Nationell patientöversikt Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell patientöversikt Användarmanual 2.0 2015-11-23"

Transkript

1 Nationell patientöversikt Användarmanual

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING INLOGGNING BESKRIVNING VAL AV PATIENT SAMTYCKE TILL SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING SAMTYCKE TILL LÄKEMEDELSFÖRTECKNINGEN NÖDSITUATION ÖVERSIKT BESKRIVNING TIDSLINJEN FUNKTIONSFÖRKLARINGAR TOPPLISTEN - HUVUDMENY RUBRIK OCH HEMKNAPP UPPMÄRKSAMHETSSYMBOLEN SPÄRRAD INFORMATION HJÄLP FILTRERA URVAL INFORMATION I NPÖ BESKRIVNING PERSONUPPGIFTER ALL DOKUMENTATION UPPMÄRKSAMHETSINFORMATION ADL BILDDIAGNOSTIK DIAGNOSER DOKUMENT FUNKTIONSTILLSTÅND KLINISK KEMI KONTAKTER LÄKEMEDEL PLAN UTHÄMTADE LÄKEMEDEL VACCINATIONER ÖVRIGA UNDERSÖKNINGAR

3 1. Inledning Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner och privata vårdgivare om nedanstående villkor är uppfyllda: 1. Uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med. 2. Uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården. 3. Patienten samtycker till det. 3

4 2. Inloggning 2.1 Beskrivning För att få åtkomst till NPÖ 2.0 kan man antingen använda direktlänk via Sjunet är adressen eller gå via ett system som har länken inlagd, exempelvis ett journalsystem. Inloggning sker med SITHS-kort. Välj ett certifikat och klicka ok. Ange pinkod för SITHS-kort Välj medarbetaruppdrag ragg 4

5 2.2 Val av patient Fyll i personnummer på den patient du vill söka på. Ange personnummer ååååmmddnnnn 5

6 2.3 Samtycke till sammanhållen journalföring Samtycke till sammanhållen journalföring ska registreras om det inte redan är gjort sedan tidigare. Ange om samtycket gäller: Endast mig eller all behörig personal på vårdenheten Till och med (ange datum) eller 1 vecka framåt Alternativet är att situationen är akut och samtycke inte kan inhämtas. Klicka då på den röda knappen Nödsituation till höger. 6

7 2.4 Samtycke till Läkemedelsförteckningen Samtycke som gäller Läkemedelsförteckningen (uthämtade läkemedel) från ehälsomyndigheten ska registreras om det inte redan är gjort sedan tidigare. Ange om samtycket avser: Engångssamtycke (Endast denna gång) Tillsvidaresamtycke (Tillsvidare) Engångssamtycke kan ges till samtlig Hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att ta del av Läkemedelsförteckningen. Tillsvidaresamtycke för Läkemedelsförteckningen kan endast ges till Hälso- och sjukvårdspersonal med personlig förskrivarkod. 7

8 2.5 Nödsituation Vid en akut nödsituation då patientens samtycke inte har kunnat inhämtas, används den röda knappen Nödsituation. 8

9 3. Översikt 3.1 Beskrivning När du sökt en patient och registrerat dennes samtycke får du upp en översikt. Här får du en överblick av det befintliga innehållet med de fem senaste händelserna listade. För att se tidigare händelser kan du använda sidnavigationen under respektive lista. För att se alla händelser inom ett område klickar du på dess rubrik, t ex Diagnoser. Genom att klicka på en händelserad kommer du direkt till dess detaljvy. Under tidslinjen finns länkar till den information som inte visas i översikten på sidan. 9

10 3.2 Tidslinjen I tidslinjen kan du se när det finns inträffade händelser samt filtrera på tidsperiod. Då det finns händelser visas färgmarkeringar under respektive månad. Färgerna representerar olika typer av information. Ställ markören över en månad för att se hur många händelser som registrerats under tidsperioden. I tidslinjen kan du också filtrera händelser för en specifik tidsperiod. Markera en eller flera månader för att välja tidsperiod. Genom att markera ett årtal visas händelser för hela det året. För att ta bort ditt val av tidsperiod klickar du på markeringen i tidslinjen en gång till eller klickar på länken Återställ filter, strax ovanför tidslinjen. 10

11 4. Funktionsförklaringar 4.1 Topplisten - Huvudmeny Högst upp till höger i topplisten finns en meny med andra tillgängliga funktioner. Meny 4.2 Rubrik och hemknapp Under topplisten till vänster finns en hemknapp, som alltid tar dig tillbaka till översikten. Du kan även klicka på rubriken NATIONELL PATIENTÖVERSIKT för att komma tillbaka till översikten. Hemknapp 11

12 4.3 Uppmärksamhetssymbolen Under topplisten till höger finns en symbol för uppmärksamhetssignal. Den visar om det finns någon uppmärksamhetssignal registrerad för vård- och omsorgstagaren. Genom att klicka på den kommer du direkt till vyn för uppmärksamhetssignal. Uppmärksamhetssignal Uppmärksamhetssignalerna har klassificerats av levererande vårdsystem och presenteras utifrån överkänslighet, ej strukturanpassad, sjukdom/behandling, smitta och vårdbegränsning. Bredvid varje tabell är motsvarande del av symbolen tänd. Om det saknas information för en viss typ av uppmärksamhetssignal är motsvarande del av symbolen grå. Inom varje tabell är raderna sorterade så att gällande uppmärksamhetssignaler kommer överst och inaktuella längst ner. Överkänslighet är sorterad på allvarlighetsgrad i ordningen livshotande, skadande och besvärande. Visshetsgraden för överkänslighet kan vara misstänkt, trolig eller konstaterad. I tabellen för smitta anges smittväg hur den uppmärksammade sjukdomen smittar. Med inaktuell menas att uppmärksammat förhållande inte längre är aktuellt trots att angiven giltighetstid inte gått ut. Uppmärksamhetssymbolen är indelad i följande klassificeringar: 12

13 4.4 Spärrad information Under topplisten till höger finns en hänglåssymbol. Hänglåset visas endast om det finns spärrad information för patienten. Det innebär att patienter har valt att inte all information ska visas. Spärrad information 4.5 Hjälp Under topplisten till höger finns länken till hjälp. Hjälpfunktionen är utformad så att rätt hjälp alltid öppnas utifrån den funktion man befinner sig i när man klickar på hjälplänken. Informationen i hjälpfunktionen finns även att tillgå som dokument, kontakta din lokala NPÖförvaltare. Hjälp 13

14 4.6 Filtrera urval När du valt en specifik information kan du välja att filtrera urvalet. Vad du kan filtrera på beror på typen av information. När du klickar på länken Filtrera urval fälls urvalen ned. Filtrera urval Markera den information/klickrutor som du vill ska visas i ditt urval. Välj vad du vill se i ditt urval 14

15 5. Information i NPÖ 5.1 Beskrivning Strukturen för presentationen i NPÖ 2.0 är i stort sett densamma för all information. Genom att klicka på en händelse i en lista får du upp en mer detaljerad vy för den valda händelsen till höger. Grundvy Det finns en grundvy för varje avsnitt. En grundvy visar samtliga händelser inom den valda informationen, t ex inom diagnoser, se nedan. Grundvy 15

16 Detaljvy Det finns en detaljvy för alla händelser av information. Detaljvyn visar samtlig information kring en specifik händelse. Detaljvy 16

17 Bläddrafunktion En grundvy kan innehålla fler händelser än vad som ryms på en sida. Vid de tillfällen som detta förekommer visas en sidomarkering som anger hur många sidor det finns, samt vilken sida du befinner dig på. Genom att klicka på pilarna bläddrar du dig framåt eller bakåt bland händelserna. Bläddrafunktion 17

18 5.2 Personuppgifter Grundvy Personuppgifter visar information om patienten. 18

19 5.3 All dokumentation Grundvy Vyn all dokumentation innehåller all information. Informationen visas i en lista och är indelad kronologiskt efter år. Då du väljer att klicka på en händelse kommer du till detaljvyn för just den händelsen. 19

20 5.4 Uppmärksamhetsinformation Grundvy Grundvyn för uppmärksamhetsinformation visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande uppmärksamhetsinformation. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 20

21 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig uppmärksamhetsinformation om vald händelse. För att stänga vald detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 21

22 5.5 ADL Grundvy Grundvyn för ADL visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande aktiviteter i dagliga livet. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. ADL sorteras per datum. 22

23 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om aktiviteter i dagliga livet för vald händelse. Med ansvarig menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av ADL-status. För att stänga vald detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 23

24 5.6 Bilddiagnostik Grundvy Grundvyn för bilddiagnostik visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande bildrelaterade undersökningar, t ex röntgen, ultraljud, CT osv. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 24

25 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om bildrelaterade undersökningar för vald händelse. Beställare är den vårdenhet och vårdpersonal som beställt undersökningen. Utförare avser den vårdenhet och vårdpersonal som utfört undersökningen. För att stänga vald detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 25

26 5.7 Diagnoser Grundvy Grundvyn för diagnoser visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande diagnos. Diagnoserna är klassificerade i diagnostyperna kronisk diagnos, huvuddiagnos eller bidiagnos. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. Diagnoserna sorteras enligt ordningen kronisk, huvuddiagnos, bidiagnos och därefter på datum om ingen annan sorteringsordning valts i gränssnittet. 26

27 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om diagnosen för vald händelse. Med ansvarig menas den vårdenhet och vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av diagnosen. För att stänga vald detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 27

28 5.8 Dokument Grundvy Grundvyn för dokument visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande vårddokument. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 28

29 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om dokumentet för vald händelse. Med ansvarig menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av dokumentet. För att stänga vald detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 29

30 5.9 Funktionstillstånd Grundvy Grundvyn för funktionstillstånd visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande funktionstillstånd. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 30

31 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om funktionstillstånd för vald händelse. Med ansvarig menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av funktionstillståndet. För att stänga vald detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 31

32 5.10 Klinisk kemi Grundvy Grundvyn för klinisk kemi visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande undersökningsresultat för klinisk kemi. Du kan också klicka på K-symbolen längst till vänster för att komma till en kumulativ lista, där undersökningsresultaten kan följas över tiden. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. Klinisk kemi sorteras enligt en sorteringsordning som finns bestämd inom NPU-kodsförvaltningen. Om ett prov har en NPU-kod som inte finns med i sorteringslistan eller saknar NPU-kod så sorteras den i bokstavsordning efter alla prover som har en bestämd sortering enligt listan. 32

33 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om analysen för vald händelse. Kommentar/Utlåtande är en sammanslagning av analyskommentar, svarskommentar och utlåtande. Färgen på analysen visar om värdet är inom referensintervall (svart) eller utom referensintervall (rött och med asterisk *). Beställare är den vårdenhet och vårdpersonal som beställt klinisk kemiundersökning. Utförare avser den vårdenhet och vårdpersonal som utfört klinisk kemi-undersökning. För att stänga vald detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 33

34 Kumulativ lista Detaljvy Detaljvyn för kumulativ lista visar information om samtliga publicerade resultat för vald analys över tiden. Färgen på analysen visar om värdet är inom referensintervall (svart) eller utom referensintervall (rött och med asterisk *). Markera ett värde med muspekaren för att se referensintervall och måttenhet. Genom att skrolla horisontellt kan du gå fram och tillbaka i tiden. Klicka på ett värde för att komma till detaljvyn för analysen. Då det finns en kommentar till ett värde syns en dokumentsymbol till höger om datumet. Då du för muspekaren över värdena i denna kolumn öppnas en informationsruta där man kan utläsa om det finns en kommentar eller ej. För att stänga den kumulativa listan klickar du på krysset i övre högra hörnet. Kommentar finns att läsa i detaljvyn 34

35 5.11 Kontakter Grundvy Grundvyn för kontakter visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande genomförda och kommande kontakter. Endast de kontakter som vårdgivaren bedömer meningsfulla för andra vårdgivare att ta del av finns i NPÖ. Det kan innebära att vissa (frekventa) kontakter utelämnas om de är av daglig intern vård- eller omsorgskaraktär. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 35

36 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om kontakten för vald händelse. Med ansvarig menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av kontakten. För att stänga vald detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 36

37 5.12 Läkemedel Grundvy Grundvyn för läkemedel visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande förskrivna läkemedel. Kolumnen O/F står för ordinerat respektive förskrivet läkemedel. Datum avser ordinerat datum eller förskrivet datum. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 37

38 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om läkemedlet för vald händelse. Med ansvarig menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av det läkemedlet. För att stänga vald detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 38

39 5.13 Plan Grundvy Grundvyn för plan visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande planer. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 39

40 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om planen för vald händelse. Det kan även finnas en länk till en extern information. Med ansvarig menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för registreringen av planen. För att stänga vald detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 40

41 5.14 Uthämtade läkemedel Grundvy Grundvyn för uthämtade läkemedel visar övergripande information om patientens alla händelser för de senaste 15 månaderna från Läkemedelsförteckningen. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 41

42 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om det uthämtade läkemedlet från läkemedelsförteckningen för vald händelse. Med förskrivare menas den vårdenhet samt vårdpersonal som är ansvarig för förskrivningen som ligger till grund för det uthämtade läkemedlet från läkemedelsförteckningen. För att stänga vald detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 42

43 5.15 Vaccinationer Grundvy Grundvyn för vaccinationer visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande vaccinationer. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 43

44 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om vaccinationen för vald händelse. Ordinatör är den vårdenhet och vårdpersonal som ordinerar vaccinationen enligt behov eller beslutat vaccinationsprogram. Utförare avser den vårdenhet och vårdpersonal som utfört vaccinationen. För att stänga vald detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 44

45 5.16 Övriga undersökningar Grundvy Grundvyn för övriga undersökningar visar övergripande information om patientens alla publicerade händelser rörande övriga undersökningar. Då du klickar på den händelse du vill ha mer information om, öppnas en detaljvy till höger på sidan. 45

46 Detaljvy Detaljvyn visar samtlig information om övrig undersökning för vald händelse. Beställare är den vårdenhet och vårdpersonal som beställt undersökningen. Utförare avser den vårdenhet och vårdpersonal som utfört undersökningen. För att stänga vald detaljvy klickar du på krysset i övre högra hörnet. 46

Nationell patientöversikt Användarmanual

Nationell patientöversikt Användarmanual Nationell patientöversikt Användarmanual 2016-02-10 Dokumentversion: 1.2 Applikationsversion: 2.1 1 1. Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. INLOGGNING... 4 2.1 BESKRIVNING... 4 2.2 VAL AV PATIENT...

Läs mer

Nationell patientöversikt Användarmanual

Nationell patientöversikt Användarmanual Nationell patientöversikt Användarmanual 2017-02-10 Dokumentversion: 1.5.1 Applikationsversion: 2.7 1 1. Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. INLOGGNING... 4 2.1 BESKRIVNING... 4 2.2 VAL AV PATIENT...

Läs mer

Nationell PatientÖversikt (NPÖ)

Nationell PatientÖversikt (NPÖ) Nationell PatientÖversikt (NPÖ) Säker identifiering Innebär användning av e-id kort kombinerat med pin-kod. Elektronisk tjänstelegitimation i VGR - TjänsteID+ innehåller certifikat för inloggning, signering

Läs mer

Användarmanual Nationell Patientöversikt (NPÖ) - Funktioner och informationsmängder

Användarmanual Nationell Patientöversikt (NPÖ) - Funktioner och informationsmängder Användarmanual Nationell Patientöversikt (NPÖ) - Funktioner och informationsmängder Nationell Patientöversikt (NPÖ) Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens

Läs mer

Nationell patientöversikt 3.1. Användarguide

Nationell patientöversikt 3.1. Användarguide Nationell patientöversikt 3.1 Användarguide Innehåll Innehåll... 2 Revisionshistorik... 3 1 Inledning... 4 1.1 Om Nationell patientöversikt... 4 1.2 Om manualen... 4 1.3 Referenser... 5 2 Inloggning och

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Nationell patientöversikt NPÖ

Nationell patientöversikt NPÖ 1 (12) Nationell patientöversikt NPÖ NPÖ är en nationell tjänst där vårdgivare (landsting och privata) och kommuner delar patientinformation Vårdgivare och kommuner publicerar upp information till den

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

1. Nyheter. Innehåll. Vårdpersonal utan personlig förskrivarkod (Förbered uppgifter)

1. Nyheter. Innehåll. Vårdpersonal utan personlig förskrivarkod (Förbered uppgifter) Innehåll 1. Nyheter... 1 Registrera och ordinera i ett flöde... 1 Vårdpersonal utan personlig förskrivarkod (Förbered uppgifter)... 1 Denna patient är inte dospatient Dialog... 2 Fyll i Leveransadress...

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

Lathund. Söka patienter i Tandvårdsfönster

Lathund. Söka patienter i Tandvårdsfönster Lathund Söka patienter i Sida 1/9 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-11-16 Första version Ändrat länken till inloggningssidan Sida 2/9 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Övergripande beskrivning...

Läs mer

Registrera i SveDem manual

Registrera i SveDem manual Registrera i SveDem manual INTRODUKTION Denna manual förklarar hur man registrerar och tar ut rapporter i SveDem. Varmt välkomna att kontakta oss med frågor och synpunkter. Registret är under ständig utveckling.

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Användarmanual för NPÖ. (kortversion)

Användarmanual för NPÖ. (kortversion) Användarmanual för NPÖ (kortversion) 1 Säker identifiering Innebär användning av RS-kort kombinerat med pinkod. Elektronisk tjänstelegitimation i Region Skåne RS-kort innehåller certifikat för inloggning,

Läs mer

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Tid registrering Generellt Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Innan registrering För att en tid registrering skall kunna ske, måste

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Manual för registrering av arbetsskada i Lisa

Manual för registrering av arbetsskada i Lisa Lisa, Lokalt InformationsSystem om Arbetsskador samt tillbud Manual för registrering av arbetsskada i Lisa Version 8.02 2012-05-28 @F En arbetsskada (olycka, arbetssjukdom) är en händelse som medfört någon

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster Lathund Förhandsbedömning i Sida 1/18 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 06 05 Första version 0.2 Uppdaterad med delegeringsfunktionalitet 2012 11 16 Ändrat Tandbågen 2 till Sida 2/18 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildning i sökning av produkter och produktinformation

Utbildning i sökning av produkter och produktinformation Hjälpmedelstjänsten information till förskrivare Hjälpmedelstjänsten är del av en befintlig databas som heter Nationell katalog för produkter och avtal. Västra Götalandsregionen ansvarar för drift, förvaltning

Läs mer

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE 2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING 2 (12) Innehåll 1 DELEGERING... 3 2 Personalregister... 5 3 Forts. personalregister - organisation... 6 4 Förnya delegering... 7 5 Sök delegeringar... 9 6 Resultat

Läs mer

combine version 1.8 I denna text kommer ni finna information som berör uppdateringen av Pulsen Combine utförarproduktion 1.7 till 1.8.

combine version 1.8 I denna text kommer ni finna information som berör uppdateringen av Pulsen Combine utförarproduktion 1.7 till 1.8. 1(11) SOCIAL OMSORG Kristoffer Helgesson combine version 1.8 I denna text kommer ni finna information som berör uppdateringen av Pulsen Combine utförarproduktion 1.7 till 1.8. Sortering av adresser vid

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida Användarhandledning Socialtjänstens medborgarsida Versionshistorik Version Beskrivning Författare Datum 1 Dokument upprättas Angelika Svahn 2015-08-20 Sida 2 av 19 Innehåll Versionshistorik... 2 Inledning...

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Sammanställning av nyheter/förändringar i KLARA SVPL i 6B 2009-11-25

Sammanställning av nyheter/förändringar i KLARA SVPL i 6B 2009-11-25 Sammanställning av nyheter/förändringar i KLARA SVPL i 6B 2009-11-25 Att nå eller arbeta på annan enhet/arbetsplats säkerhetsfråga o Det är nu möjligt att välja att gå över och arbeta på en enhet som din

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

Läkemedelsförteckningen via Melior och Profdocs Journal III, användarmanual

Läkemedelsförteckningen via Melior och Profdocs Journal III, användarmanual Läkemedelsförteckningen via Melior och Profdocs Journal III, användarmanual 1 Innehållsförteckning Vad är Läkemedelsförteckningen (LF) 2 Vad innehåller LF 3 Åtkomst och Samtycke 4 Användningsområden 5

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.2

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.2 Nationella 2.2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Manual. Business Monitor Smart

Manual. Business Monitor Smart Manual Business Monitor Smart Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Huvudmeny... 5 Urval händelser... 6 Valda händelser... 7 Urval objekt... 8 Valda objekt... 9 Inställningar... 10 2 Introduktion

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.8

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.8 2.8 Innehåll 1 INLEDNING... 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet... 6 1.1.7

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25 Manual Behandlare Stöd och behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Stöd och behandling... 5 1.2. Roller och Behörigheter... 5 1.3. Förutsättningar för att kunna arbeta

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret Kultur- och fritidskontoret LATHUND Att komma med i föreningsregistret Föreningsregister Som förening i Södertälje har man möjlighet att finnas med i Södertälje kommuns föreningsregister som ligger på

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 10.1 2015-08-27 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

Patientfall Astrid. Astrid Andersson, 78 år. Ensamboende i lägenhet. Änka sedan 5 år, dotter och son. Inga hemtjänstinsatser

Patientfall Astrid. Astrid Andersson, 78 år. Ensamboende i lägenhet. Änka sedan 5 år, dotter och son. Inga hemtjänstinsatser Patientfall Astrid Astrid Andersson, 78 år Ensamboende i lägenhet Änka sedan 5 år, dotter och son Inga hemtjänstinsatser Tidigare:Insulinbehandlad diabetes, högt blodtryck Astrid ramlar i hemmet och förs

Läs mer

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder 5 Sök person, nyckel eller cylinder 5.1 Sök person Det finns två huvudmetoder att söka person. Metod 1. Genom att bara skriva in t ex namn eller anställningsnummer direkt på tangentbordet. Sökning sker

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Pascal. Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD. Version 0.9

Pascal. Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD. Version 0.9 Pascal Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD Version 0.9 Innehållsförteckning 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Revisionsinformation... 3 1.2 Syfte och omfattning... 3 1.3 Teckenförklaringar...

Läs mer

Dokumentera vaccination

Dokumentera vaccination Dokumentera vaccination Klicka på Ordination i journalen, på den ordination vars givna vaccin ska dokumenteras. Klicka i den lilla rutan framför vaccintyp under rubriken Vaccinationer som ingår i ordinationen,

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Massutbyte av HCC Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förutsättningar... 2 1.2.1 Informera alla användare att de ska ha sina pinkoder

Läs mer

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Välkommen till kommunens Lärportal - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Ansökan om konto för vårdnadshavare 1. Skriv in www.edwise.se i webbläsarens adressfönster 2. Välj länken för att ansöka

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Testa ditt SITHS-kort

Testa ditt SITHS-kort Testa ditt SITHS-kort Det är viktigt att du omgående testar att ditt kort fungerar så att det inte uppstår problem när du senare ska använda det för inloggning. För att du ska kunna använda ditt SITHS-kort

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

NPÖ införande. Inera AB

NPÖ införande. Inera AB NPÖ införande Inera AB Innehåll i presentationen Vad är NPÖ? Vilka nyttoeffekter har NPÖ? Vilka informations mängder ska man ansluta? Vad innebär en anslutning? Erfarenheter Tidsåtgång 2 3 Vad är NPÖ?

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt

NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt Vad är NPÖ? Tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats

Läs mer

LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination. 2014-11-25 Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien

LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination. 2014-11-25 Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination 04--5 Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien . Inloggning till Svevac. SITHS-kort SITHS-kortet måste vara isatt i datorn innan start av

Läs mer

Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare

Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan pedagoger och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta

Läs mer

Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej förväntade händelser som skulle kunnat medföra risk eller skada för någon.

Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej förväntade händelser som skulle kunnat medföra risk eller skada för någon. Lisa, Lokalt InformationsSystem om Arbetsskador samt tillbud Manual för registrering av tillbud i Lisa Version 8.02 2012-05-30 @F Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej

Läs mer

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal BÄTTRE VÅRD FÖR DIG Information om Sammanhållen journal BÄTTRE ÖVERBLICK OCH ÄNNU SÄKRARE VÅRD NÄR FLER KAN LÄSA DIN JOURNAL Sedan hösten 2013 har Varbergs kommun varit ansluten till Sammanhållen journal

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 - visningsfönster Outlook Web App 2013 Lathund Filteralternativ Sökfält Profilbild & Logga ut Klicka för att skapa ny e-post Sorteringsalternativ Aviseringar Navigationslist Inställningar

Läs mer

Assessios webb-baserade testsystem

Assessios webb-baserade testsystem Assessios webb-baserade testsystem www.assessio.com/webtest Användaranvisning för Predicting Job Performace PJP för Organisations- och Testadministratörer 1 Inledning I testsystemet finns fyra olika roller

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling 1(6) NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling Uppdaterad inför NyA-leverans februari 2015 2(6) Syftet med dokumentet Syfte med detta dokument är att ge en kort information om de ändringar som gjorts

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalen

Hjälp vid användning av Geodataportalen 1(12) Hjälp vid användning av Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriverket 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 support@geodata.se www.lantmateriet.se 2(12) Denna

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

KeyControl Lägga upp ett nytt låssystem och låsschema

KeyControl Lägga upp ett nytt låssystem och låsschema 9 Lägga upp ett nytt låssystem och låsschema Normalt läggs ett nytt låssystem upp genom import från låssmeden eller fabrikant, se 8.1 Importera låssystem. Det går även att lägga upp ett låssystem direkt

Läs mer

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Förutsättningar Landstinget har möjlighet att söka ersättning för personer

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 2 2013-12-09 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

B2C för Svensk Elitfotboll Urval

B2C för Svensk Elitfotboll Urval B2C för Svensk Elitfotboll Urval INNEHÅLL 1. Generellt om Urval... 2 1.1. Skapa nytt Urval... 2 1.2. Dela ut urval till dina kollegor... 6 2. Objektstruktur för B2C... 7 2.1. Privatpersonkortet... 7 2.2.

Läs mer

Lathund Kalix Tele24s för PC

Lathund Kalix Tele24s för PC Lathund Kalix Tele24s för PC Genom Kalix Tele24 för PC kommunicerar du snabbt och enkelt med Kalix Tele24s telefonister. Med uppdaterad information från dig kan de på bästa sätt ta hand om dina telefonsamtal.

Läs mer