E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E 2016E 2017E E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 augusti 2015 Sammanfattning XVivo Perfusion (XVIVO.ST) Lever på hoppet Beskedet om att tre levertransplantationer genomförts med hjälp av Steen Solution lyfte aktien rejält. Vi tycker att reaktionen var i kraftigaste laget, men ser positivt på att breddningen av verksamheten kommit så pass långt. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: 60 OMXS 30 First North MSEK Life Science Magnus Nilsson Fredrik Mattsson XVivo Perfusion Vi anser att det är för tidigt att inkludera leverindikationen i våra estimat, men ser det som en möjlig framtida uppsida. Xvivo rapporterar på torsdag klockan och vi förväntar oss inte någon större dramatik, men ser fram emot mer information kring planerna för exempelvis levertransplantationer aug 09-nov 07-feb 08-maj 06-aug Vi har justerat estimaten, men det innebär endast en marginell sänkning av vinstprognoserna för de närmaste åren. Vi behåller vårt motiverade värde 45 kronor per aktie oförändrat. Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 5,5 poäng 9,5 poäng 6,0 poäng 4,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 368% 23% 44% 38% 32% EBITDA EBITDA-marginal 19% 13% 23% 30% 32% EBIT EBIT-marginal 16% 8% 13% 22% 26% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 12% 4% 9% 17% 20% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,70 1,00 VPA 0,41 0,17 0,53 1,33 2,05 P/E 81,4 197,4 92,0 36,9 23,9 EV/S 9,5 8,1 8,2 5,8 4,3 EV/EBITDA 50,8 60,4 35,8 19,5 13,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 49,0 Antal aktier (milj) 21,5 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) -60 Free float (%) 74 % Dagl oms. ( 000) 20 Analytiker: Björn Olander Klas Palin Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Nya indikationer spännande krydda Ett år sedan FDAgodkännandet av Steen Solution och XPS... Stark utveckling för varm perfusion väntas fortsätta Den 12 augusti förra året fick Xvivo sitt efterlängtade HDE-godkännande av FDA för användning av perfusionslösningen Steen Solution tillsammans med utrustningen XPS vid lungtransplantationer. Sedan dess har försäljningen av Steen Solution visat en god tillväxt och vi förväntar oss att tillväxten för den kategorin översteg 100 procent i Q2. Så hög tillväxttakt är inte uthållig, men med tanke på att försäljningen tog fart på allvar först i Q4 förra året förväntar vi oss att försäljningen även i Q3 blir nästan dubbelt så hög som i motsvarande kvartal förra året....och intresset fortsätter att öka. Perfadex tuffar på Levertransplantationer lovande på sikt, men utgör för närvarande bara en spännande uppsida i våra prognoser Utrustningen XPS säljs till självkostnadspris, vilket innebär att den direkta resultatpåverkan för Xvivo är i stort sett obefintlig. Det är däremot en viktig framgångsfaktor eftersom en större installerad bas bäddar för ökad användning av förbrukningsvaror inklusive Steen Solution. Vi förväntar oss mindre intäkter från den typen av försäljning i Q2, men så sent som i förra veckan meddelade bolaget att en klinik i Kalifornien och en i Virginia beställt XPS. Därmed kommer minst två utrustningar säljas i Q3 och det gör att antalet utrustningar i USA kommer uppgå till 18 stycken. Det gäller att användningen kommer igång ordentligt och de som väljer att investera i utrustningen nu bör vara benägna att ta till sig metoden relativt snabbt. Kall perfusion är störst, stabilast och växer i lugn takt Det brukar inte vara någon större dramatik kring försäljningen inom kall perfusion som främst består av Perfadex. Xvivos globala marknadsandel ligger på över 90 procent och antalet lungtransplantationer tenderar att öka utan alltför stora avvikelser. Variationer i Xvivos försäljning brukar snarare handla om lagereffekter och olika beställningsmönster hos sjukhusens inköpsavdelningar. Nya indikationer en lovande uppsida i våra prognoser Efter FDA-godkännandet har Xvivo kunnat ägna sig mer åt att bredda verksamheten till nya indikationer, men än så länge betraktar vi dessa som intressanta uppsidor som inte är inkluderade i våra prognoser. Ett område som nämnts är att använda Steen Solution i samband med levertransplantationer och så sent som förra veckan meddelade bolaget att tre transplantationer genomförts i Toronto under sommaren. Vägen till en kommersialisering är i dagsläget inte klart utstakad, eller åtminstone inte kommunicerad externt, men potentialen är stor. Det bör vara enklare att få ett godkännande med tanke på att lösningen redan används i samband med lungtransplantationer, även om HDE-förfarandet inte bör kunna tillämpas. Alltför tidigt att inkludera den innovativa lungcancerbehandlingen i våra prognoser En annan indikation med åtminstone långt framskridna planer är lokal cancerbehandling av lunga, så kallad IVLP (In Vivo Lung Perfusion). Det skulle inte förvåna om vi får höra mer om det inom kort, men det ligger nog längre fram innan det kommer utgöra en betydande kommersiell potential. 3

4 Finansiella prognoser Vi förväntar oss en mycket stark vinstutveckling under de närmaste åren Estimat per år Vi förväntar oss att varm perfusion växer med 77 procent under 2015E trots det starka jämförelsekvartalet Q efter godkännandet. Vi förväntar oss att kall perfusion (främst Perfadex) växer med 15 procent i år med god hjälp av positiva valutaeffekter. Därmed blir försäljningstillväxten hela 44 procent enligt vår prognos, men det inkluderar även kapitalvaror som har en begränsad resultatpåverkan. Sammantaget räknar vi med att EBITDA ökar till 27,8 miljoner kronor under 2015E och nästan fördubblas 2016E. Prognoser, Xvivo Perfusion AB (SEKm) Försäljning E 2016E 2017E Varm perfusion (beräknad) 5,8 11,1 22,6 39,8 74,4 121,9 Kall perfusion (beräknad) 51,1 57,9 60,7 69,8 75,4 81,1 Engångsartiklar 56,9 68,9 83,2 109,7 149,8 203,0 Kapitalvaror 0,0 0,0 1,5 12,2 18,6 19,2 Total försäljning 56,9 68,9 84,7 121,9 168,4 222,2 KSV, Engångsartiklar -11,9-14,8-19,2-26,1-37,4-52,8 KSV, Kapitalvaror 0,0 0,0-1,5-11,8-18,6-19,2 Kostnad för sålda varor -11,9-14,8-20,7-38,0-56,0-72,0 Bruttovinst, Engångsartiklar 45,0 54,1 64,0 83,5 112,4 150,2 Bruttovinst, Kapitalvaror 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 Bruttovinst 45,0 54,1 64,0 83,9 112,4 150,2 Försäljningskostnader -10,6-17,1-22,7-26,5-29,5-37,0 Administrationskostnader -18,6-12,0-11,1-12,8-14,9-18,6 FoU-kostnader -8,3-15,2-23,9-27,8-30,1-35,8 Övrigt 0,0 0,9 0,3-0,5 0,0 0,0 EBIT 7,6 10,8 6,7 16,4 37,9 58,8 Finansnetto -0,9-0,1 0,0 0,5 0,7 0,8 Resultat före skatt 6,7 10,7 6,7 16,9 38,6 59,6 Skatter -2,6-2,7-3,0-5,4-10,0-15,5 Årets resultat 4,1 8,1 3,7 11,5 28,6 44,1 Minoritet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettovinst 4,1 8,1 3,7 11,5 28,6 44,1 Vinst per aktie 0,21 0,41 0,17 0,53 1,32 2,03 EBITDA 8,6 13,0 11,4 27,8 49,8 71,3 Av- och nedskr. immat. 0,0-2,0-4,5-11,0-11,5-12,0 Av- och nedskr. mat. -0,9-0,2-0,3-0,4-0,4-0,5 EBIT 7,6 10,8 6,7 16,4 37,9 58,8 Tillväxt Varm perfusion 22% 89% 104% 77% 87% 64% Kall perfusion 17% 13% 5% 15% 8% 8% Kapitalvaror n.m. n.m. n.m. >200% 52% 3% Totalt 18% 21% 23% 44% 38% 32% Bruttomarginal Engångsartiklar 79% 79% 77% 76% 75% 74% Kapitalvaror n.m. n.m. 0% 3% 0% 0% Totalt 79% 79% 76% 69% 67% 68% EBIT-marginal 13,4% 15,6% 7,9% 13,4% 22,5% 26,5% EBITDA-marginal 15,0% 18,8% 13,5% 22,8% 29,6% 32,1% Källa: Redeye Research 4

5 Fördubblad försäljning inom varm perfusion och kraftigt förbättrad EBITDA jämfört med förra året Estimat per kvartal Vi räknar med att försäljningen inom varm perfusion mer än fördubblas i Q2 jämfört med förra året och att kall perfusion växer med 20 procent med hjälp av valutor. Legala engångseffekter tyngde FoU-kostnaderna i Q4 och Q1, men vi har inte räknat med några sådana under Q2. Sammantaget räknar vi med kraftigt förbättrad EBITDA till 7,0 (1,8) miljoner kronor i Q2. Under de närmaste kvartalen förväntar vi oss att den positiva försäljningsutvecklingen lyfter såväl marginaler som vinstnivåer. Prognoser, Xvivo Perfusion AB (SEKm) Försäljning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E Varm perfusion (beräknad) 4,4 4,2 5,2 8,7 7,5 9,2 10,6 12,5 Kall perfusion (beräknad) 13,9 14,2 15,7 16,9 17,6 17,0 17,3 17,9 Engångsartiklar 18,3 18,5 21,0 25,5 25,1 26,2 27,9 30,4 Kapitalvaror 0,0 0,0 1,5 0,0 6,7 0,9 1,5 3,1 Total försäljning 18,3 18,5 22,4 25,5 31,8 27,1 29,4 33,5 KSV, Engångsartiklar -4,4-3,9-5,0-5,9-6,0-6,2-6,6-7,3 KSV, Kapitalvaror 0,0 0,0-1,5 0,0-6,3-0,9-1,5-3,1 Kostnad för sålda varor -4,4-3,9-6,5-5,9-12,3-7,1-8,2-10,4 Bruttovinst, Engångsartiklar 13,9 14,6 15,9 19,6 19,1 20,1 21,2 23,1 Bruttovinst, Kapitalvaror 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 Bruttovinst 13,9 14,6 16,0 19,6 19,5 20,1 21,2 23,1 Försäljningskostnader -5,0-6,3-5,6-5,8-7,4-6,2-6,0-6,9 Administrationskostnader -2,6-3,0-2,5-3,0-3,2-3,3-2,9-3,4 FoU-kostnader -3,6-4,0-5,7-10,7-8,5-6,4-6,3-6,6 Övrigt 0,0 0,1 0,1 0,2-0,5 0,0 0,0 0,0 EBIT 2,7 1,4 2,3 0,3 0,0 4,2 6,0 6,2 Finansnetto -0,1-0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Resultat före skatt 2,6 1,3 2,3 0,5 0,0 4,3 6,2 6,3 Skatter -0,8-0,6-0,8-0,8-1,1-1,1-1,6-1,7 Årets resultat 1,8 0,8 1,5-0,3-1,0 3,2 4,6 4,7 Minoritet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettovinst 1,8 0,8 1,5-0,3-1,0 3,2 4,6 4,7 Vinst per aktie 0,09 0,04 0,07-0,01-0,05 0,15 0,21 0,22 EBITDA 3,1 1,8 3,4 3,1 2,8 7,0 8,9 9,1 Av- och nedskr. immat. -0,3-0,3-1,1-2,7-2,7-2,8-2,8-2,8 Av- och nedskr. mat. -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 EBIT 2,7 1,4 2,3 0,3 0,0 4,2 6,0 6,2 Tillväxt Varm perfusion 68% 107% 140% 106% 72% 117% 102% 44% Kall perfusion 1% 4% 8% 7% 27% 20% 10% 6% Kapitalvaror n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 4% n.m. Totalt 12% 17% 34% 28% 74% 47% 31% 31% Bruttomarginal Engångsartiklar 76% 79% 76% 77% 76% 76% 76% 76% Kapitalvaror n.m. n.m. 0% n.m. 6% 0% 0% 0% Totalt 76% 79% 71% 77% 61% 74% 72% 69% EBIT-marginal 15,0% 7,5% 10,1% 1,2% 0,0% 15,4% 20,5% 18,5% EBITDA-marginal 17,0% 9,5% 15,4% 12,2% 8,9% 25,9% 30,2% 27,0% Källa: Redeye Research 5

6 Vi räknar med att lanseringen tar något längre tid än vi tidigare modellerat Prognosförändringar Som vi såg i Q1 finns det en viss tröghet i att få ut XPS till klinikerna och att sedan få dem att börja använda dem. Det är en dynamik som vi tidigare flaggat för är svårbedömd i samband med lanseringar. Vi justerar ner våra prognoser för hur snabbt försäljningen av produkter för varm perfusion ska komma igång, men det är endast en förskjutning som trots det innebär en tillväxt på imponerande procent under E för varm perfusion. Samtidigt höjer vi estimaten för kall perfusion och kapitalvaror, vilket innebär att sänkningen av försäljningen begränsas till 3-4 procent under perioden. Det ger också en något lägre marginal, men den negativa inverkan på EBITDA är måttliga 3-5 miljoner kronor under E. 3-4% lägre försäljning och cirka 5 miljoner lägre EBITDA Estimatförändringar Nya estimat (SEKm) 2015E 2016E 2017E Varm perfusion 39,8 74,4 121,9 Kall perfusion 69,8 75,4 81,1 Kapitalvaror 12,2 18,6 19,2 Total försäljning 121,9 168,4 222,2 Försäljningstillväxt 43,9% 38,2% 31,9% Bruttomarginal 68,8% 66,7% 67,6% EBIT 16,4 37,9 58,8 EBIT-marginal 13,4% 22,5% 26,5% EBITDA 27,8 49,8 71,3 EBITDA-marginal 22,8% 29,6% 32,1% Vinst f skatt 16,9 38,6 59,6 Vinst per aktie 0,53 1,32 2,03 Gamla estimat Varm perfusion 48,2 88,4 137,3 Kall perfusion 65,3 70,4 75,7 Kapitalvaror 13,5 14,7 15,3 Total försäljning 126,9 173,5 228,3 Försäljningstillväxt 49,8% 36,8% 31,6% Bruttomarginal 67,7% 68,1% 68,6% EBIT 19,3 43,0 64,1 EBIT-marginal 15,2% 24,8% 28,1% EBITDA 30,6 54,8 76,5 EBITDA-marginal 24,1% 31,6% 33,5% Vinst f skatt 19,9 43,7 64,9 Vinst per aktie 0,68 1,49 2,21 Förändring (%) Varm perfusion -17,3% -15,9% -11,2% Kall perfusion 7,0% 7,1% 7,2% Kapitalvaror -9,1% 26,7% 25,7% Total försäljning -3,9% -2,9% -2,7% EBIT -15,0% -11,9% -8,3% EBITDA -9,1% -9,1% -6,8% Vinst f skatt -15,0% -11,7% -8,2% Vinst per aktie -22,2% -11,7% -8,2% Förändring (procentenheter) Försäljningstillväxt -5,9% 1,4% 0,4% Bruttomarginal 1,1% -1,4% -1,0% EBIT-marginal -1,7% -2,3% -1,6% EBITDA-marginal -1,3% -2,0% -1,4% Källa: Redeye Research 6

7 Värdering och aktie Höga multiplar idag motiveras av betydande vinsttillväxt från dagens relativt låga nivå Vi behåller vårt motiverade värde 45 kronor per aktie efter marginella justeringar av estimaten som snarare innebär en förskjutning av försäljningen än en sänkning av potentialen på längre sikt. Det motiverade värdet ligger nära vår DCF-modell och inom intervallen som indikeras av vår multipelmodell. Vi anser att dagens höga multiplar motiveras av den snabba vinsttillväxten som drivs av försäljning och operativ hävstång. Aktien reagerade kraftigt positivt på framstegen som gjorts inom leverindikationen. Vi anser att den reaktionen var i det kraftigaste laget, men ser en framtida potential att expandera till områden som vi än så länge valt att inte inkludera i våra prognoser. Det skulle också kunna sänka risknivån på grund diversifiering, även om det på kort sikt skulle innebära en större osäkerhet av såväl kliniska som regulatoriska skäl. Motiverat värde 45 kronor per aktie är i linje med DCF DCF Vår diskonterade kassaflödesmodell (DCF) ger ett värde på 45 kronor per aktie. Vi använder ett avkastningskrav på 10,3 procent för att diskontera kassaflödena under den explicita prognosperioden fram till 2024E och terminalvärdet under de följande åren. DCF sammanfattning SEKm Per aktie DCF ,1 DCF ,0 Skulder 0 0,0 Kassa 48 2,2 Övrigt 0 0,0 Summa ,3 Källa: Redeye Research Multipelvärdering Vi har ansatt intervall av multiplar för några av de vanligaste värderingsmåtten och applicerat dessa på våra estimat för 2020E, i förekommande fall tillsammans med nettokassan vid den tidpunkten. Det ger ett implicit aktievärde 2020 som tillsammans med utdelningar diskonteras till nutid och därmed ger intervall som speglar dagens värde. Multipelvärdering indikerar aktievärden i samma storleksordning som DCF-värderingen Multipelvärdering Multipel Estimat 2020E Multiplar Aktievärde idag EV/S S 370 3,5x - 4,5x EV/EBITDA EBITDA ,0x - 12,0x EV/EBIT EBIT ,0x - 13,0x P/E EPS 3,67 17,0x - 20,0x Källa: Redeye Research 7

8 Scenarioanalys I resten av analysen argumenterar vi för ett scenario som vi anser vara väl avvägt med utgångspunkt för antaganden som enligt vår mening förefaller rimliga. Det finns dock många faktorer som på olika sätt kommer påverka utfallet och det är därför relevant att försöka kvantifiera hur aktien kan påverkas av olika scenarier som kan tänkas inträffa. Base case: 45 kronor I vårt Base case-scenario räknar vi med en genomsnittlig årstillväxt på 35 procent fram till 2018E då EBITDA-marginalen förbättrats till 34 procent. Det ger ett motiverat värde på cirka 45 kronor per aktie. Bear case: 26 kronor I vårt Bear case-scenario modellerar vi att tillväxten bromsar in betydligt och uppgår till 25 procent fram till 2018E. Det innebär att lanseringen av Steen Solution går betydligt trögare än vi räknar med i vårt Base casescenario. Vi har redan sänkt våra antaganden till nivåer som vi anser vara rimliga, men utesluter inte att lanseringen kan gå långsammare eller snabbare än vi räknar med i vårt grundscenario. I det här scenariot räknar vi med att bolaget visserligen håller nere kostnaderna, men att EBITDAmarginalen i ett sådant fall hamnar på 30 procent. Under de förutsättningarna indikerar vår modell att aktien bör handlas till cirka 26 kronor. Bull case: 66 kronor I vårt Bull case-scenario växer bolaget med 45 procent till 2018E, vilket är högre än antagandena i vårt Base case, men det är fullt möjligt om bolaget lyckas lite bättre med introduktionen av XPS och Steen Solution än vi räknar med i vårt Base case-scenario som vi betraktar som konservativt. Den högre försäljningen driver upp marginalerna som i det här fallet antas hamna på 35 procent. Under de förutsättningarna indikerar vår modell att aktien bör handlas till cirka 66 kronor. Scenarioanalys Bear Base Bull Årlig tillväxt till ,0% 34,6% 45,0% EBITDA-marginal 30,0% 32,0% 35,0% Värde per aktie Uppsida från 49 kronor -47% -8% 35% Källa: Redeye Research Ännu bättre utfall möjligt, men för spekulativt för att aktiemarknaden att prisa in i dagsläget I det här sammanhanget kan det vara värt att påpeka att uppsidan för aktien kan vara avsevärt högre om man skulle måla upp ett scenario där antalet transplantationer mångdubblas på det sätt som bolaget schematiskt resonerat kring. Det ligger dock längre fram än 2018 och vi anser att det är alltför spekulativt för att aktiemarknaden ska börja prisa in ett sådant scenario under den närmaste tiden. 8

9 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga. Ledning 5,5p Ledningen har lång erfarenhet och kan branschen väl. Historiken som börsnoterat bolag är relativt kort, men VD hade motsvarande position i Vitrolife som bedrev verksamheten före avknoppningen av Xvivo. Styrelsen har relevant erfarenhet av kommersialisering av medicintekniska produkter internationellt. Ägarskap 9,5p Såväl ledning som styrelse äger aktier i relativt stor omfattning. Att Bure finns med som stora ägare med aktiv styrelserepresentation är också något vi betraktar som positivt. Tillväxtutsikter 6,0p Bolaget har potential att växa snabbare än 20% per år under överskådlig tid om bolagets metod blir mer etablerad vid lungtransplantationer. Lönsamhet 4,0p Bolaget är lönsamt och resultattrenden går åt rätt håll. På grund av avknoppningen från Vitrolife saknas längre historik för lönsamhetsmått som avkastning på eget kapital och totalt kapital. Det finns potential att förbättra lönsamhetsmåttet markant närmaste åren om verksamheten utvecklar sig enligt plan samtidigt som det kommer finnas längre historik att luta sig mot. Finansiell styrka 8,0p Bolaget har en välfylld kassa efter en riktad emission som genomfördes under juni 2014 och tillförde bolaget cirka 70 miljoner kronor. Verksamheten är inte särskilt konjunkturkänslig och efter det så kallade HDE-godkännandet har den binära risken minskat påtagligt. Liksom för många andra småbolag dras betyget ned något av att bolaget till sin natur är mindre stabilt och beroende av en smal produktportfölj och kundgrupp. 9

10 Resultaträkning E 2016E 2017E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2016E 2017E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2016E 2017E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 10,3 % NPV FCF ( ) 60 NPV FCF ( ) 309 NPV FCF (2025-) 558 Rörelsefrämmade tillgångar 48 Räntebärande skulder 0 Motiverat värde MSEK 975 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 9,8 % Motiverat värde per aktie, SEK 45,3 EBIT-marginal 28,7 % Börskurs, SEK 49,0 Lönsamhet E 2016E 2017E ROE 9% 3% 6% 14% 19% ROCE 11% 5% 9% 18% 24% ROIC 9% 5% 9% 22% 33% EBITDA-marginal 19% 13% 23% 30% 32% EBIT-marginal 16% 8% 13% 22% 26% Netto-marginal 12% 4% 9% 17% 20% Data per aktie E 2016E 2017E VPA 0,41 0,17 0,53 1,33 2,05 VPA just 0,41 0,17 0,53 1,33 2,05 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,70 1,00 Nettoskuld 0,13-2,24-2,79-3,90-4,92 Antal aktier 19,56 21,51 21,51 21,51 21,51 Värdering E 2016E 2017E Enterprise Value 657,9 689,7 994,1 970,1 948,2 P/E 81,4 197,4 92,0 36,9 23,9 P/S 9,5 8,7 8,6 6,3 4,7 EV/S 9,5 8,1 8,2 5,8 4,3 EV/EBITDA 50,8 60,4 35,8 19,5 13,3 EV/EBIT 61,1 103,1 60,6 25,6 16,1 P/BV 6,8 4,2 5,6 4,9 4,3 Aktiens utveckling Tillväxt/år 13/15e 1 mån 23,1 % Omsättning 33,0 % 3 mån 21,0 % Rörelseresultat, just 23,35 % 12 mån 25,6 % V/A, just 13,7 % Årets Början 42,9 % EK 39,3 % Aktiestruktur % Röster Kapital Bure Equity AB 26,3 % 26,3 % SHB Livförsäkring AB 6,8 % 6,8 % Eccenovo AB 2,6 % 2,6 % Avanza Pension Försäkring AB 2,5 % 2,5 % Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,0 % 2,0 % Swedbank Robur fonder 1,4 % 1,4 % Bergwall Leif 1,3 % 1,3 % SEB Life International Assurance Ltd 1,3 % 1,3 % Tigerschiöld Dag dödsbo 1,1 % 1,1 % Nilsson Magnus 1,0 % 1,0 % Aktien Reuterskod XVIVO.ST Lista First North Kurs, SEK 49,0 Antal aktier, milj 21,5 Börsvärde, MSEK 1054,1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Magnus Nilsson Christoffer Rosenblad Fredrik Mattsson Nästkommande rapportdatum Q2 report August 13, 2015 Q3 report October 23, 2015 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2016E 2017E Soliditet 76% 87% 84% 82% 79% Skuldsättningsgrad 7% 0% 5% 5% 8% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 Tillväxt E 2016E 2017E Försäljningstillväxt 368% 23% 44% 38% 32% VPA-tillväxt (just) % -58% 206% 149% 54% Analytiker Björn Olander Klas Palin Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 10

11 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2016E 2017E 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% E 2016E 2017E 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 2,5 2,5 90% 12% 2 1,5 1 0,5 0-0, E 2016E 2017E 2 1,5 1 0,5 0-0,5 85% 80% 75% 70% 65% E 2016E 2017E 10% 8% 6% 4% 2% 0% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Intressekonflikter Björn Olander äger aktier i Xvivo Perfusion: Nej Klas Palin äger aktier i Xvivo Perfusion: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Xvivo Perfusion AB var ett helägt dotterbolag till Vitrolife AB som delades ut till aktieägarna och handlas sedan 8 oktober 2012 på First North. Xvivo är fokuserat på transplantationsområdet och i första hand framtagandet av näringslösningar och metoder för förvaring och utvärdering av större organ, t.ex. lunga, lever, njure och hjärta. Bolagets initiala fokus ligger på lungor där bolagets produkt Perfadex har c:a 90% av världsmarknaden för kallperfusion av lungor. Xvivo har också tagit fram en metod tillsammans med Prof Stig Steen i Lund för att på ett objektivt sätt kunna utvärdera lungor innan de transplanteras. Metoden har potential att revolutionera tillgången på organ och eliminera de väntelistor som finns idag. Metoden är lanserad i Europa och Australien och erhöll godkännande i USA under

12 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 12

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 11 december 215 Sammanfattning Allenex Svagt Q3 men ljusning i sikte Försäljningen backade med,6 procent i Q3 trots medvinden från valutor. Både Europa och Nordamerika

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 25 oktober 2016 Sammanfattning (VITR.ST) Fruktsamma förvärv s starka underliggande tillväxt har kompletterats med förvärv. De lyfter försäljning och resultat, men

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 september 2015 Sammanfattning (Exina.st) Radiotystnad råder Verksamheten fortsätter utvecklas svagt och andra kvartalet visade på klart lägre omsättningen än

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 december 214 Sammanfattning (MYCR.ST) En tidig julklapp Detta är en kort uppdatering med anledning av s pressmeddelande om ändrad helårsprognos på grund av tidigare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 februari 2015 Sammanfattning (Exina.st) Siktet inställt mot Europa Under 2014 lyckades Exini för första gången visa positivt resultat i rörelsen, EBIT på 0,4

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 24 mars 2016 Sammanfattning SyntheticMR Stark försäljning lyfte till vinst Vi räknade med en rejäl försäljningsökning i Q4, men utfallet blev betydligt bättre än

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 214 215 216E 217E 218E BOLAGSANALYS 26 juli 216 Sammanfattning Xvivo Perfusion (XVIVO.ST) Breddad portfölj lyfter aktien Xvivos Q2-rapport var relativt odramatisk, men det verkligen intressanta just nu

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 31 januari 214 Sammanfattning Vitrolife (VITR.ST) Lösningar för livets problem Vitrolife rapporterar Q4 för 213 den 6 februari vilket kommer bli 44:e kvartalet i rad med tillväxt, men vi lyfter

Läs mer

E 2016E 2017E

E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 29 april 216 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Stark avslutning på svagt år Det brutna räkenskapsåret 215/16 tar slut imorgon. Efter en mycket svag första halva av

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 26 februari 2016 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Turn-around i sikte Utfallet i Q4-rapporten var som väntat svagt. Försäljningen minskade 3% till 31,5 MSEK

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 26 januari 215 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Dags att flytta fokus Under 213 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Trots god tillväxt och imponerande

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 214 215 216E 217E 218E BOLAGSANALYS 28 april 216 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Ambitiöst kliniskt program De kliniska studierna fortskrider enligt plan. En är färdigrekryterad och en annan kommer

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Elos Medtech (ELOSSb.S) Bra start för stort förvärv Tillväxten i Q2 blev hela 37 procent och det drevs till stor del av förvärvet av Onyx Medical som överträffade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 april 214 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Ljummen start på året Formpipes rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 30 augusti 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Bra drag på flera fronter Inledningen på bokslutsåret 2016/17 var upplyftande med dryga 7% organisk tillväxt och en skaplig

Läs mer

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie.

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 ju Sammanfattning Availo (Availo.st) IP-Only lägger bud Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 maj 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Med dollarn i ryggen Utfallet i Q1-rapporten påminner i flera avseenden om Q4-14. En starkare dollar lyfter intäkterna

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

E 2016E 2017E

E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 22 september 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) En spännande höst väntar Den nya versionen av Delta 4 Phantom godkändes i såväl Europa som USA under sommaren. En

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 oktober 2015 Sammanfattning (Pled.st) Knackar på dörren till FDA Blickarna riktas nu helt mot det förestående end of phase II-mötet (PLIANT-studien) bolaget

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 augusti 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Återställare för lönsamheten Q2-rapporten var resultatmässigt ett klart styrkebesked. EBITDA nådde en ny toppnotering:

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 4 september 2014 Sammanfattning Vitrolife (VITR.ST) Fortsatt marginalexpansion Trots 4 procent lägre försäljning än vi förväntat oss slog bolaget vårt EBIT-estimat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 november 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Små steg åt rätt håll s Q2-rapport visar fortsatt hälsosam tillväxt (5% organiskt) och en hyfsad resultatförbättring.

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST)

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 september 2014 Sammanfattning (EUCI.ST) Dags för avtal? De pågående partnerdiskussionerna kring Immunose FLU är det allt kretsar kring i nuläget, både från internt

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Vem tar över taktpinnen? Q2-rapporten visar tyvärr inget trendbrott utan följer det senaste årets utveckling

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 16 mars 2016 Sammanfattning (Pled.st) Partnerprocess i fokus Sedan årsskiftet har arbetet att hitta en partner till huvudprojekt PledOx intensifierat. Insynen i

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 19 november 2014 Sammanfattning Exini Diagnostics (Exina.st) Bra utveckling i Q3 Nettoomsättningen i det tredje kvartalet steg till 5,2 miljoner kronor från 1,7

Läs mer

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat. BOLAGSANALYS 1 mars 214 ju Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Möjligheter till en flygande start Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 februari 2015 Sammanfattning (Pled.st) Spännande tider Som sig bör innehöll rapporten för fjärde kvartalet inga stora oväntade nyheter. Projektkostnaderna ökar

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 30 oktober 2015 Sammanfattning Vitrolife (VITR.ST) Ett barn blir två i Kina Igår meddelade kommunistpartiet i Kina att ettbarnspolitiken överges och att det nu

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum BOLAGSANALYS 24 februari 2014 Sammanfattning Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum Senaste kvartalsrapport bjöd inte på några större siffermässiga överraskningar. Verksamheten fort

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 8 december 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Godkännande i fokus Scandidos rapporterar på fredag. Bolaget har meddelat att försäljningen i Q2 kommer ligga på ungefär

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 december 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Tar rätt grepp Prevas rapport för det tredje kvartalet visade inga större avvikelser från våra estimat. Konsultmarginalen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning Senzime (SEZI.ST) I linje med förväntan Senzimes bokslutskommuniké visade ett svagt år med utebliven försäljning av instrument. Omsättningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 17 februari 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Ett par ljusglimtar Avslutningen på fjolåret blev helt ok och utfallet i Q4- rapporten prickade denna gång våra förväntningar.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 23 maj 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Vinst på sista raden hade en bra inledning på året och redovisar svarta siffror även på sista raden. Omsättningen minskade

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar.

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar. 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 21 december 2016 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Rekrytering är fokus Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 23 juni 2016 Sammanfattning Vitrolife (VITR.ST) Förvärv med laserprecision Vitrolife förvärvar de två tyska bolagen Octax och MTG som bland annat säljer laserprodukter

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 november 2015 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Listbyte 2016 Q3-rapporten var starkare än vi räknat med både avseende intäkter och resultat. Intäkterna ökade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 augusti 2014 Sammanfattning (Binv.st) Plattformen ökar i betydelse Det var positivt att lyckas visa vinst i verksamheten för andra kvartalet och det tar bolaget

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 april 2016 Sammanfattning (Spago.st) Positiv utveckling i projekten Viktigaste beskedet i år är att bolaget nu tagit sig förbi tidigare utmaningar om att få

Läs mer