E 2015E 2016E E 2015E 2016E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E"

Transkript

1 E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis innan nyårsskiftet. Vi bedömer ordervärdet till 280 MSEK och reviderar upp våra EBIT-estimat för 2015 med 84 procent till 463 MSEK. Bland kunderna verkar kapacitetsutnyttjandet på grund av den allt längre rittiden för avancerade fotomasker ännu vara det största problemet. Investeringar i den mest avancerade teknologin bedöms därför som nödvändiga för att konkurrera. Aktien har reagerat med att fortsätta sin framfart och står för tillfället kring 27 SEK. Vi får ett nytt DCF-värde på 28 SEK, efter att även ha reviderat upp EBITestimaten på längre sikt då vi tidigare kan ha underskattat marginalerna på nya Prexision-80 något. Med orderboken proppfull av Prexision ser vi istället nästa kurskatalysator i ett SMT-förvärv. Redeye Rating (0 10 poäng) Lista: Mid cap Börsvärde: MSEK Bransch: Information Technology VD: Lena Olving Styrelseordf: Patrik Tigerschiöld OMXS jan 07-apr 06-jul 04-okt 02-jan Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 6,0 poäng 7,5 poäng 5,5 poäng 5,5 poäng 7,5 poäng Nyckeltal E 2015E 2016E Omsättning, MSEK Tillväxt 13% -26% 44% 14% -4% EBITDA EBITDA-marginal 2% 5% 18% 3 22% EBIT EBIT-marginal Neg 3% 18% 28% 21% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg 1% 17% 24% 16% Utdelning/Aktie 0,00 2,50 1,23 2,67 1,67 VPA -0,45 0,14 2,47 4,05 2,53 P/E 0,0 99,9 11,0 6,7 10,7 EV/S Neg 0,9 1,4 1,1 1,1 EV/EBITDA Neg 16,1 7,6 3,6 4,8 Fakta Aktiekurs (SEK) 27,1 Antal aktier (milj) 97,9 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld Q3 (MSEK) -473 Free float (%) 60 % Dagl oms. ( 000) 124 Analytiker: Viktor Westman Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Full fart framåt med tredje Prexision-ordern Analysuppdateringen i fråga beror på s senaste order på en Prexision-80 (P-80) vilken mottogs strax innan nyårsskiftet. Ordern är den tredje Prexision-ordern sedan i augusti 2014 och beräknas levereras under andra halvåret Utökad funktionalitet ger höjt prisintervall för Prexision-80 En glädjande nyhet är att i samband med pressmeddelandet där ordern offentliggjordes kommunicerade ett nytt, högre prisintervall än det tidigare. anger nu att priset för en P-80 ligger i spannet USD, beroende på funktionalitet. Vi bedömer att skillnaden mot den tidigare guidningen om USD kan förklaras dels med att det första levererade systemet generellt sett inte brukar vara det dyraste då det behöver byggas en hype runt produkten. Det är dock även fråga om utökad funktionalitet, exempelvis i form av den tillhörande mätfunktionen, som omnämns i pressmeddelandet. Denna kommer att levereras senare, under Mätfunktionen är en nyhet för P-80 som kan jämföras med och bygger vidare på det gamla MMS-systemet, med den skillnaden att MMS inte klarar av att mäta P-80:s avancerade fotomasker. Bolaget räknar alltjämt med en såld Prexision årligen Fler Prexision-beställningar framöver? Den stora frågan är förstås fortfarande om vi kan räkna med fler Prexisionbeställningar under de närmsta åren. Inledningsvis kan sägas att s egen bedömning om försäljning av i snitt ett Prexision-system årligen står kvar. Leveransmöjligheterna för 2015 ser ut att vara uttömda I pressmeddelandet anges att har fyllt upp leveransmöjligheterna av avancerade maskritare för bildskärmstillämpningar för Detta är en bieffekt av att tidigare slimmat organisationen för att nu kunna visa lönsamhet. har tidigare klarat av att leverera väsentligt fler maskritare per år. Vi anser att bolaget inte har något behov av att kunna leverera 4-5 maskritare under ett och samma år och därför har gjort en sund avvägning i och med den lägre kostnadskostymen. Vår bedömning är att eventuellt skulle kunna skala upp något och klämma in ytterligare ett system om bolaget fick ett fördelaktigt pris. s rekordstora orderbok och kassa på runt en halv miljard gör att bolaget inte har något behov av att försöka trycka ut Prexision-ritare till rabatterade priser. Tvärtom ser vi den senaste ordern, vilken kom bara några dagar innan nyår, som ett tecken på s goda framtidsmöjligheter. hade efter två Prexision-ordrar under de senaste månaderna inget behov av att skramla fram ytterligare en order, till sänkt pris, innan årsskiftet för att leverera över 2014 års målsättning. Detta talar för att gjort en god affär med en angelägen kund. 3

4 Fortsatta kapacitetsproblem för kunderna Teknologi-investeringar anges av kunderna vara viktiga för att hävda sig i konkurrensen Gynnsamt marknadsläge Ser man till marknadsläget så tycks kapacitet fortfarande vara det största problemet för kunderna, det vill säga fotomasktillverkarna. Kapacitetsproblemen beror till stor del på att de avancerade maskerna tar allt längre tid att rita. Under 2013 var den genomsnittliga rittiden på all time high och ökade med hela 13 procent per år enligt undersökningsföretaget Sematech. 1 Redeye bedömer att ovanstående är anledningen till att fotomasktillverkarna beskriver tekniken som den viktigaste konkurrensfördelen. Enligt Sematech och Grenon Consulting har den shakeout som varit inom maskindustrin berott på att många, särskilt mindre fotomasktillverkare inte haft det kapital eller den teknologi som krävts för att konkurrera. 2 Vissa fotomasktillverkare antyder eller skriver rakt ut att man har börjat alternativt ska börja investera. Photronic skriver att man vill konkurrera med State of art photomask equipment. Dai Nippon Printing ska tillverka de mest avancerade cutting edge produkterna. SK Electronics anger att ett flertal LCD-bildskärmstillverkare nu gör aggressiva intåg in i nästa generations produkter och att bolaget därför ska maximera nyttan av att leda industrin in i nästa generations fotomasker. Historiskt har, som vi skrev ovan, de masktillverkare som haft möjlighet att investera överlevt, något många dessvärre inte haft. Det finns idag ungefär ett dussin maskshops (och utöver det runt 7 in house-masktillverkare) mot tidigare flera dussin. Vi ser det som att Prexision-80 på lite sikt skulle kunna utgöra skillnaden mellan överlevnad och konkurs. 1 Sematech, Mask Industry Survey 2013, (Ingen undersökning tillgänglig för 2014) 2 Sematech, Mask Industry Survey 2013, (Ingen undersökning tillgänglig för 2014) 4

5 Estimatförändringar 2015 Vi antar att försäljningsbeloppet för Prexision-80-ordern inklusive förskott och valutasäkring mot dollarn uppgår till 280 MSEK. Bruttomarginalen antas bli 86 procent och vi bedömer att dollarförstärkningen kommer att påverka positivt. Vi sänker dock våra förväntningar på PG-eftermarknaden med 25 MSEK, till viss del på grund av 2014 års tröga utveckling, men även för att servicebehovet antas minska för de gamla systemen i takt med att de nya Prexision-ritarna levereras. Totalt sett reviderar vi upp försäljningsestimaten för 2015 med 255 MSEK Vi har reviderat upp vinsten per aktie från 2 till 2,5 SEK då vi bedömer att kommer att utnyttja större delar av sina förlustavdrag i år än vi tidigare trott. Förändring estimat SEKm 2014E 2015E Ytmontering Gamla 732,1 780,0 Nya 732,1 780,0 % förändring Mönsterritare Gamla 706,6 620,0 Nya 706,6 854,5 % förändring 38% Omsättning Gamla 1 438, ,0 Nya 1 438, ,5 % förändring 17% EBIT Gamla 260,8 252,3 Nya 260,8 463,0 % förändring 84% Resultat före skatt Gamla 262,6 255,7 Nya 262,6 466,8 % förändring 83% Vinst per aktie Gamla 2,00 1,96 Nya 2,47 4,05 % förändring 23% 106% Källa: Redeye Research Estimat på medellång och lång sikt Vi har även reviderat upp våra EBIT-estimat på längre sikt något (se värderingsavsnittet) då vi antar att den nyutvecklade Prexision-80 har en bruttomarginal som ligger kring 85 procent istället för de 80 procent som vi tidigare räknade med. Vi räknar även med en fortsatt stark dollar under en tid framöver. Detaljerade estimat På nästa sida följer våra detaljerade estimat för resultaträkningen. Vi har inte uppdaterat våra balansräknings- och kassaflödesestimat i detalj då det ännu inte framgått hur mycket av köpeskillingen från den tidigarelagda Prexision-ritaren som hunnit trilla in innan årsskiftet. 5

6 SEKm 2013 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14E 2014E Q1'15E Q2'15E Q3'15E Q4'15E 2015E Försäljning 997,0 242,4 238,2 338,0 620,0 1438,7 255,0 270,0 524,5 585,0 1634,5 varav Ytmontering 617,7 166,4 165,4 180,3 220,0 732,1 175,0 185,0 185,0 235,0 780,0 varav Mönsterritare 379,4 76,0 72,8 157,8 400,0 706,6 80,0 85,0 339,5 350,0 854,5 Kostnad sålda varor -550,7-137,2-132,1-205,7-278,8-753,8-140,0-148,5-178,8-206,2-673,5 Bruttoresultat 446,3 105,2 106,1 132,3 341,3 684,9 115,0 121,5 345,7 378,8 961,0 Forskning och Utveckling -183,4-39,0-48,4-46,5-51,0-184,9-53,0-56,0-60,0-62,0-231,0 Försäljningskostnader -148,9-40,3-39,4-38,1-51,0-168,8-38,0-39,0-45,0-52,0-174,0 Administrationskostnader -79,0-18,1-17,1-21,5-23,0-79,7-23,0-23,0-25,0-26,0-97,0 Övriga rörelseintäkter/kostnader -2,7-4,8 4,4 10,7-1,0 9,3 2,0 1,0 0,5 0,5 4,0 Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT 32,3 3,0 5,6 36,9 215,3 260,8 3,0 4,5 216,2 239,3 463,0 varav Ytmontering 17,5 12,9 8,4 14,0 25,0 60,3 11,0 10,0 8,5 25,0 54,5 varav Mönsterritare 21,2-8,4-1,2 23,4 196,3 210,1-6,0-5,5 217,2 224,8 430,5 Finansnetto 3,6 0,5 0,6 0,2 0,5 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0 3,8 Resultat före skatt 35,9 3,5 6,2 37,1 215,8 262,6 4,0 5,5 217,2 240,3 466,8 Skatt -22,2-2,7-3,5-6,8-7,9-20,9-1,0-1,4-54,3-14,1-70,7 Nettoresultat 13,7 0,8 2,7 30,3 207,8 241,6 3,0 4,1 162,9 226,2 396,1 VPA, SEK 0,14 0,01 0,03 0,31 2,12 2,47 0,03 0,04 1,66 2,31 4,05 VPA tillväxt -131% -108% -128% n/a 509% 1667% 271% 52% 438% 9% 64% Försäljningstillväxt y/y -22% -4% 46% 83% 36% 5% 13% 55% -6% 14% varav Ytmontering -21% 13% 15% 3 17% 19% 5% 12% 3% 7% 7% varav Mönsterritare -34% -3% -11% 93% 191% 86% 5% 17% 115% -13% 21% Bruttomarginal 44,8% 43,4% 44,5% 39,1% 55, 47,6% 45,1% 45, 65,9% 64,8% 58,8% varav Ytmontering 41,4% 43,4% 43,7% 43,4% 43,2% 43,4% 42,9% 42,7% 42,4% 43,8% 43, varav Mönsterritare 50,3% 43,3% 46,6% 34,3% 61,6% 52, 50, 50, 78,7% 78,8% 73,2% EBIT marginal 3,2% 1,2% 2,4% 10,9% 34,7% 18,1% 1,2% 1,7% 41,2% 40,9% 28,3% varav Ytmontering 2,8% 7,8% 5,1% 7,8% 11,4% 8,2% 6,3% 5,4% 4,6% 10,6% 7, varav Mönsterritare 5,6% -11,1% -1,6% 14,8% 49,1% 29,7% -7,5% -6,5% 64, 64,2% 50,4% Nettoskuld Ordinarier utdelning (SEK/aktie) 0,0 1,2 2,7 Källa: Redeye Research, 6

7 Värdering I vår värdering av har vi använt oss av diskonterad kassaflödesvärdering (DCF). Diskonteringsränta på 11 procent har använts DCF-värdering Vi har begagnat oss av en diskonteringsränta om 11 procent, vilken baseras på vår Redeye Rating som betygssätter bolagets kvalité. Vi har vidare använt oss av en skattesats om 25 procent för samtliga år, bortsett från 2014 och För dessa två år väntas den effektiva skattesatsen bli 8 respektive 15 procent tack vare förlustavdrag i de svenska dotterbolagen vilka gör att bolaget kan betala lägre skatt. Bortsett från nästa års snabbare försäljningstillväxt på 14 procent och den efterföljande nedgången på 4 procent under 2016 där vi bara räknar med ett avancerat maskritarsystem, väntar vi oss att tillväxten blir beskedliga 5 procent per år, givet att marknaden på båda affärsområdena är stabil men växer långsamt. Mellan väntar vi oss en EBIT-marginal på i snitt 22,6 procent, drivet av tre stycken Prexision-ordrar utöver de två redan beställda Prexision-ritarna som levereras Därefter väntar vi oss att EBIT-marginalen går ned successivt till en uthållig nivå på 9 procent till 2022, i takt med att ytmonteringsdelen utgör en allt större del av försäljningen. Terminal tillväxt från år 2022 antas uppgå till 2,5 procent. vilket ger ett DCFvärde om 28 SEK/aktie Vår DCF-värdering indikerar då ett motiverat värde om 28 SEK per aktie Bear och bull case Våra bear och bull case revideras med anledning av den senaste P-80- ordern upp med 2 kronor vardera till 18 respektive 33 SEK. 7

8 Aktien Aktiens starka uppgång under 2014 och i inledningen av 2015 förvånar fortfarande inte utan det vi skrev i vår förra analysuppdatering 3 gäller fortfarande. Som skrev i pressmeddelandet så har bolaget fyllt upp leveransmöjligheterna för Prexision under Den närmsta katalysatorn för ytterligare uppvärdering av aktien under 2015 utgörs därför inte i första hand enligt oss av en ytterligare maskritarbeställning. Vi bedömer att denna katalysator istället är att bolaget gör ett (framgångsrikt) förvärv inom SMT. 3 Vi ser aktiekursutvecklingen som en följd av att visat en helt ny stabilitet med en, för första gången någonsin, uthållig lönsamhetstrend över flera kvartal i rad. Bolaget har därför enligt oss gjort sig förtjänt av sin nya marknadsvärdering och vi ser inga större negativa katalysatorer i närtid. Generellt gäller dock, som för övriga börsbolag, att marknaden kontinuerligt kräver ett flöde av goda nyheter för att vara nöjd. I s fall handlar det främst om nya maskritarordrar. Om mer än halva 2015 går utan några nya maskritarordrar bedömer vi att marknaden kan riskera att tappa tålamodet, vilket skulle kunna öppna för goda köplägen. En allmän börskrasch skulle också vara mycket trevlig för den investerare som vill in till ett bra pris i. Detta syntes inte minst i sättningen på börsen i oktober där s kurs, likt de flesta andra småbolag, snabbt dök och bottnade på 16,5 SEK. 8

9 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 6,0p Ratingförändringar i denna rapport: Vi har inte uppdaterat ratingen. VD har relevant erfarenhet inom produktutveckling och Asien-affärer samt styrning generellt. Ledningen har visat att man kan hålla i kostnaderna efter det stora besparingsprogrammet under hösten Man har fortsatt fokus på kostnader genom en ny ledande befattning vars uppgift är att granska den interna effektiviteten. Ägarskap 7,5p Bolaget har en stark huvudägare som även företräds i styrelsen (styrelseordförande). Vidare finns det ett antal andra institutioner på ägarlistan. Vi skulle gärna se att fler i styrelsen hade ett betydande ägande i bolaget och vi skulle gärna se att ledningen ökade sitt innehav till ett signifikant sådant. Tillväxtutsikter 5,5p Den återkommande delen av rörelsen taktar på stabilt. Vad gäller nyförsäljningen inom de båda områdena PG & SMT går det dock trögare. Båda affärerna är konjunkturkänsliga och kunderna verkar föredra att uppgradera sina system framför att köpa nya vilket påverkar. Kapacitetsutnyttjandet är dock högt. Lönsamhet 5,5p Bolaget går nu utan problem runt utan systemförsäljning på PG-sidan, tack vare de signifikant lägre kostnaderna efter besparingsprogrammet. Maskritarförsäljningen kan också tack vare detta addera uppemot 10 procentenheter till EBIT-resultatet per år. Finansiell styrka 7,5p Micronic har en volatil försäljning men bolaget har runt 300 MSEK i kassan efter utdelningen på nästan 250 MSEK, vilket visar på en god finansiell stabilitet. Räntetäckningsgrad och likviditet förbättras successivt. 9

10 Resultaträkning E 2015E 2016E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2015E 2016E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2015E 2016E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 11,1 % NPV FCF ( ) 935 NPV FCF ( ) 780 NPV FCF (2023-) 766 Rörelsefrämmade tillgångar 242 Räntebärande skulder 0 Motiverat värde MSEK 2723 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 4,6 % Motiverat värde per aktie, SEK 27,8 EBIT-marginal 12,2 % Börskurs, SEK 27,1 Lönsamhet E 2015E 2016E ROE -4% 1% 2 29% 17% ROCE -1% 3% 22% 34% 22% ROIC -2% 4% 35% 69% 42% EBITDA-marginal 2% 5% 18% 3 22% EBIT-marginal -2% 3% 18% 28% 21% Netto-marginal -3% 1% 17% 24% 16% Data per aktie E 2015E 2016E VPA -0,45 0,14 2,47 4,05 2,53 VPA just -0,45 0,14 2,47 4,05 2,53 Utdelning 0,00 2,50 1,23 2,67 1,67 Nettoskuld -5,91-4,97-6,58-9,46-9,87 Antal aktier 97,92 97,92 97,92 97,92 97,92 Värdering E 2015E 2016E Enterprise Value -578,8 879, , , ,1 P/E 0,0 99,9 11,0 6,7 10,7 P/S 0,0 1,4 1,8 1,6 1,7 EV/S -0,4 0,9 1,4 1,1 1,1 EV/EBITDA -18,4 16,1 7,6 3,6 4,8 EV/EBIT 27,1 27,2 7,7 3,7 5,2 P/BV 0,0 1,2 2,2 1,8 1,8 Aktiens utveckling Tillväxt/år 12/14e 1 mån 18,3 % Omsättning 3,1 % 3 mån 48,9 % Rörelseresultat, just n/a 12 mån 115,1 % V/A, just n/a Årets Början 9,3 % EK 1,9 % Aktiestruktur % Röster Kapital Bure Equity 38,0 % 38,0 % SHB fonder 7,7 % 7,7 % Nordea fonder 4,3 % 4,3 % DNB fonder (Sverige) 3,2 % 3,2 % Skandia fonder 2,9 % 2,9 % Catella fonder 2,8 % 2,8 % Avanza Penision 2,6 % 2,6 % DFA fonder 2,4 % 2,4 % Fjärde AP-fonden 1,9 % 1,9 % Dag Tigerschiöld 1,3 % 1,3 % Aktien Reuterskod MYCR.ST Lista Small cap Kurs, SEK 27,1 Antal aktier, milj 97,9 Börsvärde, MSEK 2653,6 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Lena Olving Per Ekstedt Anna Ulinder Patrik Tigerschiöld Nästkommande rapportdatum FY 2014 Results February 04, 2015 Q1 report April 23, 2015 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2015E 2016E Soliditet 79% 83% 75% 77% 76% Skuldsättningsgrad Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,9 0,7 0,9 0,8 0,8 Tillväxt E 2015E 2016E Försäljningstillväxt 13% -26% 44% 14% -4% VPA-tillväxt (just) -51% -131% 1 667% 64% -37% Analytiker Viktor Westman Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 10

11 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2015E 2016E E 2015E 2016E 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 1% % 1% E 2015E 2016E % 76% 74% 72% E 2015E 2016E VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden SMT PG EMEA Americas Asia Intressekonflikter Viktor Westman äger aktier i : Ja Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning är ett högteknologiskt företag som utvecklar och tillverkar laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för elektronikproduktion. Bolaget grundades av Gerhard Westerberg. I dess nuvarande form har bolaget funnits sedan 1989 och hette ursprungligen Micronic Laser Systems men bytte därefter bolagsnamn till Micronic Mydata (efter Mydataförvärvet) år 2009 och därefter 2014 till. har idag 560 medarbetare. Bolaget har sitt huvudkontor i Täby, Stockholm och har dotterbolag i tio länder. 11

12 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 12

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Så skriver Du en vinnande affärsplan

Så skriver Du en vinnande affärsplan Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer