E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster"

Transkript

1 E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster

2 Målbild i CeHis handlingsplan Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Individen når sina uppgifter på ett flertal olika sätt beroende på vad som passar personen bäst själv. Vårdgivaren tar ansvar för de uppgifter som avser respektive vårdgivares verksamhet, men individen som berörs har full tillgång till dem var som helst, hur som helst och när som helst. Individen kan sammanföra dem med egna uppgifter om den egna hälsan och avgör med vilka man vill dela sina uppgifter. Säkerhet och integritet är garanterad.

3 Nyttoeffekter för invånare/patient Förbättrad hälsa och livskvalitet Ökad medverkan och överblick i sin egen vård Ökad tillgänglighet till vården Valfrihet och flexibilitet Nyttoeffekter för vården Bättre användning av resurser Effektivare arbetssätt Ökad kvalitet i mötet med patienten Förbättrad patientsäkerhet

4 En perspektivförskjutning.. Patientens behov Patienten i centrum Patienten i teamet

5 Etablera kontakt Avslut Hälsointresserad Akut sjuk Vårdgivarbedömning Kroniskt sjuk Närstående Blivande förälder Åtgärder utförs, följs upp Vårdplan

6 Invånartjänster - en fantastisk historia

7 I förvaltning: NATIONELLA INVÅNARTJÄNSTER

8 En halv miljon besök per månad

9 9

10

11 UMOs ungdomspanel 200

12 1177 Vårdguiden på telefon 450 tusen samtal per månad 12

13 Tre samstämmiga kanaler Fråga 1177.se 1177s Rådgivningsstöd

14 5,5 miljoner besök per månad

15 Kvalitetssäkrat innehåll Skribenter förankrade i vården, patientnära exempelvis barnmorskor, allmänläkare, sjukgymnaster Granskare som är experter inom området, specialistläkare, ofta med uppdrag åt SBU, Socialstyrelsen eller liknande Redaktionsråd med bred kompetens Aktiv synpunktshantering Kontinuerlig uppdatering Sida 15

16 Sida 16

17

18

19

20 1,5 miljoner användarkonton

21

22

23

24 Temaområden

25 Nyhetsbrev och appar

26 Under utveckling: E-TJÄNSTER FÖR STÖD OCH BEHANDLING

27 Projektet E-tjänster för stöd och behandling Utvecklar en flexibel plattform för webbaserat stöd och behandling Säker inloggning genom Mina vårdkontakter (e-legitimation, SITHS) Ska hantera information och kommunikation i form av formulär, text, bild, film, ljud, självskattning, larmsignal Första version i början av nästa år. Piloter under våren. Breddinförande från slutet av nästa år Erbjuds landsting och regioner samt upphandlade entreprenörer Sannolikt anslutning till journalsystemen på sikt, för dokumentation och uppföljning

28 Aktuell för: Depression BUP Habilitering och hälsa Tinnitus Ätstörning Beroende osv

29 Hur ska behandlingsinnehåll hanteras? Vision: en app-store med beprövade behandlingsmoduler Behandlingsmoduler ska kunna användas för egenvård, patientutbildning, stöd och uppföljning, behandling som exempelvis internet-kbt osv Vilken instans kvalitetssäkrar behandlingsinnehåll? Vem förvaltar behandlingsinnehåll? Hur ska affärsmodellen se ut? Hur ger vi utrymme för innovation?

30 Under utveckling: JOURNAL PÅ NÄTET

31 Målbild i CeHis handlingsplan Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Individen når sina uppgifter på ett flertal olika sätt beroende på vad som passar personen bäst själv. Vårdgivaren tar ansvar för de uppgifter som avser respektive vårdgivares verksamhet, men individen som berörs har full tillgång till dem var som helst, hur som helst och när som helst ska alla invånare kunna ta del av delar av sin journal via Mina vårdkontakter 2017 ska alla invånare kunna ta del av all journalinformation från vård och omsorg via Mina vårdkontakter

32 Projektet Journal på nätet I projektet ingår både tjänsterna Vårdhändelser (Stockholm) och Journalen (Uppsala) Utgår från Handlingsplanens målbild samt en överenskommelse med Socialdepartementet Samfinansiering med E-hälsomyndigheten Lösningen ska ge patienter direktåtkomst till journalinformation via e-tjänster i Mina vårdkontakter samt leverera journalinformation till det kommande hälsokontot HälsaFörMig

33 Relationen till hälsokonto

34 Pionjärer Landstinget i Uppsala län (redan igång sedan över ett år) Norrbottens läns landsting (pilot i december 2013) Stockholms läns landsting (pilot i januari 2014) Region Skåne (mars 2014) Landstinget Jönköping (2014) Örebro läns landsting (2014) Västerbottens läns landsting (2014) Landstinget Västmanland (2014/2015) Stort intresse hos flera (Östergötland, Kronoberg, Halland, fler...?)

35 Regelverket i sammanfattning Alla vuxna (från 18 år) ser sina egna journaluppgifter Vårdnadshavare ser sina barns information till och med 12 år Barn och ungdomar år har ingen automatisk tillgång, och inte heller deras vårdnadshavare Möjlighet att dela hela eller delar av journalen med närstående Loggar över vem som tittat i journalen Möjlighet att ange avvikande mening

36 Valbart för varje vårdgivare Möjlighet att låta patienten välja om rådrum (14 dagars fördröjning) ska tillämpas Möjlighet att låta patienten välja om osignerad / ovidimerad information ska visas Möjlighet att dölja viss information med hjälp av sökordet Tidiga hypoteser Möjlighet att undanta vårdverksamheter och yrkeskategorier från direktåtkomst

37 Välj mellan försiktighetsoch öppenhetsprincipen

38

39 Översiktsbild utifrån en tidslinje

40 Varningstext vid osignerad information

41 Upplysning om att osignerad information finns, för dem som valt rådrum

42 Olika filtreringsmöjligheter

43

44

45 Välj att visa som graf

46 Dela journalen med andra

47 Försegla kontot, som skydd vid vanmakt

48 Arkitekturbild?!

49 Möjligheter Patenten får bättre överblick över sin hälsa och vårdsituation Patienten blir bättre informerad och därmed mer förberedd och motiverad Patienten upplever en ökad delaktighet i vården och kan vara medaktör Journalen fungerar som ett verktyg för samverkan mellan vårdgivare och vårdtagare Bättre efterlevnad till behandlingar, bättre medicinska resultat Närstående får möjlighet till delaktighet Vården blir mer begriplig och transparent Förtroendet för vården ökar 50% av invånarna tycker att det skulle vara bra att kunna läsa sin journal på Internet (Vårdbarometern 2012)

50 Frågeställningar och utmaningar System för menprövning Rådrum Barn och ungdomar, integritetsfrågor Ombud (till exempel vårdnadshavare) Spärrhantering Samtycken Loggar Säkerhet Nationellt fackspråk och informationsstruktur Patientens egenregistrerade information Forum för råd och stöd Beslutsoförmögna Personer i vanmaktssituationer Personer med psykisk sjukdom Risken för dubbel journalföring

51 Reflektioner En revolution för patienter och invånare Stärker delaktighet, medverkan och eget ansvar Skapar förutsättningar för ett ökat förtroende Förbättrar närståendes möjligheter till delaktighet MEN Måste bygga på frivillighet Lösningen måste vara flexibel Bör kombineras med möjligheten att få råd och stöd via exempelvis 1177

52 Dagens program 09:00 09:30 Välkommen och kaffe Presentation av deltagarna Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson tf. vd Inera Introduktion till Norska e-hälsosamarbetet Samarbete och handlingsplan Norsk Helsenett, ehelseavdelingen i Helsedirektoratet, KommIT Kommunenes Sentralforbund Nationell tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Inera Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista Jan-Olof Strandberg, Karina Tellinger, Mikael Johansson, område Vårdtjänster Inera Lunch E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område Invånartjänster Inera Kaffe, avslutande diskussion och summering

53 Följ vårt arbete på inera.se

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik SOI NYTT Sektionen för omvårdnadsinformatik Innehåll NR 1 April, 2013 Ledaren Nationell ehälsa 2012 Effekter av standardiserade vårdplaner Mot mer användbara ehälsosystem? O BS D! a ko gs at nf t a e ny

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Vad betyder innovationer för vården? Innovationer är nya verktyg och arbetssätt som leder till att patienten får en bättre och säkrare vård, och som

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer