Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster Mikael Larsson Näringslivets Hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus"

Transkript

1 Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson Näringslivets Hus

2 Välkomna!

3 Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - Utvärdering -via mail Utställning - Ramavtalsleverantörerna visar produkter och tjänster inom ramavtalsområdet - Lokal är Styrelserummet - Öppet mellan kl

4 Vervas vision En enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag Målet är att medborgare och företag ska uppleva kontakten med förvaltningen som enkel, effektiv och ändamålsenlig.

5 Verva skall samordna myndigheternas IT-arbete i syfte att utveckla den elektroniska förvaltningen och säkra en hög effektivitet och god hushållning i statens samlade verksamhet, säkerställa att myndigheterna har tillgång till en ändamålsenlig infrastruktur när det gäller standarder eller liknande krav som ska vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte,

6 Verva skall svara för samordnad upphandling för offentlig förvaltning inom området informationsteknik, verka för bästa möjliga villkor för anskaffning och användning av informationsteknik inom offentlig sektor och se till att den offentliga förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar samt beakta intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar Med stöd av tecknade ramavtal kan offentlig förvaltning göra avrop utan att behöva genomföra en egen upphandling.

7 Vervas ramavtal inom it-området Ramavtalen skall med goda villkor, spara pengar och förenkla anskaffning av produkter och tjänster inom IT-området för offentlig förvaltning. Idag har Verva 17 st ramavtalsområden inom -Tjänster -Programvara -Hårdvara Omsätter över 7 miljarder årligen Över 800 avropande myndigheter,kommuner och landsting

8 Regeringens handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Insatsområden: 1. Regelverk för myndighetsövergripande samverkan och informationshantering 2. Tekniska förutsättningar och it-standardisering 3. Gemensamma verksamhetsstöd, kompetensförsörjning och samlad uppföljning 4. Förvaltningens kontakter med medborgare och företagare

9 Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson Näringslivets Hus (2)

10 Ramavtalet programvaror och tjänster Kort om upphandlingen 2. Genomgång av ramavtalet 3. Information om ramavtalet

11 1. Upphandlingen Syftet med upphandlingen Programvaror och tjänster 2007 är att kunna erbjuda offentlig förvaltning ramavtal för programvaror som redan idag används i stor omfattning inom offentlig förvaltning och där det därmed finns ett stort behov av att på ett kostnadseffektivt sätt underhålla och uppdatera dessa redan gjorda investeringar.

12 Fyra anbudsområden Webb och volymleverantörer Systemintegratörer Öppna programvaror och tjänster Utbildningstjänster - i programvara för kontor och administration - i programvara för systemutvecklare och tekniker 30 anbudsgivare lämnade 47 anbud 10 st anbudsgivare använde möjligheten till elektroniskt anbud Upphandlingen avslutades 19 september 2007 Ramavtal tecknades med 20 st anbudsgivare.

13 2. Ramavtalet Omfattning - Programvaror - Produktnära tjänster - Utbildningstjänster - Volymlicensavtalet(IBM,Microsoft,Novell) kan tillämpas Avtalstid 19 sep mars 2010 (12 mån förlängning) Avropsberättigade - Statliga myndigheter och organisationer, samt kommuner och landsting som lämnat fullmakt( 823 st totalt)

14 Avtalsområden 1. Webb och volymleverantörer - proprietär och öppna programvaror 2. Systemintegratörer - proprietär och öppna programvaror 3. Öppna programvaror och tjänster 4. Utbildningstjänster - Utbildning i programvara för kontor och administration - Utbildning i programvara för systemutvecklare och tekniker

15 Ramavtalsleverantörer 1. Webb och volymleverantörer Atea Sverige AB Caperio AB Crayon AB Dustin AB 2. Systemintegratörer Atea Sverige AB Fujitsu Services AB Pulsen AB WM-data Sverige AB

16 Ramavtalsleverantörer 3. Öppna programvaror och tjänster Arctic Group AB Curalia AB Init AB Redbridge AB Redpill AB

17 Ramavtalsleverantörer 4. Utbildning, kontor och administration Addpro AB Addskills AB (f d Jönsson&Lepp) Adnome Utbildning AB Informator Utbildning Svenska AB Lexicon AB PC-Ware Sweden AB QD System AB

18 Ramavtalsleverantörer 4. Utbildning, systemutvecklare och tekniker Addskills AB(f d Jönsson&Lepp) Informator Utbildning Svenska AB Learning Tree International AB Lexicon AB PC-Ware Sweden AB QD System AB

19 Produktområden Produktområden som ingår i ramavtalet Kontorsstöd Operativsystem Säkerhetsprodukter Driftstödsprodukter Asset Management Middleware Utvecklingsverktyg Databashantering Statistikprogramvara Bilaga 5 produktsortimentslista i ramavtalet

20 Produktområden Kontorsstöd - ordbehandling,kalkyl, presentation - bild och layouthantering - epost och grupprogramvara - webbläsare - projektplaneringsverktyg Operativsystem - operativsystem för servrar,klienter - nätoperativsystem - BKS (behörigheter&rättigheter,användarkatalog)

21 Produktområden Säkerhetsprodukter - antivirus,anti-spam - backupprogramvara - programvarubaserade brandväggar - krypteringsprogramvara Driftstödsprodukter - systemövervakning och loggningsfunktion - installationsverktyg - programvara för helpdesk - metakataloger över användare

22 Produktområden Asset Management - licenshantering - SAM - hantering av inventarier och hårdvara Middleware - applikationsserverprogramvara - webbserverprogramvara - stödplattformar för SOA - terminalserverprogramvara - teminalemulatorer

23 Produktområden Utvecklingsverktyg -kompilatorer - modelleringsverktyg - testprogramvara - versionshantering Databashantering - relationsdatabaser - objektdatabaser - XML-databaser - fritextsökningsverkyg

24 Produktområden Statistikprogramvara - programvara för Data Warehouse - programvara för Data Mining - rapportgeneratorer - webbstatistikverktyg - enkät och statistikverktyg

25 Tjänster Produktnära tjänster kopplade till ramavtalets produktsortiment Installationstjänster Implementations- och integrationstjänster Användarstöd Programvaruhantering - Software Asset Management - inkluderar även drifttjänster för SAM-verktyg Utbildning

26 Utbildning Lärarledda kurser Schemalagda Kundanpassade(skräddarsydda) Tilläggstjänster, förkunskapsprov,certifiering,uppföljning A. Område för kontor och administration Ordbehandling Klientoperativsystem Kalkylark Presentationsverktyg E-post- och grupprogramvara Projektplaneringsprogram Webbläsare och webb redigering m fl

27 Utbildning B. Område för systemutvecklare och tekniker Operativsystem Databashantering Utvecklingsverktyg Säkerhetsprogramvaror Driftstödsprodukter Middleware,kommunikation och asset management Statistikprogramvara

28 3. Information om ramavtalet - It-ramavtal/ - Checklista och mallar vid avrop - Vägledning Ramavtalsleverantörernas egna hem&avtalssidor IT-upphandlingens kundstöd Gunilla Lannestedt - e-post / Ramavtal och upphandling IT-upphandlingens nyhetsbrev

29 Vägledning för programvaror och tjänster 2007 Består av: - Huvuddokumentet Vägledning programvaror och tjänster Bilagor med sammanställning av produkter och programvarutillverkare stöd att hitta speciell programvara,programvarutillverkare och vilka leverantörer som erbjuder eftersökt produkt. - på respektive ramavtalsområdessida

30 Tema 1 Licenshantering - Software Asset Management I förstudien till upphandlingen framkom ökat behov av verktyg och tjänster. Myndigheterna uttryckte under intervjuerna att en strukturerad licenshantering, s.k. Software Asset Management (SAM) är ett behov som ökat under senare år. Förutom den lagliga aspekten att inte ha olagligt installerade programvaror, kan man genom att ha ordning på sina licenser spara stora pengar genom en effektiv användning av sina investeringar.

31 - Statskontorets rapport hösten 2007 behandlar myndigheternas hantering av programvarulicenser. - I Handlingsplanen för eförvaltning: Myndigheternas hantering av programvarulicenser är en prioriterad fråga Statskontoret berättar om rapporten Statliga myndigheters hantering av programvarulicenser Två föredrag med tillämpningar, verktyg och hantering av programvarulicenser - Hur FMV arbetar med optimering av licenshantering - Hur bl a Tullverket och Borås Stad arbetar effektivt med licenshantering

32 Tema 2 Öppna programvaror - Alternativ till traditionella proprietära programvaror - Ramavtalet tillhandahåller produkter, tjänster och utbildning i öppna programvaror Mats Östling från SKL talar om trender och möjligheter med öppna program Två föredrag med tillämpningar - Sandvikens kommun etjänster inom vården - Rikspolisstyrelsens arbete med öppen programvara

33 Frågor!

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

Vägledning IT-utbildning 2010

Vägledning IT-utbildning 2010 Vägledning 1 (19) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...4 4 Övergripande om ramavtalet...5 4.1 Omfattning...5 4.2 Utbildningsområden...5 4.3 Flergångskort...6

Läs mer

Vägledning Öppna programvaror 2010

Vägledning Öppna programvaror 2010 Vägledning 1 (17) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...3 4 Övergripande om ramavtalet...4 4.1 Omfattning...4 4.2 Programvaruområden...5 4.3 Tjänster...7

Läs mer

Ramla inte mellan stolarna.

Ramla inte mellan stolarna. Ramla inte mellan stolarna. integration www.pulsen.se » programvaror och tjänster systemintegratörer «atea sverige ab AVTALSNYTT / verva Mikael Larsson Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur

Läs mer

Förstudie. IT-utbildning 2014

Förstudie. IT-utbildning 2014 Sid 1 (29) Fastställd: 2014-06-25 Diarienr: 96-12-2014 Förstudie IT-utbildning 2014 Sid 2 (29) Sammanfattning vid Kammarkollegiets nuvarande ramavtal för it-utbildning med tillhörande tjänster har varit

Läs mer

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Sid 1 Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Statens inköpscentral Seminarium 26 april 2012 Välkomna! - praktisk information Hålltider Lunchen

Läs mer

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster)

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Mikael Larsson Sid 1 Agenda Kort om befintliga ramavtal och förstudien. Nya ramavtalen programvaror och tjänster

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Förstudie. IT-drift 2013

Förstudie. IT-drift 2013 Sid 1 (35) Fastställd: 2014-05-22 Diarienr: 96-75-2013 Förstudie IT-drift 2013 Sid 2 (35) Sammanfattning har genomfört en förstudie för att utreda om förutsättningar finns för att nya upphandlingar ska

Läs mer

Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008

Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008 2008-05-16 1 Vad är eupphandling Hur ser de nya reglerna ut? ~ Några frågor & svar på Stora e-upphandlingsdagen den 15 maj 2008 Advokat Carl Bokwall och Jur.

Läs mer

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8 IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön 2010 2015 Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Statens inköpscentral har vunnit "Kommunikation som tjänst" i förvaltningsrätten

Statens inköpscentral har vunnit Kommunikation som tjänst i förvaltningsrätten Nyhetsbrev december 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011

Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011 Rapport från E-delegationen 2011-09-15 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011 1(53) Uppföljning

Läs mer

Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens inverkan

Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens inverkan Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. PM MISSIV 2009-12-18 Dnr 570/2009 11 (2) (27) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev juni 2014 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller

Läs mer

Fyra nya ramavtal klara

Fyra nya ramavtal klara Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 4 2008 Avtalsnytt nr 4 2008 Fyra nya ramavtal klara Betalkort, resekonto och inköpskort IT-produkter med tillhörande tjänster PC och bildskärmar Fordon 2008 20080819_offentligaaffärer_helsida.indd

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17 Programvaror & tjänster Kivos 2015-09-17 Sid 2 Om upphandlingarna Tidslinje Programvaror & tjänster Sommar 2013 till februari 2014 - Förstudie Sex ramavtal blev fyra Juni 2014 - Avtalsvillkor på remiss

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer