Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun"

Transkript

1 Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning 1 Målsättning Allmänna villkor Föreningsregister Bidragsformer Kommunalt aktivitetsstöd Ledarskapsutbildning Lokalbidrag till övriga lokaler Lokalbidrag för bygdegård/byahus Anläggningsbidrag - skötselbidrag Utvecklingsbidrag Resebidrag Subventionerad hallhyra Ansökan Ansökan om anläggningsbidrag, lokalbidrag till övriga lokaler, ledarskapsbidrag Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd och resebidrag Ansökan om lokalbidrag till bygdegårdar/byahus För sent inkomna ansökningar Adressuppgift... 8

3 1 Målsättning Nordmalings kommun vill genom bidrag och subventionerade hallhyror stödja föreningslivet i kommunen. Det kommunala bidraget är i första hand avsedda att stödja fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. 2 Allmänna villkor Det kommunala bidraget ska ses som en hjälp till självhjälp för föreningens ekonomi. För att en förening ska vara berättigad till kommunalt bidrag eller subventionerade hallhyror krävs följande: Förening ska på demokratisk grund bedriva varaktig ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Föreningen ska ha sitt säte i Nordmalings kommun, antagit stadgar och valt styrelse. Föreningen ska ha registrerat organisationsnummer samt bank- eller plusgirokonto. Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister. Föreningen ska vid ansökningstillfälle använda kommunens egna ansökningshandlingar. Föreningen ska ha antagit drogpolicy. 3 Föreningsregister För att vara bidragsberättigad krävs att föreningen är registrerad i Nordmalings kommuns föreningsregister. Förening ska en gång per år rapportera till kommunkansliet föreningens kontaktuppgifter. Nordmalings kommun strävar efter att ha ett så komplett föreningsregister som möjligt. Föreningar som inte är bidragsberättigade uppmuntras att registrera sig så att allmänhet kan ta del av föreningslivet i kommunen. 4 Bidragsformer Följande bidrag kan sökas: Kommunalt aktivitetsstöd Ledarutbildningsbidrag Lokalbidrag till övriga lokaler Lokalbidrag till bygdegård/byahus Anläggningsbidrag- skötselbidrag Utvecklingsbidrag Resebidrag 1 1 utgår

4 4.1 Kommunalt aktivitetsstöd Villkor Bidrag kan sökas av förening som uppfyller de allmänna kraven Föreningen bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 till 25 år. (åldern beräknas per kalender år fr om det år deltagaren fyller 7 år och t om det år deltagaren fyller 25 år) Föreningens ska vara ansluten till en riksorganisation med statligt godkännande för bidrag till ungdomsverksamhet. Föreningen ska bedriva verksamhet som uppfyller villkoren för statligt aktivitetsstöd. Utgångspunkten för att räknas som deltagare är medlemskap i föreningen. (Deltagare i bidragsberättigad ålder som deltar i föreningens prova på eller andra sammankomster i rekryteringssyfte räknas också som bidragsberättigad deltagare.). En deltagare får räknas en (1) gång per dag och verksamhet i samma förening. Kommunalt aktivitetsstöd utgår med 10 kronor per deltagartillfälle Godkända sammankomster: Ledarledd gruppaktivitet som genomförs i föreningens regi Ledaren ska vara utsedd av föreningen och vara lägst 13 år. Sammankomsten ska vara planerad av föreningens styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande Sammankomsten ska pågå i minst 60 minuter. 4.2 Ledarskapsutbildning Villkor Förening som uppfyller de allmänna villkoren samt villkoren för kommunalt aktivitetsstöd kan söka bidrag för medlems deltagande i kurser. Bidraget baseras på de deltagartillfällen som föreningen redovisar till sin riksorganisation och där godkänts. Bidraget utgår med 1 krona/deltagartillfälle. 4.3 Lokalbidrag till övriga lokaler Föreningar som äger och sköter egen lokal eller hyr lokal kan söka driftsbidrag för föreningens kansli/klubbstuga. Villkor Bidrag kan sökas av förening som uppfyller de allmänna villkoren samt villkoren för kommunalt aktivitetsstöd

5 Föreningen ska ha minst 10 bidragsberättigade medlemmar (barn- och ungdomar i åldern 7-25 år) Lokalen ska ägas/hyras av sökande förening. Bidrag utgår med 2000 kronor per år. Förening med omfattande ungdomsverksamhet kan ansöka om ytterligare bidrag om max kronor/år för föreningens lokaler. Föreningen ansöker hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Nordmalings Ridklubb ansöker enligt villkoren i 4.5 anläggningsbidrag. 4.4 Lokalbidrag för bygdegård/byahus Kommunalt lokalbidrag utgår till förening som tillhandahåller bygdegård/byahus i Nordmalings kommun Anläggningen ska ägas och skötas av den egna föreningen. Föreningen ska ha minst 10 medlemmar. Bidrag beviljas till en (1) bygdegård/byahus per by Bidraget utgår med 2000 kronor per år. 4.5 Anläggningsbidrag - skötselbidrag Föreningar som äger och sköter om egna anläggningar kan söka bidrag för skötsel av anläggningen. Bidraget utbetalas inom ramen för budgeterade medel varvid verkliga kostnader och kommunens ekonomiska resurser årligen kommer att vägas in i bedömningen av bidragets storlek. Ansökan görs hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Förening med ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år prioriteras. 4.6 Utvecklingsbidrag Varje förening som uppfyller de allmänna kraven samt villkoren för lokalt aktivitetsstöd kan ansöka om utvecklingsbidrag för att utveckla den egna anläggningen eller verksamheten. Bidraget är behovsprövat och beslutas av kommunstyrelsen. Prioriterade områden är: Om- och tillbyggnad av lokal/anläggning för ökat utnyttjande Föreningens möjlighet till utveckling av barn- och ungdomsverksamhet Jämställdhetsskapande åtgärder Tillgänglighet för funktionshindrade Miljöförbättringar och energisparåtgärder.

6 I ansökan ska anges: Ändamålet med utvecklingsbidraget Vilken betydelse utvecklingen har av föreningens verksamhet Övrig sökt finansiering och belopp. Föreningen ska i efterhand till kommunstyrelsen redovisa följande: Hur föreningen har använt bidraget Resultatet av den finansierade satsningen Kostnaderna ska styrkas av fakturakopior eller andra intyg. Bidrag beviljas utifrån tillgängliga budgeterade medel. 4.7 Resebidrag 1. För resor genomförda ht 2013 ansöker föreningen om bidrag senast 15 februari Bidraget utbetalas enligt Nordmalings kommuns gamla regler för resebidrag. 2. För resor gjorda vt 2014 ansöker föreningen om bidrag senast 31 juli För dessa resor gäller gamla reglementet med undantag för att resor skall ha skett med buss eller tåg till och från tävling/match 3. För resor gjorda efter 31 juli 2014 utbetalas inget resebidrag. 5 Subventionerad hallhyra Nordmalings kommun vill genom subventionerade hallhyror stimulera föreningslivet i kommunen. Subventionerad hallhyra gäller för kommunens egna anläggningar. Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och villkoren för lokalt aktivitetsstöd är berättigad till subventioneringen Subventioneringen uppgår till 75 % av ordinarie hallhyra. Kommunen fakturerar föreningen halvårsvis.

7 6Ansökan 6.1 Ansökan om anläggningsbidrag, lokalbidrag till övriga lokaler, ledarskapsbidrag Sista ansökningsdag är 31 mars. Till ansökan ska följande bifogas: Ansökan (blankett finns på kommunens hemsida) Verksamhetsberättelse Bokslut Styrkta driftskostnader för förgående år (hyra, el, uppvärmning, försäkring, VA-avgifter och sopor) Kopia på hyresavi/räkning för förening som hyr lokal 6.2 Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd och resebidrag Kommunalt aktivitetsstöd Förening som ansöker om kommunalt aktivitetsstöd ska använda sig av kommunens redovisningssystem Aktivitetskort på Nätet (ApN) där föreningen redovisar sina deltagartillfällen. Året är indelat i två redovisningsperioder: Vårperioden: 1/1 30/6 Höstperioden: 1/7 31/12 Föreningen godkänner och redovisar sina deltagartillfällen så fort perioden är slut, dock senast: 15 augusti för vårens period 31 mars för höstens period Vid ansökningstillfället 31 mars ska även föreningens verksamhetsberättelse och bokslut skickas in till kommunen.

8 Resebidrag 1. För resor genomförda ht 2013 ansöker föreningen om bidrag senast 15 februari Bidraget utbetalas enligt Nordmalings kommuns gamla regler för resebidrag. 2. För resor gjorda vt 2014 ansöker föreningen om bidrag senast 31 juli För dessa resor gäller gamla reglementet med undantag för att resor skall ha skett med buss eller tåg till och från tävling/match 3. För resor gjorda efter 31 juli 2014 utbetalas inget resebidrag. Föreningen ska till kommunen lämna underlag på genomförda resor. 6.3 Ansökan om lokalbidrag till bygdegårdar/byahus Sista ansökningsdag är 30 april. Till ansökan ska följande bifogas: Ansökan (blankett finns på kommunens hemsida) Verksamhetsberättelse med uppgift om antalet medlemmar Bokslut 6.4 För sent inkomna ansökningar Föreningar som lämnar in ansökan efter att ansökningstiden löpt ut får bidrag reducerat med 50 procent. Nordmalings kommun har rätt att kontrollera uppgifterna i inlämnade ansökningar. 6.5 Adressuppgift Ansökan om kommunalt bidrag till ideell fritidsverksamhet skickas till alternativt Nordmalings kommun Nordmaling Detta reglemente träder ikraft

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 HÄR KAN DU SE VAD DU KAN GÖRA I SAMARABETE E MED OSS, SAMT VAD DET KRÄVS AV ER LOKALAVDELNING. WWW.PU-O-LAN.ORG Innehållsförteckning FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA DEL

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för behandla följande ärenden:

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun

Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun April 2014 Allmänna synpunkter på föreningsstöd Föreningslivet är en grundsten i det svenska samhället. Vårt demokratiska system växte fram ur brett förankrade,

Läs mer

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland LOK-STÖD Kommunalt och statligt Tips och exempel En sammankomst kan till exempel vara en golfträning, golftävling, träningsspel på

Läs mer

Underlag för ansökan om nätförstärkningslån

Underlag för ansökan om nätförstärkningslån BILAGA 1 Underlag för ansökan om nätförstärkningslån 1/6 Innehåll 1 Ansökan om nätförstärkninglån... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Beskrivning av nätförstärkningen... 3 1.3 Nätkoncessionär (underlag 1)... 3

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer