Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten"

Transkript

1 NPÖ-guiden

2

3 NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller är intresserade av att ansluta sig till NPÖ. Det här är en introduktion till NPÖ och de tjänster och system som behövs för att använda NPÖ samt en enkel lathund för anslutning. Vad är NPÖ? Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare delar patientuppgifter i varandras journaler. Nationell Patientöversikt, NPÖ, är en IT-lösning som ger behörig vårdpersonal direkt åtkomst till sammanhållen journalföring, under förutsättning att patienten godkänner detta och ger sitt samtycke. NPÖ gör det alltså möjligt att, med patientens samtycke, snabbt och enkelt ta del av patientinformation från flera olika vårdsystem och vårdgivare. Vad hittar man i NPÖ? Nationell Patientöversikt är precis som namnet antyder en översikt bestående av utdrag från många vårdsystem. Det är alltså inte en stor, komplett journal. Vad man hittar i NPÖ beror på vilka vårdsystem och informationsmängder en vårdgivare har valt att ansluta. Vanlig information är exempelvis uppgifter om ordinerade och utlämnade läkemedel, diagnoser, genomförda och planerade kontakter, labbsvar och journalanteckningar. Vilken verksamhetsnytta ger NPÖ? Med mer heltäckande information om en patient minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering. Vårdpersonal kan till exempel snabbt och enkelt se om det finns varning för överkänslighet vilket gör att man kan undvika en viss typ av behandling som innebär risk eller obehag. Denna ökade patientsäkerhet som NPÖ ger är inte minst viktig i akuta lägen. Vårdverksamheten blir också effektivare med NPÖ. Man slipper väntetider och dubbelarbete minskar. Patienten slipper också upprepa sin vårdhistorik vid mötet med en ny vårdgivare. Patientdatalagen ger förutsättningarna Den nya patientdatalagen (2008) skapar de legala förutsättningar som ligger till grund för direktåtkomst och sammanhållen journalföring via NPÖ. Samtidigt ställer patientdatalagen höga krav på hantering av vårdinformation, patientintegritet, identifikation och åtkomstkontroll. NPÖ använder säkerhetstjänster för att säkerställa att kraven i patientdatalagen följs. Hur skyddas patientens integritet? Patienten kan säga nej till att ingå i sammanhållen journalföring och NPÖ. Om patienten spärrar sin information har vårdpersonal ingen åtkomst till informationen via NPÖ. För att använda NPÖ krävs att vårdpersonal har en vårdrelation med patienten och giltig e-tjänstelegitimation. Patienten ska också ge sitt samtycke när vårdpersonal vill använda NPÖ. Det går alltid att i efterhand spåra vem som har tagit del av informationen, vid vilken enhet och när detta skedde. 3

4 NPÖ Nationell Patientöversikt Så här kan en läkare titta på patientinformation via NPÖ 1 SITHS 2 VÅRDGIVARE Vårdgivare i dialog med patient E-legitimation NPÖ Nationell Patientöversikt NPÖ Hur fungerar SITHS-kortet? SITHS är en e-legitimation, som utfärdas till behörig vårdpersonal. För att få en sådan, som är en förutsättning för tillgång till NPÖ, måste personalen vara registrerad i HSA. E-legitimationen består av ett plastkort med chip och har en pinkod för inloggning. Med hjälp av SITHSkort kan exempelvis en läkare identifiera sig och ge bevis för sin behörighet, oberoende av arbetsplats eller var i landet han eller hon befinner sig. SITHS-kortet har flera funktioner förutom säker identifiering och inloggning. Bland annat som inpasseringskontroll, för säker e-handel och för att elektroniskt signera journalhandlingar, recept, avtal och fakturor. Hur fungerar säkerhetstjänsterna? Säkerhetstjänsterna innehåller nio olika funktioner, bland annat funktion för autentifiering (säker identitet). När vårdpersonal loggar in med ett SITHS-kort kontrollerar säkerhetstjänsterna behörigheten via HSA var exempelvis läkaren arbetar och vilka arbetsuppgifter denne har. Säkerhetstjänsterna säkerställer också att läkaren har en vårdrelation med patienten och att patientens samtycke inhämtas. Allt som läkaren sedan tar del av registreras via loggningsfunktionen i säkerhetstjänsterna. 4 Inera 2010

5 3 SÄKERHETS- 4 HSA VÅRDSYSTEM 5 TJÄNSTER Anslutna till NPÖ SJUNET Kommunikationsnät Hälso- och sjukvårdens adressregister 1) När vårdpersonal, till exempel en läkare, vill använda NPÖ måste patienten ge sitt samtycke innan. 2) Läkaren använder SIHTS-kortet för att logga in. 3) Att läkaren är behörig kontrolleras via säkerhetstjänsterna som är integrerade med NPÖ. Säkerhetstjänsterna kontrollerar om läkaren har en vårdrelation med patienten. Säkerhetstjänsterna består av totalt nio tjänster som tillsammans ska garantera kraven i Patientdatalagen följs när vårdpersonal använder NPÖ. 4) Uppgifter i katalogen HSA ligger till grund för behörigheten. 5) När läkarens behörighet och annat är kontrollerat kan läkaren titta på patientinformation i de vårdsystem som är anslutna till NPÖ. Varför behöver man HSA? För att NPÖ med säkerhetstjänster ska fungera krävs korrekt ifyllda uppgifter i katalogtjänsten HSA. Uppgifterna i HSA ligger helt enkelt till grund för hur säkerhetstjänsterna beter sig. Ansvaret för att avgöra vem som ska få göra vad i NPÖ följer verksamhetsansvaret. Verksamhetschefen fastställer vem exempelvis en viss läkare är, var han eller hon jobbar, det vill säga vårdgivare och enhet, och vad han eller hon ska ha tillgång till. Om läkaren arbetar med flera uppdrag eller för flera vårdgivare ska det förstås anges. Då kommer frågan att ställas var läkaren jobbar den aktuella dagen för inloggningen och säkerhetstjänsterna kommer eventuellt att styra användningen på olika sätt efter arbetssituation. Vad är Sjunet? Sjunet är ett kommunikationsnät för ackrediterade användare inom vård och omsorg. Sjunet är inte en del av Internet och det finns därför möjligheter att ställa krav på och kontrollera samtliga anslutna organisationer och företag. För att kunna lämna information till NPÖ måste en vårdgivares vårdsystem därför vara anslutna till Sjunet. Funktionen att hitta och titta på information i NPÖ går dock att använda på ett säkert sätt både via Internet och Sjunet. Inera

6 NPÖ Nationell Patientöversikt Vad krävs av en vårdgivare för att ansluta sig till NPÖ? NPÖ tillhandahålls av Inera på uppdrag av Centrum för e-hälsa i samverkan, CeHis. För att ansluta sig till NPÖ så måste man skriva på ett anslutningsavtal med Inera. Detta avtal innebär också att man ingår en överenskommelse med de andra anslutna vårdgivarna om att ingå i sammanhållen journalföring. Detta oavsett om man gör information tillgänglig i NPÖ eller bara tar del av den (som vissa mindre vårdgivare till exempel). Vid anslutning till NPÖ genomför du som vårdgivare följande: Vårdgivaren måste analysera vilka verksamhetsnyttor och användningsflöden de kan använda NPÖ för. Detta bör ske utifrån ett verksamhetsperspektiv. Då ser man vilken information man behöver tillgängliggöra och vilka användare som blir berörda. Vårdgivaren gör en anslutning av de vårdsystem som ska tillgängliggöra patientinformation till NPÖ, och en mappning av informationen mot den standard som används av NPÖ. Vårdgivaren behöver ta fram rutinbeskrivningar för åtkomst av vårdinformation i NPÖ. Vårdgivaren måste informera sina patienter om att man startar sammanhållen journalföring med NPÖ. Det måste finnas rutiner och en organisation för administration av behörighet, samtycken och spärrar. Vårdgivaren behöver planera och genomföra utbildning i gränssnittet NPÖ, patientdatalagen och rutiner. Vårdgivaren måste ha nödvändig infrastruktur i form av SITHS-kort (e-legitimation), HSA (Nationell katalogtjänst) och tillgång till kommunikationsnätet Sjunet. Det nationella NPÖ-projektet stödjer vårdgivare och leverantörer som ansluter sig genom: Deltagande i nationell projektgrupp med övriga anslutande vårdgivare Resurs till workshops under faser av projektgenomförande Workshopmaterial Checklistor för beslutspunkter Mallar för planering, budget, avtal, aktiviteter Rekommendationer och råd Deltagande i fokusgrupper för specialister (teknik, informatik, dokumentation) 6 Inera 2010

7 NPÖ Nationell Patientöversikt

8 Kontakta oss för mer information Inera AB Box Stockholm

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0

Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0 Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0 1. Inledning 2. Omfattningen av Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt (NPÖ) omfattar

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt 2009 Tieto Corporation Nationell patientöversikt IT Vårdgalan 2009 NPÖ i praktisk vardag Christer Bergh Manager HCSC Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Nationell IT-strategi Vården

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Liftarens Guide till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Sid 1/29 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Revisionshistorik... 4 2. Inledning... 6 3. Översikt...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter MAS 2013 10.3. Informationssäkerhet. Rutiner och Riktlinjer Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter Inledning Den nya regleringen ger ökade möjligheter för åtkomst till patientdata inom

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT 2014 Skoglind-Öhman Ingegerd Vackermo Marie NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Uppföljning av införande och användande av NPÖ i Jämtlands län Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Metodologiska överväganden...

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Administrativa uppdrag Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Innehållsförteckning 1. Om detta dokument och vidare behandling... 2 2. Definitioner... 3 3. Bakgrund... 4 4. Utgångspunkter

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Förstudierapport GamIT 2015+

Förstudierapport GamIT 2015+ GamIT Sida: 1 (65) Förstudierapport GamIT 2015+ skapad för: Vävnadsrådet skapad av: Oskar Thunman Elisabeth Tjälldén Mawell GamIT Sida: 2 (65) Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Aktiviteter under

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Hur får jag använda patientjournalen?

Hur får jag använda patientjournalen? Hur får jag använda patientjournalen? Offentlighets- och sekretesslagen Patientdatalagen Vision 2014-01-30 Susan Ols Landstingsjurist Översikt När får jag läsa i patienters journaler? Sekretess - När jag

Läs mer