Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund"

Transkript

1 Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund

2 Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten har bedrivits i projektet Mina Vårdflöden. Ett samverkansprojekt mellan bland annat SLL, VGR, Region Skåne och NLL som huvudsakligen finansierats av Vinnova Inom ramen för nationella projektet Journal och Läkemedel, samverkansprojekt Inera SL,L tas en ny version av Nya patientöversikten fram. Tjänsterna bygger på samma infrastruktur och ett nytt utvecklingsramverk

3 Nationell Handlingsplan Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå alla uppgifter om sig själv Aktivt medverka i sin vård och omsorg Medarbetaren Ha rätt arbetsverktyg Informationen tillgänglig Beslutsfattaren Tillgång till faktabaserade underlag

4 Tre nya e-tjänster - bidrar till stärkt patientnytta och effektivare vård Vårdhändelser Formulärtjänst Ny Nationell patientöversikt

5 Tekniken, infrastrukturen och informationen är densamma vad skiljer? Målgruppsanpassat gränssnitt Ett regelverk för informationen mot patient Ett annat regelverk för vården och omsorgens tjänster Olika inloggningar SITHS-kort - för vårdaktörer e-legitimation - för invånare

6 Formulärtjänsten

7 Kort om Formulärtjänsten Etablerad tjänst som möjliggör att kunna skicka strukturerade formulär integrerat med vårdens system. E-tjänsten för invånare tillgängliggörs via Virtuell portal i 1177 Vårdguidens e-tjänst för att behålla en sammanhållen användarupplevelse och kunna samverka med andra tjänster i Mina vårdkontakter. Exempel på användningsområden; - Hälsodeklarationer inför och efter besök - Uppföljning av vårdaktiviteter - Patientenkäter - Kvalitetsregister

8 Patientnytta Skapar delaktighet och engagemang Möter kraven från patientgrupper med självbetjäning Minskar tiden patienten behöver spendera på vårdenheten Frågorna kan gås igenom förväg och i lugn och ro i hemmet. Tillgång till sammanfattning och historik Verksamhetsnytta Tiden vid vårdbesöket kan användas mer effektivt. Ökar möjligheten till uppföljning. Informationen kan sammanställas behandlas på ett strukturerat sätt Vinster när inmatningen sker till rätt tjänst direkt av invånaren istället för att vårdpersonal ska skriva av formuläret till journalen.

9 Formulärtjänsten består av; E-tjänst invånare Infrastrukturtjänster Vårdsystem Formulärmotor Vårdsystem Vårdsystem Vårdsystem Tjänstekontrakt or Formulär Admin 2.0

10

11

12

13 Aktuellt anslutningsläge för Formulärtjänsten Landsting/region Funktion Status Journalsystem Gävleborg Hälsodeklaration pre-op Post-op uppföljning Pilot pågår Planering pågår ProVisio Örebro Hälsodeklaration Utveckling klar ProVisio Riksstroke 3 mån uppföljning Stockholm Kvalitetsregister Uppsala läns landsting Integration mellan formulärtjänst och journalsystem Planering pågår Cambio Cosmic Jönköping Psykiatrin och vårdcentral Planering pågår Skicka och titta, senare Cambio Cosmic Region Skåne Hälsodeklaration inför operation Planering pågår Skicka och titta

14 Så här går det till Införandestöd på 1177 Vårdguiden Alla landsting/regioner som vill ansluta till Vårdhändelser/Formulärtjänsten erbjuds ett införandestöd Anmälan till Anslutnings- och införandestödet ger ett stöd under hela införandet utifrån landsting/regioners behov Erfarenhetsutbyte med andra landsting/regioner som ansluter till samma tjänster Anslutningskoordinator på 1177 Vårdguiden bokar och koordinerar initieringsmöte. Initieringsmöte Uppföljningsmöte Möte inför planering i landsting/region Uppföljningsmöte efter tester Möte inför End-to- End-tester Planeringsmöte Produktionssättning Möte inför teknisk anslutning Möte inför produktionssättning Möte inför planering av breddinförande Kontinuerliga uppföljningsmöten under hela anslutningsprocessen

15 Vårdhändelser

16 Kort om Vårdhändelser Möjliggör för patienter att läsa delar ur sin journal via nätet, men innehåller även annan funktionalitet, t ex formulär, se remisstatus, vaccinationsinformation mm Inloggning i Mina vårdkontakter sker med e-legitimation (inklusive Mobilt BankID) Tillgängliggörs via Virtuell portal i Mina vårdkontakter för att behålla en sammanhållen användarupplevelse och kunna samverka med andra tjänster i Mina vårdkontakter.

17 Vårdhändelser e-tjänst för invånare Tidslinje med alla information som landsting/vårdmottagningar tillgängliggör för invånare Filterfunktioner för informationsmängd eller vårdmottagning Integrerade med andra funktioner i Mina vårdkontakter som till exempel vårdmottagningar och tidbokning Listningsinformation Information om vårdgaranti (remisstatus) Visar och markerar information som ej är signerad Klickbara information kring innehåll och funktioner Länkar och hänvisningar till 1177 Vårdguidens webb Försegling av tjänsten Koppling till Mina vårdkontakters ombudsfunktion för vårdnadshavare

18

19 Pilotutvärdering verifierar nyttan med tjänsten Samtliga intervjuade patienter i pilotstudien är positiva till att kunna läsa det som journalförts vid vårdbesöket. Patienten känner sig mer uppdaterad och påmind Tjänsten fick allmänt ett mycket högt betyg kring navigering. Alla patienter i pilotstudien vill fortsätta använda tjänsten framöver. Patienterna vill även kunna ta del av vaccinationer, provsvar och remisser samt alla vårdbesök och journalanteckningar som har gjorts, inte bara på den specifika vårdenheten. Patienter anser att tjänsten kan påverka hur de kommunicerar med sin läkare. Patienterna uppfattar inget i texterna från sina vårdgivare som skrämmande.

20 Vårdpersonal om piloten Ställer sig positiva till att patienterna kan få tillgång till journalanteckningar via e-tjänst. När patienterna sina anteckningar automatiskt blir det tidsbesparing för läkaren i och med en minskad förfrågan vad gäller utskrifter av journalanteckningar. När tjänsten ska breddinföras är det viktigt att informera vårdpersonal om vad patienterna kommer att kunna se, om säkerhetsfrågor samt om legala frågor.

21 Aktuellt anslutningsläge för Vårdhändelser Landsting/region Informationsmängd Status Journalsystem Stockholms läns landsting Mamma Mia Stockholms läns landsting, Capio St Göran Stockholms läns landsting Mödrahälsovård, Vårddokumentation, Vårdkontakt Vårddokumentation, Vårdkontakt Remisstatus, Labsvar klinisk kemi, Diagnos, Konsultremissvar, Röntgensvar Vårddokumentation, remisstatus Anslutningstester pågår Breddinfört våren 2015 Pågår anslutning våren 2015 Väntar på beslut kring uppförande av projekt Obstetrix Cambio Cosmic Cambio Cosmic Take Care

22 Aktuellt anslutningsläge för Vårdhändelser Landsting/region Informationsmängd Status Journalsystem Västra Götaland Vårddokumentation, vårdkontakt, mödra- hälsovård m.fl. Utveckling pågår, Arbete med regelverk pågår, prel start höst 2015 Melior, Obstetrix, Asynja Visph, Bild och Funktionsregistret Norrbotten Vårddokumentation, vårdkontakt Utveckling och arbete med regelverk pågår, planering breddinförande VAS Örebro Vaccination Pilotstart 21 april BHV Dalarna Remisstatus Vårddokumentation Vårdkontakter Utveckling pågår och pilot för remisstatus pågår Take Care

23 Så här går det till Införandestöd på 1177 Vårdguiden Alla landsting/regioner som vill ansluta till Vårdhändelser/Formulärtjänsten erbjuds ett införandestöd Anmälan till Anslutnings- och införandestödet ger ett stöd under hela införandet utifrån landsting/regioners behov Erfarenhetsutbyte med andra landsting/regioner som ansluter till samma tjänster Anslutningskoordinator på 1177 Vårdguiden bokar och koordinerar initieringsmöte. Initieringsmöte Uppföljningsmöte Möte inför planering i landsting/region Uppföljningsmöte efter tester Möte inför End-to- End-tester Planeringsmöte Produktionssättning Möte inför teknisk anslutning Möte inför produktionssättning Möte inför planering av breddinförande Kontinuerliga uppföljningsmöten under hela anslutningsprocessen

24

25 Ny nationell patientöversikt

26 Ny nationell patientöversikt I september 2015 kommer nuvarande Nationell patientöversikt (NPÖ) att ersättas av en ny version. Vårdgivare kan ansluta till den nya versionen eller välja koppla ihop informationen direkt i sina journalsystem. Anslutna producenter till nuvarande NPÖ måste ha anslutit sig till den ny Nationell patientöversikten senast den 15 september och börjat producera information via tjänstekontrakten (alternativt via adapter som översätter information under en övergångsperiod).

27 Nytt Gränssnitt och layout Kalendervy Sortera olika informationsmängder Funktion för att visa läkemedelshistorik

28

29 Anslutna informationsmängder Informationsmängder Vårddokumentation Vårdkontakter Undersökningsresultat - (konsultationsremissvar) Undersökningsresultat - Bilddiagnostik Diagnos Uppmärksamhetssignal Läkemedelsordination Undersökningsresultat (labbsvar) - Klinisk kemi Status Ansluten Ansluten Ansluten Ansluten Ansluten Ansluten I test Under planering

30 Införandestöd - Inera Inera har tillsatt ett migreringsprojekt inom ramen för projektet Journal och läkemedel som kommer att kordinera arbetet med respektive landsting. Inera har gjort en inventering och kommer kontakta respektive landsting för planeringsmöte

31 Tre nya e-tjänster - bidrar till stärkt patientnytta och effektivare vård Vårdhändelser Formulärtjänst Ny Nationell patientöversikt

32 Tack! Anette Thalén Maria Berglund 1177 Vårdguiden

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster Diarienummer: S2011/5532/FS (delvis) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: 08-452 7176 Mob: 073-809 7174 www.cehis.se info@cehis.se Slutrapport Projektet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

Licensavtal avseende mjukvara för utveckling av tjänster för e-hälsa

Licensavtal avseende mjukvara för utveckling av tjänster för e-hälsa Landstingsstyrelsens förvaltning Strategisk IT i SLL TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-10 1 (7) LS 2015-0893 Handläggare: Anders Nyström Landstingsstyrelsen Licensavtal avseende mjukvara för utveckling av tjänster

Läs mer

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA 1 Innehåll 3 Inera i korthet 4 Styrelseordförande och vd har ordet 6 Journal via nätet ger pålästa och delaktiga patienter 8 Samlad läkemedelslista

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 1 Innehåll Inledning... 3 Tjänster grunden för systemintegrationen... 3 Tjänsteplattform... 3 Tjänstekontrakt... 4 Tjänster/API:er... 5 Koppling

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

ehälsa i landstingen

ehälsa i landstingen ehälsa i landstingen Augusti 2014 Inventering på uppdrag av SLIT-gruppen Sammanställd av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson 1(20) Innehåll Sammanfattning... 3 Fakta i sammadrag.... 3 Bakgrund... 4 Förutsättningar

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling

Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Workshop 26 augusti 11.15 Målsättning och tidplan Erfarenheter från pilottester Vad innebär version 1.0 Anslutningsprocessen Drift, förvaltning

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Datum: 2015-04-27 NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Innehållsförteckning Nulägesrapport av införandet av NPÖ i VGK... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 3.1 Kartläggningsenkät... 4

Läs mer

Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0

Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0 Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0 1. Inledning 2. Omfattningen av Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt (NPÖ) omfattar

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl. 10.30 Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

Beställning och svar inom laboratoriemedicin

Beställning och svar inom laboratoriemedicin KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ledning, 4p Ht 2005 Kursledare:

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

Den gemensamma elektroniska patientjournalen

Den gemensamma elektroniska patientjournalen Regelverket och IT-stöd 1417 Den gemensamma elektroniska patientjournalen Mikael Hoffmann, stiftelsen NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi, Linköping Per Magnusson, Järpens hälsocentral, Järpen Inledning

Läs mer

Rapport Intygstjänster 2013

Rapport Intygstjänster 2013 1 (24) 1 Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Mob: 070-661 62 59 Peter Lindgren Peter.lindgren@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Rapport Intygstjänster 2013

Läs mer

Förstudie Anhörig/brukarportal Ingrid von Sydow Omsorg och Äldreförvaltningen

Förstudie Anhörig/brukarportal Ingrid von Sydow Omsorg och Äldreförvaltningen Förstudie Anhörig/brukarportal Ingrid von Sydow Omsorg och Äldreförvaltningen 2013-06-26 Linköpings kommun linkoping.se Sammanfattning Detta är en förstudie som har genomförts under våren 2013 på uppdrag

Läs mer