E 2015E 2016E E 2015E 2016E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E"

Transkript

1 E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 10 augusti 2015 Sammanfattning Sprint Bioscience (SPRINT.ST) Sprintar i mål med MTH1 Sprint Bioscience annonserade att man ingått avtal med läkemedelsgiganten Bayer kring sitt MTH1- projekt. Det sammanlagda avtalsvärdet uppgår till 190 miljoner. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: OMXS 30 First North 455 MSEK Biotech Anders Åberg Rune Nordlander Sprint Bioscience Avtalet inkluderar såväl prekliniska, kliniska och försäljningsbaserade milstensbetalningar. Vårt samlade intryck är att det ger en gyllene stämpel som inte enbart fyller en sinande kassakista utan även stärker förtroendet för ledningen och validerar bolagets affärsmodell. Vi har tidigare lyft fram att ett avtal är en aktiekatalysator. Avtal validerar affärsmodellen och ger bra stöd för finansieringen. Avtal ligger även till grund för att vi nu att höjer förväntningarna inför framtida avtal. Nytt motiverat värde i Sprint uppgår till 49 (32) kronor per aktie jan 12-apr 11-jul Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 6,5 poäng 8,0 poäng 4,5 poäng 0,0 poäng 1,5 poäng Nyckeltal E 2015E 2016E Omsättning, MSEK Tillväxt 0% 49% -58% 2 900% 110% EBITDA EBITDA-marginal Neg Neg Neg 65% 83% EBIT EBIT-marginal Neg Neg Neg 64% 82% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg Neg 50% 64% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPA 0,00-2,25-1,30 2,30 6,15 P/E 0,0 0,0 Neg 30,2 11,3 EV/S 0,3 0,8 439,3 14,3 6,3 EV/EBITDA Neg Neg Neg 22,0 7,6 Fakta Aktiekurs (SEK) 69,5 Antal aktier (milj) 6,5 Börsvärde (MSEK) 455 Nettoskuld (MSEK) -15 Free float (%) 63 % Dagl oms. ( 000) 0 Analytiker: Ulrik Trattner Klas Palin Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Sprint Bioscience Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Första avtalet undertecknat Sprint Bioscience Avtalsvärdet uppgår till 190 MEUR Under föregående vecka meddelade Sprint att man ingått ett miljardavtal med tyska läkemedelsbolaget Bayer. Vårt samlade intryck är att det ger en gyllene stämpel som inte enbart fyller en sinande kassakista utan även stärker förtroendet för ledningen och validerar bolagets affärsmodell. Avtalets storlek uppgår till 190 miljoner euro (cirka 1800 miljoner SEK) i potentiella prekliniska, kliniska och omsättningsbaserade milstensbetalningar. Vi bedömer att en första utvecklingsbaserad milstensbetalning inom samarbetet ska kunna nås redan i mitten av nästa år. Det skulle i så fall ge Sprint möjlighet att accelerera utvecklingen av övriga projekt och fylla upp projektportföljen med fler intressanta projekt. Enligt vår bedömning är nyemissionsrisken de närmsta 12 månaderna, som legat som en våt filt över aktien, i stort överspelad och det är full fart framåt att teckna ett nytt avtal. Som tidigare nämnts inkluderar avtalet prekliniska, kliniska och omsättningsbaserade milstensbetalningar. Avtal som tecknas i tidig utvecklingsfas är i regel mycket baktunga och mycket talar för att Sprint inte lyckats förhandla till sig någon större kontantersättning, utan tecknat ett avtal som riskerar att bli baktungt. Att avtalet ser ut att vara baktungt begränsar uppsidans potential, då vi diskonterar framtida kassaflöden med ett relativt högt avkastningskrav. Samtidigt har Sprint visat att de klarar något som många andra bolag i Sverige inte lyckats med, att omvandla innovationer till kommersiell produkt. Finansiering som sett blek ut stärks och vår bedömning är att Sprint är rustade för uppskattningsvis 12 månader framöver. Viktigast enligt vår bedömning är dock valideringen av affärsmodellen och ledningen som påverkar vårt sett att se på risken. Avtalsvärde motsvarande 13 gånger dagens teknologivärde Förväntningarna i marknaden har under de senaste månaderna legat närmare en nyemission än att bolaget skulle lyckas leverera ett avtal som man lovat. Det förklarar det stora glädjeskutt som aktien gjorde på börsen. I den inledande handel steg aktiekursen med cirka 130 procent på nyheten, något som enligt vår bedömning var motiverat. Detta trots att avtalet kom in något lägre än vi räknat med, 190 miljoner euro mot förväntade 270 miljoner euro. Att avtalet var längre än förväntat är i det korta perspektivet av underordnad betydelse Oro om nyemission har tyngt aktiekursen Med avtal i ryggen kliver Sprint in i en exklusiv klubb av mindre svenska bioteknikföretag som faktiskt lyckats få till avtal med läkemedelsbolag. Sprint har nu möjlighet att ta projekt längre själva I vanlig industripraxis ökar projekts värde avsevärt då man kan uppvisa positiva resultat i klinik. Vi hoppas nu att Sprint vågar bära risken själva och tar till vara på möjligheten att själva vara med längre i utvecklingen av Vps34-projektet och kanske till och med genomför en första klinisk studie. 3

4 Sprints styrka ligger i att göra rätt från början, det vill säga utforma molekyler som har den rätta beskaffenheten och kvaliteten för att nå positiva kliniska resultat. Vi är optimistiskt inställda till att MTH1 och övriga projekt kommer att gå in i klinik, vilket kommer skapa värde via möjlighet till att teckna nya licensavtal, men samtidigt kan öka värdet i egen projektportfölj. Bingo i aktiekatalysatorer! Katalysator: Skott träff sänkt skepp Orosmoln om nyemission är nu som bortblåsta och vi gör antagandet att bolaget nu är finansiellt rustat att arbeta mot nästa avtal gällande PIP4k2a, hur länge är svårt att sia i förens Sprint redogör närmare villkoren för avtalet. Vår bedömning är att Sprint i dagsläget är finansiellt rustat för 12 månader. Katalysatorer aktiekursen Sprint Bioscience Katalysator Sannolikhet Påverkan Tidshoriston Riktning MTH1-projektet utlicensieras Stor Mycket stor 6 mån Nyemission utlöst av försening i avtalsförhandling Låg/obefintlig Stor 12 mån PIP4K2a-projektet utlicensieras Stor Mycket stor 18 mån Vps-34 projektet utlicensieras Medel Mycket stor 18 mån Minst ett projekt startar fas I-studier 75% Mycket stor 36 mån Något av projekten avslutas baserat på negativa data Låg Stor 12 mån Ett fjärde projekt flyttas fram i pipeline Stor Måttlig 12 mån Konkurrent inleder kliniska prövningar inom Vps-34 Möjligt Måttlig 12 mån Källa: Redeye Research Förväntningarna vässas och vi tror på fler avtal Ett projekt utlicensierat, fler lär komma Sprints projektportfölj har senaste året fyllts med flera nya intressanta projekt som bolaget nu kan lägga mer kraft på. Vi förväntar oss även att marknadens fokus nu successivt kommer skiftas mot projekten Vps34 och PIP4k2a-projektet, där vi ser möjlighet för nästa licensavtal. PI4-kinaser har nyligen visat sig vara lovande målproteiner för cancer- och diabetesbehandling. Vi bedömer att PIP4k2a har nästintill samma attraktionskraft som MTH1. Utlicensieringsprocessen initierades under Bio i Philadelphia i juni och intresset för PIP4k2a förefaller vara stort hos potentiella tagare. Ett alternativ till ett nytt avtal i den tidiga utvecklingen kan vara att på egen hand driva det längre och kanske även genomföra en första klinisk studie. 4

5 Vässar förväntningarna på nästa avtal Potentiella milstensbetalningar på 1800 miljoner kronor Nästa avtal När nu Sprint visat förmåga att ingå avtal med läkemedelsbolag vässar vi förväntningarna att nästa avtal ska betinga ett något högre värde än de 190 miljoner euro man erhållit från Bayer. Bolaget är i processen att skapa en långsiktigt hållbar affärsmodell för sina prekliniska projekt där man nu kan komma att i ett tidigt skede kapitalisera på sin långa erfarenhet. Om avtalet med Bayer Bayer förbinder sig att finansiera forskningskostnaderna samtidigt som Sprint kommer att bistå forskningen fram till dess att Bayer valt en produktkandidat. Sprint kan erhålla upp emot 190 miljoner euro (1 800 miljoner kronor) och utöver det royaltyintäkter som vi förvänat oss uppgå till 6 procent om en produkt skulle nå marknaden. Projektet syftar till att utveckla småmolekylära substanser som blockerar MTH1, vilket leder till att cancerceller inte kan skydda sig från att ingå programmerad celldöd (apoptos). MTH1 förekommer generellt i cancerceller oberoende av vilka genetiska förändringar cellen har. Dessutom saknar MTH1 en funktion i friska celler, vilket minskar risken att MTH1-blockerande substanser medför biverkningar. Detta gör målproteinet är extra intressant ur ett kommersiellt perspektiv. Måltavlan hamnade i strålkastarljuset i början av förra året då forskare vid Karolinska Institutet redogjorde för den biologiska mekanismen och än så länge har inga stora läkemedelsbolag dykt upp med egna MTH1-projekt i patent- eller forskningslitteraturen. Just detta har varit en viktig faktor som drivit intresse extra starkt. I linje med övriga avtal Enligt data sammanställt från Bloomberg uppgår medianvärdet för licensavtal av projekt i preklinisk fas inom cancer till 190 miljoner dollar, varav kontantbetalningen utgjorde 5 miljoner dollar enligt Reuters Recap. Sprints avtal överträffar därmed avtalsstorleken (190 MEUR). Sprint offentliggjorde aldrig storleken på kontantersättningen mer än att den utgör ensiffriga miljoner euro varav kontantersättningen understiger medianvärdet på marknaden. Avtalet riskerar att bli baktungt som i sin tur hindrar lönsamheten i Sprint. Det ska dock poängteras att Sprint har möjlighet att erhålla prekliniska milstensbetalningar. 5

6 Värdering av Sprint Bioscience Sprint Bioscience Vår värdering av Sprint utgår från en sannolikhetsjusterad kassaflödesmodell där varje projekt värderas var och en för sig över (antagen) patenttid (SOTP). Vart projekt och således varje milstensbetalning sannolikhets- och nuvärdesjusteras. Aktiemarknadens ögon kommer att rikta sig mot bolagets förmåga att uppfylla utsatta mål, i första hand ett partneravtal. Siktet är inställt på att ingå minst ett partneravtal under den kommande 12-månadersperioden. Vi tror att chanserna för Sprint att hitta en partner är goda med tanke på projektens innovationshöjd, ca 50 procent vardera för de två ledande projekten. Värdeökning genom hela ledet Citatet ovan är hämtad från vår initialanalys av Sprint. Det finns således utrymme för en uppjustering av våra modellantaganden kring MTH1- rpojektet. Även om avtalsstorleken var lägre än beräknat blir nettoeffekten positiv i vår värderingsmodell. Nu när ett avtal är påskrivet finns belägg att tro att nästa avtal ska betinga ett än högre värde. Därtill är risken för en nyemission (inräknat i vårt tidigare bear case-scenario) i stort sett överspelade närmaste året, vilket i sin tur lägger grund för att höja vårt rimliga pessimistiska scenario. I tabellen nedan sammanfattas vårt base case. Sprint Bioscience - Kassaflödesvärdering Projekt Indikation Chans för lansering Royaltysats Toppförsäljn. (MUSD) Lansering Nuvärde (MSEK)* Vps34 Cancer 5% 6% MTH1 Cancer 5% 6% PIP4k2a Cancer 4% 6% Motiverat teknologivärde (MSEK) 342 Nettokassa (MSEK) 9 Ackumulerade adm.kostnader (MSEK) -31 Motiverat börsvärde (MSEK) 320 Antal aktier, full utspädning (milj.) 6,5 Motiverad aktiekurs (SEK) 49 Källa: Redeye Research * Värderingen baseras på 8.3 SEK/USD och ett avkastningskrav på 16,2 % Källa: Redeye Research 6

7 Relativvärdering svenska bolag inom onkologi (msek) Börsvärde Nettokassa Teknologivärde (EV) Egna projekt Antal partners Utvecklingsstatus WNTReserach Fas I Kancera Preklin Dextech Medical Fas I/IIa Immunicum Fas II Sprint Bioscience Preklin Spago Nanomedical Preklin Källa: Redeye Research Ägarmigrereing att vänta? Kursreaktionen har varit mycket stark efter nyheten och aktien handlas betydligt över vårt motiverade värde. Utifrån ett relativvärderingsperspektiv framstår dock inte nuvarande kursnivåer avskräckande. Enbart bolagen Spago, i ovanstående tabell, har ett lägre teknologivärde än Sprint. Bästa jämförbara bolaget med Sprint anser vi är Kancera som handlas till betydligt högre förväntningar, trots att de ännu saknar partner till sina projekt. Ett tänkbart scenario är att avtalet med Bayer sätter fart på investerare i Kancera att intresseras av Sprint. Ratingförändingar Vi justerar vår rating av Sprint Bioscience med hänsyn till främst ledning och finansiell styrka. Bolaget har fortfarande bevisbördan när det gäller att kommersialisera sina tillgångar, något som väger in som ett litet minus. Ledning har nu visat på att den kan kommersialisera sina tillgångar och får således en förändring med +1 poäng. Samtidigt justerar vi för att nyemissionsrisken som ger ett förbättrat betyg för den finansiella styrkan med +0,5. Sammantaget ger en ny rating ett nytt avkastningskrav på 16,2 procent från tidigare 17.2 procent. Scenarioanalys I och med att förutsättningarna förändrats för Sprint uppdaterar vi vår scenarioanalys. Base Case-scenario Vi gör antagandet om att en första preklinisk milstensbetalning kommer att uppnås under första halvåret 2016 och inbringa cirka 2,5 miljoner euro. Tillsammans med en antagen kontantersättning vid avtalets undertecknande som vi uppskattar till 3 miljoner euro är risken för 7

8 nyemission som vi ser det överspelat. Gällande klinisk avancering av projekten står vi dock fast vid att Vps34-projektet kommer att gå in i klinik först och således även nå marknaden först. Med Proof of principle studier genomförda (trippelnegativ bröstcancer) och klinisk kompetens in-house med specifik kunskap inom området autofagi anser vi att sannolikheten för projektet att avancera in i klinik är betydande. Vårt motiverade base case-scenario uppgår till 49 kronor per aktie motsvarande ett marknadsvärde på cirka 320 miljoner kronor. Sannolikheten för detta scenario beräknar vi till 50-procent. MTH1-projektet utlicensierat till Bayer 2015 med ett totalt avtalsvärde på 190 miljoner euro motsvarande cirka 210 miljoner dollar. Förväntningarna var 310 miljoner dollar och en kontantersättning på 6 miljoner dollar. Kontantersättningen är som tidigare nämnt inte offentliggjord. Vi gör antagandet att kontantersättningen vid undertecknande av avtalet uppgår till 3 miljoner euro motsvarande cirka 3,3 miljoner dollar. Vi gör även antagandet att Sprint erhålleren preklinisk milstensbetalning under 2016 på motsvarande 2,5 miljoner euro. Avtalet ser ut att vara något baktungt vilket vi tar höjd för i detta scenario. PIP4k2a-projektet ingår licensavtal under 2016 med ett totalt avtalsvärde som uppgår till 210 miljoner dollar varav Sprint erhåller 6 miljoner dollar i prekliniska milstensbetalningar och kontantersättning. Prekliniska milstensbetalning uppnås och betalas ut under Vps34-projektet ingår ett samarbetsavtal under 2016 och avancerar till klinik. Totalvärdet för Vps34 uppgår till 280 miljoner dollar. Sprint erhåller 7 miljoner dollar vid tecknande av avtalet och vidare 6 ytterligare miljoner dollar i prekliniska milstensbetalningar. Bull Case-scenario Avtal med Big Pharma ger bättre förhandlingsläge inför nästa avtal som i sin tur medför ett större värde än MTH1. Vi antar i detta scenario att både Vps34 och PIP4k2a-projekten ingår licensavtal under Vidare gör vi på tre års sikt antagandet om att såväl MTH1 som Vps34 avancerar till klinik. Då Bayer väljer läkemedelskandidat kan vi även börja skissa på ett scenario om en 2nd filing av MTH1 och således ökar värdet på projektet markant. Vårt motiverade värde uppgår till 97 kronor per aktie, motsvarande cirka 630 miljoner kronor i marknadsvärde. Vi beräknar sannolikheten för detta scenario till 25-procent. MTH1 utlicensierat till Bayer med ett avtalsvärde som uppgår till 190 miljoner euro varav Sprint erhåller 4 miljoner euro i kontantersättning. Sprint uppnår en första milstensbetalning redan 8

9 under 2015 som uppgår till 4 miljoner euro och projektet avancerar in i klinik. Övervägande del av milstensbetalningar ligger i de kliniska utvecklingsfaserna och mindre del i omsättningsbaserad milstensersättning. Vps34-projektet ingår ett samarbetsavtal under 2015 och avancerar även det till klinik. Avtalsvärdet uppgår till 320 miljoner dollar varav Sprint erhåller 7 miljoner dollar i kontantersättning och ytterligare 13 miljoner dollar i prekliniska milstensbetalningar. PIP4k2a-projektet ingår licensavtal under 2016 och avtalsvärdet uppgår till 260 miljoner dollar varav Sprint erhåller 7 miljoner dollar i kontantersättning vid avtalets undertecknande. Bear Case- scenario Justerat för att det inte blir någon ägarutspädning samt antagen likvid från avtalet, uppgår vårt bear case-scenario till 17,0 kronor per aktie. Nyhetsmässigt kommer de viktigaste nyheterna fortsatt vara riktade mot tecknande av nya licensavtal. Vi ser dock gärna att Sprint nyttjar den kunskap de besitter och vågar ta projektet längre själva. Med ett flöde av intressanta molekyler redo för avtal samtidigt som man själva sitter på Vps34 kan på längre sikt skapa ett bolag med potential till ytterligare en dubblering. Vi utgår i vårt pessimistiska scenario att kontantersättningen för MTH1 enbart uppgår till 1,5 miljoner euro och att man inte uppnår prekliniska milstenar förens En betydande del av ersättningen är koncentrerad till omsättning baserad milstensbetalning. Vi gör vidare antagandet att PIP4k2a ingår licensavtal under 2017 med betydligt sämre villkor än marknaden visat historiskt. Risken för att bear case inträffat beräknar vi till 25-procent. Vårt motiverade värde i vårt rimliga pessimistiska värderingsscenario uppgår till 17 kronor per aktie. MTH1, total avtalsvärde värt 190 miljoner euro. Kontantersättningen uppgår till 1,5 miljoner euro och Sprint erhåller inte prekliniska milstensbetalning förens Vps34-projektet läggs ner efter att ha misslyckats attrahera en partner. PIP4k2a-projektet eller övrigt projekt ingår licensavtal under 2017 där totalvärdet uppgår till 190 miljoner dollar varav 4 miljoner dollar i kontantbetalning och prekliniska milstensbetalningar. 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygsskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 6,5p Ratingförändringar i denna rapport: Vi förändrar ledningsbetyget med 1+ härlett av att man kunnat kommersialisera tillgångar i portföljen. Finansiell styrka ökar med 0,5+ i och med potentiell likvid från avtalet och minskad risk för nyemission. VD Anders Åberg tillträdde 2009 i samband med bolagets grundande. Anders är även en av Sprints fem grundare. Genomgående för bolagets ledning är en omfattande erfarenhet av läkemedelskemi. Ägarskap 8,0p Bolagets fem grundare kontrollerar fortfarande 21 procent av bolaget vilket ger uppsida för ägandet. Vi bedömer att huvudägaren Första Entreprenörsfonden med 23 procent av aktierna har finansiella resurser att stötta bolaget om ytterligare en kapitalanskaffning skulle bli nödvändig. Tillväxtutsikter 4,5p Lönsamhet 0,0p Sprint Bioscience är beroende av att något av bolagets två mest framskjutna projekt lyckas ta sig till inledande kliniska prövningar. Utvecklingen av projekten sker i en konkurrensutsatt miljö där mer eller mindre liknande projekt utvecklas av andra företag och organisationer. Vi anser att bolaget positionerat sig väl för att om tre år nå ett läge med självfinansierad tillväxt. Nya projekt kan då med målmedvetenhet inledas och minska den risknivå som bolaget i dagsläget befinner sig på. Bolagets historiska förluster har löpande finansierats av ägarna. Det svaga utfallet i Redeyes rating för bolagets lönsamhet baserar sig på dessa historiska underskott. Den intäktsström från andra läkemedelsbolag som rollen som Contract Research Organisation har bidragit med sedan grundandet 2009 förväntas nu att försvinna när bolaget dedikerat sina resurser till egen forskning. Finansiell styrka 1,5p Bedömningen av bolagets finansiella styrka baserar sig på de historiska resultat som Sprint Bioscience har uppvisat. Licensavtal med Bayer och potentiella milstensbetalningar begränsar risken för nyemission. 10

11 Resultaträkning E 2015E 2016E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA DCF värdering WACC 16,2 % Kassaflöden, MSEK Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2015E 2016E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2015E 2016E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar Lönsamhet E 2015E 2016E ROE 0% -197% -65% 50% 69% ROCE -655% -111% -59% 64% 89% ROIC 0% -260% -162% 204% 321% EBITDA-marginal -326% -162% -810% 65% 83% EBIT-marginal -330% -175% -850% 64% 82% Netto-marginal -223% -185% -850% 50% 64% Data per aktie E 2015E 2016E VPA 0,00-2,25-1,30 2,30 6,15 VPA just 0,00-2,25-1,30 2,30 6,15 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoskuld 0,00 0,97-2,37-3,88-9,07 Antal aktier 0,00 1,95 6,54 6,54 6,54 Värdering E 2015E 2016E Enterprise Value 0,5 1,9 439,3 429,4 395,5 P/E 0,0 0,0-53,5 30,2 11,3 P/S 0,0 0,0 454,8 15,2 7,2 EV/S 0,3 0,8 439,3 14,3 6,3 EV/EBITDA -0,1-0,5-54,2 22,0 7,6 EV/EBIT -0,1-0,5-51,7 22,3 7,7 P/BV 0,0 0,0 19,9 12,0 5,8 Aktiens utveckling Tillväxt/år 12/14e 1 mån 189,6 % Omsättning -20,6 % 3 mån 148,2 % Rörelseresultat, just 27,40 % 12 mån - V/A, just 0,0 % ,0 % Aktiestruktur Årets Början % - EK Röster 356,5 Kapital % Första Entreprenörsfonden ,1 % 26,1 % Almi Invest Stockholm 00,0 % 16,8 % 16,8 % Aktieinvest 10,6 % 10,6 % Anders Åberg 5,3 % 5,3 % Kudu AB 4,9 % 4,9 % Jessica Martinsson 3,9 % 3,9 % Martin Andersson 3,9 % 3,9 % Kenth Hallberg 3,9 % 3,9 % Roosgruppen AB 3,7 % 3,7 % WTS Invest AB 2,9 % 2,9 % Aktien Reuterskod Lista First North Kurs, SEK 69,5 Antal aktier, milj 6,5 Börsvärde, MSEK 454,8 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Nästkommande rapportdatum Motiverat värde per aktie, SEK 49,0 Börskurs, SEK 69,5 Anders Åberg Claes Wenthzel Rune Nordlander Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2015E 2016E Soliditet 26% 45% 92% 95% 98% Skuldsättningsgrad 46% 74% 0% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,4 0,3 0,0 0,8 0,8 Tillväxt E 2015E 2016E Försäljningstillväxt 0% 49% -58% 2 900% 110% VPA-tillväxt (just) 0% 0% -42% -277% 167% Analytiker Ulrik Trattner Klas Palin Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2015E 2016E 3500% 3000% 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% -500% E 2015E 2016E 200% 0% -200% -400% -600% -800% -1000% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) E 2015E 2016E % 100% 80% 60% 40% 20% 0% E 2015E 2016E 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Intressekonflikter Ulrik Trattner äger aktier i bolaget: Nej Klas Palin äger aktier i bolaget: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Sprint Bioscience grundades 2009 av fyra forskare med bakgrund från AstraZeneca och SOBI. Affärsidén var att skapa förutsättningar för mer effektiv läkemedelsutveckling. Bland bolagets tidigare tjänster märktes Contract Research, forskningstjänster åt externa uppdragsgivare. Detta ben har kapats och bolaget driver nu tidig läkemedelsutveckling kring egna måltavlor-proteiner, alltså en mer riskexponerad verksamhet. Ambitionen är att snabbt ta ett projekt från första träff i screening-system till stadiet före utnämnande av läkemedelskandidat, då avsikten är att hitta en partner. 12

13 DISCLAIMER Sprint Bioscience Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 16 mars 2016 Sammanfattning (Pled.st) Partnerprocess i fokus Sedan årsskiftet har arbetet att hitta en partner till huvudprojekt PledOx intensifierat. Insynen i

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 september 2015 Sammanfattning (Exina.st) Radiotystnad råder Verksamheten fortsätter utvecklas svagt och andra kvartalet visade på klart lägre omsättningen än

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 oktober 2015 Sammanfattning (Pled.st) Knackar på dörren till FDA Blickarna riktas nu helt mot det förestående end of phase II-mötet (PLIANT-studien) bolaget

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 augusti 2014 Sammanfattning (Binv.st) Plattformen ökar i betydelse Det var positivt att lyckas visa vinst i verksamheten för andra kvartalet och det tar bolaget

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

Sprint Bioscience (SPRINT.SS)

Sprint Bioscience (SPRINT.SS) BOLAGSANALYS 16 mars 2016 Sammanfattning Sprint Bioscience (SPRINT.SS) Reducerad risk, samma uppsida Sprint genomför en riktad emission på 19,2 MSEK vilket tar bort en del av den finansiella risken som

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 februari 2015 Sammanfattning (Pled.st) Spännande tider Som sig bör innehöll rapporten för fjärde kvartalet inga stora oväntade nyheter. Projektkostnaderna ökar

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST)

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 september 2014 Sammanfattning (EUCI.ST) Dags för avtal? De pågående partnerdiskussionerna kring Immunose FLU är det allt kretsar kring i nuläget, både från internt

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 december 214 Sammanfattning (MYCR.ST) En tidig julklapp Detta är en kort uppdatering med anledning av s pressmeddelande om ändrad helårsprognos på grund av tidigare

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 april 2016 Sammanfattning (Spago.st) Positiv utveckling i projekten Viktigaste beskedet i år är att bolaget nu tagit sig förbi tidigare utmaningar om att få

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 11 december 215 Sammanfattning Allenex Svagt Q3 men ljusning i sikte Försäljningen backade med,6 procent i Q3 trots medvinden från valutor. Både Europa och Nordamerika

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 214 215 216E 217E 218E BOLAGSANALYS 28 april 216 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Ambitiöst kliniskt program De kliniska studierna fortskrider enligt plan. En är färdigrekryterad och en annan kommer

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 maj 214 Sammanfattning Karo Bio (KARO.ST) Det tuffar på Marknadens reaktion på Karo Bios Q1-rapport var att handla ned aktien med 5 procent. Vad vi kan se var det dock inget annat än uppskruvade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 september 2015 Sammanfattning (Pled.st) I väntans tider Det viktigaste beskedet i den senaste delårsrapporten var att ett end of phase II-möte med FDA (PLIANT-studien)

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 mars 2015 Sammanfattning (Binv.st) Fortsatt väntan på licensavtal Efter en svag avslutning av 2014 är bolaget beroende av att det levereras kommersiella avtal

Läs mer

Bioinvent (Binv.st) Avtal behövs för omvärdering

Bioinvent (Binv.st) Avtal behövs för omvärdering BOLAGSANALYS 2 juni 2014 Sammanfattning Bioinvent (Binv.st) Avtal behövs för omvärdering De nyligen slutförda emissionerna innebär att finanserna är bra och tillräckliga för att exekvera på aktuell affärsstrategi,

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 februari 2015 Sammanfattning (Exina.st) Siktet inställt mot Europa Under 2014 lyckades Exini för första gången visa positivt resultat i rörelsen, EBIT på 0,4

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 26 februari 2016 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Turn-around i sikte Utfallet i Q4-rapporten var som väntat svagt. Försäljningen minskade 3% till 31,5 MSEK

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie.

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 ju Sammanfattning Availo (Availo.st) IP-Only lägger bud Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 30 augusti 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Bra drag på flera fronter Inledningen på bokslutsåret 2016/17 var upplyftande med dryga 7% organisk tillväxt och en skaplig

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Vps34 och MTH1 är fortsatt de stora värdedrivarna och står för en stor del av vårt motiverade värde på 32 kronor per aktie.

Vps34 och MTH1 är fortsatt de stora värdedrivarna och står för en stor del av vårt motiverade värde på 32 kronor per aktie. 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Sprint Bioscience (SPRINT.ST) Ökar takten Utvecklingen av bolagets två huvudprojekt Vps34 och MTH1 går enligt plan. Sprint fyller upp

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Immunicum (Immu.st) På väg mot nästa fas

Immunicum (Immu.st) På väg mot nästa fas 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 oktober 2014 Sammanfattning Immunicum (Immu.st) På väg mot nästa fas Överlevnadsresultaten från den genomförda fas I/IIstudie med Intuvax inom indikationen mrcc

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 april 214 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Ljummen start på året Formpipes rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 maj 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Med dollarn i ryggen Utfallet i Q1-rapporten påminner i flera avseenden om Q4-14. En starkare dollar lyfter intäkterna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 19 november 2014 Sammanfattning Exini Diagnostics (Exina.st) Bra utveckling i Q3 Nettoomsättningen i det tredje kvartalet steg till 5,2 miljoner kronor från 1,7

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum BOLAGSANALYS 24 februari 2014 Sammanfattning Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum Senaste kvartalsrapport bjöd inte på några större siffermässiga överraskningar. Verksamheten fort

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat. BOLAGSANALYS 1 mars 214 ju Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Möjligheter till en flygande start Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 november 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Små steg åt rätt håll s Q2-rapport visar fortsatt hälsosam tillväxt (5% organiskt) och en hyfsad resultatförbättring.

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Vem tar över taktpinnen? Q2-rapporten visar tyvärr inget trendbrott utan följer det senaste årets utveckling

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 augusti 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Återställare för lönsamheten Q2-rapporten var resultatmässigt ett klart styrkebesked. EBITDA nådde en ny toppnotering:

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 25 oktober 2016 Sammanfattning (VITR.ST) Fruktsamma förvärv s starka underliggande tillväxt har kompletterats med förvärv. De lyfter försäljning och resultat, men

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 24 mars 2016 Sammanfattning SyntheticMR Stark försäljning lyfte till vinst Vi räknade med en rejäl försäljningsökning i Q4, men utfallet blev betydligt bättre än

Läs mer

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 december 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Tar rätt grepp Prevas rapport för det tredje kvartalet visade inga större avvikelser från våra estimat. Konsultmarginalen

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 214 215 216E 217E 218E BOLAGSANALYS 29 juli 216 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Ett steg närmare marknaden Hansa Medicals kliniska utveckling av IdeS för användning på sensitiserade patienter inför

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning Senzime (SEZI.ST) I linje med förväntan Senzimes bokslutskommuniké visade ett svagt år med utebliven försäljning av instrument. Omsättningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 27 december 2016 Sammanfattning (Binv.st) Betydelsefullt avtal på plats Bolagets avtal med Pfizer omfattar forskning inom det heta immunonkologiområdet. Det handlar

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 augusti 2015 Sammanfattning XVivo Perfusion (XVIVO.ST) Lever på hoppet Beskedet om att tre levertransplantationer genomförts med hjälp av Steen Solution lyfte

Läs mer

Den finansiella rapporteringen innehöll inget nytt utan verksamheten går på sparlåga och allting satsas på att få till ett partneravtal.

Den finansiella rapporteringen innehöll inget nytt utan verksamheten går på sparlåga och allting satsas på att få till ett partneravtal. 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 november 2014 Sammanfattning Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Partneravtal årets julklapp? Likaså sist är det stundande partneravtalet det stora frågetecknet i rapporten.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 26 januari 215 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Dags att flytta fokus Under 213 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Trots god tillväxt och imponerande

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar.

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar. 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 21 december 2016 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Rekrytering är fokus Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus BOLAGSANALYS 19 maj 2014 Sammanfattning Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus Kostnaderna i tredje kvartalet för det brutna räken skapsåret 2013/14 ökade något mer än vi förväntat oss, men är av ringa

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 17 februari 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Ett par ljusglimtar Avslutningen på fjolåret blev helt ok och utfallet i Q4- rapporten prickade denna gång våra förväntningar.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 november 2015 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Listbyte 2016 Q3-rapporten var starkare än vi räknat med både avseende intäkter och resultat. Intäkterna ökade

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 23 maj 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Vinst på sista raden hade en bra inledning på året och redovisar svarta siffror även på sista raden. Omsättningen minskade

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 mars 2015 Sammanfattning (KARO.ST) Första steget taget Bolaget genomförde under slutet av 2014 besparingar som i årstakt väntas ge besparingar på 25 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) På väg åt rätt håll Prevas rapport för det första kvartalet var ett klart steg i rätt riktning. Vi hade förväntat oss att bolaget skulle vända till

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning (MOB.ST) Betydande värden i MOB-015 Resultaten från fas 2-studien med MOB-015 var rakt igenom bra och läkemedlet har potential att bli den mest effektiva topikala

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) Ljus i tunneln

Pledpharma (Pled.st) Ljus i tunneln BOLAGSANALYS 9 september 2013 Sammanfattning Pledpharma (Pled.st) Ljus i tunneln Andra kvartalet bjöd på sjunkande rörelsekostnader, till följd av den försening som inträffat i PLIANT studien. Finanserna

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

E 2016E 2017E

E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 29 april 216 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Stark avslutning på svagt år Det brutna räkenskapsåret 215/16 tar slut imorgon. Efter en mycket svag första halva av

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Elos Medtech (ELOSSb.S) Bra start för stort förvärv Tillväxten i Q2 blev hela 37 procent och det drevs till stor del av förvärvet av Onyx Medical som överträffade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer