FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat SKÖVDE KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN"

Transkript

1 FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat SKÖVDE KOMMUN

2 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade inom Skövde kommun och är uppbyggd enligt demokratiska principer kan få bidrag. Organisation som vill ha kommunalt bidrag, enligt dessa normer skall även vara registrerad hos fritidskontoret. Så snart registrering skett (se punkt 2:4) samt att kraven för att få bidrag uppfyllts, är organisationen godkänd för att ansöka om bidrag. I de fall personer med speciellt handikapp ej bildat lokalavdelning inom kommunen kan Kultur- och fritidsnämnden ge ekonomiskt bidrag till lokalavdelning som bedriver verksamhet i angränsande kommun(er). ets storlek avgörs med hänsyn till antalet medlemmar från Skövde kommun. 1:2 Verksamhet i drog-, rök- och dopingfria miljöer Kultur- och fritidsnämnden förutsätter att all bidragsgrundande ungdomsverksamhet i föreningsregi bedrivs i drog-, rök- och dopingfria miljöer. Kultur- och fritidsnämnden uppmanar enligt dessa normer bidragsberättigade organisationer att återkommande i sin ordinarie verksamhet informera om droger, rökning och doping. 1:3 Ej bidragsberättigade 1:4 Kontroll betalas inte ut till del av föreningsverksamhet, som enbart har kommersiellt syfte. Kultur- och fritidsnämndens kontroll av den kommunala bidragsgivningen regleras av generella riktlinjer för all bidragsgivning till föreningar och organisationer i kommunen. Fritidskontoret har rätt att utföra granskning i handlingar som är av betydelse för prövning i bidragsansökan. Handlingarna skall bevaras i minst fem (5) år efter verksamhetsårets utgång. 1

3 1:5 Ansökan om bidrag sansökan skall lämnas in till fritidskontoret på särskild blankett och vara undertecknad av ordförande och kassör. Ansökningsblankett finns på fritidskontoret. Ansökan om bidrag skall ske snarast efter genomfört årsmöte och omfatta föreningens senast avslutade verksamhetsår. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med tillhörande revisionsberättelse samt underlag för föreningsregister. 1:6 Reducering av bidrag kan reduceras om kommunfullmäktige beslutar om lägre anslag än som behövs för utbetalning enligt bestämmelserna. 1:7 Utbetalning av bidrag Beviljade bidrag utbetalas till organisationens plus- eller bankgiro. 1:8 Skulder till Skövde kommun För organisation som har en skuld till Skövde kommun görs avdrag för skulden vid utbetalning av bidrag. 2 BEGREPPSFÖRKLARING 2:1 Handikapporganisation 2:2 Medlem En organisation som uppfyller följande krav: - Har antagit skriftligt utformade stadgar - Har styrelsens säte i Skövde - Har haft årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänts - Har verksamheten öppen för alla från och med 7 år - Har minst tio registerförda medlemmar, folkbokförda i Skövde kommun - Har haft minst tio sammankomster under verksamhetsåret. Organisation som till viss del uppfyller ovanstående kriterier kan få bidrag efter särskilt beslut av Kultur- och fritidsnämnden. Person som under kalenderåret fyllt sju år och är registrerad i föreningen. 2:3 Medlemsregister Förteckning som innehåller medlemmarnas namn, födelsedatum och adress. Medlem skall ha betalt stadgeenlig avgift under verksamhetsåret. 2

4 2:4 Registrering Registrering innebär inlämnande av särskild registreringsblankett, stadgar och protokoll gällande organisationens officiella bildande. 2:5 Föreningsregister Förtecknade uppgifter om organisationen såsom adress, postgiro, funktionärers namn och telefonnummer, ålders- och könsfördelning inom medlemskåren m m. 2:6 Grundbelopp Kultur- och Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen nya belopp i samband med antagande av budget för nästkommande år under november månad. 3 VERKSAMHETSBIDRAG 3:1 Verksamhetsbidrag till handikapporganisationer et avser att täcka baskostnaderna för organisationens administration och verksamhet, så att grundtrygghet och stabilitet i verksamheten kan uppnås. Verksamhetsbidrag betalas ut till organisation med i princip minst tio medlemmar och minst tio sammankomster. sansökan skall avse organisationens eget verksamhetsår. 3:2 Startbidrag ges med grundbeloppet gånger vägningstal för antal medlemmar. Exempel: Organisationen har haft minst tio sammankomster. Organisationen har 325 bidragsberättigade medlemmar = vägningstal 13 (se tabell). utgår med 13 gånger 275 kronor (grundbeloppet för år 2015) = kronor. Nystartad eller vilande organisation, som bedrivit regelbunden verksamhet under minst tre månader, kan få startbidrag till dess regelbundna bidrag kan betalas ut. Medlemsmöte skall ha hållits där styrelse och revisorer utsetts, samt stadgar antagits. 3

5 betalas ut med tre grundbelopp. 3:3 Vägningstal Tabell A Antal medlemmar Vägningstal LOKALBIDRAG et avser att stödja förening, som för sin verksamhet hyr, äger eller på annat sätt har kostnad för lokal eller anläggning. Nettotaxa För föreningens organiserade verksamhet upplåts kommunägda lokaler och anläggningar för fritidsändamål enligt gällande nettotaxa. För entrébelagda arrangemang tas hyra ut enligt gällande taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar. För förening, som för sin organiserade verksamhet hyr lokal i av kommunen tillhandahållna samlingslokaler i Skövde tillämpas särskilda taxebestämmelser. Vid kommersiella arrangemang, då organisation från annan kommun eller distriktsorganisation hyr kommunägda lokaler/anläggningar debiteras hyra enligt Kultur- och fritidsnämndens fastställda taxor och avgifter. - Lokalen skall vara belägen i Skövde kommun. - Avtal om uthyrning skall i förväg godkännas av Kultur- och fritidsnämnden. - Lokalen skall användas regelmässigt av föreningen. 4

6 betalas ut med 100 % av godkända nettolokalkostnader (lokalhyra, arrendekostnad, förbrukningsartiklar, försäkring, räntekostnad, mindre underhållsåtgärder samt konsumtionsavgifter). Dock högst 50 grundbelopp per förening och år. 5 LEDARUTBILDNINGSBIDRAG för deltagande i central eller regional ledarutbildning samt anordnande av lokal utbildning. Ledarutbildning skall anordnas av riks- eller regional organisation eller i egen regi för lokal utbildning. stak Uppnått vägningstal enligt tabell punkt 3:3 Antal grundbelopp/år utöver av organisationen bestyrkt kostnad betalas ej ut. Central eller regional utbildning betalas ut med bestyrkta kostnader för kursavgift, resekostnad och kursmateriel. Lokal utbildning betalas ut med 50% av bestyrkta kurskostnader. Om annat bidrag till studiecirkelverksamhet betalas ut kan denna bidragsform ej komma ifråga. 5

7 6 BIDRAG TILL SÄRSKILDA INSATSER ELLER PROJEKT et avser att vara ett komplement till de specialdestinerade bidragsformer, som inte helt täcker variationer och behov i föreningarnas verksamhet. Det kan ges för särskilda insatser och projekt utöver reguljärt utbud inom kommunen. Kultur- och fritidsnämnden kan efter särskild framställning eller på eget initiativ således ge bidrag till: Insatser inom visst geografiskt område eller för viss målgrupp, projekt för att pröva nya metoder, nationell eller internationell kontaktverksamhet, särskilt resebidrag. Ansökan, som skall innehålla ekonomisk kalkyl och beskrivning av projektet, skall lämnas in till Kultur- och fritidsnämnden senast två månader innan verksamheten planeras starta. kan betalas ut efter särskild prövning av Kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall. 7 ANSÖKAN OM BIDRAG Ansökan om bidrag skall göras av förenings huvudstyrelse på blankett som finns på fritidskontoret. Följande ansökningstidpunkter gäller: Verksamhetsbidrag Startbidrag Lokalbidrag Ledarutbildningsbidrag till särskilda insatser eller projekt Ränte- och amorteringsfria lån Ansökningstidpunkt Efter årsmötet Under hela året Efter årsmötet Efter årsmötet Under hela året, två månader före verksamhetens insatser eller projekt Senast den 30 april 6

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar.

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar. Fritids- och f folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

bidragsbestämmelser för

bidragsbestämmelser för Fritids- och h turistnämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer