Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige"

Transkript

1 Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för brevlådeoperatörer Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket och utvecklad tillsammans med Bolagsverket och Tillväxtverket.

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING MINA MEDDELANDEN ROLLER OCH AKTÖRER AVSÄNDARANSVAR ANSLUTET OFFENTLIGT ORGAN FÖRMEDLARE FAR-ANSVARIG BREVLÅDEOPERATÖR SEKVENSDIAGRAM ANSÖKA OM KONTO ANMÄLA AVSLUT AV KONTO STÄLLA IN MOTTAGNINGSREGLER TA EMOT SÄKER FÖRSÄNDELSE TA EMOT ENKEL FÖRSÄNDELSE DOKUMENTINFORMATION... 9 Figurförteckning FIGUR 1. MINA MEDDELANDEN... 1 FIGUR 2. AKTÖRER I MINA MEDDELANDEN... 2 FIGUR 3. SEKVENSDIAGRAM ANSÖKA OM KONTO... 5 FIGUR 4. SEKVENSDIAGRAM ANMÄLA AVSLUT AV KONTO... 6 FIGUR 5. SEKVENSDIAGRAM STÄLLA IN MOTTAGNINGSREGLER... 7 FIGUR 6. SEKVENSDIAGRAM TA EMOT SÄKER FÖRSÄNDELSE... 8 FIGUR 7. SEKVENSDIAGRAM TA EMOT ENKEL FÖRSÄNDELSE... 9

3 Mina meddelanden Version: 1.2 Sida 1 av 9 1 Inledning Här kan du ta del av hur lösningen för Mina meddelanden hänger samman ur en brevlådeoperatörs perspektiv och vad de olika rollerna och systemen syftar till och gör. Du kommer att få en översikt av de tjänster och operationer de olika rollerna har implementerat eller kan behöva implementera. De är specificerade i dokumentet Tekniska tjänstekontrakt API. 2 Mina meddelanden Mina meddelanden syftar till att låta anslutna myndigheter skicka post elektroniskt istället för traditionellt på papper till privatpersoner och företag. De roller som verkar i Mina meddelanden är: anslutet offentligt organ, förmedlare, brevlådeoperatör, FaRansvarig och brevlådeinnehavare, se Figur 1. Figur 1. Mina meddelanden Det anslutna offentliga organet (den anslutna myndigheten) är avsändare av meddelanden och kan välja att agera förmedlare av försändelser själv eller låta en privat aktör agera förmedlare. En förmedlare kan t.ex. vara ett IT-tjänsteföretag som förmedlar e-tjänster på uppdrag av en myndighet. Förmedlingsadressregistret, FaR, är ett register som sköts av FaR-ansvarig, idag Skatteverket. Registret lagrar vilka privatpersoner och företag som har ett konto hos Mina meddelanden samt information om hos vilken brevlådeoperatör brevlådeinnehavaren har sin säkra elektroniska brevlåda. Brevlådeoperatören tillhandahåller den säkra elektroniska brevlådan, som användaren får samtidigt som den öppnar ett konto hos Mina meddelanden. Skatteverket agerar just nu som enda brevlådeoperatör. Snart kommer det att finnas fler brevlådeoperatörer att välja bland. Brevlådeinnehavaren kan vara en privatperson eller ett företag. Privatpersonen eller företagsrepresentanten måste ha e-legitimation för att öppna ett konto hos Mina meddelanden och en säker elektronisk brevlåda. Säker inloggning används senare för att kunna logga in och för att kunna läsa de säkra elektroniska meddelandena. Ett säkert meddelande kan innehålla känsliga uppgifter eller bilagor och skickas till brevlådeinnehavarens säkra elektroniska brevlåda. Ett enkelt meddelande innehåller icke

4 Mina meddelanden Version: 1.2 Sida 2 av 9 sekretessbelagda uppgifter och skickas till de kontaktuppgifter brevlådeinnehavaren har angett. Kontaktuppgifterna lagras hos brevlådeoperatören. En försändelse består av ett eller flera meddelanden, till en eller flera mottagare. Det anslutna offentliga organet paketerar ett eller flera meddelanden i en försändelse och lämnar in försändelsen till förmedlaren. Brevlådeoperatören tar emot försändelsen och distribuerar meddelandet eller meddelandena till brevlådeinnehavaren eller brevlådeinnehavarna. 3 Roller och aktörer Figur 2. Aktörer i Mina Meddelanden I Figur 2 visas de tjänster som brevlådeoperatör och FaR-ansvarig implementerar, samt vilka tjänster som anropas av vem. Namnen på tjänsterna framgår i de turkosa rutorna, medan de vita rutorna listar vad de olika rollerna ansvarar för utifrån en brevlådeoperatörs perspektiv. 3.1 Avsändaransvar Det anslutna offentliga organet är avsändare av meddelanden och kan välja att agera förmedlare av försändelser själv eller låta en privat aktör (exempelvis en systemintegratör eller ett IT-tjänsteföretag) agera förmedlare. Den privata aktören agerar då under det anslutna offentliga organets ansvar. I avsändaransvaret ingår att skapa enkla och säkra försändelser signera och försegla säkra försändelser, då brevlådeoperatören endast accepterar förseglade försändelser förmedla enkla och säkra försändelser till brevlådeoperatören Rollerna anslutet offentligt organ och förmedlare är beskrivna utifrån Skatteverkets lösning. Gränssnittet mellan anslutet offentligt organ och förmedlare kan variera beroende på hur det anslutna offentliga organet väljer att implementera sin lösning.

5 Mina meddelanden Version: 1.2 Sida 3 av Anslutet offentligt organ Det anslutna offentliga organet skapar försändelsen, signerar försändelsen om det är en säker försändelse och lämnar in den till förmedlaren, efter att ha kontrollerat i FaR att mottagaren har ett konto hos Mina meddelanden. Det anslutna offentliga organet skapar enkla och säkra försändelser signerar säkra försändelser lämnar in enkla och säkra försändelser till förmedlaren 3.3 Förmedlare En förmedlare kan vara en systemintegratör eller ett IT-tjänsteföretag som förmedlar e-tjänster på uppdrag av en myndighet. Förmedlaren tar emot försändelser från det anslutna offentliga organet och kontrollerar signering för säkra försändelser samt förseglar dem. Därefter förmedlas försändelsen vidare till brevlådeoperatören och mottagaren, och statusinformation sparas kring leveransen. Tjänsterna Message och Notification implementeras av förmedlaren för att hantera säkra respektive enkla elektroniska försändelser. Förmedlaren tar emot enkla och säkra försändelser förseglar säkra försändelser förmedlar enkla och säkra försändelser till brevlådeoperatören 3.4 FaR-ansvarig Förmedlingsadressregistret är ett register som innehåller de privatpersoner och företag som har ett registrerat konto hos Mina meddelanden samt information om hos vilken brevlådeoperatör mottagaren har sin säkra elektroniska brevlåda. Här lagras även de inställningar en brevlådeinnehavare kan göra i sitt konto hos Mina meddelanden. Brevlådeoperatören anropar tjänsten Recipient hos FaR-ansvarig för att skapa och avsluta konto i FaR hämta mottagningsregler, om mottagaren har accepterat elektroniska utskick från den avsändande myndigheten Tjänsten Authority är implementerad av FaR-ansvarig och anropas av brevlådeoperatören för att kontrollera behörigheter, vilka konton hos Mina meddelanden en privatperson är behörig till, vilka tillhandahålls av FaR-ansvarig som kontrollerar firmateckningsregler hos Bolagsverket

6 Mina meddelanden Version: 1.2 Sida 4 av 9 En privatperson kan vara behörig till sitt privata konto hos Mina meddelanden och till ett eller flera konton för företag. Beroende på om privatpersonen hanterar sitt privata konto eller ett konto för företag har privatpersonen olika behörigheter. Som privatperson har man i sitt privata konto behörighet att öppna och avsluta konto ställa in mottagningsregler uppdatera kontaktuppgifter läsa, vidarebefordra och ta bort säkra elektroniska meddelanden i den säkra elektroniska brevlådan Som firmatecknare har man i kontot för företag behörighet att ställa in mottagningsregler uppdatera kontaktuppgifter läsa, vidarebefordra och ta bort säkra elektroniska meddelanden i företagets säkra elektroniska brevlåda men signering enligt firmateckningsreglerna krävs för att skapa och avsluta konto 3.5 Brevlådeoperatör För att kunna öppna ett konto hos Mina meddelanden och ta emot säkra elektroniska meddelanden behöver mottagaren välja brevlådeoperatör. Hos brevlådeoperatören anger brevlådeinnehavaren kontaktuppgifter och kan ställa in mottagningsregler. Brevlådeoperatören implementerar tjänsten Service, som anropas av det anslutna offentliga organet för att leverera säkra och enkla försändelser till mottagaren. Vid mottagande av en säker försändelse kontrolleras förseglingen och levereras till mottagarens säkra elektroniska brevlåda. En avisering skickas till mottagaren om att det finns ett nytt meddelande i den säkra elektroniska brevlådan. Enkla försändelser och aviseringar levereras till mottagaren via e-post eller sms. Brevlådeoperatören hanterar öppnande och avslut av konto hos Mina meddelanden på uppdrag av brevlådeinnehavaren, där konto skapas och avslutas i FaR hanterar mottagningsregler som brevlådeinnahavaren kan ställa in, vilka också lagras i FaR lagrar kontaktuppgifter som brevlådeinnehavaren anger kontrollerar behörighet, när en privatperson (brevlådeanvändare) loggar in och hämtar de konton den inloggade brevlådeanvändaren har behörighet till tar emot enkla och säkra försändelser och levererar dessa till mottagaren kontrollerar mottagarens mottagningsregler; att mottagaren accepterar elektroniska utskick från den avsändande myndigheten kontrollerar försegling av försändelse aviserar mottagare för säkra försändelser; meddelar mottagaren via e-post eller sms, enligt de kontaktuppgifter mottagaren har angett, att ett säkert meddelande finns i den säkra elektroniska brevlådan

7 Mina meddelanden Version: 1.2 Sida 5 av 9 4 Sekvensdiagram Sekvensdiagrammen som följer beskriver de operationer som brevlådeoperatören utför och vilka tjänster den anropar hos respektive system i Mina meddelanden. Tjänsterna och operationerna är specificerade i dokumentet Tekniska tjänstekontrakt API. 4.1 Ansöka om konto Sekvensdiagrammet i Figur 3 visar hur en privatperson eller ett företag hos vald brevlådeoperatör går tillväga för att ansöka om ett konto hos Mina meddelanden och skapa en tillhörande säker elektronisk brevlåda. Figur 3. Sekvensdiagram Ansöka om konto I ett första steg loggar användaren in med e-legitimation hos vald brevlådeoperatör och väljer att ansöka om ett konto hos Mina meddelanden. Om kontoansökan gäller en privatperson skapas en ny kontoansökan av brevlådeoperatören. Därefter begär brevlådeoperatören privatpersonen om en underskrift av kontoansökan. För att registrera den nya kontoansökan i FaR anropas tjänsten Recipient med operationen register. FaR-ansvarig kontrollerar att underskriften är gjord av samma användare som kontot avser. I samband med registreringen godkänner användaren avtalet kring förmedling av elektronisk post. Gäller kontoansökan ett företag kontrollerar brevlådeoperatören om det finns en pågående kontoansökan genom att anropa FaR-ansvarig och tjänsten Recipient med operationen getpendingaccountrequest. Finns en påbörjad kontoansökan hämtas den, annars skapas en ny kontoansökan av brevlådeoperatören. Här begär brevlådeoperatören inloggad firmatecknare om en underskrift av kontoansökan. En påbörjad kontoansökan kan bara finnas för ett företag där fler än en firmatecknare krävs enligt firmateckningsreglerna hos Bolagsverket. För att registrera komplettering av kontoansökan eller den nya kontoansökan i FaR anropas tjänsten Recipient med operationen register. FaR-ansvarig kontrollerar att underskriften är

8 Mina meddelanden Version: 1.2 Sida 6 av 9 gjord av samma användare som kontot avser samt att underskrifterna motsvarar den firmateckning som krävs. Firmateckningsreglerna kontrolleras mot Bolagsverket. Komplettering av en kontoansökan med fler underskrifter från firmatecknare kan göras vid separata tillfällen. I samband med registreringen godkänner användaren avtalet kring förmedling av elektronisk post. När svaret COMPLETE returneras av operationen register har ett konto hos Mina meddelanden skapats i FaR och brevlådeoperatören skapar och aktiverar den tillhörande säkra elektroniska brevlådan. FaR-ansvarig skickar en kvittens via e-post om att ett konto hos Mina meddelanden har registrerats enligt de kontaktuppgifter som brevlådeinnehavaren har angett i kontoansökan. 4.2 Anmäla avslut av konto För att anmäla avslut av ett konto hos Mina meddelanden följs i stort samma steg som för att ansöka om konto, se sekvensdiagram för avslut av konto i Figur 4. Figur 4. Sekvensdiagram Anmäla avslut av konto I ett första steg loggar brevlådeanvändaren in med e-legitimation och väljer att anmäla avslut av konto. Om kontoavslutet gäller en privatperson skapas ett kontoavslut av brevlådeoperatören. Därefter begär brevlådeoperatören att privatpersonen skriver under sin avanmälan. För att registrera kontoavslutet i FaR anropas tjänsten Recipient med operationen deregister. FaR-ansvarig kontrollerar att underskriften är gjord av samma användare som kontot avser. Gäller kontoavslutet ett företag kontrollerar brevlådeoperatören kontots status genom att anropa FaR-ansvarig och tjänsten Recipient med operationen getpendingaccountrequest. Finns ett påbörjat kontoavslut hämtas det, annars skapas ett kontoavslut av brevlådeoperatören. Här begär brevlådeoperatören att inloggad firmatecknare skriver under avanmälan. Ett påbörjat kontoavslut kan bara finnas för ett företag där fler än en firmatecknare krävs enligt firmateckningsreglerna hos Bolagsverket.

9 Mina meddelanden Version: 1.2 Sida 7 av 9 För att registrera komplettering av kontoavslut eller kontoavslut i FaR anropas tjänsten Recipient med operationen deregister. FaR-ansvarig kontrollerar att underskriften är gjord av samma användare som kontot avser samt att underskrifterna motsvarar den firmateckning som krävs. Firmateckningsreglerna kontrolleras mot Bolagsverket. Komplettering av kontoavslut med fler underskrifter från firmatecknare kan göras vid separata tillfällen. När svaret COMPLETE returneras av operationen deregister har kontot avslutats i FaR och brevlådeoperatören inaktiverar den tillhörande säkra elektroniska brevlådan. FaR-ansvarig skickar en kvittens via e-post om att kontot har avslutats enligt de kontaktuppgifter som brevlådeinnehavaren har angett i avslutet. 4.3 Ställa in mottagningsregler Sekvensdiagrammet i Figur 5 visar hur brevlådeanvändaren ställer in och uppdaterar sina mottagningsregler. Mottagningsregler innebär att brevlådeinnehavaren kan välja vilka avsändande myndigheter som får skicka elektroniska meddelanden. När brevlådeanvändaren har loggat in med e-legitimation och valt att hantera sina mottagningsregler hämtas nuvarande mottagningsregler som finns lagrade i FaR och nya kan ställas in. Figur 5. Sekvensdiagram Ställa in mottagningsregler För att hämta brevlådeinnehavarens mottagningsregler anropar brevlådeoperatören FaRansvarig och tjänsten Recipient med operationen getaccountpreferences. Brevlådeanvändaren kan nu hantera från vilka avsändande myndigheter denne accepterar elektronisk post och inte. Uppdateringen av mottagningsregler sparas i FaR genom att brevlådeoperatören anropar FaR-ansvarig och tjänsten Recipient med operationen storeaccountpreferences.

10 Mina meddelanden Version: 1.2 Sida 8 av Ta emot säker försändelse Sekvensdiagrammet i Figur 6 visar vad som händer när en brevlådeoperatör tar emot en säker försändelse från förmedlaren. Figur 6. Sekvensdiagram Ta emot säker försändelse Förmedlaren levererar en säker elektronisk försändelse genom att anropa tjänsten Service hos brevlådeoperatören med operationen deliversecure. Brevlådeoperatören kontrollerar i FaR att förmedlaren är godkänd och lagrar därefter meddelandet i mottagarens säkra elektroniska brevlåda. Efter att mottagarens kontaktuppgifter kontrollerats aviseras mottagaren via e-post eller sms, till de kontaktuppgifter mottagaren har angett hos brevlådeoperatören.

11 Mina meddelanden Version: 1.2 Sida 9 av Ta emot enkel försändelse För att ta emot en enkel elektronisk försändelse från förmedlaren följs i stort samma steg som för en säker elektronisk försändelse, se sekvensdiagram i Figur 7. Figur 7. Sekvensdiagram Ta emot enkel försändelse En enkel elektronisk försändelse levereras till brevlådeoperatören genom att förmedlaren anropar tjänsten Service med operationen notify. Brevlådeoperatören kontrollerar att förmedlaren är godkänd i FaR och kan välja om det enkla elektroniska meddelandet ska lagras i den säkra elektroniska brevlådan eller inte. Efter att mottagarens kontaktuppgifter kontrollerats skickas det enkla elektroniska meddelandet via e-post eller sms, till de kontaktuppgifter mottagaren har angett hos brevlådeoperatören. 5 Dokumentinformation Information till detta dokument har inhämtats från intervjuer med Toni Thomsson, arkitekt i projektet Mina meddelanden på Skatteverket, och dokumentet Tekniska tjänstekontrakt API. Ansvarig för detta dokument är projektet Mina meddelanden på Skatteverket. Versionshistorik följer nedan. Datum Version Beskrivning Signatur Översiktlig teknisk beskrivning av Mina Annika Melin meddelanden, de roller och aktörer som där verkar och sekvensdiagram med beskrivning av tjänster och operationer. Utifrån Skatteverkets lösning Version Begrepp uppdaterade utifrån Begreppsmodell Annika Melin Version Medgivande borttaget. Annika Melin

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för myndigheter och förmedlare Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från februari 2017 Sida 1 av 22 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4

Läs mer

Teknisk guide för myndigheter

Teknisk guide för myndigheter Teknisk guide för myndigheter Gäller från december 2015 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp och

Läs mer

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Jakob Bäckström Version: 1.0

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Jakob Bäckström Version: 1.0 Tjänstespecifikation Mina meddelanden Jakob Bäckström 2014-06-23 Version: 1.0 Rapportnamn: Tjänstespecifikation Status: Klar Sida 1 av 21 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från december 2015 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp

Läs mer

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015 Mina meddelanden Gäller från december 2015 Sida 1 av 26 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Dokumentbeskrivning...3 1.3 Avgränsningar...3 1.4 Versionshantering...5 1.5 Målgrupp...5

Läs mer

Alternativ för implementation 2015-04-01

Alternativ för implementation 2015-04-01 Alternativ för implementation 2015-04-01 Mina meddelanden Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör att privatpersoner och företag på ett säkert sätt kan få sin myndighetspost digitalt istället

Läs mer

Begreppsmodell. Mina meddelanden

Begreppsmodell. Mina meddelanden Begreppsmodell Mina meddelanden 2015-11-30 Rapportnamn: Begreppsmodell Status: Godkänd Sida 1 av 25 Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Dokumentets syfte...2 1.3 Målgrupp...2 1.4

Läs mer

Informationsmodell. Mina meddelanden. Gäller från juni Version 2.0

Informationsmodell. Mina meddelanden. Gäller från juni Version 2.0 Mina meddelanden Gäller från juni 2016 Version 2.0 1 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Dokumentinformation... 5 1.1 Syfte... 5 1.2 Avgränsningar... 5 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Begrepp och definitioner...

Läs mer

Koncept och infrastruktur

Koncept och infrastruktur Mina meddelanden Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör att privatpersoner och företag på ett säkert sätt kan få sin myndighetspost digitalt istället för på papper. Alla med e-legitimation

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur och tjänst som gör att myndigheter och kommuner kan skicka post digitalt

Läs mer

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner istället för på papper.

Läs mer

Begreppsmodell < Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav. Begreppsmodell. Version 3.2

Begreppsmodell < Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav. Begreppsmodell. Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav Begreppsmodell 2013-02-22 Sida: 2 (26) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Dokumentets syfte...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Avgränsningar...3

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

Mina meddelanden. Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag

Mina meddelanden. Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag Mina meddelanden Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag 1 Innehåll övergripande presentation 1. Vårt uppdrag Mina meddelanden 2. Mina meddelanden

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Skaffa en digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden och få post digitalt från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och

Läs mer

Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner Användarstöd 1 Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information information som i första hand gäller dig

Läs mer

Bilaga A Allmänna villkor

Bilaga A Allmänna villkor Bilaga A Allmänna villkor för Mina meddelanden version 1.1 2 Innehåll 1. Parter 3 2. Infrastrukturens reglering 3 3. Roller inom Infrastrukturen 3 4. Anslutning till infrastrukturen 4 5. Infrastrukturansvarigs

Läs mer

Bilaga A Allmänna villkor

Bilaga A Allmänna villkor Bilaga A Allmänna villkor för Mina meddelanden version 1.2 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Innehåll 2 1. Parter 3 2. Infrastrukturens reglering 3 3. Roller inom Infrastrukturen 3 4. Anslutning till Infrastrukturen

Läs mer

Mina meddelanden för företag. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden och en digital brevlåda kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter

Läs mer

Anslutning till Mina meddelanden

Anslutning till Mina meddelanden SERIE: UPPHANDLING OCH UTVECKLING AV IT-STÖD Anslutning till Mina meddelanden KRAV FÖR ANSLUTNING AV IT-STÖD TILL MINA MEDDELANDEN Anslutning till Mina meddelanden 1 Förord Med tjänsten Mina meddelanden

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2015-10-13 Sid 2 av 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Innehåll Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Om uppdraget Skatteverket har ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8)

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8) 1 (8) Manual E-tjänster STEM138 ver.w-3.1, 2007-02-14 Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00 Telefax 016-544 20 99 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2015-11-16 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2016-09-23 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation Sida:1 av 36 Gemensam del Avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2012-05-25 Version 3.x Information till webbstödet för leverantörer Gemensam del - behörigheter - företagsinformation (Uppdaterat

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Tekniska tjänstekontrakt - API Version 3.40 Revision: 43 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket

Läs mer

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen Generellt Nedan beskrivs funktionen Notifieringsservice i Business Online. I funktionen prenumererar du på olika notifieringar. Dokumentet innehåller följande: Information om var jag hittar Notifieringsservice

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Version Uppdaterat 2015-11-14 Detta användarstöd hanterar: - ärenden - handlingar - ersättningar information som gäller dig som har rollen behörighetsadministratör,

Läs mer

Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden

Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden Bilaga 1 Krav på säkerhet för brevlådeoperatörer version 1.2 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam

Läs mer

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen 1 Den enkla historien Vi erbjuder Privatpersoner

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

På regeringens uppdrag i samverkan med E-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med E-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla Foto Siri Langland På regeringens uppdrag i samverkan med E-delegationen 1 Innehåll övergripande

Läs mer

Beställning av certifikat v 3.0

Beställning av certifikat v 3.0 Beställning av certifikat 1 (7) Dnr 2014/1651 2016-04-07 Beställning av certifikat v 3.0 2 (7) Innehållsförteckning Inledning... 3 Undvik vanliga problem... 3 Generell information... 3 Ordlista... 3 Certifikatsansökan...

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. 1 (9) ANSÖKAN ID06 KONTO För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Därefter kan ni börja beställa kort med det ID06 konto som ni har registrerat.

Läs mer

Intro Fördelar Så här fungerar det Starta VÄLKOMMEN till

Intro Fördelar Så här fungerar det Starta VÄLKOMMEN till VÄLKOMMEN till na med att använda DealerPad esign MYCKET ENKLARE Efter att du har fått en Godkänd Kreditansökan färdigställer du affären direkt i plattan. MYCKET SÄKRARE Hanteringen blir säkrare och snabbare

Läs mer

Kommunal verksamhetsutveckling och e- tjänster, 19 september 2013. Verksamhetsutveckling för e-tjänster i kommuner och landsting

Kommunal verksamhetsutveckling och e- tjänster, 19 september 2013. Verksamhetsutveckling för e-tjänster i kommuner och landsting Kommunal verksamhetsutveckling och e- tjänster, 19 september 2013 Verksamhetsutveckling för e-tjänster i kommuner och landsting E-tjänster i kommunerna Sveriges kommuner och landstings (SKL) enkät 2011

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2016-07-05 Sid 2 av 30 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Företagsärenden för ombud

Företagsärenden för ombud Företagsärenden för ombud Bli mer effektiv med Företagsärenden för ombud Den här tjänsten är utvecklad för dig som hjälper andra att registrera företag och som skickar in många aktiebolagsärenden till

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av slaktfil. för. Version 2006-04-03

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av slaktfil. för. Version 2006-04-03 ANVÄNDARMANUAL för Inrapportering av slaktfil Version 2006-04-03 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Fullmakt... 3 1.4 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0 Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga A Tekniska ramverk Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Definitioner 1 2 Inledning...

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

Manual inloggning Svevac

Manual inloggning Svevac 1. Dokumentinformation 1.1 Versionshistorik Version Datum Beskrivning av ändringar Författare 0.1 2014-06-09 Skapad Ingela Linered 0.2 Uppdaterad Ingela Linered 0.3 2014-09-22 Uppdaterad med nya sätt för

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. Ansökan ID06 konto För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Om företaget uppfyller kraven för ID06 så tar Areff fram ett Delgivningsbeslut, som skickas

Läs mer

Mina meddelanden. SKRIVELSE Ärendenr: NV

Mina meddelanden. SKRIVELSE Ärendenr: NV SW EDI S H E NVI RO NM E NTA L P RO TE CTI O N A GE N C Y SKRIVELSE 2017-09-28 Ärendenr: NV-08973-16 Mina meddelanden Redovisning av regeringsuppdrag att analysera effekter av en anslutning till Mina meddelanden

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa lärare (Uppdaterat ) Sida: 2 av 10 Innehållsförteckning WEBBSTÖD FÖR ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR...

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

Att ansluta till Mina meddelanden Översikt

Att ansluta till Mina meddelanden Översikt Att ansluta till Mina meddelanden Översikt Förvaltningsgruppen för Mina meddelanden 2015-12-16 Version: 1.3 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Till dig som funderar på att ansluta till Mina meddelanden...3

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Användarhandledning. Kommers Annons 3.7 - Leverantörer. Användarhandledning Kommers Annons 3.7 - Leverantörer

Användarhandledning. Kommers Annons 3.7 - Leverantörer. Användarhandledning Kommers Annons 3.7 - Leverantörer Anders Silfverlin Kommers Annons 3.7 1.0 2010-10-04 1 (19) Användarhandledning Kommers Annons 3.7 - Leverantörer Anders Silfverlin Kommers Annons 3.7 1.0 2010-10-04 2 (19) Innehåll 1 Introduktion... 3

Läs mer

Handbok Mäklare Direkt Innehåll

Handbok Mäklare Direkt Innehåll Handbok Mäklare Direkt Innehåll Inledning... 2 Registrering... 3 Köpa objekt... 5 Fakturaköp... 5 Kortköp... 5 Aktivera objekt... 6 Objekt... 7 Mitt konto... 7 Priser och villkor... 7 Kontaktinformation...

Läs mer

SÅ HANTERAR DU BEHÖRIGHETER I INTERNETBANKEN. 1.0 / Juni 2015

SÅ HANTERAR DU BEHÖRIGHETER I INTERNETBANKEN. 1.0 / Juni 2015 SÅ HANTERAR DU BEHÖRIGHETER I INTERNETBANKEN 1.0 / Juni 2015 Hantera behörigheter i internetbanken Nu är det enklare för dig som företagare att administrera olika användares behörigheter i internetbanken.

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 3 2. FK AF1 - Skapa medicinskt vid

Läs mer

Praktisk hantering av certifikat

Praktisk hantering av certifikat Praktisk hantering av certifikat Beställning av certifikat för test och produktion Gäller från juni 2016 Version 1.0 1 (9) Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Syfte...

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport (Uppdaterat

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11 ANVÄNDARMANUAL för Förflyttningsrapportering av grisar via fil Version 2006-08-11 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Manual Ledningskollen i mobilen

Manual Ledningskollen i mobilen Manualer Peter Thorin Öppen 2017-03-17 D 1( Manual Ledningskollen i mobilen 1 av 21 Manualer Peter Thorin Öppen 2017-03-17 D 2( 1. Distributionslista Dokumentet ska distribueras som leverans till PTS.

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Specifikation över mätning och rapportering

Specifikation över mätning och rapportering Specifikation över mätning och rapportering Avsändande myndighet Gäller från juni 2016 1.0 1 (7) Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar...

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare

Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare Version 1.5 2012-09-11 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen...3 Registrera användarkonto till fraktföretag...4 Mina

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

För enklare och tryggare affärer

För enklare och tryggare affärer För enklare och tryggare affärer Innehåll Skapa en förfrågan 02 Mina kontouppgifter 04 Mina förfrågningar 05 Sök förfrågningar 06 Meddelandecentret 08 Produktutguide Projektverktyget 10 Min företagsprofil

Läs mer

Guide till inloggning och Mina Sidor i EE- & batteriregistret

Guide till inloggning och Mina Sidor i EE- & batteriregistret Guide till inloggning och Mina Sidor i EE- & batteriregistret Om du har några frågor som du inte får svar på här kan du alltid kontakta oss på Naturvårdsverket: Via växeln: 010-698 10 00 Via mejladressen:

Läs mer

Läget på e-legitimationsområdet

Läget på e-legitimationsområdet Läget på e-legitimationsområdet - snart dags för utländska e-legitimationer! Inger Greve, E-legitimationsnämnden Lite om innehållet den här stunden 1. Digitalt först regeringens mål med offentlig sektors

Läs mer

256bit Security AB Offentligt dokument 2013-01-08

256bit Security AB Offentligt dokument 2013-01-08 Säkerhetsbeskrivning 1 Syfte Syftet med det här dokumentet är att översiktligt beskriva säkerhetsfunktionerna i The Secure Channel för att på så vis öka den offentliga förståelsen för hur systemet fungerar.

Läs mer

Användarmanual för kontaktpunkten på verksamt.se

Användarmanual för kontaktpunkten på verksamt.se ANVÄNDARMANUAL Användarmanual för kontaktpunkten på verksamt.se Enklare för företag inom EU/EES EU:s tjänstedirektiv ska göra det enklare för företag att etablera sig eller tillfälligt sälja tjänster inom

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal Svevia leverantörsportal används som stöd för kommunikation med våra leverantörer. Följande instruktion omfattar hantering av beställningar för befintliga

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016 Informations- och dialogdagar om digital inlämning av årsredovisningar 28-29 november 2016 Standard Business Reporting (SBR) Film SBR 2016-12-05 2 Regeringsuppdraget I juli 2016 fattade regeringen beslut

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND GROUPWISE 6.0 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5)

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) ANVÄNDARMANUAL för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) 1 Webbplats-Logga in... 3 2 Startsida... 4 2.1 Visa uppgifter på anläggningen... 4 2.2 Ändra uppgifter på anläggningen... 4 2.3 Registrera

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Användarmanual SVF-INCA ( )

Användarmanual SVF-INCA ( ) Användarmanual SVF-INCA (2016-11-10) Innehållsförteckning Inledning... 1 Komma igång... 1 Hur man får tillgång till SVF-registret... 1 Logga in... 1 SVF-registret... 2 Startsida / Klinikens aktiva SVF...

Läs mer