Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym"

Transkript

1 Ett läkemedels distributionsvolym (V eller V D ) är den volym som läkemedlet måste ha löst sig i om koncentrationen överallt i denna volym är samma som plasmakoncentrationen. Distributionsvolymen är en skenbar volym och finns inte nödvändigtvis i verkligheten. Den behövs för att kunna räkna ut mängden läkemedel i kroppen vid en viss plasmakoncentration, eller för att räkna ut vilken plasmakoncentration en viss dos läkemedel ger upphov till. Bestämning av distributionsvolym (V): Extrapolera lnc - tid linjen till tid = 0. Där linjen skär y-axeln avläses lnc 0. I exemplet blir lnc 0 = e ger koncentrationen vid tiden 0 (C 0 ) = 2.6 mg/l. lnc 0 = Distributionsvolymen (V, l) = dos (mg)/c 0 (mg/l) I exemplet V = 50 mg/2.6 mg/l = 19.2 l Det minsta värde distributionsvolymen kan ha är plasmavolymen (ca 3l). Någon övre gräns finns inte. Klorokin har en distributionsvolym omkring 300 l/kg (drygt l/70 kg). Läkemedel som binds upp i vävnader i stor utsträckning (tex fettlösliga läkemedel som binds upp i fett) har stor distributionsvolym eftersom plasmakoncentrationen blir låg (V = Dos/C 0 ). Läkemedel som har stor distributionsvolym elimineras ofta långsamt (låg koncentration i blodet innebär att de inte levereras i så hög utsträckning till eliminerande organ (lever och njure). Distributionsvolymen behövs för att räkna ut mängden läkemedel (A, amount) i kroppen från plasmakoncentrationen: A (mg) = C (mg/l) x V (l) Används också för att beräkna vilken plasmakoncentration en viss dos ger upphov till: C (mg/l) = Dos (i.v., mg)/v (l) Farmakokinetik - modell 1-kompartment modell: Kroppen betraktas som bestående av ett rum (kompartment) med volymen V som läkemedlet snabbt fördelar sig i efter (intravenös) tillförsel: Dos Farmakokinetik - modell C k Dos C k elimination Rum med volymen V C = C 0 e -kt, multiplicera båda sidor med V: V x C = V x C 0 e -kt A = Dos x e -kt Fraktion läkemedel kvar i kroppen: A/Dos = e -kt 1

2 Farmakokinetik - modell Om ett läkemedel har halveringstid 2.7 tim (k = 0.258/tim), hur stor fraktion av given dos finns kvar i kroppen efter 4 timmar: A/Dos = e -kt A/Dos = fraktion kvar = e x 4 = e = % av dosen finns kvar. Clearance är ett ytterligare sätt att beskriva elimineringen av ett läkemedel. Definition: Ett läkemedels clearance är den volym (av distributionsvolymen) som helt renas från läkemedel per tidsenhet, enhet är tex l/tim. Fördelen med clearance är att den kan delas upp i renal clearance och annan clearance (vanligen metabolism i levern). Renal clearance kan bestämmas genom att mäta utsöndring av oförändrat läkemedel i urinen. Kreatininclearance Kreatinin är en slaggprodukt från muskelmetabolism. Filtreras i njuren och reabsorberas inte i någon större utsträckning. Ej bundet till plasmaproteiner. I kroppen är produktion och eliminering i jämvikt så plasmakoncentrationen är konstant. Kreatininclearance används för att bestämma GFR (glomerular filtration rate, glomerulär filtrationshastighet). Kreatininclearance Clearance = utsöndringshastighet/plasmakoncentration Samla urin (tex 5 tim), mät mängden kreatinin (tex totalt 360 mg). Utsöndringshastighet = 360 mg/5 tim = 72 mg/tim. Mät plasmakoncentrationen av kreatinin (tex 10 mg/l). Clearance = 72 mg/tim/10 mg/l = 7.2 l/tim (GFR) Clearance = utsöndringshastighet/plasmakoncentration Farmakokinetik - AUC För ett läkemedel är plasmakoncentrationen vanligen inte konstant. Clearance kan då inte beräknas som utsöndringshastighet (eliminationshastighet) delat med plasmakoncentrationen. Man kan dock integrera förloppen och dela den totala mängden eliminerad (dosen, intravenös) med ett integrerat värde av plasmakoncentrationen (AUC, arean under plasmakoncentrationskurvan): Clearance = total mängd eliminerad/auc = Dos/AUC AUC, ett mått på exponering, enhet mgtim/liter 2

3 CL = Dos/AUC = eliminerad mängd/auc Ekvationen kan skrivas om som: Eliminerad mängd = CL x AUC Beroende på vilka tidsintervall man väljer för AUC kan den eliminerade mängden räknas ut för olika tidsintervall. Eliminerad mängd 0-3 tim = CL x AUC 0-3tim Eliminerad mängd tim = CL x AUC 10-20tim Farmakokinetik - AUC, Clearance AUC kan bestämmas på olika sätt men i en 1- kompartment modell gäller för totalt AUC: AUC = C 0 /k För en 1-kompartment modell gäller också: CL = k x V För alla modeller gäller: CL = Dos/AUC Farmakokinetik - Njurclearance Kreatininclearance = utsöndringshastighet/ plasmakoncentration För läkemedel är inte plasmakoncentrationen konstant. CL = total mängd eliminerad (dos)/auc CL R = total mängd utsöndrad ( f e = /Dos CL R = f e x CL )/AUC = oändlig tid, 5 halveringstider Räkneexempel: Intravenös administrering av 50 mg. AUC = 10.3 mgtim/l = 39.1 mg Beräkna CL, CL R och f e. CL = Dos/AUC = 50 mg/10.3 mgtim/l = 4.9 l/tim CL R = /AUC = 39.1 mg/10.3 mgtim/l = 3.8l/tim I räkneexemplet blev CL R = 3.8 l/tim Varför inte samma värde som GFR = 7.2 l/tim? 1) Bundet till plasmaproteiner? Endast f u filtreras. 2) En del av läkemedlet som filtreras kan reabsorberas. f e = /Dos = 39.1 mg/50mg = 0.78 = CL R /CL 3

4 Filtration: f u x GFR = filtrationsclearance Reabsorption Om CL R < f u x GFR sker reabsorption. Om CL R > f u x GFR sker tubulär sekretion f u x GFR Reabsorption tubulär sekretion Till urin, CL R CL R Exempel på tubulär sekretion: Cefalexin (cefalosporin): f u = 0.9 CL R = 170 ml/min f u x GFR = 0.9 x 120 ml/min = 108 ml/min CL R > fu x GFR, tubulär sekretion förekommer Reabsorption från njurtubuli drivs av den koncentrationsgradient som bildas då vatten reabsorberas. GFR = ca 180 l/dygn Urinvolym = ca 1.5 l/dygn Reabsorption = 178.5/180 = > 99% Fettlösliga substanser reabsorberas i hög utsträckning. Fenytoin (mot epilepsi): f u = 0.1 CL R = 0.15 ml/min f u x GFR = 0.1 x 120 ml/min = 12 ml/min CL R < f u x GFR, reabsorption förekommer Grad av reabsorption: /12 = ca 0.99 Samma som för vatten = maximal reabsorption Reabsorption av svaga syror och svaga baser påverkas av ph i urinen. Svag syra (AH) kan dissociera till A - och H +. Endast oladdad form (AH) kan reabsorberas. Graden av dissociation påverkas av ph. Vid högt ph (låg koncentration H + ) kommer syran att dissociera i hög utsträckning. Reabsorberas mindre. Alkalisering av urinen (natriumbikarbonat) vid förgiftning med acetylsalicylsyra (ASA) påskyndar eliminering av salicylsyra (ASA är en prodrug till salicylsyra). 4

5 reabsorberas reabsorberas ej ph beroende renal clearance av salicylsyra: AH A - H + HCO 3 - H 2 CO 3 Rowland & Tozer: Clinical Pharmacokinetics. Concepts and applications. 3rd ed., Williams & Wilkins. 5

Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym

Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym Farmakokinetik - distributionsvolym Ett läkemedels distributionsvolym (V eller V D ) är den volym som läkemedlet måste ha löst sig i om koncentrationen överallt i denna volym är samma som plasmakoncentrationen.

Läs mer

Farmakokinetik. Farmakokinetik. Farmakokinetik. Intravenös dosering. Farmakokinetik - eliminering. Farmakokinetik - eliminering

Farmakokinetik. Farmakokinetik. Farmakokinetik. Intravenös dosering. Farmakokinetik - eliminering. Farmakokinetik - eliminering Farmakokinetik Handlar om hur läkemedel absorberas till kroppen, fördelas i kroppen, elimineras från kroppen och hur läkemedel kan interagera med varandra i dessa processer. Bidrager till att svara på

Läs mer

Tentamen i Farmakokinetik 6 hp

Tentamen i Farmakokinetik 6 hp Tentamen i Farmakokinetik 6 hp 2011-02-11 Skrivtid: kl. 9-15 Maxpoäng: 36 p Godkänt: 22 p Väl godkänt: 29 p Hjälpmedel: miniräknare utdelad formelsamling utdelat mm-papper Lycka till! Sofia Mattsson 1.

Läs mer

Farmakokinetik. Innehåll - Farmakokinetik. Farmakokinetik 9/7/2016. Definition Administrationsvägar ADME

Farmakokinetik. Innehåll - Farmakokinetik. Farmakokinetik 9/7/2016. Definition Administrationsvägar ADME Administration Distribution Metabolism Exkretion Allmän farmakologi Farmakokinetik Daniel Eckernäs Avdelningen för farmakologi Daniel.eckernas@neuro.gu.se Innehåll - Farmakokinetik Definition Administrationsvägar

Läs mer

Farmakodynamik och Farmakokinetik

Farmakodynamik och Farmakokinetik Farmakodynamik och Farmakokinetik Farmakodynamik Dosresponssamband EC50 (Effective concentration for 50 % of the response): Koncentrationen av ett läkemedel som gör hälften av maximalkraften. Visas i en

Läs mer

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder:

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: 1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: a) Vid samtidig behandling med rifampicin, vissa HIV-läkemedel, antiepileptika såsom karbamazepin, fenytoin och fenobarbital

Läs mer

Xenobiotikas öde i organismen

Xenobiotikas öde i organismen Xenobiotikas öde i organismen Eva Lindström, univ.lektor Avdelningen för Läkemedelsforskning/Farmakologi Eva.Lindstrom@liu.se Xenobiotikas öde i organismen (farmakokinetik) Xenobiotika främmande substans

Läs mer

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell För en del läkemedel sker inte fördelningen i kroppen så snabbt som krävs för att kinetiken ska kunna analyseras med en 1-kompartment modell. Exempel är läkemedel med hög fettlöslighet som kan lagras upp

Läs mer

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell För en del läkemedel sker inte fördelningen i kroppen så snabbt som krävs för att kinetiken ska kunna analyseras med en 1-kompartment modell. Exempel är läkemedel med hög fettlöslighet som kan lagras upp

Läs mer

Farmakokinetik. Farmakokinetik och farmakodynamik 2011-11-06. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Farmakokinetik. Farmakokinetik och farmakodynamik 2011-11-06. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Farmakokinetik och farmakodynamik Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet KUT HT 2011 Farmakokinetik 1 Farmakokinetik = att matematiskt försöka beskriva tidsförloppet

Läs mer

TENTAMEN I FARMAKOKINETIK (FAGBM0) Kl Tillåtna hjälpmedel: miniräknare, formelsamling (bilaga)

TENTAMEN I FARMAKOKINETIK (FAGBM0) Kl Tillåtna hjälpmedel: miniräknare, formelsamling (bilaga) KARLSTADS UNIVERSITET Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Institutionen för hälsovetenskaper Avdelningen för biomedicin TENTAMEN I FARMAKOKINETIK (FAGBM0) 2016-03-15 Kl. 8.15-13.15 Tillåtna

Läs mer

DELKURS 3A: OM112A Tentamen 2014-01-16

DELKURS 3A: OM112A Tentamen 2014-01-16 DELKURS 3A: OM112A Tentamen 2014-01-16 Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad KOD: TENTAMEN Delkurs 3 Medicinsk vetenskap I Delkurs 3 OM112A Datum: 2014-01-16 Maxpoäng: DEL A + B = 40p Godkänt (68%):

Läs mer

Facit till o vningsuppgifter till avsnitt 4

Facit till o vningsuppgifter till avsnitt 4 Facit till o vningsuppgifter till avsnitt 4 I en del av uppgifterna ingår att man ritar upp en plasmakoncentrationskurva och utifrån den grafiskt bestämmer lutningen och därmed får fram eliminationshastighetskonstanten

Läs mer

Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen.

Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Kemi och Biomedicin Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Äldre och njurfunktion - att tänka på vid val av läkemedel. Gudrun Malmsten Med kliniken USÖ

Äldre och njurfunktion - att tänka på vid val av läkemedel. Gudrun Malmsten Med kliniken USÖ Äldre och njurfunktion - att tänka på vid val av läkemedel Gudrun Malmsten Med kliniken USÖ Den åldrande njuren Sedan e GFR mätningar börjat användas för att bestämma njurfunktion har allt fler äldre identifierats

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN 2009-03-25 KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom

Läs mer

2014-01-05. Farmakologi. Farmakokinetik drogens rörelse genom kroppen. Farmakokinetik Absorption Ponera!

2014-01-05. Farmakologi. Farmakokinetik drogens rörelse genom kroppen. Farmakokinetik Absorption Ponera! Farmakologi FARMAKOKINETIK Farmakokinetik drogens rörelse genom kroppen För att kunna verka: tillräcklig koncentration vid biofasen 1. Transport av läkemedel Absorption (upptag av läkemedel) Distribution

Läs mer

Integrationsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor , , ,

Integrationsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor , , , Karolinska Institutet Läkarutbildningen, Den Friska Människan 2 (DFM2) MBB, FyFa Integrationsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor 130703, 140219, 150305, 160202 Mål och innehåll: Arbete med kliniskt anknutna

Läs mer

Den specialistkompetenta läkaren ska:

Den specialistkompetenta läkaren ska: Den specialistkompetenta läkaren ska: kunna anpassa läkemedelsbehandlingen efter patientens ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion samt eventuell samsjuklighet och övrig medicinering kunna bedöma risker

Läs mer

Njurens anatomi och fysiologi. Gregor Guron SU, 20012

Njurens anatomi och fysiologi. Gregor Guron SU, 20012 Njurens anatomi och fysiologi Gregor Guron SU, 20012 När symtom av njursvikt? då njurfunktionen sjunker under 20 % av den normala - njursjukdom kan förlöpa helt tyst! då njurfunktionen är 5-10 % av den

Läs mer

Rätt dos? Om läkemedel och njurar, lever, ålder etc. Jonatan Lindh, avd. för klinisk farmakologi

Rätt dos? Om läkemedel och njurar, lever, ålder etc. Jonatan Lindh, avd. för klinisk farmakologi Rätt dos? Om läkemedel och njurar, lever, ålder etc. Jonatan Lindh, avd. för klinisk farmakologi Poisons in small doses are the best medicines; and useful medicines in too large doses are poisonous Dr.

Läs mer

Njurfunktionsskattning och njursjukdomsepidemiologi i SLL (SCREAM) Peter Bárány

Njurfunktionsskattning och njursjukdomsepidemiologi i SLL (SCREAM) Peter Bárány Njurfunktionsskattning och njursjukdomsepidemiologi i SLL (SCREAM) Peter Bárány Njurmedicinska Kliniken Karolinska Universitetssjukhuset och CLINTEC Karolinska Institutet Glomerulär filtration Med hjälp

Läs mer

egfr NÅGOT ATT RÄKNA MED

egfr NÅGOT ATT RÄKNA MED egfr NÅGOT ATT RÄKNA MED Christina Sjöberg, överläkare, Geriatrik Mölndal, Terapigruppen Äldre och Njurfunktionen viktig för äldres Många utsöndras renalt Kreatininvärdet räcker inte Njurfunktionen avtar

Läs mer

Invärtesmedicin för fysioterapeuter Njursjukdomar

Invärtesmedicin för fysioterapeuter Njursjukdomar Invärtesmedicin för fysioterapeuter 2017 Njursjukdomar Njursjukdomar översikt Uppbyggnad och funktion Undersökningar av njure och urinvägar Njursvikt Vanligaste orsaker Symtom Dialys Njurarnas lokalisation

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Bedömning och mätning av njurfunktion. Anders Christensson Njurmedicin SUS

Bedömning och mätning av njurfunktion. Anders Christensson Njurmedicin SUS Bedömning och mätning av njurfunktion Anders Christensson Njurmedicin SUS Njurens funktioner Rening glomerulär filtration (GFR) Vätskebalans Syrabasreglering Hormoner Blodtrycksreglering Indelning av kronisk

Läs mer

Läkemedel och äldre. Doc Carl-Olav Stiller Klin farm Karolinska Universitetssjukhuset

Läkemedel och äldre. Doc Carl-Olav Stiller Klin farm Karolinska Universitetssjukhuset Läkemedel och äldre Doc Carl-Olav Stiller Klin farm Karolinska Universitetssjukhuset Farmakodynamik hos äldre Ökad känslighet i hjärnan redan innan läkemedel ges Trötthet, förvirring, avtrubbning, svårigheter

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Njurens Fysiologi. Ainhoa Indurain ST-läkare Njurmedicinska Kliniken,US 2008-02-13

Njurens Fysiologi. Ainhoa Indurain ST-läkare Njurmedicinska Kliniken,US 2008-02-13 Njurens Fysiologi Ainhoa Indurain ST-läkare Njurmedicinska Kliniken,US 2008-02-13 Kroppens vätskerum Anatomi Vena cava inferior Vena renalis Aorta Arteria renalis Uretär Urinblåsa Anatomi Cortex Pelvis

Läs mer

Hur mäter man njurfunktionen hos äldre?

Hur mäter man njurfunktionen hos äldre? Hur mäter man njurfunktionen hos äldre? Kjell Lindström, distriktsläkare Jönköping Glomerulär Filtrationshastighet GFR Det viktigaste måttet för att spegla njurfunktionen GFR - den vätskemängd som filtreras

Läs mer

Urinsystemet. Urinsystemet. Njurarnas uppgifter Människan: biologi och hälsa SJSE11. Övre urinvägar Njurar (renes) Urinledare (uretärer)

Urinsystemet. Urinsystemet. Njurarnas uppgifter Människan: biologi och hälsa SJSE11. Övre urinvägar Njurar (renes) Urinledare (uretärer) Urinsystemet Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Urinsystemet Övre urinvägar Njurar (renes) Urinledare (uretärer) Nedre urinvägar Urinblåsa (vesica urinaria) Urinrör (uretra) Njurarnas

Läs mer

Vi ska nu gå igenom. Viktiga frågor. Farmakokinetik Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås

Vi ska nu gå igenom. Viktiga frågor. Farmakokinetik Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås Farmakokinetik Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås läkemedel TID effekt koncentration Farmakokinetik = det kroppen gör med läkemedlet Farmakodynamik = det läkemedlet gör med kroppen Vi ska

Läs mer

2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning inte sker.

2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning inte sker. Farmakologi Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 61SF01 Tentamen ges för: GSJUK17V 7,5 högskolepoäng Student-ID: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 6 april 2018 Tid: 3 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt

Läs mer

Introduktion till farmakokinetik

Introduktion till farmakokinetik Introduktion till farmakokinetik FSL HT14 Michael Ashton Enheten för farmakokine;k och läkemedelsmetabolism Sek;onen för farmakologi Farmakokinetik Pharmacon [grek.] läkemedel/ört Kinetikos [grek.] (kroppar

Läs mer

Karolinska intensive care nephrology group. Njurfysiologi

Karolinska intensive care nephrology group. Njurfysiologi Karolinska intensive care nephrology group Njurfysiologi Johan Mårtensson Dept of Intensive Care Austin Hospital, Melbourne Section of Anaesthesia and Intensive Care Dept of Physiology and Pharmacology

Läs mer

Tentamen DX Klinisk farmakologi. Maxpoäng 30

Tentamen DX Klinisk farmakologi. Maxpoäng 30 1/8 Tentamen DX5 160511 Klinisk farmakologi Maxpoäng 30 Tentan består av 21 frågor. Den första delen av frågorna rör en läkemedelsvärdering/studiegranskning. MEQ = max 15 p, dina poäng Om vi efterfrågar

Läs mer

Njurfunktion och läkemedel. Josefine Carlsson Klinisk apotekare

Njurfunktion och läkemedel. Josefine Carlsson Klinisk apotekare Njurfunktion och läkemedel Josefine Carlsson Klinisk apotekare Njurens åldrande Vid 70-80 års ålder har njurfunktionen halverats Samsjuklighet och livsstilsfaktorer påskyndar åldringsprocessen Den interindividuella

Läs mer

Att dosera läkemedel vid njursvikt

Att dosera läkemedel vid njursvikt 20180131 Att dosera läkemedel vid njursvikt Hans Furuland, överläkare Njurmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala Njurfunktionen Agenda Biotillgänglighet Distributionsvolym Proteinbindning Elimination Farmakodynamik

Läs mer

Föreläsningskompendium

Föreläsningskompendium Farmakologi Biomedicin och allmänfarmakologi Föreläsningskompendium en sammanställning av kursens föreläsningsstöd 2009 Stig Jacobsson Farmakologi & klinisk neurovetenskap Detta kompendium är sammanställt

Läs mer

SKATTNING AV NJURFUNKTION

SKATTNING AV NJURFUNKTION SKATTNING AV NJURFUNKTION Carl-Gustaf Elinder, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting Njurfunktionen (GFR) kan idag och som regel väl skattas genom att beräkna egfr från plasmakreatinin

Läs mer

Läkemedel och nedsatt njurfunktion. Del 2 Särskilda läkemedelsgrupper

Läkemedel och nedsatt njurfunktion. Del 2 Särskilda läkemedelsgrupper Läkemedel och nedsatt njurfunktion Del 2 Särskilda läkemedelsgrupper Särskilda läkemedelsgrupper Digoxin ACE-hämmare + ARB Diuretika Hypertonimediciner NSAID Diabetesmedel Antibiotika Trombocythämmare

Läs mer

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem.

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem. Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor Staffan Rosenborg Specialist i njurmedicin och klinisk farmakologi Klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Dos effekt

Läs mer

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3)

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Tentamen ges för: DSK 06 + fristående TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 12 15 Tid: 9.30-12.30

Läs mer

2005:2. Hur mäter man njurfunktionen hos äldre? Vilken betydelse har nedsatt njurfunktion för läkemedelsbehandlingen? Primärvårdens FoU-enhet

2005:2. Hur mäter man njurfunktionen hos äldre? Vilken betydelse har nedsatt njurfunktion för läkemedelsbehandlingen? Primärvårdens FoU-enhet Qulturum Rapport Hur mäter man njurfunktionen hos äldre? Vilken betydelse har nedsatt njurfunktion för läkemedelsbehandlingen? Linda Kindgren Kjell Lindström Tamara Zafirova Carsten Frisenette-Fich Primärvårdens

Läs mer

Pt Iohexolbelastning

Pt Iohexolbelastning Pt Iohexolbelastning Berörda enheter Gemensam mottagning och Dialysmottagningen, Gällivare sjukhus Dialysmottagningen, Kiruna sjukhus Syfte och Medicinsk bakgrund Njurens glomerulära membran filtrerar

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Reduktion av återfallsrisk hos alkoholberoende patienter i kombination med ickefarmakologisk

4.1 Terapeutiska indikationer Reduktion av återfallsrisk hos alkoholberoende patienter i kombination med ickefarmakologisk PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Campral 333 mg enterotablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 enterotablett innehåller 333 mg akamprosat. Beträffande hjälpämnen se 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM Enterotablett

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av njurfunktion

Riktlinjer för bedömning av njurfunktion Riktlinjer för bedömning av njurfunktion Thamara Zafirova Överläkare- kemilaboratoriet, Jönköping 1 Bedömning av njurfunktion Att känna till patientens njurfunktion är av stor betydelse för diagnostik

Läs mer

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Vätskebalansen och syra-basbalansen Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Vätske- och syra-basbalansen Vätskebalansen = balansen mellan mängden vatten och mängden av joner och andra

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En munsönderfallande tablett innehåller 10

Läs mer

Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman

Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman 170328 Njurens åldrande 1000000 nefron/njure vid födseln Succesiv mognad upp mot 2 åå GFR ca 125 ml/min vid 20 åå GFR ca 60 ml/min vid 80 åå Bild på GFR-nedgång

Läs mer

Dosanpassning vid nedsatt njurfunktion

Dosanpassning vid nedsatt njurfunktion Dosanpassning vid nedsatt njurfunktion Elisabet Nielsen Lektor, klinisk farmaci Avdelningen för farmakokinetik och läkemedelsterapi Institutionen för farmaceutiska biovetenskaper Uppsala University Sweden

Läs mer

Njurar. Länsläkarutbildningen Strängnäs

Njurar. Länsläkarutbildningen Strängnäs Njurar Länsläkarutbildningen Strängnäs Njurar, Region 2015-11-12, Östergötland Mikael Behrendtz Patientfall Flicka-04. Jan-11, palpabel tumör i buken. CT: 9 x 7 x17 cm stor tumör, höger njure/binjure,

Läs mer

Rätt dos? Att börja behandla. Jonatan Lindh, avd. för klinisk farmakologi

Rätt dos? Att börja behandla. Jonatan Lindh, avd. för klinisk farmakologi Rätt dos? Att börja behandla Jonatan Lindh, avd. för klinisk farmakologi Poisons in small doses are the best medicines; and useful medicines in too large doses are poisonous Dr. William Withering (1741-1799)

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Runda, bikonvexa, rosa tabletter märkta GX CG7 på ena sidan.

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Runda, bikonvexa, rosa tabletter märkta GX CG7 på ena sidan. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Malarone Junior filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller: Atovakvon 62,5 mg Proguanilhydroklorid 25 mg. Beträffande hjälpämnen

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare 3,7 MBq/ml injektionsvätska, lösning

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare 3,7 MBq/ml injektionsvätska, lösning PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare 3,7 MBq/ml injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Krom (Cr-51) edetat: 3,7 MBq/ml vid referensdatum för

Läs mer

V - distributionsvolym. Clearance och distributionsvolym; agonister och antagonister = grundläggande farmakologi. V exempel forts.

V - distributionsvolym. Clearance och distributionsvolym; agonister och antagonister = grundläggande farmakologi. V exempel forts. V - distributionsvolym Clearance och distributionsvolym; agonister och antagonister = grundläggande farmakologi V är den volym i vilket läkemedlet förefaller att vara löst i givet volymens totala innehåll

Läs mer

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel Bilaga III Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel 20 PRODUKTRESUMÉ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera

Läs mer

2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning ej sker.

2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning ej sker. Farmakologi Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: GSJUK16V 7,5 högskolepoäng Student-ID: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 7 april 2017 Tid: 3 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt antal

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

S-MTX värde OBS! Tiderna för provtagningarna kan skilja sig åt, följ tiderna på den aktuella regimen som är ordinerad.

S-MTX värde OBS! Tiderna för provtagningarna kan skilja sig åt, följ tiderna på den aktuella regimen som är ordinerad. S-MTX värde OBS! Tiderna för provtagningarna kan skilja sig åt, följ tiderna på den aktuella regimen som är ordinerad. 1. Timme 2-4: mmol/l Datum kl 2. Timme 24-26: mmol/l Datum kl 3. Timme 36-42: mmol/l

Läs mer

Tentamen DX Klinisk farmakologi. Maxpoäng 30

Tentamen DX Klinisk farmakologi. Maxpoäng 30 1 Tentamen DX5 170511 Klinisk farmakologi Maxpoäng 30 Tentan består av 17 frågor. Skriv svaren efter frågan. Vid platsbrist fortsätt på baksidan. Lycka till! MEQ = max 15 p, dina poäng 2 3 1. a) Varför

Läs mer

Allmän farmakologi Fristående kurs farmakologi vt 2016

Allmän farmakologi Fristående kurs farmakologi vt 2016 Allmän farmakologi Fristående kurs farmakologi vt 2016 Inger Johansson Sektionen för farmakogenetik Institutionen för fysiologi och farmakologi Karolinska Institutet inger.johansson@ki.se Från kursplanen:

Läs mer

3. Skriv tydligt och läsvänligt. Otydlig handstil kan innebära att poängbedömning inte sker.

3. Skriv tydligt och läsvänligt. Otydlig handstil kan innebära att poängbedömning inte sker. Farmakologi Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: GSJUK17H 7,5 högskolepoäng Student-ID: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 23 november 2018 Tid: 3 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Keppra 250 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg levetiracetam. Beträffande

Läs mer

Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel. Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi

Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel. Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi Farmakologi - Grundläggande principer Farmakokinetik - Farmakodynamik

Läs mer

Patofysiologi vid kronisk njursvikt. Mathias Haarhaus Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Patofysiologi vid kronisk njursvikt. Mathias Haarhaus Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Patofysiologi vid kronisk njursvikt Mathias Haarhaus Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Nefronet, njurarnas funktionella enhet Ca 1 Mio per njure Överkapacitet ca 50% Kan adaptera

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongsbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit. Symtomatisk behandling vid näspolypos.

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongsbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit. Symtomatisk behandling vid näspolypos. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rhinocort Turbuhaler 100 mikrogram/dos näspulver. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Budesonid 100 mikrogram/dos. 3 LÄKEMEDELSFORM Näspulver. 4 KLINISKA UPPGIFTER

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Duosol Kalium 2 mmol/l hemofiltrationsvätska

Bipacksedel: Information till patienten. Duosol Kalium 2 mmol/l hemofiltrationsvätska Bipacksedel: Information till patienten Duosol Kalium 2 mmol/l hemofiltrationsvätska Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. -

Läs mer

Amning och läkemedel. Lisa Valfridsson, Apotekare Läkemedelsenheten Region Halland

Amning och läkemedel. Lisa Valfridsson, Apotekare Läkemedelsenheten Region Halland Amning och läkemedel Lisa Valfridsson, Apotekare Läkemedelsenheten Region Halland Innehåll Faktorer som påverkar om ett läkemedel kan användas under amning eller ej Amningskategorier i FASS Exempel på

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett märkt på ena sidan med A i blått.

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett märkt på ena sidan med A i blått. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Almogran 12,5 mg filmdragerad tablett. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 12,5 mg almotriptan som almotriptan D,L-vätemaleat. För fullständig

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

(Principer för) Antibiotikadosering vid CRRT

(Principer för) Antibiotikadosering vid CRRT (Principer för) Antibiotikadosering vid CRRT Johan Petersson Med Dr, Överläkare CIVA, Karolinska Universitetssjukhuset Solna johan.petersson@karolinska.se Antibiotikadosering vid njursvikt/crrt Livsviktig

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Symtomatisk behandling av lindrigare smärttillstånd och feber.

4.1 Terapeutiska indikationer Symtomatisk behandling av lindrigare smärttillstånd och feber. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Pamol 500 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller 500 mg paracetamol. För fullständig förteckning över

Läs mer

En tablett innehåller 10 mg loratadin. Hjälpämnen med känd effekt: mängden laktosmonohydrat i en 10 mg loratadintablett är 75 mg.

En tablett innehåller 10 mg loratadin. Hjälpämnen med känd effekt: mängden laktosmonohydrat i en 10 mg loratadintablett är 75 mg. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Apofri 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 10 mg loratadin. Hjälpämnen med känd effekt: mängden laktosmonohydrat

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU:s sammanfattning och slutsatser Att bedöma njurfunktionen på ett

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ HALOCUR 0,5 mg/ml oral lösning SV 4 1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN HALOCUR 0,5 mg/ml oral lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2.1 Aktivt innehållsämne Halofuginonbas

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 250 mg: Vit till gulaktig, rund, kupad tablett (diameter ca 10 mm) med brytskåra på ena sidan, CX ovanför skåran, 250 under skåran.

PRODUKTRESUMÉ. 250 mg: Vit till gulaktig, rund, kupad tablett (diameter ca 10 mm) med brytskåra på ena sidan, CX ovanför skåran, 250 under skåran. PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN KEFAVET vet. 250 mg filmdragerade tabletter KEFAVET vet. 500 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans:

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 ml lösning innehåller 1,5 mg eller 3,0 mg bensydaminhydroklorid. Volymen/puff är 0,17 ml och dos/puff är 0,255 mg respektive 0,51 mg.

PRODUKTRESUMÉ. 1 ml lösning innehåller 1,5 mg eller 3,0 mg bensydaminhydroklorid. Volymen/puff är 0,17 ml och dos/puff är 0,255 mg respektive 0,51 mg. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Bensydamin Geiser 1,5 mg/ml munhålespray, lösning Bensydamin Geiser 3,0 mg/ml munhålespray, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml lösning innehåller

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

Aminoglykosider; farmakokinetik, toxicitet och koncentrationsmätningar

Aminoglykosider; farmakokinetik, toxicitet och koncentrationsmätningar 16 april 2013, SMI Aminoglykosider; farmakokinetik, toxicitet och koncentrationsmätningar, professor, överläkare, Klinisk Farmakologi Sammanfattning Olika aminoglykosider har snarlika egenskaper beträffande

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Keppra 250 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg levetiracetam. Beträffande

Läs mer

Tubulopatier: Hur bör utredning startas? Rafael Tomás Krmar

Tubulopatier: Hur bör utredning startas? Rafael Tomás Krmar Tubulopatier: Hur bör utredning startas? Rafael Tomás Krmar Tubulopatier Syfte Att beskriva de mest relevanta verktygen som bör användas hos patienter med misstänkt tubulopati. Målet Att kunna använda

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (0,05 ml) innehåller budesonid 32 mikrogram respektive 64 mikrogram

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (0,05 ml) innehåller budesonid 32 mikrogram respektive 64 mikrogram PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rhinocort Aqua 32 mikrogram/dos nässpray, suspension. Rhinocort Aqua 64 mikrogram/dos nässpray, suspension. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (0,05 ml)

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 140124 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 57 p Poängfördelning: Allmän-, system- och

Läs mer

1(5) INNEHÅLL Martin Samuelsson

1(5) INNEHÅLL Martin Samuelsson 1(5) Medicinsk diagnostik Halland INNEHÅLL MEDICINSK BAKGRUND............... 2 UTRUSTNING... 2 KEMIKALIER OCH TESTSUBSTANSER... 2 PATIENTFÖRBEREDELSER... 2 RISKBEDÖMNING OCH BIVERKNINGAR... 2 UTFÖRANDE...

Läs mer

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 27 ( ): Fluid, Electrolyte, and Acid-Bace Balance. Dick Delbro. Vt-11

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 27 ( ): Fluid, Electrolyte, and Acid-Bace Balance. Dick Delbro. Vt-11 Anatomi -fysiologi Anatomy & Physiology: Kap. 27 (1009-1040): Fluid, Electrolyte, and Acid-Bace Balance Dick Delbro Vt-11 27-1 Vätske och elektrolytbalansen samt syra-basbalansen är nära kopplade, och

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN. Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin

PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN. Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml innehåller: Aktiv substans: Ketoprofen

Läs mer

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av:

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av: Kemiska beräkningar HT 2008 - Laboration 2 Syrabastitrering Syftet med den här laborationen är att ge laboranten insikt i användandet av phmeter vid ph-titreringar, samt förstå hur titrerkurvor för starka,

Läs mer

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1. LÄKEMEDLETS NAMN Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml infusionsvätska, lösning innehåller 10 mg paracetamol En 10 ml glasinjektionsflaska

Läs mer

SVARSMALL Tentamen DSM1.3 Läkemedel Kl

SVARSMALL Tentamen DSM1.3 Läkemedel Kl Mapp nr Personnummer DSM1.3 SVARSMALL Tentamen DSM1.3 Läkemedel 2011-01-14 Kl. 9.00-12.00 Antal frågor 14 Maxpoäng 36, Godkänd = 24 VIKTIGT! Börja med att skriva ditt MAPPNUMMER och PERSONNUMMER tydligt

Läs mer

Medicinsk utvärdering av NjuRen

Medicinsk utvärdering av NjuRen Rapport Medicinsk utvärdering av NjuRen Bakgrund NjuRen baseras på den finska RenBase utvecklad av MedBase Oy i Åbo. Stockholms Läns Landstings (SLLs) Hälso- och Sjukvårdsförvaltning (HSF) översätter texterna

Läs mer

Farmakologi. Farmakologin syftar till att besvara. Farmakodynamik. 1. Hur kommer läkemedelsmolekylen till avsedd verkningsplats?

Farmakologi. Farmakologin syftar till att besvara. Farmakodynamik. 1. Hur kommer läkemedelsmolekylen till avsedd verkningsplats? Farmakologi FARMAKODYNAMIK & FARMAKOKINETIK Farmakologin syftar till att besvara 1. Hur kommer läkemedelsmolekylen till avsedd verkningsplats? FarmakoKinetiken beskriver vad Kroppen gör med drogen 2. Hur

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

Tentamen. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. Kurskod: MC2014. Prov: Allmän farmakologi. Kursansvarig: Maria Fernström

Tentamen. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. Kurskod: MC2014. Prov: Allmän farmakologi. Kursansvarig: Maria Fernström Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Prov: Allmän farmakologi Kursansvarig: Maria Fernström Datum: 121204 Totalpoäng: 65p Poängfördelning: Skrivtid: 4 tim

Läs mer

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3)

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Tentamen ges för: DSK 06 + fristående TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 11 24 Tid: 9.30-12.30

Läs mer

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar.

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar. 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Metacam 1 mg tuggtabletter för hund Metacam 2,5 mg tuggtabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tuggtablett innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående

Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående 15 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 20161021

Läs mer

Denna produktresumé används även som bipacksedel

Denna produktresumé används även som bipacksedel PRODUKTRESUMÉ Denna produktresumé används även som bipacksedel 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Antisedan vet 5 mg/ml injektionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv

Läs mer

Farmakologins ABC. disposition

Farmakologins ABC. disposition Farmakologins ABC Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet Linda Halldner Henriksson PhD, specialist i barn och ungdomspsykiatri Linda.Halldner@ki.se

Läs mer