Nationell patientöversikt Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell patientöversikt Användarmanual"

Transkript

1 Nationell patientöversikt Användarmanual Dokumentversion: Applikationsversion: 2.7 1

2 1. Innehållsförteckning 1. INLEDNING INLOGGNING BESKRIVNING VAL AV PATIENT SAMTYCKE TILL SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING SAMTYCKE TILL LÄKEMEDELSFÖRTECKNINGEN NÖDSITUATION ÖVERSIKT BESKRIVNING TIDSLINJEN FUNKTIONSFÖRKLARINGAR TOPPLISTEN - HUVUDMENY RUBRIK OCH HEMKNAPP SÖKFÄLTET Beskrivning av funktionalitet Egenskaper i sökfunktionen UPPMÄRKSAMHETSSYMBOLEN SPÄRRAD INFORMATION HJÄLP FILTRERA URVAL INFORMATION I NPÖ BESKRIVNING PERSONUPPGIFTER ALL DOKUMENTATION UPPMÄRKSAMHETSINFORMATION ADL BILDDIAGNOSTIK DIAGNOSER DOKUMENT FUNKTIONSTILLSTÅND KLINISK KEMI KONTAKTER LÄKEMEDEL PLAN LÄKEMEDELSFÖRTECKNINGEN VACCINATIONER ÖVRIGA UNDERSÖKNINGAR REVISIONSHISTORIK

3 1. Inledning Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner och privata vårdgivare om nedanstående villkor är uppfyllda: 1. Vårdgivaren är ansluten till nationell e-hälsa 2. Vårdenheten har tillgängliggjort sin journal för NPÖ 3. Vårdpersonalen är behörig att ta del av del eller all information i NPÖ 4. Uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med. 5. Uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården. 6. Patienten samtycker till det. 3

4 2. Inloggning 2.1 Beskrivning För att få åtkomst till NPÖ kan man antingen använda direktlänk via Sjunet är adressen eller gå via ett system som har länken inlagd, exempelvis ett journalsystem. Inloggning sker med SITHS-kort. Lokala begränsningar kan avgöra på vilka sätt man kan komma åt applikationen. Välj ett certifikat och klicka ok. Ange pinkod för SITHS-kort Välj medarbetaruppdrag ragg 4

5 Om valt medarbetaruppdrag inte medger åtkomst till NPÖ meddelas användaren om detta. Om fel uppstår när man har kommit till NPÖ via uthopp från annat system, så presenteras felmeddelande och sökfunktionen är avstängd. 5

6 2.2 Val av patient Fyll i personnummer på den patient du vill söka på. 6

7 2.3 Samtycke till sammanhållen journalföring Samtycke till sammanhållen journalföring ska registreras om det inte redan är gjort sedan tidigare. Ange om samtycket gäller: Endast mig eller all behörig personal på vårdenheten Till och med (ange datum) eller 1 vecka framåt Alternativet är att situationen är akut och samtycke inte kan inhämtas. Klicka då på den röda knappen Nödsituation till höger. 7

8 2.4 Samtycke till Läkemedelsförteckningen Samtycke som gäller Läkemedelsförteckningen (uthämtade läkemedel) från ehälsomyndigheten (LF) ska registreras om det inte redan är gjort sedan tidigare. Ange om samtycket avser: Engångssamtycke (Endast denna gång) Tillsvidaresamtycke (Tillsvidare) Engångssamtycke kan ges till samtlig hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att ta del av Läkemedelsförteckningen. Tillsvidaresamtycke för Läkemedelsförteckningen kan endast ges till hälso- och sjukvårdspersonal med personlig förskrivarkod. Samtyckesdialogen för Läkemedelsförteckningen från ehälsomyndigheten visas endast om du uppfyller reglerna för åtkomst. För att beviljas åtkomst måste minst en av användarens titlar i HSA vara någon av följande: Läkare Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Barnmorska Tandläkare Tandhygienist Om en användare har flera titlar i HSA, så kommer NPÖ att kontrollera varje titel var för sig. Förutom detta behöver även något av följande vara uppfyllt: 1. Om användaren har personlig förskrivarkod så får hen tillgång till LF, med valet att kunna registrera antingen engångs- eller tillsvidaresamtycke. 2. Om titel i HSA är någon av nedanstående så ges tillgång till LF, men ej valet att registrera tillsvidaresamtycke: Barnmorska Röntgensjuksköterska Sjuksköterska 3. Om användaren har en gruppförskrivarkod som är någon av nedanstående så ges tillgång till LF men utan möjlighet att registrera tillsvidaresamtycke: 8

9 Examinerad läkare som gör AT (AT-läkare) Examinerad läkare som saknar svensk legitimation och innehar vikariat Medicine studerande som innehar vikariat Examinerade nordiska läkare utan svensk legitimation Examinerade utomnordiska läkare utan svensk legitimation Diabetessköterskor Stomisköterskor Om en användare uppfyller flera av ovanstående kriterier så sker kontrollen i ovan nämnd ordning. 9

10 2.5 Nödsituation Vid en akut nödsituation då patientens samtycke inte har kunnat inhämtas, används den röda knappen Nödsituation. Åtkomst vid nödsituation gäller till klockan 23:59 innevarande dygn. Åtkomsten vid nödsituation måste bekräftas i en dialog där man även får reda på från vilka vårdgivare som information kommer att visas. 10

11 11

12 3. Översikt 3.1 Beskrivning När du sökt en patient och registrerat dennes samtycke får du upp en översikt. Här får du en överblick av det befintliga innehållet med de fem senaste händelserna listade (för diagnoser och klinisk kemi gäller en annan sorteringsordning se respektive avsnitt för mer information). För att se tidigare händelser kan du använda sidnavigationen under respektive lista. För att se alla händelser inom ett område klickar du på dess rubrik, t ex Diagnoser. Genom att klicka på en händelserad kommer du direkt till dess detaljvy. Under tidslinjen finns länkar till den information som inte visas i översikten på sidan. 12

13 3.2 Tidslinjen I tidslinjen kan du se när det finns inträffade händelser samt filtrera på tidsperiod. Då det finns händelser visas färgmarkeringar under respektive månad. Färgerna representerar olika typer av information. Ställ markören över en månad för att se hur många händelser som registrerats under tidsperioden. I tidslinjen kan du också filtrera händelser för en specifik tidsperiod. Markera en eller flera månader för att välja tidsperiod. Genom att markera ett årtal visas händelser för hela det året. För att ta bort ditt val av tidsperiod klickar du på markeringen i tidslinjen en gång till eller klickar på länken Återställ filter, strax ovanför tidslinjen. 13

14 4. Funktionsförklaringar 4.1 Topplisten - Huvudmeny Högst upp till höger i topplisten finns en meny med andra tillgängliga funktioner. Meny 4.2 Rubrik och hemknapp Under topplisten till vänster finns en hemknapp, som alltid tar dig tillbaka till översikten. Du kan även klicka på rubriken NATIONELL PATIENTÖVERSIKT för att komma tillbaka till översikten. Hemknapp 14

15 4.3 Sökfältet Bredvid Hemknappen finns sökfältet som används för att söka i samtlig information som är hämtad om en patient, se skärmdump nedan. Funktionen är ny från NPÖ 2.7. Sökningen påbörjas direkt när användaren har skrivit i sökfältet, inget knapptryck behövs för att starta sökningen. Sökfunktionen fungerar tillsammans med filtrering på respektive informationsmängd Beskrivning av funktionalitet Söker i alla fält Sökfunktionen går igenom all information som är hämtad om en patient och söker i alla fält som visas i applikationen. Det innebär både rent innehållsmässiga fält som exempelvis: rubriker, beskrivningar och värden, likväl som beskrivande fält som exempelvis: vårdenhet, ansvarig, tidpunkt. Exempel: söker man efter Läkare så kan man enkelt hitta poster som är skrivna av läkare. Sök-logik är ELLER Om man skriver in två eller fler ord så visas alla träffar som har något av orden i något av fälten Exempel: Skriv in båda orden Läkare Diabetes så visas sökträffar som innehåller Läkare och sökträffar som innehåller Diabetes blandat. LIKE-sökning Sökfunktionen ger träff på del av ord. Exempel: Skriv in ordet Diab så visas sökträffar som innehåller Diabetes Case in-sensitive Med det menas att stora och små bokstäver spelar ingen roll Exempel: Skriv in multidisciplinär så visas sökträffar på dokument som innehåller multidisciplinär, Multidisciplinär och MULTIDISCIPLINÄR 15

16 4.3.2 Egenskaper i sökfunktionen Den första versionen av sökfunktionen har följande egenskaper/begränsningar: Söksträngen är begränsad till 200 tecken Information som hämtas från vårdsystem men som inte visas på skärmen är undantagna från sökningen XML-taggar för DocBook (formatering av text) ger i denna version träff om sökresultatet innehåller de orden, ex docbook eller title Inget stöd för sök-tecken i denna version (&, +,, osv. som används i andra sammanhang) Angående sökfunktionen och visning på Nivå 1: o Sökresultatet kan idag inte visas på nivå 1. Om man befinner sig på nivå 1 och använder sökfältet, så visas resultatet i kategori Alla dokument på nivå 2. Samtliga poster som visas för användaren kommer som alltid att loggas till Säkerhetstjänster. o Om man befinner sig någon annanstans i applikationen så är man kvar och sökresultatet visas i aktuell vy. 16

17 4.3 Uppmärksamhetssymbolen Under topplisten till höger finns en symbol för uppmärksamhetssignal. Den visar om det finns någon uppmärksamhetssignal registrerad för vård- och omsorgstagaren. Genom att klicka på den kommer du direkt till vyn för uppmärksamhetssignal. Uppmärksamhetssignal Uppmärksamhetssignalerna har klassificerats av levererande vårdsystem och presenteras utifrån överkänslighet, ej strukturanpassad, sjukdom/behandling, smitta och vårdbegränsning. Bredvid varje tabell är motsvarande del av symbolen tänd. Om det saknas information för en viss typ av uppmärksamhetssignal är motsvarande del av symbolen grå. Inom varje tabell är raderna sorterade så att gällande uppmärksamhetssignaler kommer överst och inaktuella längst ner. Överkänslighet är sorterad på allvarlighetsgrad i ordningen livshotande, skadande och besvärande. Visshetsgraden för överkänslighet kan vara misstänkt, trolig eller konstaterad. I tabellen för smitta anges smittväg hur den uppmärksammade sjukdomen smittar. Med inaktuell menas att uppmärksammat förhållande inte längre är aktuellt trots att angiven giltighetstid inte gått ut. Uppmärksamhetssymbolen är indelad i följande klassificeringar: 17

18 4.4 Spärrad information Under topplisten till höger finns en hänglåssymbol. Hänglåset visas endast om det finns spärrad information för patienten. Det innebär att patienter har valt att inte all information ska visas. Spärrad information 4.5 Hjälp Under topplisten till höger finns länkar till hjälp och nyheter. Hjälpfunktionen är utformad så att rätt hjälp alltid öppnas utifrån den funktion man befinner sig i när man klickar på hjälplänken. Informationen i hjälpfunktionen finns även att tillgå som dokument, kontakta din lokala NPÖförvaltare. Nyheterna beskriver förändringar som skett i applikationen. Hjälp och Nyheter 18

19 4.6 Filtrera urval När du valt en specifik information kan du välja att filtrera urvalet. Vad du kan filtrera på beror på typen av information. När du klickar på länken Filtrera urval fälls urvalen ned. Filter på urval fungerar tillsammans med sökfunktionen i NPÖ, se kapitel 4.3. Filtrera urval Markera den information/klickrutor som du vill ska visas i ditt urval. Välj vad du vill se i ditt urval 19

20 5. Information i NPÖ 5.1 Beskrivning Strukturen för presentationen i NPÖ är i stort sett densamma för all information. Genom att klicka på en händelse i en lista får du upp en mer detaljerad vy för den valda händelsen till höger. I NPÖ visas information för innevarande år, samt historik 3 år bakåt i tiden (från 1 januari innevarande år) för samtliga informationsmängder med följande undantag: Klinisk kemi - 1 år Läkemedelshistorik - 5 år Uppmärksamhetssignal har ingen tidsgräns Uthämtade läkemedel är alltid 15 månader från dagens datum (hämtas från ehälsomyndigheten via läkemedelsförteckningen) När det gäller vårdkontakter betyder detta att framtida vårdkontakter som är registrerade eller ändrade under de 3 senaste åren, från 1 januari innevarande år, kommer att visas i NPÖ. Grundvy Det finns en grundvy för varje avsnitt. En grundvy visar samtliga händelser inom den valda informationen, t ex inom diagnoser, se nedan. Grundvy 20

21 Detaljvy Det finns en detaljvy för alla händelser av information. Detaljvyn visar samtlig information kring en specifik händelse. Detaljvy 21

22 Bläddrafunktion En grundvy kan innehålla fler händelser än vad som ryms på en sida. Vid de tillfällen som detta förekommer visas en sidomarkering som anger hur många sidor det finns, samt vilken sida du befinner dig på. Genom att klicka på pilarna bläddrar du dig framåt eller bakåt bland händelserna. Bläddrafunktion 22

23 5.2 Personuppgifter Grundvy Personuppgifter visar information om patienten. 23

24 5.3 All dokumentation Grundvy Vyn all dokumentation innehåller all information. Informationen visas i en lista och är indelad kronologiskt efter år. Då du väljer att klicka på en händelse kommer du till detaljvyn för just den händelsen. 24

25 5.4 Uppmärksamhetsinformation Grundvy Grundvyn för uppmärksamhetsinformation visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande uppmärksamhetsinformation. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 25

26 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig uppmärksamhetsinformation om vald händelse. För att stänga detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 26

27 5.5 ADL Grundvy Grundvyn för ADL visar övergripande information om patientens publicerade händelser rörande aktiviteter i dagliga livet. Information visas för innevarande år och tre år bakåt i tiden. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. ADL sorteras per datum. 27

28 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om aktiviteter i dagliga livet för vald händelse. Med ansvarig menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av ADL-status. För att stänga detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 28

29 5.6 Bilddiagnostik Grundvy Grundvyn för bilddiagnostik visar övergripande information om patientens publicerade händelser rörande bildrelaterade undersökningar, t ex röntgen, ultraljud, CT osv. Information visas för innevarande år och tre år bakåt i tiden. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 29

30 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om bildrelaterade undersökningar för vald händelse. Beställare är den vårdenhet och vårdpersonal som beställt undersökningen. Utförare avser den vårdenhet och vårdpersonal som utfört undersökningen. För att stänga detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 30

31 5.7 Diagnoser Grundvy Grundvyn för diagnoser visar övergripande information om patientens publicerade händelser rörande diagnos. Information visas för innevarande år och tre år bakåt i tiden. Diagnoserna är klassificerade i diagnostyperna kronisk diagnos, huvuddiagnos eller bidiagnos. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. Diagnoserna sorteras enligt ordningen kronisk, huvuddiagnos, bidiagnos och därefter på datum om ingen annan sorteringsordning valts i gränssnittet. 31

32 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om diagnosen för vald händelse. Med ansvarig menas den vårdenhet och vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av diagnosen. För att stänga detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 32

33 5.8 Dokument Grundvy Grundvyn för dokument visar övergripande information om patientens publicerade händelser rörande vårddokument. Information visas för innevarande år och tre år bakåt i tiden. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 33

34 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om dokumentet för vald händelse. Med ansvarig menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av dokumentet. För att stänga detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 34

35 5.9 Funktionstillstånd Grundvy Grundvyn för funktionstillstånd visar övergripande information om patientens publicerade händelser rörande funktionstillstånd. Information visas för innevarande år och tre år bakåt i tiden. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 35

36 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om funktionstillstånd för vald händelse. Med ansvarig menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av funktionstillståndet. För att stänga detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 36

37 5.10 Klinisk kemi Grundvy Grundvyn för klinisk kemi visar övergripande information om patientens publicerade händelser rörande undersökningsresultat för klinisk kemi. Information visas för innevarande år och ett år bakåt i tiden. Du kan också klicka på K-symbolen längst till vänster för att komma till en kumulativ lista, där undersökningsresultaten kan följas över tiden. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. Klinisk kemi sorteras enligt en sorteringsordning som finns bestämd inom NPU-kodsförvaltningen. Om ett prov har en NPU-kod som inte finns med i sorteringslistan eller saknar NPU-kod så sorteras den i bokstavsordning efter alla prover som har en bestämd sortering enligt listan. 37

38 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om analysen för vald händelse. Kommentar/Utlåtande är en sammanslagning av analyskommentar, svarskommentar och utlåtande. Färgen på analysen visar om värdet är inom referensintervall (svart) eller utom referensintervall (rött och med asterisk *). Beställare är den vårdenhet och vårdpersonal som beställt klinisk kemiundersökning. Utförare avser den vårdenhet och vårdpersonal som utfört klinisk kemi-undersökning. För att stänga detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 38

39 Kumulativ lista Detaljvy Detaljvyn för kumulativ lista visar information om samtliga publicerade resultat för vald analys över tiden. Färgen på analysen visar om värdet är inom referensintervall (svart) eller utom referensintervall (rött och med asterisk *). Markera ett värde med muspekaren för att se referensintervall och måttenhet. Genom att skrolla horisontellt kan du gå fram och tillbaka i tiden. Klicka på ett värde för att komma till detaljvyn för analysen. Då det finns en kommentar till ett värde syns en dokumentsymbol till höger om datumet. Då du för muspekaren över värdena i denna kolumn öppnas en informationsruta där man kan utläsa om det finns en kommentar eller inte. För att stänga den kumulativa listan klickar du på krysset i övre högra hörnet. Kommentar finns att läsa i detaljvyn 39

40 5.11 Kontakter Grundvy Grundvyn för kontakter visar övergripande information om patientens publicerade händelser rörande genomförda och kommande kontakter. Information visas för innevarande år och tre år bakåt i tiden. Endast de kontakter som vårdgivaren bedömer meningsfulla för andra vårdgivare att ta del av finns i NPÖ. Det kan innebära att vissa (frekventa) kontakter utelämnas om de är av daglig intern vård- eller omsorgskaraktär. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 40

41 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om kontakten för vald händelse. Med ansvarig menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av kontakten. För att stänga detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 41

42 5.12 Läkemedel Grundvy Grundvyn för läkemedel visar övergripande information om patientens publicerade händelser rörande förskrivna läkemedel. Information visas för innevarande år och fem år bakåt i tiden. Kolumnen O/F står för ordinerat respektive förskrivet läkemedel. Senast ändrad avser ordinerat datum eller förskrivet datum. Makulerade läkemedel markeras genom att texten på raden är överstruken. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 42

43 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om läkemedlet för vald händelse. Med ansvarig menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av det läkemedlet. För att stänga detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 43

44 5.13 Plan Grundvy Grundvyn för plan visar övergripande information om patientens publicerade händelser rörande planer. Information visas för innevarande år och tre år bakåt i tiden. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 44

45 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om planen för vald händelse. Det kan även finnas en länk till en extern information. Med ansvarig menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av planen. För att stänga detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 45

46 Bilagor En vårdplan kan innehålla information i en eller flera bilagor. För att visa innehållet i en bilaga klickar du på den markerade länken. För att stänga bilagan klickar du på krysset i övre högra hörnet. 46

47 5.14 Läkemedelsförteckningen Grundvy Grundvyn för läkemedelsförteckningen visar övergripande information om patientens alla händelser för de senaste 15 månaderna från Läkemedelsförteckningen. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 47

48 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om det uthämtade läkemedlet från läkemedelsförteckningen för vald händelse. Med förskrivare menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för förskrivningen som ligger till grund för det uthämtade läkemedlet från läkemedelsförteckningen. För att stänga detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 48

49 5.15 Vaccinationer Grundvy Grundvyn för vaccinationer visar övergripande information om patientens publicerade händelser rörande vaccinationer. Information visas för innevarande år och tre år bakåt i tiden. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 49

50 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om vaccinationen för vald händelse. Ordinatör är den vårdenhet och vårdpersonal som ordinerar vaccinationen enligt behov eller beslutat vaccinationsprogram. Utförare avser den vårdenhet och vårdpersonal som utfört vaccinationen. För att stänga detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 50

51 5.16 Övriga undersökningar Grundvy Grundvyn för övriga undersökningar visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande övriga undersökningar. Information visas för innevarande år och tre år bakåt i tiden. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 51

52 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om övrig undersökning för vald händelse. Beställare är den vårdenhet och vårdpersonal som beställt undersökningen. Utförare avser den vårdenhet och vårdpersonal som utfört undersökningen. För att stänga detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 52

53 6. Revisionshistorik Dokumentversion Datum Kommentar Version efter release av NPÖ Uppdateringar efter release 2.1: - Hantering av bilagor (5.13) - Förtydligande av tidsaspekten på informationsmängder (5.1) - Förtydligande av sorteringsordning (3.1) - Uppdatering skärmbilder för att visa versionsnummer och nyheter - Lagt till information om nyheter Justeringar efter granskning Uppdateringar efter release 2.2: - Felhantering kring uthopp och fel medarbetaruppdrag (2.1) - Samtyckeshantering mot läkemedelsförteckningen (2.4) - Förtydliganden av historik (5.1) - Uppdateringar av skärmbilder (flera) Uppdaterat information om giltighetstid för nödöppning Uppdaterat med NPÖ 2.7. Nytt är sökfunktionen Uppdaterat bilder i kapitel 3 och 4 att visa toppbar från version 2.7. Ingen uppdatering av beskrivning. Feedback eller rättelser till denna användarmanual kan anmälas till Nationell Kundservice hos Inera ( 53

Nationell patientöversikt Användarmanual 2.0 2015-11-23

Nationell patientöversikt Användarmanual 2.0 2015-11-23 Nationell patientöversikt Användarmanual 2.0 2015-11-23 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. INLOGGNING... 4 2.1 BESKRIVNING... 4 2.2 VAL AV PATIENT... 5 2.3 SAMTYCKE TILL SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING...

Läs mer

Nationell patientöversikt NPÖ

Nationell patientöversikt NPÖ 1 (12) Nationell patientöversikt NPÖ NPÖ är en nationell tjänst där vårdgivare (landsting och privata) och kommuner delar patientinformation Vårdgivare och kommuner publicerar upp information till den

Läs mer

Användarmanual för NPÖ. (kortversion)

Användarmanual för NPÖ. (kortversion) Användarmanual för NPÖ (kortversion) 1 Säker identifiering Innebär användning av RS-kort kombinerat med pinkod. Elektronisk tjänstelegitimation i Region Skåne RS-kort innehåller certifikat för inloggning,

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler SIEview är en webbapplikation som visar upp information från Melior-databaser i hela regionen. SIEview består av två delar SIEview-översikt och Patientjournal SIEview - patientöversikt nås via knappen

Läs mer

Felsökningsunderlag. för Nationell patientöversikt, NPÖ. Dokumentationsversion 3.0 Datum

Felsökningsunderlag. för Nationell patientöversikt, NPÖ. Dokumentationsversion 3.0 Datum Felsökningsunderlag för Nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentationsversion 3.0 Datum Innehåll 1 Beskrivning av felmeddelanden i NPÖ (Nationell patientöversikt)... 3 1.1 Allmän information om NPÖ2...

Läs mer

Nationell PatientÖversikt (NPÖ)

Nationell PatientÖversikt (NPÖ) Nationell PatientÖversikt (NPÖ) Säker identifiering Innebär användning av e-id kort kombinerat med pin-kod. Elektronisk tjänstelegitimation i VGR - TjänsteID+ innehåller certifikat för inloggning, signering

Läs mer

NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt

NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt Vad är NPÖ? Tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02 NPÖ NPÖ ur ett användningsperspektiv Sammanhållen journalföring enligt Patientdatalagen Informationsåtkomst över vårdgivargränser Patientens samtycke krävs vid åtkomst Nationell, regional och lokal patientöversikt

Läs mer

1. Snabbstartsguide, kom igång med Pascal

1. Snabbstartsguide, kom igång med Pascal 1. Snabbstartsguide, kom igång med Pascal Här får du en snabbintroduktion till verktyget och lär dig var du hittar olika funktioner. Vill du veta mer och de olika funktionerna kan du gå in under respektive

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Patientfall Astrid. Astrid Andersson, 78 år. Ensamboende i lägenhet. Änka sedan 5 år, dotter och son. Inga hemtjänstinsatser

Patientfall Astrid. Astrid Andersson, 78 år. Ensamboende i lägenhet. Änka sedan 5 år, dotter och son. Inga hemtjänstinsatser Patientfall Astrid Astrid Andersson, 78 år Ensamboende i lägenhet Änka sedan 5 år, dotter och son Inga hemtjänstinsatser Tidigare:Insulinbehandlad diabetes, högt blodtryck Astrid ramlar i hemmet och förs

Läs mer

Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell patientöversikt

Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell patientöversikt Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Referenser... 2 2. Applikationsbeskrivning... 2 3. Servicenivåer

Läs mer

Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0

Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0 Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0 1. Inledning 2. Omfattningen av Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt (NPÖ) omfattar

Läs mer

SIEview. Version 1.1. Användarmanual

SIEview. Version 1.1. Användarmanual SIEview Version 1.1 Användarmanual 2 (29) Innehållsförteckning 1 Generell introduktion SIEview... 3 1.1 Söknivåer... 4 1.2 Spärrad folder... 4 2 Patientöversikten... 5 2.1 Patientuppgifter... 6 2.2 Vårdkontakter...

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Användarmanual. Webcert frågor och svar

Användarmanual. Webcert frågor och svar Användarmanual Webcert frågor och svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Om Webcert... 2 1.2. Syfte och målgrupp... 2 1.3. Referenser... 3 1.4. Versionshistorik... 3 2. Roller och behörigheter

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Användarmanual. Webcert fråga-svar

Användarmanual. Webcert fråga-svar Användarmanual Webcert fråga-svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Målgrupp... 2 1.3 Referenser... 3 1.3.1 Tjänstereferenser... 3 1.3.2 Dokumentationsreferenser... 3 1.3.3 Övriga

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

Användarmanual. Webcert fråga-svar

Användarmanual. Webcert fråga-svar Användarmanual Webcert fråga-svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Om Webcert... 2 1.2. Syfte och målgrupp... 2 1.3. Referenser... 3 1.4. Versionshistorik... 3 2. Roller och behörigheter i Webcert...

Läs mer

Är IT en hjälp i vården? Hur hanteras patientsäkerheten i ett nationellt perspektiv?

Är IT en hjälp i vården? Hur hanteras patientsäkerheten i ett nationellt perspektiv? Är IT en hjälp i vården? Hur hanteras patientsäkerheten i ett nationellt perspektiv? Björn Strihagen, civilingenjör (bjorn08@strihagen.se) Projektledare NOD (Nationell ordinationsdatabas för läkemedel)

Läs mer

Sammanhållen Vaccinationsinformation i Svevac. Version P1.0

Sammanhållen Vaccinationsinformation i Svevac. Version P1.0 Sammanhållen Vaccinationsinformation i Svevac Version P1.0 Innehåll Sammanhållen vaccinationsinformation Svevac... 2 1.1 Spärr och samtycke till sammanhållen vaccinationsinformation... 2 1.2 Spärr... 4

Läs mer

Utbildningsmaterial. Infomedix Klinik portal för. läkarstudenter termin 3

Utbildningsmaterial. Infomedix Klinik portal för. läkarstudenter termin 3 Utbildningsmaterial Infomedix Klinik portal för läkarstudenter termin 3 Innehåll Tillhörighet, Registrering och Listning... 3 Sök patient... 5 Enkel personsök... 5 Historiklista... 5 Platslista/Kalladelista...

Läs mer

Rapport Kartläggning användandet av NPÖ i Örebro län v 40, 2014

Rapport Kartläggning användandet av NPÖ i Örebro län v 40, 2014 Rapport Kartläggning användandet av NPÖ i Örebro län v 40, 2014 Projekt Sammanhållen vård och omsorg Anna-Karin Karlsson Lindell Annika Friberg 2014-11-06 1 2 Kartläggning av NPÖ i Örebro län Bakgrund

Läs mer

Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting

Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Slottet Svampen Wadköping Örebro läns förutsättningar 3 sjukhus 30 vårdcentraler i landstingsregi 4 privata vårdcentraler 12 kommuner 3 privat utförare

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Nationell Patientöversikt Vad är det? Otto Medin, Sr Sales Engineer InterSystems Corporation

Nationell Patientöversikt Vad är det? Otto Medin, Sr Sales Engineer InterSystems Corporation Nationell Patientöversikt Vad är det? Otto Medin, Sr Sales Engineer InterSystems Corporation Nationell Patientöversikt 1. Bakgrund & Introduktion 2. Mål & Innehåll 3. Säkerhet & Sekretess 4. Demo 5. Arkitektur

Läs mer

Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13

Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13 Handbok Aktuell besökslista Aktuell besökslista Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13 PASiSW_besokslista

Läs mer

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida Användarhandledning Socialtjänstens medborgarsida Versionshistorik Version Beskrivning Författare Datum 1 Dokument upprättas Angelika Svahn 2015-08-20 Sida 2 av 19 Innehåll Versionshistorik... 2 Inledning...

Läs mer

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet För att uppmärksamma dig som använder Pascal på de vanligaste problemen och riskerna som finns och hur du lättast kommer runt dem. Innehållsförteckning 1 Dosreceptet

Läs mer

PMO-guide primärvården

PMO-guide primärvården Vaccination Registreringar på andra enheter visas när du klickar på. Detta måste göras varje gång du öppnar journalen. För mer information se guiden Huset. Registrera vaccination i Svevac Enligt ackrediteringsvillkoren

Läs mer

Användarmanual. Webcert fråga-svar

Användarmanual. Webcert fråga-svar Användarmanual Webcert fråga-svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Målgrupp... 2 1.3 Referenser... 3 1.3.1 Tjänstereferenser... 3 1.3.2 Dokumentationsreferenser... 3 1.3.3 Övriga

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. På dina villkor. Med sammanhållen journalföring kan den som vårdar dig se vilken

Läs mer

Manual - Inloggning. Svevac

Manual - Inloggning. Svevac Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontaktuppgifter till Ineras kundservice:

Läs mer

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Bakgrund Agenda Sammanhållen journalföring Vad är NPÖ Vilka är anslutna? Vad krävs för att få/kunna

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Pascal. Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD. Version 0.9

Pascal. Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD. Version 0.9 Pascal Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD Version 0.9 Innehållsförteckning 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Revisionsinformation... 3 1.2 Syfte och omfattning... 3 1.3 Teckenförklaringar...

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Version 3.1.1 2017-03-03 Inledning Detta dokument ger praktisk information till användare om hur ett konto skapas för rapportering till vaccinationsregistret.

Läs mer

Användarmanual. Webcert integration

Användarmanual. Webcert integration Användarmanual Webcert integration Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Referenser... 4 1.3.1 Tjänstereferenser... 4 1.3.2 Dokumentationsreferenser... 4 1.3.3 Övriga

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården och tandvården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer

Läs mer

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet 1 (8) Anvisning för e-tjänsten Journalen Version 1.5 Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Användarmanual Care Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Logga in i Care 1. Öppna din webbläsare 2. Skriv in webbadressen care.apoex.se.

Läs mer

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Alla e-tjänstekort behöver kontrolleras innan kortkrav införs på enheten. Kontrollera extra noga Om ett e-tjänstekort har en kortare giltighetstid än

Läs mer

Nyheter i Pascal från 28 september

Nyheter i Pascal från 28 september Nyheter i Pascal från 28 september Registrera och ordinera i ett flöde Förbereda Att förbereda uppgifter till en ny dospatient Användare utan personlig förskrivarkod kan förbereda uppgifter inför registrering

Läs mer

Extern dialog för Samtycke och vårdrelation. Säkerhetstjänster

Extern dialog för Samtycke och vårdrelation. Säkerhetstjänster Extern dialog för Samtycke och vårdrelation Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 1.1 Allmänt... 4 1.2 Konventioner... 4 1.3 Referenser... 4 3 Webbsidegränssnittet 5 3.1 Förutsättningar... 5 3.2 Gränssnittsspecifikation...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Läkemedelsförteckningen via Melior och Profdocs Journal III, användarmanual

Läkemedelsförteckningen via Melior och Profdocs Journal III, användarmanual Läkemedelsförteckningen via Melior och Profdocs Journal III, användarmanual 1 Innehållsförteckning Vad är Läkemedelsförteckningen (LF) 2 Vad innehåller LF 3 Åtkomst och Samtycke 4 Användningsområden 5

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m.

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Manual 5 6 Svevac Lathund Innehåll Kontakt... 1 Logga in... 2 Byte av lösenord... 2 SÖK-funktion... 2 Ny person... 3 Regler vid uppdatering vid person-, samordnings- och reservnummer... 3 Samtycke... 3

Läs mer

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare]

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare] Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny förskrivare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Användarmanualen. Visma Enterprise Content Search. Standard Version 2.0 for Platina. Version 1.1

Användarmanualen. Visma Enterprise Content Search. Standard Version 2.0 for Platina. Version 1.1 Användarmanualen Visma Enterprise Content Search Standard Version 2.0 for Platina Version 1.1 Innehållsförteckning 1 Ändringshistorik... 4 2 Introduktion... 5 2.1 Ikoner... 5 2.1.1 Allmänt... 5 2.1.2 Sökresultat...

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

RIKTLINJE NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ)

RIKTLINJE NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ) STYRDOKUMENT RIKTLINJE NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ) 2017-2018 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinje Riktlinje Nationella Patient 2017-01-23 KS 17 KS

Läs mer

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Nätverksträff maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Stimulansbidrag kommuner 5 målområden ehälsa E-tjänster för medborgarna Säker roll- och behörighetsidentifikation Övergång till digitala trygghetslarm

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen. SITHS i Easy SITHS Förvaltning Senast ändrad 2015-06-11. Sid 1/9

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen. SITHS i Easy SITHS Förvaltning Senast ändrad 2015-06-11. Sid 1/9 SITHS i Easy Handledning i hanteringen av Självdeklarationen Sid 1/9 Innehållsförteckning Förutsättningar för att hantera Självdeklarationen i Easy... 3 1. Hantera Självdeklarationen i Easy... 4 2. Dokumenthantering...

Läs mer

Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x

Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x Vad är Insyn App? ipad App för läsning av de dokument som finns publicerade i Insyn på www.insynsverige.se. Stöd för anteckningar. Läsning Online och Offline.

Läs mer

Förtroende- rapportering. Manual

Förtroende- rapportering. Manual Förtroende- rapportering Medarbetare Manual Version 2012.0 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 5 Visa... 5 Redigera...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Lathund. Sök tandvårdsintyg. i Tandvårdsfönster

Lathund. Sök tandvårdsintyg. i Tandvårdsfönster 1 (11) Lathund Sök tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster Sida 1/11 2 (11) Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Logga in i Tandvårdsfönster...4 3 Sök intyg...6 3.1 Exportera till Excel... 10 4 Ändra aktuellt

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

combine version 1.8 I denna text kommer ni finna information som berör uppdateringen av Pulsen Combine utförarproduktion 1.7 till 1.8.

combine version 1.8 I denna text kommer ni finna information som berör uppdateringen av Pulsen Combine utförarproduktion 1.7 till 1.8. 1(11) SOCIAL OMSORG Kristoffer Helgesson combine version 1.8 I denna text kommer ni finna information som berör uppdateringen av Pulsen Combine utförarproduktion 1.7 till 1.8. Sortering av adresser vid

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Manual till ApoEx beställningssystem Care

Manual till ApoEx beställningssystem Care Har du frågor eller behöver hjälp? Ring oss så hjälper vi dig. 010-10 10 222 Manual till ApoEx beställningssystem Care Skriv enkelt ut e-recept, beställ förbrukningsmaterial och läkemedel. Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm,

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm, Manual Invånare Stöd och Behandling release 1.8 Stockholm, 2016-09-29 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Anni Axelsson Upprättat dokument 0.2 Anni Axelsson Uppdaterad utifrån förändringar

Läs mer

Användarmanual för Centeped

Användarmanual för Centeped Användarmanual för Centeped Sid 1/12 Innehållsförteckning 1. Programstart...3 2. Systemkrav...3 3. Manual...3 4. Nyheter...3 5. Komma igång...3 5.1 Inloggning...3 5.2 Rollbeskrivning...4 5.3 Lokal administratör...4

Läs mer

Portförändringar. Säkerhetstjänster 2.1 och framåt

Portförändringar. Säkerhetstjänster 2.1 och framåt Portförändringar Säkerhetstjänster 2.1 och framåt Innehållsförteckning 1. Säkerhetstjänster 2.1 införs... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Brandväggsöppningar... 3 1.3. Test att brandväggsöppningarna för Säkerhetstjänster

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Öppna och ta del av de vanligaste frågorna och svaren Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre helhet. Sammanhållen

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06 Tillvalsbeskrivning Procapita Vård och Omsorg Version 9.3 2014-05-06 Sida 2/22 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

IVT Online manual Att göra en beställning

IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online Att göra en beställning Januari 2013 Innehållsförteckning Start Logga in i IVT Online 4 Startsidan 5-6 Söka produkter Att söka en produkt 7-8 Infoknappen

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare är det redan verklighet. Du

Läs mer

Nitha Kunskapsbank Manual

Nitha Kunskapsbank Manual Nitha Kunskapsbank Innehållsförteckning Nitha Kunskapsbank...1 1 Inledning och läsanvisning...2 2 Att arbeta i Nitha...3 3 Funktioner i Nitha Kunskapsbank...4 3.1 Startsidan... 4 3.2 Logga in i Nitha kunskapsbank...

Läs mer

Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination

Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination Nedan kan du ta del av svaren på många av de frågor som ställts under utbildningen avseende användandet av Pascal. Dokumentet uppdateras

Läs mer