Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08"

Transkript

1 Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum Caroline Andersson Carin Forest

2 Agenda Inledning och bakgrund till arbetet Samverkan men hur? Presentation och diskussion Tänkt projektupplägg Summering och nästa steg 2

3 Governo vilka är vi? Managementkonsulter med inriktning mot offentlig sektor Ett 15-tal konsulter Fokus på e-förvaltning från strategi till genomförande 3

4 Inledning och bakgrund till arbetet 4

5 Samverkan men hur? 5

6 Samverkande förvaltning kort historik Sedan 90-talet en förvaltningspolitikens heliga graal såväl internationellt som nationellt. En reaktion mot New Public Management, måloch resultatstyrning och fokus på vertikal styrning och fragmentering. Att hantera samverkansbrister: Tomrum Inkoherens Överskottsproduktion Att hantera brister i service för medborgare. 6

7 Offentligt finansierad sjukvård Förlossningsmottagning Kvinnoklinik MVC BVC Moderskapsintyg Fertilitetsutredning Fertilitetsbehandling Föräldrautb. Mödravård Kontroll och vård av barn Kommun Vårdnads-bidrag Försäkringsbolag Barnförsäkring Barn- och utbildningsförvaltning Socialtjänst Bekräfta faderskap Anmäla gemensam vårdnad Adoptionsmedgivande Förälder Råd och diskussion om föräldraskap Föräldrasiter och tidskrifter Trafikråd för barn NTF Registrering av faderskap Bekräftelse på födelseanmälan Anmälan av namn Adoptionsmedgivande Ansökan om föräldrapenning Anmälan om föräldra-penning Graviditetspenning Moderskapsinty g Bostadsbidrag Barnbidrag Kostråd för gravida och barn Trafikinformatio n barn i bil mm Födelseanmälan Personnumer Skatteverket Försäkringskassan Livsmedelsverket Transportstyrelsen A-kassor CSN Inkomstuppgifter 7

8 Exempel på komplexa livshändelser Att starta och driva företag Att bli förälder Att börja studera Att vara arbetssökande Att bli pensionär Att flytta till Sverige Att bli sjukskriven 8

9 Medborgaren möter ett antal problem som inte tar sin utgångspunkt i livssituationer Navigationsproblemet Informationsproblemet Koordinationsproblemet Uppgiftsproblemet Redundansproblemet Transparensproblemet Vilka tillstånd krävs? Vilka krav ställs och hur söker man? I vilken ordning ska ärendena initieras? Vilka uppgifter behöver myndigheterna? Samma uppgifter till flera myndigheter. Hur fortlöper de olika ärendena? 9

10 E-förvaltning satsningar och aktörer Nationell handlingsplan för e- förvaltning (RK)2008 Bredbandsstrategi 2009 Strategi för myndigheterna SOU (e- Delegationen) 2009 Grön IT 2010 Så enkelt som möjligt... SOU (e- Delegationen) 2010 Under konstruktion SOU (e- Delegationen) 2010 Strategi för esamhället (SKL) 2011 En bit på väg SOU (e- Delegationen) 2011 Digital agenda (RK) 2011 Strategi för e-förvaltning 2012 Styrdokument Hem-PC 2006 Bredband (3 st satsningar) Strategiska e-förvaltningsprojekt ( ) Regional/Lokal Digital agenda 2012 IT i välfärdens tjänst Nationella satsningar Effektivisering 1.0 medborgarnytta 2.0 medskapare 3.0? 24 h-delegationen (Statskontoret) Vägledning VERVA (Finansdepartementet) Samordna e-delegationen (Finans- och Näringsdepartementet) Vägleda, Samordna och Följ upp Digitaliseringskommission (Näringsdepartementet) Agera och mät nytta 2012 Strukturella satsningar

11 Medborgarcentrerad utveckling E-samhället Värmland CeHis CeSAM E-delegationen Verksamt Sambruk Kontaktpunkten inom Verksamt (EU) E-legitimationsnämnden Regeringsuppdrag e-förvaltning Utvecklingsmyndigheterna Förenklat uppgiftslämnande Infrastrukturmyndigheten Nationell styrgrupp för e-hälsa Frivillig samverkan (svag styrning) Gemensamma demokratiska beslut (stark styrning) Digitaliseringskommissionen E-nämnden 24-timmarsdelegationen Statskontoret Verva E-faktura, E-beställning Myndighetscentrerad utveckling 11

12

13 Regeringens digitala agenda - detaljer 2011 beslutade regeringen om en ny strategi för it- politiken. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda möjligheterna med it. Fyra strategiska områden: lätt och säkert att använda tjänster som skapar nytta det behövs infrastruktur it:s roll för samhällsutvecklingen Dessa områden är i sin tur indelade i totalt 22 områden. Den svenska agendan har koppling till EU:s digitala agenda. 13

14 Regionala digitala agendor ÖREBRO BLEKINGE VÄRMLAND 14

15 Men Stockholms län då? Nu har vi skrivit under avsiktsförklaringen! Vi är ju redan så långt framme Vi måste tänka region Vi skulle kunna samverka betydligt mer! IT = konkurrensfördel 15

16 Diskussion i bikupor! Vilka förutsättningar ser ni för samverkan i Stockholms Län? Inom vilka områden? 16

17 Tänkt projektupplägg 17

18 Juluppehåll: 23/12-7/1 Tänkt plan för genomförande Projektstart Omvärldsanalys Ny inriktning Rapport och projektavslut 15/11 20/12 15/2 För att stödja KSL/IT-forum i arbetet föreslås ett upplägg i fyra faser: 1. Projektstart Inledningsvis sätts ramar och mål för uppdraget, vilket specificeras i en enkel projektplan. Startmöte hålls mellan uppdragsgivaren och Governo. I samråd med uppdragsgivaren identifieras lämpliga deltagare till intervjuer, internat m.m. I denna fas sker också inledande orientering över tillgänglig dokumentation som kan vara av intresse i uppdraget. Avstämningsmöten bokas. 2. Omvärldsanalys I denna fas identifieras befintliga strategier och handlingsplaner inom e-området, och beskrivs avseende innehåll, aktörer, finansiering m.m. Resultatet åskådliggörs i form av en karta, dvs. översiktsbild, som tar sin utgångspunkt förslagsvis i den struktur som Västra Götaland tagit fram. Parallellt med detta sammanställer IT-forum sin bild av nuläget. 4. Rapport och projektavslut Uppdraget slutredovisas i en skriftlig rapport om ca 20 sidor i Word-format. Slutpresentation av projektet sker i styrgruppen samt eventuellt i övriga utvalda forum. Efter genomfört uppdrag ska uppdragsgivaren ha: En schematisk sammanställning över de strategier och handlingsplaner som finns inom e-området samt deras innehåll. En tydlig bild av hur kommunerna i Stockholms län förhåller sig till de mål och prioriterade områden som beskrivs. Ett förslag till ny inriktning för IT-forum i form av målbild och prioriterade områden. 3. Ny inriktning Governo förbereder, leder och dokumenterar ett internat, där deltagarna analyserar innehållet i strategier och handlingsplaner utifrån den sammanställning som gjorts, resonerar om ny inriktning/målbild samt tar fram förslag på prioriterade områden och insatser. Avstämningsmöte Internat 18 Styrgruppspresentation

19 Summering och slutord 19

20 Tack för oss! Carin Forest Caroline Andersson

21

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Den digitala revolutionen

Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik och demokrati - Affärsverksamhet - Information, kommunikation

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner Nyttan av bredband - en fallstudie av sex kommuner April 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Bakgrund... 6 1.2. Syfte och mål... 7 1.3. Metod

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Sammanfattning... 3 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal... 4 2.1

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Innehåll Förord 3 1. Introduktion 4 Medborgare och e-tjänster 4 Syfte och frågor 5 Val av begrepp 5 Metoder

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer