E-legitimering och e-underskrift Johan Bålman esam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-legitimering och e-underskrift Johan Bålman esam"

Transkript

1

2 E-legitimering och e-underskrift Johan Bålman esam

3 esam (esamverkansprogrammet) Ett samverkansprogram med 22 medlemmar (21 myndigheter och SKL) Syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige Bildades 2015 på initiativ av medlemmarna när E-delegationen slutfört sitt arbete Finansieras med årliga medlemsavgifter Pensionsmyndigheten värdmyndighet för esams kansli

4 Digitaliseringens guldägg E-legitimering och e-underskrifter är centrala funktioner för digitaliseringen

5 Bred förankring av vägledningen

6 Varför? Det är nödvändigt att vara förberedd för att kunna kravställa korrekt för att kunna välja rätt säkerhetsnivå för att få tydliga avtal och bra rutiner som ger skydd mot manipulationer, förnekanden och missbruk. Kunna göra medvetna val

7 Två centrala begrepp Vid e-legitimering styrker personen sin identitet: En e-underskrift motsvarar det man gör när man skriver under dokument:

8 System från

9 Underleverantörer har tillkommit

10 Underskrift Certifikat för legitimering Certifikat för underskrift

11 Direkt underskrift legitimering Dokument underskrift Underskriftstjänst Underskrift

12 Indirekt underskrift legitimering underskrift Underskriftstjänst Dokument Särskilt underskriftscertifikat Underskrift

13 Kap. 9. Hur säkras informationen Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete Klassificera informationen Vidta åtgärder Förenklad sammanfattning av vad ett LIS innehåller Säkerhetsåtgärder

14 Tre checklistor (Kap.13) 1. Införande av e-legitimering 2. Införande av e-underskrifter 3. (Hantering av bevarande och gallring) Hur säkerställer ni ansvaret i tidigare led vid indirekt leverans? Har kraven på tillitsnivå och informationsklassning beaktats? dokumenterad riskanalys Hur avtalas leverantörens ansvar att på ett systematiskt vis arbeta med informationssäkerhet? Hur kan detta redovisas och följas upp?

15

16 E-legitimering och e-underskrift

17 Staten granskar e-legitimationer

18 Dags att anpassa e-tjänsterna! Första kvalitetsmärkta e-legitimationen finns nu tillgänglig vid sidan av bankernas och Telias Skatteverkets nya id-kort innehåller den e-legitimationen (start 1 september 2017) Fler e-legitimationer medför behov av fristående underskriftstjänst

19 E-legitimering kräver avtal Organisation Roll Upphandlingsform Avtal som finns E-legnämnden Kammarkollegiet Respektive myndighet eller kommun Privata företag och organisationer Administrerande myndighet enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem för elektronisk identifiering Upphandlingssamordnande myndighet för upphandlande myndigheter enligt LOU Kan upphandla: - Via E-legnämnden - Via Kammarkollegiet - Själva Upphandlar själva Valfrihetssystem 2017 E-legitimering öppet för löpande tillträde (e-leg på minst tillitsnivå 3) eid 2016 Övergångstjänst stängt för nytillträde Ramavtal Programvaror och tjänster 2014, Informationsförsörjning (PT14IF) Upphandling enligt LOU Upphandling

20 Nu kan ni teckna vårt nya avtal 2017 E-legitimering E-legitimering på tillitsnivå 3 Med e-legitimationer som är granskade på minst tillitsnivå 3 17 öre per transaktion Lätt att integrera med det ni redan har (SAML 2.0 enligt E-legnämndens tekniska ramverk) För upphandlande myndigheter tar avtalet en tio minuter att teckna och 30 dagar att säga upp Löpande tillträde för både leverantörer och upphandlande myndigheter Intresseanmälan:

21 Utländska e-legitimationer lagkrav (eidas) Foreign eid Trafiken rullar igång 2018 Lagkravet träffar många kommuner och myndigheter Behov finns också (enligt våra enkäter 2016 och 2017) Koppla upp er så här: Publicera inloggningsalternativet Foreign eid Koppla upp via E-legitimationsnämndens landsnod (SAML 2.0 enligt E-legnämndens tekniska ramverk) Lagkrav att erkänna e-legitimationer på tillitsnivå väsentlig och hög (släpp in användaren eller tacka för inloggningen) Pilottesta redan nu, se Uppkopplingen kostnadsfri både i pilottest och produktion Tysklands två statliga e-legitimationer är klara Flera andra länder finns i pilottestmiljön

22 Olika länders offentliga åtaganden AU BE EE Grad av statliga e-legitimationsutfärdare AU DK FI NO SE NO DE ES FI TR Privat e-legitimation Statlig e-legitimation BE DE DK Graden av obligatorium AU FI SE NO ES EE NL TR Frivillighet Obligatorium Graden av offentlig styrning Svag offentlig styrning Stark offentlig styrning

23 E-underskrifter lagkrav i korthet Offentliga myndigheter måste acceptera e-underskrifter*) som kommer in från externa användare enligt eidas regler (om bl.a. sju olika format), om myndigheten/kommunen tar emot motsvarande e-underskrifter*) nationellt och kostnadsfri valideringstjänst för formatet finns och hindrande formkrav i författning saknas *) Avancerade respektive kvalificerade e-underskrifter enligt eidas

24 Utländska e-legitimationer medför behov av fristående underskriftstjänst E-tjänst Saknar stöd i eidas Underskriftstjänst hos eid-leverantör Fristående underskriftstjänst

25 E-legitimationsnämndens fokusområden 2017 Flera avtal för e-legitimering eidas Införa utländska e-legitimationer i samhällets e-tjänster Med siktet inställt mot morgondagens digitala behov Granska e-legitimationer Säkert centralt metadataregister Granska fristående underskrifttjänster

26 Betrodda tjänster Enligt eidas Björn Hesthamar Nätsäkerhetsavdelningen

27 eid Gränsöverskridande erkännande av elektronisk legitimering AS Tillsyn över betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på EUs inre marknad EUs förordning 910/2014

28 OBS! eidas är ett svårgooglat ämne

29

30

31 Men vad är en betrodd tjänst?

32 Vad är en betrodd tjänst? Utfärdande av certifikat (Privata + publika nycklar) Elektroniska underskrifter Elektroniska stämplar För autentisering av webbplatser (HTTPS) Elektronisk tjänst för rekommenderad leverans (Meddelade tjänster) Validering Bevarande Tidsstämpling Två tillitsnivåer: Betrodd tjänst samt kvalificerad betrodd tjänst

33 Varför kvalificerad? Betrodd tjänst Kvalificerad betrodd tjänst Anmälning Ingen anmälningsplikt Säkerhetskrav vidta lämpliga säkerhetsåtgärder med hänsyn till teknik och kostnad Skadestånd Bevisbörda på drabbad part Incidentrapportering Tillsyn Till PTS Händelsestyrd efter inträffande Juridisk verkan Får inte diskrimineras enbart för att den har elektronisk form

34 Varför kvalificerad? Betrodd tjänst Kvalificerad betrodd tjänst Anmälning Ingen anmälningsplikt Anmälningsplikt Säkerhetskrav Skadestånd vidta lämpliga säkerhetsåtgärder med hänsyn till teknik och kostnad Bevisbörda på drabbad part Detaljerade säkerhetskrav på policy, process och rutin. Återkommande krav på överenstämmelsesbedömning hos ackrediterat organ. Bevisbörda på tillhandahållare. Finansiell förmåga att bära sin risk. Incidentrapportering Till PTS Till PTS Tillsyn Händelsestyrd efter inträffande Planlagd och händelsestyrd Juridisk verkan Får inte diskrimineras enbart för att den har elektronisk form Har motsvarande rättslig verkan som en ickekvalificerad tjänst, men med en högre tillitsnivå och erkänns som kvalificerad i samtliga medlemsstater

35 Varför kvalificerad? Betrodd tjänst Kvalificerad betrodd tjänst Anmälning Ingen anmälningsplikt Anmälningsplikt Säkerhetskrav Skadestånd vidta lämpliga säkerhetsåtgärder med hänsyn till teknik och kostnad Bevisbörda på drabbad part Detaljerade säkerhetskrav på policy, process och rutin. Återkommande krav på överenstämmelsesbedömning hos ackrediterat organ. Bevisbörda på tillhandahållare. Finansiell förmåga att bära sin risk. Incidentrapportering Till PTS Till PTS Tillsyn Händelsestyrd efter inträffande Planlagd och händelsestyrd Juridisk verkan Får inte diskrimineras enbart för att den har elektronisk Har motsvarande rättslig verkan som en ickekvalificerad tjänst, men med en högre tillitsnivå och erkänns som kvalificerad i samtliga medlemsstater

36 Sammanfattning eidas är tvådelat, eid och betrodda tjänster Det finns två tillitsnivåer av betrodda tjänster Betrodda tjänster Kvalificerade betrodda tjänster Kvalificerade tillhandahållare och tjänster står under en mer omfattande tillsyn med strängare krav Underskrifter och stämplar får inte diskrimineras enbart för att de är elektroniska Kvalificerade betrodda tjänster erkänns på samma nivå i hela EU

37 För mer information om betrodda tjänster Faktablad för tillhandahållare Vägledning för betrodda tjänster i Sverige enligt eidas Sveriges nationella förteckning över kvalificerade tillhandahållare och kvalificerade betrodda tjänster

38

Dags att anpassa e-tjänsterna. Fler e-legitimationer är på väg in!

Dags att anpassa e-tjänsterna. Fler e-legitimationer är på väg in! Dags att anpassa e-tjänsterna. Fler e-legitimationer är på väg in! 2017-06-01 eva.sartorius@elegnamnden.se roger.fagerud@elegnamnden.se Vi som berättar från E-legitimationsnämnden: Roger Fagerud Eva Sartorius

Läs mer

Viktiga steg för gränsöverskridande e-legitimation

Viktiga steg för gränsöverskridande e-legitimation Viktiga steg för gränsöverskridande e-legitimation Nils Fjelkegård, Finansdepartementet Eva Sartorius, E-legitimationsnämnden Finansdepartementet Finansdepartementet Relevans för svenska myndigheter 1.

Läs mer

Status

Status Status eva.sartorius@elegnamnden.se 2018-03-15 Vi är en statlig myndighet med uppdrag att Stödja och samordna offentlig sektor nationellt i frågor som rör e-legitimering och e-underskrifter genom att:

Läs mer

eidas i korthet Eva Sartorius

eidas i korthet Eva Sartorius eidas i korthet 2016-05-31 Eva Sartorius eidas är en beslutad EU-förordning - gäller som svensk lag Elektronisk identifiering över landsgränserna Betrodda tjänster över landsgränserna Regler för bl.a.

Läs mer

Vad händer här och nu? E-legitimationsnämndens aktiviteter

Vad händer här och nu? E-legitimationsnämndens aktiviteter Vad händer här och nu? E-legitimationsnämndens aktiviteter 2017 2017-02-01 eva.ekenberg@elegnamnden.se Idag finns bara tre sätt att logga in.. som inte är tillgängliga för alla E-legitimationsnämndens

Läs mer

Anpassa era e-tjänster. Med nya och utländska e-legitimationer behövs också fristående underskriftstjänst

Anpassa era e-tjänster. Med nya och utländska e-legitimationer behövs också fristående underskriftstjänst Anpassa era e-tjänster Med nya och utländska e-legitimationer behövs också fristående underskriftstjänst Vi som pratar: Eva Sartorius, Strateg eva.sartorius@elegnamnden.se Roger Fagerud, IT-strateg roger.fagerud@elegnamnden.se

Läs mer

eidas-förordningens krav det juridiska perspektivet Anna Månsson Nylén

eidas-förordningens krav det juridiska perspektivet Anna Månsson Nylén eidas-förordningens krav det juridiska perspektivet Anna Månsson Nylén Vad är eidas? EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda

Läs mer

Är era e-tjänster redo? Nu vill nya och utländska e-legitimationer in!

Är era e-tjänster redo? Nu vill nya och utländska e-legitimationer in! Är era e-tjänster redo? Nu vill nya och utländska e-legitimationer in! eva.sartorius@elegnamnden.se roger.fagerud@elegnamnden.se Men först vilka är vi? E-legitimationsnämnden E-legitimationsnämnden är

Läs mer

esam juridik Samverkan mellan myndigheter och SKL om digitaliseringen av det offentliga Sverige

esam juridik Samverkan mellan myndigheter och SKL om digitaliseringen av det offentliga Sverige esam juridik Samverkan mellan myndigheter och SKL om digitaliseringen av det offentliga Sverige Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter E-legitimationsdagen 2017 Per Furberg

Läs mer

Svensk e-legitimation och eidas

Svensk e-legitimation och eidas Svensk e-legitimation och eidas Talare: Mattias Dandoy mattias.dandoy@elegnamnden.se Informationssäkerhetsansvarig Granskningsledare Svensk e-legitimation E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet

Läs mer

Valfrihetssystemet eid 2016 Övergångstjänst. E-legitimationsnämndens informationsmöte 31/5

Valfrihetssystemet eid 2016 Övergångstjänst. E-legitimationsnämndens informationsmöte 31/5 Valfrihetssystemet eid 2016 Övergångstjänst E-legitimationsnämndens informationsmöte 31/5 oskar.ohrstrom@elegnamnden.se Upplägg Vad är övergångstjänsten? Till vilka riktar den sig? Hur ansluter man sig?

Läs mer

eidas införande i Sverige Björn Scharin, PTS

eidas införande i Sverige Björn Scharin, PTS eidas införande i Sverige Björn Scharin, PTS PTS roll idag resp. framtida roll PTS är tillsynsmyndighet över utfärdare av kvalificerade certifikat PTS föreslås bli tillsynsmyndighet över tillhandahållare

Läs mer

Introduktion till eidas. Dnr: /

Introduktion till eidas. Dnr: / Introduktion till eidas Dnr: 131 151182-16/9517 2016-08-19 PM 1(5) Datum 2016-08-19 Innehåll 1 Vad är eidas?... 2 2 Elektronisk identifiering enligt eidas... 2 3 Betrodda tjänster enligt eidas... 3 4 Checklista

Läs mer

Svenska och utländska e-legitimationer vad händer?

Svenska och utländska e-legitimationer vad händer? Svenska och utländska e-legitimationer vad händer? 2015-09-18 Eva Sartorius, eva.sartorius@elegnamnden.se @elegnamnden 15 december 2016 1 Tips om kontrollfrågor Vår kommun har ansvar för några e-tjänster

Läs mer

Svensk e-legitimation - Vägen framåt mot en gemensam lösning

Svensk e-legitimation - Vägen framåt mot en gemensam lösning Svensk e-legitimation - Vägen framåt mot en gemensam lösning Eva Ekenberg, kanslichef Inger Greve, kommunikationsansvarig Offentliga rummet 27 maj 2016 Vårt uppdrag Samordningsroll inom Offentlig sektor

Läs mer

Resultat från E-legitimationsenkäten

Resultat från E-legitimationsenkäten Resultat från E-legitimationsenkäten 2017 2017-09-11 Sammanfattning och inledning Sammanfattning Offentlig sektors transaktionsvolym för e-legitimering och e-underskrift går från 148 miljoner 2016 till

Läs mer

Vad händer här och nu? Projekt och på gång på E-legitimationsnämnden 2018 Annika Bränström Anna Månsson Nylén Inger Greve

Vad händer här och nu? Projekt och på gång på E-legitimationsnämnden 2018 Annika Bränström Anna Månsson Nylén Inger Greve Vad händer här och nu? Projekt och på gång på E-legitimationsnämnden 2018 Annika Bränström Anna Månsson Nylén Inger Greve Vilka är vi? Om E-legitimationsnämnden En statlig myndighet under Finansdepartementet

Läs mer

Hur skapar du en koppling mellan svenska och utländska eid:n?

Hur skapar du en koppling mellan svenska och utländska eid:n? Hur skapar du en koppling mellan svenska och utländska eid:n? 2018-02-02 eva.sartorius@elegnamnden.se susanne.krieg@skatteverket.se eidas-förordningen - är en förutsättning för att nå Digitalt först Lagkrav

Läs mer

Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter

Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter E-legitimationsdagen 2018 Per Furberg 2018-02-02 Utgångspunkter Det behövs 1. ett sammanhållet e-legitimationssystem Det blev olika

Läs mer

Informationsmöte om eidas-förordningen. Nalen konferens den 22 och den 23 november 2017

Informationsmöte om eidas-förordningen. Nalen konferens den 22 och den 23 november 2017 Informationsmöte om eidas-förordningen Nalen konferens den 22 och den 23 november 2017 Program den 22 november 2017 09.00-09.30 Välkommen Annika Bränström, Kanslichef E-legitimationsnämnden och Christina

Läs mer

Hjälp oss att bygga upp ett bra stöd för era e tjänster kopplat till utländska e legitimationer genom att svara på denna enkät.

Hjälp oss att bygga upp ett bra stöd för era e tjänster kopplat till utländska e legitimationer genom att svara på denna enkät. eidas enkäten Bästa kollega! Hjälp oss att bygga upp ett bra stöd för era e tjänster kopplat till utländska e legitimationer genom att svara på denna enkät. Offentlig sektor står inför en ny digitaliseringsmöjlighet

Läs mer

Kopplingsregister eidas. Förstudie

Kopplingsregister eidas. Förstudie Kopplingsregister eidas Förstudie Agenda Bakgrund och uppdrag Tillvägagångssätt Behov Internationell jämförelse Lösningsförslag 3 sätt att åstadkomma koppling Vidare utredning Utvecklingskostnader Frågor

Läs mer

Vem är du och vad får du göra?

Vem är du och vad får du göra? Vem är du och vad får du göra? 2018-02-02 eva.sartorius@elegnamnden.se lars.pettersson@pensionsmyndigheten.se eidas-förordningen - är en förutsättning för att nå Digitalt först Lagkrav eid som används

Läs mer

PTS informationsmöte om eidas och betrodda tjänster

PTS informationsmöte om eidas och betrodda tjänster PTS informationsmöte om eidas och betrodda tjänster 2016-05-19 Post- och telestyrelsen Inledning, syfte och avgränsningar för informationsmötet eidas - Kort om EU:s koncept för säkrare elektronisk handel

Läs mer

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation?

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Regeringsuppdraget och det fortsätta förstudiearbetet Eva Ekenberg, kanslichef E-legitimationsnämnden Ingvar Ritzén, projektledare HiQ Några hållpunkter

Läs mer

E-legitimeringssystemet - så här fungerar det och de här avtalen finns. Anna Månsson Nylén

E-legitimeringssystemet - så här fungerar det och de här avtalen finns. Anna Månsson Nylén E-legitimeringssystemet - så här fungerar det och de här avtalen finns Anna Månsson Nylén Vad har hänt på området? Utrett hur e-legitimationssystemet ska se ut framåt Pratar inte längre federation utan

Läs mer

Resultat från eidas-enkäten Dnr: /

Resultat från eidas-enkäten Dnr: / Resultat från eidas-enkäten 2016 Dnr: 131 285047-16/9513 2016-08-19 PM 1(9) 2016-08-19 Dnr 1 31 285047-16/9513 Resultat från eidas-enkäten 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Metod

Läs mer

Svensk e-legitimation nu är det dags!

Svensk e-legitimation nu är det dags! Svensk e-legitimation nu är det dags! 2015-06-02 Eva Ekenberg, eva.ekenberg@elegnamnden.se Eva Sartorius, eva.sartorius@elegnamnden.se #offrum15, @elegnamnden 11 juni 2015 1 Vilka är egentligen E-legitimationsnämnden?

Läs mer

E-legitimationsdagen dag 2. Elektroniska underskrifter och dokument - hur lever vi upp till eidas lagkrav i vår vardag?

E-legitimationsdagen dag 2. Elektroniska underskrifter och dokument - hur lever vi upp till eidas lagkrav i vår vardag? E-legitimationsdagen dag 2 Elektroniska underskrifter och dokument - hur lever vi upp till eidas lagkrav i vår vardag? Vilket är ditt behov av e-underskrift? Är det att: Automatiskt föda bakomliggande

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

Leverantörsmöte om tekniska specifikationer

Leverantörsmöte om tekniska specifikationer Leverantörsmöte om tekniska specifikationer 2016-12-01 Agenda Inledning E-legitimationsnämndens Tekniska Ramverk eidas Test och interoperabilitet Metadata Underskriftstjänster Hur driver vi utvecklingen

Läs mer

eidas och Svensk e-legitimation

eidas och Svensk e-legitimation eidas och Svensk e-legitimation 2015-10-08 Eva Ekenberg, eva.ekenberg@elegnamnden.se 15 oktober 2015 1 Vad händer 29 september 2018? Alla offentliga myndigheter blir tvingade att ta emot godkända e-legitimeringar

Läs mer

Remissvar angående SOU 2019:14: Ett säkert statligt IDkort- med e-legitimation (dnr Ju2019/01281/L4)

Remissvar angående SOU 2019:14: Ett säkert statligt IDkort- med e-legitimation (dnr Ju2019/01281/L4) Datum Vår referens 2019-08-30 19-5170/9.60 1(6) Ert datum Er referens 2019-07-24 Ju2019/01281/L4 Ju.remissvar@regeringskansliet.se Ju.L4@regeringskansliet.se Remissvar angående SOU 2019:14: Ett säkert

Läs mer

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 2.1

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 2.1 BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 2.1 Innehåll Inledning... 2 Läs tillitsramverket så här... 2 A. Generella krav... 3 Övergripande krav på verksamheten... 3 Säkerhetsarbete... 3 Kryptografisk säkerhet...

Läs mer

Svensk e-legitimation. 7 mars

Svensk e-legitimation. 7 mars Svensk e-legitimation 7 mars 2014 1 E-legitimationsnämnden i korthet Näringsdepartementet E-legitimationsnämnden Kansliet 7 mars 2014 2 Svensk e-legitimation Leverantörer av eid-tjänst E-legitimationsnämnden

Läs mer

e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer

e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer e-sens Electronic Simple European Networked Services E-förvaltningsdagarna 2016 Stockholm 2016-10-12 e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer presented by Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket

Läs mer

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia Upphandlingssystem och IT-säkerhet Britta Johansson Sentensia 1 Säkerhetsfrågor i fokus dagligen 2 IT-säkerhet i upphandlingssystem Deltagare presenterar sig för varandra Myndighet Erfarenhet av elektronisk

Läs mer

Vägledning för avrop av tjänster för

Vägledning för avrop av tjänster för Vägledning för avrop av tjänster för elektronisk identifiering och elektronisk underskrift från ramavtal Programvaror och Tjänster 2014 - Informationsförsörjning Version 1.0 Datum Sid 2 (17) Innehåll 1

Läs mer

Svensk e-legitimation. Internetdagarna Eva Ekenberg 2013-11-25

Svensk e-legitimation. Internetdagarna Eva Ekenberg 2013-11-25 Svensk e-legitimation Internetdagarna Eva Ekenberg 2013-11-25 Offentlig sektors er 2 2001 2012 Upphandling via ramavtal Upphandlar: Möjligheten att ställa spärrkontrollfrågor vid verifiering av e- legitimationen

Läs mer

Ställningstagande Digital identitetshantering

Ställningstagande Digital identitetshantering STÄLLNINGSTAGANDE DIGITAL IDENTITETSHANTERING 2019-04-12 1 (6) Avdelning för Digitalisering Ställningstagande Digital identitetshantering Sammanfattning SKL anser, gällande E-legitimation till alla att:

Läs mer

Reboot omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Reboot omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) REMISSVAR 1 (14) ERT 2018-01-23 ER BETECKNING Fi2018/00106/DF Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Reboot omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) Statskontoret redovisar

Läs mer

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010 Roland Höglund E delegationen Hur det hela började 1999 EU:s Signaturdirektiv 2000 Svensk Signaturlag 2000 Upphandling av e identifieringstjänster 2001

Läs mer

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Sten Arvidson Cajsa Ekberg Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2011 för elektronisk legitimering och underskrift

Läs mer

Svensk e-legitimation

Svensk e-legitimation Svensk e- 2013-03-14 18 mars 2013 1 E-snämnden i korthet Näringsdepartementet E-snämnden Kansliet 18 mars 2013 2 Svensk e- Användare med godkänd Svensk e- Utfärdare e- Utfärdare e- Utfärdare identitetsintyg

Läs mer

Innehåll 1(14) Granskningsdokumentation

Innehåll 1(14) Granskningsdokumentation 1(14) Innehåll Granskningsobjekt... 2 Preliminär riskbedömning... 3 Sammanfattning... 4 Övergripande slutsats/rekommendation... 4 1 Inledning... 5 2 Allmänna åtaganden... 5 3 Organisation och styrning...

Läs mer

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 - Upplägg Introduktion Nils Fjelkegård, E-legitimationsnämnden E-tjänsternas behov av elektroniska underskrifter,

Läs mer

Fortsatt försörjning av tjänster för e-legitimering och e-underskrift. Dnr: /

Fortsatt försörjning av tjänster för e-legitimering och e-underskrift. Dnr: / Fortsatt försörjning av tjänster för e-legitimering och e-underskrift Dnr: 131 645711-15/9513 2016-10-25 PM 1(43) Datum Dnr 2016-10-25 131 645711-15/9513 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Behov av e-legitimationer

Läs mer

Yttrande över remiss av slutbetänkandet reboot omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Yttrande över remiss av slutbetänkandet reboot omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2018-02-21 Diarienummer KSN-2018-0328 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av slutbetänkandet reboot omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Läs mer

Sweden Connect ÖVERENSKOMMELSE. med förlitande myndighet beträffande funktioner för elektronisk identifiering UTKAST kl.

Sweden Connect ÖVERENSKOMMELSE. med förlitande myndighet beträffande funktioner för elektronisk identifiering UTKAST kl. ÖVERENSKOMMELSE med förlitande myndighet beträffande funktioner för elektronisk identifiering Sweden Connect UTKAST 2018-05-22 kl. 12:15 SW37236409/3 2 1. Parter Denna överenskommelse om anslutning till

Läs mer

Normativ specifikation

Normativ specifikation 1 (6) Underskriftstjänst Svensk e-legitimation 2 (6) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Omfattning... 3 3 Tjänster... 3 3.1 Elektronisk underskrift (grundtjänst)... 4 3.1.1 Utställare av certifikat... 4 3.1.2

Läs mer

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster Det offentliga digitala dilemmat Främmande makt, terrorism, vanlig kriminalitet, kompetensbrist Medborgarna Innelaget Förväntningar på enkla lösningar Kommersiella lösningar förebild Utelaget Ej kunskap

Läs mer

Tillitsregler för Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Tillitsregler för Valfrihetssystem 2018 E-legitimering Ärendenr 2018-158 Tillitsregler för Valfrihetssystem 2018 E-legitimering Sida 1 av 5 1. Anvisningar... 3 2. Tillitsregler för utfärdare... 3 3. Rutiner vid ansökan om e-legitimation... 3 4. Utfärdarens

Läs mer

BILAGA 1 Definitioner

BILAGA 1 Definitioner BILAGA 1 Definitioner Version: 1.1 Följande begrepp används inom Sambi: Anslutningsavtal: Avtal mellan Sökanden och Federationsoperatören som innebär att Sökanden ansluter till Federationstjänsten som

Läs mer

BILAGA 3 Tillitsramverk

BILAGA 3 Tillitsramverk BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 2.01 Innehåll Revisionshistorik... 1 Inledning... 2 Bakgrund... 2 ställning... 2 Definitioner... 3 A. Generella krav... 3 Övergripande krav på verksamheten... 3 Säkerhetsarbete...

Läs mer

Introduktion. September 2018

Introduktion. September 2018 Introduktion September 2018 Innehåll Vad är Sambi? Nyttan med Sambi Vilka kan vara med i Sambi? Avgifter och möjligt stöd Vad behöver vi göra? Sambi Inloggning över organisationsgränser Personal inom vård,

Läs mer

Åtgärder mot att användare vilseleds att logga in någon annan med sin e-legitimation

Åtgärder mot att användare vilseleds att logga in någon annan med sin e-legitimation Johan Bålman Johan.balman@pensionsmyndigheten.se 0722102619 Åtgärder mot att användare vilseleds att logga in någon annan med sin e-legitimation Allt fler rapporter har kommit om att företag erbjuder webbtjänster

Läs mer

Svensk e-legitimation 2014-11-04

Svensk e-legitimation 2014-11-04 Svensk e-legitimation 2014-11-04 Varför byta e-legitimationssystem? Nuvarande ramavtal eid2008 gick ut 2012-06-30 - T.ex. nya ehälsomyndigheten, bildad 2013, kan inte avropa e- legitimationer. Efter ändring

Läs mer

VÄGLEDNING ATT UPPHANDLA PÅ ETT SÄKERT SÄTT

VÄGLEDNING ATT UPPHANDLA PÅ ETT SÄKERT SÄTT VÄGLEDNING ATT UPPHANDLA PÅ ETT SÄKERT SÄTT Sid 2 (7) Innehåll 1. Att upphandla på ett säkert... 3 2. Identifiera krav... 4 3. Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling... 6 Sid 3 (7) 1. Att upphandla på

Läs mer

Läget på e-legitimationsområdet

Läget på e-legitimationsområdet Läget på e-legitimationsområdet - snart dags för utländska e-legitimationer! Inger Greve, E-legitimationsnämnden Lite om innehållet den här stunden 1. Digitalt först regeringens mål med offentlig sektors

Läs mer

E-legitimationsdagen dag 2. En översikt av eidas-arkitekturen och E-legitimationsnämndens erbjudande

E-legitimationsdagen dag 2. En översikt av eidas-arkitekturen och E-legitimationsnämndens erbjudande E-legitimationsdagen dag 2 En översikt av -arkitekturen och E-legitimationsnämndens erbjudande Användningsfallen för En utländsk person loggar in till svensk e-tjänst. Eller: en svensk person med utländskt

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering Trafikutskottets betänkande Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ny lag om kompletterande

Läs mer

NIS-direktivet - Nya krav på informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster

NIS-direktivet - Nya krav på informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster NIS-direktivet - Nya krav på informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster PTS informationsmöte om NIS 16 november 2018 Christoffer Karsberg Strateg Samordningsansvarig på MSB för NIS-direktivets

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Betänkande av Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Stockholm 2017 SOU 2017:36 Sammanfattning Bakgrund I juli 2016 antog Europaparlamentet

Läs mer

För betrodda tjänster i Sverige enligt eidas Utgåva 2 Diarienummer 17-4465 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdraget

Slutredovisning av regeringsuppdraget PM 1(9) Datum Pnr/Orgnr/Dnr 2018-06-26 202100-6438 200 447925-17/9513 Inger Greve 010-572 32 18 Fi2017/04095/DF Finansdepartementet/DF 103 33 STOCKHOLM Slutredovisning av regeringsuppdraget att verka för

Läs mer

E-legitimationsutredningen SOU 2010:104

E-legitimationsutredningen SOU 2010:104 E-legitimationsutredningen SOU 2010:104 Thomas Nilsson thomas@certezza.net 2011-04-12 Utredningen Kommittédirektiv 2010:69 Regeringsbeslut 17 juni 2010 En myndighet för samordning av elektronisk identifiering

Läs mer

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 2.02

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 2.02 BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 2.02 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 2 ställning... 3 Definitioner... 3 A. Generella krav... 4 Övergripande krav på verksamheten... 4 Säkerhetsarbete... 4 Granskning

Läs mer

Datum Vägledning. För betrodda tjänster i Sverige enligt eidas Utgåva 1

Datum Vägledning. För betrodda tjänster i Sverige enligt eidas Utgåva 1 Datum 2016-06-03 Vägledning För betrodda tjänster i Sverige enligt eidas Utgåva 1 För betrodda tjänster i Sverige enligt eidas Utgåva 1 Diarienummer 16-6190 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen Box 5398

Läs mer

Styrande dokument. Riktlinjer för dataskydd. Fastställd av Kommunstyrelsen. Senast reviderad av Gäller från och med

Styrande dokument. Riktlinjer för dataskydd. Fastställd av Kommunstyrelsen. Senast reviderad av Gäller från och med Styrande dokument för dataskydd Fastställd av Kommunstyrelsen Senast reviderad av 2018-05-17 Gäller från och med 2018-05-25 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Omfattning 3 3 Bakgrund 3 4 Personuppgiftsansvar

Läs mer

Promemoria. Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering

Promemoria. Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Förslag till lagtext... 5 2.1 Förslag till

Läs mer

Informationsstöd om e-legitimering och e-underskrifter

Informationsstöd om e-legitimering och e-underskrifter Informationsstöd om e-legitimering och e-underskrifter 2016-05-17 För myndigheter, kommuner och landsting som behöver nya avtal om e-legitimering och e-underskrifter för sina e-tjänster Varför det här

Läs mer

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SOU 2017:36 NIS-direktivet NIS-direktivet är ett av EU beslutat direktiv som ska genomföras i svensk rätt senast den 9 maj 2018 Säkerhet i

Läs mer

Infrastruktur med möjligheter

Infrastruktur med möjligheter Infrastruktur med möjligheter Anvisning Autentisering (dokumentet är i status 1.0 RC1) Bengt-Göran Andersson, Inera IT Säkerhetsansvarig 2017-09-28 Följer Referensarkitektur för Identitet och åtkomst Federation

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Juridik Inköp IT Ekonomi Kommunala

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Gemensamma funktioner och tjänster!

Gemensamma funktioner och tjänster! Gemensamma funktioner och tjänster! Vilken roll ska vi ta i hantering av nationella tjänster, önskan från SKL Mina meddelanden elegitimation Sammansatta bastjänsten (Min ärendeöversikt) (Mina fullmakter)

Läs mer

BILAGA 1 Definitioner Version: 2.01

BILAGA 1 Definitioner Version: 2.01 BILAGA 1 Definitioner Version: 2.01 Följande begrepp används inom Sambi: Anslutningsavtal: Avtal mellan Sökanden och Federationsoperatören som innebär att Sökanden ansluter till Federationstjänsten som

Läs mer

Elevlegitimation ett konkret initiativ.

Elevlegitimation ett konkret initiativ. Elevlegitimation ett konkret initiativ eva.sartorius@iis.se asa.jernberg@iis.se Agenda 1. Mötesdeltagare 2. Övergripande om initiativet Elevlegitimation 3. Modell 4. Piloter 5. Kommunikation 6. Det här

Läs mer

Samverkansplan 2019 Version 1.0, Samverkansplan mellan DIGG och esam

Samverkansplan 2019 Version 1.0, Samverkansplan mellan DIGG och esam Samverkansplan 2019 Version 1.0, 2019-04-16 Samverkansplan mellan DIGG och esam Innehåll Samverkansplan DIGG-eSam 2019... 3 1.1 DIGGs uppgifter och verksamhet... 3 1.1.1 Prioriterat inom DIGG under uppstarten...

Läs mer

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation 1 (20) 2 (20) 1. Bakgrund 1.1 Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den

Läs mer

Digitalisering är en lagsport. Anna Eriksson

Digitalisering är en lagsport. Anna Eriksson Digitalisering är en lagsport Anna Eriksson anna.eriksson@digg.se Avgörande läge för välfärden Arbetsför ålder +[VÄRDE ]% +[VÄRDE ]% +11% +6% +3% 0 ÅR 1-19 ÅR 20-64 ÅR 65-79 ÅR 80+ ÅR Källa: SCB april

Läs mer

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva Svenska e-legitimationer och certifikat Wiggo Öberg, Verva Presentation av rapport och förslagets inriktning Historia och bakgrund Målbild Alternativa vägar Förslag Genomförande Frågor, synpunkter och

Läs mer

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson,

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling

Läs mer

2016 går offentlig sektor över till Svensk e-legitimation EUROPOINT 2014-10-16

2016 går offentlig sektor över till Svensk e-legitimation EUROPOINT 2014-10-16 2016 går offentlig sektor över till Svensk e-legitimation EUROPOINT 2014-10-16 Arvid Welin Dagens lösning aktörer och roller eleverantörer Privata aktörer Kortbolag Apoteket Banker Kommun X Skatteverket

Läs mer

Juridisk vägledning för införande av. e-legitimering och e-underskrifter

Juridisk vägledning för införande av. e-legitimering och e-underskrifter Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 6 1. Syfte och målgrupp 8 2. Att införa e-legitimering i verksamheten 12 3. E-legitimering och

Läs mer

Svensk e-legitimation. Nu kör vi! 2013-10-10

Svensk e-legitimation. Nu kör vi! 2013-10-10 Svensk e-legitimation Nu kör vi! 2013-10-10 Dagens lösning aktörer och roller eleverantörer Privata aktörer Kortbolag Apoteket Banker Myndigheter Kommun X Skatteverket Försäkringskassan Telia Telia i rollen

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:114 Reboot omstart för den digitala förvaltningen

Betänkandet SOU 2017:114 Reboot omstart för den digitala förvaltningen Yttrande 851 81 Sundsvall 2018-04-16 0771-670 670 www.bolagsverket.se Finansdepartementet 103 33 Stockholm Ärendenummer AD 147/2018 1 (9) Betänkandet SOU 2017:114 Reboot omstart för den digitala förvaltningen

Läs mer

Identitet, kontroll & spårbarhet

Identitet, kontroll & spårbarhet Identitet, kontroll & spårbarhet Nexus erbjudande 2017 Stefan Runneberger 2017-09-07 Hantera fysisk och digital åtkomst Nexus Kommunkoncept 2017 Ge ut och hantera bärare av identiteter Säker inloggning,

Läs mer

Internetstiftelsens remissvar på betänkandet Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation

Internetstiftelsens remissvar på betänkandet Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation INTERNET. STIFTELSEN REMISSVAR 2019-08-20 Justitiedepartementet Ju/2019/01281 /L4 sou 2019:14 Internetstiftelsens remissvar på betänkandet Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (SOU 2019:14)

Läs mer

NIS-direktivet. - Därför är NIS viktigt för kommuner och landsting. 5 september 2018 Christoffer Karsberg

NIS-direktivet. - Därför är NIS viktigt för kommuner och landsting. 5 september 2018 Christoffer Karsberg NIS-direktivet - Därför är NIS viktigt för kommuner och landsting 5 september 2018 Christoffer Karsberg Övergripande syftet med NIS-direktivet Nätverks- och informationssystem spelar en viktig roll i samhället.

Läs mer

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Kommittédirektiv Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2016 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 En bild av myndigheternas informationssäkerhet 2014 tillämpning av MSB:s föreskrifter Enkätundersökning februari 2014 Utskick

Läs mer

Förvaltningsforum 20 maj maj

Förvaltningsforum 20 maj maj Förvaltningsforum 20 maj 2015 28 maj 2015 1 Agenda 1. Status i arbetet med Svensk e-legitimation 2. Statusrapport från undergrupperna 3. Presentation av nämndens rutin för leveransgodkännande 4. Beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Publicerad den 27 juni 2018 Utfärdad den 20 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Efos PKI-struktur. Den nya PKI-strukturen. Användningsområden för certifikat

Efos PKI-struktur. Den nya PKI-strukturen. Användningsområden för certifikat Efos PKI-struktur I samband med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor (Efos) hos Försäkringskassan kommer certifikat börja ges ut från en annan PKI-struktur istället för SITHS Root CA v1 som

Läs mer

Betänkandet Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (SOU 2019:14) - remissvar

Betänkandet Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (SOU 2019:14) - remissvar 1 (2) Handläggare Maria Sundblad Maria.Sundblad@huddinge.se Ert datum Er referens 2019-04-26 Ju2019/0128/L4 Justitiedepartementet Betänkandet Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (SOU 2019:14)

Läs mer

BILAGA 1 Definitioner Version: 2.02

BILAGA 1 Definitioner Version: 2.02 BILAGA 1 Definitioner Version: 2.02 Följande begrepp används inom Sambi: Anslutningsavtal: Avtal mellan Sökanden och Federationsoperatören som innebär att Sökanden ansluter till Federationstjänsten som

Läs mer

Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering. Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket

Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering. Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket Informationssäkerhet en utmaning eller ett stöd i digitaliseringsarbetet? ESV-dagen

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation ELN-0600-v1.3 Version: 1.3 2015-04-29 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E-LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER 4

Läs mer