Mina meddelanden. Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mina meddelanden. Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag"

Transkript

1 Mina meddelanden Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag 1

2 Innehåll övergripande presentation 1. Vårt uppdrag Mina meddelanden 2. Mina meddelanden i ett större e-perspektiv 3. Mina meddelanden idag Målgrupper och intressenter Omvärldens intresse Fördelar med Mina meddelanden 4. Konceptet och infrastrukturen 5. Funktionalitet idag och på gång 6. Meddelanden på gång - vilka ansluter framöver? 7. Erfarenheter från Skatteverkets resa 8. Anslutningsprocessen 9. Informationsstöd i anslutningsprocessen 2

3 1. Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur i samhällets tjänst en myndighetsgemensam lösning för elektronisk meddelandeförmedling till alla privatpersoner och företag där även privata aktörer kan medverka. 3

4 Visionen.. bygger på det fria valet.. Mina meddelanden är det primära och mest efterfrågade sättet bland privatpersoner och företag att få sin post från myndigheter, kommuner och landsting 4

5 Visionen och framtiden Mottagarna väljer Mina meddelanden för att den digitala vägen är det mest enkla och trygga sättet att ha kontakt... Mottagarna väljer också Mina meddelanden och brevlådan för att de (sedan länge) vant sig vid att ta emot och svara på meddelanden digitalt. Mina meddelanden är etablerat i vardagen som det naturliga sättet att ta emot och svara på brev från myndigheter, kommuner och landsting. 5

6 2. Mina meddelanden i ett större e-perspektiv Söka tillstånd 2 Starta eget Kundens processer, livshändelser och behov Söka vård omsorg Invandra till Sverige Söka arbete E-delegationens helhetsbild Söka studieplats Söka boende Digitala möten med privatpersoner och företag Förvaltningsgemensamma tjänster och information Mina e-legitimation meddelanden Mina ärenden Mina fullmakter Mina uppgifter Mitt arkiv 4 Plattform för säker meddelandehantering

7 3. Mina meddelanden idag En ny infrastruktur och en myndighetsgemensam elektronisk lösning för meddelandeförmedling till privatpersoner och företag en möjlighet till enkel och trygg skriftlig elektronisk kommunikation en möjlighet till enhetliga och kostnadseffektiva möten med privatpersoner, företagare och offentlig sektor bidrar till samhällets långsiktiga utveckling genom etableringen av en öppen och flexibel infrastruktur för trygg elektronisk meddelandeförmedling 7

8 Målgrupper för och intressenter i Mina meddelanden Enskilda Privatpersoner (inklusive enskilda näringsidkare) Företag Offentlig sektor anslutande myndigheter Myndigheter, kommuner och landsting Privata aktörer Olika kommersiella brevlådeoperatörer Förmedlare 8

9 Mina meddelanden är efterfrågad Senaste undersökningen privatpersoner, våren 2012 Sex myndigheter i samverkan Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Transportstyrelsen Stort engagemang, många vill hjälpa till: svar på introduktionsfrågorna 40% vill delta i fortsatta mätningar svar på fördjupningsenkäten Vad slags människor har vi mött? De som använder våra webbplatser Vi frågade privatpersoner och fick många svar som även byggde på deras yrkesroller (I höstas mätte vi småföretagares behov). Visar stora likheter med undersökningarna av företagare och offentlig sektor 9

10 Stort intresse 10

11 Högst värderade fördelar 82% Få meddelandena snabbare 81% Öka myndigheternas effektivitet 75% Kunna nå meddelandena när det passar 74% Minska miljöpåverkan 69% Kunna nå meddelandena på olika ställen 11

12 Fördelar med Mina meddelanden för privatpersoner och företag Det är tryggt Det är enkelt Det är tillgängligt och snabbt Billigt (till och med gratis) och bekvämt Det är miljövänligt (och samhällsekonomiskt) för oss alla 12

13 Fördelar med Mina meddelanden för myndigheter, kommuner och landsting Snabbare och säkrare leveranser Högre kvalitet och effektivitet i medborgarkontakten Lägre distributionskostnader för utskick Kalkylerad snittkostnad för elektronisk leverans en bråkdel mot kostnaden för snittkostnad för pappersbrev Ju fler meddelanden i systemet desto lägre snittkostnad Högre datakvalitet och lägre registerhållningskostnader för adress och kontaktuppgifter 13

14 4. Mina meddelanden Konceptet och infrastrukturen 14

15 Så här går det till att få meddelanden Kontroll i (FAR) Förmedlings Adressregistret Verksamhetssystem Expedierande myndighet 3 Enkla meddelanden Papperspost Kontroll av kontaktuppgifter Säkra meddelanden Säker e-brevlåda Säker e-brevlåda Säker e-brevlåda Säker e-brevlåda Säkra e- brevlådor Mottagare Privatpersoner och företagare med e-legitimation 15

16 5. Funktionalitet idag... regler Kontaktuppgifter självadministreras och skyddas SMS/epost för avisering och för okänsliga meddelanden Brevlåda för mottagna meddelanden Vidarebefordra meddelanden Aviseringsregler Tyck till om tjänsten! Engelskt språkstöd Mottagnings- 16

17 ... och på gång Medgivande /fullmakt Öppna för fler brevlådor att välja bland En App för brevlådan Fler funktioner för mottagningsregler Stöd för sortering/mappar/ kategorier 17

18 Funktioner som utreds inför 2013 Ärendeöversikt i brevlådan Dubbelriktad kommunikation Privatpersoner och företagare m e-leg. Den enskildes brevlåda Privatpersoner och företagare m e-leg. Säkra meddelanden En egen vy för ärendeöversikt i brevlådan Verksamhetssystem Myndighetsbrevlåda Statlig myndighet/kommun/landsting 18

19 6. Meddelanden på gång 2012: Bolagsverket, två enkla meddelanden, kanske några till Transportstyrelsen, ett säkert meddelande Skatteverket, tiotal flöden mest säkra meddelanden Tillväxtverket koordinerar de första kommunerna som ansluter och framåt: Många anslutna avsändare, stort intresse Breddmarknadsföring tillsammans och var och en för sig 19

20 7. Skatteverkets resa och anslutningslösning 7.1 Utgångsläget Input? Förstudierapport Webbenkät Företagare Webbenkät medborgare Kunskapsbank från våra servicekanaler Mina meddelanden

21 7.2 Intressenter o krav (Myndigheter, Företag, Medborgare, Privata aktörer) PA Verksamheten ITA (IT-avdelningen)

22 7.3 Behoven Ge ökad service till medborgaren Säkert och snabbt digitalt Modernt och lättillgängligt Snabbt anslutning Lätt att ansluta Bästa tekniska lösning Centrala, säkra utskick

23 7.4 Prioritering Utskriftsflöden Flöden som når flest. Minskat tryck i servicekanalerna Minskad portokostnad. System med stor påverkan på mottagaren Ökat intresse för MM Mina Meddelanden

24 7.5 Prioritering Fördjupad kartläggning för ett begränsat antal system Faktablad Mailenkät där ett antal systemansvariga fick svara på frågor. Resultat: 4 VS, 9 utskriftsflöden 2012 Pilot ROT/RUT som är driftsatt sen halvårsskiftet

25 7.6 Erfarenheter hittills Lämpliga flöden? Strategiskt / taktiskt Typ, enkla / säkra eller bägge? 4 S (Små Säkra Snabba Steg) Teknikval, vad kommer att gälla i framtiden och hur kommer vi snabbast framåt? Täta kontakter viktigt! SKV: lösning?

26 7.7 SKV:s lösning Lokal skrivare Lokal utskrift VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS Växeln Digitalt meddelande Utskriftsleverantör Mina Meddelanden

27 8. Anslutningsprocessen Kund är intresserad Intern projektering Introduktionsmöte Anslutningsplanering Anslutningsprojekt Produktionssättning Produktionsuppföljning K U N D Kontaktar Skatteverkets anslutningssamordnare Deltar med representant från verksamhet och teknik Anslutningsplanerar och identifierar lämpligt utskriftsflöde Tar fram trafikprognos samt önskat datum för driftsättning Utvecklar och anpassar egna system / rutiner samt testar dessa Driftsättning av egna system och rutiner Enligt avtal (t.ex egen bevakning eller rapport) S K A T T E V E R K E T Kommunicerar med anslutningskandidat Förklarar teknik, krav, tider för anslutning Är speaking partner Utreder hur kundens behov kan prioriteras och upprättar avtal Koordinerar testmiljöer och ger stöd vid implementationen Driftsättning av förmedlingsregister och förmedlingstjänst Driftuppföljning, brukarmöten och rapportering 27

28 Att tänka på för en anslutande myndighet Vad krävs av myndigheten/kommunen förberedelser i form av teknik identifiering av flöden inläsning av regelverk anslutningsplan med trafikprognoser avtalsgenomgång och avtalstecknande funktion hos anslutande myndighet för att skapa e-försändelser rutin för uppföljning samt för hantering av inkomna frågor om försändelsen internkommunikation extern information (till berörda mottagare) Vad krävs av projektet? färdigställt regelverk miljö för test och drift avtalsgenomgång och avtalstecknande stöd i anslutningsprocessen 28

29 9. Informationsstöd i anslutningsprocessen: Stöd för anslutande myndigheter För myndigheter Lorem ipsum Stöd för anslutande brevlådeoperatörer 29

30 Vad innebär en anslutning för verksamheten i en anslutande myndighet?

31 Innehåll Verksamhetsspåret 1. Om anslutningstaktik och strategi 2. Regler och avtal 3. Riktlinjer och rekommendationer 4. Samordning och kommunikation 5. Efter publicering - hantering av inkommande frågor 31

32 1. Om anslutningstaktik och strategi Dialog om vad vi ska satsa på att ansluta Taktiska anslutningar Exemplet Bolagsverket provtryckning av tjänsten Exemplet Transportstyrelsen förbered besparingen Exemplet Skatteverket minska på fönsterkuverten Strategiska anslutningar Om att köpa oss tid att verksamhetsutveckla och skapa nya meddelandekategorier för ökad service 32

33 Kandidater för nya meddelandekategorier Ärendeöversikt i brevlådan Dubbelriktad kommunikation Privatpersoner och företagare m e-leg. Den enskildes brevlåda Privatpersoner och företagare m e-leg. Säkra meddelanden En egen vy för ärendeöversikt i brevlådan Verksamhetssystem Myndighetsbrevlåda Statlig myndighet/kommun/landsting 33

34 Om sourcingalternativ och stöd 34

35 Förordning om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte; utfärdad den 26 juli Regeringen föreskriver att det i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte ska införas en ny paragraf, 5, av följande lydelse. 5 En myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda ska tillhandahållas av Skatteverket. Till infrastrukturen ska förutom de avsändande myndigheterna anslutas dels enskilda som begärt att få ta del av försändelser från myndigheter på elektronisk väg, dels tillhandahållare av elektroniska postbefordringstjänster och elektroniska brevlådor. Skatteverket får föra register över dem som anslutit sig till infrastrukturen. Personuppgifterna i registret får behandlas dels för att föra en aktuell förteckning över sådana enskilda som anges i andra stycket, dels för att expediera försändelser från myndigheter på elektronisk väg. Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för inrättande och drift av infrastrukturen. Denna förordning träder i kraft den 1 september På regeringens vägnar ANNA-KARIN HATT 2. Regler och avtal 35

36 Dokumentation om regelverket Skatteverkets föreskrifter Regelverk Anslutningsavtal myndighet Anslutningsavtal extern operatör Anslutningsavtal befordrare Användarvillkor 36

37 3. Riktlinjer och rekommendationer Ansvar för försändelser till den enskilde Val av kanal, leveransuppföljning, kvittenser, Tydlighet med vart man vänder sig med frågor Avsändarens ansvar att stå för innehållet Lösningens säkerhet operatörer och infrastruktur Risk- och sårbarhetsanalys av Mina meddelanden Försändelsens informationssäkerhet avsändaren Risk- och sårbarhetsanalys av informationsinnehåll Gäller även länkar och respons SPAM-risker och mottagningsregler Viktigt att utarbeta gemensamma riktlinjer längs färdvägen. Meddelandekategorier ett sätt att samordna oss utåt 37

38 4. Kommunikation inför publicering Internt hos resp myndighet: Kundcenter etc omhändertagare av inkommande frågor Nyhet på med kontaktuppgifter till avsändande myndighet, om frågor Mellan myndigheter och projektet (när, var, hur och varför) Pappersbrev till berörda befintliga användare av mina meddelanden om det nya e-meddelandet Tagline på pappersbrev till återstående mottagare om fördelarna med att skapa ett konto och få meddelandena e-vägen i framtiden 38

39 5. Efter publicering - hantering av inkommande frågor Alltid kontaktuppgifter i utskicket till aktuell avsändare så att inte innehållsfrågor kommer till systemförvaltaren Alltid ordentlig brief om e-utskicket till systemförvaltaren så uppkomna felärenden ändå kan slussas till rätt mottagare 39

40 Vad innebär en anslutning för IT-tekniken i en anslutande myndighet?

41 Innehåll Tekniksspåret 1. minameddelanden.se (Brevlådan) 2. Arkitekturöversikt 3. Tekniska tjänstekontrakt - API 4. Informationsmodell för meddelanden 5. Signering av försändelse 6. Tekniska anslutningskrav 7. Historik och roadmap 8. Skatteverkets anslutningslösning 41

42 1. minameddelanden.se (Brevlådan) 42

43 Enkla och säkra meddelanden Mottagare e-post Avsändare MM brevlåda minameddelanden.se Säkert meddelande Aviserings meddelande SMS Mottagare e-post Avsändare Enkelt meddelande MM Enkelt meddelande SMS 43

44 2. Arkitekturöversikt Mottagare medborgare/ företag (väljer operatör) 1 e-tjänst (Privat operatör A) GUI e-tjänst (Privat operatör B) GUI MFS (Skatteverket) e-tjänst (minameddelanden.se) GUI Självservice Service Brevlåda & Kontaktuppgifter Brevlåda & Kontaktuppgifter Brevlåda & Kontaktuppgifter 1-n Meddelandedistribution Meddelandedistribution (Privat operatör C) Meddelandedistribution Message Notification 1 Avsändande myndighet eller kommun (väljer operatör) Anslutningsregister och behörighetskontroll Myndighetsutövning Recipient Authority Consent 44

45 3. Tekniska tjänstekontrakt - API WSDL/XSD XML-Signatur 45

46 Tekniska tjänstekontrakt API forts Brevlådeoperatör Förmedlare Message Notification Distribuera enkla Distribuera säkra Statusinformation Service Ta emot meddelande Avisera mottagare Avsändare Kontrollera tillgänglighet Skapa meddelande Signera meddelande Lämna in till förmedlare Kontrollera status Skatteverket Recipient Tillgänglighetsinformation Kontoansökan Avanmälan Medgivande Behörighetsregler Mottagningspreferenser Authority Consent 46

47 Modell för en säker försändelse Säker Försändelse Försändelsehuvud (1) Avsändare (1) Mottagare (1..n) Referens (1) Säkert meddelande (1..n) Meddelandehuvud (1) SupportInfo (1) Metadata (0..n) Innehåll (1) Innehållstyp (1) Meddelandekropp (1) Bilaga (0..n) Innehållstyp (1) Bilagekropp (1) XML-Signatur Adressering: personnummer organisationsnummer 47

48 Modell för en enkel försändelse Enkel Försändelse Försändelsehuvud (1) Avsändare (1) Mottagare (1..n) Referens (1) Enkelt meddelande (1) SMS Innehåll (1) Från (1) Ämne (1) Text (1) E-post Innehåll (1) Från (1) Ämne (1) Text (1) Adressering: personnummer organisationsnummer 48

49 5. Signering av försändelse Säkra försändelser signeras med en XML-Signatur med avsändarens privata nyckel från organisationscertifikatet API:er för att skapa XML-signaturer finns på flera plattformar (exempelvis.net och Java) XML måste vara normaliserad innan signering för att det skall gå att återskapa rätt XML efter marshalling Ingen förkortning med namespace-prefix Inga whitespace mellan taggar 49

50 7. Tekniska krav för anslutning (avsändare) Avsändaren måste vara registrerad som en godkänd avsändare i anslutningsregistret Avsändaren måste ha ett organisationscertifikat Avsändaren skapar försändelser, signerar dem (Säkra meddelanden) och lämnar in dem till förmedlaren via SOAP Test: kräver organisationscertifikat utgivet av CA Produktion: kräver organisationscertifikat utgivet av CA 50

51 8. Historik och roadmap idag Brevlåda Säkert meddelande Vidarebefordra Mottagningsregler Aviseringsregler Sök i brevlåda Engelska CMS Medgivande Sortering i mappar Appar ios/android Admin 3.4 Dubbelriktad kommunikation Ärendestatus meddelande Skapa konto Enkelt meddelande 51

52 9. Skatteverkets anslutningslösning Handläggare VS VS Utskriftsväxel Blankett förråd VS VS Förmedlings registret Digital säker brevlåda Medborgare & företag minameddelanden.se 52

På regeringens uppdrag i samverkan med E-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med E-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla Foto Siri Langland På regeringens uppdrag i samverkan med E-delegationen 1 Innehåll övergripande

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen 1 Den enkla historien Vi erbjuder Privatpersoner

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Innehåll Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Om uppdraget Skatteverket har ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur och tjänst som gör att myndigheter och kommuner kan skicka post digitalt

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för myndigheter och förmedlare Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för brevlådeoperatörer Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Teknisk guide för myndigheter

Teknisk guide för myndigheter Teknisk guide för myndigheter Gäller från december 2015 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp och

Läs mer

Alternativ för implementation 2015-04-01

Alternativ för implementation 2015-04-01 Alternativ för implementation 2015-04-01 Mina meddelanden Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör att privatpersoner och företag på ett säkert sätt kan få sin myndighetspost digitalt istället

Läs mer

Koncept och infrastruktur

Koncept och infrastruktur Mina meddelanden Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör att privatpersoner och företag på ett säkert sätt kan få sin myndighetspost digitalt istället för på papper. Alla med e-legitimation

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från februari 2017 Sida 1 av 22 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4

Läs mer

Begreppsmodell. Mina meddelanden

Begreppsmodell. Mina meddelanden Begreppsmodell Mina meddelanden 2015-11-30 Rapportnamn: Begreppsmodell Status: Godkänd Sida 1 av 25 Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Dokumentets syfte...2 1.3 Målgrupp...2 1.4

Läs mer

Anslutning till Mina meddelanden

Anslutning till Mina meddelanden SERIE: UPPHANDLING OCH UTVECKLING AV IT-STÖD Anslutning till Mina meddelanden KRAV FÖR ANSLUTNING AV IT-STÖD TILL MINA MEDDELANDEN Anslutning till Mina meddelanden 1 Förord Med tjänsten Mina meddelanden

Läs mer

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner istället för på papper.

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Skaffa en digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden och få post digitalt från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från december 2015 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp

Läs mer

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015 Mina meddelanden Gäller från december 2015 Sida 1 av 26 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Dokumentbeskrivning...3 1.3 Avgränsningar...3 1.4 Versionshantering...5 1.5 Målgrupp...5

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

Att ansluta till Mina meddelanden Översikt

Att ansluta till Mina meddelanden Översikt Att ansluta till Mina meddelanden Översikt Förvaltningsgruppen för Mina meddelanden 2015-12-16 Version: 1.3 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Till dig som funderar på att ansluta till Mina meddelanden...3

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Begreppsmodell < Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav. Begreppsmodell. Version 3.2

Begreppsmodell < Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav. Begreppsmodell. Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav Begreppsmodell 2013-02-22 Sida: 2 (26) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Dokumentets syfte...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Avgränsningar...3

Läs mer

Att ansluta till Mina meddelanden En översikt

Att ansluta till Mina meddelanden En översikt Att ansluta till Mina En Version: 1.1 Att ansluta till Mina En Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Till dig som funderar på att ansluta till Mina... 3 1 Vad är Mina?... 4 1.1 Medborgarperspektivet... 4 1.2

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling. IT-arkitektur och juridik blir återanvändbara byggblock

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling. IT-arkitektur och juridik blir återanvändbara byggblock Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling IT-arkitektur och juridik blir återanvändbara byggblock Enklare Öppnare Effektivare Förälder Företagare Sjuk Nyanländ Arbetslös Student Bostadslös Efterlevande

Läs mer

Mina meddelanden Stöddokumentation. Där du vill ha den När du vill ha den

Mina meddelanden Stöddokumentation. Där du vill ha den När du vill ha den Mina meddelanden Stöddokumentation Där du vill ha den När du vill ha den Stödtjänster i anslutningsarbetet Myndighet är intresserad Intern projektering Introduktionsmöte Anslutningsplanering Anslutningsprojekt

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Jakob Bäckström Version: 1.0

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Jakob Bäckström Version: 1.0 Tjänstespecifikation Mina meddelanden Jakob Bäckström 2014-06-23 Version: 1.0 Rapportnamn: Tjänstespecifikation Status: Klar Sida 1 av 21 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2

Läs mer

Mina meddelanden för företag. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden och en digital brevlåda kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter

Läs mer

Beslutsunderlag Anslutning Mina meddelanden

Beslutsunderlag Anslutning Mina meddelanden Utarbetat av/organisation Lotta Ruderfors Sambruk Godkänt av (namn, datum) Anna Gillquist SKL Center för esamhället Beslutsunderlag Anslutning Mina meddelanden Utkast för egen justering av kommunen Projektdata

Läs mer

Informationsmodell. Mina meddelanden. Gäller från juni Version 2.0

Informationsmodell. Mina meddelanden. Gäller från juni Version 2.0 Mina meddelanden Gäller från juni 2016 Version 2.0 1 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Dokumentinformation... 5 1.1 Syfte... 5 1.2 Avgränsningar... 5 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Begrepp och definitioner...

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Förstudie kring förutsättningar för införande av Mina meddelanden

Förstudie kring förutsättningar för införande av Mina meddelanden PROJEKTPLAN 2014-02-11 1(10) Utfärdare Lotta Ruderfors, 0705-717747 lotta.ruderfors@sambruk.se Projektnamn Mina meddelanden Projektnr Syfte Syftet med förstudien är att genom analys av två utvalda typfallsprocesser

Läs mer

Gemensamma funktioner och tjänster!

Gemensamma funktioner och tjänster! Gemensamma funktioner och tjänster! Vilken roll ska vi ta i hantering av nationella tjänster, önskan från SKL Mina meddelanden elegitimation Sammansatta bastjänsten (Min ärendeöversikt) (Mina fullmakter)

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Innehåll Bakgrund, mål och syfte Vad har vi gjort? Vad gör vi nu? Vad händer sen? Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation

Läs mer

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost. * Skatteverket 1(6) Eva Sartorius Datum 010-574 87 86 2011-12-18 Konsekvensutredning Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden

Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL Vägledning Utvärdera, planera och starta anslutning till MM Kompletterande dokument Ramverk Dokumentstruktur

Läs mer

Bilaga A Allmänna villkor

Bilaga A Allmänna villkor Bilaga A Allmänna villkor för Mina meddelanden version 1.1 2 Innehåll 1. Parter 3 2. Infrastrukturens reglering 3 3. Roller inom Infrastrukturen 3 4. Anslutning till infrastrukturen 4 5. Infrastrukturansvarigs

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster 24-TIMMARSUPPDRAGET Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster Håkan Jönsson hakan.jonsson@o.lst.se Verva 28 sept 24-TIMMARSUPPDRAGET 24-timmarsuppdraget är en del av ett antal regeringsuppdrag För alla länsstyrelser

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN

UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN Våren 2012 fick jag av regeringen uppdraget att leda en utredning som skulle presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga

Läs mer

Läget på e-legitimationsområdet

Läget på e-legitimationsområdet Läget på e-legitimationsområdet - snart dags för utländska e-legitimationer! Inger Greve, E-legitimationsnämnden Lite om innehållet den här stunden 1. Digitalt först regeringens mål med offentlig sektors

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Innehåll Bakgrund, mål och syfte Vad har vi gjort? Vad gör vi nu? Vad händer sen? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Regeringen avser stärka styrningen av

Läs mer

Bilaga A Allmänna villkor

Bilaga A Allmänna villkor Bilaga A Allmänna villkor för Mina meddelanden version 1.2 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Innehåll 2 1. Parter 3 2. Infrastrukturens reglering 3 3. Roller inom Infrastrukturen 3 4. Anslutning till Infrastrukturen

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

CeSam Programområde Näringsliv och arbete

CeSam Programområde Näringsliv och arbete CeSam Programområde Näringsliv och arbete KommITs och Sambruks höstkonferens 2012-11-14 Bengt Svenson Bengt.svenson@skl.se 070-685 30 24 CeSam Center för esamhället CeSam ska tillsammans med intresserade

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation?

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Regeringsuppdraget och det fortsätta förstudiearbetet Eva Ekenberg, kanslichef E-legitimationsnämnden Ingvar Ritzén, projektledare HiQ Några hållpunkter

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0 Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga A Tekniska ramverk Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Definitioner 1 2 Inledning...

Läs mer

Årsberättelse Dnr /113

Årsberättelse Dnr /113 Dnr 131-163906-13/113 Årsberättelse 2012 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Dnr 131-163906-13/113 2

Läs mer

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Kommittédirektiv Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2016 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017

Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017 Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017 Välkommen till en dag där din organisation kan ta del av resultatet från etableringen av projektet Säker digital kommunikation.

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016 Informations- och dialogdagar om digital inlämning av årsredovisningar 28-29 november 2016 Standard Business Reporting (SBR) Film SBR 2016-12-05 2 Regeringsuppdraget I juli 2016 fattade regeringen beslut

Läs mer

Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL

Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL 3 av 4 kommuner har inte påbörjat ett arbete för att ansluta till Mina Meddelanden Antal svarande: 224 kommuner Samverkansmöjligheter SKL och Sambruks

Läs mer

MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner

MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner * Skatteverket 1(1) MISSIV Regeringskansliet, Näringsdepartementet Kopia till Finansdepartementet E-delegationen Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner Skatteverket har av regeringen fått

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (13) Datum 2012-01-26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utvecklingsområde: Fordon och Förare 1 februari 2012 Transportstyrelsen Transportregisteravdelningen 701 88 Örebro Besöksadress Tunnlandsgatan

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se 2 (6) Denna årsberättelse för E-legitimationsnämnden

Läs mer

Styrning Mina meddelanden. Inger Greve

Styrning Mina meddelanden. Inger Greve Styrning Mina meddelanden Inger Greve Sju myndigheter i samverkan Finansiering av utveckling och förvaltning Arbetsförmedlingen Bolagsverket Försäkringskassan Pensionsmyndigheten Skatteverket Tillväxtverket

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson,

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling

Läs mer

inför projektanalysbeslut Utgåva 1.0 2012-10-03 Sida: 1 (48) Behovsanalys privatperson 2012 A Mina meddelanden

inför projektanalysbeslut Utgåva 1.0 2012-10-03 Sida: 1 (48) Behovsanalys privatperson 2012 A Mina meddelanden 2012-10-03 Sida: 1 (48) Behovsanalys privatperson 2012 A Mina meddelanden En förvaltningsgemensam infrastrukturtjänst 2012-10-03 Sida: 2 (48) Sammanfattning Denna rapport syftar till att ge inspel kring

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning 10 maj 2017 7A Centralen I samarbete med och alla intressenter! Företagare och ombud Programvaruföretag Bransch- och företagarorganisationer

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning

Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning Med medborgaren i centrum Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning Produktion Näringsdepartementet Illustration Blomquist Foto Matton Collection/Johnér omslag, Kristian Pohl s

Läs mer

Mina meddelanden. SKRIVELSE Ärendenr: NV

Mina meddelanden. SKRIVELSE Ärendenr: NV SW EDI S H E NVI RO NM E NTA L P RO TE CTI O N A GE N C Y SKRIVELSE 2017-09-28 Ärendenr: NV-08973-16 Mina meddelanden Redovisning av regeringsuppdrag att analysera effekter av en anslutning till Mina meddelanden

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island 25-27 maj 2011 E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Målbilder Målet för svensk e-förvaltning är att den ska vara så enkel som möjligt

Läs mer

Betänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Betänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissvar 1 (8) Datum Dnr/Beteckning 2017-06-26 TSG 2017-821 Ert datum Er beteckning 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Regeringskansliet Finansdepartementet Betänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Sammanfattning

Läs mer

Listning över landstingsgränserna. Konferens om nya patientlagen 2014-10-23

Listning över landstingsgränserna. Konferens om nya patientlagen 2014-10-23 Listning över landstingsgränserna Konferens om nya patientlagen 2014-10-23 Nuläge i landsting/regioner Landstingen/regionerna arbetar idag med listning och omlistning inomläns i sina respektive listningssystem.

Läs mer

Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Sammanfattning REMISSYTTRANDE 1 (11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Sammanfattning REMISSYTTRANDE 1 (11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Näringsdepartementets dnr N2015/3074/FF Genom remiss den 22 juni 2015 har Försäkringskassan

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Huvudadministratör i Prator

Huvudadministratör i Prator Huvudadministratör i Prator Beskrivning 1Definitioner...4 1.1Inledning... 5 1.2Om Prator...5 1.3Organisationens betydelse... 6 1.4Administratörsnivåer...7 1.5Utveckling, underhåll och felhantering...7

Läs mer

Nationella Initiativ kring e-förvaltning

Nationella Initiativ kring e-förvaltning Nationella Initiativ kring e-förvaltning Information om nuvarande och kommande nationella Initiativ kring e-förvaltning Ulf Palmgren Ulf.Palmgren@skl.se Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se

Läs mer

Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Eric Thorén

Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Eric Thorén Skatteverket är en öppen och samverkande e-förvaltning Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Eric Thorén Fokusförskjutning, resursanvändning Förebygga, förenkla, stödja Allvarligt

Läs mer