hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0"

Transkript

1 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

2 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer... 4 hypernet Direkt Inloggning för Personal Status Här och Nu Hitta Barn Vem är Var Information om Barn Kommunikation Diverse Listor Infotavla Inloggning för Personal via App Logga In i App Status via App Här och Nu via App Vem är Var via App Nyheter via App Mer via App

3 hypernet Direkt Användarmanual för AdministratörVersion 1.0 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem Syftet med hypernet Direkt är att erbjuda en effektiv och lättanvänd tjänst för det dagliga arbetet för administratörer, personal och vårdnadshavare för förskola och fritidshem. Systemet ska underlätta både administration och kommunikation via mobila tjänster som finns tillgänglig för iphone, ipad och Android. hypernet Direkt ska ge personalen en tydligare överblick över barnen och dess aktiviteter samt underlätta deras administrativa arbetsuppgifter. Personalen får i och med detta mer tid över till barnen. Vårdnadshavaren får via flera tjänster en inblick i förskolan/fritidshemmets aktiviteter och kan enklare ha en daglig kontakt med verksamheten via de mobila tjänsterna. Systemuppbyggnad hypernet Direkt består av fem olika ingångar som tillsammans underlättar den dagliga kommunikationen och administrationen: Infotavla Infotavlan är en skärm som är uppsatt som tjänst till vårdnadshavare i hallen där barnen, vårdnadshavare eller personal primärt kan anmäla sina barn och se status. Det finns även möjlighet att se enhetens/avdelningens anslagstavla som innehåller nyheter, notiser och kalender. Inloggning för administratörer och personal När personalen loggar in i systemet kan de se motsvarande information som finns på infotavlan. De har även tillgång till tjänsterna: Personal, Lovdagar, Öppningstider, Medgivande, Avdelning/Grupper, Här och Nu, Vem är Var, Hitta Barn, Kommunikation och Inskrivning. Inloggning för personal via app Personalen har även tillgång till en personalapp att använda mobilt, exempelvis när verksamheten är på utflykt. Inloggning för vårdnadshavare När vårdnadshavare loggar in i systemet kan de planera och följa upp sitt barns aktiviteter. Vårdnadshavare får även tillgång till samma anslagstavla, innehållande nyheter, notiser och kalender, som finns på infotavlan på enheten/avdelningen 3

4 Inloggning för vårdnadshavare via app Vårdnadshavarna har även tillgång till en app för att dagligen kunna registrera avtal och följa barnet, till exempel om barnen har kommit till fritidshemmet, eller registrera om barnet ska gå hem med till exempel mormor. Via appen kan vårdnadshavarna enkelt komma åt kontaktuppgifter till vårdnadshavare för barnets kamrater etcetera. Inloggning för Administratörer Syftet med hypernet Direkt är att personalen ska få mer tid över till barnen. Detta genom att ha ett verktyg som underlättar administrationen, ger bättre överblick över var barnen är och som visar aktuell information. Både administratör och personal kan arbeta i hypernet Direkt via tre olika inloggningar: Infotavlan Inloggning för Personal Inloggning för Personal via app Vid uppsättning av hypernet Direkt finns det alltid en administratör registrerad vid uppstart. Därefter måste administratören ansvara för att fler administratörer och personal ska bli registrerade i systemet. Som administratör har man tillgång till en extra ikon; Admin. Via denna ikon når man tjänster för: Personal Lovdagar Stängda dagar Öppettider Medgivande Avdelning/Grupper Tidsblock Forum Inskrivning. Administrera Personal Under fliken Personal registreras administratörer eller personal som ska få tillgång till hypernet Direkt. Vid uppstart är det endast en administratör registrerad i systemet som då har tillgång till denna sida för att registrera ytterligare personal och administratörer. 4

5 Lägg till personal 1. Välj Lägg till personal 2. Ange Personnummer och Namn samt övriga obligatoriska uppgifter 3. Välj Bifoga bild 4. Ange om personen ska få administratörsrättigheter 5. Välj Spara Redigera personal 1. Välj Profil 2. Välj att redigera valbara fält 3. Välj Spara Radera personal Välj Ta bort. Välj Ja vid frågan om du vill radera personal. Redigera användaruppgifter 1. Välj Login 2. Välj att redigera valbara fält 3. Välj Spara Administrera Lovdagar Under fliken Lovdagar kan administratören registrera de lovdagar som kommer under året, till exempel sportlov, påsklov, studiedagar. Ett tips kan vara att vara konsekvent när det gäller namnsättning för att underlätta när man vill göra analys på dessa dagar mellan år från år. Administratören anger vilka datum lovet gäller, vilken titel det är samt när sista svarsdatum måste anges. Lägg till ny lovdag 1. Välj Lägg till Lovdagar 2. Ange Titel 3. Ange Startdatum 4. Ange Slutdatum 5. Ange Sista svarsdatum 6. Välj Skapa 5

6 Redigera lovdag 1. Välj Redigera 2. Välj att redigera valbara fält 3. Välj Spara Radera lovdag Välj Ta bort, välj sedan Ja på frågan om lovdag/lovdagar ska raderas. Administrera Stängningsdagar Under fliken Stängda dagar anges man stängningsdagar som till exempel är kopplade till helgdagar. Administratören anger vilka datum stängningen gäller, samt titel som visas på översikten. Lägg till ny Stängningsdag 1. Välj Lägg till Stängningsdagar 2. Ange Titel 3. Ange Startdatum 4. Ange Slutdatum 5. Välj Spara Administrera Öppettider Under fliken Öppettider anger man vilka öppettider som gäller fördelat på: Klasser (Tider för skolan för Fritidshem) Fritidshemmet/Förskolas ordinarie tider Fritidshemmet/Förskolas tider vid loven Administratören ändrar direkt i formuläret i fliken Öppettider och väljer därefter Spara. Administrera Medgivande Under fliken Medgivande registrerar administratören de frågor som vårdnadshavarna måste svara på. I och med att dessa frågor kräver ett svar från vårdnadshavarna kan man använda denna tjänst till flera möjligheter. Exempelvis: Får barnet följa med till Simhallen? Får barnet vara med på foton som publiceras på Galleriet? Får barnet åka med i bil med personalen? 6

7 Frågorna riktar sig till vårdnadshavaren och när vårdnadshavaren har svarat på dessa frågor via Min sida, registreras också vilken vårdnadshavare som gav sitt svar. Lägg till Medgivande 1. Välj Lägg till medgivande 2. Ange Titel 3. Välj Spara Redigera Medgivande 1. Välj Redigera 2. Välj att redigera valbara fält 3. Välj Spara Radera Medgivande Välj Radera. Välj sedan Ja på frågan om medgivandet ska raderas. Administrera Avdelningsgrupper Under fliken Avd./grupper kan administratörerna bygga upp avdelningar och grupper. Denna flik är inte aktuell att administrera om det finns en integration mellan hypernet Direkt och hypernet Förskola. Finns det redan en integration kommer det manuella arbetet som är skapat i denna flik att skrivas över. Administrera Tidsblock Under fliken Tidsblock anger administratören de olika typer av tider som barnen kan vara på förskolan/fritidshemmet. Exempelvis Morgonfritids Eftermiddagsfritids Heldag Lägg till nytt Tidsblock 1. Välj Lägg till Tidsblock 2. Ange Beskrivning 3. Ange Betydelse och Bokstav 4. Välj Färg 5. Välj Tidsspann om klockslag ska anges 7

8 6. Välj Spara Redigera Tidsblock 1. Välj Redigera 2. Välj att redigera valbara fält 3. Välj Spara Radera Tidsblock 1. Välj Radera. 2. Välj Ja på frågan om tidsblocket ska raderas. Visa Barns Tidsblock Välj Visa barns tidsblock. En överblick visas över tidsblocken kopplat till de olika avdelningarna/grupperna. Administrera Forum Under fliken Forum kan administratören skapa olika forum där vårdnadshavare och personal kan kommunicera internt. Det kan exemplevis vara forum för vårdnadshavare, forum för viss personal eller forum med en kombination av vårdnadshavare och personal. I översikten visas vilka forum som finns registrerade. Lägg till nytt Forum 1. Välj Lägg till forum 2. Ange Rubrik. Filter kan göras på Personal/Vårdnadshavare. 3. Välj vilka personer som ska vara med i forumet. Det är uppdelat på namn, relation, barnets namn och klass/grupp. 4. Använd pilarna för att flytta fram och tillbaka. Redigera Forum 1. Välj Redigera 2. Välj att redigera valbara fält 3. Lägg till eller ta bort personer 4. Välj Spara 8

9 Radera Forum 1. Välj Radera. 2. Välj Ja på frågan om forumet ska raderas. Administrera Inskrivning Via fliken Inskrivning kan administratören lägga upp nya barn i systemet. Detta är dock ej aktuellt om det finns en integration som skapar personer och placeringar. All tidigare information kommer i så fall att skrivas över vid en integration. Finns det ingen integration kopplad till hypernet Direkt finns det möjlighet att via Importera fil, importera basinformation via excelimport. Notera: Kontakta IST för mer information. 9

10 hypernet Direkt Användarmanual för PersonalVersion 1.0 Inloggning för Personal Syftet med hypernet Direkt är att personalen ska få mer tid över till barnen. Detta genom att ha ett verktyg som underlättar administrationen och ger bättre överblick över var barnen är och visa aktuell information om barnen. Personalen har, likt administratörer, tillgång till hypernet Direkt via tre olika inloggningar: Infotavlan Personalinloggning Personalapp Vid uppsättning av hypernet Direkt anger en administratör vilken personal som ska få tillgång till systemet. Som personal har man tillgång till följande flikar i menyn: Status Här och Nu Hitta barn Vem är var Kommunikation Diverse Status Under fliken Status kan personalen, precis som på infotavlan, anmäla barnens status via sin personalinloggning. Via ikoner och tydliga färgmarkeringar kan personalen få en överblick över var barnen är och vilka avtal som måste följas upp inom den närmaste tiden. Det är möjligt att hantera ett barn i taget eller flera barn samtidigt, exempelvis via knappen Genomför för hela gruppen. Personalen kan välja om alla grupper ska visas tillsammans eller om det ska visas uppdelat per grupp/avdelning. Detta görs genom att klicka på länkarna till grupperna. När vald avdelning visas blir det också en tydlig överblick över vart barnen är, vilka som har kommit, vilka som inte har kommit, när barnen ska gå hem etcetera. 10

11 Under fliken Status återfinns vallistan Kommit där personalen väljer vad som ska registreras på det valda barnet eller barnen, om flera stycken har markerats. Barnen kan registreras med status Kommit, Gått hem, Frånvaro, Lov/Ledighet. Om registreringen sker från ett fritidshem finns även valet Skola, för att till exempelvis kunna visa att barn från morgonfritids har gått till skolan. De olika avtal som kan registreras på ett barn styr om en viss status ska anges på barnet dagen för avtalet. Under fliken Status kan personalen nå ikonen Skapa ett avtal och redigera och registrera ett nytt avtal för önskat barn. Här och Nu Under fliken Här och nu får personalen en överblick över vilka barn som är på plats vid det aktuella tilfället och vilka avtal som gäller för dessa barn. Ett barn kan ha flera avtal på en dag. Exempel på avtal som kan vara registrerade på ett barn är: Barnet ska iväg på en gitarrkurs och därefter komma tillbaka. Barnet behöver ta någon form av medicin. Barnet ska gå hem. Via ikoner och färgmarkeringar får personalen en snabb överblick av barnens kommande och pågående avtal. Till exempel markeras barn med röd färg i displayen om de har avtal inom den närmaste halvtimmen. Det är möjligt att göra urval på tider, där färgmarkeringar visar vilka rader som snabbt behöver följas upp, exempelvis vilka avtal som gäller närmaste halvtimmen, vilka avtal som gäller närmaste timmen, vilka avtal som gäller resten av dagen etcetera. Det som presenteras i fliken Här och nu går att avgränsa till att visas per avdelning eller per enhet. Hitta Barn Via menyvalet Hitta barn kan personalen leta fram barn via en specifik grupp/avdelning. Det finns även översikter av barnen per tidsblock. Vem är Var Via menyvalet Vem är var, kan personalen få en överblick över var barnen på en avdelning/ enhet befinner sig, om de är registrerade som Kommit eller Gått hem. Är tjänsten för platsregistrering aktiverad och personalen har registrerat aktiva platser kan även dessa platser användas för att ge en mer detaljerad överblick om var barnen befinner sig. Till exempel om barnen är i Läxcafét, Idrottshallen eller Skogen. Tillsammans med namnet på de olika platserna visas även en summering av hur många barn som befinner sig på respektive plats. 11

12 Information om Barn Via flikarna Här och nu, Hitta barn eller Vem är var kan personalen nå barnets avtal genom att klicka på ikonen för avtal på barnets rad. Då visas en dialog med avtalet och personalen kan välja att redigare ett befintligt avtal eller skapa ett nytt avtal. Väljer personalen att klicka på namnet på barnet visas information kopplat till barnet uppdelat på flera olika flikar, till exempel Uppgifter, Avtal, Kontaktpersoner. Informationen under dessa flikar är till viss del motsvarande uppgifter som vårdnadshavaren kan hantera när de är inloggade i systemet som vårdnadshavare. Genom att personalen kan nå dessa flikar kan de hjälpa vårdnadshavare att registrera uppgifter om barnet om de av någon anledning själva inte har möjlighet till detta. Avtal Ett barn kan ha ett eller flera avtal. Registrering av avtal sker vanligen av vårdnadshavarna till ett barn men även personal kan skapa en registrering om det behövs. Exempelvis om vårdnadshavarna ringer in och ber om registrering av ett avtal. Avtalen kan vara av formen Engångsavtal. Ett engångsavtal försvinner när den registrerade tiden för det har passerats. Ett engångsavtal kan även vara en påminnelse, exempelvis; Glöm inte skicka med regnkläderna med mormor och morfar. För att andra kontaktpersoner till barnet ska få samma avtalsmöjligheter som vårdnadshavarna kan vårdnadshavarna ange de rättigheterna själva när de loggat in i systemet. Kommunikation Via menyvalet Kommunikation kan administratörer och personal enkelt skapa en kommunikation till vårdnadshavarna. Kommunikationen kan ske via följande medier: meddelande, SMS, galleriet eller via anslagstavlan. Meddelande Meddelanden kan skapas till vårdnadshavare inom enheten eller avdelningen. Meddelandet är synligt via inloggning i systemet för vårdnadshavaren. Precis som vid vanlig e-post anges mottagare, ämne och meddelande. Det är även möjligt att bifoga filer. Allra först efter inloggning visas en lista på senaste inkomna meddelanden. Gå-hem-meddelande Vid hämtning av barn kan särskilda Gå-hem-meddelanden skapas till vårdnadshavare. Detta för att personalen vid hämtning ska kunna förmedla viss information till vårdnadshavare, eller annan kontaktperson som hämtar barnet. Meddelanden kan exempelvis vara påminnelser som gäller för det specifika barnet, likt Glöm ej att ta med blöjor i morgon. Det kan även vara information som är riktad till flera barns vårdnadshavare, likt Glöm ej att ta med fika till utflykten i morgon. 12

13 SMS Via SMS kan administratörer och personal skicka SMS till en eller flera vårdnadshavare. Om en person är rödmarkerad i listan innebär det att den saknar mobilnummer, vilket innebär att personen inte kommer att få något meddelande. Priset som visas är totalkostnaden för utskick av det aktuella SMS:et. Information Här visas den information som just nu visas eller har visats via anslagstavlan som nyheter eller post-it-lappar. Det går även att se gamla nyheter, som inte längre är kvar på anslagstavlan. Från denna vy kan administratörer och personal lägga till nya nyheter eller notiser som kommer att visas på anslagstavlan. Galleri I Galleriet visas bilder från enheten. Det viktigt att informera vårdnadshavarna om hantering av bilderna i denna funktion. Bilderna är begränsade till en storlek på 5MB per bild. 1. Välj Skapa nytt galleri 2. Ange Rubrik 3. Välj bilder och sök upp de bilder som ska publiceras 4. Välj Öppna för att ladda upp valda bilder. 5. Välj Spara Anslagstavlan Vyn Anslagstavlan är tillgänglig för så väl personal som för vårdnadshavare. På anslagstavlan visas de senaste nyheterna eller notiserna via post-it. De nyaste bilderna rullar i ett bildspel i Galleriet. Diverse Via fliken Diverse kan personalen registrera aktiviteter och lägga upp platser. Platser Registrering av olika platser som enheten/avdelningen kan befinna sig på, ger både personal och vårdnadshavare en lättåtkomlig överblick av var barnen befinner sig. Exempelvis om barnen är i Läxcafét, Idrottshallen eller Skogen. Det är även möjligt att definiera tider för när dessa platser är öppna samt att det är möjligt att ange vilken personal som är med på just denna plats. Används denna tjänst kan vårdnadshavare se informationen om vart barnet befinner sig i både systemet och appen. Befinner sig barnet på utflykt kan vårdnadshavaren därför hämta barnet direkt från utflyktsplatsen. 13

14 Aktiviteter I menyvalet Aktiviteter administreras de aktiviteter som finns registrerade eller ska registreras på enheten. 1. Välj Aktiviteter 2. Välj Skapa ny aktivitet 3. Välj Registrera Stängt om man önskar att vänta med göra aktiviteten publik eller om man själv ska välja vilka barn som ska få delta. 4. Välj Spara och välj sedan deltagare. 5. Lägg till barn, om personalen ska styra vilka barn som ska få tillgång till aktiviteten. Välj grön bock för att registrera ett barn. Välj rött kryss om beslutet är att barnet inte behöver registrera sig. Välj vilka barn från vilka avdelningar och grupper som kan registrera sig 6. Välj Spara Elevöverblick och registrering Aktiviteterna visas i kalendern på anslagstavlan samt på infotavlan och är synliga för både vårdnadshavare och personal. När barnens vårdnadshavare är inloggade kan de se aktiviteterna och i kalendern se vilka som är registrerade. Vårdnadshavaren kan även registrera barnet på en aktivitet, förutsatt att barnet är upplagd till att kunna bli registrerad på aktiviteten. I menyvalet Aktiviteter visas alla aktiviteter samlade, både registrerade och oregistrerade. Stängda aktiviteter kan endast registreras via kontakt med personalen. Det är endast personalen som kan avregistrera en aktivitet. Listor Ikonen Lista är tillgänglig för både inloggad personal och administratörer. I vyn finns ett antal listor/rapporter som är viktiga för verksamheten. För att kunna ta fram listorna krävs att Adobe Acrobat Reader är installerat. Adresslistor Adresslistor Klassisk adresslista med adresser, telefonnummer samt e-postadresser. Bildlistor Lista på de bilder som finns av barnen på en avdelning. Detta är samma bilder som visas under fliken Uppgifter samt Anslagstavla. 14

15 Adressetiketter Etiketter med barnets adresser. Urval per avdelning. Namnetiketter Etiketter med barnets namn, till exempel till att hänga på klädkrokar. Urval per avdelning. Barnets uppgifter Adressuppgifter och kontaktuppgifter som finns registrerat på varje barn. Urval per avdelning. Statistik Barnhistorik Uppdelat per avdelning eller per barn. Urval görs för en period. Närvarohistorik Urval görs för avdelning, period, och tid. Resultatet visar barn och antal dagar per avdelning. Beläggningsgrad Beläggningsgrad för lov Överträdelse av tidsbegränsade tidsblock Urval görs på period för hela enheten, Resultatet visas per avdelning och barn, Datum, registrerad tid och faktiskt tid. Brandlista En brandlista visar vilka barn som är närvarande just nu. Avtal Här och nu Urval kan göras på den närmsta 0,5 h, närmaste 1 h, närmaste 1,5 h eller resten av dagen. Dagens avtal Kronologiskt Dagens avtal, Gruppvis Ej närvarande Visar vilka avtal som inte är uppfyllda, det vill säga vilka barn som inte har kommit vid planerad tid. Aktiviteter Listan Välj aktiviteter visar vilka barn som är anmälda till en aktivitet. Urval görs via de aktiviteter som är registrerade i systemet. Tidsblock Listan Välj tidsblock - Visa tidsblock från urval, till exempel vilka som är registrerade på tidsblocket för morgonen. 15

16 Lov Registrerade barn för lov Urval görs på registrerade lovdagar. Övergripande återkoppling Listan visar hur många barn per avdelning som har anmält lovdagar och hur många som ej anmält några lovdagar. Visas i listan med uppdelning på ja/nej. Beläggning Urval görs på registrerade lovdagar. Resultatet visar tider för alla barn för vald lovdag/ lovdagar. Individuell återkoppling Urval görs på registrerade lovdagar. Saknar återkopplingar Urval görs på registrerade lovdagar. Medgivande I listan Välj medgivande görs urvalet på registrerade medgivande. Resultatet visas för hela enheten, uppdelat på avdelning och barn. Infotavla Infotavlan är en skärm som är uppsatt som tjänst i till exempelvis hallen där barnen själva, vårdnadshavare eller personal primärt kan registrera barnen och se deras status. Det finns även möjlighet att se enhetens/avdelningens anslagstavla som innehåller nyheter och notiser som riktar sig till vårdnadshavarna. Klasser/Grupper På infotavlans ena flik visas en översikt över de avdelningar som finns på enheten. 1. Välj avdelning 2. Välj barn (det går även att ange flera) 16

17 3. Ange Var är jag Kommit Hem Hem till Till aktivitet Ange lämning (endast barnomsorg) Se sovtider (endast barnomsorg) Dagens avtal När detta är klart visas en snabb summering om vilket val som är gjort. Denna information försvinner automatiskt. När vald avdelning visas blir det också en tydlig överblick över var barnen är, vilka som har kommit, vilka som inte har kommit, när barnen ska gå hem etcetera. Anslagstavla På infotavlans andra flik finns det en anslagstavla med information från enheten/avdelningen. Samma information från anslagstavlan kan vårdnadshavarna se via sin inloggning som vårdnadshavare. På anslagstavlan visas: Nyheter Notiser Födelsedagar (ej i Sverige) Galleri Bilderna hämtas från ett galleri som vårdnadshavarna även når när de är inloggade på sina sidor Kalender Byt avdelning Ikonen Byt avdelning är alltid tillgänglig. Därför är det möjligt att välja om tavlan ska visas per avdelning eller för hela enheten. Inloggning för Personal via App Som ett komplement till Inloggning för personal, har personalen även tillgång till en app. Appen är till för att underlätta för personalen om de till exempel befinner sig utanför enheten/avdelningen och de på ett enkelt sätt vill komma åt den viktigaste informationen. Appen för personalen laddas ner via App Store eller Goggle Play beroende på vilken typ av smartphone som används. 17

18 Logga In i App För att logga in på appen skriv in användarnamn och lösenord. Klicka på Logga in. Det allra första som personalen ser efter inloggningen är vyn Status, som visar information från Infotavlan. Personalen kan från förstasidan efter inloggningen hantera följande funktioner: Status Här och Nu Vem är var Byta avdelning Nyheter Status via App I appen nås först vyn Status. I denna vy finns en översikt över vilka barn som tillhör enheten/ avdelningen och vart de befinner sig, samma bild som ges på Infotavlan. Genom att klicka på ett specifikt barn i displayen kommer man direkt till vyn Barnets översikt. Först visas barnets status, exempelvis Kommit. Från Barnets översikt kan personalen sedan välja att utföra följande aktiviteter: Anmäla närvaro Anmäla frånvaro Anmäla som ledig Skicka hem Sända till plats Visa Barnets uppgifter Här och Nu via App I vyn Här och nu får personalen en överblick över vilka barn som är på plats vid det aktuella tilfället och vilka avtal som gäller för dessa barn. Ett barn kan ha flera avtal på en dag. Exempel på avtal som kan vara registrerade på ett barn är att barnet ska iväg på en gitarrkurs och därefter komma tillbaka, att barnet behöver ta någon form av medicin, eller att barnet ska gå hem. Via fliken Här och nu ser personalen vilka avtal som styr dagen och vad som ska ske med de barn som är "här och nu". Via färgmarkeringar får personalen en snabb överblick av barnens kommande och pågående avtal. Till exempel markeras barn med röd färg i displayen om de har avtal inom den närmaste halvtimmen. 18

19 För att komma till ett specifikt avtal för ett barn klickar man på raden för det barn avtalet berör. I från denna vy går det även att registrera nya avtal samt att ta sig till vyn Uppgifter där information om barnet finns. Via vyn Uppgifter kan personalen hantera följande: Kontaktuppgifter Se barnets adress och via ikonen ta sig till Google maps och se adressen på kartan. Skicka E-post Via denna ikon kan personalen skapa och skicka iväg e-postmeddelanden till barnets vårdnadshavare. Ringa Via ikonen för telefon kan personalen direkt ringa upp vårdnadshavaren. Vem är Var via App Via vyn Vem är var, kan personalen få en överblick över var barnen på enheten/avdelningen befinner sig. Till exempel se vilka som är på utflykt och vilka som är i idrottshallen. Tillsammans med den angivna platsen visas en röd cirkel med en sammanfattning om hur många barn som befinner sig på respektive plats. Nyheter via App Från appen kan personalen lägga upp nyheter. 1. Ange Rubrik 2. Ange texten som utgör nyheten 3. Välj Bifoga bild 4. Välj om nyheten ska visas per avdelning eller för hela enheten 5. Ange Datum Datum för nyheten ska vara från det datum den gäller samt vilket datum den gäller till, det vill säga from datum tom datum 6. Välj Skapa Nyheten kommer att publiceras på anslagstavlan det datum som är angivet som from datum och tas bort vid angivet tom datum. Mer via App Inställningar Via Inställningar kan man logga ut från appen. Om personalen väljer att logga ut innebär det att man loggar ut från appen helt och hållet. Om man endast trycker på hemknappen på 19

20 mobil/platta fortsätter man att vara inloggad på appen och man kommer direkt in på den igen, nästa gång den öppnas, utan att behöva logga in. Avdelningar I vyn Avdelningar väljer personalen om endast en avdelning ska visas i appen eller om hela enheten ska visa. 20

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Vårdnadshavare Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Vårdnadshavare Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Vårdnadshavare Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt för Vårdnadshavare... 3 Infotavla för Vårdnadshavare... 3 Inloggning för Vårdnadshavare... 3 Primära Tjänster

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Vårdnadshavare Version 1.2

hypernet Direkt Användarmanual för Vårdnadshavare Version 1.2 hypernet Direkt Användarmanual för Vårdnadshavare Version 1.2 Innehållsförteckning hypernet Direkt för Vårdnadshavare... 3 Infotavla för Vårdnadshavare... 3 Inloggning för Vårdnadshavare... 3 Primära Tjänster

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Liten lathund för Hypernet Direkt (Lämna och Hämta) Login sida

Liten lathund för Hypernet Direkt (Lämna och Hämta) Login sida Liten lathund för Hypernet Direkt (Lämna och Hämta) 160902 Login sida Startsidan/anslagstavla. Om du har fler barn väljer du det barn som det gäller och genom att välja flik. Under Uppgifter ska du som

Läs mer

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan Kommentarer utbildning föreningar Bild 5 Närvarokort - Närvarokorten (manuella eller digitala i IdrottOnline) är föreningens värdehandling och grunden för LOK-stödsansökan. - Föreningen måste vara noga

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING Novell Filr är som Dropbox, men betydligt säkrare. Från och med nu kan alla anställda och studerande inom Ålands gymnasium arbeta med sina

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska Doro Experience för Doro PhoneEasy 740 Svenska Manager Introduktion Använd Doro Experience Manager för att installera och hantera appar på en Doro Experience -enhet genom att använda en webbläsare var

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Kom igång med Telia Touchpoint Plus App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Lathund Ff-torget 2016 Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Innehåll Inledning... 2 Logga in... 3 Registrera dig... 4 Glömt lösenord... 5 Byta lösenord... 5 Support... 5 Utbildningsversionen...

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar 1 (7) 2014-04-01 Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar Det här är en guide till de olika funktionerna i Netpublicator. I appen Netpublicator finns en mer ingående lathund

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Användarmanual. 1.0 Login

Användarmanual. 1.0 Login Användarmanual 1.0 Login 1. 2. Inlogning sker på via fälten till höger på webbuilders startsida. Se markering 1. Ditt användarnamn och lösenord får du via e-mai när du registrerar dig. Om du tappat bort

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Felanmälan/synpunkt via publik mobilapp

Felanmälan/synpunkt via publik mobilapp Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 8.1 (utdrag från manual) Felanmälan/synpunkt via publik mobilapp Välj kategori. Val av kategori påverkar urval av kommande kategorier.

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Android (BYOD) -Installera mstart -Kom igång manual

Android (BYOD) -Installera mstart -Kom igång manual Android (BYOD) -Installera mstart -Kom igång manual Förutsättningar: För att ha möjlighet att synkronisera din Android enhet mot Stockholms Stads epost system krävs det att vissa delar är uppfyllda. Följande

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

Dela in staden i lagom stora bitar

Dela in staden i lagom stora bitar ANVÄNDARINFO version 007-07-0 Villamotorn Hur man aktiverar villaområden för självanmälan och tar hand om intresseanmälningar och processen för anslutning. Fastighetsägare En enskild villaägare har två

Läs mer

Olika inloggningsalternativ

Olika inloggningsalternativ Vad är Fronter? Fronter är en virtuell byggnad som är indelad i olika rum. Varje rum är utrustat med de verktyg som krävs för samarbete och lärande i just det rummet. Rummets ägare bjuder in deltagare

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11.

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 7 Nyheter 8 Meddelanden 9 Tröskelvärden 11 Beslutsfattare 12 Profilsida 13 1 Registrering För att registrera dig som

Läs mer

Skola24 för vårdnadshavare

Skola24 för vårdnadshavare 1 av 11 Utbildningsförvaltningen Med start höstterminen 2015 använder Vaxholms stads skolor systemet Skola24 för schemapublicering och frånvarorapportering. Nedan finns information om hur du som vårdnadshavare

Läs mer

Så här gör du i Skolportalen

Så här gör du i Skolportalen Så här gör du i Skolportalen Webbplatsadress: https://skolportal.tyreso.se/ Här har vi samlat information om hur du gör för att ändra och lägga in ny information i Skolportalen. Ansök om konto sid 1 Glömt

Läs mer

Guide till SvD:s digitala tjänster

Guide till SvD:s digitala tjänster Guide till SvD:s digitala tjänster I denna guide hittar du information om hur du enkelt kommer igång med SvD:s digitala tjänster. För att använda SvD digitalt behöver du först logga in med ditt SvD-konto.

Läs mer

Information om ny hemsida laget.se för innebandyn

Information om ny hemsida laget.se för innebandyn Information om ny hemsida laget.se för innebandyn Laget.se Vi flyttar vår sida från IdrottOnline till Laget för att få en modernare, aktivare och mer lättanvänd sida. Länken är ändrad på SIFs huvudsida

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 Innehåll 1. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress...3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev 3.56 Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2010-12-17 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Kom igång med Telia Touchpoint pp Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint pp i

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg!

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Önskemål om ändring av barnomsorg Är ditt barn placerat och du vill ändra eller byta placering inom kommunen Använd blanketten önskemål om ändring av barnomsorg som

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB Innehållsförteckning Inledning... 2 MyScore Mobile... 3 Viktigt om MyScore Mobile... 4 Installera MyScore Mobile... 5 Ändra

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1 Uppdaterad: 2013-06-20 Lathund app App-Manual 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Användningsområde 4 Kom igång 4 Förberedelse 5 Logga in 5 Notiser 5 Välj organisaton 6 Välj grupp 7 Symbolförklaring 7

Läs mer

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25 Manual Behandlare Stöd och behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Stöd och behandling... 5 1.2. Roller och Behörigheter... 5 1.3. Förutsättningar för att kunna arbeta

Läs mer

Android-app Användarmanual 1.0

Android-app Användarmanual 1.0 Android-app Användarmanual 1.0 Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel tillgång till en bildtelefon. Med appen kan du sen ringa

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2007-08-08 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för Android. Manual Vision 80/20 för Android. Version 3.0

Visionutveckling. Vision 80/20 för Android. Manual Vision 80/20 för Android. Version 3.0 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för Android Vision 80/20 för Android Version 3.0 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning för SDF Innehåll Inledning... 1 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 2 Godkänna evenemang och tävlingar...

Läs mer

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5 Version: 1.1 1 Innehåll 1 Dokumentbeskrivning 3 2 Användarinformation 3 3 Installations anvisning 5 3.1 Starta upp enheten 5 3.2 Sätta skärmlåskod 8 3.3 Skapa Google konto 10 3.4 Installera Mobileiron

Läs mer

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2013-11-04 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare Din guide till Hogia Webbrapporter Välkommen till Hogia Webbrapporter Med hjälp av Hogia Webbrapporter kan dina medarbetare/klienter hämta rapporter direkt från företagets/ redovisningsbyråns ekonomisystem

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 2.5 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

HÄLSODAGBOKEN PIDcare

HÄLSODAGBOKEN PIDcare HÄLSODAGBOKEN PIDcare Webbaserad hälsodagbok för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionsbenägenhet http://pidcare.halsodagboken.se Innehåll Allmän information Adress Inloggning Allmänt

Läs mer

SNABBGUIDE NUMMERVISNING. Rev 2015-09-14

SNABBGUIDE NUMMERVISNING. Rev 2015-09-14 SNABBGUIDE NUMMERVISNING Rev 2015-09-14 Innehåll LOGGA IN I MINIVOICE WEBB... 3 WEBBADMIN... 3 NUMMERVISNINGSGRUPPER - ÖVERSIKT... 4 NUMMERVISNINGSGRUPP... 5 ACCESSNUMMER TILL GRUPP... 5 GRUPPMEDLEMMAR...

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer