Resultatsammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatsammanställning"

Transkript

1 Resultatsammanställning Samordningsförbundet Östra Östergötland Kvartal 1-3 Löwgren

2 Sidan 3 Måluppfyllelse kvartal 3 Sidan NP-samverkan Sidan 4 Måluppfyllelse kvartal 2 Sidan Plattform Norrköping Sidan 5 Måluppfyllelse kvartal 1 Sidan Plattform Söderköping Sidan 6-8 Plattformarna avslut Mål 1 Sidan Sidan Plattform Valdemarsvik Fördjupat handledarstöd Sidan 9 Långsiktiga effekter 1 år Mål 1 Sidan 23 Praktiksamordning V-vik Sidan 10 Upplevelse STÖD Mål 2 Sidan SAFE Sidan 11 Rand 36 Mål 3 Sidan Avslut alla verksamheter Sidan 12 Månadsfilen Samlad statistik alla verksamheter. Sidan 30 Definition av bedömd arbetsförmåga. 2

3 Måluppfyllelse Plattformarna kvartal Långsiktiga mål 1) Ökad egenförsörjning genom arbete Mätpunkter; utfall (i samband med avslut i insatsen), resultat (efter 1 år), effekter (efter 3 år). Upplevd ökad arbetsförmåga 90 %, mätpunkt - utfall. Utfall: 57 % Av de 23 deltagare som har avslutat och har skattat sin upplevda arbetsförmåga med WAI IN och UT, har 13 deltagare skattat sin upplevda arbetsförmåga högre än vid start. (Se sidan 6). (metod WAI) 78 % Bedömning koordinator, 18 av 23 deltagare har fått en ökad arbetsförmåga. (Se sid 7) (metod Skala 1-4) Arbete (alla typer inklusive subventionerat), mätpunkter - utfall 15 %, - resultat 25 %, - effekter 60 %. Utfall: 23,1 % Vid avslut har 12 av 52 stycken deltagare arbete. (Se sidan 8). 53,8 % 28 av 52 har gått till arbete/studier/af. (En deltagare både arbetar & studerar) Resultat: 12,5 % Vid uppföljning efter ett år har en av åtta deltagare arbete. (Se sidan 9). 50 % Fyra av åtta arbetar/studerar/af. Effekter: Underlag saknas i dagsläget. 2) 90 % av individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen, mätpunkt utfall. Utfall: 89,5 %. deltagarna upplever att de får ett ökat stöd genom insatsen. (Se sidan 10) (metod indikatorprojektet) 3) 80 % av individerna ska uppleva att deras livskvalitet ökat, mätpunkt utfall. Utfall: 71 % 10 av 14 deltagare har ökat sin upplevda hälsa och livskvalitet. 88 % Sju av åtta områden har ökat sina värden. (Se sidan 11). (metod RAND-36) 3

4 Måluppfyllelse Plattformarna kvartal Långsiktiga mål 1) Ökad egenförsörjning genom arbete Mätpunkter; utfall (i samband med avslut i insatsen), resultat (efter 1 år), effekter (efter 3 år). Upplevd ökad arbetsförmåga 90 %, mätpunkt - utfall. Utfall: Av de 16 avslutade deltagare som har skattat sin upplevda arbetsförmåga med WAI IN och UT, har nio deltagare skattat sin upplevda arbetsförmåga högre än vid start. (56 %) (Se sidan 5). Arbete (alla typer inklusive subventionerat), mätpunkter - utfall 15 %, - resultat 25 %, - effekter 60 %. Utfall: Vid avslut har åtta av 36 stycken deltagare arbete. (22,2 %) (Se sidan 8). Resultat: Vid uppföljning efter ett år har en av tre deltagare arbete. (33,3 %) (Se sidan 9). Effekter: Underlag saknas i dagsläget. 2) 90 % av individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen, mätpunkt utfall. Utfall: 13,7 av de 15 deltagarna upplever att de får ett ökat stöd genom insatsen (91,1 %). (Se sidan 10). 3) 80 % av individerna ska uppleva att deras livskvalitet ökat, mätpunkt utfall. Utfall: Sex av nio deltagare har ökat sin upplevda hälsa och livskvalitet (67 %). Sex av åtta områden har ökat sina värden (75 %). (Se sidan 11)

5 Måluppfyllelse kvartal Långsiktiga mål 1) Ökad egenförsörjning genom arbete Mätpunkter; utfall (i samband med avslut i insatsen), resultat (efter 1 år), effekter (efter 3 år). Upplevd ökad arbetsförmåga 90 %, mätpunkt - utfall. Utfall: Av de sju deltagare som har avslutat insatsen i någon av Plattformarna, har fem deltagare skattat sin upplevda arbetsförmåga högre än vid start. (71,4 %). Arbete (alla typer inklusive subventionerat), mätpunkter - utfall 15 %, - resultat 25 %, - effekter 60 %. Utfall: Underlag saknas i dagsläget. 2) 90 % av individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen, mätpunkt utfall. Utfall: Underlag saknas i dagsläget. 3) 80 % av individerna ska uppleva att deras livskvalitet ökat, mätpunkt utfall. Utfall: Tre av fyra deltagare har ökat sin upplevda hälsa och livskvalitet (75 %). Sju av åtta områden har ökat sina värden (87,5 %)

6 WAI- Plattformarna Tabell 1 Start Ej svarat Aktiva Totalt vid start Ej svarat Totalt vid avslut (Januari september 2016) Avslut Antal delt. 215 WAI - Work Ability Index Single Item En delfråga i WAI, där individen skattar sin nuvarande arbetsförmåga, är användbar för att få en första indikation på individens egen uppfattning om sin arbetsförmåga samt för att följa utvecklingen av arbetsförmåga över tid. Skala 0 10 Lägst skattning står för ingen arbetsförmåga alls och högst skattning står för upplevelsen av när arbetsförmågan är som bäst. Antal delt: 215 WAI in: 138 Antal WAI in & ut 23 Aktiva: 163 Avslutade: 52 Antal deltagare som har ökat: Antal deltagare som har minskat: Antal deltagare som inte har gjort någon förändring: 13 57% 2 9% 8 35% Mål uppfyllnad 1 Ökad egenförsörjning genom arbete Mätpunkter; utfall (i samband med avslut i insatsen), resultat (efter 1 år), effekter (efter 3 år). Upplevd ökad arbetsförmåga 90 %, mätpunkt - utfall Utfall: : 57 % har ökat. Det är totalt 138 deltagare som har skattat sin upplevda arbets-förmåga med hjälp av WAI, när de påbörjade insatsen. 23 av dessa deltagare har avslutat och har gjort en skattning när de slutade.

7 Arbetsförmåga koordinator- Plattformarna Tabell 2 Bedömd arbetsförmåga Start Avslut Totalt vid start Totalt vid avslut *Bedömning av koordinator av de deltagare som har WAI IN & UT (Januari september 2016) Antal avslut 23 Antal deltagare som inte har gjort någon förändring: 5 22% Antal deltagare som har ökat: 18 78% Invärde: 1,52 Utvärde: 3,00 Skillnad: 97,1% Antal deltagare som har minskat: 0 0% Förklaring till bedömning av arbetsförmåga av koordinator. Utfall: : 78 % har ökat. Enligt koordinator bedömning har 18 av 23 deltagare ökat sin arbetsförmåga. Skala Basbehov Kan ej tänka jobb. Behov av att förändra livssituationen. 2 Motivation Bättre livssituation. Behöver hjälp med motivation för att förändra och gå vidare. 3 - Praktik/fritidsstudier Fokuserar mot arbete eller studier. Är i regelbunden aktivitet. 4 - Arbete/studier Är självförsörjande genom arbete eller studier. 7

8 Plattformarna avslutade deltagare (Januari september 2016) Mål uppfyllnad 1 (forts.) Ökad egenförsörjning genom arbete Mätpunkter; utfall (i samband med avslut i insatsen), resultat (efter 1 år), effekter (efter 3 år). Arbete (alla typer inklusive subventionerat), mätpunkter - utfall 15 %, resultat 25 %, - effekter 60 %. Utfall: 12 av 52 deltagare har gått till arbete. (23,1 %) 28 av 52 har gått till arbete/studier/af. (53,8 %) Tabell 3 Orsak avslut Kvinna Man Totalt Arbete Studier AF Fortsatt rahabilitering Sjukdom Föräldraledighet Flytt Medgivande återtaget Övrigt Utan mätning Totalt deltagare har avslutat kvartal 1-3. (*En kvinna både arbetar och studerar.) Tabell Försörjningsförändring i %. Före Efter Av de 52 avslutade fanns det 59 olika försörjningar före och 66 olika försörjningar efter. 8

9 Långsiktiga effekter efter 1 år Mål uppfyllnad 1 (forts.) Ökad egenförsörjning genom arbete Mätpunkter; utfall (i samband med avslut i insatsen), resultat (efter 1 år), effekter (efter 3 år). Upplevd ökad arbetsförmåga 90 %, mätpunkt - utfall Arbete (alla typer inklusive subventionerat), mätpunkter - utfall 15 %, resultat 25 %, - effekter 60 %. Tabell 5 Plattformarna Kvinna Man Totalt Arbetar Studier AF Arbetar ej Totalt Resultat: Vid uppföljning efter ett år: Arbetar en av åtta deltagare (12,5 %) Fyra av åtta arbetar/studerar/af (50 %) De som inte arbetar: Studerar 100 % Sysselsättningsplats via AF (3 tim./dag 5 dagar/v.) Inskriven på AF. Föräldraledig. Lever på sparade pengar och söker arbete. Är dagligen på kyrkans sociala verksamhet och arbetar i trädgården. Gjort sjukansökan. Inskriven på Plattform Norrk. & börja på Soluret. (Utrednings- och rehabiliteringsverksamhet) Statistik Långsiktiga EFFEKTER - Therése Löwgren 9

10 Uppföljning STÖD -vid avslut (Januari september 2016) Mål uppfyllnad 2 90 % av individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen, mätpunkt utfall. Utfall: 89,5 % av deltagarna upplever att de får ett ökat stöd genom insatsen. Tabell 6 Enkät sammanställning PFN PFS PFV Totalt 1. Jag har fått stödet på ett sätt som varit till nytta för mig. 9 av % 4 av 5 80 % 6 av 7 85,7 % 19 av 21 90,5 % 2. Jag har fått vara med och bestämma vilket stöd som jag fått. 9 av % 4 av 5 80 % 6 av 7 85,7 % 19 av 21 90,5 % 3. Stödet jag fått, har tagit den tid som jag behövt. 9 av % 4 av 5 80 % 5 av 7 71,4 % 18 av 21 85,7 % 4. Jag har haft en person eller team som jag har kunnat vända mig till. 9 av % 4 av 5 80 % 7 av % 20 av 21 95,2 % 5. Jag har fått stöd i att utveckla sätt att hantera min situation. 9 av % 4 av 5 80 % 5 av 7 71,4 % 18 av 21 85,7 % Totalt 100% 80% 82,9% 89,5% 6. Det finns en tillräcklig planering efter att detta stöd upphör. 8 av 9 88,9 % 4 av 5 80 % 5 av 7 71,4 % 17 av % Statistik Uppföljning STÖD - Therése Löwgren 10

11 Tabell RAND Ref.värde Start Avslut 0 PF RP BP GH VT SF RE MH 14 deltagare har fyllt i RAND-36 vid Start och Avslut. RAND-36 Hälsa och livskvalitet RAND-36 innehåller frågor om hur individen ser på sin hälsa och funktion i vardagen. Informationen kan hjälpa till att följa hur individen mår och fungerar i sitt dagliga liv. Frågeformuläret består av 36 frågor som är indelade i 8 dimensioner eller aspekter på hälsa. Fysisk funktion (PF), Rollfunktion: Fysisk (RF), Smärta (BP), Allmän hälsa (GH), Vitalitet (VT, Social Funktion (SF), Rollfunktion: Emotionell (RE) samt Psykiskt välbefinnande (MH). Varje dimension poängsätts enligt en mall mellan 0 och 100, där hög poäng indikerar en bättre hälsa. Det finns en koppling till en persons upplevda hälsa och arbetsförmåga. Mål uppfyllnad 3 80 % av individerna ska uppleva att deras livskvalitet ökat, mätpunkt utfall. Utfall: 10 av 14 deltagare har ökat sin upplevda hälsa och livskvalitet (71 %). Sju av åtta områden har ökat sina värden (88 %). Statistik från RAND 36 - Therése Löwgren 11

12 Månadsfilen (Januari september 2016) Alla dessa uppgifter är hämtade från Månadsfilen (individ statistik) under perioden januari t.o.m. juni Under året har Samordningsförbundet finansierat 7 individinriktade verksamheter och två strukturinriktad verksamhet. Samordningsförbundet har haft totalt 320 deltagare inskrivna i verksamheterna, av dessa kan några ha varit inskrivna i flera verksamheter. Kansliet har ingen möjlighet att jämföra deltagaren på individnivå, samma deltagare kan förekomma i flera projekt. Alla uppgifter från månadsfilen bygger på de uppgifter som projekten skickar in. 12

13 NP-samverkan (Januari september 2016) Tabell 8 Ålder Kvinna Man Totalt Totalt % är kvinnor 54 % är män Över 30 år 20% år 12% år 18% Np-samverkan har inte haft några nya deltagare kvartal 3. Deltagare över 30 år har ökat med 20 procentenheter, sedan kvartal Tabell 9 Huvudsaklig problematik Kvinna Man Totalt Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa Social problematik Annat/Ej angivet Totalt % av deltagarna har Psykisk ohälsa som huvudsaklig problematik, kvartal var det 85,7 %. Tabell år 26% år 24% Remittent Kvinna Man Totalt AF FK Kommun Region Östergötland Annan Totalt Kommun har ökat med 16,1 procentenheter från samma kvartal

14 Tabell 11 Bedömd arbetsförmåga - Proffessionen Start Avslut Totalt vid start Totalt vid avslut Antal avslut 13 Bedömd arbetsförmåga skala 1 4 bedöms vid start och avslut av ansvarig koordinator. Definition av skalan, se sista sidan (sidan 30). Antal deltagare som inte har gjort någon förändring: 2 15 % Antal deltagare som har ökat: 9 69 % Medelvärde Invärde: 2,23 Utvärde: 3,00 Skillnad: 34,5% Antal deltagare som har minskat: 2 15 % Av de fem deltagare som har en 1:a i bedömd arbetsförmåga vid start, har 3 stycken en 3:a vi avslut. Tabell 12 Orsak avslut Kvinna Man Totalt Arbete Studier Praktik Annan verksamhet Annat Sjuk/aktivitetsers Totalt personer aktualiserats i inskrivningsgruppen, t.o.m av dem har fått coachstöd och i resterande fall har man hittat lösningar i de ordinarie verksamheterna. Utfall: 1 av 13 deltagare har gått till arbete. (7,7 %) 8 av 13 har gått till arbete/studier/af (61,5 %) 14

15 Plattform Norrköping (Januari september 2016) Tabell 13 Ålder Kvinna Man Totalt Totalt Över 30 år 57% 46 % är kvinnor 54 % är män 20 år 1% år 7% år 11% Antal deltagare över 30 år ligger har ökat med 6 procentenheter sedan kvartal Tabell 14 Huvudsaklig problematik Kvinna Man Totalt Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa Social problematik Annat/Ej angivet Totalt ,8 % av deltagarna har Psykisk ohälsa som huvudsaklig problematik och ligger kvar på ungefär samma nivå som Social problematik har ökat med 6,8 procentenheter. Antal deltagare med Fysisk ohälsa är densamma, men procentuellt har det sjunkit från 12,2 % 2015, till 6,6 % Tabell 15 Remittent Kvinna Man Totalt AF FK Kommun Region Östergötland Annan Totalt år 24% AF (42,3 %) och Kommunen (38 %) är de största remittenterna. FK har ökat från 9,5 % kvartal , till 14,6 % Regionen har ökat från 2,7 % 2015, till 5,1 % 2016, 15

16 Tabell 16 Bedömd arbetsförmåga - Proffessionen Start Avslut Totalt vid start Totalt vid avslut Antal avslut 26 Bedömd arbetsförmåga skala 1 4 bedöms vid start och avslut av ansvarig koordinator. Definition av skalan, se sista sidan (sidan 30). Antal deltagare som inte har gjort någon förändring: 6 23 % Antal deltagare som har ökat: % Medelvärde Invärde: 1,58 Utvärde: 2,69 Skillnad: 70,7% Antal deltagare som har minskat: 2 8 % Tabell 17 Orsak avslut Kvinna Man Totalt Arbete Studier AF Fortsatt rehabilitering Sjukdom Övrigt Totalt personer har aktualiserats i samverkansteamet. 61 av dem har fått koordinatorstöd och i resterande fall har man hittat lösningar i de ordinarie verksamheterna. Av de 12 deltagare som har gått till Fortsatt rehabilitering, kommer tre stycken att fortsätta sin arbetsprövning via AF. En av deltagarna med har avböjt fortsatt stöd från Plattformen och får fortsatt hjälp via EB. Utfall: 4 av 26 deltagare har gått till arbete. (15,4 %) 12 av 26 har gått till arbete/studier/af. (46,2 %) 16

17 Plattform Söderköping (Januari september 2016) Tabell 18 Ålder Kvinna Man Totalt Totalt Över 30 år 29% 38,8 % är kvinnor 61,2 % är män år 8% år 18% Andelen deltagare mellan år har minskat 23 procentenheter från (49 % ; 26 % ) Gruppen år har ökat 32 procentenheter från (22 % ; 54 % ) Tabell 19 Huvudsaklig problematik Kvinna Man Totalt Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa Social problematik Annat/Ej angivet Totalt ,5 % av deltagarna har Psykisk ohälsa som huvudsaklig problematik och har sjunkit från 2015 (87,8 %). Social problematik har ökat med 8,9 procentenheter från kvartal ,8 % ( ,7 %) år 25% år 20% Tabell 20 Remittent Kvinna Man Totalt AF FK Kommun Region Östergötland Annan Totalt Kommun är den största remittenten med 59,2 %. 17

18 Tabell 11 Bedömd arbetsförmåga - Proffessionen Start Totalt vid start Totalt vid avslut *Bedömning av koordinator. Antal deltagare som har ökat: 9 60 % Avslut Medelvärde Invärde: 1,27 Utvärde: 2,73 Skillnad: 115,8% Antal avslut 15 Bedömd arbetsförmåga skala 1 4 bedöms vid start och avslut av ansvarig koordinator. Definition av skalan, se sista sidan (sidan 5). Antal deltagare som inte har gjort någon förändring: 6 40 % Antal deltagare som har minskat: 0 0 % Tabell 12 Orsak avslut Kvinna Man Totalt Arbete Studier AF Fortsatt rehabilitering Sjukdom Föräldraledighet Utan mätning Totalt (* En kvinna har fått 50 % anställning utan subvention och studerar 100 %, ). 19 personer har aktualiserats i samverkansteamet av dem har fått koordinatorstöd och i resterande fall har man hittat lösningar i de ordinarie verksamheterna. Utfall: 4 av 15 deltagare har gått till arbete. (26,7 %) 10 av 15 har gått till arbete/studier/af. (66,7 %) 18

19 Plattform Valdemarsvik (Januari september 2016) Tabell 22 Ålder Kvinna Man Totalt Totalt ,7 % är kvinnor 48,3 % är män En ny deltagare kvartal år 4% Andelen deltagare Över 30 år har ökat med 22 procentenheter sedan kvartal (50 % 2015). Tabell 23 Huvudsaklig problematik Kvinna Man Totalt Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa Social problematik Annat/Ej angivet Totalt ,2 % av deltagarna har Psykisk ohälsa som huvudsaklig problematik och vilket är en stor ökning från 2015 (42,3 %). Över 30 år 72% år 10% år 4% år 10% Tabell 24 Remittent Kvinna Man Totalt AF FK Kommun Region Östergötland Annan Totalt Kommun (37,9 %) och AF (31 %) är största remittenter. 19

20 Tabell 25 Bedömd arbetsförmåga - Proffessionen Start Avslut Totalt vid start Totalt vid avslut Antal avslut 10 Bedömd arbetsförmåga skala 1 4 bedöms vid start och avslut av ansvarig koordinator. Definition av skalan, se sista sidan (sidan 30). Antal deltagare som inte har gjort någon förändring: 3 30 % Antal deltagare som har ökat: 7 70 % Medelvärde Invärde: 1,40 Utvärde: 2,80 Skillnad: 100,0% Antal deltagare som har minskat: 0 0 % (* En deltagare saknar både start och avslutsvärde, då deltagaren har saknat intresse och varit svår att få tag på). Tabell 26 Orsak avslut Kvinna Man Totalt Arbete Studier AF Fortsatt rehabilitering Flytt Medgivande återtaget Övrigt Totalt Totalt har 12 personer har aktualiserats i samverkansteamet. Fyra av dem har fått koordinatorstöd och i resterande fall har man hittat lösningar i de ordinarie verksamheterna. Utfall: 4 av 11 deltagare har gått till arbete. (36,4 %) 6 av 11 har gått till arbete/studier/af. (54,5 %) 20

21 Fördjupat handledarstöd (Januari september 2016) Tabell 27 Tabell 28 Ålder Kvinna Man Totalt Totalt % är kvinnor 50 % är män Huvudsaklig problematik Kvinna Man Totalt Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa Social problematik Annat/Ej angivet Totalt Från en jämn fördelning mellan fysisk, psykisk och social problematik 2015, till en ökning av psykisk ohälsa Inga nya deltagare kvartal 3. Över 30 år 88% år 12% Tabell 29 Remittent Kvinna Man Totalt AF FK Kommun Region Östergötland Annan Totalt Annan är samtliga från Plattform Valdemarsvik. 21

22 Tabell 30 Bedömd arbetsförmåga - Professionen Start Avslut Totalt vid start Totalt vid avslut Antal avslut 4 Bedömd arbetsförmåga skala 1 4 bedöms vid start och avslut av ansvarig handledare. Definition av skalan, se sista sidan (sidan 30). Antal deltagare som inte har gjort någon förändring: 2 50 % Antal deltagare som har ökat: 2 50 % Medelvärde Invärde: 1,25 Utvärde: 2,25 Skillnad: 80,0% Antal deltagare som har minskat: 0 0 % Tabell 31 Orsak avslut Kvinna Man Totalt Arbete Annan verksamhet Sjukskriven Avbrutit Utfall: 1 av 4 deltagare har gått till arbete. (25 %) Totalt

23 Praktiksamordning Valdemarsvik (Januari september 2016) Tabell 32 Tabell 33 Ålder Kvinna Man Totalt Totalt Remittent Kvinna Man Totalt AF FK Kommun Region Östergötland Annan Totalt % är kvinnor 30 % är män AF är största remittent med 80 % år 10% Projektet startade i juni Över 30 år 60% år 30% 23

24 SAFE (Januari september 2016) Tabell 34 Tabell 35 Ålder Kvinna Man Totalt Totalt ,4 % är kvinnor 29,6 % är män Huvudsaklig problematik Kvinna Man Totalt Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa Social problematik Annat/Ej angivet Totalt ,7 % av deltagarna har Psykisk ohälsa som huvudsaklig problematik, det ligger på ungefär samma nivå som 2015, (68,8 % ). Inga nya deltagare kvartal 3. Över 30 år 93% år 7% Tabell 36 Remittent Kvinna Man Totalt AF FK Kommun Region Östergötland Annan Totalt Samtliga har remitterats från Kommun. 24

25 Tabell 37 Bedömd arbetsförmåga - Professionen Start Avslut Totalt vid start Bedömd arbetsförmåga skala 1 4 bedöms vid start och avslut av ansvarig handläggare. Definition av skalan, se sista sidan (sidan 30). Totalt vid avslut Värden finns angivna där både start och avslutsvärden finns. Medelvärdet vid start är: 1,17 och vid avslut: 2,0, vilket är en förändring med 70,9 %. Tabell 38 Orsak avslut Kvinna Man Totalt Arbete Praktik Sjukskriven ärenden har aktualiserats i bedömarteamet 2016, samma individ kan ha varit uppe flera gånger. Totalt Tre deltagare har fått arbete med lön utan subvention och en deltagare har fått anställning med subvention. Projektet avslutades 30 september Inga nya deltagare har tillkommit sedan halvåret Vi har inte fått in någon slutdokumentation, den kommer till Resultatrapporten för helåret

26 Alla verksamheter (Januari september 2016) Tabell 39 Tabell 40 Verksamhet Kvinna Man Totalt Huvudsaklig problematik Kvinna Man Totalt Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa Social problematik Annat/Ej angivet Varav avslutade NP-coach Plattform Norrköping Plattform Söderköping Plattform Valdemarsvik Plattform Valdemarsvik Fördjupat handledarstöd Praktiksamordning Valdemarsvik SAFE Totalt ,1 % är kvinnor 50,9 % är män Totalt Fysisk ohälsa 8% 72,6 % av kvinnorna har Psykisk ohälsa som huvudsaklig problematik, av männen är det 73 %. Psykisk ohälsa har minskat sedan 2015, men ligger på en högre nivå än 2014 och ( ,8 %, %, %, ,5 %.) Fysisk ohälsa har ökat 13,8 procentenheter sedan kvartal (2016 7,8 %, ,5 %, ,6 % & ,9 %.) Social problematik har ökat med 5,4 procentenheter sedan kvartal ( ,5 %, %, % & ,1 %.) Annat/Ej angivet 7% Social problematik 12% Psykisk ohälsa 73% 26

27 Tabell 41 Remittent Kvinna Man Totalt AF FK Kommun Region Östergötland Annan/saknas uppgift Summa Kommun är den största remittenten och har ökat 4 procentenhet, sedan kvartal Tabell 42 Fördelning per kommun Kvinna Man Totalt Söderköping Valdemarsvik Norrköping Totalt Valdemarsvik 18% Kvartal var fördelningen: 69 % Norrköping 19 % Söderköping 12 % Valdemarsvik Söderköping 16% Norrköping 66% 27

28 Tabell 43 Ålder Kvinna Man Totalt Totalt Över 30 år 52% år 4% år 10% år 12% 47,8 % av deltagarna är i åldern år. ( ,1 %, ,6 %.) Ingen deltagare är över 60 år år 22% Antal deltagare i % 26,3 26,4 21,6 19,7 15,3 10,9 14,1 7,5 12,5 10,9 11,9 7,8 9,1 6,3 2, ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR Kvinna Man Totalt 28

29 Avslut- alla verksamheter Tabell 44 Bedömd arbetsförmåga - Proffessionen Start Avslut Totalt vid start Totalt vid avslut Antal avslut 80 Antal deltagare som inte har gjort någon förändring: % Bedömd arbetsförmåga skala 1 4 bedöms vid start och avslut av ansvarig koordinator. Definition av skalan, se sista sidan (sidan 30). Antal deltagare som har ökat: % Medelvärde Invärde: 1,53 Utvärde: 2,64 Skillnad: 73,0% Antal deltagare som har minskat: 6 8 % (* En deltagare saknar både start och avslutsvärde, då deltagaren har saknat intresse och varit svår att få tag på). 81 avslutade deltagare januari september Utfall: 18 av 81 deltagare har gått till arbete. (22 %) 41 av 81 har gått till arbete/studier/af. (50,6 %) Av de 49 deltagare som har en 1:a i bedömd arbetsförmåga vid start, har 13 stycken en 4:a vi avslut. 18 deltagare har fått arbete, 17 stycken har gått till studier, av dem är det en deltagare som både studerar 100 % och arbetar 50 %, 6 deltagare har gått till AF. 29

30 Förklaring till bedömning av arbetsförmåga 1 - Basbehov Kan ej tänka jobb. Behov av att förändra livssituationen. 2 - Motivation Bättre livssituation. Behöver hjälp med motivation för att förändra och gå vidare. 3 - Praktik/fritidsstudier Fokuserar mot arbete eller studier. Är i regelbunden aktivitet. 4 - Arbete/studier Är självförsörjande genom arbete eller studier. Ovanstående definition är hämtad från Södra Dalarnas Samordningsförbund och används även av andra samordningsförbund i Sverige. Therése Löwgren 30

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

SF 36 Dimensionerna och tolkning

SF 36 Dimensionerna och tolkning SF 36 Dimensionerna och tolkning 2013.08.26 Lotti Orwelius Svenska Intensivvårdsregistret 1 Vilka frågor ingår i respektive dimension? Vad krävs för att generera skalpoäng? Vad står dimensionerna för?

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

HFS Hälsovinstmätningsprojekt

HFS Hälsovinstmätningsprojekt HFS Hälsovinstmätningsprojekt Evalill Nilsson HFS Nationella konferens Malmö 061026 Vad är hälsovinstmätning? Med hälsovinstmätning menar vi mätning av patienternas självskattade hälsa, före och efter

Läs mer

Plattform. Föreslag. 13/6 föreslås. Valdemarsvik) med. Stellan.

Plattform. Föreslag. 13/6 föreslås. Valdemarsvik) med. Stellan. Minnesanteckningar, Beredningsgrupp, 13-1-33 Närvarande: Stellan Svensson, Jenny Bergqvist, Grace Hagberg, Tina Johansson, Tove Brusman, Lars Carlsson, Sandra Lundqvist Medén, Eva Lotta Jonsson, J Karl

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:6 Kommunrapport - Hälsa Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens hälsa

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2016-01-01 NP-Samverkan vänder sig till personer som: är mellan 18-64 år, bosatt i Norrköpings, Söderköpings eller Valdemarsviks kommun.

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.15-10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej närvaro Criss Hagfeldt 85-98 Birgitta Wessman Thyrsson

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Diskussionsärenden. Minnesanteckningar beredningsgrupp 15 maj

Diskussionsärenden. Minnesanteckningar beredningsgrupp 15 maj Minnesanteckningar beredningsgrupp 15 maj Närvarande: Christer Qvist, Carin Thyrén, Gry Andersson, Sven Löbu, Timo Pöllänen, Peter Johansson, Tove Brusman, Nicklas Sjösten, Karl Gudmunsson, Anna Käcker,

Läs mer

p SF 36, RAND 36, EQ- 5D

p SF 36, RAND 36, EQ- 5D God Vård Socialstyrelsen föreskrift (SOSFS 2005:12) Patientrapporterade mått i vården p SF 36, RAND 36, EQ- 5D kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård säker hälso- och sjukvård effektiv hälso-

Läs mer

Ansökan Plattform Norrköping

Ansökan Plattform Norrköping 1(8) Samordningsförbundet Östra Östergötland Ansökan Plattform Norrköping Jag ansöker om att få delta i Plattform Norrköping Förnamn Efternamn Personnummer Adress Postnummer/Ort Telefon/Mobil Mail Hur

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Hjortmossen. Arbetslivsinriktad rehabilitering

Hjortmossen. Arbetslivsinriktad rehabilitering Hjortmossen Arbetslivsinriktad rehabilitering 2012 Vi som arbetar på Hjortmossen är: Lena Haag, Arbetsledare, Kontoret Carina Malm, Arbetsledare, Kök och cafè Stefan Stupjak, Arbetsledare, Cykel och tapetseri

Läs mer

Rehabresurs samarbete 2009-2014

Rehabresurs samarbete 2009-2014 2009-2014 Erfarenheter av att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga för personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förord Vi har haft möjligheten att under åren 2009-2014

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej Criss Hagfeldt 46 Birgitta Wessman Thyrsson (Region

Läs mer

januari 2011 Utvärdering av Efter plugget

januari 2011 Utvärdering av Efter plugget januari 2011 Utvärdering av Efter plugget 2 Sammanfattning Projektet Efter plugget har under andra halvåret 2010, finansierats av Samordningsförbundet Östra Östergötland. Målet med verksamheten var att

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2014

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2014 2014-09-23 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå...

Läs mer

Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014

Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014 Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014 Version för patienter och närstående Uppföljning efter Intensivvård Patientanpassad resultatdata Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) presenterar en rapportversion

Läs mer

Bilaga med statistik tillhörande Verksamhetsberättelse 2014

Bilaga med statistik tillhörande Verksamhetsberättelse 2014 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr - Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum

Läs mer

Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30-11.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23 Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 Villkor 3, 2015 inom Sjukskrivningsmiljarden -tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen Funktionen (dvs. rehabsamordnaren) ska ha både en intern och extern

Läs mer

-ett steg på vägen Vad är grön helhet?

-ett steg på vägen Vad är grön helhet? - ett steg på vägen -ett steg på vägen Vad är grön helhet? 3-årigt ESF-projekt ett team på fem personer fokus på det friska i människan 8 veckor, 4 dagar i veckan korta dagar inledningsvis 3 grupper, 7-8

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Statistik för Navigator, Krokom 1/ t.o.m. 30/4-2011

Statistik för Navigator, Krokom 1/ t.o.m. 30/4-2011 Statistik för Navigator, Krokom 1/5-2008 t.o.m. 30/4-2011 Nedan följer en redovisning av projektets kvantifierade mål, samt en redovisning av resultat. Resultaten visar hur projektet uppnått sina uppsatta

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2016-03-31 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 4 Diagram: Utskrivningsanledningar...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen Inre foajen kl 13.15 15.45 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT Hälsa och livsstil i områden med olika socioekonomiska förutsättningar LINKÖPING NOVEMBER 23 HELLE NOORLIND BRAGE ELIN ERIKSSON JOHAN BYRSJÖ www.lio.se/fhvc

Läs mer

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Ledningsstaben 2013-12-13 Eliana Pettersson Beredningen för samverkan Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Tid: 13 december 2013, kl. 08.30 12.00 Plats: Östra samordningsförbundet,

Läs mer

Metodbok. Datum: Version: Dnr:

Metodbok. Datum: Version: Dnr: Metodbok Datum: 2016-09-22 Version: Dnr: Handläggare Anette Aronsson Planeringsenheten 0725-264 783 anette.aronsson@ltkalmar.se Bakgrund Denna metodbok beskriver arbetet med ett digitalt stödprogram som

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Sammanställning intervjuer med Rådgivande teamet januari 2016 samt enkäter till deltagare från hösten 2015 och våren 2016

Sammanställning intervjuer med Rådgivande teamet januari 2016 samt enkäter till deltagare från hösten 2015 och våren 2016 Sammanställning intervjuer med Rådgivande teamet januari 2016 samt enkäter till deltagare från hösten 2015 och våren 2016 Uppsala 16-09-02 Kjerstin Larsson Fil dr, forskare Institutionen för Folkhälso-

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Riktlinje för PostIVA uppföljning

Riktlinje för PostIVA uppföljning Ansvariga författare: Lotti Orvelius, Hans Gren, Sten Walther, Caroline Mårdh Version: 8.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01 OBS! Gäller för alla kontakter som registreras från och med 2013-01-01

Läs mer

Långvarig smärta och utmattning. likheter och olikheter vid rehabilitering

Långvarig smärta och utmattning. likheter och olikheter vid rehabilitering Långvarig smärta och utmattning likheter och olikheter vid rehabilitering Doc. Carl Molander, 2017 Sjukvårdspanoramat förändras ska Rehabiliteringsmedicin göra en insats? Klassiska uppdrag inom rehabiliteringsmedicin:

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning?

Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning? Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning? Lotti Orwelius Med Dr, Intensivvårdssjuksköterska Registercentrum sydost (RCSO) /PROMcenter Verksamhetsutvecklare

Läs mer

Balans i Livet. Balans i Kroppen

Balans i Livet. Balans i Kroppen MåBra grupper Balans i Livet Balans i Kroppen Lars P Nilsson Apotekare och Mental Tränare www.larsp.se www.larsp.se - 1 av 6 - Bakgrund Trots den materiella välfärden i Sverige fortsätter ohälsan inom

Läs mer

Irma Görtz Samordningsförbundet Östra Östergötland

Irma Görtz Samordningsförbundet Östra Östergötland 2012-11-28 Plats och tid: Funkishuset i Valdemarsvik kl 13.15-15.40 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Delrapport Uppföljning av projekt NP-Samverkan. December 2014. Pia Käcker Sven Löbu

Delrapport Uppföljning av projekt NP-Samverkan. December 2014. Pia Käcker Sven Löbu Delrapport Uppföljning av projekt NP-Samverkan December 2014 Pia Käcker Sven Löbu Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte och mål med utvärderingen... 2 Genomförande... 2 Metoder... 2 Intervju... 2 Fokusgrupp...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20 Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst )ej närvaro Claes

Läs mer

FINSAM GÖR SKILLNAD!

FINSAM GÖR SKILLNAD! Finansiell samordning av rehabilitering för boende i Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd Frukostmöte 161125 FINSAM GÖR SKILLNAD! Välkommen! Upplägg idag Arbetsmarknadsläget Kort om Finsam, resultat Enter

Läs mer

Behov av förstegsinsatser/motiverande insatser

Behov av förstegsinsatser/motiverande insatser Behov av förstegsinsatser/motiverande insatser Inledning Under våren 2017 initierade Laila Hämäläinen från Linköpings kommun ett möte för att diskutera målgruppen nollklassade, personer med ohälsa utan

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Riktlinje för PostIVA uppföljning

Riktlinje för PostIVA uppföljning Ansvarig författare: Eva Åkerman, Lotti Orwelius Version: 9.0 Fastställd: 2016-02-24 Gäller från: 2016-01-01 OBS! Gäller för alla utskrivna from 2016-01-01 Riktlinje för PostIVA uppföljning Bakgrund Uppföljning

Läs mer

Passage Hästunderstödd behandling vid psykiatriska kliniken i Skellefteå. Psykiatriska kliniken Skellefteå

Passage Hästunderstödd behandling vid psykiatriska kliniken i Skellefteå. Psykiatriska kliniken Skellefteå Passage Hästunderstödd behandling vid psykiatriska kliniken i Skellefteå Psykiatriska kliniken Skellefteå Vad är Passage? Hästunderstödd behandlingsform vid psykiatriska kliniken, Skellefteå lasarett.

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Kvinnoprojektet, Sensus, Norrköping

Fördjupad uppföljning av Kvinnoprojektet, Sensus, Norrköping 1 Fördjupad uppföljning av Kvinnoprojektet, Sensus, Norrköping 2007-07-01 2009-02-28. 1.Sammanfattning Kvinnoprojektet har bedrivits i sin nuvarande form sedan 2007-07-01. Antalet inskrivna är 21 deltagare

Läs mer

Stöd till unga vuxna på deras väg mot självförsörjning Ett projekt i Söderköping April 2010-Maj 2013

Stöd till unga vuxna på deras väg mot självförsörjning Ett projekt i Söderköping April 2010-Maj 2013 Stöd till unga vuxna på deras väg mot självförsörjning Ett projekt i Söderköping April 2010-Maj 2013 Viktoria Holst, Projektledare Sandra Lundqvist Medén, Processledare SamÖ Innehåll Inledning... 1 Bakgrund...

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Årsredovisning Organisationsnummer:

Årsredovisning Organisationsnummer: Samordningsförbundet Östra Östergötland Årsredovisning 2014 2015-03-20 Organisationsnummer: 222000-1701 Sammanfattning Årsredovisningen redovisar förbundets utfall och resultat för 2014 samt en kort beskrivning

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte Det övergripande syftet: genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla Samordningsförbundet Östra Östergötland Sammanträdesdag:

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla Samordningsförbundet Östra Östergötland Sammanträdesdag: Plats och tid: kl 13.15-15.35 Förvaltningshuset, Lokal Rosen 1 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)ej närvaro Anna Svensson

Läs mer

Laila Andersson & Helena Esbjörnsson

Laila Andersson & Helena Esbjörnsson KALMAR KOMMUN Projektansökan KRUS KALMAR Laila Andersson & Helena Esbjörnsson 2016-02-04 1 Innehåll Namn på aktiviteten... 2 KRUS KALMAR... 2 Ägare av aktiviteten... 2 Bakgrund och behov... 2 Försäkringskassan...

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

ResursRådet förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader

ResursRådet förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader Karl Martin Sjöstrand 2009-06-06 ResursRådet förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader ResursRådet ska arbeta med personer som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter

Läs mer

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun) Håkan Lind ( Arbetsförmedlingen ) ej närvaro

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun) Håkan Lind ( Arbetsförmedlingen ) ej närvaro Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen Lokal Granskningen kl 13.15 15.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice

Läs mer

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst.

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst. Tvångsomhändertaganden enligt LVU år 2007 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND 701-17828-2008 FÖRORD Länsstyrelsen har enligt 13 kapitlet 2 socialtjänstlagen tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2007 Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Styrelsen bedömer att Samordningsförbundets verksamheter stämmer väl överens

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2015 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ulla Wallering Fall. Helena Wetterhall. Irma Görtz

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ulla Wallering Fall. Helena Wetterhall. Irma Görtz Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, fredag den 22 januari 2016 klockan 08.30 12.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning John Boman Institutionen för beteendevetenskap och lärande Avdelningen för pedagogik och sociologi Guy Standing (2013). Prekariatet: Den nya

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17 9/11 kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Projekt Tolvan, samordningsförbundet Örnsköldsvik

Projekt Tolvan, samordningsförbundet Örnsköldsvik Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Projekt Tolvan, samordningsförbundet Örnsköldsvik Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-12 9/11 kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod 2014-2020 Försäkringskassans medverkan i ESF-projekt programperiod 2014-2020 Försäkringskassan har till och med 12 juli

Läs mer

Friskus. ett Mål 3-projekt för. Framåtsyftande rehabilitering och Arbetsintroduktion. Utvärdering. Hedemora 2007-08-26

Friskus. ett Mål 3-projekt för. Framåtsyftande rehabilitering och Arbetsintroduktion. Utvärdering. Hedemora 2007-08-26 Hedemora 27-8-26 Friskus ett Mål 3-projekt för Framåtsyftande rehabilitering och Arbetsintroduktion. Utvärdering Johan Hallberg, Hedemora, 27-8-26 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Utvärderingens underlag

Läs mer

Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete?

Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete? Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete? Samordningsförbundet DELTA bjöd tillsammans med FoU i Väst/GR in till dialogmöte den 12 maj 2015 Samordningsförbundet

Läs mer

Lägesrapportering Hälsoverket juni 2009

Lägesrapportering Hälsoverket juni 2009 Lägesrapportering Hälsoverket juni 2009 Hälsoverket är ett samverkansprojekt mellan Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Oxelösunds kommun. Syftet är att erbjuda individer, främst

Läs mer

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.15-11.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej närvaro Chriss Hagfelt Birgitta Wessman Thyrsson

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

NySatsa i Haninge. Ett projekt med syfte att främja individens möjligheter till återgång i arbete. genom individuell utveckling och vägledning

NySatsa i Haninge. Ett projekt med syfte att främja individens möjligheter till återgång i arbete. genom individuell utveckling och vägledning NySatsa i Haninge Ett projekt med syfte att främja individens möjligheter till återgång i arbete genom individuell utveckling och vägledning Ingrid Anderzén, Ann-Sophie Hansson Enheten för socialmedicin

Läs mer