FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer"

Transkript

1 S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

2

3 Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är en del av kommunens stöd för en positiv utveckling av föreningslivet i kommunen. Socialnämnden hanterar föreningsbidrag för handikappföreningar och sociala stöd- och hjälporganisationer. Reglerna för detta omfattar både de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag i Huddinge kommun, och de särskilda bestämmelserna om bidrag till handikappföreningar och sociala stöd- och hjälporganisationer. Allmänna bestämmelser Grundkrav Huvuddelen av föreningens medlemmar ska bo i kommunen Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer. Föreningen ska tillhöra en statsbidragsberättigad riksorganisation. En förening som saknar riksorganisation kan dock efter nämndens prövning bli godkänd som bidragsberättigad förening. Föreningens stadgar ska vara godkända och antagna på årsmöte. Föreningen ska inom sin verksamhet verka för integration och jämställdhet. Föreningen ska inom sin verksamhet motverka våld och rasism. Medlemskap och avgifter Medlem är den som är registrerad som individuell medlem i föreningens register och betalar medlemsavgift. Nämnden kan medge undantag för förening som av principiella skäl inte tar ut avgift. Medlemsavgiftens storlek ska var skälig och ska klart framgå av årsmötesprotokollet. Inbetalade medlemsavgifter ska särredovisas i bokföringen. Postgiro och bankgiro Förening ska ha postgiro eller bankgiro, samt organisationsnummer hos skatteverket.

4 Årlig redovisning Föreningen ska varje år (senast den 1 juni eller direkt efter årsmötet) lämna in kommunens blankett för föreningsuppgifter. Denna skickas ut av Kultur och Fritidsförvaltningen. Registrering Bidragsberättigade föreningar registreras i kommunens föreningsregister. Revision m.m. Kommunen eller dess revisorer har rätt att ta del av föreningens protokoll och räkenskaper. Kommunen kan vilja granska föreningens handlingar. En förening som får bidrag är därför skyldig att i minst fyra år arkivera medlemsmatriklar, verksamhetsberättelse, kassa- och revisionsberättelser samt närvarokort och sammanställningslistor. Föreningsbidrag beviljas inte till följande föreningar eller verksamheter: Ekonomiska föreningar och andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga och ekonomiska intresse. Föreningsaktiviteter inom ramen för skolor och förskolors verksamhet. Föreningar som redan har fått eller kommer att få bidrag från ett annat kommunalt organ. Föreningar vars verksamhet inte huvudsakligen utövas i kommunen. Sektion eller avdelning inom en förening. Oriktiga uppgifter kan innebära att föreningen vägras bidrag. Kommunen förbehåller sig rätten att kvitta eventuell fordran på föreningen innan bidrag betalas ut.

5 Särskilda bestämmelser Bidragsberättigad förening Bidragsberättigade föreningar är kommun-, läns- och rikstäckande handikappföreningar samt stöd- och hjälporganisationer inom det sociala området. Med handikappförening avses en organisation som har till syfte att tillvarata intressen för personer med funktionsnedsättning. Med social stöd- och hjälporganisation avses en organisation som har till huvudsyfte att verka för att utveckla olika stödformer riktade till målgrupper inom socialtjänstens ansvarsområde. För att vara bidragsberättigad ska föreningen dessutom ha en sådan karaktär att den kan anses utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet. Grundbidrag Grundbidragets storlek beräknas utifrån antalet medlemmar som är bosatta i Huddinge kommun. Bidraget beviljas endast föreningar som har sitt säte i Huddinge. Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget är beroende av den verksamhet som föreningen bedriver. Inom verksamhetsbidraget ryms kostnader för möten, resor och utflykter, medlemsmöten, aktiviteter, och medlemsvård. Om ansökan överstiger kronor ska överläggningar mellan socialförvaltningen och föreningen hållas innan nämnden fattar beslut. Hyresbidrag Hyresbidrag beviljas endast undantagsvis för lokal i Huddinge kommun där föreningen bedriver regelbunden verksamhet och då med högst 65 procent av hyreskostnaden. Bidrag kan bara beviljas om inte en lämplig kommunal lokal kan upplåtas. Handikappföreningar hänvisas i första hand till den lokal som kommunen upplåter och som utgör en del av kommunens stöd till handikappföreningar.

6 För att ett hyresbidrag ska kunna beviljas ska ett hyresmedgivande skaffas från nämnden innan ett hyresavtal tecknats eller lokalen förvärvats. Startbidrag Startbidrag kan beviljas en nystartad förening med minst 15 medlemmar. Med nystartad förening avses att föreningen inte varit verksam i Huddinge kommun under den senaste treårsperioden. Startbidrag utges med högst kronor. Startbidraget kan sökas när som helst under året, dock senast sex månader efter det att föreningen startat sin verksamhet. Till ansökan ska bifogas: Protokoll från föreningens bildande Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde Stadgar Medlemsmatrikel Verksamhetsplan Uppgift om föreningens postgiro Intyg om tillhörighet till riksorganisation

7 Ansökan och bilagor Ansökan om grundbidrag, verksamhetsbidrag och hyresbidrag ska normalt lämnas in senast den 15 februari året före det år som ansökan avser. Senast 1 juni ska ansökan kompletteras med: verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för föregående år årsmötesprotokoll verksamhetsplan budgetförslag för det år som ansökan avser Ansökan om hyresbidrag lämnas in tillsammans med verifikationer på faktiska kostnader om inte annat överenskommits. Hyresmedgivande ska finnas (se under rubriken Hyresbidrag). Om du inte har ansökningsblankett kan du hitta den på se/foreningsbidrag.soc. Du kan också kontakta oss så skickar vi en blankett. Ansökningar utan dessa kompletteringar kan inte behandlas av socialnämnden. På ansökningsblanketten markeras vilket eller vilka bidragsalternativ som önskas. Det är viktigt att hela blanketten är fullständigt ifylld. Det första hyresbidraget kan sökas när som helst under året.

8 Telefon: Växeln: Adress: Huddinge kommun Socialförvaltningen Föreningsbidrag Huddinge E-post: Socialförvaltningen Telefon:

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 2008 Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Sid 3 Stoppdatum 4 Lokalbidrag 5 Verksamhetsbidrag 6 Lägerbidrag 8 Driftbidrag

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

Härnösands kommun. Reviderad: 2015-01-07 ATT SÖKA BIDRAG. Härnösands kommun. Samhällsnämnden

Härnösands kommun. Reviderad: 2015-01-07 ATT SÖKA BIDRAG. Härnösands kommun. Samhällsnämnden Härnösands kommun Reviderad: 2015-01-07 ATT SÖKA BIDRAG Härnösands kommun Samhällsnämnden 1 Innehållsförteckning Samhällsnämndens målsättning förhållningssätt... 3 1. Barn ungdomsverksamhet... 4 1.1 Aktiviteter...

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2012.41 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Policy och riktlinjer Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Läs mer

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar 387:1 Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Läs mer

Vi bildar en förening

Vi bildar en förening Vi bildar en förening Innehållsförteckning A Varför bilda en förening 3 B Juridisk person 3 C Hur många måste man vara 3 D Vad krävs för att bilda en förening 3 E Stadgar 4 F Hur bildas föreningen i praktiken

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

BIDRA. eningar Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund 2007-01-01 2008-01-01

BIDRA. eningar Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund 2007-01-01 2008-01-01 BIDRA IDRAGSBEST GSBESTÄMMELSER Gäller för: Ungdomsförening eningar ar, Invandr andrarför arförening eningar ar, Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund FR O M 2002-01-01 2007-01-01 2008-01-01

Läs mer

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. De ideella

Läs mer