Elektronisk legitimation färdplan. Arvid Welin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektronisk legitimation färdplan. Arvid Welin 2007-09-28"

Transkript

1 Elektronisk legitimation färdplan Arvid Welin

2 Regeringens inriktning e-förvaltning All lämplig ärendehantering vara automatiserad Hela inköpsprocessen kunna hanteras elektroniskt - e-faktura 1 juli myndigheterna tillämpar elektronisk upphandling Informationshanteringen vara effektiv Gemensam e-vision

3 Regeringsuppdrag till Verva att: Leda och samordna statsförvaltningens utvecklingsarbete avseende säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar Ge vägledning och utveckla gemensamma riktlinjer och specifikationer för området Bedöma behov av reglering och vid behov utfärda föreskrifter Använda marknadslösningar Beakta standarder på området, internationellt arbete samt arbete med informationssäkerhet Beakta kommuners och landstings behov samt företags och medborgares behov.

4 Elektroniskt informationsutbyte Behov att de tekniska lösningarna är interoperabla Behov att medborgare och företag inte ska behöva använda olika metoder Behov att informationsutbytet sker på ett säkert sätt. Myndighet Medborgare Kommun Företag

5 Viktiga krav vid säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar: meddelanden når rätt mottagare meddelanden inte förvanskas meddelanden är skyddade mot otillbörlig insyn beslut ska kunna dokumenteras och härledas till myndighet och handläggare beslut ska kunna meddelas medborgare på säkert sätt inkommande och upprättade handlingar ska vara tillgängliga över tiden den personliga integriteten skyddas.

6

7 ID-handlingar i traditionell och elektronisk form

8 ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling Informationssäkring ID-uppgifter Utfärdare Kvalitetsmärkning Unikt kännetecken ID-kort Säkerhetstryck Namn, PNR, (Land) Kortutfärdare SIS Foto, Namnteckning Certifikat Digital signatur Namn, PNR, (Land) Certifikatutfärdare Certifikatpolicy Publik nyckel Verifiering av innehavaren Fysisk karakteristik Utseende + förmåga att skriva namnteckning Elektroniskt ID-kort Förmåga att använda rätt privat nyckel

9 NULÄGE Kommunen 1. Avtal med varje Utfärdare 3. Förfrågan om ID-handlingens giltighet till rätt Utfärdare Internet spärrlista Kunden kontaktar kommunens Webbplats eidhandling 4. Utfärdaren accepterar/avvisar

10 Alternativ och vägval Kvalitetsgarant Utfärdare Konsekvens Finansiering Upphandlad marknadslösning Statligt avtal Marknaden + Snabb -Kortsiktig lösning Myndighet, kommun Statligt utfärdad e-legitimation EU-legitimation Staten direkt EU-direktiv Staten Staten EU eller Staten + Direkt kontroll, alla kan få eleg - Marknadsutveckling avtar + Gemensam - Oklart om och när den finns Medborgaren, ev subvention Medborgaren, ev subvention Färdplanens förslag Staten genom FGS, SIS Staten och marknaden + Flexibel, stabil utveckling för alla - Inte folkbokförd e-identitet (SKL) Finansieringsmodell och affärsmodell åtskilda, styrbar subvention

11 Färdplanen Trusted Node Myndighet, kommun, näringsliv Folkbokföring Nationella ID-kortet Utfärdare Utfärdare Utfärdare

12 Trusted Node har olika samverkansfunktioner: Legala Upprättar regelverk för publik personlig e-legitimation Godkänner/certifierar utfärdare Förbereder övergång till SIS-standard Administrativa Fastställer betalningsmodeller Mellanhand i betalning: offentlig sektor och utfärdare Upphandlar eid-kontrollväxel inkl. förvaltning och drift Tekniska Löpande drift av eid-kontrollväxel Central nod för kvalitetskontroll, inom Sverige och EU.

13 Etappindelning Nolläge Steg 1 Steg 2 Utfärdare Ramavtalspart Licensieras av myndighet Licensieras av ex.dnv Standard Kravspecifikation Förvaltningsgemensam specifikation Svensk Standard SIS / Förf eid-tjänst Upphandlas i ramavtal Upphandlas årligen Upphandlas löpande

14 Publik personlig e-legitimation Sveriges Kommuner och Landsting jfr Färdplanen Staten ska utfärda, garantera och finansiera en nationell elektronisk identitet. SIS-godkänt e-leg och NID-kortet för alla som behöver e-leg SKL-krav >>Folkbokföringsutredningen Funktionen för kontroll ska vara skattefinansierad. Finansiering och betalning skilda åt ger flexibilitet. Ska vara skild från roll- och behörighetshantering. E-legitimationen är skild från roll och behörighet. Tillgänglig på olika bärare. Tillgänglig på olika nuvarande och framtida bärare. E-identiteten ska bygga på nationell enhetlig och hållbar infrastruktur. Infrastrukturen är enkel och enhetlig för myndigheter och kommuner. Möjligt för andra aktörer att använda i sina tillämpningar. Den publika personliga e-legitimationen garanteras av staten som SIS-ID.

15 Kostnadsexempel: NID: Det nationella id-kortet kostar 400 kronor. E-legitimation: G9 avrop på ramavtal 2005 låg på 25 miljoner per år Erbjudande fanns om fast belopp för offentliga sektorn. Nytt avrop förhandlas nu. Belgien: Användare köper korten för 10. Nyttoexempel: Skatteverket beräknar att man i och med detta gör en besparing på kronor per deklaration

16 Flera finansieringsmodeller Trusted Node Legala, Administrativa, Tekniska funktioner Flera affärsmodeller Nationella ID-kortet Utfärdare Utfärdare Utfärdare

17 Användning inom EU Länder med statlig kontroll och endast begränsad samverkan med den privata marknaden, vilket utgör merparten (17 länder). Länder där samverkan mellan offentlig och privat sektor är väsentlig och där viktiga delar av infrastrukturen hanteras av privata organisationer: Österrike, Tjeckien, Danmark, Finland, Italien, Malta, Sverige. Länder där den privata sektorn har en fundamental roll också i fråga om att tillhandahålla offentliga e-tjänster: Estland.

18 EU-samarbetet Inom EU har sedan länge olika projekt arbetat på att säkert identifiera personer och säkert utväxla känslig information över gränserna. Inom IDABC* utgör frågor om metoder för eidm över gränserna en viktig del av arbetet med en infrastruktur för informationsutbytet. Varje land har sin nationella hantering av identitetskontroll och sitt val av säkerhetsnivåer. * Interoperable Delivery of European egovernment services to public Administrations, Business and Citizen

19 Förberedelser I arbetet med i2010 pågår nu förberedelser för elektronisk identifiering och säker hantering av elektroniska dokument mellan medlemsländerna. Bland annat finns projekt och aktiviteter inom egovernment Subgroup, Inclusive egovernment, eprocurement High Impact Services, eid Key Enabler (även edoc), eid Expert Group o.s.v. En serie Large Scale Pilots förbereds. Finansieras 50/50.

20 Sveriges planer Sverige har valt att medverka i ett projekt med syftet att skapa förutsättningar för eid-hantering över landsgränserna. Genom en så kallad Large Scale Pilot (LSP) där elektroniska signaturer kan användas över landsgränserna utvecklas och provas infrastruktur, tjänster och legala förutsättningar.

21 Avoiding overlapping work Synergies with other Pilots ehealth eid edoc eprocurement egovernment

22 Partners and Who might be the partners Austria Belgium Estonia Poland Slovenia Spain Sweden UK France Hungary Iceland Italy Germany Malta Netherlands Portugal

23 eid enabling Industry (B2B and B2C) SOME EXAMPLES banking tourism and hotels airlines information on a subscription basis in the b2c and in the b2b environment. AND MANY OTHERS synergies with industry

24 eid enabling the Citizen and Businesses SOME EXAMPLES cross-border student enrolment to universities eid in taxation systems electronic retrieval of social benefits electronic declaration of foreign workers eid for minors the user must see the benefit

25 Trusted Node Tekniska funktioner Myndighet, kommun, näringsliv Folkbokföring Nationella ID-kortet Utfärdare Utfärdare Utfärdare

26 Hur går vi vidare - Framgångsfaktorer Intresserade svenska organisationer! Samarbete med ett eller flera länder! Lämpliga tjänster för identifiering och underskrift? Utveckling av tjänst Utveckling av infrastruktur Finansiering!

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Beteckning 100-15755-08

Beteckning 100-15755-08 YTTRANDE Datum 2008-11-28 Ert datum Beteckning 100-15755-08 Er beteckning Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framtidens svenska e-legitimation. Vervas slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

http://iwww.rsv.se:82/samset/myndigh_anv.html

http://iwww.rsv.se:82/samset/myndigh_anv.html Sida 1 av 38 Vägledning till myndigheter inför införandet av elektronisk identifiering och underskrifter. Beskriver hur riktlinjerna ska användas och tar upp rättsfrågor som myndigheter och medborgare

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11

Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11 Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11 4 November 2010 Workshop 4/11 Introduktion Presentera förslag till framtida modell för Svensk e-legitimation Synpunkter kring tänkt upplägg

Läs mer

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen PM 1 (6) 2007-05-25 1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen (Texten är baserad på ett kapitel i Vervas rapport om att utveckla och använda gemensamma kravspecifikationer,

Läs mer

SKL. 1. Vad gör vi bra idag? 2. Vad kan vi göra bättre? Brittmarie Boman

SKL. 1. Vad gör vi bra idag? 2. Vad kan vi göra bättre? Brittmarie Boman SKL 1. Vad gör vi bra idag? 2. Vad kan vi göra bättre? Brittmarie Boman IT-chef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-452 74 26 Brittmarie.boman@skl.se 1 Vervas

Läs mer

Rapport Delrapport E-SENS 2013

Rapport Delrapport E-SENS 2013 Rapport Delrapport E-SENS 2013 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Betänkande av E-delegationen Stockholm 2009 SOU 2009:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer DATUM RAPPORTNUMMER 30 januari 2004 PTS-ER-2004:3 ISSN 1650-9862 Användningen av elektronisk identifiering och signaturer Hur ser marknaden ut och vilka är hindren mot en ökad användning? Förord Post-

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

E-legitimationer i Sverige idag

E-legitimationer i Sverige idag E-legitimationer i Sverige idag e-legitimation i Sverige är en framgång fler än 4 miljoner personer har en e-legitimation e-legitimationerna används nu mer än 250 miljoner gånger under ett år användningen

Läs mer

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Pågående arbete vänligen behandla med omsorg och respekt! J Ester Andréasson Fil. Lic. Doktorand Avdelningen

Läs mer

eid dags att bryta dödläget. (Men också en hel del om kommunal e-förvaltning)

eid dags att bryta dödläget. (Men också en hel del om kommunal e-förvaltning) eid dags att bryta dödläget. (Men också en hel del om kommunal e-förvaltning) Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se

Läs mer

Nationellt ramverk för interoperabilitet

Nationellt ramverk för interoperabilitet Nationellt ramverk för interoperabilitet E-delegationen 2012-03-27 2011-10-13 1 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Regeringen avser stärka styrningen av den förvaltningsgemensamma utvecklingen Regeringen

Läs mer

Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen

Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen Senaste revision: 2007/03/27 Joachim Strömbergson 1 & Stefan Görling 2 Sammanfattning Dokument inom offentlig verksamhet skapas och utbyts i

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Utvecklingsstöd Karl Wessbrandt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2006/378 Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Verva har på eget initiativ genomfört en förstudie om Arkitektur och ramverk

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer