Styrelseprotokoll nr 9 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 12 februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelseprotokoll nr 9 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 12 februari 2015"

Transkript

1 Styrelseprotokoll nr 9 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 12 februari 2015 Närvarande ledamöter: Mårten Gustawsson, Åsa Gindin, Sofia Ryman (fr.o.m. 5), Mattias Weiler, Yvonne Flodqvist, Börje Primér och Rolf Molin. 1 Mötet öppnades. 2 Protokoll från styrelsemötet den 15 januari godkändes. 3 Klubben har blivit tillfrågad om att arrangera en bridgetävling fredagen den 7 och lördagen den 8 augusti 2015 inom ramen för Eurogames. Inget nytt finns att rapportera i frågan på grund av Fredriks frånvaro. Ärendet tas upp på nästa möte. 4 Det är möjligt att bli hedersmedlem i vår klubb. Sammanlagt har cirka 20 personer utsetts till hedersmedlemmar sedan klubben bildades Styrelsen diskuterade vilka kriterier som ska gälla för att utses. Beslöts att Rolf till nästa möte tar fram en PM i frågan. Styrelsen beslöt att till hedersmedlem utse Marianne Öjestål. Marianne avgick nyligen ur styrelsen efter 13 år av engagerat arbete, mestadels som lokalansvarig. Marianne har också lagt ner mycket tid på att sköta om kommenterade spel och tidigare även brickläggningen. 5 Mårten och Åsa har haft ett möte med vår hyresvärd, Brf. Inedal 16, angående nödvändiga reparationer och ombyggnationer av lokalen. Styrelsen i brf:en ställer sig positiv till de flesta av de förslag som klubben har fört fram. Man ser gärna att klubben stannar kvar som hyresgäst i många år till. Från värdens sida efterlystes ett mer detaljerat underlag för varje åtgärdspunkt med kostnadsuppskattningar och en tidplan. Mårten och Börje håller i det fortsatta arbetet. 6 En uppdragsbeskrivning för klubbens tävlingsledare finns redan och har påtecknats av TL. Även lärarna vid bridgeskolan bör ha en uppdragsbeskrivning. Mårten har i det ursprungliga TL-dokumentet lagt till text gällande lärarna, så att båda grupperna nu omfattas. Catharina och Krister vid Bridgeskolan har tagit del av dokumentet och lämnat synpunkter. Beslöts att, med några smärre förändringar, anta den uppdaterade uppdragsbeskrivningen. 7 De två juniorbössorna är nu uppsatta i lokalen. Beslöts att bössorna ska tömmas en gång i månaden av styrelsens ansvarige för ungdomsfrågor, lämpligen samma dag som styrelsen har sitt månatliga möte. Därefter ska månadsbeloppet rapporteras på styrelsemötet.

2 8 Kenneth har tagit fram ett nytt avtal för redaktören av klubbens tidning PASS gällande kalenderåret Mårten har vidare bearbetat texten, och Måns Berg, redaktören för PASS, har också tagit del av de nya formuleringarna. Beslöts att avtalet ska gälla. 9 Rapport från verksamhetsansvariga Utbildningskommittén: Inget att rapportera på grund av Fredriks frånvaro. Trivselgruppen: Inget att rapportera på grund av Fredrik och Kenneths frånvaro. Lokalfrågor: Börje har fått in en offert på ny linoleummatta i lokalen. En ny matta i hela lokalen, inklusive borttagning av den gamla, kommer att kosta cirka 1 mkr. Diskuterades om att i stället lägga in en nålfiltsmatta, som kan läggas direkt ovanpå den gamla linoleummattan. Börje kommer att undersöka för- och nackdelar med de båda alternativen liksom kostnaderna. Beslöts att köpa in fem whiteboardtavlor för cirka kr/styck så snart lokalen är ommålad. Det föreslogs att ansvaret för avtorkning av whiteboardtavlor ska ligga på skolans lärare och inte som nu på städpersonalen. Vi har i långa tider haft problem med att tavlorna inte rengörs, inte rengörs tillräckligt bra och/eller rengörs på ett felaktigt sätt. Dessa problem bör försvinna om de som bryr sig mest om tavlorna också är de som gör rent. Frågan diskuteras med Skolan. Berglunds Städ, som svarar för lokalvården i våra lokaler, kommer att sätta upp ett anslag på WC/Hygienutrymmena om vilken städning som utförs av dessa. Städfirman har också tilldelats mer tid för arbete med dessa utrymmen. Det är svårt att ladda nya mobiltelefoner som iphone 6 och nya Samsung i laddningsstationen då det ofta glappar i laddkontakten. Beslöts att Yvonne ska köpa in originalladdare. Beslöts köpa in 12 nya stolar till styrelserummet. I första hand bör vi inrikta oss på köp av fina, begagnade stolar. I bridgelokalen behövs också nya stolar, st. De senaste vi köpte från IKEA viker sig i ryggen och flera har blivit nästan en liggstol. Vi behöver hitta en ny modell att köpa in. Alla i styrelsen bör via nätet söka efter lämpliga stolar. Börje kommer att provisoriskt sätta upp mohairbonaden ner i hörnet utanför biblioteket för att vi andra ska kunna bedöma om platsen är bra. Säkerhetsfrågor: Inget att rapportera på grund av Carolines frånvaro.

3 Informationskommittén: Stefan Ekmans arbete med klubbens projekt att mata in ligaresultat via skärm går framåt. För inmatning av resultaten behövs två pekskärmar utplacerade i lokalen. Mårten har av en tillfällighet fått möjlighet att köpa begagnade pekskärmar av den typ vi behöver. Då erbjudandet var mycket gynnsamt så beslöts att köpa även extra pekskärmar som efter viss anpassning även för andra ändamål kan placeras ut på olika platser i lokalen. Ungdomsfrågor: 2015 års Pro/Am genomfördes för en vecka sedan. 62 par deltog och sammanlagt fick klubben in kronor som oavkortat används för att stötta ungdomsbridge. Tävlingen blev mycket uppskattad och klubben fick beröm för upplägget och organisationen vilket främst är Sofias samt Micke Almgrens förtjänst. Flera juniorer har också hjälpt till med praktiska frågor. Tävlingsfrågor: Mattias informerade om att Plattliret spelas lördagen den 21 februari. Nu finns 47 par anmälda. Styrelsen beslöt att i lagtävlingar anordnade i BK S:t Eriks lokaler ska kontrollfunktionen i Bridgemate användas om inga underskrivna matchprotokoll samlas in. Detta beslut fattas med anledning av att en felaktig inmatning, som gällde 4 VP, aldrig blev rättad under gruppspelet i den nyligen hållna DM-lagfinalen. Även om BK S:t Erik då inte var arrangör vet vi av erfarenhet att vårt rykte påverkas av alla tävlingar som spelas hos oss. Ekonomifrågor: Ett möte om våra smarta kort måste omgående hållas med deltagande även av Smartcard, handterminalsprogrammeraren och Tomas Brenning så att fel vid laddningen förhindras samt att önskade extrafunktioner blir beställda. Synpunkter till mötet välkomnas. Frågan om hämtning av pengar diskuterades. Åsa har bett Nokas om att ändra avtalet till hämtning av kontanter var fjärde vecka i stället för varannan (för kr/månad, fram till oktober 2014 betalde vi kr/månad för hämtning varje vecka). Nokas har svarat att vill vi ha färre hämtningar än varannan vecka är det hämtning mot avrop som gäller och då med en fast kostnad per hämtning (1 149 kr/gång) men först från 1 oktober. Åsa utreder frågan ytterligare. 10 Inkomna mejl/brev Som vanligt har styrelsen fått ett antal mejl och brev med förslag/tips av olika slag. Klagomål förekommer också, och det senaste året har klagomålen mest gällt dagbridgen på måndagar och onsdagar som från och med höststarten 2014 spelas som en tävling med fyra prislistor, A-D, beroende på spelarnas mästarpoängsinnehav. Vi i styrelsen är glada över det engagemang som många känner för dessa tävlingar. Vi tar nogsamt till oss det som framförs och är självfallet öppna för att ändra på upplägget om tillräckliga skäl finns. Det är dock viktigt att inte ändra utan att först utvärdera de förändringar som gjorts. Deltagarantalet har ökat något sedan förändringen gjordes. Mårten kommer att besvara de mejl/frågor som ännu inte tagits om hand.

4

5 11 Övriga frågor * Klubbens kopiator ger bristfälliga kopior trots att den nyss kostats på service. Caroline bör kontakta servicefirman och framföra klagomål på den service som nyligen utförts. * Den som beställt hem varor till klubben också har ansvar för att varorna tas om hand, packas upp och placeras på sin plats. * Beslöts att klubben ska köpa in en mikrovågsugn för främst våra funktionärer. Yvonne tar sig an uppgiften. * Beslöts att klubben, enligt ett förslag från en medlem, ska köpa in några kryckhållare för utplacering i lokalen. Börje och vår Hustomte ansvarar för frågan. Även ett paraplyställ bör sättas ut. En bra plats finns i början av rampen, då behövs blöta paraplyer inte tas ned i lokalen. * Beslöts vidare att köpa in fem väskor i vilka våra bridgemate ska förvaras. Nu förvaras bridgematen i brödbackar på ett mindre rationellt sätt. Yvonne åtar sig att genomföra inköpet. Börje flyttar hyllor i förrådet så att Bridgemateväskorna får plats. * En ny bridgeklubb Norrortsbridge, med en egen spellokal i närheten av Täby galopp, har bildats i Stockholmsområdet genom en sammanslagning. De kommer att tävla 4 ggr/veckan. * På senaste årsmötet lovade styrelsen att genomföra en enkätundersökning bland medlemmarna om bland annat antalet brickor man önskar spela under en kväll. Ett genomgånget utkast till enkätformulär finns. Fredrik bör omgående färdigställa frågeformuläret och skicka ut detta. 12 Mötet avslutas Vid protokollet Justeras Rolf Molin Sekreterare Mårten Gustawsson Ordförande

Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2013/2014. 1. Viktigare händelser under verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2013/2014. 1. Viktigare händelser under verksamhetsåret Sida 1 av 10 Inledning Världens största bridgeklubb fortsätter att gå bra. Samarbetet med Nya Bridgeskolan går utmärkt och tillströmningen av elever till skolan och spelare till klubben fortsätter att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2012/2013. 1. Viktigare händelser under verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för BK S:t Erik 2012/2013. 1. Viktigare händelser under verksamhetsåret Sida 1 av 9 Inledning Världens största bridgeklubb fortsätter att gå bra. Samarbetet med Nya Bridgeskolan går utmärkt och tillströmningen av elever till skolan och spelare till klubben fortsätter att öka.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2014-02-11 Tid: 19:00-22:03 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jon Bjärkefur Kajsa Goffrich Andreas Hansson Robert Janson

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag TILLSAMMANS FÖR En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag En rapport om Tillsammans för Vårby 2013 1 I februari 2013 slöt Huddinge kommun, Fastighets AB Balder, Graflunds och Huge Fastigheter ett avtal

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Artikelförfattaren Stefania Vestlund, här iförd kanslimundering, tar hand om era mästarpoäng

Artikelförfattaren Stefania Vestlund, här iförd kanslimundering, tar hand om era mästarpoäng Har du någon gång tänkt på hur lång kedjan är från det att du spelar hem din slam s det att de rätta mästarpoängen är registrerade på rätt person och du ser det på nätet?? Tänkte väl det, inte varje dag

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-12-30 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Har du synpunkter på detta, hör av dig. Det är mycket viktigt att den enskilde medlemmen inte kommer i kläm, när man prövar nya rutiner.

Har du synpunkter på detta, hör av dig. Det är mycket viktigt att den enskilde medlemmen inte kommer i kläm, när man prövar nya rutiner. Sveriges Bridgeförbund har som målsättning att hänga med i den tekniska utvecklingen, som går rasande snabbt. Samtidigt måste alla klubbar, oberoende av sin datautveckling, fortfarande få en fullgod service.

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

kontakter, som ekonomisk och teknisk förvaltare, hissjour, hantverkare och leverantörer av förbrukningsmaterial.

kontakter, som ekonomisk och teknisk förvaltare, hissjour, hantverkare och leverantörer av förbrukningsmaterial. Innehåll Sprickor i badrum ledde till anmälan Samarbetande föreningar Rekrytera en ny medlemsförening! Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer