Nationell patientöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell patientöversikt"

Transkript

1 Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare

2 Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status och mål 4. Förutsättningar för införandeprojekt och anslutningar 5. Optioner i avtalet för Anslutningstjänster Tieto Corporation

3 Nationell IT-strategi Vården på Webben Presenterades våren 2006 Antagen av alla landsting och många kommuner Gemensam finansiering landstingen och staten Handlingsplan NPÖ Pascal (Läkemedel) RIV, TIS, VTIM, NI BIF SITHS HSA Sjunet Patientdatalag Tieto Corporation

4 Nationell PatientÖversikt - NPÖ Nationell Patientöversikt är ett bidrag till visionen om rätt information på rätt plats, i rätt tid och till rätt användare, oberoende av organisationstillhörighet. En viktigt del i förverkligandet av Nationell IT-strategi för vård och omsorg (2006) Tieto Corporation

5 Ge behörig vårdgivare åtkomst till aktuell vårdinformation oavsett organisatoriska gränser I syfte att erhålla ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning Redusera felbehandlingar och onödiga undersökningar, provtagningar etc. 7 Ge patienten åtkomst till information och ökat inflytande Tieto Corporation

6 Var kan NPÖ skapa nytta? Samordning mellan olika huvudmän Mellan kommunal och landsting Mellan privat vård och landsting Mellan olika privata vårdgivare Samordna en fragmenterad miljö inom en region eller landsting Mellan primärvård och sjukhusvård inom samma landsting Inom primärvård Inom sjukhusvård Utomlänspatienter, resande Talas om mest, minst effekt Tieto Corporation

7 Status och mål för NPÖ /8, leveransgodkännande av NPÖ i Örebro (HSS) Östergötland ansluts under Q4 Läkemedelsförteckningen ansluts Q4 Ytterligare tre landsting förbereds för anslutning 2010 Ytterligare fem landsting förbereds Juni, leveransgodkännande av NPÖ med BIF 31/12, närmare 10 landsting är anslutna till NPÖ (och använder BIF) Många kommuner och privata vårdgivare är anslutna 2011 Alla 21 landsting anslutna? Källa: IT i vården, Februari Tieto Corporation

8 Att ansluta sig till NPÖ Införandeprojekt Verksamhetssutveckling Systemanslutning Konsolidering Åtkomst Infrastruktur Införandeprojekt Tieto Corporation

9 Patientöversiktstjänst Tillämpning Grundtjänst Integrationstjänster A B Införandetjänst Tietos ansvar Vårdgivarens ansvar Anslutningstjänst (option) A Anslutning B Vårdsystem Vårdsystem A. Frågetjänst B. Svarstjänst Vårdsystem Tieto Corporation

10 Delar i ett NPÖ-införande Verksamhet Verksamhetsutveckling Nyttan av NPÖ vilka processer och användare berörs Hur följa upp och säkerställa att nytta uppstår Åtkomstregler för vård- och omsorgspersonal Utbildning PDL och rutiner Själva NPÖ Teknik IT-infrastruktur Anslutning av vårdsystem (om producent) Tieto Corporation

11 Enklaste formen av anslutning En vårdgivare (landsting, kommun, privat) kan anslutas som Bara konsument av information Både konsument och producent Tieto Corporation

12 Grundläggande förutsättningar Sjunet Kommunikationsnätet för vård och omsorg Krav på god informationssäkerhet hos anslutna vårdgivare Elektroniska katalog enligt HSA-standard Personer med uppdrag Organisationsenheter med funktioner Nationellt sammankopplade E-tjänstekort enligt SITHS-modellen Personlig id-handling Regler, rutiner och roller för att ge ut SITHS-kort Kräver Sjunet och HSA Tieto Corporation

13 Vårdgivarens avtal för anslutning till NPÖ Anslutningsavtal med Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Reglerna för Sjunet, HSA och SITHS Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för NPÖ Informationskvalitet och tillgänglighetsnivå Åtkomstkontroll och uppföljning 1:a linjens support och felsökning Anslutningstjänst från Tieto Option i NPÖ-avtalet Val mellan IT-tjänst (inkl drift) och nyttjanderätt till Ensemble Tieto Corporation

14 Anslutning av vårdsystem Tänkbara källor för de 10 informationsmängderna Innehåll Täckningsgrad Vilken information skall publiceras på NPÖ Informationskvalitet Avbildning (mappning) mot NPÖ:s RIV-spec:ar Utvecklingsplaner Samverkan inom kundgrupper för system Dialog med leverantörer Tieto Corporation

15 Införandeprocessen En standardiserad arbetsmetod (mall) för införandet Ta tillvara erfarenheter från tidigare införande av NPÖ Säkerställa kvalitet i resultatet Följa upp effektiviteten i tjänsterna kring NPÖ Minimera tid och kostnad för arbetet Verktygslåda med demo-material, workshops, anvisningar, checklistor, annan dokumentation m.m Tieto Corporation

16 Införande i projektform Initiera Initiera projektet projektet Analysera Analysera behov behov Genomför Genomför utvecklingen utvecklingen Ta Ta NPÖ NPÖ i i drift drift! Stöd Stöd den den initiala initiala användningen användningen 1 mån 1 mån 2-5 mån 1,5 mån 2 mån Avtal tecknas Spec & kostnad Projektslut Projektplan Anslutning Start Införandeprojekt startar när avtal har tecknats. Införandeprojekt avslutas när lösningen överlämnats till förvaltning. Kortare tid om man: Använder redan utvecklade anslutningar Stegvis ökar antalet infomängder, system, vårdprocesser och användare Längre tid om man: Utvecklar lösningar och anslutningar Inkluderar många system och användare Tieto Corporation

17 Anslutningsoptionen i avtalet Delar i ett NPÖ införande Verksamhet Verksamhetsutveckling Nyttan av NPÖ vilka processer och användare berörs Hur följa upp och säkerställa att nytta uppstår Åtkomstregler för vård- och omsorgspersonal Utbildning PDL och rutiner Själva NPÖ Teknik IT-infrastruktur Anslutning av vårdsystem (om producent) Tieto Corporation

18 Tekniska frågor vid anslutning NPÖ Integrationsmotor? Pull eller Push? Index eller data? Format? HSA-information? Kostnad? Anslutningar, drift av BIF, Integrationsmotor, HSA-katalogen, SITHS-korten 18 SITHS SVR Huvudman Applikation 6 Frågetjänst HSA 1 Data Vård system A 2 Data Svarstjänst 4 Ensemble Vård system B 5 Vård system C (BIF) Vård system D Tieto Corporation

19 Syftet med Anslutningstjänsten Enklare och snabbare att komma igång Återanvändning av gjorda erfarenheter Hög kvalitet Fasta priser Övergripande effekten skall vara att informationen i NPÖ blir komplett i en snabbare takt! Tieto Corporation

20 Anslutningstjänst i två varianter Funktionslösning, paket med ett helhetsåtagande för genomförande av en anslutning. Stödtjänster, omfattning enligt separat överenskommelse i form av t.ex projektledning, utveckling, mappning, testning mm. Vid en Funktionslösning nyttjas Ensemble, erhålls genom: förmånligt köp av en NPÖ-licens tillhandahållande av Ensemble som tjänst, SAAS Tieto Corporation

21 Anslutningstjänst som Funktionslösning omfattar bl.a Rådgivning och information angående olika anslutningsmetoder Framtagande av plan för nödvändiga aktiviteter för genomförande Kravställning på leverantörer av vårdsystem Mappning av klasser och attribut Genomförande av informationskonvertering Framtagning av testfall Testmiljö för anslutningen Genomförande av tester Driftsättning Dokumentation avseende Anslutningstjänsten Avtal framtaget av SVR för kvalitetssäkring Tieto Corporation

22 Patientöversiktstjänst Tillämpning Integrationstjänster A B Anslutningstjänst WS WS WS WS WS WS Mappningar BIF Loggning Felhantering Validering Transaktion WS Fil ODBC JDBC SMTP Ensemble Tillämpning Tieto Corporation Vårdsystem A Vårdsystem B Vårdsystem C

23 Sammanfattningsvis Anslutningstjänsterna underlättar anslutningen till NPÖ Säkrar kvaliteten på utförandet, Införandetjänst-garanti Ser till att den Tekniska delen hanteras korrekt med överenskommet leveransavtal Ger huvudmännen möjlighet att koncentrera sig på införandeprocessen Tieto Corporation

24 Vill du veta mer? Tieto Christer Björkendal, affärsansvarig NIT, Magnus Niemi, projektägare NPÖ, Anne Jägerstedt, projektledare NPÖ, Ola Bergkvist, integrationsansvarig, Christer Bergh, chef hälso- och sjukvård Sverige, Intersystems Joakim Liljekvist, säljchef Sverige, Mats Sandström, Nordenchef, SVR Ante Grubbström, ansvarig anslutningar, Lennart Holeby, projektledare SVR, 2009 Tieto Corporation

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Välkomna. Kick off införande SITHS-kort

Välkomna. Kick off införande SITHS-kort Välkomna Kick off införande SITHS-kort ehälsa möjligheter med ny teknik Antal invånare 85+ 1979 2110 Medelvårdtid inom sjukvården 1996 2006 Strategi för Nationell ehälsa Gemensam satsning år 2006 på vård

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform vård All sjukvårdspersonal ska ha tillgång till vårdrelaterad information som ligger utanför journalsystemet information som är lättillgänglig, spårbar och tillförlitlig. En gemensam sökbar plattform och

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer