Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter"

Transkript

1 Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader såsom styrelsemöten. Medlemsbidrag Medlemsbidraget baseras som tidigare på regionförbundens antal betalande medlemmar. Regionförbunden erhåller 25 % av medlemmarnas årsavgifter för att täcka kostnader för: Kallelse till årsmöte samt upprätthålla kontakten med befintliga medlemmar och en viss verksamhet som genererar nya medlemmar. Projektbidrag Med gemensamma insatser för organisationens utveckling skapas möjlighet att söka projektbidrag. Regionförbunden kan söka projektbidrag inför varje verksamhetsår. Medel för projektansökningarna sätts varje år i samband med att Styrelsen beslutar om nästkommande års budget och innefattar medlemspengar, pengar avsatta av styrelsen samt beviljade ansökningar från andra organisationer och myndigheter. Projektansökningarna ska följa de generella kriterier som har satts upp (se bilaga 1). Ytterligare kriterier kan tillkomma från beviljade ansökningar från andra organisationer/myndigheter. Förslaget gäller från och med och beslutas formellt på Årsmötet Dec 2013/jan 2014: medlemspengar enligt tidigare beslut (60/40) Vår 2014: projektbidrag för 2014: års verksamhetsår Vår 2014: organisationsbidrag vid kompletta inskickade handlingar Dec 2014/jan 2015: medlemspengar enligt nytt förslag (25/75) Bonus Dessutom planeras att införa en bonus för de regionförbund som utökar sin verksamhet mest under året, för att på så sätt stimulera till ett mer aktivt arbete med föreningens medlemmar Medlemsindelning Medlemsindelningen beslutades på årsmötet Barn 0-17 år. Information om Barnens Livräddningsskola. Försäkrad vid våra aktiviteter. 50kr/år Ungdom år. Tidningen, rabatt i webshopen, försäkring 100kr/år Enskilda från 26 år. Tidningen, rabatt i webshopen, försäkring. 200kr/år Familj (boende på samma adress). Tidningen, rabatt i webshopen, försäkring. 350kr/år Juridisk. Tidningen, rabatt i webshopen, 5 % rabatt på annons i vår tidning.

2 1000kr/år Grupp. Lokala föreningen/regionförbundet skickar in deltagarlista och betalar för hela gruppen. Deltagarna blir försäkrade och får information om Svenska Livräddningssällskapet. Grupp är ett alternativ till det enskilda medlemskapet vid deltagande i av SLS medlem ordnad aktivitet/utbildning, om deltagarna till en början inte önskar fullt medlemskap. Med aktivitet/utbildning menas simskola/livräddarkollo/isaktivitet/nippers med mera. 10kr/deltagare minst 500kr max 30000kr

3 Förslag på generella kriterier I remissen om förändrad fördelning av medlemsintäkterna har styrelsen lagt förslag att projektbidrag kan sökas. Observera att summan pengar som finns för projektansökningar är pengar utöver medlemsintäkterna. Stadgar och verksamhetsplan Projektet ska alltid grundas i våra stadgar och dess ändamål samt för att nå målen uppsatta i verksamhetsplanen. Råden har under året arbetat med den verksamhetsplan som fastslogs under årsmötet I den står det tydligt i vilken riktning SLS ska gå under de närmsta åren med mål uppsatta av Råden. Projekten ska vara en del i att nå dessa mål. Regionförbunden kan söka bidrag för verksamheter som drivs som projekt, men efter projekttidens slut ska dessa vara självfinansierade och drivas i regionförbundens regi utan projektstöd. Med projekt menas en målfokuserad insats som pågår under en begränsad tid för att lösa/driva speciella uppgifter/frågor. I vissa fall kan det röra sig om bara någon vecka, i andra fall projekt som planeras pågå under flera år. Projektstöd kan sökas för flera år men beviljas ett år i taget. Det betyder att om ett regionförbund söker projektbidrag för flera år kan det vara så att de endast får bidrag för år 1. Det måste finnas en plan för hur verksamheten är tänkt att fortsätta efter projekttidens slut. Vad lever vidare? Var lever det vidare? Vem/vilka ska genomföra och finansiera verksamheten? För att få stöd krävs det att regionförbundet lämnar in en projektansökan enligt mall, samt en projektbudget enligt mall. Varje år kommer det även att finnas pengar till mer specifika projekt. Detta är pengar som centrala kansliet har sökt från olika organisationer till exempel Svenskt Friluftsliv. Dessa organisationer har oftast egna kriterier som vi får anpassa oss till (till exempel barn- och ungdomsverksamhet, integration eller barn med särskilda behov). Vi kan i dagsläget inte sia om vilka stöd som går att söka från andra organisationer för 2014 och framåt. Under 2012 och 2013 har vi fått beviljat stöd för barn- och ungdomsverksamhet vilket har resulterat i livräddarkollo på olika ställen i landet. Nedan ser ni förslag på projekt, alla dessa projekt går i linje med våra stadgar och följer de mål som Råden har satt i verksamhetsplanen.

4 PROJEKT Ett projekt är en aktivitet som har ett mål och bedrivs under en viss tid. En målsättning är att projektet ska kunna leva vidare på egen hand med egen finansiering efter projekttidens slut och bli en del av den ordinarie verksamheten eller ge möjlighet att vidareutveckla verksamheten. Alla har olika behov och olika utgångspunkter. Nedan följer olika förslag på projekt inom olika kategorier Förslag 1. Projektmål: Stärka regionförbundet: Projekt beskrivning: Fler ideella Vi vill ha in fler ideella i vår styrelse och fler som deltar i våra aktiviteter. För att komma i kontakt med dessa nya potentiella medlemmar har vi tänkt anordna en aktivitet där vi visar upp vilka vi är, vad vi arbetar med och vilken stor skillnad nya medlemars engagemang kan göra. Vi kommer att göra detta som en utökad informationsturné. Vi kommer även att besöka baden och utvalada företag/organisationer. Material som man behöver på eventet, broschyrer, giveaways mm Personalkostnader någon kanske behöver ta ledigt från ordinarie arbete för att det ska hinnas med eller man kanske behöver avlöna de som hjälper till på eventet. Projektbeskrivning: Projektanställa en konsulent Vi vill projektanställa en konsulent i vårt regionförbund för att kunna stärka vår region och för att kunna erbjuda fler möjligheten till utbildning inom SLS samt att personen ska vara en extra resurs till det administrativa arbetet. Vår målsättning är att personen inom en tvåårsperiod ska ha stärkt vår position på marknaden så att vi kan anställa personen. Personalkostnader, vad det kostar att projektanställa en person. Marknadsföring, annonsering efter lämplig person Intäkterna från att hålla utbildningar Utbildning, kompetensutveckling Resekostnader Ev. annan finansiär Förslag 2 Projektmål: Utöka barn och ungdomsverksamheten Projektbeskrivning: Livräddarkollo Vi vill bedriva dagverksamhet i kolloform för barn och ungdomar. Under sommaren kommer verksamheten bedrivas vid sjöar/hav. Ledarna är utbildade för att ge deltagarna trygg och rolig kunskap. I Livräddarkollot ingår allt från Första hjälpen till bad-, båt- och isvett. Material som man behöver broschyrer, giveaways, kläder mm

5 Personalkostnader arvode till ledarna Driftskostnader fika, mat till deltagarna Intäkt anmälningsavgift Projektbeskrivning: Sommarsimskola Vi vill öka antalet sommarsimskolor i regionen och ge fler barn/ungdomar möjlighet att lära sig att simma. Simskolan kommer att vara på dagtid för- eller eftermiddag under 1 vecka mellan vecka Material som man behöver broschyrer, giveaways, kläder, utrustning mm Personalkostnader arvode till ledarna Driftskostnader fika, mat till deltagarna Intäkt anmälningsavgift Projektbeskrivning: Livräddarskola höst- och vårtermin Vi vill bedriva livräddarskola för redan simkunniga barn i åldern 10-15år under höst- och vårterminen. Barnen/ungdomarna får lära sig att livrädda sig själva och varandra och de olika internationella tävlingsgrenarna samt nordisk lagkapp. Material som man behöver broschyrer, giveaways, kläder, utrustning mm Personalkostnader arvode till ledarna Driftskostnader hyra av bassäng Intäkt anmälningsavgift Förslag 3 Projektmål: Ökad säkerhet Projektbeskrivning: Flytvästdepåer Vi vill öka antalet flytvästdepåer i regionen samt stärka kontakten/sammarbetet med de befintliga depåerna. Vi kommer att göra detta genom att kontakta båtklubbar, kommuner och brandstationer och informera om vad det innebär att ha en flytvästdepå och hur man startar upp. Material som man behöver broschyrer, giveaways, kläder mm Personalkostnader arvode till den som besöker/kontaktar blivande flytvästdepåer

6 Projektbeskrivning: En vattensäker kommun Vi har som mål att 2 kommuner inom regionen ska bli vattensäkra under Vi kommer att arbeta efter konceptet en vattensäker kommun. Material som man behöver broschyrer, giveaways, kläder mm Personalkostnader arvode till den som besöker/kontaktar kommunerna Projektbeskrivning: En säker strand Vi vill ha en bevakad strand inom regionen under Vi kommer att starta upp en bevakningsverksamhet i sammarbete med kommunen på en av våra mest välbesökta ständer. Material som man behöver broschyrer, giveaways, kläder, utrustning mm Personalkostnader arvode till den som besöker/kontaktar kommunen och driver projektet TIPS OCH RÅD FÖR ATT KOMMA IGÅNG Börja med att inventera - Vilka är våra starka sidor! t.ex. vi har en simlärarutbildare, vi är duktiga på HLR, vi är bra på barn och ungdomsverksamhet, vi är bra på att värva medlemmar. - Vilka är våra svaga sidor! t.ex. vi saknar utbildare, vi saknar ideella som vi hjälpa till, vi har svårt att få deltagare till våra utbildningar, vi har dålig ekonomi - Hur påverkar starka/svaga sidor vår ekonomi! T.ex. Aktiviteterna vi genomför ger vinst/förlust x kr/år. Vi gör inga aktiviter därav inga intäkter, det är svårt att värva medlemar vilket ger minskade intäkter, vi har ökade intäkter med x kr för att vi är bra på att värva medlemmar. - Vad skulle vi vilja göra! T.ex. Vi skulle vilja ha isförevisningar på vintern och fler sommarsimskolor på sommaren. Vi skulle vilja ha fler ideella som vill delta i styrelsearbete och vid aktiviteter. NU när ni har inventerat och vet era starka och svaga sidor och vad ni vill göra så blir projektet hur Hur ska ni komma dit ni vill? Exempel 1. Fler ideella 1. Börja med att skriva ned vilken typ av personer/kompetens ni letar efter. a. Vi behöver en kassör, någon som är duktig på säkerhet, en utbildare etc. 2. Var kan vi finna dessa personer a. På badet, i bekantskapskretsen, på företag 3. Vad behöver vi göra för att nå dessa a. Besöka dessa platser, annonsera, ha ett event Exempel 2 Projektanställa en konsulent. 1) Börja med att skriva ned vilken typ av person/kompetens ni letar efter.

7 a. Vi behöver en simlärarutbildare/poollivräddarutbildare/hlr-utbildare eller någon som kan utbildas till utbildare, som har god datavana och baskunskaper i ekonomi. 2) Var kan vi finna dessa personer a. På badet, i bekantskapskretsen, inom/utom organisationen 3) Vad behöver vi göra för att nå dessa a. Annonsera, höra med olika kontakter

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer