Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14"

Transkript

1 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur

2 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet

3 Center för esamhället (CeSam) Gemensamt kansli och programkontor Ny roll för SKL kräver mobilisering för att nå resultat Center för esamhället (CeSam) ehälsa Skola Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur och fritid Demokrati och delaktighet Gemensamma tjänster och funktioner T.ex. e-arkiv, e-handel, Mina sidor, Mina fullmakter, Mina ärenden, Shared services Grundläggande strukturella förutsättningar Lagar & regler, Informationsstruktur & begrepp, Infrastruktur & informationssäkerhet

4 Lagar och Regler Nya utmaningar vid samverkan - Vad får utbytas? - Hur får det utbytas? - Vilka avtal krävs? (affärsavtal, PuL, Sammanhållen journalföring) Direktåtkomst vs Utlämnande - Direktåtkomst, hitta och titta hos andra parter - Utlämnande, kopia, allmän handling Aktiviteter: - CeSam: Vägledningar, Goda exempel - E-delegationen, vägledningar

5 Informationsstruktur och Begrepp Mycket stort område Ordning på detta är en förutsättning för: - t.ex. behörighetsmodell och - vid utbyte av information Respektive myndighet/sektor måste ta ansvar för sin del Kommunal sektor har behov utöver detta för sin egen verksamhet Aktiviteter: - CeSam: Grundläggande modell att växa i startar upp med stöd av Vinnova - E-delegationen: Semantisk interoperabilitet

6 Informationssäkerhet Ledningens ansvar Utmaning med gemensamma system Säkerhet Integritet Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Spårbarhet Informationssäkerhet Aktiviteter: - Nätverk KIS - Nätverk NIS Administrativ säkerhet Teknisk säkerhet - MSB - E-delegationen Utbildning Regler & Rutiner Roller & Ansvar Fysisk säkerhet Uppföljning ITsäkerhet

7 Infrastruktur Samverkan driver behovet av gemensam infrastruktur Återanvändbarhet : en gång fångat data ska kunna återanvändas Aktiviteter: - Intressebevakning Svensk e-legitimation - Intressebevakning SAMBI - Intressebevakning Skolfederation.se - Deltar i SIS TK450 - Deltar i E-delegationens olika projekt för att ta fram en gemensam arkitektur för infrastruktur.

8 AU EDAR (E-delegationens Arkitekturramverk) ARBETSMATERIAL

9 ARBETSMATERIAL Samverkan med medborgare och företagare i fokus Målbild 2020 Välfärdstjänster baserade på och ordnade utifrån privatpersoners och företagares (kunder) behov, som är enkla och säkra att använda och tillgängliga via flera kanaler. Hälsa Familj Samhälle Skola Vårdnad Arbete Åldrande Företag

10 ARBETSMATERIAL Samverkan med medborgare och företagare i fokus Kundprocesser Skola Hälsa Familj Samhälle Vårdnad Myndighets interna verksamhetsprocesser Arbete Åldrande Företag Tjänster produceras av kund och leverantör i samverkan

11 Företag Kundens processer och livshändelser Privatperson ARBETSMATERIAL Kundens processer, livshändelser och behov Söka tillstånd Starta eget Söka vård omsorg Invandra till Sverige Söka arbete Söka studieplats Söka boende Bli efterlevande K A N A L E R Digitala möten med medborgare och företag Myndighetsvisa digitala möten Sektorsvisa digitala möten Privata aktörers digitala möten Myndighetsspecifika tjänster och information Bastjänster Förvaltningsgemensamma tjänster och information e-legitimation Mina ärenden Mitt arkiv Mina fullmakter Mina meddelanden Mina uppgifter Notifiering Positionering Loggning Privata tjänster och information Tjänsteförmedling, tjänsteväxel och säker meddelandehantering Förutsättningar för samverkan (vägledningar, standarder och arkitektur)

12 Spelplan med fokus på samverkan ARBETSMATERIAL Företag Privatperson Statlig myndighet Kommun Landsting MSA Statlig myndighet Kommun EU - MSA Samverkan inom offentlig verksamhet Statliga myndigheter har alla olika uppdrag Kommuner och landsting har i princip alla samma uppdrag Privata aktörer MSA Member State Agency

13 Spelplan med fokus på samverkan ARBETSMATERIAL Företag Privatperson Ingångar för privatpersoner och företag Statlig myndighet Kommun Landsting Ingångar för medarbetare Interna verksamhetsoch stödsystem Kommunikation med offentliga och privata aktörer MSA Statlig myndighet Kommun EU - MSA Samverkan inom offentlig verksamhet Statliga myndigheter har alla olika uppdrag Kommuner och landsting har i princip alla samma uppdrag Privata aktörer MSA Member State Agency

14 Spelplan med fokus på samverkan ARBETSMATERIAL Företag Privatperson Statlig myndighet Kommun Landsting MSA Samverkan är alltid mellan olika aktörer. Fokus för vårt arbete är alltså en arkitektur för samverkan och inte enskilda aktörers interna arkitekturer. Statlig myndighet Kommun EU - MSA Samverkan inom offentlig verksamhet Privata aktörer MSA Member State Agency

15 Spelplan med fokus på samverkan ARBETSMATERIAL Företag Privatperson Målbild 2020 Gränsöverskridande samverkan per sektor och sektorsövergripande där flera myndigheter och aktörer samverkar Juridisk interoperabilitet Organisatorisk interoperabilitet MSA EU Statlig myndighet SFB Kommun SoL LSS Vårdgivare PDL, HSL Privata utförare Kommun Landsting EU - MSA Privata aktörer MSA Member State Agency

16 Konceptuell arkitektur ARBETSMATERIAL Förutsättningar för samverkan Digitala möten med medborgare och företag Strategi Myndighetsspecifika tjänster och information Förvaltningsgemensamma tjänster och information Privata tjänster och information Principer Säker meddelandehantering Vägledningar Arkitektur Bastjänster Verksamhet Information Teknik Säkerhet Bastjänster Applikation Standarder EU Bastjänster Samverkan inom offentlig verksamhet Bastjänster Privata aktörer Portfölj Effektmål Initiativ Resurser Målbild Utvecklingsuppdrag Förvaltningsuppdrag Livscykel

17 ARBETSMATERIAL e-legitimation e-signatur Gemensamma tjänster Fullmakt K A N A L E R e-tjänsteleverantörer Privat Digitala möten med privatpersoner och företag Myndighet Mina vård kontakter Pension verksamt.se Tjänstekatalog Ärende Mina uppgifter Meddelande Myndighetsspecifika bastjänster och sammansatta tjänster BT BT ST ST ST ST ST ST BT BT BT Bastjänster Tjänsteleverantörer Tjänsteförmedling, tjänsteväxel och säker meddelandehantering BT Sammansatta tjänster BT Myndighet BT BT BT BT Försäkringsbolag Kommun bolaget Terminologikatalog EU brygga EU MSA Bank Landsting Vårdgivare utförare

18 Pågår Genomförandestöd: NIF/VLAUTO EDAR Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Den Gemensamma Utvecklingsprocessen E-delegationens vägledningar informationssäkerhet.se Kommunikation/meddelandehantering: SHS RIV Peppol SSEK (försäkringsbranchens standard Säkerhet: Svensk e-legitimation (Pågår en SSO pilot enl nya e-leg konceptet som drivs av Verksamt och Mina meddelanden) SAMBI, identitets och behörighetsfederation för vård och omsorg Skolfederation, identitets och behörighetsfederation LIS förordning Administrativa processer Statens Servicecenter E-faktura & e-beställ

19 Pågår Medborgarcentrerade processer/förvaltningöverskridande processer/kedjor migreraprocessen samordnad planering och fastighetsbildning efterlevandeprocessen barnfamilj (Transformator) ekonomiskt bistånd att gå i pension RIF Starta företag (inklusive Dukat) Mitt bygge Effektivisering av konkurshanterings processen(länsstyrelsen, Kronofogden, AF, Bolagsverket, Domstolsverket, Konkursförvaltare, mfl) Starta restaurang (Dukat) Portaler: Öppnadata.se verksamt.se minpension.se minavardkontakter.se minameddelanden.se geodataportalen.se tjänstekatalogen.se Grunddata: privatperson fordon Företag Näringslivsregistret, geodata fastighet

20 Varför E-delegationens arkitekturramverk för samverkan Syfte Etablera en effektivare utveckling av förvaltningsgemensamma tjänster och förvaltningsövergripande processer Förslag på effektmål Bättre förståelse för den gemensamma arkitekturen och dess byggblock Bättre utnyttjande av befintliga (eller kommande) förvaltningsgemensamma tjänster och verktyg Effektivare myndighetssamverkan i utveckling och förvaltning av förvaltningsgemensamma e-tjänster Leveransområden Målbild Digitala Mötet Målarkitektu r Arkitekturvy er Arkitekturprinciper Arkitekturstyrning

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Den digitala revolutionen

Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik och demokrati - Affärsverksamhet - Information, kommunikation

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11

Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11 Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11 4 November 2010 Workshop 4/11 Introduktion Presentera förslag till framtida modell för Svensk e-legitimation Synpunkter kring tänkt upplägg

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Den digitala revolutionen

Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik och demokrati - Affärsverksamhet - Information, kommunikation

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer