E 2017E 2018E E 2017E 2018E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E 2017E 2018E E 2017E 2018E"

Transkript

1 E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 24 mars 2016 Sammanfattning SyntheticMR Stark försäljning lyfte till vinst Vi räknade med en rejäl försäljningsökning i Q4, men utfallet blev betydligt bättre än vi vågat hoppas på. Därmed kunde bolaget rapportera sitt första kvartal med positivt rörelseresultat. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: OMXS 30 Aktietorget 360 MSEK Life Science Stefan Tell Staffan Persson SyntheticMR Samarbetet med GE Healthcare börjar bära frukt försäljningsmässigt, men lanseringen är fortfarande i ett tidigt skede och produkten är fortfarande inte godkänd på stora marknader som USA och Kina. Vi höjer vårt motiverade värde till 130 (90) kronor per aktie och det drivs främst av att vi nu inkluderar avtalet med Philips i våra estimat. Vi ser en betydande uppsida och potential för ytterligare höjningar, men man bör komma ihåg att osäkerheten vid lanseringar är relativt stor mar 21-jun 19-sep 18-dec 17-mar Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Vinstutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 6,5 poäng 10,0 poäng 5,5 poäng 0,0 poäng 5,0 poäng Nyckeltal E 2017E 2018E Omsättning, MSEK Tillväxt 40% 235% 190% 147% 57% EBITDA EBITDA-marginal Neg Neg 41% 74% 74% EBIT EBIT-marginal Neg Neg 27% 68% 71% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg 1% 28% 64% 55% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 2,30 3,20 VPA -1,64 0,02 1,23 7,05 9,56 P/E Neg 5179,6 72,6 12,6 9,3 EV/S 121,5 63,9 19,2 7,2 4,2 EV/EBITDA Neg Neg 47,2 9,7 5,7 Fakta Aktiekurs (SEK) 89,0 Antal aktier (milj) 4,0 Börsvärde (MSEK) 360 Nettoskuld (MSEK) -8 Free float (%) 43 % Dagl oms. ( 000) 0 Analytiker: Björn Olander Klas Palin Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Vinstutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Vinstutsikter Vår rating av Vinstutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Vinstutsikter är; 1 Affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Stark försäljning gav första vinsten Betydligt bättre Q4 än vi vågat hoppas på Försäljningen i Q4 blev betydligt högre än vi räknat med Bolaget har under året indikerat att de räknat med att försäljningen börjar ta fart mot slutet av året, men det slog våra förväntningar med råge. De procentuella avvikelserna tenderar att bli stora vid dagens förhållandevis låga försäljningsnivå och man bör ha respekt för kvartalsvariationerna, men vi betraktar ändå det starka kvartalet som ett viktigt avstamp inför det som vi förväntar oss blir ett starkt Första kvartalet med positivt rörelseresultat Vi förväntade oss tre gånger så hög försäljning som motsvarande kvartal förra året, men utfallet blev dubbelt så högt som vår prognos. Kostnaderna var nära våra förväntningar och därmed kunde SyntheticMR för första gången rapportera ett positivt rörelseresultat. Förväntat vs. utfall (MSEK) 4Q15 Redeye Diff. Förra året Diff. Nettoomsättning 4,2 1,8 2,3 0,6 3,6 Aktiverade omkostnader 0,0 0,2-0,2 0,1-0,1 Aktiverat arbete 0,6 1,0-0,3 0,5 0,1 Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Summa intäkter 5,0 3,1 1,8 1,3 3,6 Projektkostnader 0,0-0,2 0,2-0,1 0,1 Övriga externa kostn. -1,3-1,1-0,3-0,5-0,8 Personalkostnader -2,6-2,7 0,1-1,6-1,0 Avskrivningar -0,6-0,6 0,0-0,6 0,0 Övriga rörelsekostn. -0,1 0,0-0,1 0,0-0,1 Rörelseresultat 0,3-1,5 1,8-1,4 1,7 Fin. intäkter 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Fin. kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Res. e. fin. poster 0,3-1,5 1,8-1,4 1,7 Skatt 6,3 0,0 6,3 0,0 6,3 Resultat efter skatt 6,6-1,5 8,1-1,4 8,0 Resultat per aktie 1,64-0,37 2,00-0,41 2,04 Tillväxt 607% 96% 511% 808% -200% EBIT-marginal 7% -83% 90% -238% 245% God utveckling medförde engångseffekt utan kassaflödespåverkan En engångseffekt som bör kommenteras är skatteintäkten på 6,3 miljoner kronor. SyntheticMR nu bedömer att de kommer kunna utnyttja underskottsavdragen som för närvarande uppgår till 28,8 miljoner kronor. Med en skattesats på 22% blir det 6,3 miljoner kronor som alltså bokförs som en intäkt i resultaträkningen. Kassaflödet påverkas inte, men det är ju marginellt positivt att även konservativa revisorer nu är tillräckligt övertygade om att bolaget kommer generera vinst framöver. Däremot är det inget som förändrar vår redan positiva syn på bolagets framtidsutsikter. 3

4 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16E 2Q16E 3Q16E 4Q16E Total försäljning (MSEK) SyntheticMR Som utlovat kom volymerna i slutet av 2015 Försäljningen lyfte rejält på grund av GE Healthcare Avtalet med GE Healthcare offentliggjordes i slutet av Det innebär i korthet att produkten SyMRI anpassats till GE Healthcare och marknadsförs under varumärket Magic. Det har tagit tid för försäljningen att komma igång, men det har varit i linje med kommunikationen i kvartalsrapporterna. Ända sedan avtalet tecknades har bolaget hävdat att leveranserna väntas komma igång mot slutet av 2015 och så blev det också. Total försäljning: Kraftig ökning i Q Fokus på Europa och Japan... Hittills har fokus legat på Europa och Japan och även om lanseringen är i sin linda och betydande potential återstår tror vi att försäljningen kommer ha svårt att slå det exceptionellt starka fjärde kvartalet under det första halvåret....med USA och Kina kommer bli viktiga marknader när produkterna godkänts. Man bör ha i åtanke att produkten ännu inväntar produktgodkännanden i både USA och Kina som är mycket viktiga marknader. Godkännanden bör komma relativt snart och även om det bör lyfta årets försäljning lär det dröja till 2017 innan försäljningen lyfter på allvar med tanke på trögrörligheten som den här typen av produkter karakteriseras av. Gott om uppsidor, men osäkerheten är relativt stor. Fler länder, breddade kundsegment och en produkt som blir alltmer välkänd och etablerad bör ge gott om utrymme att öka avsevärt från dagens nivå. Man bör dock ha i åtanke att prognoser av lanseringar som i stor utsträckning skapar ett nytt marknadssegment blir osäkra. Det finns till exempel typiskt sett kliniker som snabbt vill ha det senaste, medan det i andra änden av skalan finns användare som det tar tid att övertala innan de är beredda att börja använda nya tekniker och sätt att hantera patienterna. Vi eftersträvar balanserade prognoser Vi har försökt sätta väl avvägda prognoser, men är medvetna om den betydande osäkerheten och att det åtminstone kommer vara betydande kvartalsfluktuationer innan försäljningen kommit upp på högre nivåer. 4

5 Avtal med GE Healthcare 2014 och Philips 2015 Philips-avtalet var en uppsida som nu materialiseras Avtalet med GE Healthcare offentliggjordes alltså i slutet av 2014 i samband med den årliga konferensen RSNA. Avtalet är inte exklusivt och vid konferensen året efter, i november 2015, offentliggjordes ett avtal med Philips. En stor andel av Philips befintliga kunder kan börja använda SyntheticMRs produkter Det är ett samarbets- och co-marketing avtal som innebär att en stor andel av Philips kunder kan modifiera MR-kamerorna mjukvarumässigt med en så kallad SyntAc-sekvens. Med hjälp av den inställningen kan data samlas in på ett sätt som är anpassat för SyntheticMRs programvara SyMRI. Hög volym och lägre pris till GE Healthcare... GE Healthcare har marknadsfört Magic (anpassad version av SyMRI Image) väldigt aktivt och det kommer vara viktigt för att öka kännedomen och driva försäljningsvolymer. Därmed är det rimligt att anta att priset per licens är förhållandevis lågt....och lägre volym till ett högre pris till Philips kunder. Philips vill ge kunderna möjlighet att använda kraftfull teknologi på sina MR-kameror och det är inte minst viktigt eftersom konkurrenten GE Healthcare kan erbjuda Magic. Philips har dock inte riktigt lika starka incitament vi räknar därför med betydligt färre licenser initialt, även om det är fler som direkt skulle kunna börja använda SyMRI. En viktig aspekt är dock att det är SyntheticMR som säljer SyMRI-produkterna och det ger avsevärt högre intäkter per licens än upplägget med GE Healthcare. En uppsida har materialiserats, men det finns fler. Vi har tidigare betraktat ytterligare avtal med andra aktörer än GE Healthcare som sannolika uppsidor, men det är först nu vi inkluderar Philips i estimaten. På motsvarande sätt är exempelvis Siemens en betydande aktör som ännu inte har avtal med SyntheticMR. 5

6 Finansiella prognoser Resultaträkning per år och kvartal Resultaträkning (MSEK) E 2017E Nettoomsättning 0,8 0,5 0,7 1,3 1,8 6,2 18,0 44,4 Aktiverade omkostnader 0,1 0,0 0,5 1,2 0,3 0,3 0,3 0,4 Aktiverat arbete för egen räkning 1,6 1,0 1,6 1,9 2,2 2,7 4,2 4,3 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 1,0 Summa intäkter 2,5 1,5 3,0 4,8 4,7 9,6 23,2 50,0 Projektkostnader -0,1 0,0-0,5-1,2-0,3-0,3-0,3-0,4 Övriga externa kostnader -1,1-1,6-1,5-1,8-2,2-4,0-4,5-4,8 Personalkostnader -1,7-1,8-3,8-4,8-6,5-8,9-11,1-12,0 Avskrivningar -0,4-0,9-1,2-1,7-2,3-2,5-2,4-2,5 Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 Rörelseresultat -0,8-2,8-4,0-4,7-6,6-6,3 4,9 30,4 Fin. intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fin. kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Res. e. finansiella poster -0,8-2,8-4,1-4,7-6,6-6,2 5,0 30,4 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0-1,9 Resultat efter skatt -0,8-2,8-4,1-4,7-6,6 0,1 5,0 28,5 Resultat per aktie nm nm nm -1,37-1,64 0,02 1,23 7,05 Tillväxt -41,0% 35,2% 100% 40% 235% 190% 147% EBIT-marginal -94,1% -564,1% -612,1% -357% -360% -101% 27% 68% Resultaträkning (MSEK) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16E 2Q16E 3Q16E 4Q16E Nettoomsättning 0,5 0,7 0,8 4,2 2,4 3,8 5,0 6,8 Aktiverade omkostnader 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Aktiverat arbete för egen räkning 0,7 0,7 0,7 0,6 1,1 1,1 0,8 1,2 Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Summa intäkter 1,3 1,7 1,7 5,0 3,7 5,2 6,0 8,3 Projektkostnader 0,0-0,2-0,1 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1 Övriga externa kostnader -0,9-1,1-0,7-1,3-1,1-1,2-0,9-1,4 Personalkostnader -2,3-2,3-1,7-2,6-2,7-2,9-2,1-3,4 Avskrivningar -0,7-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat -2,5-2,6-1,4 0,3-0,8 0,4 2,4 2,9 Fin. intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fin. kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Res. e. finansiella poster -2,5-2,6-1,4 0,3-0,8 0,4 2,4 2,9 Skatt 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skatt -2,5-2,6-1,4 6,6-0,8 0,4 2,4 2,9 Resultat per aktie -0,62-0,64-0,36 1,64-0,19 0,11 0,59 0,72 Tillväxt 128% 24% 772% 346% 342% 425% 555% 63% EBIT-marginal -469% -355% -190% 7% -33% 11% 48% 43% 6

7 Försäljningsprognos Försäljningsprognos (MSEK) E 2017E 2018E 2019E 2020E Direktförsäljning 1,0 1,4 3,3 3,8 6,3 8,7 10,6 12,2 Installerad bas 0,3 0,5 0,9 1,4 2,0 2,7 3,0 4,0 GE Healthcare 0,0 0,0 2,1 8,0 22,5 35,4 44,8 50,9 Siemens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Philips 0,0 0,0 0,0 4,9 13,6 23,0 31,4 39,1 Toshiba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 1,3 1,8 6,2 18,0 44,4 69,9 89,8 106,1 Vårt fokus ligger på framtiden, men vi modellerar även historiken även om bolaget inte redovisar utfallet på samma sätt. SyntheticMR rapporterar endast total försäljning och särredovisar inte hur de fördelar sig mellan olika produktkategorier eller kunder. Trots det modellerar vi på det sättet och det gör att även de historiska siffrorna i våra detaljerade försäljningsprognoser är våra uppskattningar. Vi har nu även lagt in försäljning från Philips i våra prognoser och redovisar det på en separat rad, även om det egentligen snarare handlar om direktförsäljning. Försäljningen till Philips kunder kommer kräva högre aktivitet från SyntheticMR Intäkterna från Philips är lägre än de från GE Healthcare enligt våra estimat, men lägre volymer kompenseras delvis av högre priser. Försäljningen till Philips kunder är mer beroende av hur aktiva SyntheticMR är, medan GE Healthcare ska vara lite mer självgående. Konkreta uppsidor från ytterligare avtal Än så länge har Siemens och Toshiba inga avtal med SyntheticMR, men vi har med dem i vår modell och redovisar dem än så länge endast som nollor i tabellen. Beroende på upplägg och villkor skulle ett sådant avtal kunna generera intäkter i samma storleksordning som GE Healthcare och Philips. Därmed finns det en konkret potential för avsevärt högre försäljning än vi har räknat med i våra nuvarande prognoser. Vi räknar med att försäljningen i Q1 och Q2 blir något lägre än det exceptionellt starka Q Med den starka avslutningen på 2015 blev intäkterna betydligt högre i Q4 än under de föregående tre kvartalen tillsammans. Vi tror inte att Q1 och Q2 kommer kunna slå den nivån, men vi räknar med en sekventiellt ökande försäljning under året. Vårt försäljningsestimat på 18 miljoner kronor för 2016 är nästan tre gånger så högt som utfallet 2015, men man bör komma ihåg att ökningen sker från en låg nivå och att den genomsnittliga försäljningen för årets kvartal bara är marginellt högre än utfallet för Q Försäljningsprognos (MSEK) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16E 2Q16E 3Q16E 4Q16E Direktförsäljning 0,4 0,5 0,5 1,9 0,6 0,9 1,1 1,2 Installerad bas 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 GE Healthcare 0,0 0,0 0,1 2,0 1,0 1,7 2,1 3,2 Siemens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Philips 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Toshiba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,5 0,7 0,8 4,2 2,4 3,8 5,0 6,8 7

8 8 SyntheticMR

9 Estimatförändringar Philips har nu inkluderats i estimaten Den stora strukturella prognosförändringen är att vi nu har inkluderat försäljning som genereras av avtalet med Philips. Försäljningen i Q var betydligt starkare än vi förväntat oss, men vi har ändå justerat ned förväntningarna på försäljningen från GE Healthcare mot slutet av året. Högre kostnader, men modifierat säsongsmönster På kostnadssidan har vi framför allt tagit hänsyn till de säsongsmässigt lägre kostnaderna under Q3 (semesterperioden), men samtidigt ökat kostnaderna på grund av högre aktivitet på grund av avtalet med Philips. Högre vinster äter upp skattelättnaden snabbare Den förbättrade lönsamheten innebär att de skattemässiga fördelarna för förlustavdragen tar slut tidigare. Vi räknar med att bolaget kommer börja betala skatt mot slutet av 2017E och det begränsar resultatförbättringen efter skatt. Sammantaget höjs rörelseresultatet med cirka 3 miljoner kronor under 2016E, medan den goda hävstången på mjukvara lyfter rörelseresultatet i nästan lika stor utsträckning. Estimatförändringar (MSEK) 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Nettoomsättning 18,0 44,4 69,9 89,8 106,1 Summa intäkter 23,2 50,0 78,2 100,9 118,5 Rörelseresultat 4,9 30,4 49,5 66,9 80,6 Res. e. fin. poster 5,0 30,4 49,5 66,9 80,6 Resultat efter skatt 5,0 28,5 38,6 52,2 62,9 Resultat per aktie 1,23 7,05 9,56 12,92 15,57 Tillväxt 190% 147% 57% 29% 18% EBIT-marginal 27% 68% 71% 75% 76% Gamla estimat Nettoomsättning 18,2 36,8 52,3 63,1 71,5 Summa intäkter 24,4 43,9 60,4 71,6 80,3 Rörelseresultat 2,4 18,1 31,9 41,7 49,1 Res. e. fin. poster 2,5 18,3 32,0 41,8 49,3 Resultat efter skatt 2,5 18,3 32,0 41,8 49,3 Resultat per aktie 0,63 4,52 7,93 10,36 12,19 Tillväxt 372% 102% 42% 21% 13% EBIT-marginal 13% 49% 61% 66% 69% Förändring Nettoomsättning -0,3 7,6 17,6 26,7 34,6 Summa intäkter -1,2 6,1 17,8 29,3 38,2 Rörelseresultat 2,6 12,3 17,6 25,2 31,5 Res. e. fin. poster 2,4 12,1 17,5 25,1 31,4 Resultat efter skatt 2,4 10,2 6,6 10,4 13,6 Resultat per aktie 0,60 2,52 1,63 2,57 3,38 Tillväxt -182% 45% 15% 8% 5% EBIT-marginal 14% 19% 10% 8% 7% 9

10 Värdering och aktie Motiverat värde 130 (90) kronor per aktie oförändrat Vi höjer vårt motiverade värde till 130 (90) kronor per aktie eftersom vi nu inkluderar effekten från Philips-avtalet i våra estimat. Det är i linje med DCF-modellen och ligger inom de ramar som vår multipelmodell indikerar. En av de troliga potentiella uppsidorna som vi nämnt tidigare, avtalet med Philips, har alltså infriats nu. Det finns även fler uppsidor som vi inte heller inkluderat, men som också är förhållandevis sannolika. Det handlar då framför allt om samarbete med Siemens eller Toshiba, men även närmare relationer med befintliga partners kan öppna upp nya marknadssegment. Det är aspekter som vi inkluderar i vårt Bull case-scenario (173 kronor per aktie), men osäkerheten vid den här typen av lanseringar speglas även av den potentiella fallhöjden till vårt Bear case- scenario (cirka 61 kronor). DCF i linje med vårt motiverade värde DCF Vår diskonterade kassaflödesmodell (DCF) pekar på ett värde i nivå med vårt motiverade värde 130 kronor per aktie. Vi använder ett avkastningskrav på 12,6 procent för att diskontera kassaflödena under den explicita prognosperioden fram till 2025E och terminalvärdet därefter. DCF sammanfattning MSEK Per aktie DCF DCF Skulder 0 0 Kassa 8 2 Övrigt 0 0 Summa Multipelansatsen indikerar värden i samma storleksordning som vårt motiverade värde Multipelvärdering Försäljningen har precis börjat ta fart och bolaget uppvisade sitt första positiva rörelseresultat i Q Det tidiga lanseringsskedet innebär att man bör blicka framåt ett antal år om man ska resonera i termer av värderingsmultiplar. Vi har ansatt intervall av multiplar som vi anser vara rimliga när bolaget mognat ytterligare och applicerat dessa för våra estimat för 2022E inklusive nettokassa. Genom att diskontera och ta hänsyn till utdelningar ges intervall där aktien bör handlas idag givet de antagandena. Multipelvärdering Multipel Estimat 2022E Multiplar Aktievärde idag EV/S S 131 5,0x - 8,0x EV/EBITDA EBITDA 104 7,0x - 10,0x EV/EBIT EBIT 102 8,0x - 11,0x P/E EPS 19,61 12,0x - 16,0x

11 Scenarioanalys I resten av analysen argumenterar vi för ett scenario som vi anser vara väl avvägt med utgångspunkt för antaganden som enligt vår mening förefaller rimliga. Det finns dock många faktorer som på olika sätt kommer påverka utfallet och det är därför relevant att försöka kvantifiera hur aktien kan påverkas av olika scenarier som kan tänkas inträffa. Base case: 130 kronor per aktie I vårt Base case-scenario räknar vi med att avtalet med GE Healthcare på sikt innebär att närmare 60 procent av dem som som köper utrustningen väljer att använda sig av SyntheticMRs option. Det innebär att investeringen blir någon procent dyrare, men ger för de flesta användare en markant förbättrad prestanda, lägre risk att patienter behöver återkallas på grund av felaktiga inställningar och ett mer dynamiskt sätt att ta fram och tolka bilder. Vi antar att 20 procent av Philips-användarna kommer använda produkterna på sikt. I det här scenariot har vi inte räknat med ytterligare avtal, även om det är relativt sannolikt att det kommer inträffa. Det ger ett motiverat värde på 130 kronor per aktie. Bear case: 61 kronor per aktie I vårt Bear case-scenario räknar vi med att bara 30 procent av de som köper en MR-utrustning från GE Healthcare på sikt väljer SyntheticMRs option och 10 procent av Philipsanvändarna. Det är således halva försäljningspotentialen jämfört med vårt Base case, men vi räknar också med att bolaget väljer att ha en lägre kostnadsnivå om ett sådant scenario inträffar. Under de förutsättningarna indikerar vår modell ett aktiepris på cirka 61 kronor per aktie. Bull case: 173 kronor per aktie I vårt Bull case-scenario har vi modellerat med ett större intresse från klinikerna som lyfter försäljningen relaterad till både GE Healthcare (till 70 procent) och Philips (till 30 procent). Den nivån på försäljningen är även jämförbar med ytterligare avtal med någon av de stora utrustningsleverantörerna. Ett bra avtal med Siemens, som är störst inom området, skulle kunna lyfta försäljningen betydligt mer än så. Vi räknar med att högre försäljning, oavsett orsak, leder till högre kostnader även om programvaran inte medför några direkta kostnader. Dels kan den högre kostnadsnivån krävas för att leverera i enlighet med avtalet och dels skulle bolaget ha råd att investera resurser i exempelvis utvecklingsprojekt som breddar verksamheten och på sikt lägger ännu stabilare grund inför framtiden. Under de förutsättningarna indikerar vår modell ett aktiepris på cirka 173 kronor per aktie. Scenarioanalys Bear Base Bull Värde per aktie Uppsida från 89 kronor -31% 46% 94% 11

12 Sammanfattning Redeye Rating SyntheticMR Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga. Ledning 6,5p Bolaget har en bra och erfaren ledning med relevant bakgrund. Med tanke på att bolaget varit börsnoterat under relativt kort period och att ledningen ännu inte jobbat ihop under så lång tid krävs det längre historik för att få ytterligare några poäng. Ägarskap 10,0p Vi premierar aktiva kapitalstarka ägare och att såväl ledning som styrelse äger aktier i betydande omfattning. Vinstutsikter 5,5p Bolaget har goda tillväxtutsikter, men betyget dras ned av det stora beroendet av en aktör, att andelen återkommande intäkter är relativt liten och att bolaget än så länge inte etablera en tillräckligt stark position på marknaden. Lönsamhet 0,0p Bolagets förluster är begränsade och det finns en tydlig väg till lönsamhet, men än har bolaget inte nått dit. Finansiell styrka 5,0p Den låga skuldsättningsgraden ger poäng och bolaget ligger väl till för höjt betyg, men det negativa kassaflödet drar ner betyget. 12

13 Resultaträkning E 2017E 2018E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2017E 2018E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2017E 2018E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 12,6 % NPV FCF ( ) 51 NPV FCF ( ) 213 NPV FCF (2026-) 254 Rörelsefrämmade tillgångar 8 Räntebärande skulder 0 Motiverat värde MSEK 526 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 39,2 % Motiverat värde per aktie, SEK 130,2 EBIT-marginal 67,4 % Börskurs, SEK 89,0 Lönsamhet E 2017E 2018E ROE -38% 0% 21% 70% 56% ROCE -38% -29% 21% 75% 71% ROIC -109% -89% 37% 224% 249% EBITDA-marginal -237% -61% 41% 74% 74% EBIT-marginal -360% -101% 27% 68% 71% Netto-marginal -358% 1% 28% 64% 55% Data per aktie E 2017E 2018E VPA -1,64 0,02 1,23 7,05 9,56 VPA just -1,64 0,02 1,23 7,05 9,56 Utdelning 0,00 0,00 0,00 2,30 3,20 Nettoskuld -3,94-2,03-3,39-9,75-15,96 Antal aktier 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 Värdering E 2017E 2018E Enterprise Value 224,5 395,8 345,9 320,2 295,1 P/E -36, ,6 72,6 12,6 9,3 P/S 130,1 65,2 20,0 8,1 5,1 EV/S 121,5 63,9 19,2 7,2 4,2 EV/EBITDA -51,3-104,8 47,2 9,7 5,7 EV/EBIT -33,8-63,2 70,1 10,5 6,0 P/BV 11,2 18,8 13,6 6,6 4,3 Aktiens utveckling Tillväxt/år 14/16e 1 mån 7,2 % Omsättning 211,9 % 3 mån -1,1 % Rörelseresultat, just 12 mån 25,4 % V/A, just Årets Början -11,0 % EK 11,1 % Aktiestruktur % Röster Kapital Staffan Persson 39,4 % 39,4 % Jan Warntjes (Marcel) 11,4 % 11,4 % Johan Sedihn 6,1 % 6,1 % Andreas Bunge 4,6 % 4,6 % Thord Wilkne 4,3 % 4,3 % Länsförsäkringar Fonder 2,8 % 2,8 % Catella Bank 2,4 % 2,4 % Gunnar Strand 2,0 % 2,0 % Oscar Engelbert 2,0 % 2,0 % Avanza Pension 1,8 % 1,8 % Aktien Reuterskod Lista Aktietorget Kurs, SEK 89,0 Antal aktier, milj 4,0 Börsvärde, MSEK 359,6 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Stefan Tell Maria Wrethag Staffan Persson Nästkommande rapportdatum Q1 report April 26, 2016 Q2 report August 26, 2016 Q3 report October 28, 2016 Kapitalstruktur E 2017E 2018E Soliditet 91% 85% 84% 86% 88% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,1 0,2 0,6 0,7 0,7 Tillväxt E 2017E 2018E Försäljningstillväxt 40% 235% 190% 147% 57% VPA-tillväxt (just) 20% -101% 6 253% 475% 36% Analytiker Björn Olander Klas Palin Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 13

14 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2017E 2018E 250% 200% 150% 100% 50% 0% E 2017E 2018E 100% 50% 0% -50% -100% -150% -200% -250% -300% -350% -400% -450% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) E 2017E 2018E % 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% 78% E 2017E 2018E 100% 80% 60% 40% 20% 0% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Intressekonflikter Björn Olander äger aktier i SyntheticMR: Nej Klas Palin äger aktier i SyntheticMR: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning SyntheticMR utvecklar och kommersialiserar mjukvara för magnetisk resonanstomografi. Med bolagets teknologi kan undersökningstiden förkortas samtidigt som resultatet utgör ett bättre beslutsunderlag för läkaren. 14

15 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Vinstutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 15

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 11 december 215 Sammanfattning Allenex Svagt Q3 men ljusning i sikte Försäljningen backade med,6 procent i Q3 trots medvinden från valutor. Både Europa och Nordamerika

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 september 2015 Sammanfattning (Exina.st) Radiotystnad råder Verksamheten fortsätter utvecklas svagt och andra kvartalet visade på klart lägre omsättningen än

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 december 214 Sammanfattning (MYCR.ST) En tidig julklapp Detta är en kort uppdatering med anledning av s pressmeddelande om ändrad helårsprognos på grund av tidigare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 25 oktober 2016 Sammanfattning (VITR.ST) Fruktsamma förvärv s starka underliggande tillväxt har kompletterats med förvärv. De lyfter försäljning och resultat, men

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 februari 2015 Sammanfattning (Exina.st) Siktet inställt mot Europa Under 2014 lyckades Exini för första gången visa positivt resultat i rörelsen, EBIT på 0,4

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 augusti 2015 Sammanfattning XVivo Perfusion (XVIVO.ST) Lever på hoppet Beskedet om att tre levertransplantationer genomförts med hjälp av Steen Solution lyfte

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 214 215 216E 217E 218E BOLAGSANALYS 28 april 216 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Ambitiöst kliniskt program De kliniska studierna fortskrider enligt plan. En är färdigrekryterad och en annan kommer

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 26 februari 2016 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Turn-around i sikte Utfallet i Q4-rapporten var som väntat svagt. Försäljningen minskade 3% till 31,5 MSEK

Läs mer

E 2016E 2017E

E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 29 april 216 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Stark avslutning på svagt år Det brutna räkenskapsåret 215/16 tar slut imorgon. Efter en mycket svag första halva av

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 17 maj 2017 Sammanfattning (SYNT.ST) Ett magiskt kvartal Försäljningen i det första kvartalet var betydligt bättre än förväntat, vilket även påverkade EBIT-marginalen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 16 mars 2016 Sammanfattning (Pled.st) Partnerprocess i fokus Sedan årsskiftet har arbetet att hitta en partner till huvudprojekt PledOx intensifierat. Insynen i

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 april 214 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Ljummen start på året Formpipes rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar. Försäljningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 oktober 2015 Sammanfattning (Pled.st) Knackar på dörren till FDA Blickarna riktas nu helt mot det förestående end of phase II-mötet (PLIANT-studien) bolaget

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 26 januari 215 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Dags att flytta fokus Under 213 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Trots god tillväxt och imponerande

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 30 augusti 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Bra drag på flera fronter Inledningen på bokslutsåret 2016/17 var upplyftande med dryga 7% organisk tillväxt och en skaplig

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 november 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Små steg åt rätt håll s Q2-rapport visar fortsatt hälsosam tillväxt (5% organiskt) och en hyfsad resultatförbättring.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 maj 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Med dollarn i ryggen Utfallet i Q1-rapporten påminner i flera avseenden om Q4-14. En starkare dollar lyfter intäkterna

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST)

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 september 2014 Sammanfattning (EUCI.ST) Dags för avtal? De pågående partnerdiskussionerna kring Immunose FLU är det allt kretsar kring i nuläget, både från internt

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 19 november 2014 Sammanfattning Exini Diagnostics (Exina.st) Bra utveckling i Q3 Nettoomsättningen i det tredje kvartalet steg till 5,2 miljoner kronor från 1,7

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie.

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 ju Sammanfattning Availo (Availo.st) IP-Only lägger bud Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 februari 2015 Sammanfattning (Pled.st) Spännande tider Som sig bör innehöll rapporten för fjärde kvartalet inga stora oväntade nyheter. Projektkostnaderna ökar

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Elos Medtech (ELOSSb.S) Bra start för stort förvärv Tillväxten i Q2 blev hela 37 procent och det drevs till stor del av förvärvet av Onyx Medical som överträffade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 augusti 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Återställare för lönsamheten Q2-rapporten var resultatmässigt ett klart styrkebesked. EBITDA nådde en ny toppnotering:

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 21 mars 2017 Sammanfattning () Stark tillväxt under hög lönsamhet Försäljningen kom in betydligt bättre än förväntat i det fjärde kvartalet. Efter att kostnaderna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Vem tar över taktpinnen? Q2-rapporten visar tyvärr inget trendbrott utan följer det senaste årets utveckling

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 december 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Tar rätt grepp Prevas rapport för det tredje kvartalet visade inga större avvikelser från våra estimat. Konsultmarginalen

Läs mer

E 2016E 2017E

E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 22 september 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) En spännande höst väntar Den nya versionen av Delta 4 Phantom godkändes i såväl Europa som USA under sommaren. En

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 17 februari 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Ett par ljusglimtar Avslutningen på fjolåret blev helt ok och utfallet i Q4- rapporten prickade denna gång våra förväntningar.

Läs mer

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat. BOLAGSANALYS 1 mars 214 ju Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Möjligheter till en flygande start Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 april 2016 Sammanfattning (Spago.st) Positiv utveckling i projekten Viktigaste beskedet i år är att bolaget nu tagit sig förbi tidigare utmaningar om att få

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar.

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar. 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 21 december 2016 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Rekrytering är fokus Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 23 maj 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Vinst på sista raden hade en bra inledning på året och redovisar svarta siffror även på sista raden. Omsättningen minskade

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 12 december 2016 Sammanfattning Samarbetsavtal med Siemens Försäljning och resultat kom in strax under vår prognos för Q3. Den stora nyheten vid rapporten var att

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum BOLAGSANALYS 24 februari 2014 Sammanfattning Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum Senaste kvartalsrapport bjöd inte på några större siffermässiga överraskningar. Verksamheten fort

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 november 2015 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Listbyte 2016 Q3-rapporten var starkare än vi räknat med både avseende intäkter och resultat. Intäkterna ökade

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 214 215 216E 217E 218E BOLAGSANALYS 29 juli 216 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Ett steg närmare marknaden Hansa Medicals kliniska utveckling av IdeS för användning på sensitiserade patienter inför

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 8 december 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Godkännande i fokus Scandidos rapporterar på fredag. Bolaget har meddelat att försäljningen i Q2 kommer ligga på ungefär

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E E 216E 217E BOLAGSANALYS 9 november Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Utdelningsfest framöver Avegas rapport för det tredje kvartalet prickade våra estimat väldigt väl. Bolaget rapporterade en försäljning

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 31 januari 214 Sammanfattning Vitrolife (VITR.ST) Lösningar för livets problem Vitrolife rapporterar Q4 för 213 den 6 februari vilket kommer bli 44:e kvartalet i rad med tillväxt, men vi lyfter

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning Senzime (SEZI.ST) I linje med förväntan Senzimes bokslutskommuniké visade ett svagt år med utebliven försäljning av instrument. Omsättningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 augusti 2014 Sammanfattning (Binv.st) Plattformen ökar i betydelse Det var positivt att lyckas visa vinst i verksamheten för andra kvartalet och det tar bolaget

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) På väg åt rätt håll Prevas rapport för det första kvartalet var ett klart steg i rätt riktning. Vi hade förväntat oss att bolaget skulle vända till

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 maj 214 Sammanfattning Karo Bio (KARO.ST) Det tuffar på Marknadens reaktion på Karo Bios Q1-rapport var att handla ned aktien med 5 procent. Vad vi kan se var det dock inget annat än uppskruvade

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 4 september 2014 Sammanfattning Vitrolife (VITR.ST) Fortsatt marginalexpansion Trots 4 procent lägre försäljning än vi förväntat oss slog bolaget vårt EBIT-estimat

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 30 oktober 2015 Sammanfattning Vitrolife (VITR.ST) Ett barn blir två i Kina Igår meddelade kommunistpartiet i Kina att ettbarnspolitiken överges och att det nu

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer