Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16"

Transkript

1 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm

2 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering och har automatiserat lämpliga delar av sin ärendehantering Att förvaltningen inger förtroende och tillit Vervas regleringsbrev för 2008

3 e-förvaltning EU:s definition Användningen av informations- och kommunikationsteknik i offentlig förvaltning i kombination med organisationsförändring och ny kompetens hos personalen

4 Verva underlättar den offentliga sektorns utveckling mot enkelhet och effektivitet möjliggöra ett säkert utbyte av information mellan myndigheter ta fram kravspecifikationer, föreskrifter, vägledningar och metodstöd för den elektroniska förvaltningen, tillhandahålla ramavtal inom it-området, erbjuda utbildningar, till exempel förvaltningskunskap och EU-kunskap, ge tillgång till erfarenhetsutbyte genom nätverk och på andra arenor.

5 Vervas ramavtal Inom IT-sektorn och baseras på Vervas uppdrag: svara för samordnad upphandling för offentlig förvaltning inom området informationsteknik, verka för bästa möjliga villkor för anskaffning och användning av informationsteknik inom offentlig sektor och se till att den offentliga förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar samt beakta intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar

6 Vervas IT-upphandling

7 Öppen standard Öppen programvara Fokus på Öppen standard Europeiskt samarbete inom IDABC Open Document Exchange Format ODEF Vägledning 24 timmarswebben

8 Ramavtal öppna programvaror och tjänster 1. Vervas ramavtal 2. Upphandling av programvaror och tjänster 3. Nyttjande av ramavtalet

9 Vervas Ramavtal 13 ramavtalsområden inom IT-sektorn. - Programvaror och tjänster ett utav dessa ramavtal - Öppna programvaror ingår som eget avtalsområde Omsättning på Vervas IT- ramavtal över 7 miljarder kr 2007 Ramavtalet Programvaror och tjänster omsatte år miljoner kr - Programvaror och tjänster 2004 jan-okt - Programvaror och tjänster 2007 sep-dec

10 Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Ramavtalet omfattar - Proprietära och öppna programvaror - Produktnära tjänster - Utbildningstjänster Avtalstid sep mars 2010 (12 mån förlängning) Totalt 20 ramavtalsleverantörer 13 ramavtalsleverantörer erbjuder öppen programvara varav 5 st i avtalsområde Öppna programvaror och tjänster Över 800 avropsberättigande myndigheter, kommuner och landsting på ramavtalet

11 Avtalsområden 1. Webb och volymleverantörer - proprietära och öppna programvaror 2. Systemintegratörer - proprietära och öppna programvaror 3. Öppna programvaror och tjänster - enbart öppna programvaror 4. Utbildningstjänster - Utbildning i programvara för kontor och administration - Utbildning i programvara för systemutvecklare och tekniker

12 Produktområden Nio produktområden för programvara ingår i ramavtalet Kontorsstöd Operativsystem Säkerhetsprodukter Driftstödsprodukter Asset Management Middleware Utvecklingsverktyg Databashantering Statistikprogramvara

13 Tjänster Produktnära tjänster kopplade till ramavtalets produktsortiment Installationstjänster Implementations- och integrationstjänster Användarstöd Programvaruhantering - Software Asset Management Utbildning

14 2. Upphandling av ramavtalet Syfte kunna erbjuda offentlig förvaltning ramavtal för programvaror och kunna på ett kostnadseffektiv sätt underhålla och uppdatera redan gjorda investeringar i programvara. Med stöd av tecknade ramavtal kan offentlig förvaltning göra avrop utan att behöva genomföra en egen upphandling.

15 Upphandling av ramavtal Förstudie - kartläggning av behov - marknadsundersökning - grund för beslut om upphandling Erfarenheter från tidigare ramavtal Riktlinjer och policys för upphandlingar

16 Upphandling av ramavtalet Förstudie - Kartläggning av behov - Utbud av produkter och tjänster - Marknadstrender - Affärsmodeller - Marknadskonstruktioner( tillverkare,distributör/åf,underlev) - Standardiserings- och teknikutveckling - Miljökrav - Användarbarhetskrav..m m

17 Upphandling av ramavtalet Erfarenheter från tidigare upphandlingar&ramavtal - Tillämpning av ramavtalen - Avtalsområdesindelning - Informationsbehov och kanaler till användare och ramavtalsleverantörer Exempel på överväganden - Både proprietära och öppna programvaror i flera avtalsområde - Utbildning i specifik öppen programvara tillåten i avtalsområde öppen programvara - Webbshop inget krav för avtalsområde öppna programvaror

18 Upphandlingspolicy - öppen programvara Minska leverantörsberoende och ge ökad konkurrens och därigenom bättre kvalité på produkter och stödjande tjänster Öppen programvara ska bedömas på likvärdiga grunder som proprietära produkter d v s konkurrensneutralt Fungerande konkurrens är en förutsättning för en effektiv och diversifierad programvarumarknad. För att undvika inlåsningseffekter ska Verva utforma förfrågningsunderlag så att anbud även kan omfatta produkter som baseras på öppen källkod

19 3. Nyttjande Användare Stort antal myndigheter,kommuner och landsting kan nyttja ramavtalet 823 st avropsberättigade Omsättning på ramavtal programvaror och tjänster 2007 Omsättningen 960 miljoner kr 2007 Öppna programvaror omsatte 23 miljoner 2007.

20 Statistik ramavtal programvaror och tjänster Stort antal myndigheter, kommuner och landsting kan nyttja ramavtalet >800 st avropsberättigade Omsättning på ramavtal programvaror och tjänster % Totalt Mkr Öppen programvara 5 Mkr 1,1 Totalt Mkr Öppen programvara 13 Mkr 1,8 Totalt Mkr Proprietär Öppen pgmv Total Öppen programvara 23 Mkr 2,4

21 Statistik ramavtal öppna programvaror Öppen programvara Mkr Öppen programvara Mkr Öppen programvara Mkr 15 Fördelning avrop Staten 70% Kommuner 10% Landsting 20% Öppen pgmv 99 % av omsättningen är tjänster

22 Mer information Om Vervas upphandlingar och ramavtal ramavtal och upphandling IT-upphandlingens Kundstöd - Kontaktuppgifter - -

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Förstudie. IT-utbildning 2014

Förstudie. IT-utbildning 2014 Sid 1 (29) Fastställd: 2014-06-25 Diarienr: 96-12-2014 Förstudie IT-utbildning 2014 Sid 2 (29) Sammanfattning vid Kammarkollegiets nuvarande ramavtal för it-utbildning med tillhörande tjänster har varit

Läs mer

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Sid 1 Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Statens inköpscentral Seminarium 26 april 2012 Välkomna! - praktisk information Hålltider Lunchen

Läs mer

Förstudie. IT-drift 2013

Förstudie. IT-drift 2013 Sid 1 (35) Fastställd: 2014-05-22 Diarienr: 96-75-2013 Förstudie IT-drift 2013 Sid 2 (35) Sammanfattning har genomfört en förstudie för att utreda om förutsättningar finns för att nya upphandlingar ska

Läs mer

Vägledning IT-utbildning 2010

Vägledning IT-utbildning 2010 Vägledning 1 (19) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...4 4 Övergripande om ramavtalet...5 4.1 Omfattning...5 4.2 Utbildningsområden...5 4.3 Flergångskort...6

Läs mer

Leverantörsdag IT & telekom 2015. Sid 1

Leverantörsdag IT & telekom 2015. Sid 1 Leverantörsdag IT & telekom 2015 Sid 1 Dagens program 08.30-09.00 Registrering, kaffe & smörgås 09.00-09.10 Välkomstord Ylva Grahn Agering, avdelningschef på Statens inköpscentral 09.10-09.50 Nya EU-direktiv

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Ramla inte mellan stolarna.

Ramla inte mellan stolarna. Ramla inte mellan stolarna. integration www.pulsen.se » programvaror och tjänster systemintegratörer «atea sverige ab AVTALSNYTT / verva Mikael Larsson Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8 IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön 2010 2015 Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Vägledning Öppna programvaror 2010

Vägledning Öppna programvaror 2010 Vägledning 1 (17) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...3 4 Övergripande om ramavtalet...4 4.1 Omfattning...4 4.2 Programvaruområden...5 4.3 Tjänster...7

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Fyra nya ramavtal klara

Fyra nya ramavtal klara Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 4 2008 Avtalsnytt nr 4 2008 Fyra nya ramavtal klara Betalkort, resekonto och inköpskort IT-produkter med tillhörande tjänster PC och bildskärmar Fordon 2008 20080819_offentligaaffärer_helsida.indd

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008

Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008 2008-05-16 1 Vad är eupphandling Hur ser de nya reglerna ut? ~ Några frågor & svar på Stora e-upphandlingsdagen den 15 maj 2008 Advokat Carl Bokwall och Jur.

Läs mer

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Utvecklingsstöd Karl Wessbrandt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2006/378 Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Verva har på eget initiativ genomfört en förstudie om Arkitektur och ramverk

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, 171 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer