Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2011"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2011 Verksamheten har ökat en del under senare år, samtidigt som medlemsantalet har minskat. Detta har lett till att det inte längre finns så mycket pengar att bränna som det gjort tidigare år. Styrelsens budgetförslag är en nollbudget, och vi har varit tvungna att skära i en del utgifter, samt höja en del avgifter. Flera typer av stöd/bidrag finns att söka från klubben. Vissa av dessa är populära, andra söks mer sällan. Vi fortsätter med samtliga, dvs Resebidrag (klubbresor), Bultbidrag (nybultning), Utvecklingsbidrag (för expeditioner och liknande) samt Tävlingsbidrag (för de som tävlar för klubben). Årlig verksamhet som Climb In, julfest och diverse bildvisningar kommer att arrangeras. Tanken med dessa arrangemang är att få en knutpunkt för klubben, utan att det ska kosta klubben något nämnvärt. Ungdomsklättring Se Bilaga 1 Ungdomsklättringen har vuxit mycket under de senaste 3-5 åren. Verksamheten har flera olika grupper, både på Klätterfabriken och Klätterlabbet. Utöver detta så kommer en sportklätterkurs arrangeras för upp till åtta deltagare någon gång under sen vår eller tidig höst. Det blir även läger i Bohuslän igen, samma upplägg som tidigare år. En lägre timersättning för tränare har budgeterats. Detta för att lämna utrymme för ersättning för administrativt arbete. Det behöver uppmuntras att delta även i den administrativa delen av verksamheten och därför provar vi ett nytt upplägg En utbildning för tränare planeras, så att träningarna kan bli ännu bättre. Utbildning Se Bilaga 2 För att kunna tillgodose det stora intresse som finns för klätterkurser så kommer vi bland annat ta hjälp av hjälpinstruktörer, och göra större kurser, med 5 till 8 elever på två instruktörer (en auktoriserad och en hjälpinstruktör) istället för kurser med 3-4 deltagare på en instruktör. Vår förhoppning är även att kunna utbilda någon/några sportklätterinstruktörer för att lättare kunna erbjuda sportkurser. Vi hoppas kunna komma upp i samma antal elever som tidigare säsonger dvs ca 100 st, dock är budgeten satt något lägre då det är troligare. Den fasta telefon som kursansvarig tidigare har haft har ersatts av en mobiltelefon, för att lättare kunna fördela arbetet. Bokningar kommer i stor utsträckning att skötas genom en webtjänst kallad supersaas. Vi föreslår att kurspriser och instruktörsarvoden regleras upp något, se budgetförslag. Utöver den ordinarie verksamheten kommer vi att ordna den klassiska avrostningen på våren, samt en gratis workshop i kamraträddning. En förstahjälpen-kurs kommer att genomföras under året. Tidigare har vi subventionerat denna kurs rejält, men tyvärr har vi varit tvungna att höja kostnaden något. Kursen har varit mycket populär, och kommer även att arrangeras i övriga Sverige (dock inte i GBG KKs regi).

2 Ninja Se Bilaga 3 Då styrelsen i kommittén Ninja avgår 2011 och det i skrivande stund (inför årsmötet) inte finns någon kandidat som vill ta över finns heller ingen verksamhetsplan för hela året I Ninjas regi planeras dock att göra en resa till Sylarna i mars med en tjejträff med alpin klättring, skidbestigning och workshops. För att inom ramen för Ninja även kunna genomföra mindre arrangemang under året och eventuellt ännu en resa föreslås en mindre budget. Målet är att hitta några nya medlemmar som vill ta över verksamheten under Access Se Bilaga 4 Accesskommittén planerar att knyta fler personer till sig för att utöka accessarbetet. Det finns ett stort behov av detta då det har rapporterats om problem vid flera klippor där inga åtgärder gjort överhuvudtaget. En kontakt med Kvibergs KK har initierats och bör bära frukt under Så snart samarbetet med Kvbergs KK är formaliserad i någon form skall kontakten med Göteborgs Stad återupptas. Arbetet med åtgärder vid klippor på kommunal mark kan därefter återupptas. Detta gäller bland annat avtal och skylt i Utby På en del klippor har det rapporterats olika typer av problem. Mer information skall tas fram, och i vissa fall skall andra lokalklubbar kontaktas. De årliga arrangemangen Climb In och höstens städdag kommer att genomföras som vanligt. Bultkommittén Se Bilaga 5 Bultkommittén planerar att fortsätta arbetet med inspektion och ev underhåll på Aspenklippan, detta bedöms kunna göras under våren med relativt ringa arbetsinsats. Övriga klippor kommer att underhållas vid behov. Ett enkelt rapporteringsformulär finns nu mera på hemsidan. Bohusläns klätterklubbs bultkommitté har uttryckt önskemål om hjälp med utbildning/samverkan samt även hjälp med praktiskt arbete. I nuläget finns inte något ekonomiskt utrymme för att skänka utrustning till BKK, men vi kommer att bistå med arbetsinsats. Klubben har i nuläget ett relativt gott sortiment med bultar och övrigt material, frånsett lim som är färskvara. Bibliotek samt Uthyrning för klippklättring och is Se Bilaga 6 och 7 Uthyrningen av klippklätterutrustning fortsätter på samma sätt som förut. En förfrågan om

3 att köpa in skor för uthyrning, har kommit in. Styrelsen anser att kostnaden är för stor, och att vi måste ha en stor mängd skor om det ska vara värt. Skor att hyra finns på Klätterfabriken. Utrustningen för isklättring skall kompletteras med ytterligare ett par begagnade storskor. Tydligare information måste komma ut till medlemmarna om att det finns modern isklätterutrustning. Biblioteket är numera förlagt till Fjällsport (Magasinsgatan). Utlåningen går nu smidigare och det är lättare för medlemmarna att få tag i böckerna. Vi kommer fortsätta att köpa in guideböcker och facklitteratur. Tävling I mars kommer klubben vara arrangör för junior SM. Tävlingen kommer att vara ett samarbete med Fysiken och hållas på Klätterlabbet. Det finns i dagsläget ingen tävlingskommitté så tävlingar arrangeras endast sporadiskt. Klubben fortsätter att ge bidrag till tävlande juniorer och seniorer enligt samma villkor som tidigare. Sammanställt av Per Forsberg, Ordförande För Styrelsen i Göteborgs Klätterklubb

4 Bilaga 1 Verksamhetsplan Ungdomskommittén, Göteborgs KK 2011 Vi har två grupper på söndagar på Klätterfabriken för ungdomar i åldrarna år. Vi planerar för 30 deltagare per grupp och tre tränare per tillfälle. Det blir fokus på att lära sig topprepssäkring och grundläggande teknik i gruppen med yngre deltagare och mer teknikövningar i gruppen med äldre deltagare. Under vårterminen planerar vi att ha minst ett av träningstillfällena utomhus. Vi har en fortsättningsgrupp på måndagar på Klätterlabbet för ungdomar i åldrarna år. Kravet för att få delta är att man har grönt kort sedan tidigare. Det blir ca 15 deltagare under våren och 20 i höst med två tränare per tillfälle. Om intresse finns tänker vi arrangera en sportklätterkurs för upp till åtta deltagare någon gång under sen vår eller tidig höst. I sommar blir det läger i Bohuslän igen, med samma upplägg som 2010 (se verksamhetsberättelsen). Vi har valt att budgetera en lägre timersättning för tränare för att lämna utrymme för ersättning för administrativt arbete. Det behöver uppmuntras att delta även i den administrativa delen av verksamheten och därför provar vi ett nytt upplägg Vi planerar att ha en tränarutbildning för tränare på ungdomsklättringen. Vi vill bli bättre på övningar och tekniker för klättring, för att kunna bedriva en ännu bättre ungdomsverksamhet. Eventuellt kommer vi kunna bjuda in fler i klubben som är intresserade, det beror på vem som kommer hålla i utbildningen och vad den slutgiltiga kostnaden blir.

5 Bilaga 2 Verksamhetsplan Utbildningskommittén, Göteborgs KK 2011 En omdaning av gbgkks kursverksamhet har påbörjats under 2010 och kommer att färdigställas under våren/sommaren För att kunna tillgodose det stora intresse som finns för klätterkurser så kommer vi bland annat ta hjälp av hjälpinstruktörer, och göra större kurser, med 5 till 8 elever på två instruktörer (en auktoriserad och en hjälpinstruktör) istället för kurser med 3-4 deltagare på en instruktör. Det skall vara den auktoriserade instruktörens val om han/hon vill ha med en hjälpinstruktör. Vi hoppas kunna komma upp i samma antal elever som tidigare säsonger dvs ca 100 st, dock är budgeten satt något lägre då det är troligare. Vi föreslår något ändrade priser och arvoden. Grundkurs klippklättring och sportklätterkurs, föreslår vi kommer kosta 1495 kr (en ökning med 200 kr). Övriga standardkurser kostar 1100 kr (ökning med 100 kr). Vi gör även plats för specialkurser med en kostnad på 1600 kr. Isklätterkursen är redan beslutade av styrelsen för 2011 och kostar 1400 kr. Vi föreslår dock att kostnaden för denna höjs till 1600 kr till nästa kurstillfälle. Samtliga kurser är två dagar och kräver att man är medlem i Göteborgs Klätterklubb. Kursfördelning Vi beräknar 56 elever på grundkurser. Dessa är fördelade så att 8 kurser hålls med 5.5 elver i snitt (44 elever, 16 dagslöner x 1500 kr och 16 dagslöner x 1000 kr). Övriga 12 elever hålls på fyra kurser ( 8 dagslöner x 1500 kr). Vi beräknar 15 elever på sportklätterkurser. Dessa fördelas på 5 kurser med snitt 3 elever per kurs. (10 dagslöner x 1500 kr) Vi beräknar ha 12 elever på övriga kurser (fortsättning, räddning mm), fördelat på en kurs med 6 deltagare (2 dagslöner x 1500 kr och 2 dagslöner x 1000 kr) samt två kurser med vardera 3 deltagare. Specialkurserna är två elever per instruktör. Två sådana räknar vi med att hålla. Sportklätterinstruktörer Vår förhoppning är att utbilda 2-4 sportklätterinstruktörer. Detta för att lättare kunna erbjuda sportklätterkurser, och för att minska belastningen på klippklätterinstruktörerna. Vi håller troligen en gratis utbildningsdag i vår. Instruktörerna får sedan själva bekosta sin examination. Initialt kommer vi att bjuda in till en informationsträff för de som kan vara intressanta att ha med i verksameten. Därefter är planen att beställa en examination till Göteborgs KK, kostnad för detta finns inte angivet från förbundet, men tanken är att deltagarna skall betala vad det kostar (ordinarie sportklätterexamination kostar 1500 kr). Eftersom vi inte har kostnaden i dagsläget, och för att det är pengar som går in och sen ut, så är det inte med i äskningen.

6 Isklätterkurser Vi har redan en isklätterkurs inplanerad januari, någon mer blir det inte under 2011, men det kommer troligen bli en under Administration Klubbens gamla telefonnummer för bokningar är inte längre aktuellt. En mobiltelefon har införskaffats för att det ska gå lättare när kursansvarig åker på semester. På det gamla numret hänvisas det till det nya. En bokningskalender har skapats på supersaas. Denna kommer att användas för samtliga kurser under Vår förhoppning är att vi ska få bättre koll på vilka som är anmälda till varje kurs. Och betalning för kurserna kommer att fungera lättare. Eventuellt behöver vi utöka till mer än gratisversionen under några månader när verksamheten är som intensivast. Det kostar 6 per månad för den nivån som i så fall är intressant. Rabatter för klubbens instruktörer kommer att omförhandlas, gällande Fjällsport och Highsport. En lista på vilka som är klubbinstruktörer lämnas årligen till de berörda företagen. /Per Forsberg Kursansvarig Göteborgs Klätterklubb

7 Bilaga 3 Verksamhetsplan Ninja, Göteborgs KK 2011 Då styrelsen i kommittén Ninja avgår 2011 och det in skrivande stund (inför årsmötet) inte finns någon kandidat som vill ta över finns heller ingen verksamhetsplan för hela året I Ninjas regi planeras dock att göra en resa till Sylarna i Jämtland i mars månad där nätverket Girls Get Higher kommer att genomföra en tjejträff där alpin klättring, skidbestigning och workshops ingår. Resebidrag utgår till medlemmar. För att inom ramen för Ninja även kunna genomföra mindre arrangemang under året och eventuellt ännu en resa föreslås att vi lägger med en liten arvodes-kostnad samt intäkt för entré i 2011 års budget. Målet är att hitta några nya medlemmar som vill ta över verksamheten 2011.

8 Bilaga 4 Verksamhetsplan Accesskommittén, Göteborgs KK 2011 Accesskommittén består av: Calle Martins Planen är accesskommittén (ACC) att knyta till sig fler personer för att utöka arbetsinsatsen på access. Det finns ett stort behov av detta då det har rapporterats om problem vid flera klippor där inga åtgärder gjort överhuvudtaget. Kontakten med Kvibergs KK har initierats men skall bära frukt under Så snart samarbetet med Kvbergs KK är formaliserad i någon form skall kontakten med Göteborgs Stad återupptas. Arbetet med åtgärder vid klippor på kommunal mark kan därefter återupptas. Avtal samt skylt gällande Utby ska påbörjas igen. Klippor i Boråstrakten har i några fall problem, kontakt med berörda klubbar ska fördjupas. Viks Kile har det rapporterats om. Undersökning av fakta samt åtgärder bör genomföras. Hylteberget har det rapporterats om. Undersökning av fakta samt åtgärder bör genomföras. Ålgårda bör det arbetas fram en strategi för. Vidare kontakt med markägare och Jens Larsen bör göras. I Aspen kommer ACC fortsätta kontakten med markägare, vägförening samt Lerums kommun för att komma få till en skylt samt att förbättra parkeringen. Vid Climb-In ska ACC säkerställa att det som hör ängen till ska skötas korrekt. Till hösten ska en städdag genomföras. ACC ska uppdatera informationen på hemsidan samt på accessdatabasen.

9 Bilaga 5 Verksamhetsplan Bultkommittén, Göteborgs KK 2011 Bultkommittén planerar att fortsätta arbetet med inspektion och ev underhåll på Aspenklippan 2011, detta bedöms kunna göras under våren med relativt ringa arbetsinsats. Därefter skall samtliga klippor som ingår i klubbens område vara avklarade vad avser inspektion och dokumentation. Eventuellt tillkommer underhåll på andra klippor om bultkommittén får indikationer på att sådant behov föreligger. Kommittén avser provdra testbultar under Bohusläns klätterklubbs bultkommitté har uttryckt önskemål om hjälp med utbildning/samverkan samt även hjälp med praktiskt arbete. Göteborgs klätterklubbs bultkommitté avser bistå med detta samt eventuellt även material (bultar, lim, hängare, etc) enligt tidigare beslut i klubben. Klubben har i nuläget ett relativt gott sortiment med bultar och övrigt material, frånsett lim som är färskvara. Äskningar för verksamhetsåret 2011: Resekostnader Bohuslän 1000 SEK Limpatroner 500 SEK

10 Bilaga 6 Verksamhetsplan Uthyrning Is, Göteborgs KK 2011 För 2011 ser jag inget akut behov av att köpa ny utrustning. Ett par begagnade storskor i mindre storlek (38-40) skulle dock vara bra att komma över (max 800 kr). Det är viktigt att göra lite reklam för den utrustning som finns så att klubbens medlemmar får klart för sig att det finns modern isutrustning i bra skick att hyra till en överkomlig kostnad. Uthyrningen omfattar för närvarande isyxor, alpinyxor, alpin stegjärn, isfalls stegjärn, snöankare, isskruvar samt storskor. Inventerings lista bifogas kr har betalats in på klubbens konto vid årsskiftet. Jag har dragit av 400kr för köp av de begagnade storskorna. Kvitto finns (från Jan Hallander).

11 Bilaga 7 Verksamhetsplan Uthyrning Klippa, Göteborgs KK 2011 Här kommer budgetförslaget för uthyrningen av klippklätterutrustning som Göteborgsklätterklubb bedriver. Vi föreslår att Göteborgsklätterklubb köper in 4 par klätterskor som kan ingå uthyrningen av klippklätterutrustning. Vi får ofta förfrågningar om klätterskor och vi tror att det skulle kunna vara uppskattat bland klubbens nya medlemmar. Eftersom de flesta som provar på föredrar bekväma skor så köper vi in 4 stora storlekar. Vi uppskattar kostnaden för klätterskor till ca 3500:- Det har pratats om att köpa in friends, men vi tycker att vi kan börja med de 4 friends som har skänkts till klubbuthyrningen under hösten. MVH Klubbuthyrningen genom Per och Marie Fernqvist

Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2012

Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2012 Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2012 2011 har varit ett aktivt år för Göteborgs Klätterklubb. Förutom årliga aktiviteter som Climb In, julfest och kurser har vi anordnat flera bildvisningar

Läs mer

Göteborgs Klätterklubb

Göteborgs Klätterklubb Verksamhetsberättelse 2010: Nedan följer en sammanfattad verksamhetsberättelse som bygger på de rapporter som kommit in från respektive kommitté. De fulla versionerna är bifogade efteråt för er som vill

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 Stockholm den 13 januari 2015 Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 1. Mötets öppnande Presentationsrunda 2. Fastställande av dagordningen Dagordningen godkänd 3. Föregående minnesanteckningar MCT och

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Lokalutredning 2012. Sammanfattning. Syftet med lokalanalysen. Metod

Lokalutredning 2012. Sammanfattning. Syftet med lokalanalysen. Metod Lokalutredning 2012 Sammanfattning Swingkatten har under tidigare år av överskott avsatt pengar till en lokalfond som i dagsläget uppgår till 560 000 kr. Det finns inget tvingande skäl att spendera pengarna

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning

Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning 1 Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning Denna studie av skolors kostnader för att genomföra arbete i enlighet med Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolkomet,

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Handlingar till mote 10 2007-09-25 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

Bilaga 1. Projektbidragsansökningar 2014. 1. Väsby IBK, Wild Cats

Bilaga 1. Projektbidragsansökningar 2014. 1. Väsby IBK, Wild Cats Bilaga 1. Projektbidragsansökningar 2014 1. Väsby IBK, Wild Cats Träningsoveraller samt cupkostnader 2. Öppet Hus för Unga Romer - Kvinnors hälsa och välmående 3. Yaran Kulturförening Material till nationaldräkter

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte 1. Mötet öppnas Mötet öppnas 11:25. 2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt BESLUT: Mötet är beslutsmässigt. 3. Val av mötesordförande Robert Tiinus

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året.

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året. Allmän information om UDK Tumlaren Uppsala Dykarklubb Tumlarens syfte UDK Tumlarens syfte är att genom utövande av sportdykning främja en god kamratanda. Klubben ska vara ett seriöst och ickekommersiellt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer