Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur"

Transkript

1 Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

2 Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom vård och omsorg. Både invånare och personal ska känna sig trygga och kunna lita på den vård och omsorg de får. De nationella infrastrukturtjänsterna lägger grunden.

3 Vad är de nationella infrastrukturtjänsterna? Grundläggande IT-tjänster som behövs för att kunna tillgodose kraven som både patientdatalagen och strategin om nationell e-hälsa ställer. Teknisk plattform som ska bidra till en säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsöverföring inom och mellan landsting och regioner, kommuner, myndigheter samt privata vårdgivare.

4 Vad är nyttan med infrastrukturen? Kommunikationsnätet Sjunet gör informationen tillgänglig. Tack vare identifikationstjänsten SITHS hamnar inte information om patienten i orätta händer. Med katalogtjänsten HSA som underlag styrs behörighet av patientinformation, kvaliteten på kontaktinformation ökar och man kan både hitta och jämföra vård på ett tillförlitligare sätt. Säkerhetstjänsterna garanterar bland annat säkerhet, integritet, sekretess och att åtkomst till information kan loggas i efterhand. Via Tjänsteplattformen underlättas samspel och integration av system och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt

5 Infrastrukturen och nationella e-tjänster hänger ihop HSA och SITHS utgör den viktigaste grunden som de flesta nationella e-tjänster behöver. Tjänsteplattformen blir en allt mer betydande del, och är snart integrerad med de flesta nationella tjänsterna. Sjunet är ett krav när informationen är verksamhetskritisk. Olika e-tjänster ställer olika krav på teknisk infrastruktur för att fungera. Några exempel: - Nationell Patientöversikt (NPÖ) kräver HSA, SITHS, Nationella Säkerhetstjänster, Sjunet eller Internet och Tjänsteplattformen - Pascal ordinationsverktyg kräver HSA, SITHS, Nationella Säkerhetstjänster, Sjunet, Svensk informationsdatabas för läkemedel och Tjänsteplattformen - Läkarintyg kräver HSA, SITHS, Sjunet och Tjänsteplattformen - Svenska biobanksregistret kräver SITHS Funktionscertifikat.

6 Övergripande presentation Tjänsteplattformen 6

7 Tjänsteplattform Behovet av att integrera system blir allt mer omfattande Förenklar, säkrar och effektiviserar integrationen Informationsöverföringen blir mer kostnadseffektiv Enskilda system kan utföra ändringar i sin egen takt, utan att riskera tekniska avbrott Plattformen är baserad på öppen källkod och är tillgänglig under en öppen licens

8 Tjänstedomäner och Tjänstekontrakt En tjänstedomän består av en samling tekniska specifikationer, så kallade tjänstekontrakt Varje tjänstekontrakt består av ett anrop och svar Framtagna tjänstekontrakt kan användas av flera andra system som stödjer samma informationsflöde Följer uppsatta tekniska anvisningar Varje tjänstedomän har en ansvarig kontaktperson

9 Antal kontrakt installerade 2013

10 Antal anslutningar 2013

11 Antal anrop per dygn I genomsnitt/månad 2013 för samtliga tjänstedomäner

12 Övergripande presentation Säkerhetstjänster 12

13 Säkerhetstjänster för e-hälsa Vårdsystem Exempel NPÖ Pascal Cosmic VAS Autentisering Samtycke Åtkomstkontroll Patientrelation Spärr Loggning Katalog Personal & Organisation Logguttag etjänstelegitimation Identifiering Sätt spärr Ge samtycke Kontrollera loggar

14 Autentiseringstjänst Kontrollerar och fastställer användarens identitet Intygar att uppgifterna är korrekta Lagrar uppgifterna i en s.k. biljett som används som underlag för styrning av rättigheter i de system och tjänster som biljetten används av (Single Sign-On)

15 Patientrelation Svarar ja eller nej på frågan om en vårdpersonal-tillpatient-relation existerar Förutsätter att verksamheten har fastställt regler för vad som definierar en patientrelation Registrering utförs manuellt

16 Samtyckestjänst Svarar ja eller nej på frågan om en patient har gett sitt samtycke till att information får lämnas ut mellan vårdgivare Utan samtycke, ingen åtkomst Samtycke lagras i ett samtyckesintyg som innehåller uppgifter inom vilken tidsperiod samtycket ska gälla, och för vilken vårdpersonal/vårdenhet som detta samtycke ska gälla Ett samtycke anger alltid vem/vilka som får ta del av patientens information. Vill patienten göra undantag och exkludera en vårdenhet eller liknande, hanteras detta via säkerhetstjänsten Spärr.

17 Exempel Samtycke / Patientrelation Anne Ahlberg Vårdsystem - utför kontroll Patientrelation Patientens Samtycke Exempel på implementation av hur Patientrelation & Samtyckeshantering i ett vårdsystem skulle kunna se ut

18 Lösningsarkitektur (Samtycke & Patientrelation) Vårdgivare A Vårdgivare B Tjänstekonsumenter Lokalt vårdsystem Gemensam e-tjänst Lokalt vårdsystem Tjänsteplattform Lokal Tjänsteplattform Virtuella tjänster RIV TA 2.1 R L R L Tjänsteproducenter Inväntar affärsmodell för lokal användning Hotelltjänst Samtycke för A med flera Lokal tjänst Samtycke för B med flera VG A3 VG A VG B3 VG B R = Registrerande tjänst L = Läsande tjänst VG A2 VG B2

19 Loggtjänst Lagrar information om åtkomstrelaterade händelser Innehåller en rapportfunktion som kan användas för uppföljning av åtkomstloggar

20 Loggtjänst Vårdaktör Gemensam tjänst (ex. NPÖ) Loggklient MVK Patient Tjänsteplattform Aggregerande tjänst Lokala rapporter Lokal logglösning Lokal Logghantering Läs Lagringstjänst Gemensam loggtjänst Gemensamma rapporter Batchvis hämtning Vårdgivare med lokal logghantering Hämtningstjänst Loggrapportstillämpning Vårdgivare utan lokal loggtjänst

21 Spärrtjänst Talar om vem som inte får ta del av information Det finns möjligheter att undanta läkemedel och/eller varningar från att bli spärrade. Om det finns en spärr för en patients uppgifter, så gäller den alltid före eventuella registrerade samtycken och patientrelationer. En spärr fungerar så att patientuppgifter inom en viss vårdenhet (inre spärr) eller inom en vårdgivare (yttre spärr) blir spärrad för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar "utanför" denna vårdenhet eller vårdgivare. Inre spärrar kan tillfälligt hävas, antingen med en patients uttryckliga medgivande eller vid en nödsituation. Den tillfälliga hävningen är tidsbegränsad, och kan återkallas innan tidsbegränsningen gått ut.

22 Spärrtjänst arkitektur VG F VG A Gemensam drift VG F VG E VG D Hotell Spärrtjänst VG E VG D VG C VG B Gemensam toppnod Spärrtjänst Läsa Gemensam e-tjänst (ex NPÖ) Admin Replikera Tjänsteplattform R L Vårdgivare i gemensamma tjänster VG C VG B VG A Läsa Region Vårdgivare A, B, C Ex. NPÖ, NOD Lokal Spärrtjänst Lokalt Vårdsystem Admin Skriva

23 Åtkomstkontroll Delar ut rättigheter till rätt person Utvärderar aktörens egenskaper gentemot de regler som är uppsatta för den aktuella verksamheten Regler som ska gälla läggs in av en administratör

24 Vem kan ansluta, hur gör man och hur lång tid tar det? Alla landsting/regioner, kommuner, myndigheter, privata vårdgivare och leverantörer till dessa kan ansluta sig till infrastrukturtjänsterna. Webbaserad ansökan/intresseanmälan skickas in via Ineras webbplats. Nationell kundservice kontrollerar ansökan och hjälper sedan kunden vidare i processen. Hur lång tid det tar kan variera på verksamhetens tekniska och organisatoriska förutsättningar och vilken typ av anslutningsform de väljer. Från första anmälan till dess att tjänsten/tjänsterna är i full produktion kan det ta cirka 3 månader. Detta inkluderar tekniska förberedelser, utbildning av personal, införande av interna rutiner, etc.

25 Nationell kundservice Nationell kundservice är den gemensamma kontaktingången för nationella tjänster som förvaltas av Inera samt för en del andra nationella tjänster som till exempel 1177 SVR och 1177.se. Nationell kundservice består av fyra samverkande delar som hanterar: Felanmälningar, användarstöd, återkoppling och uppföljning av ärenden, med mera. Stöd i anslutningsprocessen, hantering av fakturafrågor, avtalsfrågor, med mera. Ärendehanteringssystemet Marval är ryggraden i Nationell kundservice och hela Inera. Webbplats och portal med självbetjäningsmöjligheter.

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Liftarens Guide till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Sid 1/29 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Revisionshistorik... 4 2. Inledning... 6 3. Översikt...

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

2010-09-21 Åke Rosandher

2010-09-21 Åke Rosandher 2010-09-21 Åke Rosandher 2010-09-21 sid 2 Disposition Bakgrund Uppdrag för 2010-2012 Nuläge och inför 2011 2010-09-21 sid 3 Hälso- och sjukvård: Riksdag lagstiftning Landsting/regioner (21) huvudmän och

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.1

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.1 Nationella 2.1 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Sid 1/17 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Introduktion... 4 4. Säkerhetslösning för Mina intyg... 5 5. Krav på andra lösningar och aktörer...

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker 21(52) Doseringslogiken i Pascal ordinationsverktyg ska utvecklas med målsättningen att ordinatören ska ordinera på "samma sätt och i samma ordinationsvy" oavsett hur läkemedlet administreras (dos eller

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till

Läs mer

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa Sida 1(8) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Marie Åkerlind Datum Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa ehälsa är ett samlingsbegrepp, där ehälsa handlar om att göra hälso- och

Läs mer

Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland

Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland Version 1.0 2011-11-07 1. Inledning Styrelsen för Kommunförbundet Västernorrland har 2011-10-27 beslutat om Regional strategi för ehälsa i Västernorrland, för åren

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 OJ(Ä(K STYRELSENS Vårt dnr Sveriges BESLUT NR 10 12/0733 u. mu 1 e I- 2012-06-15 och Landsting Kommunstyrelserna, landstingsstyrel- Ake Rosandher e m a s a m t r egi o n s s t y r e l s e r n a j Hallanc

Läs mer

Begränsning av patientval vid sammanhållen journalföring (Tillgänglig patient TGP) Funktionsbeskrivning

Begränsning av patientval vid sammanhållen journalföring (Tillgänglig patient TGP) Funktionsbeskrivning Begränsning av patientval vid sammanhållen journalföring (Tillgänglig patient TGP) Funktionsbeskrivning 1. Bakgrund... 2 2. Princip... 2 3. Övergripande lösning... 3 4. Detaljerade beskrivningar... 5 4.1

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Mobilt NPÖ Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Mobilt NPÖ - att använda Procapita mobilt

Läs mer

BEHÖRIGHETSADMINISTRATIV TJÄNST (BAT) OCH PORTAL

BEHÖRIGHETSADMINISTRATIV TJÄNST (BAT) OCH PORTAL KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ledning, 4p Ht 2005 Kursledare:

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Behörighetsmodell för Hälso- och sjukvården. Version 1.0 2011-12-09

Behörighetsmodell för Hälso- och sjukvården. Version 1.0 2011-12-09 Behörighetsmodell för Hälso- och sjukvården Version 1.0 2011-12-09 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Genomförande... 3 1. Målgrupp... 4 2. Syfte... 5 3. Grunder och förutsättningar... 6 4. Juridiska

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

Nationell patientöversikt. Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL. Pascal ordinationsverktyg Läkemedelsförteckningstjänsten

Nationell patientöversikt. Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL. Pascal ordinationsverktyg Läkemedelsförteckningstjänsten Årsrapport 2012 1 Invånartjänster Vårdtjänster Center för ehälsa i samverkan, CeHis Nationell patientöversikt Vårdhandboken Rikshandboken i barnhälsovård Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL Pascal

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Kapitel Årsrapport 2010 1

Kapitel Årsrapport 2010 1 Kapitel Årsrapport 2010 1 Kapitel Innehållsförteckning Styrelseordförande och VD har ordet 1 Nationell ehälsa 3 Nytt namn 4 Invånartjänster 5 Vårdtjänster 9 Infrastrukturtjänster 13 Flerårsöversikt 19

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0

Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0 Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0 1. Inledning 2. Omfattningen av Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt (NPÖ) omfattar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer