Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg"

Transkript

1 Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Sid 1/17

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Introduktion Säkerhetslösning för Mina intyg Krav på andra lösningar och aktörer Vidare arbete och utredning Referenser Sammanfattning Detta är en utredning av säkerhetslösning för e-tjänsten Elektroniska intyg för alla intressenter. Säkerhetslösningen ska omfatta läkare/vårdpersonal båda inom den offentliga och den privata sektorn. Det är viktigt att lösningen för läkare/vårdpersonal inom den privata sektorn är användarvänlig och kostnadseffektiv och därmed attraktiv. Läkare/vårdpersonal behöver få tillgång till följande funktioner i tjänsten Mina intyg som kräver en säkerhetslösning: inloggning legitimering signering Säkerhetslösning Läkare/vårdpersonal behöver använda en e-legitimation i form av ett kort, med säkerhetsnivå/tillitsnivå AL Teknisk lösning/implementering Utredningen av säkerhetslösningar föreslår att projektet använda två "parallella" lösningar för att säkra en enkel och kostnadseffektiv säkerhetslösning för läkare/vårdpersonal inom den privata sektorn: 1. Lösningen med SITHS-kort och uppslag i HSA. Denna lösning finns idag och används idag i andra e-tjänster. Denna används och kan användas av läkare från båda den privata och offentliga sektorn. Sid 2/17

3 2. Lösningen med annan e-legitimation än SITHS-kort och uppslag i Socialstyrelsens HOSP. Denna kan användas av läkare från den privata sektorn som ett alternativ till lösning A. Vidare arbete Utredningen behöver fortsätta för: Förtydliga säkerhetsnivå/tillitsnivå, kravbild i form av lagkrav, direktiv etc. samt definitioner at säkerhetsnivåer/tillitsnivåer enligt existerande och kommande internationella standarder Att detaljera förslag till lösning med krav och gränssnitt till befintliga system Att detaljera krav på ändringar i andra system Att identifiera kostnader för de olika komponenterna i lösningen Lösningen kommer att sätta krav på Ineras Säkerhetstjänster. Lösningen kommer att ställa krav på koppling till Socialtjänstens HOSP. Kvarstående frågor att utreda: Vilka andra e-tjänster är planerade eller under utveckling som också har nytta av LÖSNING B, så denna kostnad kan bäras av flera tjänster och eventuellt aktörer. 2. Inledning 2.1. Bakgrund och syfte Mina intyg ska kunna användas av alla läkare/vårdpersonal, båda inom den privata och den offentliga sektorn. Lösningen ska vara attraktiv för läkarna/vårdpersonalen inom den privata sektorn Förväntade leverabler Utredningen tar fram förslag till säkerhetslösning för Mina intyg Utmaningar Sid 3/17

4 Utmaning säkerhetslösning 21 landsting/regioner 290 kommuner Privata sjukhus och vårdcentraler Drygt 2000? privata läkare Hitta en lösning med rätt säkerhetsnivå Hitta en för alla parter kostnadseffektiv lösning Privatläkarna kommer inte att använda lösningen om det blir för dyr och krånglig att använda 3 3. Introduktion 3.1. Beskrivning av Mina intyg Lösningsbeskrivning Läkarna skall logga in sig säkerhet i intygsfunktionen (kan vara en nationell webbapplikation eller i ett journalsystem) Mina intyg skall kontrollera att läkaren har behörighet genom att denne har en giltig läkarlegitimation Läkaren skall kunna skriva under intyget elektronisk 3.2. Utmaningar Problematiken som ska belysas är 1. Vilken säkerhetslösning behövs för Mina intyg? 2. Hur ska säkerhetslösningen vara för att vara attraktiv för den privata sektorn? Sid 4/17

5 Problemområde 1: Säkerhetslösning med lämplig säkerhetsnivå skall användas. Problemområde 2: Vilken lösning vill läkarna/vårdpersonal inom den privata sektorn ha? Påstående: Privatläkarna vill ha en enkel/användarvänlig och kostnadseffektiv/billig lösning. Lösningen ska vara enkel att använda och lätt att lära. De önskar också att ha en lätt administration av tjänsten. De önskar inte investera i en dyr lösning. Om de inte får tillgång till en användarvänlig och kostnadseffektiv lösning kommer de att fortsätta att använda blanketter, dvs. manuell hantering istället för elektronisk hantering. Utredningen innehåller följande delar: Krav på säkerhetslösningen? Vilka lösningar är tillgängliga nu? Vilka lösningar kommer att vara tillgängliga i framtiden? Förslag till lösning eller lösningar tas fram och beskrivs. 4. Säkerhetslösning 4.1. Krav på säkerhetslösningen Säkerhetslösningen ska omfatta läkare/vårdpersonal båda inom den offentliga och den privata sektorn. Det är viktigt att lösningen för läkare/vårdpersonal inom den privata sektorn är användarvänlig och kostnadseffektiv och därmed attraktiv. Läkare/vårdpersonal behöver få tillgång till följande funktioner i tjänsten Mina intyg som kräver en säkerhetslösning: inloggning legitimering signering Säkerhetsnivåer/Tillitsnivåer Säkerhetslösningen ska omfatta läkare/vårdpersonal båda inom den offentliga och den privata sektorn. Ett tillitsramverk som är i samklang med den internationella utvecklingen och standardiseringen är centralt för att bygga nödvändigt förtroende e-legitimationer. Sid 5/17

6 De flesta av de internationella ansträngningar som gjorts för att definiera nivåer av tillit vid användning av e-legitimationer har sin grund i en publikation (SP ) från det amerikanska National Institute of Standards and Technology (NIST). Fördjupande arbeten har därför bedrivits inom bl.a. Europeiska unionen, där det storskaliga s.k. STORK-projektet utgjort en viktig del. International Organization for Standardization och International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) arbetar med att ta fram standarden ISO/IEC 29115, som förväntas bli internationell norm på området. Ramverken/Standarderna definierar upp tillitsmodeller och olika nivåer. Tillitsmodeller: Det är e-tjänsten, i detta fall Mina intyg, som avgör vilket skyddsbehov som finns för tjänsten och tjänstens olika funktioner. Tillitsnivåer: I tillägg till skyddsbehov som är användbarhet, effektivitet och kostnad viktiga faktorer. Definition av tillitsnivåer: Ramverken och standarden definierar upp fyra tillitsnivåer. Sid 6/17

7 Det finns en tolkningsfråga i definition av olika tillitsnivåer Förslag till säkerhetsnivå/tillitsnivå på säkerhetslösningen Krav på säkerhetslösningen: Krav på säkerhetslösningen E-legitimation Stark identifiering, AL4 Elektronisk signering, AL4 Kontroll av behörigheter Läkarlegitimation AT läkare Läkare/vårdpersonal behöver använda en e-legitimation i form av ett kort, med säkerhetsnivå/tillitsnivå AL4. Detta kan i vissa fall också beskrivas som krav på AL3 med kort. Underlag för detta krav (juridik): Patientdatalagen från 2008: Nationella IT-lösningar för vård och omsorg måste garantera säkerhet, integritet och sekretess. Användare måste kunna identifieras, tillgång till information anpassas efter användaren och användarens handlingar måste kunna spåras. Krav från Datainspektionen Sid 7/17

8 4.4. Dagens lösningar e-legitimationer Följande e-legitimationsaktörer och lösningar är identifierade som tillgängliga: SITHS (på kort) (Telia) elegitimation BankID (på fil, på kort och mobil) BankID Nordea (på fil, på kort) Telia eid (på fil, på kort) Kvalificerad e-legitimation (på kort) Enbart lösningar på kort analyseras/utvärderas då de på fil eller mobil inte tillfredställer kraven. Lösningarna beskrivs i förhållande till: Tillgänglighet/Leverantör/Avtal Komplexitet/Integration/Vad som krävs/koppling HSA Kostnad/Kostnadskomponenter Konsekvenser, positiva/negativa SITHS Tillgänglighet/Leverantör/Avtal Består av Telia eid och SITHS eid på ett smart kort. Avtalet kring SITHS Avropsavtal för SITHS CA och kort 2005 (144930) bygger på Stadskontorets ramavtal för EID /04 och EID Avtalet löper över perioden: med rätt till förlängning av avtalstiden med upp till tre (3) år, dvs Första förlängning av avtalet har påbörjats. Komplexitet/Integration/Vad som krävs/koppling HSA Koppling HSA finns Kostnad/Kostnadskomponenter Kostnad för kortet och HSA kopplingen Konsekvenser, positiva/negativa Finns, redo att använda. BankID (på kort) Tillgänglighet/Leverantör/Avtal BankID ges ut av vissa banker. Sid 8/17

9 Komplexitet/Integration/Vad som krävs/koppling HSA Möjlighet att skriva avtal om koppling Kostnad/Kostnadskomponenter Kostnad för kortet och HSA kopplingen Konsekvenser, positiva/negativa Behöver kopplas till HSA BankID Nordea (på kort) Tillgänglighet/Leverantör/Avtal Nordea Komplexitet/Integration/Vad som krävs/koppling HSA Möjlighet att skriva avtal om koppling Kostnad/Kostnadskomponenter Kostnad för kortet och HSA kopplingen Konsekvenser, positiva/negativa Behöver kopplas till HSA Telia eid (på kort) Tillgänglighet/Leverantör/Avtal Telia Komplexitet/Integration/Vad som krävs/koppling HSA Möjlighet att skriva avtal om koppling Kostnad/Kostnadskomponenter Kostnad för kortet och HSA kopplingen Konsekvenser, positiva/negativa Behöver kopplas till HSA Kvalificerade e-legitimation (på kort) Tillgänglighet/Leverantör/Avtal SignGuard Komplexitet/Integration/Vad som krävs/koppling HSA Fristående lösning. Möjlighet att skriva avtal om koppling. Kostnad/Kostnadskomponenter Kostnad för kortet och HSA kopplingen Konsekvenser, positiva/negativa Sid 9/17

10 Lösningen finns men få användare. Är en kvalificerad lösning enligt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer Säkerhetslösningar Inera:s uppdrag kring säkerhetslösningar Säkerhetstjänster erbjuder en enhetlig och säker hantering av information som överförs mellan olika IT-system inom hälso- och sjukvården. Bara rätt person ska kunna ta del av rätt information. Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt att hantera patientinformation. Vad består Säkerhetstjänster av? Säkerhetstjänster består av nio olika tjänster som samverkar med varandra. Varje del har var för sig en unik funktionalitet, och kan fungera oberoende av varandra. Men för att uppnå maximal informationssäkerhet vid hantering av vårdinformation, behövs full samverkan mellan de olika tjänsterna. Nio samverkande tjänster: Autentisering Lokal spärrtjänst Tillgänglig patient (TGP) Logganalys Nationell spärrtjänst Patientrelation Loggning Samtycke Åtkomstkontroll 1 Säkerhetslösningar: Vad finns idag Inloggning med 2-faktors autentisering med SITHS kort och med engångslösen Autentisering kan användas via både Sjunet och Internet För samtliga alternativ gäller att alla användare ska finnas i HSA katalog med attribut för access till Pascal. 14 Sid 10/17

11 Behörigheter Katalogtjänsten HSA Katalogtjänst HSA: Vad finns idag HSA katalog kan innehålla attribut för alla aktörer Har koppling till HOSP där (information om giltig legitimation finns) behörighet att skriva ut intyg ligger Aktuellt läge Så här långt har vi kommit med utbyggnaden av HSA i landet: Alla 21 landsting och regioner finns upplagda i HSA. 278 kommuner finns upplagda i HSA. 25 privata vårdaktörer finns upplagda i HSA. Information i HSA används av cirka 10 andra nationella tjänster. HSA innehåller objekt (personer, enheter, funktioner). Senast uppdaterad : Identifieringstjänst SITHS Identifieringstjänst SITHS: Vad finns idag SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kortet kan bland annat användas till säker inloggning i olika IT-system, som e-legitimation för både personliga och företagsspecifika ändamål och för inpasseringskontroll. SITHS är anpassat till alla nationella tjänster inom e-hälsa, vilket gör att du kan komma åt information och logga in system vart du än befinner dig i landet. Så här långt har vi kommit med utbyggnaden av SITHS i landet: Alla landsting är anslutna. Alla 290 kommuner är anslutna. Drygt 30 privata aktörer. Cirka kort har utfärdats. Senast uppdaterad :20 16 Sid 11/17

12 Övriga tjänster som använder e-legitimation/siths Pascal använder idag SITHS och två faktor identifiering med mobil/sms Framtidens lösningar e-legitimationer Följande e-legitimationsaktörer och lösningar är identifierade som framtida lösningar: E-legitimationsnämdens infrastruktur Nya aktörer, nationella och internationella aktörer E-legitimationsnämndens infrastruktur Kan ses på som ett nytt sätt att för offentlig sektor upphandla elektronisk legitimering avseende privatpersoner för att uppfylla nya lagkrav genom en specialreglerad tjänstekoncession. Dvs. denna omfattar befintliga och nya lösningen på marknaden som vi ansluta sig. Nya aktörer, nationella och internationella aktörer Sannolikheten att det kommer nya aktörer på marknaden är medium. Logiskt så finns det möjlighet för flera aktörer och E-legitimationsnämnden öppnar upp för denna möjlighet på ett enklare sätt. Problematiken ligger i volymen, att det är relativt få som eventuellt köper denna tjänst efter att BankID har haft monopol i många år och därmed hunnit bygga en stor bas e-tjänster Utredningen har inte kartlagt andra kommande e-tjänster som har motsvarande behov på säkerhetslösningar som Mina intyg. Detta är en intressant fråga med tanke på delning av de investeringar som görs i Mina intyg Förslag till lösning Förslag till lösning är: 1. Läkarna ska använda en e-legitimation med tillitsnivå AL4 från SITHS eller annan leverantör. 2. Två parallella spår för inloggning, legitimering och signering tas fram för att stödja dessa två typer av e-legitimation. Sid 12/17

13 Lösningsbeskrivning Revokeringskontroll Intygsfunktion HSA Inloggning HOSP Signering Läkaren Mera detaljerad beskrivning LÖSNING DEL A: Lösningen med SITHS-kort och SHA koppling är den som behöver finnas för offentlig sektor. Denna lösning finns idag även för en del inom den privata sektor genom användning av andra e-tjänster. LÖSNING DEL B: Lösningen med annan e-legitimation och uppslag till Socialstyrelsens HOSP ger en alternativ lösning till läkarna som är mera kostnadseffektiv och lättare att administrera Säkerhetsnivå e-legitimation på kort (smart kort) med tillitsnivå AL4. Sid 13/17

14 Juridik/Ramverk/Regelverk Seriösa aktörer med tydliga roller och ansvar; avtalsstruktur Användbarhet Användarvänligt (enkelt) Teknik 4.7. Lösning för pilot Kortsiktig lösning för pilot under hösten 2013 måste specificeras i det vidare arbete för att se om vi enbart kan använda LÖSNING A eller kan komma igång med LÖSNING B också Diskussion och slutsatser Varför implementera två (parallella) lösningar? För att göra en bättre, dvs. enklare/mera användarvänlig och kostnadseffektiv lösning för privata läkare/vårdpersonal. Fördelar Privatläkare har nytta av en e-legitimation till andra tjänster båda privat och inom sitt yrke. (Kostnadseffektivt) Det är enklare att beställa en e-legitimation än SITHS kort. (Enklare) Privatläkaren släpper att administrera och betala för HSA. (Enklare och kostnadseffektivt). Övriga fördelar Lösningen öppnar upp för e-legitimationer som också skulle kunna användas i andra lösningar Nackdelar Kostnader att implementera och administrera/förvalta lösningen för användning av andra e- legitimationer Fördelen som eventuellt är avgörande för om vi får privata läkare/vårdpersonal att använda tjänsten och inte använda pappersalternativ måste vägas mot kostnaden för att implementera och administrera/förvalta lösningen där vi tillåter användningen av andra e-legitimationer än SITHSkort. 5. Krav på andra lösningar och aktörer Sid 14/17

15 5.1. Säkerhetstjänster Att ta fram en lösning för inloggning av e-legitimation. Att ta fram en lösning för legitimering med e-legitimation, med koppling till aktuella revokeringslistor. Att ta fram en lösning för signering med e-legitimation och SITHS-kort HSA Inga nya krav./krav på att skicka attribut till Mina intyg och den signeringstjänst 5.3. Identifieringstjänst SITHS Inga nya krav Socialstyrelsens HOSP Att det görs en koppling mellan HOSP och Mina intyg så denna får tillgång till läkarnas behörigheter direkt härifrån istället från Katalogtjänsten HSA Aktuell e-legitmationsleverantör Koppling till spärrtjänst. Genomgång av avtalsstruktur E-legitimationsnämnden Framtagning av infrastuktur med aktuell tillitsnivå som Mina intyg kräver, dvs. tillitsnivå AL4. 6. Vidare arbete och utredning Arbetet med att kravställa och ta fram säkerhetslösning behöver fördjupas och förtydligas. Förtydligande och kravställning av lösningen: Vilken aktör som ska ta fram vilken del av lösningen måste förtydligas. Krav på existerande system som lösningen ska kopplas mot måste tas fram. Kostnad och utvecklingstid för lösningens olika delar måste tas fram. Förtydliganden av säkerhetskrav kopplat till existerande och gällande standarder för tillitsnivåer måste förtydligas då detta innehåller möjlighet för tolkningar och olikhet för olika aktörer Sid 15/17

16 Frågor som behöver utredas vidare och som berör följande aktör: Inera/ CeHis: Vem ska ta fram signeringstjänsten? Finns det någon tjänst idag att använda? Skall en sådan tas fram internt eller externt? Är signeringstjänsten den samma för SITHS-kort som för andra e-legitimationer? Klarar privatläkare av att administrera lösningen med SITHS och HSA? Kommer de att få använda landstingen eller kommunerna som ombud? Vad det skulle kosta att implementera den alternativa lösningen med möjlighet för användning av andra e-legitimationer än SITHS-kort? Finns andra e-tjänster, existerande eller framtida, som också kan ha nytta av implementering av funktioner för inloggning, legitimering och signering för övriga e- legitimationer? HSA tjänsten måste kunna skicka attribut till Mina intyg och/eller dens signeringstjänst. Socialstyrelsen: Finns det möjlighet att koppla sig direkt mot Socialstyrelsens HOSP? E-legitimationsnämnden: Behovet för Mina intyg är e-legitimation på tillitsnivå AL4, finns det planer för denna nivå eller enbart AL3? Utreda vidare E-legitimationens tolkning av skillnaden på AL3 och AL4? Olika aktörer: Kostnad för e-legitimation från andra aktörer måste kartläggas? 7. Referenser Kontakter och informationskällor: Referensnummer Dokumentnamn Version E-legitimationsnämnden BankID Telia eid/cygate Svensk e-legitimation Standarder för tillitsnivåer: Publikation (SP ) från det amerikanska National Institute of Standards and Technology (NIST), STORK-projektet, International Sid 16/17

17 Organization for Standardization och International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) genom pågående arbete med ISO/IEC Ineras Säkerhetstjänster Ineras Identifieringstjänst SITHS Ineras Katalogtjänst SHA RIV VIT(S)-boken/T-boken Sid 17/17

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Breddinförande av Pascal för Västra Götaland blir 21 maj Ny tidplan för breddinförandet: 2012-05-18, E-dos stänger, överflyttning

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam)

Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam) Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam) Vad finns idag? Landstingen har SITHS, HSA, Säkerhetstjänster,

Läs mer

E-legitimationsdagen 2013-01-31

E-legitimationsdagen 2013-01-31 E-legitimationsdagen 2013-01-31 Agenda Sambi i korthet Federativ samverkan inom hälsa, vård & omsorg Sambi och Svensk e-legitimation Sambi i korthet Sambi I korthet Samverkan för Behörighet och Identitet

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Utbildningsinnehåll. Introduktion E-tjänstekort. Kortkrav. Korttyper. Rutiner

Utbildningsinnehåll. Introduktion E-tjänstekort. Kortkrav. Korttyper. Rutiner LRA Utbildning Utbildningsinnehåll Introduktion E-tjänstekort Kortkrav Korttyper Rutiner Nationell ehälsa SITHS en pusselbit i det stora hela E-tjänstekort- kort summering E-tjänstekortet är ett verktyg

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Ordinera dos kommer att kräva SITHS-kort. Marie-Louise Gefwert Inera AB

Ordinera dos kommer att kräva SITHS-kort. Marie-Louise Gefwert Inera AB Ordinera dos kommer att kräva SITHS-kort Marie-Louise Gefwert Inera AB Bakgrund elektroniska dos-ordinationer Från att vara en ren Apoteksfråga Till att vara en fråga för Apoteket, Apotekens Service och

Läs mer

Agenda Bakgrunden till Sambi Vad Sambi är Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten

Agenda Bakgrunden till Sambi Vad Sambi är Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten Agenda Bakgrunden till Sambi Vad Sambi är Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten Sambi, Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg 2014-04-09 Ulf Palmgren

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Svensk e-legitimation 2014-11-04

Svensk e-legitimation 2014-11-04 Svensk e-legitimation 2014-11-04 Varför byta e-legitimationssystem? Nuvarande ramavtal eid2008 gick ut 2012-06-30 - T.ex. nya ehälsomyndigheten, bildad 2013, kan inte avropa e- legitimationer. Efter ändring

Läs mer

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF)

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF) A Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet. Källa: SOSFS 2008:14 Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet, t ex vid inloggning, vid kommunikation mellan system eller vid utväxling av meddelanden

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS?

Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS? Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS? SITHS nationella RA-dag Ulf Palmgren 2014-05-13 Bakgrund: Landskapet Privatpersoner och Medarbetare Inloggning Inloggning

Läs mer

E-legitimationer i Sverige idag

E-legitimationer i Sverige idag E-legitimationer i Sverige idag e-legitimation i Sverige är en framgång fler än 4 miljoner personer har en e-legitimation e-legitimationerna används nu mer än 250 miljoner gånger under ett år användningen

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Identifieringstjänst. del av projektet Infrastruktur 2.0 2014-05-13

Identifieringstjänst. del av projektet Infrastruktur 2.0 2014-05-13 Identifieringstjänst del av projektet Infrastruktur 2.0 2014-05-13 Identifieringstjänst Innehåll: Vad är ett SITHS-kort? Vad används SITHS-kort till? Varför kan man lita på SITHS-kort? SITHS konceptet

Läs mer

Sambi och Sambis roll Håkan Josefsson Service Manager, Apotekens Service AB 13-11-25

Sambi och Sambis roll Håkan Josefsson Service Manager, Apotekens Service AB 13-11-25 Sambi och Sambis roll Håkan Josefsson Service Manager, Apotekens Service AB 13-11-25 Sambi I korthet SAMverkan för Behörighet och Identitet inom hälsa, vård och omsorg. Ett samarbete mellan Apotekens Service

Läs mer

2016 går offentlig sektor över till Svensk e-legitimation EUROPOINT 2014-10-16

2016 går offentlig sektor över till Svensk e-legitimation EUROPOINT 2014-10-16 2016 går offentlig sektor över till Svensk e-legitimation EUROPOINT 2014-10-16 Arvid Welin Dagens lösning aktörer och roller eleverantörer Privata aktörer Kortbolag Apoteket Banker Kommun X Skatteverket

Läs mer

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104)

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) N2011/559/ITP TSG 2011-87 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) Transportstyrelsen ställer

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Agenda Behov och bakgrund (Christian) Varför genomförs upphandlingen? Projektbeskrivning

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generellt... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Berörda dokument... 3 1.3. Sjunet Informationssäkerhet... 3 1.4. Avgränsning...

Läs mer

En övergripande bild av SITHS

En övergripande bild av SITHS En övergripande bild av SITHS Kontakt: Jessica Nord E-post: servicedesk@inera.se Webbsida: www.siths.se 1 2 Nationell e-hälsa SITHS en pusselbit Vad används SITHS till? Fysisk ID-handling Inpassering Säker

Läs mer

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Sten Arvidson Cajsa Ekberg Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2011 för elektronisk legitimering och underskrift

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-03-30 LS 1102-0163! LAND5TINGSSTYREISIN Dnr. Landstingsstyrelsen 1 I 1 "04" 11 * 039 Yttrande över betänkandet E-legitimationsnämnden

Läs mer

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 - Upplägg Introduktion Nils Fjelkegård, E-legitimationsnämnden E-tjänsternas behov av elektroniska underskrifter,

Läs mer

Identitet, kontroll & spårbarhet

Identitet, kontroll & spårbarhet Identitet, kontroll & spårbarhet Nexus erbjudande 2017 Stefan Runneberger 2017-09-07 Hantera fysisk och digital åtkomst Nexus Kommunkoncept 2017 Ge ut och hantera bärare av identiteter Säker inloggning,

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Svensk e-legitimation. Internetdagarna Eva Ekenberg 2013-11-25

Svensk e-legitimation. Internetdagarna Eva Ekenberg 2013-11-25 Svensk e-legitimation Internetdagarna Eva Ekenberg 2013-11-25 Offentlig sektors er 2 2001 2012 Upphandling via ramavtal Upphandlar: Möjligheten att ställa spärrkontrollfrågor vid verifiering av e- legitimationen

Läs mer

Inom kort kommer sjuksköterskor inte längre åt webbapplikationen e-dos om de inte har SITH- kort, Apotekets säkerhetsdosa eller en e-legitimation.

Inom kort kommer sjuksköterskor inte längre åt webbapplikationen e-dos om de inte har SITH- kort, Apotekets säkerhetsdosa eller en e-legitimation. Utmaningen att skapa en väl fungerande informationsförsörjning för den svenska vården och omsorgen är successivt på väg att bli verklighet. Flera av de IT-säkerhetslösningar som har utvecklats kan med

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

Inera uppdrag, organisation, framtid. Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet

Inera uppdrag, organisation, framtid. Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet Inera uppdrag, organisation, framtid Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet 2017-05-31 Agenda Bakgrund och organisation Uppdrag några exempel Planen framåt för kommunala sektorn Frågor? Bakgrund

Läs mer

Federering i praktiken

Federering i praktiken Federering i praktiken IT-forum Stockholms län 26 kommuner + Gotland och Stockholms läns landsting 2,1 miljoner invånare Byggstenar för samverkan Informationsklassning Autentisering Katalogsamverkan Identitetsfederering

Läs mer

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Skriven av IT-samordnare Karl Andersson, Fyrbodals kommunalförbund 1.1 Inledning Inom IT-samverkan 1 i VG (Västra Götaland) uppdrogs från uppstarten olika

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

E-identitet för offentlig sektor (Efos) Kerstin Arvedson, Inera

E-identitet för offentlig sektor (Efos) Kerstin Arvedson, Inera E-identitet för offentlig sektor (Efos) Kerstin Arvedson, Inera Presentation Cathrine Andersson objektspecialist Christoffer Johansson IT-specialist Fadi Jazzar - IT-specialist Federation Medlemmar Tillitsramverk

Läs mer

Systemadministration. Webcert Fråga/Svar

Systemadministration. Webcert Fråga/Svar Systemadministration Webcert Fråga/Svar Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målgrupp... 2 1.3 Definitioner och benämningar... 2 2 Systemadministration av Webcert... 2 2.1 Behörigheter

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen

IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen Seminarium 5:2 Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se En väg in till Vård och omsorg IT forum -

Läs mer

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Regionalt samarbete Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Innehåll 16 principer för samverkan Tillit Vad är en federation Samverkan SAMBI (nationellt) och Tillit(regionalt) 16

Läs mer

Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS

Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS 28 januari 2015 Henrika Littorin henrika.littorin@inera.se Tjänsterna i sitt sammanhang HSA SITHS 3 SITHS-kort Uppfyller kraven

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

E-legitimationsutredningen SOU 2010:104

E-legitimationsutredningen SOU 2010:104 E-legitimationsutredningen SOU 2010:104 Thomas Nilsson thomas@certezza.net 2011-04-12 Utredningen Kommittédirektiv 2010:69 Regeringsbeslut 17 juni 2010 En myndighet för samordning av elektronisk identifiering

Läs mer

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012 SIGNERAD 2014-02-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-31 Vår referens Per Lövgren Controller Tjänsteskrivelse Per.Lovgren@malmo.se Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Intygstjänsterna sparar tid och pengar och höjer kvaliteten

Intygstjänsterna sparar tid och pengar och höjer kvaliteten Intygstjänsterna sparar tid och pengar och höjer kvaliteten Intygstjänsterna effektiviserar hanteringen och höjer kvaliteten Christoffer Andersson Lena Furubacke 6 oktober 2015 Kort om Inera Inera ägs

Läs mer

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se SITHS 2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se 1 Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal Avtal om Kundens användning av Pascal Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 4. Åtaganden... 4 4.1 Kundens åtaganden... 4 4.2 Ineras

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Viktiga steg för gränsöverskridande e-legitimation

Viktiga steg för gränsöverskridande e-legitimation Viktiga steg för gränsöverskridande e-legitimation Nils Fjelkegård, Finansdepartementet Eva Sartorius, E-legitimationsnämnden Finansdepartementet Finansdepartementet Relevans för svenska myndigheter 1.

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Svensk e-legitimation. Nu kör vi! 2013-10-10

Svensk e-legitimation. Nu kör vi! 2013-10-10 Svensk e-legitimation Nu kör vi! 2013-10-10 Dagens lösning aktörer och roller eleverantörer Privata aktörer Kortbolag Apoteket Banker Myndigheter Kommun X Skatteverket Försäkringskassan Telia Telia i rollen

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

NPÖ införande. Inera AB

NPÖ införande. Inera AB NPÖ införande Inera AB Innehåll i presentationen Vad är NPÖ? Vilka nyttoeffekter har NPÖ? Vilka informations mängder ska man ansluta? Vad innebär en anslutning? Erfarenheter Tidsåtgång 2 3 Vad är NPÖ?

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten

Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten Seminariespår 4 Välkomna!!! Syfte Att ge en bild av det utgångsläge e-legitimationsnämnden nu har när man tar över frågan om e-legitimering i tjänsten Identifiera

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur

Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur Säkerhetstjänster Verksamhetstillämpning och arkitektur Christer Allskog Inera AB Tomas Fransson Inera AB Fredrik Stegmark Region Halland Utmaningar

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Bilaga 1:2 till Del 1 Allmänna villkor IT Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva verksamhet inom Vårdval i Landstinget i Värmland Gäller för år 2017 2016-11-30,

Läs mer

Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen

Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen 1 (5) Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen Aktuellt läge Pascal ordinationsverktyg används hos 700 vårdgivare för cirka 185 000 dospatienter och antalet inloggningar från start är nu

Läs mer

Regional IT-samverkan i Östergötland

Regional IT-samverkan i Östergötland Regional IT-samverkan i Östergötland Seminarium 6:1 Föreläsare Fredrik Eriksson, ordförande IT-e Regional IT-samverkan i Östergötland Fredrik Eriksson, ordförande IT-e Vad är IT-e? Ett samarbetsnätverk

Läs mer

Testa ditt SITHS-kort

Testa ditt SITHS-kort Testa ditt SITHS-kort Det är viktigt att du omgående testar att ditt kort fungerar så att det inte uppstår problem när du senare ska använda det för inloggning. För att du ska kunna använda ditt SITHS-kort

Läs mer

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Nätverksträff maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Stimulansbidrag kommuner 5 målområden ehälsa E-tjänster för medborgarna Säker roll- och behörighetsidentifikation Övergång till digitala trygghetslarm

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

Efos PKI-struktur. Den nya PKI-strukturen. Användningsområden för certifikat

Efos PKI-struktur. Den nya PKI-strukturen. Användningsområden för certifikat Efos PKI-struktur I samband med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor (Efos) hos Försäkringskassan kommer certifikat börja ges ut från en annan PKI-struktur istället för SITHS Root CA v1 som

Läs mer

Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista

Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista Karina Tellinger, Mikael Johansson, Jan-Olov Strandberg område Vårdtjänster Nationell patientöversikt Mikael Johansson

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

7.5 IT-information och e-hälsa Primärvårdsprogram 2017

7.5 IT-information och e-hälsa Primärvårdsprogram 2017 Publicerad 1 (8) 7.5 IT-information och e-hälsa Primärvårdsprogram 2017 Publicerad 2 (8) Innehåll 7.5.1 Introduktion... 3 7.5.2 Definitioner, akronymer och förkortningar... 3 7.5.3 Referenser... 5 7.5.4

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation ELN-0600-v1.3 Version: 1.3 2015-04-29 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E-LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER 4

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Handbok för användare. HCC Administration

Handbok för användare. HCC Administration Handbok för användare HCC Administration HCC Administration Handbok 2 Version 2.10.3 Informationen gäller från 2010-12-07, med reservation för eventuella ändringar. Din administratör kan förse dig med

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)

Yttrande över betänkandet Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-10-03 LS 1207-0973 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2-10- 1 6 00 009 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Bättre behörighetskontroll

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet. 23 november 2016 VD Johan Assarsson

Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet. 23 november 2016 VD Johan Assarsson Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet 23 november 2016 VD Johan Assarsson johan.assarsson@inera.se Digitaliseringens ekosystem Överstatliga och internationella organisationer

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

Viktigt förtydligande angående användningen av fråga-svarsfunktionen

Viktigt förtydligande angående användningen av fråga-svarsfunktionen 2013-03-28 Vård och omsorg Cecilia Unge Viktigt förtydligande angående användningen av fråga-svarsfunktionen Det framgår att hälso- och sjukvården ibland skickar NY medicinsk information via frågasvarsfunktionen

Läs mer

torsdag 17 oktober 13 IT's a promise

torsdag 17 oktober 13 IT's a promise IT's a promise 2 Enkelt att komma igång med skolfederation och så här olika kan det bli! Nexus Group Patrick Zangaro Pulsen 3 Skolfederation 4 Skolfederation - Är det något att satsa på? Följa med eller

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos

Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos Pascals ordinationsverktyg Sista steget i omreglering av apoteksmarknaden Anpassning till patientdatalagen från 2009 Gäller i första hand nuvarande e-dosanvändare

Läs mer

Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1

Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1 Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. NPÖ 4 3. Definitioner 5 4. Avtalstolkning 6 5. Anslutning 6 6. Förändringar under avtalsperioden

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Delrapport 1 Intygstjänster 2014-2015

Delrapport 1 Intygstjänster 2014-2015 Delrapport 1 Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/20 1 Sammanfattning Uppdraget för projektet Intygstjänster 2014-2015 är en direkt fortsättning på det arbete som startade redan 2009. Under senhösten 2011 infördes

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0 20130523 Martin Völcker Projektledare www.cehis.se 2013-05-24 sid 2 Workshop Arbeta ca 45 minuter i grupper om 3 personer med att besvara följande frågor: 1. Vad

Läs mer

Tjänster med åtkomst till personer med skyddade personuppgifter från HSA. Version 1.2.2,

Tjänster med åtkomst till personer med skyddade personuppgifter från HSA. Version 1.2.2, er med åtkomst till personer med skyddade, Innehåll Introduktion... 2 er med åtkomst till personer med skyddade... 4 Revisionshistorik Version, datum Författare Kommentar 1.0, 2015-06-09 Ulrika Nilsson

Läs mer