Pilot Ny nationell patientöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pilot Ny nationell patientöversikt"

Transkript

1 Pilot Ny nationell patientöversikt 0

2 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1

3 Vad kan underlätta? Integrera de många systemen i ett bättre nytt gränssnitt. En sammanhållen inloggning. Grafik för snabb och enkel navigering. Hög prestanda. Patientsäkert Arbetsmiljövänligt Effektivt 2

4 Vad är viktigt för att det ska kunna ske? Vård- och omsorgsprofessionens medverkan. Krav på innehållet. Krav på prestandan. Vilka läkemedel? Vem har patienten besökt? Vilka prover har tagits? 3

5 Nya NPÖ är ett steg i rätt riktning Våra utmaningar rimmade med nya NPÖ s ambitioner. Kan nya NPÖ dessutom vara en hjälp vid driftproblem? Blir de kommande e-tjänsterna lik nya NPÖ? Vilka läkemedel? Vem har patienten besökt? Vilka prover har tagits? 4

6 Piloten Region Skåne Verifiera den tekniska integrationen med utvalda informationsmängder: - Vårddokumentation (från Melior o PMO) - Vårdkontakt (Pasis) - Utlåtande övriga undersökningar (RIS) - Utlåtande bilddiagnostik (RIS) - Diagnos (Pasis) - Uppmärksamhetssignal (Pasis) Verifiera att förväntad information presenteras på ett korrekt sätt Verifiera användarvänlighet och funktioner i e-tjänsten Samla in synpunkter avseende informationsmängder som tjänsten skulle kunna kompletteras med i nästa fas för att få ett bra stöd i vårdprocessen 5

7 Pilotdeltagare 10 personer olika yrkeskategorier 2 från Ängelholms kommun 1 privat vårdgivare Sjuksköterska Sjukgymnast Överläkare Distriktsläkare Kurator Undersköterska 6

8 Generella förändringar i NPÖ Ny filterfunktion, dvs möjlighet att begränsa urval av olika informationsmängder och vårdenheter Nytt användargränssnitt och nya symboler Ny tidslinje, där man får en överblick när i tiden händelser har inträffat Förbättrad översikt Möjliggör snabbare visning av information i och med att systemet hämtar data efter hand Genvägar till andra vårdtjänster 7

9 Visas i Piloten Pasis Samtliga vårdkontakter Samtliga diagnoser Uppmärksamhetssignal, Smitta (MRSA) RIS (undersökningsresultat) Samtliga bild undersökningar Samtliga övriga undersökningar Definitiva svar, dvs ej preliminära 8

10 Visas i Piloten Vårddokumentation: PMO Läkarjournal, sköterskejournal, paramedicinsk journal, psykosocial journal, UM-journal, H&H-journal, BVCjournal Sammanfattning Melior Samtliga Melioraktiviteter (709 st) under fliken Journal inklusive Tidiga Hypoteser 9

11 Visas i Piloten Omfattar Alla offentliga vårdenheter, undantaget BUP (5 st VE) Alla privata hälsovalsenheter (VC) Omfattar inte Privata specialistmottagningar 10

12 Skillnad i information Visas inte i Piloten - Listad Hälsovalsenhet ( Primärvård ) - Externa vårdgivare från Melior - Information från andra vårdgivare än RS 11

13 Att nå Piloten 12

14 Frågeställningar Basinformation Namn Yrkeskategori Befattning Ålder Antal år från klinisk erfarenhet Inledning Hade du några förväntningar när du loggade in i Ny Nationell Patientöversikt första gången? Om så vilka? Inloggning Hur fungerade inloggningen till Ny Nationell Patientöversikt? Om du haft problem med inloggningen, beskriv vilket problemet var (t ex SITHS-kort, medarbetaruppdrag, TGP eller annat). 13

15 Svarstider Upplevde du att du fick vänta länge innan informationen presenterades i ny Patientöversikten? Hur snabbt uppfattar du att informationen presenterades? Ange i sekunder? Upplevde du att nya Patientöversikten hade längre eller kortare svarstider än tidigare NPÖ? 14

16 Testdata Har du använt tjänsten med testpatienter och testdata eller har du använt tjänsten i kliniskt syfte med faktiska patienter? 15

17 Informationsmängder Informationsmängd Dokument Kontakter Övriga undersökningar Bilddiagnostik Diagnoser Uppmärksamhetssignal Information finns för aktuell patient (ange ja eller nej) Tagit del av (ange ja eller nej) 16

18 Innehåll och presentation Informationsmängd Dokument Synpunkter/kommentarer Kontakter Informationsmängd Övriga undersökningar Dokument Kontakter Bilddiagnostik Övriga undersökningar Information finns för aktuell patient (ange ja eller nej) Tagit del av (ange ja eller nej) Diagnoser Bilddiagnostik Diagnoser Uppmärksamhetssignal Uppmärksamhetssignal 17

19 Funktioner Funktioner Betygsätt 1-7, (7=högst betyg) Presentation av personuppgifter Synpunkter/kommentarer Vyn Alla händelser Tidslinje Filtrera urval Spärr Hjälp 18

20 Navigering och helhet Betygsätt 1-7, (7=högst betyg) Synpunkter/kommentarer Navigering Helhetsintryck 19

21 Slutfrågor Saknas det någon funktionalitet i Ny Nationell patientöversikt? Vad skulle du vilja utveckla eller förbättra i Nya NPÖ om du fick önska fritt utan tekniska och ekonomiska restriktioner? 20

22 Rapport och Tidplan Datainsamlingen kommer att ske genom att deltagarna individuellt med handledning besvarar ett antal frågeställningar Rapport Pilotstudien sammanfattas i en rapport. I rapporten beksrivs användningen av tjänsten samt brister i funktionalitet och användarvänlighet. Tidplan Produktionssättning och starten för pilottester var den 18 februari 2015, och pågick under februari och mars. 21

23 Synpunkter och önskemål Prestanda har varierat under piloten, både mellan olika tillfällen. Prestanda är prioritet ett. Filterfunktionen är bra men det finns behov av att kunna filtrera informationen även på Yrkesroll. Det finns också önskemål om att kunna spara sitt eget filter och att det används varje gång som en användare loggar in. Enkel (och säker) inloggning från journalsystemen, där man kan ta med sig patientens personnummer och slipper ange det på nytt i nya NPÖ. Det är viktigt att antalet klick hela tiden minimeras, inklusive vid inloggning. 22

24 Synpunkter och önskemål Uppmärksamhetssymbolen försvinner i sidhuvudet vid scrollning. Den måste placeras så att den alltid är synlig. Det finns önskemål om att på något sätt ge en indikation på vad som visas/inte visas i NPÖ2. Nya informationsmängder som önskas, förutom uppgifter om patientens Listning och Läkemedel är EKG och Mikrobiologi. Det har också från flera håll påtalats hur viktigt det är att kommunernas information finns med. 23

25 Reflektioner Frågeområden identifierade i oktober 2014 Pilotdeltagare klart december Åtkomst klart januari Testmiljö klart januari Produktionsmiljö klart 17 februari Tidplan slutdatum som kontinuerligt flyttas fram Avtal oklart 24

26 Slutsats Region Skåne väl förberedd när nya NPÖ rullas ut Tydlig bild av att kommunernas information är viktig för vår vårdpersonal Nya NPÖ ska testas vid krisövning i samband med driftstopp 25

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform vård All sjukvårdspersonal ska ha tillgång till vårdrelaterad information som ligger utanför journalsystemet information som är lättillgänglig, spårbar och tillförlitlig. En gemensam sökbar plattform och

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC

Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC ENKÄTREDOVISNING Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC ARBETSRAPPORT, AUGUSTI 2013 1 Förord Den här rapporten är ett arbetsmaterial som syftar till att belysa kommunernas IT-stöd för Barns behov

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan!

Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan! Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan! Sedan 2001 är IT och kommunikation på Vasakronan en integrerad enhet. Det gör att vi på ett enkelt sätt kan kombinera den

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Vår FQ-grupp Innehållsförteckning

Vår FQ-grupp Innehållsförteckning Vår FQ-grupp Innehållsförteckning Sida Inledning Syfte 4 När görs utvärderingen? 4 Hur mycket tid behövs? 4 Hur går det till? 4 Frågor att besvaras 6-10 Gruppens övergripande mål 6 Specifika kompetensmål

Läs mer

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Delrapport: Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 INLEDNING... 4 3 PRESENTERADE IT-STÖD... 5

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Får du lagom med tid hos doktorn? En kvalitativ innehållsanalys.

Får du lagom med tid hos doktorn? En kvalitativ innehållsanalys. Får du lagom med tid hos doktorn? En kvalitativ innehållsanalys. Vetenskapligt arbete inom specialistutbildningen i allmänmedicin Författare: Sofie Sandberg, ST läkare Svartbäckens VC, Uppsala, sfurustrand@hotmail.com

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer