E-legitimationer i Sverige idag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-legitimationer i Sverige idag"

Transkript

1

2 E-legitimationer i Sverige idag e-legitimation i Sverige är en framgång fler än 4 miljoner personer har en e-legitimation e-legitimationerna används nu mer än 250 miljoner gånger under ett år användningen fördelas så här 80 % bankerna 5 % övrig privat sektor 15 % offentlig sektor (främst myndigheter) Sverige startade tidigt med elektronisk identifiering på nätet och fick snabbt en hög användning

3 Vad är E-legitimationsnämnden? Nämndmyndighet Skatteverket som värdmyndighet Egen instruktion, beslut genom nämnd Litet kansli 4 heltidstjänster Uppgiften är att stödja och samordna elektronisk identifiering och signering i den offentliga förvaltningens e-tjänster

4 Ledamöter i nämnden Stig Jönsson, ordförande Kerstin af Jochnick Göran Gräslund Lennart Jonasson Pia Johansson Annika Bränström, vice ordförande

5 E-legitimationsnämndens målbild Vision Svensk e-legitimation gör det enkelt och säkert för medborgare och anställda att använda e-tjänster i offentlig förvaltning och privat sektor. Svensk e-legitimation har ett högt förtroende och är utvecklingsbar. Målen är att: Bidra till utveckling och användning av flera e-tjänster i samhället Det finns flera utfärdare av Svensk e-legitimation Svensk e-legitimation är tillgänglig från 1 juli 2013 Villkoren är transparenta, förutsägbara och kostnadseffektiva Övergången från dagens lösning till Svensk e-legitimation är smidig

6 Vad är nytt i Svensk e-legitimation? 1. Samordning och successiv vidareutveckling av infrastrukturen (möjlighet genom att Nämnden bildas) 2. Nytt sätt att upphandla elektronisk identifiering för att uppfylla nya lagkrav 3. Införande av standardiserade identitetsintyg som huvudmetod för att förenkla integrationen hos e-tjänsteleverantörerna göra det möjligt att variera information om innehavaren av e-legitimation beroende på e-tjänsteleverantör göra det möjligt att använda legitimationer som inte är PKI-baserade (ger teknikneutralitet) 4. Införande av central signering som en konsekvens av att identitetsintyg införs

7 Arkitektur Utfärdare av Identitetsintyg Offentlig sektor Privat sektor Användare e-tjänsteleverantör Myndighet/företag (i (i rollen som arbetsgivare) Nämnden i rollen som Part Affärspart Utfärdare av e-legitimation Regelverk Inklusive tillitsramverk och tekniskt ramverk Basstruktur offentlig och privat sektor Funktioner för - godkännande - uppföljning - test Nämnden i rollen som ansvarig för Bastrukturen

8 Arkitektur och avtalsstruktur Utfärdare av Identitetsintyg Avtal om lev. av id-intyg Offentlig sektor Privat sektor Avtal om förmedling av intyg/id resp. attribut Användare Avtal om lev. av id-intyg e-tjänsteleverantör Nämnden i rollen som Part Affärspart Myndighet/företag Arbetsgivare Arbetsgivare (i (i rollen som arbetsgivare) Avtal om e-legitimation Utfärdare av e-legitimation Avtal om anslutning till basstrukturen Regelverk Inklusive tillitsramverk och tekniskt ramverk Basstruktur offentlig och privat sektor Funktioner för - godkännande - uppföljning - test Nämnden i rollen som ansvarig för Bastrukturen

9 Internationella standarder och Svensk e-legitimation Svensk e-legitimation ska baseras på en eller flera standardiserade tillitsnivåer utifrån behov En tillitsnivå anger den grad av tillit som finns hos ett utfärdat identitetsintyg Internationellt arbete med tillitsnivåer: Inom organisationen Kantara har tillitsnivåer definierats Genom STORK projektet har vi fått erfarenhet av tillitsnivåer ISO har tagit fram ett utkast till standard (ISO/IEC 29115) för tillitsnivåer

10 Vad är nytt i arkitekturen? Rollerna Identitetsintygsutfärdare och E-legitimationsutfärdare har separerats möjliggör större flexibilitet i leverantörsgruppering tvingar inte en mindre e-legitimationsutfärdare att agera säljare möjliggör att e-legitimationer som används i tjänsten kan anslutas till flera identitetsintygsutfärdare rätt att utnyttja varumärket för Svensk e-legitimation ökad möjlighet till uppföljning skapar tillit för Svensk e-legitimation

11 e-legitimering i tjänsten, skiss Användare 1 Anställd e-leg. som man fått i i tjänsten Utfärdare av Identitetsintyg Användare 2 Myndighet/företag (i (i rollen som arbetsgivare) Attributsintygstjänst Privat e-leg. som man skaffat själv Utfärdare av Identitetsintyg Regelverk Inklusive tillitsramverk och tekniskt ramverk Basstruktur offentlig och privat sektor Funktioner för - godkännande - uppföljning - test Nämnden i rollen som ansvarig för Bastrukturen

12 Varför behövs en tjänstekoncession? Upphandlingsteknisk lösning Ramavtal eid 2008 löper ut 30 juni 2012 Nya LOU medger inte parallella avrop Valfrihetssystem/tjänstekoncession varför nytt begrepp? Speciellt för tjänstekoncessionen Löpande anslutning, miniminivå ska uppfyllas Mervärdeskonkurrens istället för priskonkurrens Genom fullmakt binds offentliga e-tjänsteleverantörer med samtliga identitetsutfärdare Tjänstekoncessionen är teknikneutral Enbart försörjningslösning, inte teknisk lösning

13 Affärsmodell idag Offentlig e-tjänsteleverantör Säljare av spärrkontroll Utfärdare av e-legitimation BankID-bank 1 Swedbank Myndighet Handelsbanken BankID-bank 9 Kommun Ersättning per transaktion Nordea Nordea Telia Telia

14 Affärsmodell enligt utredningen Offentlig e-tjänsteleverantör Utfärdare av identitetsintyg Utfärdare av e-legitimation Intygsutfärdare 1 e-legutfärdare 1 Myndighet Kommun Ersättning baserat på antal anställda Ersättning baserat på antal invånare Nämnden i rollen som Part Ersättning baserat på andel av antalet utfärdade intyg Intygsutfärdare 2 e-legutfärdare 2 Intygsutfärdare n e-legutfärdare n

15 Skiss till modifierad affärsmodell Offentlig e-tjänsteleverantör Utfärdare av identitetsintyg Utfärdare av e-legitimation Intygsutfärdare 1 e-legutfärdare 1 Myndighet Kommun Löpande ersättning baserat på antalet utfärdade intyg eller Fast pris per år, med justering efterföljande år Nämnden i rollen som Part Ersättning baserat på antalet utfärdade intyg Intygsutfärdare 2 Intygsutfärdare n e-legutfärdare 2 e-legutfärdare n

16 Central signeringstjänst Två alternativ i utredningen Kritik i remissvar mot alternativ 1 utifrån tekniska, juridiska och användarmässiga skäl Nämnden arbetar vidare med alternativ 2!

17 Nästa steg för central signeringstjänst Nära dialog och samverkan med viktiga myndigheter på området (Datainspektionen, PTS, FMV och MSB) Teknisk prototyp samt regelverk för att bättre kunna utreda integritets- och säkerhetsaspekter rättsutredning visar inga principiella juridiska hinder men, kan tjänsten göras så säker att den i praktiken uppfyller alla rättsliga krav?

18 Tidplan - projektet Svensk e-legitimation Q Q Avgränsningar och prioriteringar för e-tjänstelegitimationer, servercertifikat och attributshantering Beslut kring signeringslösning, tillitsnivåer och affärsmodell Q Q Q Q Tekniska specifikationer och regelverk version 1.0 Vägledning för övergångslösningar Upphandling av tjänster som nämnden ska tillhandahålla är genomförd Förfrågningsunderlag för anslutning till tjänstekoncessionen inklusive priser Möjlighet för utfärdare och e-tjänster att ansluta sig till den nya strukturen

19 Övergångsproblematik och interimslösning Senarelagt införande till halvårsskiftet 2013 Lagstiftningsarbete tar tid Remissinstanser: bättre skynda långsamt Ramavtalen eid 2008 löper ut vid halvårsskiftet 2012 Avrop på 4 år är möjliga, lyft in uppsägningsklausul Hur löser vi det avtalslösa året? Informationsblad från E-legitimationsnämnden & Kammarkollegiet OBS! Tre rekommendationer: inventera, avropa, bevaka Hur löser vi den parallella försörjning som existerar ? Kommande vägledning från E-legitimationsnämnden

20 Aiming to achieve a single European electronic identification & authentication area Transport Infrastructure Company Dossier Juridisk person Behörighet Befogenhet Delegering eidm för Offentlig och Privat sektor esignature Citizen ID Company ID STORK 2.0 Citizen ID STORK 1.0 results Privacy Medborgare eleg Förlitande InternationelI infrastruktur SVERIGE Pilot: eutbildning, Akademiska meriter SU Data och Systemvetenskap Pilot: ehealth Inera CeHis på SKL Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket

21 Projektorganisation Svensk e-legitimation Styrgrupp: Nämnden Projektledare: Kansliansvarig Styrdokument: Projektplan Referensgrupp Huvudprojekt: Svensk E-legitimation Arbetsgrupp: Kansliet + konsulter Styrgrupp: Kansliet Styrdokument: Projektplan Delprojekt 2 Ev. referensgrupp/ expertgrupp Delprojekt 1 Projektledare: Kanslianställd Arbetsgrupp: Kansliet + konsulter + externa Delprojekt 3

22 Referensgruppens sammansättning Skatteverket Försäkringskassan Bolagsverket SKL Datainspektionen PTS MSB Kammarkollegiet Stockholms stad Rikspolisstyrelsen Handisam IT och telekomföretagen.se Swedbank Handelsbanken Nordea Telia Domstolsverket Sundsvalls kommun Hultsfreds kommun Stockholm läns landsting

23 Testmiljö testbädd EID 2.0 Testbädden för EID 2.0 drivs av SUNET på uppdrag av E-legitimationsnämnden Syftet med projektet är att erbjuda en teknisk plattform för test av den teknik som utgör grunden i den struktur som byggs upp inom Svensk e-legitimation Två tekniska workshops kommer hållas under våren

24 Vad vill e-legitimationsnämnden göra nu? Driva infrastrukturfrågorna för att infrastrukturen ska få en bredare användning åstadkomma en regelbunden vidareutveckling av infrastrukturen Till offentlig sektor upphandla elektronisk identifiering avseende privatpersoner för att uppfylla nya lagkrav Införa standardiserade identitetsintyg Införa central signering (krävs som en konsekvens av identitetsintyg)

Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11

Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11 Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11 4 November 2010 Workshop 4/11 Introduktion Presentera förslag till framtida modell för Svensk e-legitimation Synpunkter kring tänkt upplägg

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Förstudierapport Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Senast ändrad:2012-06-15 Dokumentnamn: Slutrapport federation Fastställd av: Styrgruppen 1/48 Innehåll 1 Sammanfattning & förslag till

Läs mer

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Pågående arbete vänligen behandla med omsorg och respekt! J Ester Andréasson Fil. Lic. Doktorand Avdelningen

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

Nationellt ramverk för interoperabilitet

Nationellt ramverk för interoperabilitet Nationellt ramverk för interoperabilitet E-delegationen 2012-03-27 2011-10-13 1 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Regeringen avser stärka styrningen av den förvaltningsgemensamma utvecklingen Regeringen

Läs mer

Svensk e-legitimation 2014-11-04

Svensk e-legitimation 2014-11-04 Svensk e-legitimation 2014-11-04 Varför byta e-legitimationssystem? Nuvarande ramavtal eid2008 gick ut 2012-06-30 - T.ex. nya ehälsomyndigheten, bildad 2013, kan inte avropa e- legitimationer. Efter ändring

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Betänkande av E-delegationen Stockholm 2009 SOU 2009:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Åke Rosandher, chef CeHIS 12 11 08

Åke Rosandher, chef CeHIS 12 11 08 Dialog om Sambi Dialog om Sambi Åke Rosandher, chef CeHIS 12 11 08 Sambi I korthet Samverkan för Behörighet och Identitet d inom hl hälsa, vård och omsorg. Ett samarbete mellan Apotekens Service AB och

Läs mer

kirei E-legitimationsnämnden Kartläggning av internationella tillitsramverk Kirei 2012:09 14 juni 2012

kirei E-legitimationsnämnden Kartläggning av internationella tillitsramverk Kirei 2012:09 14 juni 2012 kirei PM 14 juni 2012 E-legitimationsnämnden Kirei 2012:09 Kartläggning av internationella tillitsramverk Innehåll Sammanfattning... 5 1 Bakgrund och syfte... 7 2 Säkerhet och tillit vid elektronisk identifiering...

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16

Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16 Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16 Innehåll IT-arkitektur för skolans inloggning... 1 Kom-igång-frågor... 1 De frågor som diskuterades... 2 Hur hantera köp av digitala läromedel?...

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer