeträning. Våra huvudsakliga uppgifter är att: Skolan Ansvara för utbildning inom bridgen (skolan). Ansvara för rekrytering av medlemmar. Ansvara för trivselbridgen och populära tävlingar som Julkul dag. Nya Bridgeskolans grundkurser har till höststarten lockat något färre deltagare. Redan tidigare har det funnits farhågor om en vikande marknad för nya kursdeltagare på framför allt på instegsnivå. Det är en trend som redan tidigare har märkts i andra delar av landet. Förväntan i år är att ha cirka 900 elever i kursverksamheten vilket i så fall blir något färre än de senaste åren. Till vårterminen kommer en satsning att ske för att få upp nyteckningsantalet till Grundkurserna. Återvändandet till fortsättningskurser av tidigare elever förväntas bli fortsatt högt. Sammantaget förväntas kursverksamheten fortsatt att gå bra. Även fortsättningsvis försöker vi skapa bra alternativ för elever som gått flera kurser inom skolans verksamhet innan de börjar med tävlingsbridge inom klubbens normala tävlingsverksamhet. Ett mellansteg mellan ligan och skolans miljö har identifierats som önskvärt. Likt föregående år fortsätts försöken med att få igång en andra verksamhet på torsdagar i likhet med den lyckade D-serien på tisdagkvällar. Det här sammanför de två verksamheterna och skapar ett naturligt steg från skolans miljö till klubbens reguljära verksamhet. Spelverksamheten för skolan förväntas fortsätta gå bra med att slussa ut tidigare elever. Höjningen av bordsavgiften för Bridgeträningsverksamheten kommer att ge ett visst tillskott. Under hösten kommer en Groupon-kurs med fokus på spelare upp till 35 år att hållas. Beroende på utfallet kommer kanske ytterligare en kurs på våren. Försök med ligapriser som ger rabattcheckar till de avancerade kortkurserna i skolan ska utvärderas. Målsättningen är att återuppta detta. Vi måste i så fall ge utförlig information som gör klart att kursutbudet är till även för spelare som har mångårig erfarenhet och kan spela bra bridge. För ökad tydlighet kommer en namnförändring ske av klubbens träningsverksamhet så att inte den sammanblandas med skolans D-serie. Trivseltävlingar I våra trivseltävlingar är fokus mer på den sociala aspekten av bridge, många spelare är mindre intresserade av själva tävlandet än den samvaro som erbjuds. Förutom de trivseltävlingar som vi regelbundet anordnar varje vecka fortsätter vi med populära tävlingar dagtid, som Höstkul och Vårkul. Ett exempel på en trivseltävling är Bridgeträning, en spelform där alla kan pröva på hur spelet går till, med kommenterade givar. Spelet sker på onsdagar, torsdagar och fredagar mitt på dagen.

5 Sida 5 av 10 Budget för utbildningskommitténs verksamhet 2014/2015 (kr): Intäkter Kostnader Resultat Nya Bridgeskolan Fredagsgodis Bridgeträning Lektioner vid spel E-serien D-serien Totalt resultat spelverksamhet Totalt resultat Nya Bridgeskolan Trivseltorsdag lektion Trivseltorsdag spel Trivseltorsdag totalt GroupOn-kurs Övrigt Totalt resultat utbildningsverksamheten Information (inklusive IT och hemsida) Rolf Molin Den viktigaste uppgiften för IT-gruppen under verksamhetsåret är att få en optimal hosting av klubbens och Bridgeskolans hemsida och mejl. Det finns flera alternativ att välja mellan. Vi har beslutat att i dessa frågor samarbeta med Svenska Bridgeförbundet, som driver ett omfattande projekt med just hemsida och mejl. Att samverka med förbundet har flera fördelar, dels får vi en samarbetspartner som vill samarbeta med oss, dels kan bättre villkor uppnås och dels borde vi få billigare och bättre support. Under det senaste verksamhetsåret har två TV-skärmar köpts in och satts upp på centrala platser i lokalen med syfte att förbättra och effektivisera informationen för medlemmarna. På skärmarna ligger nu information som tidigare fanns på klubbens stora anslagstavla vid TL-rummet. Under 2014/2015 kommer klubben att undersöka om mer information kan läggas ut på skärmarna. Det finns också plats för att köpa in ytterligare två TV-skärmar i anslutning till nuvarande skärmar om behov finns. I dagsläget finns alltså mycket information att hämta från TV-skärmarna och vår ambition är att bygga vidare på det. Ett naturligt nästa steg är att effektivisera inrapporteringen av ligaresultaten. Nu skrivs matchresultaten in för hand på en särskild lista vid TL-rummet. Tjänstgörande TL matar sedan in resultaten och dessa blir omgående tillgängliga på hemsidan. En klart rationellare hantering är att lagen själva matar in matchresultaten i särskilda terminaler. En angelägen uppgift för IT-kommittén under verksamhetsåret är att göra rationaliseringen möjlig. En annan uppgift för kommittén är att via olika kanaler informera om införandet av smartkort. Under 2014/2015 införs den här något omvälvande nyheten vad gäller betalning av startavgifter på klubben. Vi är övertygade om att en bred informationsinsats är nödvändig för att nå ut med nyheten. Se även det separata avsnittet om smartkort.

6 Under 2013/2014 drog klubben igång en fotoblogg med Måns Berg som ansvarig. Vår uppfattning är att bloggen inte är så känd bland våra medlemmar och den behöver därför marknadsföras. Ett utvecklingssteg är att förse bilderna med texter, något som ska påbörjas under verksamhetsåret. Lägg märke till att de totalt budgeterade kronorna för kontorsmateriel här i verksamhetsplanen fördelas på Tävlingsverksamhet, Information och Medlemsfrågor. Budgeterade kostnader för 2014/2015 (kr): IT-kostnader Hemsida/Internet Fotoblogg Telefon och porto Kontorsmateriel Annonsering Informationskommittén Summa Pass Rolf Molin Pass är klubbens medlemstidning och är tillsammans med hemsidan den viktigaste informationskällan för klubbens medlemmar. Tidningen ska vara öppen för diskussioner i aktuella frågor. Tidningens redaktör är ansvarig utgivare; att så är fallet överensstämmer med den standard som finns i branschen. I de fall kritiska inlägg publiceras ska styrelsen ges utrymme till svar i samma nummer. Vi bör under verksamhetsåret vidare försöka få fler bridgespelande medlemmar att medverka i tidningen. Redaktören Måns Berg och redaktionskommittén med Kenneth Bäckström, Rolf Molin och Malin Siwe ska under verksamhetsåret fortsätta utveckla tidningen till ett forum för alla medlemmar. Budgeterad kostnad för 2014/2015 (kr): Pass Sida 6 av 10

7 Sida 7 av Ungdomsverksamheten Erika Rodin & Sofia Ryman Under verksamhetsåret 2014/2015 planerar juniorkommittén att återigen anordna en Pro-am-tävling för att samla in pengar till juniorbridgen i Stockholm. Den kommer äga rum den 8 februari. En förhoppning är att flera juniorer då ska kunna medverka som proffsspelare. Måns Bergs arbete som juniorkonsulent fortskrider och en uppdaterad och timbaserad uppdragsbeskrivning ska skrivas. Måns Bergs arbete ska preliminärt vara att värva och ta hand om nya juniorer genom fredagsbridgen och olika minikurser. Juniorkommitténs förhoppning är att det ska anordnas minst en minikurs per termin, alternativt en kurs som går över hösten till våren och avslutas samtidigt som rikslägret anordnas för att på så vis kunna slussa iväg juniorerna direkt till rikslägret. Tidigare år har Måns Berg anordnat olika tävlingar för de juniorer som finns i Stockholm och det är något som juniorkommittén vill fortsätta med. Ett exempel är julkul för juniorer som brukar ske under mellandagarna. I år vill juniorkommittén även arrangera ett KM/DM-par för juniorer som avslutas med middag och socialt umgänge. Under våren kommer det att anordnas ett vanligt riksläger för juniorer. 2013/2014 skickade S:t Erik 22 juniorer till rikslägret och målsättningen är att skicka minst lika många 2014/2015. Även i JSM-par och JSM-lag hoppas vi kunna öka antalet juniorer från Stockholm. Det ska ske genom information via Måns samt mejl och andra sociala medier. En viktig faktor för att få iväg juniorer är att informera i god tid men även genom bidrag och att tjata lite. Många juniorer tror inte att de är tillräckligt bra och vågar därför inte åka, en inställning som måste arbetas bort. Eventuellt kommer även ett bidrag för juniorkonsulenten att erhållas från StBf. Budgeterade kostnader för 2014/2015 (kr): Juniorkonsulent Bidrag till juniorer Tävlingsbidrag Pro-Am Summa

8 Sida 8 av Lokal & säkerhet Marianne Öjestål (lokal) och Caroline Tesch (säkerhet) Arbetet med att ha trivsamma och väl underhållna lokaler fortsätter. Renoveringar och förbättringar görs kontinuerligt och en genomgång av lokalen görs varje månad för att se vad som behöver åtgärdas. Till verksamhetsåret 2015/2016 har vi planer på att hela lokalen ska genomgå en större renovering och då kommer klubben troligtvis att behöva hållas stängd i några veckor. Planen är att göra renoveringen i samband med Festivalveckan i Örebro kring månadskiftet mellan juli och augusti. Kontakt kommer att tas med vår värd Brf Inedal 16 för att höra om de kan bistå med ekonomiskt bidrag. Vi hoppas att vi inom snar framtid får också våra inre entrédörrar bytta av hyresvärden, eftersom de har låsproblem. I juni köptes fyra stycken sex meters långa entrémattor in för totalt kronor av vilka två används medan de andra två tvättas. Inköpskostnaderna för de nya mattorna tas dock 2014/2015 då fakturan kom i slutet av augusti De två nya ersätter sex enfärgade och korta standardhyresmattor. De nya visar samtliga de fyra spelkortssymbolerna. I längden blir det billigare för oss, trots egen logo, både att äga mattorna och att ha färre men längre. Den årliga kostnaden sjunker från till kronor. För oss kortspelare ser det dessutom trevligt ut när vi kommer in i lokalen och ser symbolerna. Utrymningsarmaturerna måste uppdateras. Den 16 november kommer en utbildning för utrymningsledare att utföras. Det kan tilläggas, även om inga intäkter ingår nedan, att vi i en liten omfattning hyr ut vår lokal, förutsatt att det inte inkräktar på vår egen verksamhet, till andra ändamål än bridge. Till exempel brukar vi hyra ut skolsalen till bostadsrättsföreningen som är vår hyresvärd när den har årsmöte. Budgeterade kostnader för 2014/2015 (kr): Lokalhyra Lokalvård El Rökbur Entrémattor inköp Entrémattor byten Sophämtning Förbrukningsmateriel - toaletter Säkerhetsfrågor Utbildning säkerhet Inköp inventarier Oförutsedda utgifter lokal Lokalkommittén Delsumma

9 Sida 9 av Medlemsfrågor Yvonne Flodqvist Uppdraget som medlemsansvarig för 2014/2015 utgår från att stödja och informera medlemmarna på bästa sätt, men innebär också att ta fram och säkerställa bra administrativa rutiner och stämma av med kassören att avgifterna är betalda. Vårt mål är att informera våra medlemmar hur de enkelt själva kan uppdatera och ändra sina uppgifter i Spader. Då krävs att varje medlem har sina inloggningsuppgifter. Saknar man dem går de att få via Svenska Bridgeförbundet. Vårt mål är att alla som spelar på klubben ska bli medlemmar och därmed känna att de tillhör klubben och kan påverka, bland annat genom sin rösträtt på årsmötet. Enligt de beslut som stämman tog på årsmötet 2013 kan styrelsen senast 31 mars 2015 ändra medlemsavgiften till BK S:t Erik för säsongen 2015/2016 till maximalt 230 kronor. Medlemsavgiften för säsongen 2014/2015 är 130 kronor. Budgeterade intäkter för 2014/2015 (kr): Intäkter medlemsavgifter Intäkter för medlemmar som representerar annan klubb Kontorsmateriel (inbetalningskort och kuvert) Summa Brickläggningen Yvonne Flodqvist Brickläggningens fasta kostnader förväntas bli täckta av läggningen till interna tävlingar. Därför är målsättningen att vid läggning till externa kunder bara att täcka de rörliga kostnaderna, det vill säga kostnaderna för läggningsarvoden. Vid redovisningen för interna tävlingar redovisas varken intäkter eller lönekostnader utan lönekostnaden för brickläggningen läggs direkt på tävlingen. Det innebär att läggningen kommer att redovisa förlust eftersom dess övriga kostnader inte blir täckta i bokföringen. Brickläggningen kommer att fortsätta under Kalle Perssons ledning. Budgeterade kostnader för 2014/2015 (kr): Intäkter för läggning till externa kunder Lönekostnader för läggning till externa kunder Delsumma 0 Inköp av nya kortlekar Avskrivning av kostnader för tidigare inköp av plastbrickor, kortlekar och maskiner Totalt

10 Sida 10 av Smartkort Mårten Gustawsson Styrelsen har en längre tid velat minska på kontanthanteringen på S:t Erik. För närvarande betalar vi årligen kronor bara för hanteringen av kontanter. För några år sedan började vi sälja förköpshäften men även det kräver hantering. Efter en utredning beslöts att satsa på smartkort där spelarna ska kunna betala med smartkort som de innan dess laddar i en laddningsterminal. På marknaden finns ännu inte några färdiga standardlösningar utan egen utveckling och anpassning av befintliga lösningar krävs. I en första etapp började klubben den 26 juni, efter att till 21 spelare sålt förladdade smartkort, försiktigt använda betalningsfunktionen vid tre kvällstävlingar i veckan. I samband med ligastarten planeras att sälja förladdade kontantkort i stor skala och använda betalningssystemet allmänt. Till den andra etappen senare under höstterminen kommer vi även att sätta upp två laddningsstationer i vår lokal. Det innebär att vi då kommer att sälja tomma smartkort för 20 kronor/styck som spelarna själva vid en laddningsstation får ladda med pengar från ett kontokort. För att uppmuntra betalning med smartkort kommer det att vara billigare att betala med ett sådant än kontant. Vid en laddning av minst 400 kronor kommer en rabatt på 10 procent att utgå. Det innebär, efter höjningen av startavgifterna vid höstens ligastart, att en normalstartavgift vid en betalning med smartkort blir 72 kronor i stället för de nominella 80. Vi ser framför oss ett flexibelt system. Det gör det möjligt att samtidigt kunna ta betalt i flera olika pågående tävlingar. Likaså kommer det att klara av att flera tävlingsledare samtidigt tar upp betalning i en och samma tävling. Vi tror och hoppas också att betalsystemet för tävlingsledaren blir lättstartat, lättskött och underlättar den ekonomiska redovisningen. Budgeterad kostnad för 2014/2015 (kr): Avskrivning av utveckling, inköp av terminaler och kortläsare. (Kostnaderna fördelas på fem år.) Underhållskostnader Övrigt Mårten Gustawsson Arvoden till styrelse och andra funktionärer Inga höjningar av ersättningar till styrelse och funktionärer är planerade. Landslagsaktiviteter Klubben ska enligt ett tidigare stämmobeslut sätta av 10 kronor per medlem för bidrag till landslagsaktiviteter. Budgeterade kostnader för 2014/2015 (kr): Styrelsearvoden Styrelsemöten, personalfest Landslagsaktiviteter Summa

1. Föreningens grundläggande syfte och mål

1. Föreningens grundläggande syfte och mål Sida 1 av 10 Verksamhetsplan för BK S:t Erik 2015/2016 Inledning För åttonde året tar styrelsen fram en verksamhetsplan kopplad till budgeten. Skälet till det är att klubbens medlemmar därigenom får bättre

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 6 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 13 november 2014

Styrelseprotokoll nr 6 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 13 november 2014 Styrelseprotokoll nr 6 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 13 november 2014 Närvarande styrelseledamöter: Mårten Gustawsson (t.o.m. 7 delvis), Åsa Gindin, Sofia Ryman, Mattias Weiler,

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 9 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 12 februari 2015

Styrelseprotokoll nr 9 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 12 februari 2015 Styrelseprotokoll nr 9 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 12 februari 2015 Närvarande ledamöter: Mårten Gustawsson, Åsa Gindin, Sofia Ryman (fr.o.m. 5), Mattias Weiler, Yvonne Flodqvist,

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2013/2014. 1. Viktigare händelser under verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2013/2014. 1. Viktigare händelser under verksamhetsåret Sida 1 av 10 Inledning Världens största bridgeklubb fortsätter att gå bra. Samarbetet med Nya Bridgeskolan går utmärkt och tillströmningen av elever till skolan och spelare till klubben fortsätter att

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 10 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 19 mars 2015

Styrelseprotokoll nr 10 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 19 mars 2015 Styrelseprotokoll nr 10 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 19 mars 2015 Närvarande ledamöter: Mårten Gustawsson, Åsa Gindin, Sofia Ryman, Caroline Tesch, Mattias Weiler, Yvonne Flodqvist,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2014/2015. 1. Viktigare händelser under verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2014/2015. 1. Viktigare händelser under verksamhetsåret Sida 1 av 11 Inledning Världens största bridgeklubb fortsätter att gå bra. Samarbetet med Nya Bridgeskolan går utmärkt och tillströmningen av elever till skolan och spelare till klubben fortsätter att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2012/2013. 1. Viktigare händelser under verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2012/2013. 1. Viktigare händelser under verksamhetsåret Sida 1 av 9 Inledning Världens största bridgeklubb fortsätter att gå bra. Samarbetet med Nya Bridgeskolan går utmärkt och tillströmningen av elever till skolan och spelare till klubben fortsätter att öka.

Läs mer

Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 27 oktober 2013

Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 27 oktober 2013 Motion 1 Prispengar anslås Vid de Övriga tävlingar som BK S:t Erik anordnar varje vecka delas priser ut vid varje tävlingstillfälle. Priserna delas vanligtvis ut som kontanter eller fribiljetter. Hur många

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 15 april 2012, Falkenbergs BK.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 15 april 2012, Falkenbergs BK. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 15 april 2012, Falkenbergs BK. Närvarande: Lars Hed, Leif Eskelid, Monica Evertsson, Jan Malmström, Lennart Nordberg, Lars Adie, Malin Larsson och Annika

Läs mer

Styrelsemöte måndagen den 29 september 2014

Styrelsemöte måndagen den 29 september 2014 Sida 1 av 7 Styrelsemöte måndagen den 29 september 2014 Protokoll 16. Sammanträdet öppnades Ordförande Gunbritt Öhlén öppnade mötet Samtliga ledarmöter närvarande. 17. Val av protokollsjusterare Agneta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Gnesta Trosa Brukshundklubb Inledning 2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation

Läs mer

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011 Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012 Föreningen har inte höjt medlemsavgiften på flera år. Kostnaderna fortsätter dock att stiga och styrelsen gör bedömningen att en liten höjning av medlemsavgiften

Läs mer

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen Sida 1 av 5 Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014 Protokoll 31. Sammanträdet öppnades Ordförande Gunbritt Öhlén öppnade mötet Ej närvarande: Ingrid Svensson och Anders-Eric Andersson. 31. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 6 augusti klockan 1800, BK Albrekts, Varberg

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 6 augusti klockan 1800, BK Albrekts, Varberg Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 6 augusti klockan 1800, BK Albrekts, Varberg Närvarande: Leif Eskelid, Lennart Nordberg, Lars Adie, Monica Evertsson, Jan Malmström och Magnus Svensson.

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Föregående protokoll är justerat och godkänt.

Föregående protokoll är justerat och godkänt. Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 12 februari 2015, telefonmöte. Närvarande (de i fetstil på plats i Öresunds kontor/stockholm): Styrelsemedlemmar Mats Qviberg Lars Persson

Läs mer

1. Mötets öppnande Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet var beslutsförigt.

1. Mötets öppnande Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet var beslutsförigt. 2014-12-07 sida 1(7) Protokoll från styrelsemöte i Seniorerschack Stockholm nr 7/2014 Tid: 4 december 2014, direkt efter spelet Bilagor Plats: Stockholms Schacksalonger 1. kassörens rapport Kallade: Sven-Gunnar

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 26/ Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare

Askims Bridgeklubbs årsmöte 26/ Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare Askims Bridgeklubbs årsmöte 26/9 2016 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Protokollet skrivet av Mikael Larson Sida 1 av 3

Protokollet skrivet av Mikael Larson Sida 1 av 3 Närvarande: Anders Bjermo Mikael Larson Christopher Elg Martin Lindkvist Lars Nagy Frånvarande: Rasmus Persson Magnus Smith Johan Sandström Jakob Forsberg kårchef vice kårchef /kassör suppleant/sekreterare

Läs mer

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015.

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. December 2015 Brf Matrosen Föreningslokalen Blå huset Budget 2016 Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. Månadsavgifterna 2016 förblir oförändrade.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 juli juni 2016.

Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 juli juni 2016. SKÖVDE BRIDGEALLIANS (org.nr 868401-2472) Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 juli 2015 30 juni 2016. Skövde Bridgeallians är en ideell förening ansluten till Svenska Bridgeförbundet. Under 2015

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond

Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond De redovisningsprinciper som föreningen använder sig av gällande utbildningsfonden gör det svårt för medlemmarna att få en rättvisande

Läs mer

Göteborgs Klätterklubb

Göteborgs Klätterklubb Styrelsens förslag till Budget 2009 Göteborg 2009-02-17 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2009 en budget som innebär en förlust på 80 425 kr. Klubben har god ekonomi och har de senaste åren gått

Läs mer

NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND. Närvarande: Göran Nordberg, Gertrud Backman, Anders Landmark, Ingrid Enberg, Inger Lundberg, Pierre Thunström

NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND. Närvarande: Göran Nordberg, Gertrud Backman, Anders Landmark, Ingrid Enberg, Inger Lundberg, Pierre Thunström NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND Protokoll vid styrelsemöte den 17 augusti i Luleå klockan 17.15 Närvarande: Göran Nordberg, Gertrud Backman, Anders Landmark, Ingrid Enberg, Inger Lundberg, Pierre Thunström Möte

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom 2011-2012 Lite fakta om Falköpings AIK Slalom FAIK Slalom är en framgångsrik slalomklubb som under åren haft glädjen att se många av sina åkare göra sig gällande även

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Göteborgs Klätterklubb

Göteborgs Klätterklubb Göteborg 2009-02-14 Styrelsens förslag till Budget 2010 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2010 en budget som innebär en förlust på 43 684 kr. Klubben har god ekonomi och gjorde 2009 ett nollresultat

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Ordförande Gunbritt Öhlén hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

Ordförande Gunbritt Öhlén hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Sida 1 av 5 Styrelsemöte tisdagen den 8 mars 2016 Protokoll Närvarande: Gunbritt Öhlén, Ingmari Amoson, Bo Sanfridsson, Lilian Arvidsson, Owe Wåhlin och Göran Magnusson (delvis). Anders-Eric Andersson

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

ÅRSMÖTESPROTOKOLL ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-12-08 Närvarolista: firetech, Joakim Andersson ao, Andreas Önnebring karlsson, Niklas Karlsson nostrad, Mattias Jernberg glyph, Fredrik Andersson ali, Anders Lindgren rocket, Roderik

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Budget Status: 2009-12-15

Budget Status: 2009-12-15 Budget Status: 2009-12-15 Budget 2010 Not (belopp i kkr) Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 453 Hyror, lokaler 1 129 Hyror, p-platser 335 Summa avgifter/hyror 30 917 Övriga

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND Verksamhetsplan för Stockholms Fäktförbund 2013 Allmänt Stockholms Fäktförbund, grundat 1945, har som uppgift att verka för fäktsportens utveckling i Storstockholmsområdet. Förbundet

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Ålands Bowlingförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2013

Ålands Bowlingförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2013 Ålands Bowlingförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2013 Föreningens verksamhet Ålands Bowlingförbund (ÅBF) är takorganisation till 6 olika bowlingklubbar på Åland. Verksamheten från ÅBF är inriktad på att ge service

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Årsmöte Svedjeholmens IF

Årsmöte Svedjeholmens IF Årsmöte Svedjeholmens IF 2017-07-21 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar 1. Mötets öppnanden: Patric öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 3. Årsmötets

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2011

Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2011 Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2011 Verksamheten har ökat en del under senare år, samtidigt som medlemsantalet har minskat. Detta har lett till att det inte längre finns så mycket pengar att

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Karlstads ridklubb styrelsemöte

Karlstads ridklubb styrelsemöte Karlstads ridklubb styrelsemöte Tid: Måndagen den 20 april 2009, kl 18.30 Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb Närvarande: Frånvarande: Kjell Magnusson Per Holm Lena Persson Pia Ek Bosse Ericsson Gita

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Hej! Vi hoppas att du hittar någon aktivitet i vårens program som passar just dig, och vi ser fram emot att träffa er vid de gröna borden.

Hej! Vi hoppas att du hittar någon aktivitet i vårens program som passar just dig, och vi ser fram emot att träffa er vid de gröna borden. VÅR 2017 Hej! Nu är det dags att komma igång med planering av vårens bridgespel. Är du helt nybörjare är du välkommen till någon av våra grundkurser. Ni som redan har spelat lite bridge har ett digert

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR KGoIF SKIDOR

VERKSAMHETSPLAN FÖR KGoIF SKIDOR VERKSAMHETSPLAN FÖR KGoIF SKIDOR 2009-2010 1 Ändamål. Föreningen skall bedriva följande idrotter; Längdskidåkning Allmänt Föreningen skall bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med idrottens mål

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode!

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Grönslätts Intresseförening Hällevik Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Ekonomi under det gångna verksamhetsåret 2008-2009 handlar mycket om att köpa

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings BIS Friidrott torsdagen den 20/5 2010. Deltagare närvarande: (vid pennan) Kent Andersson Mikael Carlsson Lars Hallberg Thomas Andreasson Siv

Läs mer

Styrelsens i Örebro SK Fotboll förslag till ändring av stadgarna 2015

Styrelsens i Örebro SK Fotboll förslag till ändring av stadgarna 2015 Styrelsens i Örebro SK Fotboll förslag till ändring av stadgarna 2015 Mål och inriktning Föreningen ska endast bedriva fotbollsverksamhet och ha sin inriktning på att tillhöra eliten inom Sverige. Föreningen

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll 2010-08-21 Styrelsemöte nr 7 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...2 1.1 Mötets öppnande...2 1.2 Val av mötesordförande...2 1.3 Val av mötessekreterare...2

Läs mer

Rutiner vid tävling. Årsta-Runstens Sportryttare. Version 1, 2012 Fredrik Starck, Sofia Becker, Lena Wenehult

Rutiner vid tävling. Årsta-Runstens Sportryttare. Version 1, 2012 Fredrik Starck, Sofia Becker, Lena Wenehult Rutiner vid tävling Årsta-Runstens Sportryttare Version 1, 2012 Fredrik Starck, Sofia Becker, Lena Wenehult Inledning Detta dokument är framtaget för att vara ett stöd till tävlingsledningen vid tävlingar

Läs mer

Protokoll # 4-1 - Styrelsemöte 17 november 2011

Protokoll # 4-1 - Styrelsemöte 17 november 2011 Protokoll # 4-1 - Styrelsemöte Närvarande: Arne Edberg Bengt Elgquist (Adjungerad vid 1 och 2) Britt-Marie Wahlgren (Ordf.) Christina Dahlberg-Norlin Göran Holmberg (Sekr.) Göran Larsson (Suppl.) Jan-Olof

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer