Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn"

Transkript

1 Ale Kommun Diarienr: 2015/ Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck BILAGOR TILL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Bilaga 1 Resultat Projekt Utgångspunkten 3 Bilaga 2 Resultat Projekt Utgångspunkten Exsistre 9 Bilaga 3 Resultat Projekt Ale Teamet 15 Bilaga 4 Resultat Projekt Stenungsunds Teamet 24 Bilaga 5 Resultat Projekt Tjörns Teamet 33 Bilaga 6 Redovisning Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral 42 Bilaga 7 Blankett upplevd livssituation m.m. 43 2

3 REDOVISNING AVRESULTATFÖR År 2014 BIL. 1 PROJEKT UTGÅNGSPUNKTEN Under 2014 avslutades 44 ärenden och det fanns 18 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Under 2013 avslutades 49 ärenden och det fanns 19 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. 3

4 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 44 ärenden varav 22 män och 22 kvinnor. Könsfördelning avslutade ärenden under året Under 2013 avslutades 49 ärenden varav 27 män och 22 kvinnor. 4

5 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden (44 st) under året Vardera19 st. har gått ut grundskola eller gymnasium. Utbildningsbakgrund avslutade ärenden (80 st) under 2013 De flesta hade gått ut gymnasiet, 25 st. varav 12 män och 13 kvinnor. 5

6 Tid i aktivitet avslutade ärenden (44 st) under året Tiden i aktivitet är något längre under 2014 jämfört med 2013 Tid i aktivitet avslutade ärenden (49 st) under

7 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (44 st) Ingen offentlig försörjning vid start innebär i de flesta fall att de försörjs av förälder men vid avslut har de fått arbete så att de försörjer sig själva, vilket klart framgår av den grafiska bilden under rubriken Sysselsättning vid avslut. Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (49 st) Anledningen till att det är så få med försörjningsstöd för 2013 är att dessa har registrerats på Utgångspunkten Exsistre. 7

8 Sysselsättning vid avslut under perioden Vid avslut har 20 personer fått arbete och fyra personer påbörjat studier. Sysselsättning vid avslut 2013 Vid avslut har 30 personer fått arbete och åtta personer påbörjat studier. 8

9 BIL. 2 PROJEKT UTGÅNGSPUNKTEN EXSISTRE Under året avslutades 23 ärenden och det fanns 11 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Eftersom det inte är fler beror på att under första halvåret 2014 tog vi inte in några nya deltagare då ESF-projekt Exsistre avslutades 30 juni De som då var pågående överfördes i ordinarie Utgångspunkts projekt. PROJEKT UTGÅNGSPUNKTEN EXSISTRE Under 2013 avslutades 80 ärenden och det fanns 34 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. 9

10 Könsfördelning avslutade ärenden under 2014 Under perioden avslutades 23 ärenden varav 11 män och 12 kvinnor. Könsfördelning avslutade ärenden under 2013 Under 2013 avslutades 80 ärenden varav 50 män och 30 kvinnor. 10

11 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (23 st.) Det är jämt fördelat mellan de som gått ut grundskola respektive gymnasium, 10 st. vardera. Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under 2013 (80 st.) De flesta har gått grundskola 41 st., varav 23 män och 18 kvinnor. Tid i aktivitet avslutade ärenden (23 st.) under året 11

12 Tiden i aktivitet är längre under 2014 jämfört med 2013 vilket tyder på att man arbetar med en målgrupp som tar längre tid att få tillbaka till egen försörjning eller studier. Tid i aktivitet avslutade ärenden (80 st.) under 2013 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (23 st.) Ingen offentlig försörjning vid start innebär i de flesta fall att de försörjs av förälder men vid 12

13 avslut har de flesta fått arbete/påbörjat studier så att de försörjer sig själva. Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under 2013 (80 st.) Ingen offentlig försörjning vid start innebär i de flesta fall att de försörjs av förälder men vid avslut har de flesta fått arbete/påbörjat studier så att de försörjer sig själva. Sysselsättning vid avslut 2014 Vid avslut har 6 personer fått arbete och 7 personer påbörjat studier. 13

14 Sysselsättning vid avslut 2013 Vid avslut har 20 personer fått arbete och 27 personer påbörjat studier. BIL. 3 14

15 PROJEKT ALE TEAMET Under året avslutades 16 ärenden och det fanns 6 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Under 2013 avslutades 26 ärenden och det fanns 12 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Könsfördelning avslutade ärenden under året 15

16 Under perioden avslutades 16 ärenden varav 5 män och 11 kvinnor. Detta bör analyseras vidare då statistiken nästan såg likadan ut för Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 26 ärenden varav 7 män och 19 kvinnor. Åldersfördelning avslutade ärenden under året (16 st.) 16

17 Åldersfördelning avslutade ärenden under året (26 st.) Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (16 st.) Nio personer har gått grundskola varav fyra män och fem kvinnor. Sex personer har gått 17

18 gymnasium varav sex kvinnor. Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under 2013 (26 st.) Elva person har gått grundskola varav 4 män och 7 kvinnor. Även elva personer har gått gymnasium varav 3 män och 8 kvinnor. Tolv procent, 3 st., har gått högskola/universitet. Tid i aktivitet avslutade ärenden under året (16 st.) 18

19 Tiden i aktivitet är något kortare under 2014 jämfört med 2013 Tid i aktivitet avslutade ärenden under året (26 st.) Tid i offentlig försörjning avslutade ärenden under året (16 st.) Hälften av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning längre än tre 19

20 år. Markant skillnad mot året innan då över hälften av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning längre än sex år Tid i offentlig försörjning avslutade ärenden under 2013 (26 st.) Avslutsanledning avslutade ärenden under året (16 st.) Trots de stora insatser som teamet gör så är många alldeles för sjuka i nuläget för att klara 20

21 ytterligare rehabiliteringsinsatser utan skrivs ut p.g.a. sjukdom eller fortsatt rehabilitering. Om man jämför med 2013 så tycks målgruppen som teamet arbetar med stå allt längre från arbetsmarknaden. Avslutsanledning avslutade ärenden under 2013 (26 st.) Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (16 st.) Svårt att analysera flödena mellan de olika försörjningssystemen men tack vare teamets arbete 21

22 så koordinerar man troligtvis personerna bättre till rätt insats och rätt försörjning även om personen inte får egen försörjning via arbete eller studier. Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under 2013 (26 st.) Sysselsättning vid avslut 2014 Vid avslut har ingen person fått arbete men två påbörjat studier. 22

23 Sysselsättning vid avslut 2013 Vid avslut har sju personer fått arbete. BIL. 4 23

24 PROJEKT STENUNGSUNDS TEAMET Under året avslutades 23 ärenden och det fanns tre stycken pågående ärenden vid årsskiftet. PROJEKT STENUNGSUNDS TEAMET Under 2013 avslutades 13 ärenden och det fanns 16 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. 24

25 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 23 ärenden varav nio män och 14 kvinnor. Könsfördelning avslutade ärenden under 2013 Under perioden avslutades 13 ärenden varav 5 män och 8 kvinnor. Åldersfördelning avslutade ärenden under året (13 st.) 25

26 Åldersfördelning avslutade ärenden under året (13 st.) Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (23 st.) 26

27 Sju personer har gått grundskola varav 2 män och 5 kvinnor. Hela 15 personer har gått gymnasium varav sex män och nio kvinnor. Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under 2013 (13 st.) Sex personer har gått grundskola varav 2 män och 3 kvinnor. 27

28 Tid i aktivitet avslutade ärenden under året (23 st.) Tiden i aktivitet är betydligt kortare under 2014 jämfört med Värt att notera! Tid i aktivitet avslutade ärenden under 2013 (13 st.) Tid i offentlig försörjning avslutade ärenden under året (23 st.) 28

29 Nästa sextio procent av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning kortare än sex år och det är en markant skillnad jämfört med året innan då nästan hälften av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning längre än 6 år. Det man också kan notera är att tre personer inte haft någon offentlig försörjning alls innan påbörjad aktivitet vilket kan bero på att man varit försörjd av make eller maka eller haft ett eget kapital. Tid i offentlig försörjning avslutade ärenden under 2013 (13 st.) 29

30 Avslutsanledning avslutade ärenden under året (23 st.) Trots de stora insatser som teamet gör så är många alldeles för sjuka eller behöver fortsatt rehabilitering i nuläget för att klara ytterligare rehabiliteringsinsatser. Om man jämför med 2013 så tycks målgruppen stå ungefär lika långt ifrån arbetsmarknaden. Avslutsanledning avslutade ärenden under 2013 (13 st.) Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (23 st.) 30

31 Svårt att analysera flödena mellan de olika försörjningssystemen men tack vare teamets arbete så koordinerar man troligtvis personerna bättre till rätt insats och rätt försörjning även om personen inte får egen försörjning via arbete. Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under 2013 (13 st.) Sysselsättning vid avslut 2014 Vid avslut har fyra personer fått arbete. 31

32 Sysselsättning vid avslut 2013 Vid avslut har fem personer fått arbete. PROJEKT TJÖRNS TEAMET BIL. 5 32

33 Under året avslutades 9 ärenden och det fanns 3 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Under 2013 avslutades 19 ärenden och det fanns 7 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Könsfördelning Under perioden avslutades 9 ärenden varav 4 män och 5 kvinnor. 33

34 Könsfördelning Under perioden avslutades 19 ärenden varav 10 män och 9 kvinnor. Åldersfördelning avslutade ärenden under året (19 st.) 34

35 Åldersfördelning avslutade ärenden under året (19 st.) Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (9 st.) De flesta hade gått ut gymnasiet, sex st., varav två män och fyra kvinnor. 35

36 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under 2013 (19 st.) De flesta hade gått ut gymnasiet, 11 st., varav 6 män och 5 kvinnor. Tid i aktivitet avslutade ärenden under året (9 st.) Tiden i aktivitet är kortare under 2014 jämfört med

37 Tid i aktivitet avslutade ärenden under 2013 (19 st.) Tid i offentlig försörjning avslutade under året (9 st.) Cirka 44 % av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning längre 37

38 än 3 år. Några procentenheter mer än Tid i offentlig försörjning avslutade under 2013 (19 st.) 38

39 Avslutsanledning avslutade ärenden under året (9 st.) Trots de stora insatser som teamet gör så är många alldeles för sjuka i nuläget för att klara ytterligare rehabiliteringsinsatser utan skrivs ut p.g.a. sjukdom eller fortsatt rehabilitering. Om man jämför med 2013 så tycks målgruppen som teamet arbetar med stå allt längre från arbetsmarknaden. Avslutsanledning avslutade ärenden under 2013 (19 st.) Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (9 st.) Svårt att analysera flödena mellan de olika försörjningssystemen men tack vare teamets arbete 39

40 så koordinerar man troligtvis personerna bättre till rätt insats och rätt försörjning även om personen inte får egen försörjning via arbete. Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under 2013 (19 st.) Sysselsättning vid avslut 2014 Vid avslut har tre personer fått arbete. 40

41 Sysselsättning vid avslut 2013 Vid avslut har fyra personer fått arbete. BIL. 6 41

42 Antal ärenden per Vårdcentral som Försäkringskassan diskuterat med vården 2014 Januari - december VC Kvinna Ej sjukskriven Man Ej sjukskriven Kvinna sjukskriven Man sjukskriven Adinahälsan 8 5 Bohuspraktiken NH Älvängen Nödinge Centrumpraktiken Kusten NH Nordmanna NH Solgärde BL Stenungsund NH Stenungsund NH Stora Höga BL Almö NHTjörn 19 2 Summa Totalt 918 ärenden BIL. 7 Namn: 42

43 Födelsedatum: Datum: Hur sover du? (mycket dåligt) (mycket bra) Vad skulle göra att du sov bättre?.. Hur är dina matvanor? (mycket dåliga) (mycket bra) Vad skulle du kunna göra för att få bättre matvanor?.. Hur är din fysiska hälsa? (mycket dålig) (mycket bra) Hur skulle du kunna förbättra din hälsa?.. Hur är ditt självförtroende? (mycket dåligt) (mycket bra) Vad skulle få dig att få bättre självförtroende tror du? Hur mår du känslomässigt/psykiskt? (mår mycket dåligt) (mår mycket bra) Vad skulle få dig att må bättre? 43

44 .. Är du nöjd med ditt liv? (är inte alls nöjd) (är mycket nöjd) Vad skulle du vilja ändra på?.. Hur är din ekonomi? (mycket dålig) (mycket bra) Vad skulle du kunna göra för att få bättre ekonomi? Hur är din initiativförmåga? (mycket dålig) (mycket bra) Vad skulle kunna få dig att ta mer initiativ? Hur är ditt tålamod? (mycket dålig) (mycket bra) Hur skulle du kunna förbättra ditt tålamod?.. Hur är dina relationer till andra människor?

45 (mycket dåligt) (mycket bra) Vad skulle du kunna göra för att relationerna till andra människor skulle kunna bli bättre? Ytterligare kommentarer till frågorna:... 45

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Lättläst om hemutrustningslån

Lättläst om hemutrustningslån Lättläst om hemutrustningslån 2015 1 2 Innehållsförteckning Vill du veta mer om hemutrustningslån?... 5 Vad är hemutrustningslån...6 Vem får låna och till vad får du låna?... 6 När kan jag låna?...7 Hur

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering - scenariometoden - Projekt Orvar. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering - scenariometoden - Projekt Orvar. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12 Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering - scenariometoden - Projekt Orvar Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer