Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin Version: 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1"

Transkript

1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin

2 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning Dokumentinformation... 3 Syfte Avgränsningar Målgrupp Begrepp och definitioner Referenser Koncept och infrastruktur Förhållande mellan aktörer Avsändaransvar Infrastrukturansvarig Brevlådeoperatör Tjänsteöversikt Recipient Authority Service Sekvensdiagram Registrera profil profil saknas Registrera profil profil finns Byte av brevlåda Avregistrera profil Uppdatera mottagningsregler Ta emot försändelse av skyddsklass Ta emot försändelse av skyddsklass Utformning av meddelande och försändelse Meddelanden av skyddsklass Försändelse av skyddsklass Signerad försändelse Förseglad försändelse Meddelande av skyddsklass Försändelse av skyddsklass Ytterligare stöd Dokumentadministration Revisionshistorik Dokumentansvarig... 21

3 Sida 2 av 21 Inledning Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör det möjligt för privatpersoner och företag att få sin myndighetspost digitalt istället för som papperspost. För att kunna ta emot sin myndighetspost digitalt behöver privatpersoner och företag registrera sig för Mina meddelanden och skaffa sig en digital brevlåda hos en brevlådeoperatör. Registreringen görs via minameddelanden.se. Infrastrukturansvarig håller ett register över vilka privatpersoner och företag som är registrerade brevlådeinnehavare. Registret innehåller även de myndigheter, förmedlare och brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina meddelanden. Den avsändande myndigheten skapar meddelanden och lämnar dessa för förmedling. Förmedlingstjänsten kan finnas hos myndigheten själv eller hos en extern tjänsteleverantör. Via förmedlingstjänsten levereras meddelanden i sin tur till aktuell brevlådeoperatör. I denna guide beskrivs Mina meddelandens koncept, infrastruktur och de aktörer som här verkar. Infrastrukturansvarig har implementerat ett standardiserat gränssnitt som brevlådeoperatören anropar. Även brevlådeoperatörer implementerar ett standardiserat gränssnitt som förmedlingstjänsten anropar. I tjänsteöversikten beskrivs aktuella tjänster i infrastrukturen. I sekvensdiagrammen framgår de operationer som används för att anropa dessa. I guiden framgår på en högre nivå hur ett meddelande är utformat; vilka attribut det består av och vad attributen syftar till. I Tekniska tjänstekontrakt API [1] finns detaljerad information om tjänster, operationer och attribut. Den ska ses om ett uppslagsverk som kompletterar den tekniska guiden på en mer detaljerad nivå. Efter att ha läst guiden ska man ha en övergripande förståelse för Mina meddelanden som koncept och en introduktion till hur den tekniska lösningen ska implementeras.

4 Sida 3 av 21 1 Dokumentinformation Syfte Att underlätta den tekniska anslutningen till Mina meddelanden. För att göra det behövs en övergripande förståelse för infrastrukturen och de som agerar i den samt information om tjänster och operationer. 1.2 Avgränsningar Den tekniska guiden beskriver infrastrukturen och lösningen utifrån brevlådeoperatörens perspektiv. Beskrivning av infrastrukturansvarig, avsändande myndighet och förmedlingstjänst samt de tjänster och operationer som tas upp begränsar sig därmed till att handla om det som är relevant för brevlådeoperatören. Guiden hänvisar till andra dokument för mer detaljerad information kring exempelvis begrepp, villkor, tjänster och operationer. 1.3 Målgrupp Guiden vänder sig till arkitekter och utvecklare hos en anslutande brevlådeoperatör. 1.4 Begrepp och definitioner Det kan förekomma diskrepans vad gäller begrepp i detta dokument mot andra publicerade dokument. Begrepp Myndighet Avsändande myndighet Infrastrukturansvarig Förklaring Här menas verksamhet i offentlig regi, d.v.s. statlig, kommunal och landstingsverksamhet. Avsändare av meddelanden i Mina meddelanden. Håller register över de privatpersoner och företag som är registrerade hos Mina meddelanden samt information om vilka myndigheter de accepterar digitala utskick från samt hos vilken brevlådeoperatör de har sin digitala brevlåda. Även godkända anslutna myndigheter, förmedlare och brevlådeoperatörer lagras i registret. Även ansvarig för att förvalta och utveckla infrastrukturen och dess regelverk, hantera anslutningar och säkerställa att anslutna aktörer följer regelverken. Brevlådeoperatör Brevlådeinnehavare Förmedlingstjänst Tillhandahåller digitala brevlådor som erbjuder tjänsten Mina meddelanden. Privatpersoner eller företag som har en digital brevlåda och är registrerade för Mina meddelanden. Den tjänst som förmedlar meddelanden från den avsändande myndigheten till brevlådeoperatörer, kan finnas internt hos myndigheten eller externt hos en tjänsteleverantör.

5 Sida 4 av 21 Meddelande av skyddsklass 3 (f.d. säkert meddelande) Meddelande av skyddsklass 1 (f.d. enkelt meddelande) Försändelse Signerad försändelse Förseglad försändelse Försändelse av skyddsklass 3 (f.d. säker försändelse) Försändelse av skyddsklass 1 (f.d. enkel försändelse) Kan innehålla känsliga uppgifter och bilagor och skickas bara till brevlådeinnehavarens digitala brevlåda. Innehåller icke känsliga uppgifter och skickas till den digitala brevlådan och eventuellt till de kontaktuppgifter (e-post och sms) brevlådeinnehavaren har angett hos brevlådeoperatören. Består av ett eller flera meddelanden till en eller flera mottagare, paketeras av den avsändande myndigheten och packas upp hos brevlådeoperatören. En försändelse av skyddsklass 3 signeras av den avsändande myndigheten innan den skickas till förmedlaren. En försändelse av skyddsklass 3 signeras, i det här fallet kallat förseglas, av förmedlaren innan den förmedlas till brevlådeoperatören. Signeras av avsändande myndighet och förseglas av förmedlaren. Signeras och förseglas inte. 1.5 Referenser Ref. Dokumenttitel Utgivare Adress/Publikationsplats Ref. [1] Tekniska tjänstekontrakt Mina meddelanden API iskatjanstekontrakt/ Ref. [2] Begreppsmodell Mina meddelanden eppsmodell/ Ref. [3] Villkor för Mina meddelanden Mina meddelanden villkor.html

6 Sida 5 av 21 2 Koncept och infrastruktur Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör att privatpersoner och företag kan få sin myndighetspost digitalt istället för som papperspost. Alla som är folkbokförda i Sverige och har e-legitimation kan registrera sig för Mina meddelanden och få en digital brevlåda via minameddelanden.se. Figur 1 ger en förenklad bild av infrastrukturen för Mina meddelanden. Infrastrukturen består av, förutom den ansvariga för infrastrukturen, avsändande myndigheter, förmedlare och brevlådeoperatörer. Figur 1. Mina meddelandens koncept och infrastruktur Den avsändande myndigheten skapar meddelanden och lämnar dessa till förmedlaren där förmedlingstjänsten finns. Förmedlingstjänsten kan finnas internt hos myndigheten själv eller externt hos en tjänsteleverantör som sköter förmedling av meddelanden på uppdrag av myndigheten. Tjänsteleverantören kan vara en annan myndighet eller en privat aktör. Efter att förmedlingstjänsten tagit emot meddelanden förmedlas de till aktuell brevlådeoperatör. Hos brevlådeoperatören har privatpersoner och företag sin digitala brevlåda. Skatteverket ansvarar för Mina meddelandens infrastruktur och för förmedlingsadressregistret. I registret lagras de privatpersoner och företag som är registrerade för Mina meddelanden samt information om hos vilken brevlådeoperatör de har sin digitala brevlåda. Registret lagrar även de myndigheter, förmedlare och brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina meddelanden. Privatpersoner och företag kan välja från vilka myndigheter de vill ta emot sin myndighetspost digitalt. Informationen om vilka myndigheter en brevlådeinnehavare accepterar digitalt utskick från lagras i ett register hos infrastrukturansvarig. Även detta kontrolleras av myndigheten eller förmedlaren innan ett meddelande kan skickas digitalt.

7 Sida 6 av 21 3 Förhållande mellan aktörer I Mina meddelanden samverkar flera olika aktörer. De aktörer som verkar i Mina meddelanden är: avsändande myndighet, eventuell tjänsteleverantör, brevlådeoperatör, infrastrukturansvarig och brevlådeinnehavare, se Figur 2. Figur 2. Aktörer i Mina meddelanden Den avsändande myndigheten är avsändare av försändelser. Väljer myndigheten att lägga förmedlingstjänsten externt anlitar den en tjänsteleverantör som agerar under myndighetens avsändaransvar. Infrastrukturansvarig sköter förmedlingsadressregistret, FaR, som lagrar de privatpersoner och företag som är registrerade för Mina meddelanden. I FaR finns även information om hos vilken brevlådeoperatör brevlådeinnehavaren har sin digitala brevlåda, samt vilka myndigheter, förmedlare och brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina meddelanden. Brevlådeoperatören tillhandahåller digitala brevlådor, som privatpersoner och företag skaffar sig för att registrera en profil för Mina meddelanden. De väljer själva hos vilken brevlådeoperatör de vill ha sin digitala brevlåda. Brevlådeinnehavaren kan vara en privatperson eller ett företag. Privatpersonen eller företagsrepresentanten måste vara folkbokförd i Sverige och ha e-legitimation för att registrera sig för Mina meddelanden. Säker inloggning används senare för att kunna läsa de digitala meddelandena av skyddsklass 3. Ett meddelande kan vara av antingen skyddsklass 1 eller av skyddsklass 3 idag. Ett meddelande av skyddsklass 3 kan innehålla känsliga uppgifter och bilagor och skickas bara till brevlådeinnehavarens digitala brevlåda. Ett meddelande av skyddsklass 1 skickas till den digitala brevlådan och eventuellt till de kontaktuppgifter (e-post och sms) som brevlådeinnehavaren har angett hos brevlådeoperatören, om brevlådeoperatören erbjuder den möjligheten. Att bestämma ett meddelandes skyddsklass görs av den avsändande myndigheten. En försändelse består av ett eller flera meddelande till en eller flera mottagare. Försändelser paketers av den

8 Sida 7 av 21 avsändande myndigheten och packas upp hos brevlådeoperatören för leverans till brevlådeinnehavaren. I Begreppsmodellen [2] finns mer information om de aktörer som verkar i Mina meddelanden. 3.1 Avsändaransvar Den avsändande myndigheten har avsändaransvaret och kan välja att lägga förmedlingstjänsten internt eller externt. Ligger förmedlingstjänsten externt har myndigheten använt sig av en tjänsteleverantör för förmedling av försändelser. Den avsändande myndigheten är avsändare av försändelser som distribueras av förmedlingstjänsten till brevlådeoperatören. I avsändaransvaret ingår att Skapa försändelser Signera och försegla försändelser av skyddsklass 3, då brevlådeoperatören endast accepterar förseglade försändelser av skyddsklass 3 Förmedla försändelser till brevlådeoperatör Förmedlingsadressregistret anropar brevlådeoperatören för att förmedla försändelser. 3.2 Infrastrukturansvarig Infrastrukturansvarig håller förmedlingsadressregistret, FaR, som är ett register som innehåller de privatpersoner och företag som registrerat sig för tjänsten Mina meddelanden, samt information om hos vilken brevlådeoperatör brevlådeinnehavaren har sin digitala brevlåda. Infrastrukturansvarig håller även ett register med information om från vilka myndigheter en brevlådeinnehavare accepterar att ta emot digitala utskick från. Infrastrukturansvarig anropas av brevlådeoperatören för att: Registrera och avregistrera profil, när en privatperson eller ett företag registrerar eller avregistrerar sig för tjänsten Mina meddelanden i brevlådan Uppdatera mottagningsregler, vilka myndigheter en brevlådeinnehavare accepterar digitala utskick från 3.3 Brevlådeoperatör För att kunna ta emot digitala meddelanden från myndigheter behöver mottagaren en digital brevlåda hos vald brevlådeoperatör och vara registrerad för Mina meddelanden. Registrering (och avregistrering) för tjänsten Mina meddelanden görs av brevlådeinnehavaren i brevlådan. Information om vilka privatpersoner och företag som är registrerade för tjänsten lagras i förmedlingsadressregistret. Brevlådeinnehavaren väljer från vilka myndigheter den vill ta emot digitala utskick från i sin digitala brevlåda. Mottagningsreglerna lagras däremot hos infrastrukturansvarig. En brevlådeoperatör kan om de vill erbjuda brevlådeinnehavare att registrera sina kontaktuppgifter, som då lagras hos brevlådeoperatören. Med hjälp av kontaktuppgifter kan meddelanden av skyddsklass 1 även skickas direkt till mottagarens kontaktuppgifter (e-post och sms). Brevlådeoperatören Hanterar registrering och avregistrering av profil för Mina meddelanden på uppdrag av brevlådeinnehavaren, där profil registreras och avregistreras i FaR Hanterar mottagningsregler som brevlådeinnehavaren ställer in, vilka lagras i FaR Tar emot försändelser, kontrollerar ev. försegling (om försändelsen är av skyddsklass 3), packar upp och leverarar meddelanden till mottagaren

9 Sida 8 av 21 Eventuellt lagra kontaktuppgifter, om brevlådeoperatören väljer att erbjuda den möjligheten Mer om vilka krav som ställs på brevlådeoperatörer finns att läsa i Villkor [3] för Mina meddelanden.

10 Sida 9 av 21 4 Tjänsteöversikt Här introduceras de tjänster som infrastrukturansvarig har implementerat och den tjänst som brevlådeoperatörer implementerar. Tjänsterna är specificerade i Tekniska tjänstekontrakt API [1]. I Figur 3 visas tjänsterna och vilka tjänster som anropas av vem. Figur 3. Tjänsteöversikt för Mina meddelanden 4.1 Recipient Infrastrukturansvarig har implementerat tjänsten Recipient. Tjänsten anropas av brevlådeoperatören för att registrera och avregistrera brevlådeinnehavare i förmedlingsadressregistret, FaR. Registrering och avregistrering görs av brevlådeinnehavaren i brevlådan hos brevlådeoperatören. Infrastrukturansvarig sparar brevlådeinnehavarens mottagningsregler, d.v.s. från vilka myndigheter en brevlådeinnehavare accepterar digitala utskick. En brevlådeinnehavare uppdaterar sina mottagningsregler i brevlådan hos brevlådeoperatören. Brevlådeoperatören anropar tjänsten Recipient för att uppdatera en brevlådeinnehavares mottagningsregler. 4.2 Authority Infrastrukturansvarig har implementerat tjänsten Auhority. Tjänsten anropas av brevlådeoperatören för att kontrollera om förmedlingstjänsten är ansluten till Mina meddelanden och därigenom får förmedla försändelser via infrastrukturen. 4.3 Service Service är tjänsten som implementeras av brevlådeoperatörer. Tjänsten anropas av förmedlingstjänsten för att förmedla försändelser till brevlådeoperatören, som levererar dem till mottagarens digitala brevlåda. Samma tjänst anropas för att lämna in försändelser av skyddsklass 3 och skyddsklass 1. Vid mottagandet av en försändelse av skyddsklass 3 kontrolleras förseglingen och levereras till mottagarens digitala brevlåda. Försändelser av skyddsklass 1 levereras till mottagarens digitala brevlåda, men kan även skickas till mottagarens kontaktuppgifter (e-post och ev. sms) om den möjligheten erbjuds av brevlådeoperatören. För att som brevlådeinnehavare läsa ett meddelande av skyddsklass 3 krävs e-legitimation.

11 Sida 10 av 21 5 Sekvensdiagram Sekvensdiagrammen som följer beskriver de operationer som påverkar och utförs av brevlådeoperatören, samt vilka tjänster de anropar hos respektive system i Mina meddelanden. Tjänsterna och operationerna är specificerade i dokumentet Tekniska tjänstekontrakt API [1]. Alla sekvensdiagram beskrivs utifrån att brevlådeanvändaren är en privatperson. Gäller registrering eller avregistrering ett företag fungerar det annorlunda eftersom underskrifter måste göras enligt firmateckningsreglerna. 5.1 Registrera profil profil saknas Sekvensdiagrammet, se Figur 4, visar hur en användare hos vald brevlådeoperatör går tillväga för att registrera en profil för Mina meddelanden. I det här fallet saknar brevlådeanvändaren profil, d.v.s. brevlådeanvändaren har inte en aktiv profil hos en annan brevlådeoperatör. Figur 4. Sekvensdiagram Registrera profil profil saknas I ett första steg loggar användaren in hos vald brevlådeoperatör och väljer att registrera en profil för Mina meddelanden. Brevlådeoperatören anropar infrastrukturansvarig och tjänsten Recipient med operationen isregistered för att ta reda på om brevlådeanvändaren redan har en aktiv profil. I det här fallet får brevlådeoperatören svar om att brevlådeanvändaren inte har en aktiv profil hos en annan brevlådeoperatör. Brevlådeoperatören påbörjar registrering och begär privatpersonen om en underskrift av registreringen. För att registrera den nya profilen i FaR anropas tjänsten Recipient med operationen register. Infrastrukturansvarig kontrollerar att underskriften är gjord av samma användare som profilen avser. I samband

12 Sida 11 av 21 med registreringen godkänner användaren avtalet kring förmedling av digital post. När svaret COMPLETE returneras av operationen register har en profil för Mina meddelanden skapats i FaR. 5.2 Registrera profil profil finns Sekvensdiagrammet, se Figur 5, visar vad som händer när en brevlådeanvändare loggar in hos en brevlådeoperatör och försöker registrera profil, när den redan har en profil hos en annan brevlådeoperatör. Figur 5. Sekvensdiagram Registrera profil profil finns I ett första steg loggar användaren in hos vald brevlådeoperatör och väljer att registrera en profil för Mina meddelanden. Brevlådeoperatören anropar infrastrukturansvarig och tjänsten Recipient med operationen isregistered för att ta reda på om brevlådeanvändaren redan har en aktiv profil. I det här fallet får brevlådeoperatören svar om att brevlådeanvändaren redan har en aktiv profil hos en annan brevlådeoperatör. 5.3 Byte av brevlåda I Figur 6 visas sekvensdiagrammet för byte av brevlåda, när brevlådeanvändaren redan har en registrerad profil hos en annan brevlådeoperatör men väljer att byta brevlådeoperatör.

13 Sida 12 av 21 Figur 6. Sekvensdiagram Byte av brevlåda I ett första steg loggar användaren in hos vald brevlådeoperatör och väljer att registrera en profil för Mina meddelanden. Brevlådeoperatören anropar infrastrukturansvarig och tjänsten Recipient med operationen isregistered för att ta reda på om brevlådeanvändaren redan har en aktiv profil. I det här fallet får brevlådeoperatören svar om att brevlådeanvändaren redan har en aktiv profil hos en annan brevlådeoperatör. Användaren väljer att byta brevlådeoperatör. Brevlådeoperatören anropar då tjänsten Recipient hos infrastrukturansvarig med operationen changeservicesupplier. Operationen uppdatera informationen om var brevlådeanvändaren har sin digitala brevlåda för tjänsten Mina meddelanden. 5.4 Avregistrera profil För att avregistrera profil för Mina meddelanden följs i stort sett samma steg som för att registrera profil, se sekvensdiagram för avregistrera profil i Figur 7.

14 Sida 13 av 21 Figur 7. Sekvensdiagram Avregistrera profil I ett första steg loggar brevlådeanvändaren in och väljer att avregistrera sin profil. Brevlådeoperatören påbörjar avregistrering och begär underskrift av brevlådeanvändaren. För att registrera avregistreringen i FaR anropas tjänsten Recipient med operationen deregister hos infrastrukturansvarig. Infrastrukturansvarig kontrollerar att underskriften är gjord av samma användare som profilen avser. När svaret COMPLETE returneraas av operationen deregister har profilen avregistrerats i FaR. 5.5 Uppdatera mottagningsregler Sekvensdiagrammet i Figur 8 visar hur brevlådeanvändaren uppdaterar sina mottagningsregler. Mottagningsregler innebär att brevlådeinnehavaren kan välja vilka avsändande myndigheter som får skicka digitala meddelanden till dem. När brevlådeanvändaren har loggat in och valt att hantera sina mottagningsregler i brevlådans inställningar hämtas nuvarande mottagningsregler som finns lagrade i FaR och de kan uppdateras.

15 Sida 14 av 21 Figur 8. Sekvensdiagram Uppdatera mottagningsregler För att hämta brevlådeinnehavarens mottagningsregler anropar brevlådeoperatören infrastrukturansvarig och tjänsten Recipient med operationen getaccountpreferences. Brevlådeanvändaren kan nu hantera från vilka avsändande myndigheter denne accepterar digitala utskick och inte. Uppdateringen av mottagningsregler sparas i FaR genom att brevlådeoperatören anropar infrastrukturansvarig och tjänsten Recipient med operationen storeaccountpreferences. 5.6 Ta emot försändelse av skyddsklass 3 Sekvensdiagrammet i Figur 9 visar vad som händer när en brevlådeoperatör tar emot en försändelse av skyddsklass 3 från förmedlingstjänsten. Figur 9. Sekvensdiagram Ta emot försändelse av skyddsklass 3 Förmedlaren levererar en försändelse av skyddsklass 3 genom att anropa tjänsten Service hos

16 Sida 15 av 21 brevlådeoperatören med operationen deliversecure. Brevlådeoperatören kontrollerar i FaR att förmedlaren är godkänd och lagrar därefter meddelandet i mottagarens brevlåda. 5.7 Ta emot försändelse av skyddsklass 1 För att ta emot en försändelse av skyddsklass 1 från förmedlingstjänsten följs i stort samma steg som för en försändelse av skyddsklass 3, se sekvensdiagram i Figur 10. Figur 10. Sekvensdiagram Ta emot försändelse av skyddsklass 1 En försändelse av skyddsklass 1 levereras till brevlådeoperatören genom att förmedlingstjänsten anropar tjänsten Service med operationen notify. Brevlådeoperatören kontrollerar att förmedlaren är godkänd i FaR och lagrar därefter meddelandet i mottagarens brevlåda.

17 Sida 16 av 21 6 Utformning av meddelande och försändelse Här beskrivs vad ett meddelande och en försändelse är och hur de utformas, vilka attribut de har samt format och maxstorlek. För mer detaljerad information om attributen hos ett meddelande och en försändelse, se Tekniska tjänstekontrakt API [1]. En försändelse kan bestå av ett eller flera meddelanden, till en eller flera mottagare. Det finns tre typer av försändelser: - Ett meddelande till en mottagare (1 till 1) - Fler meddelanden till en mottagare (n till 1) - Ett meddelande till fler mottagare (1 till n) Det finns alltså inte fler meddelanden som kan skickas till fler mottagare i samma försändelse (n till n). Meddelanden paketeras i försändelser av den avsändande myndigheten, och packas upp hos brevlådeoperatören för leverans till brevlådeinnehavarna. 6.1 Meddelanden av skyddsklass 3 Ett meddelande av skyddsklass 3 kan innehålla känsliga uppgifter och bilagor och skickas bara till mottagarens digitala brevlåda. I Figur 11 framgår vilka attribut ett meddelande av skyddsklass 3 har. Figur 11. Utformning av meddelande av skyddsklass 3 Ett meddelande av skyddsklass 3 består av: meddelandehuvud, meddelande och eventuellt bilagor. Meddelandehuvudet i sin tur består av attributen Titel, Språk, ID, Supportinfo och eventuellt attributet Metadata. ID är meddelandets identitet och kan användas som trådidentitet vid korrespondens. I Supportinfo anger den avsändande myndigheten var mottagaren av meddelande ska vända sig vid behov av support kring meddelandet. Metadata är extra attribut som kan användas av avsändaren vid korrespondens eller av

18 Sida 17 av 21 brevlådeinnehavaren för sortering av meddelanden. Meddelandet består av de obligatoriska fälten Innehållstyp, där den avsändande myndigheten anger typ av testformat för meddelandekroppen, och Meddelandekropp, som motsvarar själva meddelandet. Bilagorna består av Innehållstyp, det vill säga typ av format för bilagan, Bilagekroppen, alltså själva bilagan, och Checksumma som beräknas på bilagans datainnehåll. 6.2 Försändelse av skyddsklass 3 En försändelse av skyddsklass 3 består av ett försändelsehuvud och ett eller flera meddelanden av skyddsklass 3, se Figur 12. Figur 12. Utformning av försändelse av skyddsklass 3 Försändelsehuvudet består av de obligatoriska attributen Avsändare och Mottagare och de frivilliga attributen Referens, Korrelations-ID och Underadress. Mottagarna anges som personnummer eller organisationsnummer, och får vara max 1000 stycken per försändelse. Referens kan användas som specifikation för exempelvis avsändarens interna kostnadsfördelning. Korrelations-ID är en frivillig referens till exempelvis befintligt ärende hos den avsändande myndigheten. I Underadress kan exempelvis specifik avdelning i mottagarens företag anges. 6.3 Signerad försändelse En försändelse av skyddsklass 3 signeras av den avsändande myndigheten, innan den lämnas in till förmedlingstjänsten. Förmedlingstjänsten kontrollerar signaturen, att den avsändande myndigheten är den som den utger sig för att vara och att försändelsen är intakt. I Figur 13 visas hur en signerad försändelse är utformad: den består av en försändelse av skyddsklass 3 och en signatur gjord av den avsändande myndigheten. Figur 13. Modell för signerad försändelse

19 Sida 18 av Förseglad försändelse En signerad försändelse signeras i sin tur av förmedlingstjänsten, och blir därmed förseglad. Därefter förmedlas den förseglade försändelsen till brevlådeoperatören. Denne kontrollerar förseglingen, att förmedlaren är den som den utger sig för att vara och att försändelsen är intakt. I Figur 14 visas hur en förseglad försändelse är utformad: den består av en signerad försändelse och en signatur gjord av förmedlaren. Figur 14. Modell för förseglad försändelse 6.5 Meddelande av skyddsklass 1 Ett meddelande av skyddsklass 1 innehåller inte känsliga uppgifter och skickas till mottagarens digitala brevlåda. Meddelandet kan även komma att skickas till de kontaktuppgifter (e-post och eventuellt sms) som brevlådeinnehavaren har angett hos brevlådeoperatören, om brevlådeoperatören erbjuder en sådan möjlighet. Därmed tas meddelanden av skyddsklass 1 fram i e-postformat och eventuellt i sms-format, det är upp till den avsändande myndigheten. I Figur 15 framgår de attribut ett meddelande av skyddsklass 1 i e-postformat består av, och i Figur 16 de attribut ett meddelande av skyddsklass 1 i sms-format består av. Figur 15. Utformning av meddelande av skyddsklass 1 i e-postformat Figur 16. Utformning av meddelande av skyddsklass 1 i sms-format 6.6 Försändelse av skyddsklass 1 En försändelse av skyddsklass 1 består av ett försändelsehuvud och minst ett meddelande i e-postformat och eventuellt ett eller flera meddelanden i sms-format, se Figur 17.

20 Sida 19 av 21 Figur 17. Utformning av försändelse av skyddsklass 1 Försändelsehuvudet är utformat på samma sätt för försändelser av skyddsklass 1 och 3, se beskrivningen av försändelsehuvudet under 6.2.

21 Sida 20 av 21 7 Ytterligare stöd På webbplatsen minameddelanden.se finns information om tjänsten Mina meddelanden där den presenteras för privatpersoner och företag som ska registrera sig för tjänsten och skaffa sig en digital brevlåda, för att kunna ta emot sin myndighetspost digitalt. Länk till Mina meddelandens webbplats: Under fliken Myndigheter och partner finns stöd för anslutande brevlådeoperatörer:

22 Sida 21 av 21 8 Dokumentadministration 8.1 Revisionshistorik Datum Version Beskrivning Signatur Projektledare för förvaltning och anslutning, Håkan L Johansson, har godkänt versionen för publicering Anpassa efter mallen för Mina meddelanden SB AM 8.2 Dokumentansvarig Ansvarig för detta dokument och dess innehåll är Eric Thorén, Skatteverket. Synpunkter eller frågor med anledning av dokumentet lämnas till Förvaltningsorganisationen för Mina meddelanden. Dokumentets filnamn är.doxc

Teknisk guide för myndigheter

Teknisk guide för myndigheter Teknisk guide för myndigheter Gäller från december 2015 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp och

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från december 2015 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från februari 2017 Sida 1 av 22 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för brevlådeoperatörer Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för myndigheter och förmedlare Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av

Läs mer

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Jakob Bäckström Version: 1.0

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Jakob Bäckström Version: 1.0 Tjänstespecifikation Mina meddelanden Jakob Bäckström 2014-06-23 Version: 1.0 Rapportnamn: Tjänstespecifikation Status: Klar Sida 1 av 21 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2

Läs mer

Informationsmodell. Mina meddelanden. Gäller från juni Version 2.0

Informationsmodell. Mina meddelanden. Gäller från juni Version 2.0 Mina meddelanden Gäller från juni 2016 Version 2.0 1 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Dokumentinformation... 5 1.1 Syfte... 5 1.2 Avgränsningar... 5 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Begrepp och definitioner...

Läs mer

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015 Mina meddelanden Gäller från december 2015 Sida 1 av 26 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Dokumentbeskrivning...3 1.3 Avgränsningar...3 1.4 Versionshantering...5 1.5 Målgrupp...5

Läs mer

Alternativ för implementation 2015-04-01

Alternativ för implementation 2015-04-01 Alternativ för implementation 2015-04-01 Mina meddelanden Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör att privatpersoner och företag på ett säkert sätt kan få sin myndighetspost digitalt istället

Läs mer

Koncept och infrastruktur

Koncept och infrastruktur Mina meddelanden Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör att privatpersoner och företag på ett säkert sätt kan få sin myndighetspost digitalt istället för på papper. Alla med e-legitimation

Läs mer

Begreppsmodell. Mina meddelanden

Begreppsmodell. Mina meddelanden Begreppsmodell Mina meddelanden 2015-11-30 Rapportnamn: Begreppsmodell Status: Godkänd Sida 1 av 25 Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Dokumentets syfte...2 1.3 Målgrupp...2 1.4

Läs mer

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur och tjänst som gör att myndigheter och kommuner kan skicka post digitalt

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Innehåll Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Om uppdraget Skatteverket har ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Begreppsmodell < Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav. Begreppsmodell. Version 3.2

Begreppsmodell < Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav. Begreppsmodell. Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav Begreppsmodell 2013-02-22 Sida: 2 (26) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Dokumentets syfte...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Avgränsningar...3

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Skaffa en digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden och få post digitalt från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och

Läs mer

Mina meddelanden för företag. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden och en digital brevlåda kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter

Läs mer

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner istället för på papper.

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

Anslutning till Mina meddelanden

Anslutning till Mina meddelanden SERIE: UPPHANDLING OCH UTVECKLING AV IT-STÖD Anslutning till Mina meddelanden KRAV FÖR ANSLUTNING AV IT-STÖD TILL MINA MEDDELANDEN Anslutning till Mina meddelanden 1 Förord Med tjänsten Mina meddelanden

Läs mer

Mina meddelanden. Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag

Mina meddelanden. Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag Mina meddelanden Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag 1 Innehåll övergripande presentation 1. Vårt uppdrag Mina meddelanden 2. Mina meddelanden

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Bilaga A Allmänna villkor

Bilaga A Allmänna villkor Bilaga A Allmänna villkor för Mina meddelanden version 1.2 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Innehåll 2 1. Parter 3 2. Infrastrukturens reglering 3 3. Roller inom Infrastrukturen 3 4. Anslutning till Infrastrukturen

Läs mer

Bilaga A Allmänna villkor

Bilaga A Allmänna villkor Bilaga A Allmänna villkor för Mina meddelanden version 1.1 2 Innehåll 1. Parter 3 2. Infrastrukturens reglering 3 3. Roller inom Infrastrukturen 3 4. Anslutning till infrastrukturen 4 5. Infrastrukturansvarigs

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0 Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga A Tekniska ramverk Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Definitioner 1 2 Inledning...

Läs mer

Praktisk hantering av certifikat

Praktisk hantering av certifikat Praktisk hantering av certifikat Beställning av certifikat för test och produktion Gäller från juni 2016 Version 1.0 1 (9) Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Syfte...

Läs mer

Specifikation över mätning och rapportering

Specifikation över mätning och rapportering Specifikation över mätning och rapportering Avsändande myndighet Gäller från juni 2016 1.0 1 (7) Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar...

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

Beslutsunderlag Anslutning Mina meddelanden

Beslutsunderlag Anslutning Mina meddelanden Utarbetat av/organisation Lotta Ruderfors Sambruk Godkänt av (namn, datum) Anna Gillquist SKL Center för esamhället Beslutsunderlag Anslutning Mina meddelanden Utkast för egen justering av kommunen Projektdata

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost. * Skatteverket 1(6) Eva Sartorius Datum 010-574 87 86 2011-12-18 Konsekvensutredning Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Att ansluta till Mina meddelanden Översikt

Att ansluta till Mina meddelanden Översikt Att ansluta till Mina meddelanden Översikt Förvaltningsgruppen för Mina meddelanden 2015-12-16 Version: 1.3 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Till dig som funderar på att ansluta till Mina meddelanden...3

Läs mer

Gemensamma funktioner och tjänster!

Gemensamma funktioner och tjänster! Gemensamma funktioner och tjänster! Vilken roll ska vi ta i hantering av nationella tjänster, önskan från SKL Mina meddelanden elegitimation Sammansatta bastjänsten (Min ärendeöversikt) (Mina fullmakter)

Läs mer

Användarmanual Outlook-plugin för Mina meddelanden

Användarmanual Outlook-plugin för Mina meddelanden 1 Användarmanual Outlook-plugin för Mina meddelanden 2 Mina meddelanden Mina meddelanden är en tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner till privatpersoner och företag. Läs mer om tjänsten

Läs mer

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen 1 Den enkla historien Vi erbjuder Privatpersoner

Läs mer

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation?

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Regeringsuppdraget och det fortsätta förstudiearbetet Eva Ekenberg, kanslichef E-legitimationsnämnden Ingvar Ritzén, projektledare HiQ Några hållpunkter

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Manual Ledningskollen i mobilen

Manual Ledningskollen i mobilen Manualer Peter Thorin Öppen 2017-03-17 D 1( Manual Ledningskollen i mobilen 1 av 21 Manualer Peter Thorin Öppen 2017-03-17 D 2( 1. Distributionslista Dokumentet ska distribueras som leverans till PTS.

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Förstudie kring förutsättningar för införande av Mina meddelanden

Förstudie kring förutsättningar för införande av Mina meddelanden PROJEKTPLAN 2014-02-11 1(10) Utfärdare Lotta Ruderfors, 0705-717747 lotta.ruderfors@sambruk.se Projektnamn Mina meddelanden Projektnr Syfte Syftet med förstudien är att genom analys av två utvalda typfallsprocesser

Läs mer

Mina meddelanden Stöddokumentation. Där du vill ha den När du vill ha den

Mina meddelanden Stöddokumentation. Där du vill ha den När du vill ha den Mina meddelanden Stöddokumentation Där du vill ha den När du vill ha den Stödtjänster i anslutningsarbetet Myndighet är intresserad Intern projektering Introduktionsmöte Anslutningsplanering Anslutningsprojekt

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Mina meddelanden. SKRIVELSE Ärendenr: NV

Mina meddelanden. SKRIVELSE Ärendenr: NV SW EDI S H E NVI RO NM E NTA L P RO TE CTI O N A GE N C Y SKRIVELSE 2017-09-28 Ärendenr: NV-08973-16 Mina meddelanden Redovisning av regeringsuppdrag att analysera effekter av en anslutning till Mina meddelanden

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

På regeringens uppdrag i samverkan med E-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med E-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla Foto Siri Langland På regeringens uppdrag i samverkan med E-delegationen 1 Innehåll övergripande

Läs mer

Integrationsmöjligheter till Quality ID

Integrationsmöjligheter till Quality ID Integrationsmöjligheter till Quality ID Pulsen AB POSTAL ADDRESS Pulsen Application AB F O Petersons gata 9 421 31 Västra Frölunda Sweden VISITING ADDRESS F O Petersons gata 9 TEL +46 (0)31-709 82 00 FAX

Läs mer

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS Testning av Sambi Testplan Version PA12 Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24 Copyright (c) 2014 IIS Dokument kontroll Dokument information och säkerhet Skapad av Faktaansvarig Dokumentansvarig

Läs mer

Att ansluta till Mina meddelanden En översikt

Att ansluta till Mina meddelanden En översikt Att ansluta till Mina En Version: 1.1 Att ansluta till Mina En Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Till dig som funderar på att ansluta till Mina... 3 1 Vad är Mina?... 4 1.1 Medborgarperspektivet... 4 1.2

Läs mer

Testa ditt SITHS-kort

Testa ditt SITHS-kort Testa ditt SITHS-kort Det är viktigt att du omgående testar att ditt kort fungerar så att det inte uppstår problem när du senare ska använda det för inloggning. För att du ska kunna använda ditt SITHS-kort

Läs mer

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Kommittédirektiv Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2016 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa lärare (Uppdaterat ) Sida: 2 av 10 Innehållsförteckning WEBBSTÖD FÖR ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR...

Läs mer

Introduktion till eidas. Dnr: /

Introduktion till eidas. Dnr: / Introduktion till eidas Dnr: 131 151182-16/9517 2016-08-19 PM 1(5) Datum 2016-08-19 Innehåll 1 Vad är eidas?... 2 2 Elektronisk identifiering enligt eidas... 2 3 Betrodda tjänster enligt eidas... 3 4 Checklista

Läs mer

Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen

Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen TSV 2009-9320 1(2) Abo kommun 99988 ABO Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen RDT-verksamheten har förändrats i ett antal betydelsefulla

Läs mer

E-legitimationsutredningen SOU 2010:104

E-legitimationsutredningen SOU 2010:104 E-legitimationsutredningen SOU 2010:104 Thomas Nilsson thomas@certezza.net 2011-04-12 Utredningen Kommittédirektiv 2010:69 Regeringsbeslut 17 juni 2010 En myndighet för samordning av elektronisk identifiering

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2015-10-13 Sid 2 av 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

MANUAL HSB ÄNDRINGSANMÄLAN

MANUAL HSB ÄNDRINGSANMÄLAN MANUAL HSB ÄNDRINGSANMÄLAN FÖRTROENDEVALD INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:... 2 HSB ÄNDRINGSANMÄLAN - NU ÄNNU ENKLARE... 3 INLOGGNING... 4 INLOGGNINGSPROBLEM?... 4 STARTSIDAN ATT GÖRA... 6 STARTSIDAN

Läs mer

DP7 Kompletterande information

DP7 Kompletterande information Magnus G 2013-12-19 1.1 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DOKUMENTINFORMATION...4 1.1 SYFTE...4 1.2 MÅLGRUPP...4 2. ALLMÄNT...4 2.1 ALLMÄNT...4 2.1.1 Validering...4 2.1.2 Tomma element bör inte vara med...4

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Testning av Sambi. Testplan. Version PA5. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-10-13. Copyright (c) 2014 IIS

Testning av Sambi. Testplan. Version PA5. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-10-13. Copyright (c) 2014 IIS Testning av Sambi Testplan Version PA5 Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-10-13 Copyright (c) 2014 IIS Dokument kontroll Dokument information och säkerhet Skapad av Faktaansvarig Dokumentansvarig

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

Sida 1 (5) Enovation AB Tyska Bryggaregården Phone +46 455 30 71 90 371 70 KARLSKRONA Fax: +46 455 30 71 91 www.enovation.se

Sida 1 (5) Enovation AB Tyska Bryggaregården Phone +46 455 30 71 90 371 70 KARLSKRONA Fax: +46 455 30 71 91 www.enovation.se EPPSUS versionshistorik 2.2.17 release 2 /Order Man kan nu mata in flera mailadresser i ett orderattribut som är kopplat till mail i ordermallen. Detta gör det möjligt att skicka mail till flera mottagare

Läs mer

Styrning Mina meddelanden. Inger Greve

Styrning Mina meddelanden. Inger Greve Styrning Mina meddelanden Inger Greve Sju myndigheter i samverkan Finansiering av utveckling och förvaltning Arbetsförmedlingen Bolagsverket Försäkringskassan Pensionsmyndigheten Skatteverket Tillväxtverket

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport (Uppdaterat

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation ELN-0600-v1.3 Version: 1.3 2015-04-29 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E-LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER 4

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kravspecifikation Cykelgarage

Kravspecifikation Cykelgarage Kravspecifikation Cykelgarage Stefan Johansson D08 (dt08sj7@student.lth.se) Johan Anderholm D08 (dt08ja5@student.lth.se) Angelica Gabasio D08 (dt08ag8@student.lth.se) Marcus Carlberg D08 (dt08mc4@student.lth.se)

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

*Skatteverket. Beskattningsuppgifter Ordlista. Version 1.0. Skatteverket

*Skatteverket. Beskattningsuppgifter Ordlista. Version 1.0. Skatteverket *Skatteverket Beskattningsuppgifter Ordlista Version 1.0 Skatteverket Ordlista Version: 1.0 Sida 2 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Målgrupp...3

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 2015-01-16 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

IT-ramverket Plattformsfunktionsbeskrivning

IT-ramverket Plattformsfunktionsbeskrivning 1(13) 1 (13) Landstingsstyrelsens förvaltning IT-avdelning Sektionen för IT-arkitektur Förvaltningen för IT-ramverket LIT-0125 FRV-221 IT-ramverket Plattformsfunktionsbeskrivning LIT-0125 Personuppgifter

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden

Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden Bilaga 1 Krav på säkerhet för brevlådeoperatörer version 1.2 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam

Läs mer

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden Version 2017-09-08 BUILD UP Skills SWEBUILD Agreement number IEE/13/BWI/708/SI2.680176 Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

Normativ specifikation

Normativ specifikation 1 (6) Underskriftstjänst Svensk e-legitimation 2 (6) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Omfattning... 3 3 Tjänster... 3 3.1 Elektronisk underskrift (grundtjänst)... 4 3.1.1 Utställare av certifikat... 4 3.1.2

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Innhållsförteckning Innhållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 1.2 1.3 Syfte med dokumentet... 4 Målgrupp för dokumentet...

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer