Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster Michaela Kanti, Verva Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12"

Transkript

1 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm

2 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om eget kompetensområde för användbarhet starkt Krav på myndigheter ställer stort fokus på användbarhet

3 Begränsade upphandlingar Tidigare upphandlingar av IT-konsulttjänster 1999 & 2001 Sex myndigheter deltog och Statskontoret genomförde upphandlingarna i samarbete med myndigheter. År 2004 breddades upphandlingen av ITkonsulttjänster till att omfatta statliga myndigheter i Stockholms län som lämnat fullmakt att delta.

4 Tidigare Kompetensområden Verksamhetsutveckling & Strategi Ledning & styrning Systemutveckling & Systemförvaltning Infrastruktur Användbarhet fanns med i som en roll Ex GUI-designer - Utformar dialogen mellan användare och system, med fokus på användbarhet.

5 IT-konsulttjänster kuriosa Begränsades åter till att bli regional. Fullmakter för deltagande Omfattar statliga myndigheter och kommuner i Stockholms län Hänsyn till små- och medelstora företag Indelat i uppdragskonsulttjänster och resurskonsulttjänster

6 Kompetensområden i pågående upphandling/ramavtal AO1 Användbarhet AO2 Verksamhetsutv & strategi AO3 Ledning & styrning AO4 Systemutv & systemförv AO5 Infrastruktur AO6 Informationssäkerhet AO7 GIS-kompetens AO8 Uppdragskonsulttjänster 5 st 15 st 15 st 20 st 16 st 7 st 4 st 8 st

7 Resurskonsulttjänster Resurskonsulttjänster avser konsulttjänster med specialistkompetens inom ett eller flera kompetensområden. Resurskonsulttjänster innebär att konsulttjänsten förstärker myndigheten i arbete som drivs av myndigheten. Konsultens roll kan antingen vara att tillföra expertkompetens som myndigheten inte har tillgång till, eller att konsulten är en ren resursförstärkning.

8 Uppdragskonsulttjänster Uppdragskonsulttjänster innebär att leverantören tar huvudansvar för ett resultat för visst specificerat uppdrag, där leverantörens och eventuellt annan personal ingår. Resultatet ska vara väl definierat i en uppdrags-/kravspecifikation så att leveranskontroll kan utföras vid del- och/eller slutleverans. T ex att utveckla viss programvara åt en myndighet är ett typexempel på en uppdragskonsulttjänst. Med leveransen ska visst resultat/funktion uppnås, vilket har specificerats i förväg och kontrolleras vid leverans.

9 Kompetensklassning Syftet med en kompetensklassninsgmodell är att den underlättar klassificering av kompetens genom att använda enhetliga principer och begrepp för kompetensklassning. Används vid: Upphandling Prissättning av konsulttjänster Avrop/ avropsförfrågan Kan även användas för sammanställning av myndighetens kompetens inom olika områden

10 Beskrivning av kompetensområdet användbarhet En användbar produkt eller tjänst utformas efter målgruppernas behov och bidrar till verksamhetens nytta. Kompetenser inom användbarhet bör ha god kännedom om och erfarenhet av: Metoder för användarcentrerad systemutveckling. Verktyg för visualisering av koncept och gränssnittsförslag. Vervas riktlinjer för användbarhet och tillgänglighet.

11 Beskrivning av användbarhet - forts Exempel på aktiviteter är: kartläggning av behov hos verksamhet och målgrupper, kravformulering framtagande av koncept och gränssnitt utvärdering av prototyper och befintliga system

12 Exempel på roller - Användbarhet Användbarhetsarkitekt Ex på arbetsuppgifter; Kartläggning av verksamhetens och målgruppens behov. Utifrån kartläggningen ta fram, tillsammans med systemanalytikern, koncept & kravspecifikation som ligger till grund för utvecklingen av systemet, t ex interaktionsdesign. Interaktionsdesigner Ex på arbetsuppgifter; Beskriver utifrån verksamhets- och målgruppsanalysen, interaktionen mellan användare och systemet, hur informationen i systemet ska struktureras och presenteras. Ta fram skisser och prototyper på hur användargränssnittet ska vara utformat.

13 Exempel på roller - Användbarhet Grafisk formgivare Ex på arbetsuppgifter; Tar fram den grafiska formen för systemet och arbetar tillsammans med användbarhetsarkitekten, interaktionsdesignern och systemutvecklare för att skapa ett tydligt och lättanvänt gränssnitt (GUI) med god läsbarhet. Testare av användbarhet Ex på arbetsuppgifter; arbetar med att kontrollera att systemet fungerar i användning, t ex att användarna enkelt kan använda systemet och har nytta av det.

14 Systemutveckling & systemförvaltning Avser arbete i olika steg vid myndighetens systemutveckling, systemintegration och med förvaltning av befintliga system hos myndigheten. Med system avses allt från enkel programvara till komplexa system bestående av programvaror med i förekommande fall tillhörande maskinvara. Kräver många gånger god kunskap inom ITIL och SOA ITIL (IT Infrastructure Library) SOA (Service Oriented Architecture) tjänsteorienterad arkitektur

15 Exempel på roller Systemutveckling & Systemförvaltning IT-arkitekt, systemdesign Systemering Systemutvecklare Databasdesigner, -administratör Tillgänglighetsspecialist Testare Systemintegratör Versionshantering

16 Ex på roller i andra kompetensområden Analytiker Systemanalytiker Modelleringsledare Säkerhetsstrateg GIS utvecklare Projektledare Mentor Informatör/kommunikatör Kvalitetsäkrare Testledare

17 Avropsförfarande Två avropssätt: Förnyad konkurrensutsättning och/eller avrop med samtliga villkor fastställda, s k rangordning.

18 Förnyad konkurrensutsättning Avrop föregås av en avropsförfrågan som skickas till samtliga ramavtalsleverantörer inom aktuellt kompetensområde. I avropsförfrågan får myndigheten ställa kriterier såsom specificering av kompetens, avropspris, tidpunkt för uppdragets start och slut, referenser samt önskad kompetensnivå enligt kompetensklassningen

19 Avrop med samtliga villkor fastställda Avropsordningen innebär en rangordning av ramavtalsleverantörerna per kompetensområde utifrån upphandlingens utvärderingsresultat. Avrop sker i första hand till den ramavtalsleverantör som är nummer ett (1) inom aktuellt kompetensområde. I avropet får myndigheten specificera kompetens, önskad kompetensnivå och tidpunkt för uppdragets start och slut. Pris får ej förhandlas eller ändras. Om aktuell ramavtalsleverantör inte kan erbjuda tjänsten går myndigheten till ramavtalsleverantör nummer två (2) och så vidare, tills tjänsten kan erbjudas.

20 Stödpaket för egen alternativt samordnad upphandling Stödpaketet framtaget från upphandlingen Paketet består av mallar och anvisningar för förfrågningsunderlag och ramavtalstexter. Utvärderingsmetodik och mallar för utvärdering ingår i paketet. Anpassning görs till respektive myndighets behov alt den samordnade upphandlingens behov.

21 Stödpaket för egen alt samordnad upphandling Verva erbjuder även andra former av stöd för myndigheter som planerar att använda paketet. Vilket stöd som ska gälla för samarbetet bestäms från fall till fall. Uppdatering sker efter denna upphandling.

22 Slutligen; Frågor som ni funderat på men ännu ej ställt ;o))

IT-Konsulttjänster 2012. Avropsstöd. Vägledning IT-Konsulttjänster 2012. Sida 1 (16)

IT-Konsulttjänster 2012. Avropsstöd. Vägledning IT-Konsulttjänster 2012. Sida 1 (16) Avropsstöd Vägledning IT-Konsulttjänster 2012 Sida 1 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Allmänt... 4 3 Kompetensområden och roller... 4 3.1 Verksamhetsutveckling och strategi... 4 3.1.1 Roll

Läs mer

Bilaga 2. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Kompetensspecifikation 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid.

Bilaga 2. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Kompetensspecifikation 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. Bilaga 2 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Kompetensspecifikation 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (7) 1 Klassningsmodell Kompetensklassningsmodellen är en matris i två dimensioner

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Vägledning Öppna programvaror 2010

Vägledning Öppna programvaror 2010 Vägledning 1 (17) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...3 4 Övergripande om ramavtalet...4 4.1 Omfattning...4 4.2 Programvaruområden...5 4.3 Tjänster...7

Läs mer

Vägledning IT-utbildning 2010

Vägledning IT-utbildning 2010 Vägledning 1 (19) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...4 4 Övergripande om ramavtalet...5 4.1 Omfattning...5 4.2 Utbildningsområden...5 4.3 Flergångskort...6

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Förstudie. IT-utbildning 2014

Förstudie. IT-utbildning 2014 Sid 1 (29) Fastställd: 2014-06-25 Diarienr: 96-12-2014 Förstudie IT-utbildning 2014 Sid 2 (29) Sammanfattning vid Kammarkollegiets nuvarande ramavtal för it-utbildning med tillhörande tjänster har varit

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan 2012-09-03. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Renée Sjölund 96-95-2011

Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan 2012-09-03. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Renée Sjölund 96-95-2011 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-09-03 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Nätverksprodukter Renée Sjölund 96-95-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Förstudie Managementkonsulttjänster 2013

Förstudie Managementkonsulttjänster 2013 Sid 1 (31) Fastställd: 2013-11-29 Diarienr: 96-43-2013 Förstudie Managementkonsulttjänster 2013 Sid 2 (31) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund 5 2.2 Mål och syfte 5

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Förstudie. IT-drift 2013

Förstudie. IT-drift 2013 Sid 1 (35) Fastställd: 2014-05-22 Diarienr: 96-75-2013 Förstudie IT-drift 2013 Sid 2 (35) Sammanfattning har genomfört en förstudie för att utreda om förutsättningar finns för att nya upphandlingar ska

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. PERSONALUTHYRNING 5. 2.1 Ramavtalens omfattning 5 2.1.1 Yrkesområden 5

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. PERSONALUTHYRNING 5. 2.1 Ramavtalens omfattning 5 2.1.1 Yrkesområden 5 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 1 1.3.1 Avropsberättigade 1 1.3.2 Ramavtalsleverantörer 3 1.3.3

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Vägledning 1 (21) Vägledning för avrop Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer