Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk guide för brevlådeoperatörer"

Transkript

1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från december 2015

2 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Sammanfattning Dokumentinformation Syfte Avgränsningar Målgrupp Begrepp och definitioner Ytterligare stöd Koncept och infrastruktur Avsändaransvar Infrastrukturansvarig Brevlådeoperatör Tjänsteöversikt Recipient Message och Notification Authority Service Sekvensdiagram Registrera i FaR registrering saknas Registrera i FaR registrering finns Byte av brevlåda Avregistrera registrering Uppdatera mottagningsregler Ta emot försändelse av skyddsklass Ta emot försändelse av skyddsklass Utformning av meddelande och försändelse Meddelande av skyddsklass Försändelse av skyddsklass Signerad försändelse Förseglad försändelse Meddelande av skyddsklass Försändelse av skyddsklass

3 Sida 2 av 21 Sammanfattning Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör det möjligt för privatpersoner och företag att få sin myndighetspost digitalt istället för som papperspost. Alla som har en svensk e- legitimation kan skaffa en digital brevlåda och registrera sig hos Mina meddelanden För att kunna ta emot sin myndighetspost digitalt behöver privatpersoner och företag registrera sig för Mina meddelanden och skaffa sig en digital brevlåda hos en brevlådeoperatör. Registreringen görs via en brevlådeoperatör. Infrastrukturansvarig (Skatteverket) håller ett register över vilka privatpersoner och företag som är registrerade som brevlådeinnehavare. Registret innehåller även de myndigheter och brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina meddelanden. Infrastrukturansvarig och brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina meddelanden har implementerat ett standardiserat gränssnitt som den avsändande myndigheten och dess förmedlare anropar. I tjänsteöversikten beskrivs aktuella tjänster i infrastrukturen. I sekvensdiagrammen framgår de operationer som används för att anropa dessa. Vilka gränssnitt som används av de olika aktörerna beskrivs i Tjänstespecifikationen och detaljer finns i dokumentet Tekniska tjänstekontrakt- API. En detaljerad beskrivning finns i Begreppsmodellen på minmeddelanden.se.

4 Sida 3 av 21 1 Dokumentinformation 1.1 Syfte Syftet med dokumentet är att på ett övergripande sätt beskriva de tjänster som en brevlådeoperatör behöver för att ansluta och sedan använda infrastrukturen Mina meddelanden. 1.2 Avgränsningar Den tekniska guiden beskriver infrastrukturen och lösningen utifrån brevlådeoperatörens perspektiv. Beskrivning av infrastrukturansvarig, avsändande myndighet och förmedlare samt de tjänster och operationer som tas upp begränsar sig därmed till att handla om det som är relevant för brevlådeoperatören. Guiden hänvisar till andra dokument för mer detaljerad information kring exempelvis begrepp, villkor, tjänster och operationer. 1.3 Målgrupp Guiden vänder sig till arkitekter och utvecklare hos en anslutande brevlådeoperatör. 1.4 Begrepp och definitioner Se Begreppsmodellen. 1.5 Ytterligare stöd På webbplatsen minameddanden.se finns mer information om tjänsten Mina meddelanden Under fliken Myndigheter och partner finns stöd för anslutande myndigheter:

5 Sida 4 av 21 2 Koncept och infrastruktur Figur 1 ger en förenklad bild av infrastrukturen för Mina meddelanden. Infrastrukturen består av, förutom den ansvariga för infrastrukturen, avsändande myndigheter, förmedlare och brevlådeoperatörer. Figur 1. Mina meddelandens koncept och infrastruktur Den avsändande myndigheten skapar meddelanden och lämnar dessa till förmedlaren. Förmedlare kan finnas internt hos myndigheten själv eller externt hos en underleverantör som sköter förmedling av meddelanden på uppdrag av myndigheten. Underleverantöre kan vara en annan myndighet eller en privat aktör. Exempel på en privat aktör som kan vara tjänsteleverantör är ett IT-tjänsteföretag, en systemintegratör eller en utskriftsleverantör. Efter att förmedlare har tagit emot meddelanden förmedlas de till aktuell brevlådeoperatör. Hos brevlådeoperatören har privatpersoner och företag sina digitala brevlådor. Skatteverket ansvarar för Mina meddelandens infrastruktur och för förmedlingsadressregistret. I registret lagras de privatpersoner och företag som är registrerade för Mina meddelanden samt information om hos vilken brevlådeoperatör de har sin digitala brevlåda. Registret lagrar även de myndigheter, förmedlare och brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina meddelanden. Privatpersoner och företag kan välja från vilka myndigheter de vill ta emot sin myndighetspost digitalt. Informationen om vilka myndigheter en brevlådeinnehavare accepterar digitala utskick från lagras registret hos hos infrastrukturansvarig. Även detta kontrolleras av myndigheten eller förmedlaren innan ett meddelande kan skickas digitalt.

6 Sida 5 av Avsändaransvar Den avsändande myndigheten har avsändaransvaret och kan välja att lägga förmedlare intern eller externt. I avsändaransvaret ingår att Skapa försändelser Signera och försegla försändelser av skyddsklass 3, då brevlådeoperatören endast accepterar förseglade försändelser av skyddsklass 3 Kontrollera tillgänglighet, mottagningsregler och brevlådeuppgifter i förmedlingsadressregistret; om det finns en registrerad brevlådeinnehavare hos Mina meddelanden, om mottagaren accepterar digitala utskick från den avsändande myndigheten och till vilken brevlådeoperatör försändelsen ska förmedlas Förmedla försändelser till brevlådeoperatör Mer om kraven på den avsändande myndigheten och vad avsändaransvaret innebär finns att läsa i Allmänna villkor för Mina meddelanden. 2.2 Infrastrukturansvarig Förmedlingsadressregistret, FaR, är ett register som innehåller de privatpersoner och företag som är registrerade för Mina meddelanden samt information om hos vilken brevlådeoperatör brevlådeinnehavaren har sin digitala brevlåda. Här lagras även information om från vilka myndigheter en brevlådeinnehavare accepterar att ta emot digitala utskick från. Infrastrukturansvarig anropas av brevlådeoperatören för att: Registrera och avregistrera profil, när en privatperson eller ett företag registrerar eller avregistrerar sig för tjänsten Mina meddelanden i brevlådan Uppdatera mottagningsregler, vilka myndigheter en brevlådeinnehavare accepterar digitala utskick från 2.3 Brevlådeoperatör För att kunna ta emot digitala meddelanden från myndigheter behöver mottagaren en digital brevlåda hos vald brevlådeoperatör och vara registrerad för Mina meddelanden. Registrering (och avregistrering) för tjänsten Mina meddelanden görs av brevlådeinnehavaren i brevlådan. Information om vilka privatpersoner och företag som är registrerade för tjänsten lagras i förmedlingsadressregistret. Brevlådeinnehavaren väljer från vilka myndigheter den vill ta emot digitala utskick från i sin digitala brevlåda. Mottagningsreglerna lagras däremot hos infrastrukturansvarig. En brevlådeoperatör kan erbjuda brevlådeinnehavare att registrera sina kontaktuppgifter och lagra dem. Med hjälp av kontaktuppgifter kan meddelanden av skyddsklass 1 även skickas direkt till mottagarens kontaktuppgifter (e-post och sms). Brevlådeoperatören Hanterar registrering och avregistrering för Mina meddelanden på uppdrag av brevlådeinnehavaren. Uppgifterna lagras i FaR Hanterar mottagningsregler på uppdrag av brevlådeinnehavaren. Uppgifterna lagras i FaR Tar emot försändelser, kontrollerar ev. försegling (om försändelsen är av skyddsklass 3), packar upp och leverarar meddelanden till mottagaren Eventuellt lagra kontaktuppgifter, om brevlådeoperatören väljer att erbjuda den möjligheten Mer om vilka krav som ställs på brevlådeoperatörer finns att läsa i Allmänna villkor för Mina meddelanden.

7 Sida 6 av 21 3 Tjänsteöversikt Figur 2. Tjänsteöversikt för Mina meddelanden 3.1 Recipient Infrastrukturansvarig har implementerat tjänsten Recipient. Tjänsten anropas för att kontrollera om mottagaren är registrerad för Mina meddelanden, accepterar digitala utskick från den avsändande myndigheten och hos vilken brevlådeoperatör mottagaren har sin digitala brevlåda. 3.2 Message och Notification Följs det rekommenderade standardiserade gränssnittet mot förmedlaren implementerar den tjänsterna Message och Notification. Dessa tjänster anropas av avsändande myndighet för att lämna in försändelser till förmedlaren. Message anropas för att lämna in försändelser av skyddsklass 3, medan Notification används för att lämna in försändelser av skyddsklass Authority Infrastrukturansvarig har implementerat tjänsten Authority. Tjänsten anropas av förmedlaren för att kontrollera om den avsändande myndigheten är ansluten till Mina meddelanden och därmed får skicka försändelser via infrastrukturen. 3.4 Service Service är tjänsten som implementeras av brevlådeoperatörer. Tjänsten anropas av förmedlaren. Samma tjänst anropas för att lämna in försändelser av skyddsklass 3 och skyddsklass 1. Vid mottagandet av en försändelse av skyddsklass 3 kontrolleras förseglingen och levereras till mottagarens digitala brevlåda. Försändelser av skyddsklass 1 levereras till mottagarens digitala brevlåda, men kan även skickas till mottagarens kontaktuppgifter (e-post och ev. sms) om den möjligheten erbjuds av brevlådeoperatören. För att som brevlådeinnehavare läsa ett meddelande av skyddsklass 3 krävs e-legitimation.

8 Sida 7 av 21 4 Sekvensdiagram Sekvensdiagrammen som följer beskriver anrop som är vanliga hos en brevlådeoperatör, samt vilka anrop som används. Mer detaljerade beskrivningar finns i Tjänstespecifikationen och dokumentet Tekniska tjänstekontrakt API. Alla sekvensdiagram beskrivs utifrån att brevlådeanvändaren är en privatperson. Gäller registrering eller avregistrering ett företag fungerar det annorlunda eftersom underskrifter måste göras enligt firmateckningsreglerna. 4.1 Registrera i FaR registrering saknas En användare väljer att registrera sig i Mina Meddelanden från en brevlådeoperatör. I det här fallet saknar brevlådeanvändaren registrering. Figur 3. Sekvensdiagram Registrera i FaR registrering saknas I första steget loggar användaren in hos vald brevlådeoperatör och väljer att registrera sig för Mina meddelanden. Brevlådeoperatören anropar FaR och tjänsten Recipient med operationen isregistered för att ta reda på om brevlådeanvändaren redan är registrerad.

9 Sida 8 av 21 I det här fallet får brevlådeoperatören svar om att brevlådeanvändaren inte är registrerad. Brevlådeoperatören påbörjar registrering och begär en underskrift av registreringsansökan. Även villkorstext ska signeras i detta sammanhang och denna måste brevlådeoperatören visa upp för användaren. För att registrera användaren i FaR anropas tjänsten Recipient med operationen register. FaR kontrollerar att underskriften är gjord av samma användare som registreringen avser. I samband med registreringen godkänner användaren avtalet kring förmedling av digital post. När svaret COMPLETE returneras av operationen register har signeringen godkänts och en registrering för Mina meddelanden skapats i FaR. 4.2 Registrera i FaR registrering finns En brevlådeanvändare loggar in hos en brevlådeoperatör och försöker registrera sig, men en registrering finns kopplad till en annan brevlådeoperatör. Figur 4. Sekvensdiagram Registrera profil profil finns I ett första steg loggar användaren in hos vald brevlådeoperatör och väljer att registrera sig för Mina meddelanden. Brevlådeoperatören anropar FaR och Recipient med isregistered för att ta reda på om brevlådeanvändaren redan är registrerad. I det här fallet får brevlådeoperatören svar att brevlådeanvändaren redan är registrerad och kopplad till en annan brevlådeoperatör. 4.3 Byte av brevlåda En brevlådeanvändare väljer att koppla en brevlåda till Mina Meddelanden som tidigare varit kopplad via en annan brevlådeoperatör. Tjänsten fungerar så att brevlådeanvändaren loggar in hos den brevlådeoperatör som användaren vill byta till.

10 Sida 9 av 21 Figur 5. Sekvensdiagram Byte av brevlåda I ett första steg loggar användaren in hos vald brevlådeoperatör och väljer att registrera sig för Mina meddelanden. Brevlådeoperatören anropar FaR och tjänsten Recipient med operationen isregistered för att ta reda på om brevlådeanvändaren redan är registrerad. I det här fallet får brevlådeoperatören svar att brevlådeanvändaren redan är registrerad och kopplad till en annan brevlådeoperatör. Användaren väljer att byta brevlådeoperatör. Brevlådeoperatören anropar då tjänsten Recipient hos FaR med operationen changeservicesupplier. För att kunna byta brevlådeoperatör kräver FaR signering vilket brevlådeoperatören bifogar anropet. Operationen uppdatera informationen om var brevlådeanvändaren har sin digitala brevlåda för tjänsten Mina meddelanden och sparar signeringen. 4.4 Avregistrera registrering En användare vill inte längre ha myndighetspost och väljer att avregistrera sig i FaR.

11 Sida 10 av 21 Figur 6. Sekvensdiagram Avregistrera profil I ett första steg loggar brevlådeanvändaren in och väljer att avregistrera sig. Brevlådeoperatören påbörjar avregistrering och begär underskrift av brevlådeanvändaren. För att avregistrera användaren i FaR anropas Recipient och deregister. FaR kontrollerar att underskriften är gjord av samma användare som avregistreringen avser. När svaret COMPLETE returneras av operationen register har signeringen godkänts och en registering för Mina meddelanden skapats i FaR. 4.5 Uppdatera mottagningsregler En brevlådeanvändaren vill uppdatera sina mottagningsregler. Mottagningsregler innebär att brevlådeinnehavaren kan välja vilka avsändande myndigheter som får skicka digitala meddelanden till dem. När brevlådeanvändaren har loggat in och valt att hantera sina mottagningsregler i brevlådans inställningar hämtas nuvarande mottagningsregler som finns lagrade i FaR och de kan uppdateras.

12 Sida 11 av 21 Figur 7. Sekvensdiagram Uppdatera mottagningsregler För att hämta brevlådeinnehavarens mottagningsregler anropar brevlådeoperatören FaR och Recipient med operationen getaccountpreferences. Brevlådeanvändaren kan nu hantera från vilka avsändande myndigheter denne accepterar digitala utskick och inte. Uppdateringen av mottagningsregler sparas i FaR genom att brevlådeoperatören anropar tjänsten Recipient med operationen storeaccountpreferences. 4.6 Ta emot försändelse av skyddsklass 3 En brevlådeoperatör tar emot en försändelse av skyddsklass 3 från förmedlaren.

13 Sida 12 av 21 Figur 8. Sekvensdiagram Ta emot försändelse av skyddsklass 3 Förmedlaren levererar en försändelse av skyddsklass 3 genom att anropa tjänsten Service hos brevlådeoperatören med operationen deliversecure. Brevlådeoperatören kontrollerar i FaR att förmedlaren är godkänd. Brevlådeoperatören anropar recipient med operationen isreachable för att verifiera att mottagaren tar emot myndighetspost från avsändaren och vilken brevlådeoperatör som mottagaren har. Om den registrerade brevlådeoperatören motsvarar den brevlådeoperatör som frågar, ska meddelandet lagras i mottagarens brevlåda. 4.7 Ta emot försändelse av skyddsklass 1 För att ta emot en försändelse av skyddsklass 1 från förmedlaren följs i stort samma steg som för en försändelse av skyddsklass 3, se sekvensdiagram i Figur 9.

14 Sida 13 av 21 Figur 9. Sekvensdiagram Ta emot försändelse av skyddsklass 1 En försändelse av skyddsklass 1 levereras till brevlådeoperatören genom att förmedlaren anropar tjänsten Service med operationen notify. Brevlådeoperatören kontrollerar att förmedlaren är godkänd i FaR. Brevlådeoperatören anropar recipient med operationen isreachable för att verifiera att mottagaren tar emot myndighetspost från avsändaren och vilken brevlådeoperatör som mottagaren har. Om den registrerade brevlådeopertören motsvarar den brevlådeoperatör som frågar, ska meddelandet lagras i mottagarens brevlåda. Ett aviseringsmeddelande skickas antingen i sms eller mailformat om brevlådeinnehavaren angett sina kontaktuppgifter.

15 Sida 14 av 21 5 Utformning av meddelande och försändelse Här beskrivs vad ett meddelande och en försändelse är och hur de utformas, vilka attribut de har samt format och maxstorlek. För mer detaljerad information om attributen hos ett meddelande och en försändelse, se Tekniska tjänstekontrakt API. En försändelse kan bestå av ett eller flera meddelanden, till en eller flera mottagare. Det finns tre typer av försändelser: Ett meddelande till en mottagare (1 till 1) Fler meddelanden till en mottagare (n till 1) Ett meddelande till fler mottagare (1 till n) Fler meddelanden till fler mottagare i samma försändelse (n till n) kan inte skickas. Meddelanden paketeras i försändelser av den avsändande myndigheten, och packas upp hos brevlådeoperatören för leverans till brevlådeinnehavarna. 5.1 Meddelande av skyddsklass 3 Ett meddelande av skyddsklass 3 kan innehålla känsliga uppgifter och bilagor och skickas bara till mottagarens digitala brevlåda. I figur 7 framgår vilka attribut ett meddelande av skyddsklass 3 har. Figur 10a. Utformning av meddelande av skyddsklass 3 Ett meddelande av skyddsklass 3 består av Meddelandehuvud, MessageHeader Meddelande, MessageBody Eventuellt bilagor, Attachment

16 Sida 15 av 21 Figur 11b. Utformning av meddelandes meddelandehuvud, skyddsklass 3 Meddelandehuvudet i sin tur består av flera attribut. ID är meddelandets identitet och kan användas som trådidentitet vid korrespondens. Rubrik, Subject I Supportinfo anger den avsändande myndigheten var mottagaren av meddelandet ska vända sig vid behov av support kring meddelandet, se egen bild nedan. Supportinformation ska synliggöras i mottagarens brevlåda. OfficialMatter, används inte idag Metadata är extra attribut som kan användas av avsändaren vid korrespondens eller av brevlådeinnehavaren för sortering av meddelanden. Språk, Language Reply, används inte idag ReceiptRequest, används inte idag Figur 12c. Utformning av meddelandes meddelande, skyddsklass 3 Meddelandet består av de obligatoriska fälten Innehållstyp, där den avsändande myndigheten anger typ av textformat för meddelandekroppen, Meddelandekropp, som motsvarar själva meddelandet

17 Sida 16 av 21 Figur 13d. Utformning av meddelandes bilaga, skyddsklass 3 Bilagorna består av Innehållstyp, ContentType, det vill säga typ av format för bilagan, Bilagekroppen, Body, själva bilagan Checksumma som beräknas på bilagans datainnehåll Filnamn, Filename, på bilagan Figur 14e. Utformning av meddelandes attribut. SupportInfo, skyddsklass 3 Supportinformation är till för mottagaren och ska synliggöras i brevlådan. Figur 15f. Utformning av meddelandes attribut. Metadata, skyddsklass Försändelse av skyddsklass 3 En försändelse av skyddsklass 3 består av ett s.k. säkert försändelsehuvud och ett meddelande av skyddsklass 3, se Figur 168.

18 Sida 17 av 21 Figur 16a. Utformning av försändelse av skyddsklass 3 Figur 17b. Utformning av huvudet i en försändelse av skyddsklass 3 Försändelsehuvudet för skyddsklass 3 är uppbyggt lika som ett skyddsklass 1 försändelsehuvud, men skillnaden är att säkra meddelanden bara kan skickas till en mottagare, men meddelanden av skyddsklass 1 kan skickas i buntar om 1000 stycken mottagare. Försändelsehuvudet består av de obligatoriska attributen Avsändaren, Sender Mottagare, Recipient, anges som personnummer eller organisationsnummer och de frivilliga attributen Referens, Reference, kan används som specifikation för exempelvis avsändarens interna kostnadsfördelning Korrelations-ID, CorrelationID, en frivillig referens till exempelvis ett befintligt ärende hos den avsändande myndigheten Underadress, Attention, exempelvis en specifik avdelning i mottagarens företag anges. Figur 18c. Utformning av sender i försändelse av skyddsklass 3( och 1)

19 Sida 18 av 21 Attributen i sender består av Id, avsändarens organisationsnummer Name, avsändarens namn Attention, används ej 5.3 Signerad försändelse En försändelse av skyddsklass 3 signeras av den avsändande myndigheten, innan den levereras till förmedlaren. Förmedlaren kontrollerar signaturen, att den avsändande myndigheten är den som den utger sig för att vara och att försändelsen är intakt. I figur 9 visas hur en signerad försändelse är utformad: den består av en försändelse av skyddsklass 3 och en signatur gjord av den avsändande myndigheten. Figur 19. Modell för signerad försändelse 5.4 Förseglad försändelse En signerad försändelse signeras i sin tur av förmedlaren, och blir därmed förseglad. Därefter förmedlas den förseglade försändelsen till brevlådeoperatören. Denne kontrollerar förseglingen, att förmedlaren är den som den utger sig för att vara och att försändelsen är intakt. I Figur 200 visas hur en förseglad försändelse är utformat: den består av en signerad försändelse och en signatur gjort av förmedlaren. Figur 20a. Modell för förseglad försändelse Figur 21b. Modell för förseglingen i den förseglad försändelse

20 Sida 19 av Meddelande av skyddsklass 1 Ett meddelande av skyddsklass 1får inte innehålla känsliga uppgifter och skickas till mottagarens digitala brevlåda. Meddelandet kan kompletteras med sms och e-post meddelande se rubriken Försändelse av skyddsklass 1. Figur 22. Utformning av meddelande av skyddsklass 1 MessageHeader och MessageBody är uppbyggt lika som för skyddsklass 3 och beskrivs där. 5.6 Försändelse av skyddsklass 1 En försändelse av skyddsklass 1 består av ett försändelsehuvud, ett meddelande, eventuellt ett meddelande i e- postformat och eventuellt ett eller flera meddelanden i sms-format, se Figur. Det kan skickas till en eller upp till 1000 mottagare samtidigt. För övrigt är det uppbyggt lika som försändelsehuvudet för meddelanden av skyddsklass 3 och beskrivs under den rubriken.

21 Sida 20 av 21 Figur 14. Utformning av försändelse av skyddsklass 1 E-postmeddelandet och Sms- meddelandet är en del av försändelsen och inte en del av meddelandet, rent tekniskt. Implementationen ger dock möjlighet att även i e-postmeddelandet och sms-meddelandet lägga med information. Det går inte att garantera att mottagaren kan ta del av den information som läggs i e-postmeddelandet eller smsmeddelandet då det inte finns några krav på att brevlådeoperatörer ska ha aviseringsfunktion. Av den anledningen är också både fältet för sms och e-postmeddelande frivilliga. Figur 12. Utformning av meddelande av skyddsklass 1 e-postdelen E-post meddelandet har i sin header både attributet from, vilket motsvarar avsändare och subject, vilket motsvarar Rubrik. Avsändaren ska anges som en e-postadress. Text- fältet innehåller meddelandet och brukar vanligen endast bestå i en uppmaning att läsa meddelandet i den digitala brevlådan.

22 Sida 21 av 21 Figur 13. Utformning av meddelande av skyddsklass 1 sms-delen E-post meddelandet har i sin header attributet from, vilket motsvarar avsändare. Sms har, av sin natur, ingen rubrik. Avsändaren ska anges som fri text. Text- fältet innehåller meddelandet och brukar vanligen endast bestå i en uppmaning att läsa meddelandet i den digitala brevlådan.

Teknisk guide för myndigheter

Teknisk guide för myndigheter Teknisk guide för myndigheter Gäller från december 2015 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp och

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från februari 2017 Sida 1 av 22 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för myndigheter och förmedlare Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för brevlådeoperatörer Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket

Läs mer

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015 Mina meddelanden Gäller från december 2015 Sida 1 av 26 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Dokumentbeskrivning...3 1.3 Avgränsningar...3 1.4 Versionshantering...5 1.5 Målgrupp...5

Läs mer

Mina meddelanden för företag. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden och en digital brevlåda kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter

Läs mer

Anslutning till Mina meddelanden

Anslutning till Mina meddelanden SERIE: UPPHANDLING OCH UTVECKLING AV IT-STÖD Anslutning till Mina meddelanden KRAV FÖR ANSLUTNING AV IT-STÖD TILL MINA MEDDELANDEN Anslutning till Mina meddelanden 1 Förord Med tjänsten Mina meddelanden

Läs mer

Informationsmodell. Mina meddelanden. Gäller från juni Version 2.0

Informationsmodell. Mina meddelanden. Gäller från juni Version 2.0 Mina meddelanden Gäller från juni 2016 Version 2.0 1 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Dokumentinformation... 5 1.1 Syfte... 5 1.2 Avgränsningar... 5 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Begrepp och definitioner...

Läs mer

Begreppsmodell < Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav. Begreppsmodell. Version 3.2

Begreppsmodell < Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav. Begreppsmodell. Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav Begreppsmodell 2013-02-22 Sida: 2 (26) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Dokumentets syfte...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Avgränsningar...3

Läs mer

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Jakob Bäckström Version: 1.0

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Jakob Bäckström Version: 1.0 Tjänstespecifikation Mina meddelanden Jakob Bäckström 2014-06-23 Version: 1.0 Rapportnamn: Tjänstespecifikation Status: Klar Sida 1 av 21 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2

Läs mer

Begreppsmodell. Mina meddelanden

Begreppsmodell. Mina meddelanden Begreppsmodell Mina meddelanden 2015-11-30 Rapportnamn: Begreppsmodell Status: Godkänd Sida 1 av 25 Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Dokumentets syfte...2 1.3 Målgrupp...2 1.4

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Tekniska tjänstekontrakt - API Version 3.40 Revision: 43 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket

Läs mer

Alternativ för implementation 2015-04-01

Alternativ för implementation 2015-04-01 Alternativ för implementation 2015-04-01 Mina meddelanden Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör att privatpersoner och företag på ett säkert sätt kan få sin myndighetspost digitalt istället

Läs mer

Koncept och infrastruktur

Koncept och infrastruktur Mina meddelanden Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör att privatpersoner och företag på ett säkert sätt kan få sin myndighetspost digitalt istället för på papper. Alla med e-legitimation

Läs mer

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner istället för på papper.

Läs mer

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur och tjänst som gör att myndigheter och kommuner kan skicka post digitalt

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Skaffa en digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden och få post digitalt från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Beslutsunderlag Anslutning Mina meddelanden

Beslutsunderlag Anslutning Mina meddelanden Utarbetat av/organisation Lotta Ruderfors Sambruk Godkänt av (namn, datum) Anna Gillquist SKL Center för esamhället Beslutsunderlag Anslutning Mina meddelanden Utkast för egen justering av kommunen Projektdata

Läs mer

Skaffa eduid via Registrering via e-post

Skaffa eduid via Registrering via e-post Skaffa eduid via Registrering via e-post Instruktion: 1. Skaffa eduid nu Gå till https://www.eduid.se och klicka på knappen "Skaffa eduid nu" straxt under mitten på sidan (bild 1). Bild 1 2. Skapa en identitet

Läs mer

E-legitimationsutredningen SOU 2010:104

E-legitimationsutredningen SOU 2010:104 E-legitimationsutredningen SOU 2010:104 Thomas Nilsson thomas@certezza.net 2011-04-12 Utredningen Kommittédirektiv 2010:69 Regeringsbeslut 17 juni 2010 En myndighet för samordning av elektronisk identifiering

Läs mer

Mina meddelanden. Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag

Mina meddelanden. Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag Mina meddelanden Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag 1 Innehåll övergripande presentation 1. Vårt uppdrag Mina meddelanden 2. Mina meddelanden

Läs mer

Integrationsmöjligheter till Quality ID

Integrationsmöjligheter till Quality ID Integrationsmöjligheter till Quality ID Pulsen AB POSTAL ADDRESS Pulsen Application AB F O Petersons gata 9 421 31 Västra Frölunda Sweden VISITING ADDRESS F O Petersons gata 9 TEL +46 (0)31-709 82 00 FAX

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret Kultur- och fritidskontoret LATHUND Att komma med i föreningsregistret Föreningsregister Som förening i Södertälje har man möjlighet att finnas med i Södertälje kommuns föreningsregister som ligger på

Läs mer

Gemensamma funktioner och tjänster!

Gemensamma funktioner och tjänster! Gemensamma funktioner och tjänster! Vilken roll ska vi ta i hantering av nationella tjänster, önskan från SKL Mina meddelanden elegitimation Sammansatta bastjänsten (Min ärendeöversikt) (Mina fullmakter)

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0 Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga A Tekniska ramverk Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Definitioner 1 2 Inledning...

Läs mer

Testa ditt SITHS-kort

Testa ditt SITHS-kort Testa ditt SITHS-kort Det är viktigt att du omgående testar att ditt kort fungerar så att det inte uppstår problem när du senare ska använda det för inloggning. För att du ska kunna använda ditt SITHS-kort

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 Innehåll 1. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress...3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

E-legitimationsdagen. Metadata Underskriftstjänst Praktisk implementering och demo. Stefan Santesson (stefan@aaa-sec.com)

E-legitimationsdagen. Metadata Underskriftstjänst Praktisk implementering och demo. Stefan Santesson (stefan@aaa-sec.com) E-legitimationsdagen Metadata Underskriftstjänst Praktisk implementering och demo Stefan Santesson (stefan@aaa-sec.com) Införande av metadatatjänst Metadata Överblick Metadata Behov av metadata Leverans

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

LEFI Online. Anslutningsinformation

LEFI Online. Anslutningsinformation LEFI Online Försäkringskassan, Tjänsteleverans _LEFI Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 REFERENSER... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 KONTAKT... 3 2 KOMMUNIKATION... 4 2.1 WEBBGRÄNSSNTET... 4 2.1.1 Tillträde

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Innehåll Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Om uppdraget Skatteverket har ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning

Läs mer

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA SITHS på egna och andra organisationers kort Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA Innehållsförteckning 1. Certifikat och kortadministration HSA och SITHS... 2 1.1 SITHS en förtroendemodell... 2

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2015-11-16 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1 MANUAL DPST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att logga in...2 Kund vill lämna in (förregistrerat paket)... 3 Kund vill lämna in paket (ej förregistrerat)... 7 Kund hämtar ut paket (ej VaruEfterKrav)... 12 Kund hämtar

Läs mer

E-legitimationsnämnden Nils Fjelkegård 171 94 SOLNA. Stockholm 2012-09-03

E-legitimationsnämnden Nils Fjelkegård 171 94 SOLNA. Stockholm 2012-09-03 E-legitimationsnämnden Nils Fjelkegård 171 94 SOLNA Stockholm 2012-09-03.SE:s svar på E-legitimationsnämndens remiss av utkast till regelverk.se har tagit del av E-legitimationsnämndens remiss daterad

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer...

Läs mer

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Innhållsförteckning Innhållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 1.2 1.3 Syfte med dokumentet... 4 Målgrupp för dokumentet...

Läs mer

Förändringar i regelverket avseende införande av intygskonverteringstjänst och alternativt tekniskt anslutningsförfarande

Förändringar i regelverket avseende införande av intygskonverteringstjänst och alternativt tekniskt anslutningsförfarande PM 1(5) Förändringar i regelverket avseende införande av intygskonverteringstjänst och alternativt tekniskt anslutningsförfarande E-legitimationsnämnden har tagit fram utkast till uppdaterat regelverk

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning..1 Fördelar Struktur. Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig

Innehållsförteckning. Inledning..1 Fördelar Struktur. Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig Innehållsförteckning Inledning..1 Fördelar Struktur Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig Anmäla lag till serier...3 Registrering Anmälan Att bli tillagd som lagledare

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning Datum Diarienr 2009-12-18 513-2009 Pliktverket Att: Karolinen 651 80 KARLSTAD Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Läs mer

Användarbeskrivning för Metadatatjänsten

Användarbeskrivning för Metadatatjänsten 1 (53) Användarbeskrivning för Metadatatjänsten 2 (53) INNEHÅLL 1 DOKUMENTETS SYFTE OCH INNEHÅLL... 4 1.1 Definitioner, akronymer och förkortningar... 4 2 ALLMÄN BESKRIVNING AV METADATATJÄNSTEN... 6 2.1

Läs mer

Nätverket för ehälsa i Östergötland. Effektmål

Nätverket för ehälsa i Östergötland. Effektmål Nätverket för ehälsa i Östergötland Effektmål Ökad kvalitet och ökad säkerhet jämfört med idag Integritetskänsliga personuppgifter som sänds mellan huvudmännen hamnar hos rätt mottagare via säker överföring.

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation 1 (7) 2 (7) 1. Bakgrund 1.1 Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden stödja och samordna elektronisk identifiering och signering i den offentliga förvaltningens

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

HANDLEDNING TILL TEKNISK BILAGA - TB 2007

HANDLEDNING TILL TEKNISK BILAGA - TB 2007 HANDLEDNING TILL TEKNISK BILAGA - TB 2007 Introduktion Mallen för den Tekniska Bilagan, TB 2007 är liksom denna handledning framtagna av en arbetsgrupp inom NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer, under

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

BizWizard 3.0. Innehåll. SMS-modulen Användardokumentation

BizWizard 3.0. Innehåll. SMS-modulen Användardokumentation BizWizard 3.0 SMS-modulen Användardokumentation Innehåll Bakgrund... 2 Inställningar... 2 Skapa en mall för ett SMS-meddelande... 3 Redigering av en SMS-mall... 4 Skapa ett meddelande för SMS... 5 Redigering

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 16.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 16.1a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation Sida:1 av 36 Gemensam del Avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2012-05-25 Version 3.x Information till webbstödet för leverantörer Gemensam del - behörigheter - företagsinformation (Uppdaterat

Läs mer

Registrering av huvudanvändare i Prinfo DesignStore

Registrering av huvudanvändare i Prinfo DesignStore Prinfo DesignStore Göteborgs Universitet 1 Registrering av huvudanvändare i Prinfo DesignStore Om du inte har ett konto upplagt i Prinfo DesignStore så går du in på http://www.prinfodesignstore.com Som

Läs mer

ÖPPEN FIBER STEG FÖR STEG

ÖPPEN FIBER STEG FÖR STEG ÖPPEN FIBER STEG FÖR STEG Guiden för dig som vill driva fiberfrågan. VILL DU HA ÖPPEN FIBER I DITT VILLAOMRÅDE? BLI FIBERAMBASSADÖR. Finns det intresse för fiber bland grannarna i ditt villaområde? Då

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

Intranätet - Så här gör du!

Intranätet - Så här gör du! Intranätet - Så här gör du! Inkorg & Utkorg Faktabibliotek med mallar, handlingsplaner, annonsmallar, logotyp med mera. Personalnyheter Blogg Kalender med kurser med mera. Även möjlighet för användare

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Handbok 1 Aktivitetskort på Nätet (ApN) Som förening kan ni ansöka om bidrag och följa ert ärende via ApN. Var ni än är i världen och vilken tid det än är på dygnet kan ni logga

Läs mer

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan Information om filöverföring Innehåll 1 AUTOMATISK ELLER MANUELL FILÖVERFÖRING...3 1.1 MANUELL FILÖVERFÖRING VIA WEBBPLATSEN...3

Läs mer

Användarmanual Outlook-plugin för Mina meddelanden

Användarmanual Outlook-plugin för Mina meddelanden 1 Användarmanual Outlook-plugin för Mina meddelanden 2 Mina meddelanden Mina meddelanden är en tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner till privatpersoner och företag. Läs mer om tjänsten

Läs mer

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2013-11-04 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Testning av Sambi. Testplan. Version PA5. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-10-13. Copyright (c) 2014 IIS

Testning av Sambi. Testplan. Version PA5. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-10-13. Copyright (c) 2014 IIS Testning av Sambi Testplan Version PA5 Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-10-13 Copyright (c) 2014 IIS Dokument kontroll Dokument information och säkerhet Skapad av Faktaansvarig Dokumentansvarig

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Förvaltningsgemensam specifikation för leverans av enstaka publikationer till Kungliga biblioteket (FGS-PUBL)

Förvaltningsgemensam specifikation för leverans av enstaka publikationer till Kungliga biblioteket (FGS-PUBL) Datum: 2016-02-17 Version 1.2 Förvaltningsgemensam specifikation för leverans av enstaka publikationer till Kungliga biblioteket (FGS-PUBL) Referens till det här dokumentet: http://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/deposit/fgs-publ/

Läs mer

API Notera HTTPS POST msg UTF-8. API_key JSON Mobilnummer format 1. Skicka ett SMS till specifikt nummer POST parametrar: from msg API_key Exempel:

API Notera HTTPS POST msg UTF-8. API_key JSON Mobilnummer format  1. Skicka ett SMS till specifikt nummer POST parametrar: from msg API_key Exempel: API Jojka är utrustat med ett kraftfullt API. Utöka din applikation till att även kommunicera med Jojka. Det är väldigt enkelt att komma igång. Här nedan följer en presentation av alla funktioner. Notera

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter Ämne Version Datum Introduktion MVK SSO 2.0 1.7 2014-02-14 Ansvarig Dokument ID Sign Martin Carlman/Peter Bäck MVK-0031 Version Datum Av Avsnitt Ändring 1.7 140214 AL MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter MVK

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Offentligt. Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare

Offentligt. Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare Promemoria 1 (8) Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare Innehåll 1 Inledning... 1 2 Ta emot ett skyddat meddelande... 1 3 Läsa ett skyddat meddelande...

Läs mer

Användarmanual Outlook-plugin Outlook-plugin för Mina meddelanden

Användarmanual Outlook-plugin Outlook-plugin för Mina meddelanden Outlook-plugin för Mina meddelanden 2016-02-09 (/Preliminär): Sida 1 av 18 Mina meddelanden Mina meddelanden är en tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner till privatpersoner och företag.

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Instruktion för att slutföra registreringen

Instruktion för att slutföra registreringen Instruktion för att slutföra registreringen Introduktion Vi antar i den här instruktionen att du redan har registrerat sig. Du kan också ha klickat på aktiveringslänken i mailet. Vi använder ett fiktivt

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Vår sekretessöverenskommelse Vilken typ av personliga uppgifter som vi samlar in Med vilka vi delar informationen? Val: Tackar Nej/Tackar Ja Noggrannhet och

Läs mer

Manual för nedladdning av certifikat till reservkort 2014-06-20

Manual för nedladdning av certifikat till reservkort 2014-06-20 TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA ETT RESERVKORT FÖR TILLFÄLLIG ÅTKOMST TILL PATIENTINFORMATION I LANDSTINGET VÄSTMANLAND OBS! Viktig information! Ditt reservkort + kodkuvertet är dina personliga värdehandlingar

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänsteleverantör

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänsteleverantör AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänsteleverantör Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 7399 [ ] 103 91 Stockholm [ ] Org. nr. 802405-0190 [ ] (i det följande kallad.se

Läs mer

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy HSA Anslutningsavtal HSA-policy Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

Olika inloggningsalternativ

Olika inloggningsalternativ Vad är Fronter? Fronter är en virtuell byggnad som är indelad i olika rum. Varje rum är utrustat med de verktyg som krävs för samarbete och lärande i just det rummet. Rummets ägare bjuder in deltagare

Läs mer

MANUAL HSB ÄNDRINGSANMÄLAN

MANUAL HSB ÄNDRINGSANMÄLAN MANUAL HSB ÄNDRINGSANMÄLAN FÖRTROENDEVALD INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:... 2 HSB ÄNDRINGSANMÄLAN - NU ÄNNU ENKLARE... 3 INLOGGNING... 4 INLOGGNINGSPROBLEM?... 4 STARTSIDAN ATT GÖRA... 6 STARTSIDAN

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer