På regeringens uppdrag i samverkan med E-delegationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På regeringens uppdrag i samverkan med E-delegationen"

Transkript

1 För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla Foto Siri Langland På regeringens uppdrag i samverkan med E-delegationen 1

2 Innehåll övergripande presentation 1. Vårt uppdrag Mina meddelanden 2. Mina meddelanden i ett större e-perspektiv 3. Mina meddelanden idag Målgrupper och intressenter Omvärldens intresse Fördelar med Mina meddelanden 4. Konceptet och infrastrukturen 5. Funktionalitet idag och på gång 6. Meddelanden på gång - vilka ansluter framöver? 7. Benchmark Danmark 8. Externa partners och operatörer 9. Informationsstöd i anslutningsprocessen 2

3 1. Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur i samhällets tjänst en myndighetsgemensam lösning för elektronisk meddelandeförmedling till alla privatpersoner och företag där även privata aktörer kan medverka. 3

4 Visionen.. bygger på det fria valet.. Mina meddelanden är det primära och mest efterfrågade sättet bland privatpersoner och företag att få sin post från myndigheter, kommuner och landsting 4

5 Visionen och framtiden Mottagarna väljer Mina meddelanden för att den digitala vägen är det mest enkla och trygga sättet att ha kontakt... Mottagarna väljer också Mina meddelanden och brevlådan för att de (sedan länge) vant sig vid att ta emot och svara på meddelanden digitalt. Mina meddelanden är nu lika etablerat i vardagen som det naturliga sättet att ta emot och svara på brev från myndigheter, kommuner och landsting. 5

6 Förordning om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte; utfärdad den 26 juli Regeringen föreskriver att det i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte ska införas en ny paragraf, 5, av följande lydelse. 5 En myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda ska tillhandahållas av Skatteverket. Till infrastrukturen ska förutom de avsändande myndigheterna anslutas dels enskilda som begärt att få ta del av försändelser från myndigheter på elektronisk väg, dels tillhandahållare av elektroniska postbefordringstjänster och elektroniska brevlådor. Skatteverket får föra register över dem som anslutit sig till infrastrukturen. Personuppgifterna i registret får behandlas dels för att föra en aktuell förteckning över sådana enskilda som anges i andra stycket, dels för att expediera försändelser från myndigheter på elektronisk väg. Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för inrättande och drift av infrastrukturen. Denna förordning träder i kraft den 1 september På regeringens vägnar ANNA-KARIN HATT 6

7 2. Mina meddelanden i ett större e-perspektiv Kundens processer, livshändelser och behov Söka tillstånd Starta eget Söka vård omsorg Invandra till Sverige Söka arbete Söka studieplats Söka boende Digitala möten med privatpersoner och företag Förvaltningsgemensamma tjänster och information Mina e-legitimation meddelanden Mina ärenden Mina fullmakter e-legitimation Mina uppgifter Mitt arkiv Plattform för säker meddelandehantering 7

8 Mycket väsen för lite ull? Den enkla historien... Vi erbjuder Privatpersoner & företagare: Bättre service för de som önskar sig mera elektronisk självbetjäning Ett nationellt adressregister för säker elektronisk post från stat, kommun, landsting Tryggt, enkelt, tillgängligt & snabbt, miljövänligt och kostnadseffektivt Vi erbjuder stat, kommun & landsting: Högre service till lägre kostnad Billigare och snabbare distribution, lägre registerkostnader, bättre datakvalité, En säker plats dit den enskilde vill få post från stat, kommun & landsting 8

9 När begravs det sista fönsterkuvertet? Foto Siri Langland 9

10 Walk the talk från ord till handling Foto Hjalmar Langland 10

11 3. Mina meddelanden idag En ny infrastruktur och en myndighetsgemensam elektronisk lösning för meddelandeförmedling till privatpersoner och företag en möjlighet till enkel och trygg skriftlig elektronisk kommunikation en möjlighet till enhetliga och kostnadseffektiva möten med privatpersoner, företagare och offentlig sektor bidrar till samhällets långsiktiga utveckling genom etableringen av en öppen och flexibel infrastruktur för trygg elektronisk meddelandeförmedling 11

12 Målgrupper för och intressenter i Mina meddelanden Enskilda Privatpersoner (inklusive enskilda näringsidkare) Företag Offentlig sektor anslutande myndigheter Myndigheter, kommuner och landsting Privata aktörer Olika kommersiella brevlådeoperatörer Förmedlare 12

13 Mina meddelanden är efterfrågad Senaste undersökningen privatpersoner, våren 2012 Sex myndigheter i samverkan Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Transportstyrelsen Stort engagemang, många vill hjälpa till: svar på introduktionsfrågorna 40 % vill delta i fortsatta mätningar svar på fördjupningsenkäten En databas med e-postadresser, varav även lämnat postnummer för fortsatta möten i olika former Vad slags människor har vi mött? De som använder våra webbplatser Vi frågade privatpersoner och fick många svar som även byggde på deras yrkesroller (I höstas mätte vi småföretagares behov). Visar stora likheter med undersökningarna av företagare och offentlig sektor 13

14 Stort intresse 14

15 82% Högst värderade fördelar Få meddelandena snabbare 81% Öka myndigheternas effektivitet 75% Kunna nå meddelandena när det passar 74% Minska miljöpåverkan 69% Kunna nå meddelandena på olika ställen 15

16 Fördelar med Mina meddelanden för privatpersoner och företag Det är tryggt Det är enkelt Det är tillgängligt och snabbt Billigt (till och med gratis) och bekvämt Det är miljövänligt (och samhällsekonomiskt) för oss alla 16

17 Fördelar med Mina meddelanden för myndigheter, kommuner och landsting Snabbare och säkrare leveranser Färre samtal till kundcenter Lägre distributionskostnader för utskick Kalkylerad snittkostnad för elektronisk leverans en bråkdel mot kostnaden för snittkostnad för pappersbrev Ju fler meddelanden i systemet desto lägre snittkostnad! Högre datakvalitet och lägre registerhållningskostnader för adress och kontaktuppgifter 17

18 4. Mina meddelanden Konceptet och infrastrukturen 18

19 Så här går det till att få meddelanden Kontroll i (FAR) Förmedlings Adressregistret Verksamhetssystem Expedierande myndighet 3 Enkla meddelanden Papperspost Kontroll av kontaktuppgifter Säkra meddelanden Säker e-brevlåda Säker e-brevlåda Säker e-brevlåda Säker e-brevlåda Säkra e- brevlådor Mottagare Privatpersoner och företagare med e-legitimation 19

20 Kontaktuppgifter självadministreras och skyddas 5. Funktionalitet idag... SMS/epost för okänsliga meddelanden Brevlåda för mottagna meddelanden Vidarebefordra meddelanden Aviseringsregler Tyck till om tjänsten! Engelskt språkstöd Mottagningsregler ( Nixa ) 20

21 ... och på gång Medgivande /fullmakt En App för brevlådan Fler funktioner för Mottagningsregler Stöd för sortering/mappar/ kategorier Öppna för fler brevlådor att välja bland 21

22 Fler kandidater utreds 2013 Ärendeöversikt i brevlådan Dubbelriktad kommunikation Privatpersoner och företagare m e-leg. Den enskildes brevlåda Privatpersoner och företagare m e-leg. Säkra meddelanden En egen vy för ärendeöversikt i brevlådan Verksamhetssystem Myndighetsbrevlåda Statlig myndighet/kommun/landsting 22

23 2012: Meddelanden idag och på gång Bolagsverket, meddelanden om styrelseändringar Transportstyrelsen, meddelanden om körförbud (pilotflöde) Skatteverket, flera typer av meddelanden och framåt: Många anslutna avsändare, stort intresse, förberedelser påbörjade Breddmarknadsföring tillsammans och var och en för sig Nya kategorier av meddelanden ökar volymen ytterligare Gemensam anslutningsplan från E-delegationen Fönsterkuvert (överföra från pappersutskick med beslut mm) Ärendestatus (nya meddelanden med besked om ärenden) 23

24 avsändare anslutna Etablerat 12 anslutna Eventuella nya etapper 3 anslutna Dubbelriktad trafik Användaråterkoppling Mobil brevlåda Kommunpiloter Branschvis indelning av intressenter som ansluter 100-tals anslutna >50 anslutna 10 anslutna Förbättringsversion E-delegationen business case inklusive en anslutningsprognos Specifikationer tillgängliga (API) Mina meddelanden Branschvis indelning av intressenter som ansluter 12 anslutna Anslutningsprognoser kommun & landsting Driftsättning ärendeöversiktsvy Skatteverket inleder trafik Flera brevlådor att välja bland Flera integrationspartners att välja bland Beslut införa ärendeöversikt i brevlåda E-delegationen sammanställer anslutningsprognos interaktionsutredning Ärendeöversikt via brevlåda Branschvis indelning av intressenter som ansluter Pilotkommuner i drift Nationell standard lanseras Anslutning ärendeöversikt statlig sektor Förordningsändring för kommun & landsting Förordningsändring nationell infrastruktur för säkra elektroniska postadresser Partnersamverkan Försöksverksamhet verksamt.se Privata aktörer som avsändare av ärendestatus SSO/ SAML Anslutning ärendeöversikt kommun och landsting

25 För Sverige i tiden Mina meddelanden Statligt monopol eller öppen marknad? Foto Siri Langland 25

26 Det offentliga Sverige Högt förtroende hos den enskilde Stort tålamod hos den enskilde Starka tillsammans Långsamma förvaltare Dåligt samordnade Behöver hjälp! 26

27 Låt hundra blommor blomma Dagens traditionella papperspostdistribution Avsändare Förmedlare Mottagare Kringtjänster earkiv Distributions tjänster Postdistribution med Mina meddelanden Avsändare Förmedlare Mottagare Kringtjänster Pärm/arkiv Ärendehantering Finanstjänster Rådgivning 27

28 7. Danmark en föregångare Källa: Fakta om e-boks: 3,5 miljoner danskar anslutna företag 2,3 miljoner via internetbank e-boks läses i mer än 200 länder 28

29 Danska exempel på anslutna Källa: 29

30 8. Externa partners och operatörer Exempel Förmedlare Utskriftsleverantörer Distributörer av e-meddelanden Implementationsstöd Tjänsteleverantörer Brevlådeoperatörer 30

31 9. Informationsstöd i anslutningsprocessen: För myndigheter och partners Stöd för anslutande myndigheter, kommuner, förmedlare m fl 31

32 Innehåll verksamhetsspåret 1. Om anslutningstaktik och -strategi 2. Regler och avtal 3. Riktlinjer och rekommendationer 4. Anslutningsprocessen 5. Flöden och quick wins 6. Kommunikation inför publicering 7. Efter publicering - hantering av inkommande frågor 32

33 1. Om anslutningstaktik och -strategi Dialog om vad vi ska satsa på att ansluta Taktiska anslutningar Exemplet Bolagsverket provtryckning av tjänsten Exemplet Transportstyrelsen förbered besparingen Exemplet Skatteverket utplåna fönsterkuverten Strategiska anslutningar Om att köpa oss tid att verksamhetsutveckla och skapa nya meddelandekategorier för ökad service 33

34 Kandidater för nya meddelandekategorier Ärendeöversikt i brevlådan Dubbelriktad kommunikation Privatpersoner och företagare m e-leg. Den enskildes brevlåda Privatpersoner och företagare m e-leg. Säkra meddelanden En egen vy för ärendeöversikt i brevlådan Verksamhetssystem Myndighetsbrevlåda Statlig myndighet/kommun/landsting 34

35 Om sourcingalternativ och stöd 35

36 2. Regler och avtal 36

37 Förordning om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte; utfärdad den 26 juli Regeringen föreskriver att det i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte ska införas en ny paragraf, 5, av följande lydelse. 5 En myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda ska tillhandahållas av Skatteverket. Till infrastrukturen ska förutom de avsändande myndigheterna anslutas dels enskilda som begärt att få ta del av försändelser från myndigheter på elektronisk väg, dels tillhandahållare av elektroniska postbefordringstjänster och elektroniska brevlådor. Skatteverket får föra register över dem som anslutit sig till infrastrukturen. Personuppgifterna i registret får behandlas dels för att föra en aktuell förteckning över sådana enskilda som anges i andra stycket, dels för att expediera försändelser från myndigheter på elektronisk väg. Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för inrättande och drift av infrastrukturen. Denna förordning träder i kraft den 1 september På regeringens vägnar ANNA-KARIN HATT 37

38 Klippt ur budgetpropositionen Det Det ska ska bli bli enklare enklare för för privatpersoner privatpersoner och och företag företag att att ta ta tillvara tillvara sina sina rättigheter rättigheter och och fullgöra fullgöra sina sina skyldigheter skyldigheter i i kontakter kontakter med med myndigheter. myndigheter. Skatteverket Skatteverket har har därför därför fått fått regeringens regeringens uppdrag uppdrag att att tillhandahålla tillhandahålla Mina Mina meddelanden, meddelanden, en en infrastruktur infrastruktur för för digital digital myndighetspost. myndighetspost. Medborgare Medborgare och och företagare företagare ska ska kunna kunna välja välja att att få få all all sin sin post post från från anslutna anslutna myndigheter, myndigheter, kommuner kommuner och och landsting landsting digitalt, digitalt, via via säker säker e-post, e-post, i i stället stället för för i i pappersform pappersform (dnr (dnr N2012/3597/RS) N2012/3597/RS) vilket vilket leder leder till till besparingar besparingar för för myndigheterna. myndigheterna. Skatteverket Skatteverket samverkar samverkar med med Bolagsverket, Bolagsverket, Försäkringskassan Försäkringskassan och och Sveriges Sveriges Kommuner Kommuner och och Landsting Landsting för för att att åstadkomma åstadkomma en en markant markant ökning ökning vad vad gäller gäller e-tjänsternas e-tjänsternas användningsgrad. användningsgrad. 38

39 Dokumentation om regelverket Skatteverkets föreskrifter Regelverk Anslutningsavtal myndighet Anslutningsavtal extern operatör Anslutningsavtal befordrare Användarvillkor 39

40 Det rättsliga ansvaret för ett meddelande Kontroll i (FAR) Förmedlings Adressregistret Verksamhetssystem Expedierande myndighet 2 Enkla meddelanden Kontroll av kontaktuppgifter Säkra meddelanden Säker e-brevlåda Säker e-brevlåda Säker e-brevlåda Säker e-brevlåda Säkra e- brevlådor Mottagare Privatpersoner och företagare med e-legitimation 40

41 3. Riktlinjer och rekommendationer Ansvar för försändelser till den enskilde Val av kanal, leveransuppföljning, kvittenser, Tydlighet med vart man vänder sig med frågor Avsändarens ansvar att stå för innehållet Lösningens säkerhet operatörer och infrastruktur Risk- och sårbarhetsanalys av Mina meddelanden Försändelsens informationssäkerhet avsändaren Risk- och sårbarhetsanalys av informationsinnehåll Gäller även länkar och respons SPAM-risker och mottagningsregler Viktigt att utarbeta gemensamma riktlinjer längs färdvägen. Meddelandekategorier ett sätt att samordna oss utåt 41

42 4. Anslutningsprocessen Kund är intresserad Intern projektering Introduktionsmöte Anslutningsplanering Anslutningsprojekt Produktionssättning Produktionsuppföljning K U N D Kontaktar Skatteverkets anslutningssamordnare Deltar med representant från verksamhet och teknik Anslutningsplanerar och identifierar lämpligt utskriftsflöde Tar fram trafikprognos samt önskat datum för driftsättning Utvecklar och anpassar egna system / rutiner samt testar dessa Driftsättning av egna system och rutiner Enligt avtal (t.ex egen bevakning eller rapport) S K A T T E V E R K E T Kommunicerar med anslutningskandidat Förklarar teknik, krav, tider för anslutning Är speaking partner Utreder hur kundens behov kan prioriteras och upprättar avtal Koordinerar testmiljöer och ger stöd vid implementationen Driftsättning av förmedlingsregister och förmedlingstjänst Driftuppföljning, brukarmöten och rapportering 42

43 Att tänka för en anslutande myndighet Vad krävs av myndigheten/kommunen förberedelser i form av teknik identifiering av flöden inläsning av regelverk anslutningsplan med trafikprognoser avtalsgenomgång och avtalstecknande funktion hos anslutande myndighet för att skapa e-försändelser rutin för uppföljning samt för hantering av inkomna frågor om försändelsen internkommunikation extern information (till berörda mottagare) Vad krävs av projektet? färdigställt regelverk miljö för test och drift avtalsgenomgång och avtalstecknande stöd i anslutningsprocessen 43

44 5. Flöden och quick wins Vilka flöden efterfrågas? Bör/kan vi relativt enkelt ansluta? Konsekvenser på verksamhetsutvecklingen? (På viket sätt kan ni ta emot dubbelriktad kommunikation?) 44

45 6. Kommunikation inför publicering Internt hos resp myndighet: Kundcenter etc omhändertagare av inkommande frågor Nyhet på med kontaktuppgifter till avsändande myndighet, om frågor Mellan myndigheter och projektet (när, var, hur och varför) Pappersbrev till berörda befintliga användare av mina meddelanden om det nya e-meddelandet Tagline på pappersbrev till återstående mottagare om att fördelarna med att skapa ett konto och få meddelandena e-vägen i framtiden 45

46 7. Efter publicering - hantering av inkommande frågor Alltid kontaktuppgifter i utskicket till aktuell avsändare så att inte innehållsfrågor kommer till systemförvaltaren Alltid ordentlig information om e-utskicket till systemförvaltaren så uppkomna felärenden ändå kan slussas till rätt mottagare 46

47 Innehåll teknikspåret 1. minameddelanden.se (Brevlådan) 2. Arkitekturöversikt 3. Tekniska tjänstekontrakt - API 4. Informationsmodell för meddelanden 5. Signering av försändelse 6. Tekniska anslutningskrav 7. Historik och roadmap 8. Skatteverkets anslutningslösning 9. Teknisk beredskap 47

48 1. minameddelanden.se (Brevlådan) 48

49 Enkla och säkra meddelanden Mottagare e-post Avsändare MM brevlåda minameddelanden.se Säkert meddelande Aviserings meddelande SMS Mottagare e-post Avsändare Enkelt meddelande MM Enkelt meddelande SMS 49

50 2. Arkitekturöversikt Mottagare medborgare/ företag (väljer operatör) 1 e-tjänst (Privat operatör A) GUI e-tjänst (Privat operatör B) GUI MFS (Skatteverket) e-tjänst (minameddelanden.se) GUI Självservice Service Brevlåda & Kontaktuppgifter Brevlåda & Kontaktuppgifter Brevlåda & Kontaktuppgifter 1-n Meddelandedistribution Meddelandedistribution (Privat operatör C) Meddelandedistribution Message Notification 1 Avsändande myndighet eller kommun (väljer operatör) Anslutningsregister och behörighetskontroll Myndighetsutövning Recipient Authority Consent 50

51 3. Tekniska tjänstekontrakt - API WSDL/XSD XML-Signatur 51

52 Tekniska tjänstekontrakt API forts Brevlådeoperatör Förmedlare Message Notification Distribuera enkla Distribuera säkra Statusinformation Service Ta emot meddelande Avisera mottagare Avsändare Kontrollera tillgänglighet Skapa meddelande Signera meddelande Lämna in till förmedlare Kontrollera status Skatteverket Recipient Tillgänglighetsinformation Kontoansökan Avanmälan Medgivande Behörighetsregler Mottagningspreferenser Authority Consent 52

53 4. Modell för en säker försändelse Säker Försändelse Försändelsehuvud (1) Avsändare (1) Mottagare (1..n) Referens (1) Säkert meddelande (1..n) Meddelandehuvud (1) SupportInfo (1) Metadata (0..n) Innehåll (1) Innehållstyp (1) Meddelandekropp (1) Bilaga (0..n) Innehållstyp (1) Bilagekropp (1) XML-Signatur Adressering: personnummer organisationsnummer 53

54 Modell för en enkel försändelse Enkel Försändelse Försändelsehuvud (1) Avsändare (1) Mottagare (1..n) Referens (1) Enkelt meddelande (1) SMS Innehåll (1) Från (1) Ämne (1) Text (1) E-post Innehåll (1) Från (1) Ämne (1) Text (1) Adressering: personnummer organisationsnummer 54

55 5. Signering av försändelse Säkra försändelser signeras med en XML-Signatur med avsändarens privata nyckel från organisationscertifikatet API:er för att skapa XML-signaturer finns på flera plattformar (exempelvis.net och Java) XML måste vara normaliserad innan signering för att det skall gå att återskapa rätt XML efter marshalling Ingen förkortning med namespace-prefix Inga whitespace mellan taggar 55

56 6. Tekniska krav för anslutning (avsändare) Avsändaren måste vara registrerad som en godkänd avsändare i anslutningsregistret Avsändaren måste ha ett organisationscertifikat (samma som i SHS) utgivet av Steria: Avsändaren skapar försändelser, signerar dem (Säkra meddelanden) och lämnar in dem till förmedlaren via SOAP Test: kräver organisationscertifikat utgivet av CA: Steria AB EID Test v1 Produktion: kräver organisationscertifikat utgivet av CA: Steria AB EID CA v1 56

57 7. Historik och roadmap idag Brevlåda Säkert meddelande Vidarebefordra Mottagningsregler Aviseringsregler Sök i brevlåda Engelska CMS Medgivande Sortering i mappar Appar ios/android Admin 3.4 Dubbelriktad kommunikation Ärendestatus meddelande Skapa konto Enkelt meddelande 57

58 8. Skatteverkets resa och anslutningslösning 58

59 Input? 8.1 Utgångsläget Förstudierapport Webbenkät Företagare Webbenkät medborgare Kunskapsbank från våra servicekanaler Mina meddelanden 59

60 8.2 Intressenter o krav (Myndigheter, Företag, Medborgare, Privata aktörer) PA Verksamheten ITA (IT-avdelningen) 60

61 8.3 Behoven Ge ökad service till medborgaren Säkert och snabbt digitalt Modernt och lättillgängligt Snabbt anslutning Lätt att ansluta Bästa tekniska lösning Centrala, säkra utskick 61

62 8.4 Prioritering Utskriftsflöden Flöden som når flest. Minskat tryck i servicekanalerna Minskad portokostnad. System med stor påverkan på mottagaren Ökat intresse för MM Mina Meddelanden 62

63 8.5 Prioritering Fördjupad kartläggning för ett begränsat antal system Faktablad Mailenkät där ett antal systemansvariga fick svara på frågor. Resultat: 4 VS, 9 utskriftsflöden 2012 Pilot ROT/RUT som är driftsatt sen halvårsskiftet 63

64 8.6 Erfarenheter hittills Lämpliga flöden? Strategiskt / taktiskt Typ, enkla / säkra eller bägge? 4 S (Små Säkra Snabba Steg) Teknikval, vad kommer att gälla i framtiden och hur kommer vi snabbast framåt? Täta kontakter viktigt! SKV: lösning? 64

65 8.7 SKV:s lösning Lokal skrivare Lokal utskrift VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS Växeln Digitalt meddelande Utskriftsleverantör Mina Meddelanden 65

66 8.8 Skatteverkets anslutningslösning Handläggare VS VS Utskriftsväxel Blankett förråd VS VS Förmedlings registret Digital säker brevlåda Medborgare & företag minameddelanden.se 66

67 9. Teknisk beredskap Vilken beredskap finns idag och vilket stöd behövs för imorgon? På viket sätt kan ni ta emot dubbelriktad kommunikation? 67

Mina meddelanden. Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag

Mina meddelanden. Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag Mina meddelanden Koncept och infrastruktur för säker myndighetsgemensam e-kommunikation till privatpersoner och företag 1 Innehåll övergripande presentation 1. Vårt uppdrag Mina meddelanden 2. Mina meddelanden

Läs mer

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen 1 Den enkla historien Vi erbjuder Privatpersoner

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur och tjänst som gör att myndigheter och kommuner kan skicka post digitalt

Läs mer

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Innehåll Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Om uppdraget Skatteverket har ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Teknisk guide för myndigheter

Teknisk guide för myndigheter Teknisk guide för myndigheter Gäller från december 2015 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp och

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för myndigheter och förmedlare Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för brevlådeoperatörer Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från februari 2017 Sida 1 av 22 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Skaffa en digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden och få post digitalt från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och

Läs mer

Alternativ för implementation 2015-04-01

Alternativ för implementation 2015-04-01 Alternativ för implementation 2015-04-01 Mina meddelanden Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör att privatpersoner och företag på ett säkert sätt kan få sin myndighetspost digitalt istället

Läs mer

Begreppsmodell. Mina meddelanden

Begreppsmodell. Mina meddelanden Begreppsmodell Mina meddelanden 2015-11-30 Rapportnamn: Begreppsmodell Status: Godkänd Sida 1 av 25 Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Dokumentets syfte...2 1.3 Målgrupp...2 1.4

Läs mer

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner istället för på papper.

Läs mer

Koncept och infrastruktur

Koncept och infrastruktur Mina meddelanden Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör att privatpersoner och företag på ett säkert sätt kan få sin myndighetspost digitalt istället för på papper. Alla med e-legitimation

Läs mer

Anslutning till Mina meddelanden

Anslutning till Mina meddelanden SERIE: UPPHANDLING OCH UTVECKLING AV IT-STÖD Anslutning till Mina meddelanden KRAV FÖR ANSLUTNING AV IT-STÖD TILL MINA MEDDELANDEN Anslutning till Mina meddelanden 1 Förord Med tjänsten Mina meddelanden

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från december 2015 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp

Läs mer

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015 Mina meddelanden Gäller från december 2015 Sida 1 av 26 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Dokumentbeskrivning...3 1.3 Avgränsningar...3 1.4 Versionshantering...5 1.5 Målgrupp...5

Läs mer

Begreppsmodell < Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav. Begreppsmodell. Version 3.2

Begreppsmodell < Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav. Begreppsmodell. Version 3.2 2013-02-22 Sida: 1 (26) Verksamhetens krav Begreppsmodell 2013-02-22 Sida: 2 (26) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Dokumentets syfte...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Avgränsningar...3

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

Mina meddelanden Stöddokumentation. Där du vill ha den När du vill ha den

Mina meddelanden Stöddokumentation. Där du vill ha den När du vill ha den Mina meddelanden Stöddokumentation Där du vill ha den När du vill ha den Stödtjänster i anslutningsarbetet Myndighet är intresserad Intern projektering Introduktionsmöte Anslutningsplanering Anslutningsprojekt

Läs mer

Informationsmodell. Mina meddelanden. Gäller från juni Version 2.0

Informationsmodell. Mina meddelanden. Gäller från juni Version 2.0 Mina meddelanden Gäller från juni 2016 Version 2.0 1 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Dokumentinformation... 5 1.1 Syfte... 5 1.2 Avgränsningar... 5 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Begrepp och definitioner...

Läs mer

Att ansluta till Mina meddelanden Översikt

Att ansluta till Mina meddelanden Översikt Att ansluta till Mina meddelanden Översikt Förvaltningsgruppen för Mina meddelanden 2015-12-16 Version: 1.3 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Till dig som funderar på att ansluta till Mina meddelanden...3

Läs mer

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Jakob Bäckström Version: 1.0

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Jakob Bäckström Version: 1.0 Tjänstespecifikation Mina meddelanden Jakob Bäckström 2014-06-23 Version: 1.0 Rapportnamn: Tjänstespecifikation Status: Klar Sida 1 av 21 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2

Läs mer

Mina meddelanden för företag. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden och en digital brevlåda kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter

Läs mer

Att ansluta till Mina meddelanden En översikt

Att ansluta till Mina meddelanden En översikt Att ansluta till Mina En Version: 1.1 Att ansluta till Mina En Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Till dig som funderar på att ansluta till Mina... 3 1 Vad är Mina?... 4 1.1 Medborgarperspektivet... 4 1.2

Läs mer

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost. * Skatteverket 1(6) Eva Sartorius Datum 010-574 87 86 2011-12-18 Konsekvensutredning Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Gemensamma funktioner och tjänster!

Gemensamma funktioner och tjänster! Gemensamma funktioner och tjänster! Vilken roll ska vi ta i hantering av nationella tjänster, önskan från SKL Mina meddelanden elegitimation Sammansatta bastjänsten (Min ärendeöversikt) (Mina fullmakter)

Läs mer

Beslutsunderlag Anslutning Mina meddelanden

Beslutsunderlag Anslutning Mina meddelanden Utarbetat av/organisation Lotta Ruderfors Sambruk Godkänt av (namn, datum) Anna Gillquist SKL Center för esamhället Beslutsunderlag Anslutning Mina meddelanden Utkast för egen justering av kommunen Projektdata

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling. IT-arkitektur och juridik blir återanvändbara byggblock

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling. IT-arkitektur och juridik blir återanvändbara byggblock Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling IT-arkitektur och juridik blir återanvändbara byggblock Enklare Öppnare Effektivare Förälder Företagare Sjuk Nyanländ Arbetslös Student Bostadslös Efterlevande

Läs mer

Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden

Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL Vägledning Utvärdera, planera och starta anslutning till MM Kompletterande dokument Ramverk Dokumentstruktur

Läs mer

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation?

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Regeringsuppdraget och det fortsätta förstudiearbetet Eva Ekenberg, kanslichef E-legitimationsnämnden Ingvar Ritzén, projektledare HiQ Några hållpunkter

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Innehåll Bakgrund, mål och syfte Vad har vi gjort? Vad gör vi nu? Vad händer sen? Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation

Läs mer

Läget på e-legitimationsområdet

Läget på e-legitimationsområdet Läget på e-legitimationsområdet - snart dags för utländska e-legitimationer! Inger Greve, E-legitimationsnämnden Lite om innehållet den här stunden 1. Digitalt först regeringens mål med offentlig sektors

Läs mer

Betänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Betänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissvar 1 (8) Datum Dnr/Beteckning 2017-06-26 TSG 2017-821 Ert datum Er beteckning 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Regeringskansliet Finansdepartementet Betänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Sammanfattning

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet 1(10) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning Kronofogden delar utredningens bedömning att Sverige har halkat efter jämförbara

Läs mer

Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL

Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL 3 av 4 kommuner har inte påbörjat ett arbete för att ansluta till Mina Meddelanden Antal svarande: 224 kommuner Samverkansmöjligheter SKL och Sambruks

Läs mer

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson,

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0 Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga A Tekniska ramverk Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Definitioner 1 2 Inledning...

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster 24-TIMMARSUPPDRAGET Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster Håkan Jönsson hakan.jonsson@o.lst.se Verva 28 sept 24-TIMMARSUPPDRAGET 24-timmarsuppdraget är en del av ett antal regeringsuppdrag För alla länsstyrelser

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Förstudie kring förutsättningar för införande av Mina meddelanden

Förstudie kring förutsättningar för införande av Mina meddelanden PROJEKTPLAN 2014-02-11 1(10) Utfärdare Lotta Ruderfors, 0705-717747 lotta.ruderfors@sambruk.se Projektnamn Mina meddelanden Projektnr Syfte Syftet med förstudien är att genom analys av två utvalda typfallsprocesser

Läs mer

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Kommittédirektiv Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2016 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Innehåll Bakgrund, mål och syfte Vad har vi gjort? Vad gör vi nu? Vad händer sen? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Regeringen avser stärka styrningen av

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Bilaga A Allmänna villkor

Bilaga A Allmänna villkor Bilaga A Allmänna villkor för Mina meddelanden version 1.1 2 Innehåll 1. Parter 3 2. Infrastrukturens reglering 3 3. Roller inom Infrastrukturen 3 4. Anslutning till infrastrukturen 4 5. Infrastrukturansvarigs

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (13) Datum 2012-01-26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utvecklingsområde: Fordon och Förare 1 februari 2012 Transportstyrelsen Transportregisteravdelningen 701 88 Örebro Besöksadress Tunnlandsgatan

Läs mer

CeSam Programområde Näringsliv och arbete

CeSam Programområde Näringsliv och arbete CeSam Programområde Näringsliv och arbete KommITs och Sambruks höstkonferens 2012-11-14 Bengt Svenson Bengt.svenson@skl.se 070-685 30 24 CeSam Center för esamhället CeSam ska tillsammans med intresserade

Läs mer

E-delegationens arbete. Claes Thagemark

E-delegationens arbete. Claes Thagemark E-delegationens arbete Claes Thagemark claes.thagemark@enterprise.ministry.se Vad är e-fövaltning? Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska* förändringar

Läs mer

Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017

Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017 Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017 Välkommen till en dag där din organisation kan ta del av resultatet från etableringen av projektet Säker digital kommunikation.

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010 Roland Höglund E delegationen Hur det hela började 1999 EU:s Signaturdirektiv 2000 Svensk Signaturlag 2000 Upphandling av e identifieringstjänster 2001

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island 25-27 maj 2011 E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Målbilder Målet för svensk e-förvaltning är att den ska vara så enkel som möjligt

Läs mer

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se 2 (6) Denna årsberättelse för E-legitimationsnämnden

Läs mer

Mina meddelanden. SKRIVELSE Ärendenr: NV

Mina meddelanden. SKRIVELSE Ärendenr: NV SW EDI S H E NVI RO NM E NTA L P RO TE CTI O N A GE N C Y SKRIVELSE 2017-09-28 Ärendenr: NV-08973-16 Mina meddelanden Redovisning av regeringsuppdrag att analysera effekter av en anslutning till Mina meddelanden

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Bilaga A Allmänna villkor

Bilaga A Allmänna villkor Bilaga A Allmänna villkor för Mina meddelanden version 1.2 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Innehåll 2 1. Parter 3 2. Infrastrukturens reglering 3 3. Roller inom Infrastrukturen 3 4. Anslutning till Infrastrukturen

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016 Informations- och dialogdagar om digital inlämning av årsredovisningar 28-29 november 2016 Standard Business Reporting (SBR) Film SBR 2016-12-05 2 Regeringsuppdraget I juli 2016 fattade regeringen beslut

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Praktisk hantering av certifikat

Praktisk hantering av certifikat Praktisk hantering av certifikat Beställning av certifikat för test och produktion Gäller från juni 2016 Version 1.0 1 (9) Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Syfte...

Läs mer

Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning

Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning Med medborgaren i centrum Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning Produktion Näringsdepartementet Illustration Blomquist Foto Matton Collection/Johnér omslag, Kristian Pohl s

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Checklista anslutning Serverat. Version 1.0

Checklista anslutning Serverat. Version 1.0 2017-04-19 1 (6) Checklista anslutning Serverat Version 1.0 2017-04-19 2 (6) 1 Checklista anslutning Serverat Checklistan har till syfte att ge en bild av de aktiviteter som kommer att genomföras i samband

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

Resultaten från eard projektet Om förvaltningsgemensamma specifikationer

Resultaten från eard projektet Om förvaltningsgemensamma specifikationer Resultaten från eard projektet Om förvaltningsgemensamma specifikationer Caspar Almalander Projektledning e-arkiv och e-diarium (eard) ediamond award till Riksarkivet/eARD Juryns motivering lyder: Vinnaren

Läs mer

Årsberättelse Dnr /113

Årsberättelse Dnr /113 Dnr 131-163906-13/113 Årsberättelse 2012 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Dnr 131-163906-13/113 2

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Till: Finansdepartement. Diarienummer: Fi2017/01289/DF. Remissinstans: Kivra Sverige AB. Remissvar: Betänkande digitalforvaltning.

Till: Finansdepartement. Diarienummer: Fi2017/01289/DF. Remissinstans: Kivra Sverige AB. Remissvar: Betänkande digitalforvaltning. Till: Finansdepartement Diarienummer: Fi2017/01289/DF Remissinstans: Kivra Sverige AB Remissvar: Betänkande digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Kivras syn på en samlande myndighet: Kivra delar synen att

Läs mer

f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28)

f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2015-11-12 Bos 208 Dnr KS 264/2015 Digital tjänst för ekonomiskt bistånd, Sammansatt

Läs mer

Specifikation över mätning och rapportering

Specifikation över mätning och rapportering Specifikation över mätning och rapportering Avsändande myndighet Gäller från juni 2016 1.0 1 (7) Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar...

Läs mer

IT-strategi Bollebygds kommun

IT-strategi Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69 Kommittédirektiv En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering Dir. 2010:69 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

inför projektanalysbeslut Utgåva 1.0 2012-10-03 Sida: 1 (48) Behovsanalys privatperson 2012 A Mina meddelanden

inför projektanalysbeslut Utgåva 1.0 2012-10-03 Sida: 1 (48) Behovsanalys privatperson 2012 A Mina meddelanden 2012-10-03 Sida: 1 (48) Behovsanalys privatperson 2012 A Mina meddelanden En förvaltningsgemensam infrastrukturtjänst 2012-10-03 Sida: 2 (48) Sammanfattning Denna rapport syftar till att ge inspel kring

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning 10 maj 2017 7A Centralen I samarbete med och alla intressenter! Företagare och ombud Programvaruföretag Bransch- och företagarorganisationer

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer