Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ"

Transkript

1 Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt Örebro läns landsting

2 Nationell IT-strategi Vården på Webben Nationell patientöversikt BIF och HSA-katalog RIV och EHRCOM Patientdatalag NARRR

3 Vad är RIV? Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg Nationell standard på meddelanden

4 RIV teknisk lösning baseras på SITHS - Säker IT i Hälso- och Sjukvården HSA-katalogen för adressering Sjunet för transport Webbtjänster

5 Ett RIV-meddelande består av Kuvert (Envelope element) Meddelandehuvud (Header element) Innehåller säkerhetsrelaterade informationen i form av en biljett Meddelandekropp (Body element) Ska använda sig av EHRCOM men har tidigare använt HL7 version 3. Andra format möjliga

6 Vad är EHRCOM Europeisk standard för kommunikation av journalinformation (EN 13606) Del 1. Referensmodell En generisk systemoberoende informationsmodell för ett extrakt ur ett journalsystem. Del 2. Specifikation för kommunikation av arketyper Definition av en modell för arketyper och ett beskrivningsspråk (ADL) som kan användas som utbytesformat vid kommunikation av arketyper. Del 3. Referensarketyper och term lista Exempel på arketyper och termer som stöd för interoperabilitet. Del 4. Säkerhet Modell för att stödja tillgång till och loggning av information samt hantering av samtycke. Del 5. Modeller för informationsdelning Definition av och exempel på gränssnitt för att kommunicera hela eller valda delar av journalen.

7 Nationell IT-strategi Insatsområde 3 Teknisk infrastruktur

8 Vad är BIF? Bastjänster för Informations Försörjning Tekniska specifikationer Infrastruktur för vårdsystem Samverkan mellan flera regioner/landsting överenskommelse om en gemensam syn på funktionalitet och teknikval för framtida säkerhetstjänster i en tjänsteorienterad arkitektur

9 Vad är BIF? Informationssäkerhet skall uppnås: Tillgänglighet Åtkomlighet för behöriga Skydd för obehörig insyn Riktighet/oförvanskad Spårbarhet och oavvislighet

10 BIF tjänstebeskrivningar Autentisering Åtkomstkontroll Vårdrelation Samtycke Säker patientkontext Loggning Logganalys Notifiering Utlämnande

11 Nationell IT-strategi Insatsområde 6 Regelverk

12 Ny patiendatalag 1/ Vision en patient en journal Frivillighet för vårdgivare att ansluta sig till direktåtkomst Minskad administrativ börda Utökad patientmedverkan

13 Patientdatalagen nyckelbegrepp Sekretessområde utökas Vårdrelation eller behov ska vara styrande Spärr - patient kan begära spärr av vårddokumentation Direktåtkomst sammanhållen journalföring Samtycke skede 1 (utlämnande) delta i sammanhållen journalföring (passivt samtycke) Samtycke skede 2 (hämtar journal) Aktivt samtycke att hämta från annan vårdgivare Eller nödöppning Spärr att ingå i regionala och nationella kvalitetsregister Patientens möjlighet (ej skyldighet) till direktåtkomst

14 Nationell IT-strategi Insatsområde 4 Verksamhetsstödjande och samverkande IT-system Insatsområde 5 Åtkomst till information över organisatoriska gränser

15 Nationell Patientöversikt NPÖ

16 Målbild för NPÖ» Hitta och titta lösning avseende enskild patient» Nationell och regional patientöversikt» Levereras som en tjänst/funktion» Nya patientdatalagen som utgångspunkt för legala krav» Långsiktig process med utökat innehåll och funktioner

17 Exempel på informationsbehov Vård- och omsorgstagare: Karl Anka, Uppmärksamhetssignal Diagnos Funktionstillstånd Vård- och omsorgstjänst STOP Läkemedelsöverkänslighet Smitta OBS Sjukdom Funktion Tjänst Palliativ vård Diabetes Fler PADL Rörelsehinder Primärvård Specialistvård Hemtjänst Hemsjukvård Läkemedel Alvedon 500mg 1-2 tabl/dag U Soloft 500 mg 1-2 tabl/dag F Losec 500 mg 1-2 tabl/dag U Fler Fler besök inskriv Vårdkontakt nu besök t Undersökningsresultat Klinisk kemi Röntgen EKG Fler Vårdokument Inskrivningsanteckning Epikris Daganteckning Fler

18 Vårdtillämpning Patientöversiktstjänst Grundtjänst Frågegränssnitt Vårdtillämpning NPÖ-tillämpning Integrationstjänster A B Införandetjänst Leverantörens ansvar Huvudmannens ansvar Hämta vårdinformation Leverera vårdinformation Anslutningstjänst (option) A Anslutning B Vårdsystem Vårdsystem Vårdsystem

19 Programvara Nationell patientöversikt NPÖ

20 Leverantör av NPÖ TietoEnator Svensk anpassning Anslutning av vårdsystem Drift InterSystems Underleverantör Programutveckling

21 Produkter som används HealthShare - produkt för NPÖ TrakCare Journalsysten Informationsmodell Ensemble - Integrationsmotor Caché objektorienterad databas

22 Index eller data i NPÖ? Healthshare kan användas som ett index med data som hämtas i vårdsystemet Healthshare kan lagra data så att vårdsystemet inte behöver anropas. Healthshare kan fungera som ett mellanting vilket är mest sannolikt. T.ex. kan det vara olämpligt att replikera röntgenbilder.

23 Nationell Patientöversikt NPÖ Tidplaner och aktiviteter

24 Etablering av Patientöversiktstjänsten

25 Vad bör göras inför NPÖ? Konsolidera vårdinformation Minimera antalet anslutningspunkter på NPÖ. Fåtal vårdinformationssystem Fåtal instanser av varje vårdsystem Inför e-tjänstekort och BIF Anpassa vårdtillämpningarna

26 Vad ska göras med Vårdsystemen? Anpassa mot patientdatagen Spärrar Samtyckeshantering Flödesklassning Adapter/Anslutningsstjänst mot NPÖ BIF-anpassa vårdtillämpningen e-tjänstekort HSA-ID Kontext Autentisering (validering av identiteter, t ex vid inloggning) Single Sign-On (en enda inloggning i många tillämpningar) Kontexthantering (samordning mellan tillämpningar) Åtkomstkontroll (kontroll av en användares rätt till åtkomst) Vårdrelationsfunktion (vårdspecifik del av åtkomstkontroll) Samtyckesfunktion (sekretesspecifik del av åtkomstkontroll) Loggfunktion (gemensam logg för tillämpningar

27 Referenser se dokumentbank webbhotell.sll.se/it-ramverket se RRR:r och anvisningar

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform vård All sjukvårdspersonal ska ha tillgång till vårdrelaterad information som ligger utanför journalsystemet information som är lättillgänglig, spårbar och tillförlitlig. En gemensam sökbar plattform och

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Hur får jag använda patientjournalen?

Hur får jag använda patientjournalen? Hur får jag använda patientjournalen? Offentlighets- och sekretesslagen Patientdatalagen Vision 2014-01-30 Susan Ols Landstingsjurist Översikt När får jag läsa i patienters journaler? Sekretess - När jag

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter MAS 2013 10.3. Informationssäkerhet. Rutiner och Riktlinjer Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter Inledning Den nya regleringen ger ökade möjligheter för åtkomst till patientdata inom

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

RIV Tekniska Anvisningar Översikt

RIV Tekniska Anvisningar Översikt RIV Tekniska Anvisningar Översikt Version 2.0.1 ARK_0001 2014-12-08 Innehåll 1 Inledning... 6 1.1 Inledning utgåva E... 6 1.2 Målgrupp... 6 1.3 Syfte... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Tillgänglighet... 7

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Administrativa uppdrag Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Innehållsförteckning 1. Om detta dokument och vidare behandling... 2 2. Definitioner... 3 3. Bakgrund... 4 4. Utgångspunkter

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik SOI NYTT Sektionen för omvårdnadsinformatik Innehåll NR 1 April, 2013 Ledaren Nationell ehälsa 2012 Effekter av standardiserade vårdplaner Mot mer användbara ehälsosystem? O BS D! a ko gs at nf t a e ny

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Välkomna. Kick off införande SITHS-kort

Välkomna. Kick off införande SITHS-kort Välkomna Kick off införande SITHS-kort ehälsa möjligheter med ny teknik Antal invånare 85+ 1979 2110 Medelvårdtid inom sjukvården 1996 2006 Strategi för Nationell ehälsa Gemensam satsning år 2006 på vård

Läs mer

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa Innehåll 4 Användnings områden för strategin och begreppet ehälsa 4 Vad är ehälsa? 5 Utveckling av ehälsa 6 Sjuksköterskors

Läs mer