Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia"

Transkript

1 Upphandlingssystem och IT-säkerhet Britta Johansson Sentensia 1

2 Säkerhetsfrågor i fokus dagligen 2

3 IT-säkerhet i upphandlingssystem Deltagare presenterar sig för varandra Myndighet Erfarenhet av elektronisk upphandling 3

4 Kammarkollegiets upphandlingsstöd Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att utveckla och förvalta ett nationellt upphandlingsstöd samt att driva utvecklingen av elektronisk upphandling Vägledning: IT-säkerhet i system för elektronisk upphandling, utgiven

5 System för elektronisk upphandling Visma TendSign Mercell Opic Dibus Primona EU-supply CTM E-avrop Avantra Webbaserade molntjänster, används av upphandlare och anbudsgivare 5

6 Grundläggande säkerhetsfunktioner Insynsskydd och sekretess Vid lagring Vid datakommunikation Identifiering och autentisering Av företag eller myndighet Av behörig person Elektronisk identitet kopplas till person Behörighet att lämna anbud, att teckna kontrakt, att komma åt systemet Äkthet, undertecknande och förändringsskydd Förvanskningsskydd Undertecknande av FFU, Anbud, Öppningsprotokoll, Kontrakt Spårbarhet Tid Vem har gjort vad Håll reda på tidpunkter 6

7 Upphandlingsprocessen 7

8 Stegen i upphandlingsprocessen Annonsera Hämta handlingar Frågor och svar Lämna in anbud Öppna Utvärdera Tilldelningsbeslut Kontrakt 8

9 Vad säger lagen Anbud skriftligt Elektroniska medel allmänt tillgängliga Krav på systemen: säkert, behörighet, spårbarhet Får kräva elektronisk signatur Bevara säkert Öppna inte före tidsfristen Två personer öppnar Ingen uppgift lämnas ut innan beslut fattats 9

10 Hur mycket säkerhet behövs Gör en riskanalys! Vad står på spel? Vilka erfarenheter finns Vad händer om en oönskad händelse inträffar, vilka konsekvenser blir det? Vilken sannolikhet är det att en oönskad händelse inträffar? Skydd ska stå i proportion till risken 10

11 Dagens säkerhetslösningar Hur går det till att åstadkomma säkerheten? 11

12 Kryptering för insynsskydd Insynsskydd åstadkoms genom kryptering. Krypterat data vid överföring, kryptering vid lagring av data SSL vanligast för webbtjänster Garanterar rätt webbplats Insynsskydd i kommunikation Nyckellängd bör vara 128 eller 256 bitar för säker transport Krypterad e-post 12

13 Elektronisk identifiering Hur vet vi att det är rätt person som uppges ha behörighet Hur vet vi att det krypterade dokumentet kan läsas av tilltänkt mottagare? Elektronisk identitet är centralt begrepp 13

14 Elektronisk identifiering Användarnamn och lösenord skapas ofta av användaren själv visar att samma person återkommer lösenord ska inte lagras klartext komplexiteten står för säkerheten Engångslösenord Tvåfaktorautentisering, t.ex. dosa, sms, papper Certifikat kan ha utgivare som knyter person till certifikat avancerad teknisk lösning, PKI Identitetsintyg Inom en federation där deltagarna litar på varandra 14

15 Elektronisk identifiering Säkerheten i elektronisk identifiering beror på Den tekniska lösningen, hur säker är den Hur går identitetskontrollen till Utfärdarna av identiteter med hög säkerhet använder metoder för utlämning som liknar dem för körkort, pass och id-kort - hög nivå på identitetskontroll. Personligt möte kravs i något skede Standardiserade metoder för att ange säkerhetsnivåer, viktigt för att kunna ha tillit till andra aktörer 15

16 Säkerheten i den tekniska lösningen för e-identifiering Den tekniska lösningen Styrka i lösenord Att lösenord inte lagras i klartext Att lösenord är tillräckligt långa och komplexa Att lösenord byts ut tillräckligt ofta Ett de enheter som ger engångslösenord hanteras som värdehandlingar Att lösningar som bygger på certifikat och kryptering har tillräckligt långa nycklar och att certifikat inte är spärrat Att medlemmar i en federation iakttar samma regler 16

17 Säkerhet i identifieringen Identifieringen när en elektronisk identitet utfärdas står för att ge tillit till sambandet mellan personen och dennes elektroniska identitet Exempel: hämta ut dosa på bankkontor skicka lösenord till folkbokföringsadressen hämta ut lösenord med rekommenderat brev använd tidigare person-till-person-identifiering för att få ny elektronisk identitet 17

18 Elektroniska identiteter i Sverige E-legitimation SITHS - inom vårdsektorn Steria tjänstecertifikat STORK - för europiska medborgare Svensk e-legitimation - federation för offentlig sektor 18

19 Identifiering av myndighet och företag Är det rätt företag som lämnar anbud Är det verkligen den upphandlande myndigheten som anbudet skickas till? SSL-protokollet identifierar webbplatser 19

20 Behörighet och åtkomstkontroll Vem är behörig att lämna anbud Vem är behörig att teckna kontrakt Alla upphandlingssystem innehåller behörighetskontroller Olika behörigheter för olika roller Olika behörighet vid olika tidpunkter Behörighetssystem kräver elektronisk identifiering Hur behörig behöver man vara för att få ut ett förfrågningsunderlag? 20

21 Äkthet och förändringsskydd Checksumma En matematisk metod att verifiera äkthet i en datamängd, t.ex. ett dokument Förändring av data leder till annan checksumma Data kan inte återskapas ur checksumman I praktiken leder olika data alltid till olika checksummor En bra metod för att upptäcka förändringar, avsiktliga eller oavsiktliga 21

22 Exempel på användning av checksummor Manuell kontroll av anbud, överför checksumma på överenskommet vis Lösenord bör lagras som checksummor, inte i klartext Elektronisk signatur består av krypterad checksumma 22

23 Elektronisk signatur Knyt ett dokument till en person på ett säkert sätt Vanligtvis krypteras en checksumma Metoden skyddar mot avsiktlig och oavsiktlig förvanskning Metoden identifierar den som signerat En bra metod för att erhålla spårbarhet 23

24 Elektronisk signatur i upphandling Anbud kan signeras Myndigheter får kräva att anbud ska vara elektroniskt signerade Kräver att både myndighet och alla anbudsgivare har tillgång till elektroniska signaturer Kontrakt kan signeras elektroniskt 24

25 Elektroniska signaturer på svensk marknad ChamberSign har tjänst för elektroniska signaturer Flera typer av elektroniska identiteter kan användas för att skapa signatureren E-legitimationsnämnden upphandlar tjänst för att skapa elektroniska signaturer baserade på Svensk e- legitimation. Ett avrop på E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Inte särskilt vanligt ännu i upphandlingssammanhang 25

26 Federationer Federation: en gruppering som erkänner tillit till varandra och tillämpar samma regelverk Svensk e-legitimation är en federation för svensk offentlig sektor och utfärdare av e-legitimationer. Administreras av E-legitimationsnämnden Peppol är ett EU-projekt för elektronisk offentlig upphandling, har en federation för validering av certifikat för upphandling inom EU. Nu Open Peppol Stork är ett EU-projekt som handlar om europeiskt godkännande av elektroniska identiteter 26

27 Tid Tid är en väsentlig faktor i upphandlingssystem Systemen bör hämta tid från central server på internet Loggning med tidsangivelser ska göras Det finns fristående tjänster för tidsstämpling elektroniskt 27

28 Spårbarhet Loggning av alla händelser ger möjlighet till spårbarhet Elektronisk signatur ger också god spårbarhet 28

29 Tillit till upphandlingssystemet Det upphandlingssystem som en myndighet anlitar måste myndigheten ha tillit till Ett bra sätt är att begära att leverantören använder ett ledningssystem för informationssäkerhet Följ standarden ISO Eventuell certifiering är bra, men inte nödvändig 29

30 ISO I myndighetens säkerhetsarbete I upphandlingssystemets leverantörs säkerhetsarbete 30

31 ISO Informationssäkerhetspolicy Organisation av informationssäkerheten Hantering av tillgångar Personalresurser och säkerhet Fysisk och miljörelaterad säkerhet Styrning av kommunikation och drift Styrning av åtkomst Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem Hantering av informationssäkerhetsincidenter Kontinuitetsplan för verksamheten Efterlevnad 31

32 ISO Bilaga A Mål och åtgärder Ca 100 konkreta krav på åtgärder 32

33 Fler exempel ur ISO bil A 33

34 Riskbedömning Vilka krav ska man ställa På upphandlingssystemet På anbudsgivarna Gör en riskbedömning vilka värden står på spel hur känslig är marknaden proportionalitet i kraven internationell marknad 34

35 På gång i Sverige och EU Direktiv, förordningar och lagstiftning 35

36 Ny lagstiftning om e- legitimationer 2013 Valfrihetssystem införs 1 juli 2013 för elektronisk identifiering för myndigheters e-tjänster Upphandlingssystem kan betraktas som en e-tjänst Myndigheter och utfärdare av e-legitimationer kan ansluta sig till en federation där ett regelverk anger säkerhetskraven och rutiner Identitetsintyg enligt standard med olika typer av bakomliggande elektronisk identifiering utgör Svensk e-legitimation 36

37 Upphandling över gränserna Gränsöverskridande upphandling är ännu litet En myndighet som annonserar över tröskelvärden och använder elektronisk inlämning av anbud måste ange hur utländska anbudsgivare ska lämna anbud Arbetet i EU siktar på gränsöverskridande upphandlingar 37

38 Vad är på gång inom området? Valfrihetssystem för e-legitimationer EU-förordning om gränsöverskridande elektronisk identifiering, elektroniska signaturer m.m. Nytt upphandlingsdirektiv med krav på elektronisk kommunikation Standarder för upphandlingsprocessen CEN/BII3 Standarder för elektroniska signaturer EU-projekt: STORK, PEPPOL, E-SENS 38

39 Upphandlingsdirektiv Elektronisk upphandling blir obligatoriskt Miniminivå, e-kommunikation Flera moment ska kunna göras elektroniskt: Annonsering Tillgång till förfrågningsunderlag Möjlighet att lämna anbud Kataloger 39

40 Elektronisk identifiering Ny reglering av elektronisk identifiering och elektroniska signaturer planeras Motiveras bland annat med kraven på elektronisk upphandling Tekniska krav specificeras av EU-kommissionen 40

41 Status, förordningen, e-signaturer Mål att anta förordningen under EP nuvarande mandatperiod Förhandlingarna (trilogerna) måste vara avslutade under februari

42 Status, förordningen, e-signaturer Artiklar 1-19 Inledande bestämmelser E-legitimationer Krav på tillhandahållande av betrodda tjänster Tillsyn av betrodda tjänster Övriga artiklar Regler för e-signaturer och sigill, valideringstjänster, bevarandetjänster, tidsmärkningar, e-delivery, webbsideautentisering Elektroniska dokument (ej betrodd tjänst) 42

43 Avslutande checklista 43

44 Vad ska man tänka på? Riskanalys Ledningssystem Insynsskydd Informationsklassning Tidsangivelser Identifiering och lösenord Behörighet hos anbudslämnare Behörighet hos utvärderare Elektronisk identifiering Elektronisk signatur Spårbarhet och loggning Allmän IT-säkerhet 44

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Säkerhetsaspekter gällande ehemtjänst-produkter

Säkerhetsaspekter gällande ehemtjänst-produkter Säkerhetsaspekter gällande ehemtjänst-produkter HJÄLPMEDEL INOM EHEMTJÄNST... 2 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 2 PÅ KRYPTERING... 3 AUTENTISERING... 4 BEHÖRIGHETER... 7 LOGGNING OCH SPÅRBARHET... 7 BACKUPER...

Läs mer

http://iwww.rsv.se:82/samset/myndigh_anv.html

http://iwww.rsv.se:82/samset/myndigh_anv.html Sida 1 av 38 Vägledning till myndigheter inför införandet av elektronisk identifiering och underskrifter. Beskriver hur riktlinjerna ska användas och tar upp rättsfrågor som myndigheter och medborgare

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet inom. [kommun] 20XX-XX-XX Version 1.0. IT forum i samarbete med Lidingö 2010-11-28

Riktlinjer för informationssäkerhet inom. [kommun] 20XX-XX-XX Version 1.0. IT forum i samarbete med Lidingö 2010-11-28 Riktlinjer för informationssäkerhet inom [kommun] 20XX-XX-XX Version 1.0 IT forum i samarbete med Lidingö 2010-11-28 IT-FORUM 2 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Inledning 4 1.1 Efterlevnad

Läs mer

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20 Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation Version 2014-05-20 2 3 1. Inledning Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden

Läs mer

Handbok i IT-säkerhet

Handbok i IT-säkerhet 1997:29 a Handbok i IT-säkerhet Del I Introduktion 1997:29 a Handbok i IT-säkerhet Del I Introduktion Box 2280, 103 17 Stockholm Beställningar: Publikationsservice Tel 08-454 46 43 Fax 08-454 46 45 E-post:

Läs mer

1. Bakgrund och frågeställningar

1. Bakgrund och frågeställningar 132830, 2 PM Till: Från: Inera AB Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 4 november 2012 Angående: Juridisk slutrapport 1. Bakgrund och frågeställningar Vi har av Inera AB ( Inera ) fått i uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer DATUM RAPPORTNUMMER 30 januari 2004 PTS-ER-2004:3 ISSN 1650-9862 Användningen av elektronisk identifiering och signaturer Hur ser marknaden ut och vilka är hindren mot en ökad användning? Förord Post-

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:117

Regeringens proposition 1999/2000:117 Regeringens proposition 1999/2000:117 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m. Prop. 1999/2000:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson

Läs mer

Arbetsgruppens förslag till vägval för samverkan

Arbetsgruppens förslag till vägval för samverkan Sida 1 (18) 2009-11-18 Arbetsgruppens förslag till vägval för samverkan Beställare Beställare av detta underlag är Karin Bengtsson, KSL/IT-Forum. Syfte Syftet med detta dokument är att belysa arbetsgruppens

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2010-11-22 Beslut 1(23) Informationssäkerhetspolicy Universitetsledningen fastställde 2010-11-22 Ledningssystem för informationssäkerhet för Linköpings universitet. Detta dokument tar sin utgångspunkt

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter 2003:23 Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter Vägledning och mallregelverk Innehållsförteckning 1 Bakgrund 7 2 Inledning och motiv 9 2.1 Informationssäkerhet något om teori

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling 2010 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd

Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd 1 (5) Ver. 1.1-2008-11-06 Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd 1. Inledning Detta dokument redogör för vissa grundläggande säkerhetskrav som bör ställas i samband med anskaffning eller

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11

Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11 Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11 4 November 2010 Workshop 4/11 Introduktion Presentera förslag till framtida modell för Svensk e-legitimation Synpunkter kring tänkt upplägg

Läs mer

EDI Electronic Data Interchange -ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel

EDI Electronic Data Interchange -ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för informatik -ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att försöka utforska vilka

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

Säkerhet för personuppgifter

Säkerhet för personuppgifter Säkerhet för personuppgifter Datainspektionens allmänna råd 1 Innehåll Inledning 4 Ansvaret för säkerheten 6 Organisation 11 Hotbild 14 Säkerhetsnivå 16 Säkerhetsåtgärder 19 Sammanfattning 26 Några begrepp

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer