I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet"

Transkript

1 I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige

2 Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag som gruppens medlemmar (från RK, Myndigheter, SKL) spelade in. Det är ett första utkast som nu ska diskuteras öppet och transparent inom och utanför RK:s väggar fram till Gemensamberedning.

3 Processen fram till oktober Nyår Vårens arbete Start konsultation Offentliga rummet Almedalen Tidig höst Nuläge och analys Förankring: E-delegation, ss-grupp samt SKL Workshops strategiutveckling: RK, Myndigheter, SKL Konsultation: övriga grupper Gemensamberedning av regeringsbeslut Öppen och transparent process med hög delaktighet av relevanta aktörer 3

4 Konsultation och information 1 maj 1 juli Konsultation: övriga grupper Webbsida: information och arkiv Facebook: dialog Twitter och blogg: marknadsföring av andra kanaler Hur vill sakområdena delta?

5 Förslagen är insatta i en kontext av konkreta exempel och de politiska mål som finns inom förvaltningspolitiken och it-politiken. Det it-politiska målet: Sverige ska vara bäst i världen på att ta till vara digitaliseringens möjligheter. Det förvaltningspolitiska målet: En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Malmödeklarationens målsättningar: European governments should be recognised for being open, flexible and collaborative in their relations with citizens and businesses. Citizens and businesses are empowered by egovernment services; Mobility in the Single Market is reinforced; Efficiency and effectiveness is enabled; The implementation of the policy priorities is made possible by appropriate key enablers and legal and technical preconditions. E-delegationens förslag till strategi för myndigheternas arbetet med e- förvaltning: En behovsdriven e-förvaltning som minskar företagens administrativa börda, förenklar vardagen och ökar Sveriges utvecklingskraft. De tre målsättningar som E-delegationen har arbetat fram tillsammans med SKL: En enklare vardag för privatpersoner och företag, En öppnare och smartare förvaltning stödjer innovation och delaktighet, En offentlig verksamhet med hög effektivitet och kvalitet.

6 Ett antal konkreta goda exempel lyfts fram Öppnare och smartare sjukvård utbildning socialtjänst förvaltning av kulturarvet samhällsbyggnad stöd för arbetslösa bistånd företagartjänster medborgartjänster

7 Målen sammanfattas i följande visioner och mål för strategin Vision Mål Sverige ska vara världens mest transparenta och öppna land i världen. En innovativ och samverkande förvaltning som är bäst i världen på att utnyttja digitaliserings möjligheter. Missioner En enklare vardag för privatpersoner och företag En öppnare och smartare förvaltning stödjer innovation och delaktighet. En offentlig verksamhet med hög effektivitet och kvalitet.

8 Avgränsningar av strategin Den föreliggande strategin bör vara styrande för myndigheternas arbete med informationsteknologi. Den är huvudsakligen avgränsad till att styra det som ligger mellan de olika myndigheternas ansvarsområden, med tonvikt på ökad samverkansförmåga och förenklade och öppnare kontaktytor gentemot privatpersoner, företag och organisationer. Den riktar sig dock även till alla de medarbetare, organisationer och företag samt de inom akademierna som arbetar, och vill börja arbeta, med att utveckla det allmännas förmåga att, med hjälp av it, lösa problem och utmaningar Sverige står inför. Strategin kommer att utgöra den svenska handlingsplanen för ett samlat åtagande under Open Government Partnership.

9 Fem styrande principer presenteras Detta är en öppen lista där principer kan tas bort, skrivas om eller läggas till under våren. Princip 1: Öppenhet och transparens ska främjas så långt det är möjligt med hänsyn till integritet och informationssäkerhet Princip 2: Designa och leverera tjänster kring människors olika och skiftande behov Princip 3: Dela kapacitet och ramverk Princip 4: Koordinera det allmännas digitala kanaler Princip 5: Arbeta interaktivt med parters utanför statsförvaltningen för att öka kapaciteten och innovationsförmågan i de digitala kanalerna.

10 Fyra insatsområden föreslås med underliggande insatser 1. Öppnare och smartare verksamhet och tjänster 2. Ökad samverkansförmåga genom en gemensam mjuk infrastruktur 3. Effektivare och säkrare användning av it 4. Förstärkt nationell styrförmåga

11 Insatsområde 1: Öppnare och smartare verksamhet och tjänster Harmonisering av kontaktytor Företag Förändring i aktivitet Skatt Fastighet Uppstart Utbildning Födelse Import/Export HR Finansiering Transport Jobb Demokrati Avslut av aktivitet Patent Utveckling Miljö Vård BoendeOmsorg Skatt Säkerhet Kultur och fritid Medborgare 1. Utveckla ett integrerat ramverk för behovsfångst livshändelsekartan. 2. Utveckla en strategi för mobila kanaler. 3. Skapa förutsättningar för direkt feedback på de e-tjänster som utvecklas. 4. Utse fler utvecklingsmyndigheter, som genom att livshändelseperspektiv får förstärka möjligheter att koordinera de digitala kanalerna. 5. Tillgången till offentliga handlingar som kan vidareutnyttjas främjas genom att bl.a. bygga en nationell ingång för alla handlingar som skulle kunna vidareutnyttjas. 6. Komplettera tillgången till offentlig data med utvecklingsresurser för externa partners.

12 Insatsområde 2: Ökad samverkansförmåga genom en gemensam mjuk infrastruktur 1. Utveckla och förordningsreglera ramverk för en mjuk infrastruktur för interoperabilitet och utveckling av behovsdrivna e-tjänster. 2. Definiera grunddata och förordningsreglera ägandeskap, förvaltning och ursprungsmärkning. 3. Utveckla och driftsätt flera gemensamma infrastrukturella och basinformations -tjänster som exempelvis E-legitimationer, Mina Meddelande, mina fullmakter, tjänstekatalog etc. 4. Utse en ansvarig på varje myndighet för de digitala kanalerna och det interna och externa digitala informationsutbytet. 5. Förordningsreglera användning av gemensamma ramverk för projektstyrning, kostnads/nyttokalkylering samt spårbarhet.

13 Insatsområde 3: Effektivare och säkrare användning av it Effektivisera projekthantering genom transparent och öppen rapporteringsskyldighet för större it-projekt. Förordningsreglera att alla myndigheter ska redovisa gentemot ett gemensamt ramverk för IT-kostnader. Kanske ett IT-dashboard som ger transparens vad gäller projektkostnader

14 Insatsområde 4: Förstärkt nationell styrförmåga Samordna drift och upphandling av it. Utveckla en strategi för sourcing av molntjänster. Förstärk förmågan till samverkan med externa parter Tillskapa ett nationellt programkontor tillsammans med kommuner och landsting och it-industri. Utveckla relevanta signatärskap från Digital agenda till konkreta partnerskap kring genomförandet av strategin.

15 Hur vill departementen och sektorerna presentera sig? Vilka fler bästa exempel finns inom era sektorer som ni vill lyfta fram inom ramen för strategidokumentet? Finns det ambitioner eller handlingsplaner som ni vill referera till eller beskriva inom ramen för dokumentet? Finns det önskan om att spela in mer generella förslag i strategin redan vid denna tidpunkt?

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Nationellt ramverk för interoperabilitet

Nationellt ramverk för interoperabilitet Nationellt ramverk för interoperabilitet E-delegationen 2012-03-27 2011-10-13 1 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Regeringen avser stärka styrningen av den förvaltningsgemensamma utvecklingen Regeringen

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Digitalisering, främjande och framtid

Digitalisering, främjande och framtid Digitalisering, främjande och framtid En utredning kring behov av digitaliseringsfrämjande insatser Karin Hovlin Sofie Arvidsson Februari 2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Betänkande av E-delegationen Stockholm 2009 SOU 2009:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Morgondagens medborgare förväntar

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer