Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2012"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb har varit ett aktivt år för Göteborgs Klätterklubb. Förutom årliga aktiviteter som Climb In, julfest och kurser har vi anordnat flera bildvisningar och välbesökta seminarier. Jämfört med verksamhetsåret 2010 har vi ökat i medlemsantal och klubben gör i år ett plusresultat. Styrelsens budgetförslag för 2012 är en minusbudget. Flera typer av stöd/bidrag finns att söka från klubben. Vissa av dessa är populära, andra söks mer sällan. Vi fortsätter med samtliga, dvs Resebidrag (klubbresor), Bultbidrag (nybultning), Utvecklingsbidrag (för expeditioner och liknande) samt Tävlingsbidrag (för de som tävlar för klubben). Årlig verksamhet som Climb In, julfest och diverse bildvisningar kommer att arrangeras. Tanken med dessa arrangemang är att skapa en samlingspunkt, utan att det ska kosta klubben något nämnvärt. Ungdomsklättring Se Bilaga 1 Det har varit få deltagare i tisdags- och onsdagsgrupperna, varför man beslutat att slå ihop dessa. Ungdomskommittén planerar att arrangera en sportklätterkurs samt sommarläger, under förutsättning att det finns ledare som har möjlighet att hålla i detta. Flera tränare med instruktörsutbildning har slutat, man har därför budgeterat för utbildning av nya tränare. Vi fortsätter med samma timersättning för tränare som Utbildning Se Bilaga 2 Kursverksamheten fortsätter enligt det system som infördes Utbildningskommittén hoppas på liknande deltagarantal som föregående år, dvs ca 100 deltagare. Utbildningskommittén föreslår att arvodena höjs, för auktoriserad instruktör till 1700 kr/dag och 900 kr/dag för hjälpinstruktör. Detta har getts utrymme för i budgetförslaget för För att kunna genomföra kurser vid litet intresse planeras för fler kurser med 2-3 deltagare. Utbildningskommittén önskar utbilda 2-4 sportklätterinstruktörer under året. Aktiva klättrare i klubben kommer att tillfrågas om de är intresserade. Det kommer också att anordnas en hjälpinstruktörsutbildning under våren. Det har redan hållits en isklätterkurs under Som tidigare används bokningskalendern på Supersaas för bokning av kurser. Utbildningskommittén föreslår att vi överväger att uppgradera från gratisversionen de månader som verksameten är som mest intensiv. Rabatter för klubbens instruktörer ska omförhandlas. Instruktörerna ska ges tillfälle att vid någon kurs under året vara dubbla instruktörer. Ninja Se Bilaga 3 Ninja fick helt ny styrelse 2011 och kommittén har varit mycket aktiv under året. Verksameten planeras fortsätta under Förutom återkommande onsdagsklättring på Klätterfabriken/i Utby, planeras en studiecirkel. Ninja har också planerat klätterträffar, bildvisning och en klätterresa till Italien.

2 Accesskommittén Se Bilaga 4 Accesskommittén har utökats till tio personer som under året ska kunna jobba mer självständigt. Samarbetet med Kvibergs KK avseende access ska fördjupas. Skyltar ska sättas upp i Aspen och vid Hylteberget. De årliga arrangemangen Climb In och höstens städdag kommer att genomföras som vanligt. Bultkommittén Se Bilaga 5 Bultkommittén planerar att fortsätta arbetet med inspektion och ev underhåll av klipporna i Göteborgsområdet. Klubben har i nuläget ett relativt gott sortiment med bultar och övrigt material, frånsett lim som är färskvara. Bibliotek samt Uthyrning is/klippa Se Bilaga 6 och 7 Uthyrningen av klippklätterutrustning fortsätter på samma sätt som förut. Ansvariga för uthyrningen föreslår att klubben köper in två exemplar av den nya Göteborgsföraren. Uthyrningen av isklätterutrustning går trögt trots bra vintrar och hög kvalité på utrustningen. Ragnar Crona föreslår att detta beror på bristande information samt att det är svårt att hämta grejerna utan bil. Förslagsvis försöker vi förbättra informationen om uthyrning under Biblioteket finns som tidigare på Fjällsport (Magasinsgatan). Utlåningen går nu smidigare och det är lättare för medlemmarna att få tag i böckerna. Vi kommer fortsätta att köpa in guideböcker och facklitteratur. Tävling Det finns i dagsläget ingen tävlingskommitté så tävlingar arrangeras endast sporadiskt. Klubben fortsätter att ge bidrag till tävlande juniorer och seniorer enligt samma villkor som tidigare. Sammanställt av Sara Brandt Knutsson, Ledamot (med utgångspunkt från föregående års verksamhetsplan) För styrelsen i Göteborgs Klätterklubb

3 Bilaga 1 Verksamhetsplan Ungdomsklättring, Göteborgs Klätterklubb 2012 Eftersom både tisdags- och onsdagsgruppen hade väldigt lågt närvarotal under 2011 bestämdes att de ska slås ihop. Vt 2012 blir en testperiod. Utrvärdering sker i slutet av terminen. Sommarläger ska fortsatt hållas om det finns någon villig ledare som vill/kan hålla i det. Även sportklätterkurser kommer anordnas för att uppmuntra utomhusklättring. För att ytterligare visa hur utomhusklättring går till kommer utomhusträningar ske när vädret tillåter. Det blir i så fall bouldering, antagligen i Utby. För att underlätta sportklättring på klätterlabbet kommer ungdomskommittén försöka införskaffa två rep som förvaras på Klätterlabbet. I övrigt kommer ungdomsklättringen på Söndagar ske som vanligt för de yngre ungdomarna. Eftersom flera tränare med instruktörsutbildning har slutat kommer har ungdomskommitén ett uttalat mål att utbilda så många som möjligt till instruktörer för att höja kompetens och säkerhet vid träningarna. Pengar är därför budgeterat för att stödja sådan utbildning (till examinationskostnader tex). /Olle Dahlberg, för ungdomskommittén Bilaga 2 Verksamhetsplan Utbildning, Göteborgs Klätterklubb 2012 Kursverksamheten fortsätter enligt det system som infördes Systemet fungerar bra, och eleverna bokar in sig själva i bokningskalendern på hemsidan. Vi kommer att fortsätta att ha hjälpinstruktörer på vissa grundkurser och sportklätterkurser. Med en auktoriserad instruktör och en hjälpinstruktör kommer vi att ha 6 elever. Den auktoriserade instruktörens har möjlighet att välja om han/hon vill ha med en hjälpinstruktör. Vi hoppas kunna komma upp i samma antal elever som tidigare säsonger dvs ca 100 st. Vi föreslår något ändrade priser och arvoden. Vi föreslår oförändrade kursavgifter. Vi föreslår att arvode till auktoriserad instruktör höjs till 1700 kr/dag och 900 kr/dag för hjälpinstruktör. Kursfördelning Vi beräknar att 92 elever går grundkurs eller sportklätterkurs. Kurserna varierar och från och med i år har vi planerat för fler kurser med 2 och 3 deltagare, så att det blir lättare att hålla kurser när det finns litet intresse. Vi beräknar ha 17 elever på övriga kurser (fortsättning, räddning mm), fördelat på 6 kurser. Specialkurserna är två elever per instruktör. Två sådana räknar vi med att hålla. Sportklätterinstruktörer Vår förhoppning är att utbilda 2-4 sportklätterinstruktörer. Detta för att lättare kunna erbjuda sportklätterkurser, och för att minska belastningen på klippklätterinstruktörerna. Vi håller en utbildningsdag 29/4. Inför denna dag kommer vi fråga lämpliga personer som redan är aktiva i

4 klubben om de är intresserade. Om vi får platser över kommer vi att annonsera ut dessa. Kursen är ordentligt subventionerad. Instruktörerna får sedan själva bekosta sin examination, eventuellt beställer vi en examination för våra instruktörer, så att vi samordnar men de betalar själva. Hjälpinstruktör Vi kommer att anordna en hjälpinstruktörsutbildning i april. Vi behöver fler aktiva hjälpinstruktörer. Kursen är ordentligt subventionerad. Isklätterkurser Det har redan hållits en isklätterkurs i vinter Troligen blir det en ny Administration Bokningskalendern på supersaas används tillsvidare. Eventuellt behöver vi utöka till mer än gratisversionen under några månader när verksamheten är som intensivast. Det kostar 6 per månad för den nivån som i så fall är intressant. Instruktörer Rabatter för klubbens instruktörer kommer att omförhandlas, gällande Fjällsport och Highsport. En lista på vilka som är klubbinstruktörer lämnas årligen till de berörda företagen. Vi ställer numera krav på att man är aktiv det innevarande året, eller haft kurs under det senaste året, för att vara på listan. Vi kommer att ge instruktörer möjlighet att vid något tillfälle (max ett per år för varje instruktör) vara dubbla instruktörer på en kurs, men med max 4 elever. Tanken med detta är att vi ska kunna lära oss av varandra och få idéer om metoder och tekniker som de andra instruktörerna lär ut. Varje år har vi minst ett stormöte med alla klubbinstruktörer. Detta möte hölls i februari i år. Den löpande kommittéverksamehten sköts av utbildningskommittén vilken består av: Per Forsberg Martin Urby Kristoffer Jonson Johan Lindström /Per Forsberg Kursansvarig Göteborgs Klätterklubb Bilaga 3 Verksamhetsplan Ninja, Göteborgs Klätterklubb 2012 Året runt Ninja kommer fortsätta med sina onsdagsträffar, under vinterhalvåret är vi inomhus på Klätterfabriken. Under utomhussässongen befinner vi oss främst i Utby/Fjällbo och försöker ha varierande fokus på våra träffar, t.ex. sport, trad. boulder och olika klätterstilar. Vi startar en studiecirkel med fokjus på träning & teknik. Gruppen träffas ca 1 gång i månaden och diskuterar det som lästs och hur man kan applicera detta på sin egen träning. Under en av dessa träffar får vi träffa en klättrare som är utbildad i träning & hälsa. Februari Föredrag/ Bildvisning av en grupp inspirerande kvinnliga klättrare.

5 Mars Vi åker till Kjugekull för att bouldra, vi har kontakt med kvinnliga bouldrare i området som vi hoppas på guidning från. Maj Under en helg genomför vi en träff ev. tillsammans med Ggh. Klätterresa till Italien -Finale Ligure. Ett stort sportklätterområde som erbjuder klättring i alla svårighetsgrader. Juni Ninja åker till Bohuslän under en helg för att klättra och umgås. September Vi tar en tur till Bohuslän ev. tillsammans med Ggh Bilaga 4 Verksamhetsplan Accesskommittén, Göteborgs KK 2012 Accesskommittén består av: Calle Martins, Jonas Lyckegård, Christoffer Rosenqvist, Stina Stjernström, Gustaf Larsson, Jesper Gren, Karl Agestam, Stefan Falemo, David Hellner Andersson, Johan Mörk Planen är att alla som arbetar i den nybildade accesskommittén (ACC) ska bli mer självgående. Samarbetet med Kvibergs KK ska fördjupas och mynna ut i gemensam kontakt med Park och Natur, Göteborg Stad. Aspen ska få upp en skylt. Hylteberget ska undersökas om det går att få upp skylt. Ett seminurium om access ska genomföras för klättrare i Göteborg 29:e mars. Vid Climb-In ska ACC säkerställa att det som hör ängen till ska skötas korrekt. Till hösten ska en städdag genomföras. ACC ska säkerställa att informationen på hemsidan och på accessdatabasen är uppdaterad. /Calle Martins, för accesskommittén Bilaga 5

6 Verksamhetsplan Bultkommittén, Göteborgs KK 2012 Ska uppdateras Bilaga 6 Verksamhetsplan Uthyrning is, Göteborgs Klätterklubb 2012 Tyvärr så har det varit ganska lite uthyrning de sista åren trots fantastiska vintrar. Min uppfattning är att utrustningen är i bra skick. Nya yxor, nya stegjärn, nya skruvar så det är inte tillgången eller utrustningens skick som begränsar uthyrningen. Problemet är nog snarare information samt eventuellt att det är svårt för personer utan bil att hämta grejorna. Jag har försökt underlätta detta genom att lägga ut utrustning i mitt olåsta förråd så att man inte skall vara beroende av att vi är hemma. Jag och Monika har inget emot att ha uthyrningen men om det finns något alternativ mer centralt så är det potentiellt bättre. Vi bör gå ut och informera lite bättre om uthyrning av vår utrustning. Informationen bör innehålla att klubben hyr ut moderna yxor, stegjärn och skruvar för isfallsklättring till förmånliga priser. Även alpinstegjärn och alpinyxor finns att låna till exempelvis kebkurs eller glaciär utflykter. /Ragnar Crona, ansvarig uthyrning is Bilaga 7 Verksamhetsplan Uthyrning klippa, Göteborgs Klätterklubb 2012 Här kommer budgetförslaget för uthyrningen av klippklätterutrustning som Göteborgs klätterklubb bedriver. Vi föreslår att Göteborgs klätterklubb köper 2 st Göteborgsguider av den nya upplagan som beräknas komma under året. Vi uppskattar kostnaden till ca 800:- /Per och Marie Fernqvist, ansvariga uthyrning klippa

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Förslag från föreningarna inför remissen av tävlingsbestämmelserna. Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Allsvenskan, Division 1 och Division 2 Upplägget av serier är olika för Damer

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

2015 - ett bra år för oss att synas

2015 - ett bra år för oss att synas 2015 - ett bra år för oss att synas BÅTMÄSSORNA ÄR IGÅNG och seglingssäsongen närmar sig med stormsteg. 2015 kommer att bli ett år då vår idrott har många fina möjligheter att synas, så som Volvo Ocean

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte 1. Mötet öppnas Mötet öppnas 11:25. 2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt BESLUT: Mötet är beslutsmässigt. 3. Val av mötesordförande Robert Tiinus

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Beteckning: Akademin för teknik och miljö Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Anneli Olsson Ht-2010

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer