Nytt från Lantmäteriet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt från Lantmäteriet"

Transkript

1 Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar november 2011

2 Nytt från Lantmäteriet Regeringen och geodataområdet: It i människans tjänst - en digitala agenda för Sverige e-delegationens arbete Utveckling av e-förvaltningen utpekat ansvar för geodataområdet Ny utredning; anpassning av registerlagstiftningar till e-samhället 2

3 Personnytt Lantmäteriet Bengt Kjellson generaldirektör 1 juli Lars Jansson stf gd Ny ledamot i Geodatarådet för FoU Juni Palmgren 3

4 It i människans tjänst en digital agenda för Sverige Regeringen oktober 2011

5 Digital agenda för Sverige Samordnar regeringens insatser och åtgärder på it-området Avstamp för en process som ska leda till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringskommission - handlingsplan för att genomföra agendan Fyra huvudområden: Oktober 2011

6 Digital agenda för Sverige Infrastruktur mjuk infrastruktur geografisk information en central uppgift att säkerställa tillgång till geografisk information av god kvalitet, - för tjänster mm som är beroende av lägesbunden information samverkansmodellen och strategin inom geodataområdet lyfts fram som föredömligt exempel det offentliga Sverige ska använda geografisk information som är beskriven i nationellt bestämda referenssystem och som bygger på internationella överenskommelser en rikstäckande digital registerkarta ska vara genomförd 2017 den nationella höjdmodellen ska färdigställas

7 Samverkansmodellen - avtal om Geodatasamverkan läge november myndigheter (36 med lst) tillhandahåller och delar geodata i samverkan ytterligare 4 myndigheter och 21 kommuner (snart 50?) har tillgång till geodata enligt avtalet Myndigheter som idag tillhandahåller och delar geodata Jordbruksverket, Lantmäteriet, Länsstyrelserna, MSB, Naturvårdsverket, RAÄ, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, SOS Alarm, SGI, SCB, Svenska Kraftnät, SGU, SMHI, Trafikverket, Transportstyrelsen Parter med tillgång till geodata Boverket, Försvarsmakten, Trafikanalys, Statens Fastighetsverk Kommuner: Gävle, Malmö, Göteborg, Sundsvall, Örnsköldsvik, Hallstahammar, Skellefteå, Sandviken, Östersund, Värmdö, Vansbro, Stenungsund, Bollnäs, Karlstad, Arvika, Bollnäs, Jönköping, Örebro, Hallsberg, Norrtälje, Skövde

8 Nationella referenssystem i kommunerna SWEREF 99 = ca 230 kommuner RH 2000 = 53 kommuner 8

9 Ny Nationell Höjdmodell Nytt mål: hela Sverige skannat 2013 Fineditering mm Status oktober 2011 Grönt = klart i lager Blått = levererat till LM Gult = skanning klar Grått = detaljplanering & markmätning genomfört Vitt = nu finansierat! Se aktuell status på under BILD och HÖJD - Höjdinformation 9

10 e-delegationen - leder utveckling av e-förvaltningen

11 Regeringens mål för e-förvaltningen - enklare, öppnare och effektivare Enklare vardag för privatpersoner och företag - ökad tillgänglighet - kortare handläggningstider - bättre samordning mellan myndigheter - en uppgift en gång, finns uppgiften? Högre kvalitet och effektivitet i offentlig verksamhet - minskade kostnader - bättre beslut Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation, delaktighet och företagande - planerar, koordinerar, följer upp

12 Uppdraget till e-delegationen: stödja uppbyggnaden av infrastrukturen för e-förvaltningen ta fram och utveckla en strategi koordinera utvecklingsprojekt och IT-standardisering följa upp effekter hantera frågor om öppen data (PSI) och om myndigheter på sociala medier delrapportera per halvår slutrapport december 2014

13 Vilka är med i e-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL

14 VISION OCH MÅLBILD Uppdaterat underlag efter beslut vid delegationsmötet STYRANDE PRINCIPER E-delegationens arbetsmodell Enklare vardag för privatpersoner och företag Privatpersoner och företag En uppgift ska endast behöva lämnas en gång Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Förvaltningen Finns informationen inom förvaltningen ska den inte efterfrågas från privatperson eller företag vid ärendehandläggning Högre effektivitet och kvalitet inom det offentliga Kontaktyta När så är möjligt ska alla myndighetsbeslut distribueras elektroniskt på ett enhetligt sätt, t ex via privatpersonens eller företagets e-box Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Integritet Transparens så att den enskilde, på ett säker sätt, har tillgång till samma information som förvaltningen har, där så är möjligt STYRNING BEREDNING ExG Rättsliga frågor ExG IT standard ExG Int l frågor E-DELEGATIONEN SEKRETARIATET Håkan Sörman vd SKL Bengt Kjellson gd LM Bengt Svensson SKL DELEGATIONSUTSKOTT Utveckla samverkan mellan olika myndighetsoch landstings- /kommungrupperingar ARBETSGRUPPEN Delta i och samla med synpunkter ARBETSUTSKOTTfrån arbetsoch samverkansgrupper. Bereda specifika samverkansfrågor.. DELEGATIONS- UTSKOTT - DELEGATIONENS STRATEGISKA FÖRSTUDIER DELEGATIONENS BESTÄLLNINGAR AV INTERNA UPPDRAG - INTERNATIONELLA FRÅGOR - SÄRSKILDA FRÅGOR - DIGITAL AGENDA OCH REGERINGENS HANDLINGSPLAN - BETÄNKANDEN 20 MARS/1 OKTOBER - SAMVERKAN MELLAN STATLIGA MYNDIGHETER OCH KOMMUNER OCH LANDSTING

15 Exempel på viktig gemensam infrastruktur för offentlig sektor utveckling som berör våra verksamheter e-legitimationer (e-legitimationsnämnden) rättsutveckling för en digital värld mm registerlagstiftning (expertgrupp, utredning dir 2011:86) e-diarium, e-arkiv (Riksarkivet) e-fullmakt (PPM) mina ärenden (Skatteverket) mina sidor (Försäkringskassan) geodatasamverkan (Lantmäteriet) riktlinjer för myndigheter och sociala medier, webbsidor mm mm mm

16

17 Utvecklingsansvariga myndigheter

18 Uppdrag utvecklingsansvar e- förvaltningen Regeringsbeslut i mars 2011 Lantmäteriet, Bolagsverket, Skatteverket, Transportstyrelsen - ansvar för utveckling av e-förvaltning inom sina områden. - Lantmäteriet har utvecklingsansvaret för området geografisk information och fastighetsinformation. Samverkan med e-delegationen, berörda myndigheter, kommuner och landsting, SKL, med näringslivet och med intresse- och branschorganisationer SKL utser kontaktperson för varje område

19 Uppdrag utvecklingsansvariga myndigheter Identifiera - relevanta aktörer och myndighetsövergripande processer - behovet av e-tjänster, infrastrukturella tjänster och bastjänster för information Koordinera utvecklingsplaner och e- förvaltningsprojekt Ta fram handlingsplan som också visar möjligheter till besparingar och nyttor med ökad e-samverkan

20 Lantmäteriets utvecklingsansvar - tre ben bygger vidare på och utvecklar aktuell utveckling/samverkan - bastjänster och gemensamma e-tjänster med geografisk information och fastighetsinformation som grund - effektivisering av processer - utvecklad geodatasamverkan

21 Fler geodatatjänster Visningstjänster för kartor och bilder Topografisk webbkarta med fastighetsindelning Ortofoto Allmänna kartorna Inspire-tjänster sök- visnings- nedladdning Visningsjänster under utveckling Ortofoto i färg Historiska ortofoton Höjddata med terrängmodell

22 Fler geodatatjänster Befintliga direktåtkomsttjänster Adresser AdressDirekt Registerbeteckningar RegBetDirekt Ortnamn OrtnamnDirekt Direktåtkomstjänster under utveckling: FastighetDirekt, PlanDirekt, TaxeringDirekt mfl Tjänster gemensamma med Bolagsverket, Skatteverket mm planeras

23 Utveckla processer SPF: 5-årigt samverkansprogram för Sammanhållen Planering och Fastighetsbildning, Boverket, Lantmäteriet, kommunerna (ex. Bygglovsalliansen), lst, projektörer. integrerade arbetsflöden LM, Skatteverket, kommuner, banker, mäklare mm först ut fastighetsinskrivningen elektronisk ansökan elektroniska köpekontrakt köpebrev (Finland) samrådsportal F mina ärenden F

24 24

25 Utvecklad geodatasamverkan - kommunerna Med kommunerna utveckla en gemensam nationell geodataresurs - enhetlig och standardiserad geodata Få med fler parter i geodatasamverkan Få fler att medverka och publicera sina geodata i portalen - med fokus på kommunerna Tillgängliggöra fler tjänster Utveckla affärsmodellen till

26 Avslutningsbild från workshop gemensam baskarta - startskottet för en gemensam nationell geodataresurs 17 kommuner och Lantmäteriet

27 Tack för mig! Frågor? 27

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Förstasida manifestet. Nytt från Lantmäteriet

Förstasida manifestet. Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KTs 1 kommunala lantmäteridagar maj 2009 Nytt från Lantmäteriet Aktuella uppbyggnadsprojekt Informationsförsörjningsfrågor

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö Rapport 2012:2 REGERINGSUPPDRAG Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö rapportering av uppdrag 9 enligt 2011 års regleringsbrev Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö -

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Nationellt ramverk för interoperabilitet

Nationellt ramverk för interoperabilitet Nationellt ramverk för interoperabilitet E-delegationen 2012-03-27 2011-10-13 1 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Regeringen avser stärka styrningen av den förvaltningsgemensamma utvecklingen Regeringen

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Betänkande av E-delegationen Stockholm 2009 SOU 2009:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet Geodataportalen - Geodata.se Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Vad är syftet med den nationella geodatastrategin? Att utgöra planen för hur vi bygger en gemensam infrastruktur för geodata Att visa hur den nationella

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Morgondagens medborgare förväntar

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer