Statistik januari-december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik januari-december 2013"

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet Göteborg Väster under perioden januari december 213. och är en bilaga till verksamhetsberättelsen.

2 Inledning I bilagan presenteras statistik för verksamheterna Samverkansteamet, Ayande, FÖRSAM och Högsbo-Sisjömodellen. Uppgifterna är hämtade från SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Samordningsförbundet Göteborg Väster arbetar aktivt med att jämställdhetsintegrera förbundets verksamhet. En del i det är att presentera all statistik könsuppdelad samt att göra analyser av statistiken utifrån ett könsperspektiv. Verksamheterna mäter självskattad hälsa genom hälsobarometern Euroqol. Deltagarna skattar sin hälsa vid start och avslut på en skala från till 1. Ayande använder mätinstrumentet Bulls Eye avseende målfokus. Deltagare i samverkan januari-december personer har deltagit i någon av förbundets verksamheter under perioden januari december 213, 194 kvinnor (62 %)och 117 män (38 %). 195 deltagare har kommit nya under perioden och 146 deltagare har avslutats. Antal deltagare per verksamhet framgår av tabellen. Högsbo-Sisjömodellens resultat redovisas i nedanstående tabell och därefter endast under verksamhetens avsnitt. Avslutade deltagare Totalt antal deltagare Ayande FÖRSAM Nya deltagare Samverkansteamet Högsbo- Sisjömodellen Summa Antalet deltagare är något högre än 212, då 292 deltagare var aktuella. Fördelningen mellan kvinnor och män är densamma som föregående år. Det skiljer sig åt mellan verksamheterna när det gäller könsfördelning, vilket presenteras närmare nedan. Av avslutade deltagare bor 43 % i Västra Göteborg och 47 % bor i Askim-Frölunda- Högsbo. 1 % av deltagarna kommer från en andra stadsdelar. Kvinnor Män Totalt Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg Annan Summa Sysselsättning Nedan är en gemensam tabell över sysselsättning vid avslut från samtliga verksamheter för dem som gått vidare till arbete, studier eller som vid avslut är aktivt arbetssökande. 64 deltagare har avslutats till arbete eller studier enligt SUS. Ytterligare 2 deltagare har avslu- 1 Högsbo Sisjö-modellen registerar deltagare i SUS from års siffror är hämtade från egen statistik 2

3 tats via Högsbo Sisjö-modellen och är inte registrerade i SUS. Totalt har 66 av 122 (54%)deltagare nått målet arbete eller studier. Vid föregående år avslutades 6 % av deltagarna till arbete eller studier. Årets resultat beror på att Ayande och FÖRSAM har haft färre deltagare som avslutats till arbete eller studier. Männen har ökat sin sysselsättningsgrad i något större utsträckning än kvinnorna. Resultatet analyseras närmare under respektive verksamhet. Sysselsättning Före före Efter efter Ej sub arbete 25 65% 16, % 35,7 Sub arbete 4 75% 3, Antal deltagare i förvärvsarbete 25 65% 16, % 38,7 Antal deltagare i studier 7 34% 2, % 13,5...Deltagare som både förvärvsarbetar och studerar 1 11% 1,1 1 11% 1,1 Summa deltagare i förvärvsarbete och/eller studier 31 6% 18, % 52,2 Arbetssökande deltagare Uppgift saknas 2 Försörjning Tabellen visar försörjning före respektive efter er inom Samordningsförbundet. Försörjning före resp efter Start Avslut

4 AYANDE Mål deltagare ska få tillgång till Ayande och Exsistre Ayande, varav fördelningen mellan kvinnor och män bör hålla sig inom spannet 4/6 Den självuppskattade hälsan ska öka för 6 % av deltagarna Av de deltagare som avslutas ska mer än hälften, i lika hög utsträckning kvinnor som män, gå till arbete eller studier samt 8 % av deltagarna ska få förbättrad målfokus och struktur på tillvaron Resultat Under året har 94 deltagare varit aktuella på Ayande, 61% kvinnor och 39% män. Verksamheten har samma antal deltagare som föregående år. Verksamheten har under året ökat möjligheten till tid i från ett till två år vilket påverkar antal avslutade ärenden. 212 avslutades 48 deltagare (19 kvinnor och 29 män). Antalet män i Ayande är mindre i år än föregående år. Detta kommer att analyseras och diskuteras närmare i teamet och med styrgruppen. Deltagare Antal deltagare Antal nya deltagare Avslutade deltagare (31 kvinnor och 18 män) har varit inskrivna via Exsistre Ayande. Totalt har 13 deltagare (8 kvinnor och 5 män) avslutats från målgruppen. Ayande vänder sig till unga vuxna i åldrarna år, i av plats upp till 29 år. Av de 33 deltagare som avslutats var 84 % mellan år. 45% av de avslutade deltagarna bor i Askim-Frölunda-Högsbo och 48 % bor i Västra Göteborg. Kvinna Man Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg Annan Utbildningsnivå Nedan framgår vilken utbildningsnivå avslutade deltagarna har vid start i Ayande. Det är deltagarens högsta genomförda utbildning som redovisas. Saknas/okänd innebär oftast att deltagaren inte har fullgjort grundskolan. 4

5 Kvinna Man Grundskola Gymnasium Högskola 1 1 Saknas/okänd 1 1 Summa Tid i aktivitet Diagrammet visar fördelning av avslutade deltagares tid på Ayande % Tid i aktivitet 4-6 > 19 1% 8% % % Tid i offentlig försörjning I diagrammet redovisas hur länge de avslutade deltagarna varit i behov av offentlig försörjning före. Med offentlig försörjning menas att man inte kan försörja sig genom arbete utan får ersättning från a-kassan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller från kommunen. Det är år i obruten följd som redovisas. Ej tillämpligt innebär att deltagaren ej har haft offentlig försörjning. Tid i offentlig försörjning Ej tillämp < 9m år > 9 år 6% 3% 3% Upp till 6 år 18% Upp till 1 år 49% Upp till 3 år 21% Hälften av deltagarna har haft offentlig försörjning upp till 1 år. Något fler kvinnor har haft offentlig försörjning mer än 3 år. Försörjning Diagrammet visar försörjningsförändring för de 33 avslutade deltagarna (21 kvinnor och 12 män) under året. Observera att i SUS registreras samtliga försörjningskällor deltagaren har, därav stämmer inte summan med antalet deltagare. Alternativet Ingen offentlig försörjning kan betyda både att deltagaren har lön eller att han/hon saknar offentlig försörjning. 5

6 Försörjning före resp efter Start Avslut Vid start på Ayande har de flesta försörjningsstöd. Vid avslut har 36 % nått egen försörjning, dvs. studiemedel från CSN eller ingen offentlig försörjning. Sysselsättning vid avslut Totalt har 12 av de 33 (36%) avslutade deltagarna gått vidare till arbete eller studier. Lika ga kvinnor som män har avslutats till arbete eller studier. Det är 2 män som avslutats till arbete och resten till studier. Av de deltagare som varit inskrivna via Ayande är det 1 av 2 (5%) som avslutats till arbete eller studier. Av de deltagare som har varit inskrivna via Ayande Exsistre är det 2 av 13 (15%) som har avslutats till studier. Vid föregående år avslutades 25 av 48 (52%) till arbete eller studier, 12 till arbete och 13 till studier. Årets resultat är en direkt effekt av den utökade målgruppen som har en mer omfattande problematik samt att möjlig tid i har fördubblats från ett till två år. Arbete utan lönesubv 2 2 Arbete med lönesubv Studier Arbetssökande AF Övrigt Totalt deltagare är aktivt arbetssökande vid avslut. Övriga deltagare har avslutats på grund av flytt, föräldraledighet eller att deltagaren avbrutit/ej hörts av. 1 deltagare (7 kvinnor, 3 män) har avslutats till fortsatt rehabilitering, till exempel fortsatta er via LSS och vården eller praktik med fortsatt stöd från Arbetsförmedlingen. 6

7 Tabellen nedan visar omfattningen av studier och arbete efter avslut på Ayande. Ayande 33 deltagare Sysselsättning Före före Efter efter Ej sub arbete 2 6% 1,2 Sub arbete Eget företag Antal deltagare i förvärvsarbete 2 6% 1,2 Antal deltagare i studier 3 28%,9 1 1% 1, Summa deltagare i förvärvsarbete och/eller studier 3 28%, % 11,2 Arbetssökande deltagare 5...Uppgift saknas 2 Självskattad hälsa Av de 33 avslutade deltagarna har 24 svarat både vid start och vid avslut och av dessa har 1% skattat sin hälsa högre vid avslut. Övriga har inte svarat på grund av att de inte gått att nå vid avslut. Det finns även några deltagare som upplever att det är svårt att skatta sin hälsa enligt hälsobarometern och vill avstå från detta. I tabellen redovisas skillnaden mellan kvinnor och män, det är medelvärde som visas. Ayande (24 deltagare av 33) skattad hälsa Kvinna Man In Ut Skillnad 28 3 Målfokus Mätning av målfokus enligt nuvarande mätmetod, Bulls Eye, är relativt nytt. Under året har 2 deltagare genomgått mätning av målfokus, båda har nått ett ökat målfokus vid avslut. FÖRSAM Mål personer skall få tillgång till FÖRSAM Den självuppskattade hälsan skall öka för 9% av deltagarna 6% skall avslutas till arbete eller studier Resultat Under året har 1 deltagare varit aktuella i FÖRSAM, 75% kvinnor och 25 % män. Antalet män har ökat vilket har varit ett prioriterat arbete under året. 7

8 Deltagare Antal deltagare Antal nya deltagare Avslutade % av de avslutade deltagarna bor i AFH och 52% bor i Västra Göteborg. 13% kommer från övriga kommuner och stadsdelar och är listade på någon av vårdcentralerna i Väster. Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg Annan Utbildningsnivå 56% av deltagarna som avslutats från FÖRSAM under året har någon form av eftergymnasial utbildning, de flesta högskola/universitet. Det är inga större skillnader mellan män och kvinnor. Utbildningsbakgrund Grundskola 11% Högskola 56% Gymnasium 33% Tid i aktivitet Diagrammet visar fördelning av avslutade deltagares tid i FÖRSAM. Deltagarna kan vara med i FÖRSAM i 6 ader. Anledningen till att det är flera som är inskrivna på längre tid är att är avrundning av tiden är uppåt. Har en deltagare varit aktuell i 6 ader och 1 dag så räknas det som 7 ader. Några deltagare har fått förlängd tid i på grund av behov eller på grund av andra omständigheter. 8

9 Tid i aktivitet Upp till 3 9% % % Tid i offentlig försörjning I diagrammet redovisas hur länge deltagaren varit i behov av offentlig försörjning före. De flesta deltagarna i FÖRSAM har som mest haft offentlig försörjning upp till 1 år. Ej tillämpligt innebär att deltagaren ej har haft offentlig försörjning. Målet med FÖRSAM är att förhindra/förkorta sjukskrivningsperioden. Flera deltagare arbetar eller har inte hunnit få sjukpenning vid start, därav att det är flera som ej har offentlig försörjning. Antalet deltagare som beviljats förebyggande sjukpenning har ökat under året. Kvinnor Män Totalt Upp till 1 år upp till 3 år 2 2 Ej tillämpligt Summa Försörjning Diagrammet visar försörjningsförändring för de 63 avslutade deltagare under året. Flera av de som har sjukpenning vid avslut arbetar deltid, något som redovisas närmare nedan. Det är färre deltagare som är helt åter i arbete än föregående år men sysselsättningsgraden är något högre än föregående år. Försörjning före resp efter Start Avslut

10 Sysselsättning vid avslut Sammanlagt arbetar och/eller studerar 73 % av dem som avslutats i FÖRSAM under året. Föregående år var det 8% som avslutades till arbete eller studier. Resultatet skiljer sig mellan kvinnor och män, 78% av kvinnorna avslutades till arbete eller studier och 54% av männen. Fler män saknade anställning vid start. 1 deltagare (7 kvinnor och 3 män) har avslutats till fortsatt rehabilitering, till exempel fortsatt medicinsk behandling via vården eller fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering via Arbetsförmedlingen Samverkan. Arbete utan lönesubv Arbete med lönesubv Studier 2 2 Arbetssökande AF Övrigt Totalt I analystabellen kan utläsas hur medeltal för hur sysselsättningsgraden har ökat för deltagarna. Sysselsättning Före före Efter efter Ej sub arbete 25 65% 16, % 33,4 Sub arbete Eget företag Antal deltagare i förvärvsarbete 25 65% 16, % 33,4 Antal deltagare i studier 2 63% 1,3 3 83% 2,5...Deltagare som både förvärvsarbetar och studerar 1 11% 1,1 1 11% 1,1 Summa deltagare i förvärvsarbete och/eller studier 26 68% 17, % 36, Arbetssökande deltagare Uppgift saknas Självskattad hälsa Av de 63 avslutade under året har 53 svarat både vid start och vid avslut och av dessa har 89 % skattat sin hälsa högre vid avslut än vid start. I tabellen redovisas skillnaden mellan kvinnor och män, det är medeltal som visas. Kvinnorna som svarat skattar sig i genomsnitt något högre vid avslut än männen. FÖRSAM (53 av 63 ) skattad hälsa Kvinna Man In Ut Skillnad

11 Samverkansteamet Mål 1 deltagare ska få tillgång till Samverkansteamet, varav fördelningen mellan kvinnor och män bör hålla sig inom spannet 4/6 Den självuppskattade hälsan ska öka för 6 % av deltagarna Av de deltagare som går vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering, skall 35 deltagare avslutas och av dessa skall 3 %, i lika hög utsträckning kvinnor som män, gå till arbete eller studier. Under året var 14 deltagare aktuella i Samverkansteamet, 56 % kvinnor och 44 % män, vilket är ungefär lika ga som förra året. Deltagare Antal deltagare Antal nya deltagare Avslutade % av de avslutade deltagarna bor i Askim-Frölunda-Högsbo och 25 % bor i Västra Göteborg. Kvinna Man Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg Annan 4 4 Summa Utbildningsnivå 41 % av deltagarna som avslutats från Samverkansteamet under året har enbart genomfört grundskola eller saknar helt utbildning. Det är något fler kvinnor som har högre utbildningsnivå. Annan eftergymn 5% Högskola 18% Utbildningsbakgrund Saknas/okä nd 2% Grundskola 39% Gymnasium 36% 11

12 Tid i aktivitet Diagrammet visar fördelning av avslutade deltagares tid i Samverkansteamet. Cirka 6% av deltagarna har avslutats direkt efter kartläggning på Nymilen. Tid i aktivitet > 19 32% Upp till 3 55% % 7-9 2% 4-6 4% Tid i offentlig försörjning I diagrammet redovisas hur länge deltagarna varit i behov av offentlig försörjning före. Sammanlagt har 57 % haft offentlig försörjning i 6 år eller mer. Det är större andel kvinnor som haft längre tid i offentlig försörjning. Upp till 9 år 9% Tid i offentlig försörjning 9 år eller mer 23% Ej tillämpligt 2% Upp till 1 år 9% Upp till 3 år 32% Upp till 6 år 25% Nymilen På Nymilen görs en aktivitetsnivåbedömning som genomförs under 7 veckor. Målet och syftet är att både deltagare och remittent ska mer få kunskap om vad personen kan/ska gå vidare till. Avslutsanledning redovisas för de deltagare som avslutats efter Nymilen. Under året har 63 deltagare genomfört kartläggning på Nymilen, vid årsskiftet pågick kartläggning fortfarande för 12 av dem. 24 av deltagare har avslutats efter kartläggning Nymilen, 15 kvinnor och 9 män. De flesta deltagare har försörjningsstöd vid start och avslut, både kvinnor och män. Efter Nymilen har 9 deltagare gått vidare till någon annan rehabilitering, till exempel medicinsk rehabilitering eller er enbart från socialtjänsten. 12

13 Nymilen Sjukdom Fortsatt rehab Övrigt Försörjning Här redovisas försörjningsförändring för de 2 deltagare som avslutats efter att ha deltagit i arbetslivsinriktad rehabilitering i Samverkansteamet. Försörjning före resp efter 2 deltagare Start Avslut Antalet med försörjningsstöd har minskat. Inga större skillnader mellan könen. Sysselsättning vid avslut 6 av de 2 avslutade deltagarna (3%) har gått vidare till arbete eller studier. Målet är att 35 deltagare skall avslutas per år. Det lägre flödet beror på att ga deltagare har bedömts ha en omfattande problematik och behov av en längre rehabiliteringstid. 7 deltagare är aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Övrigt innebär bland annat att deltagaren gått vidare till annan rehabilitering eller har avslutats på grund av att rehabilitering till arbete inte är aktuellt i dagsläget. Arbete utan lönesubv 1 1 Arbete med lönesubv Studier 1 1 Arbetssökande AF Övrigt Totalt

14 Övriga har avslutats till fortsatt rehabilitering, till exempel samplanerade er via socialtjänsten eller arbetsförmedlingen, ofta har vårdkontakt förmedlats för att skapa underlag för fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Teamet bedömer att problematiken ser olika ut för deltagande kvinnor och män. Fler av kvinnorna har en smärtproblematik och problem som är relaterade till familjen (våld i nära relationer, ansvarstagande för familjen etc.). Männens hälsa upplevs sämre generellt. Männen haft mer kontakt med arbetsmarknaden än kvinnorna även om de inte lyckats att få en fast förankring. I analystabellen kan utläsas att sammanlagt 6 deltagare arbetar eller studerar efter arbetslivinriktade delen av Samverkansteamet. I medeltal arbetar/studerar de 83%, vilket motsvarar 5 n. Samverkansteamet 2 deltagare Före före Efter efter Ej sub arbete 1 1% 1, Sub arbete 4 75% 3, Eget företag Antal deltagare i förvärvsarbete 5 8% 4, Antal deltagare i studier 2 15%,3 1 1% 1,...Deltagare som både förvärvsarbetar och studerar Summa deltagare i förvärvsarbete och/eller studier 2 15%,3 6 83% 5, Arbetssökande deltagare 6 7 Självskattad hälsa Totalt har 17 av de 24 deltagare som avslutats efter Nymilen skattat sin hälsa vid start och avslut. Av dessa har 42% ökat sin hälsa vid avslut. Nymilen (17 av 24) skattad hälsa Kvinna Man In Ut Skillnad Totalt har 17 av 2 av de deltagare som avslutades från den arbetslivsinriktade delen (Näverluren) av Samverkansteamet svarat både vid start och vid avslut. Av dessa har sammanlagt 55% skattat sin hälsa högre vid avslut än vid start. Samverkansteamet arbetslivsinriktade delen (17 av 2) skattad hälsa Kvinna Man In Ut Skillnad

15 Högsbo Sisjö-modellen 2 deltagare skall komma ut i praktik, varav fördelningen mellan kvinnor och män bör hålla sig inom spannet 4/6 Av de deltagare som avslutas skall 5%, i lika hög utsträckning kvinnor som män gå till arbete eller studier Minst 1 företag inom Högsbo Sisjö företagarförening ska ta emot praktikanter genom koordinatorn. Resultat Deltagarna är inte registrerade i SUS. Resultat är hämtat från egen statistik. Modellen startade i mars i år. Totalt har 13 deltagare (4 kvinnor, 9 män) varit ute i praktik via Högsbo Sisjömodellen. 2 av deltagarna som avslutats har fått anställning. Totalt har 8 företag tagit emot praktikanter. 15

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Resultat av finansiell samordning. Avser perioden januari september 2014

Resultat av finansiell samordning. Avser perioden januari september 2014 Resultat av finansiell samordning Avser perioden januari september 2014 Resultat redovisas utifrån tre olika grupper Deltagare -fullständig info Information finns om deltagarnas startår, kön, ålder, utbildningsnivå,

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Deltagare i samverkan Jan juni 2012

Deltagare i samverkan Jan juni 2012 Deltagare i samverkan Jan juni 2012 10 043 1 964 4 417 2 959 2676 Totalt aktuella Deltagare som startat Deltagare som avslutat Deltagare i volyminsats med personuppgifter anonyma/endast antal Vad visar

Läs mer

DIS Deltagare i samverkan

DIS Deltagare i samverkan Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN DIS Deltagare i samverkan Uppföljning 2005-2007 Helena Johansson Hisingen

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Bilaga med statistik tillhörande Verksamhetsberättelse 2014

Bilaga med statistik tillhörande Verksamhetsberättelse 2014 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr - Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum

Läs mer

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet SUS-utbildning 2015-04-08 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Uppföljning på lokal, regional och

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2011

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2011 1 Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2011 Uppföljning av samverkan Sedan 2007 har samordningsförbunden i Västra Götaland haft gemensam satsning på uppföljning av sin verksamhet. Genom det regionala

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Ansökan till AMA En Väg In

Ansökan till AMA En Väg In Ansökan till AMA En Väg In Ansökan fylls i av den person som vill delta och de aktörer som ansöker tillsammans med hen. Tillsammans skapar vi vägar till arbete Innan du fyller i ansökan bör du ha tagit

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Ansökan till AMA En väg in

Ansökan till AMA En väg in Ansökan till AMA En väg in Ansökan fylls i av den person som vill delta och de myndigheter/verksamheter som ansöker tillsammans med honom/henne. 1 Tillsammans skapar vi vägar till arbete Ansökan till En

Läs mer

S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 2011-01- 0 1 2011-08- 31

S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 2011-01- 0 1 2011-08- 31 Delårsbokslut 211-8-31 1 S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 211-1- 1 211-8- 31 HANDLÄGGARTEAMEN VID AF ANGERED OCH AF GAMLESTADEN Deltagarflöde s start nya avslutade s slut

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck Ale Kommun Diarienr: 2014/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Ansökan till AMA En väg in

Ansökan till AMA En väg in Ansökan till AMA En väg in Ansökan ska fyllas i av den person som vill delta och de - minst två - myndigheter/verksamheter som ansöker tillsammans med honom/henne 1. Ansökan kommer att behandlas i en grupp

Läs mer

Samordningsförbundet Väst Org.nr 222000 2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra

Samordningsförbundet Väst Org.nr 222000 2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Org.nr Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2014-03-31 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 5 Tabell: Antal deltagare...

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel Resultat 2006 Helena

Läs mer

Resultatsammanställning

Resultatsammanställning Resultatsammanställning Samordningsförbundet Östra Östergötland Kvartal 1-3 2016 @Therése Löwgren Sidan 3 Måluppfyllelse kvartal 3 Sidan 13-14 NP-samverkan Sidan 4 Måluppfyllelse kvartal 2 Sidan 15-16

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2016-03-31 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 4 Diagram: Utskrivningsanledningar...

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012 . Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 202 Ansvarig för insatsen: Utvecklingscenter Dals-Ed, AME Bengtsfors /Ifo Bengtsfors Utvecklingscenter Åmål Budget

Läs mer

SUS-utbildning Arrangör: Nationella rådet

SUS-utbildning Arrangör: Nationella rådet SUS-utbildning 2015-10-06 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Uppföljning på lokal, regional och

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Lund 117 000 invånare 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Två tredjedelar är under 45 år, lika stor

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

FINSAM GÖR SKILLNAD!

FINSAM GÖR SKILLNAD! Finansiell samordning av rehabilitering för boende i Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd Frukostmöte 161125 FINSAM GÖR SKILLNAD! Välkommen! Upplägg idag Arbetsmarknadsläget Kort om Finsam, resultat Enter

Läs mer

Grundutbildning SUS 2014-03-24. Arrangör: Nationella rådet

Grundutbildning SUS 2014-03-24. Arrangör: Nationella rådet Grundutbildning SUS 2014-03-24 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Försäkringskassan är systemägare,

Läs mer

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping 1. Sammanfattning Denna rapport innehåller en form av samhällsekonomisk analys av kostnader för och intäkter från de två projekt

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Aktivitetsersättning i Västra Skaraborg under hösten 2010

Aktivitetsersättning i Västra Skaraborg under hösten 2010 Aktivitetsersättning i Västra Skaraborg under hösten 1 1. SAMMANFATTNING Samordningsförbundet gav i maj 1 Försäkringskassan uppdraget att under hösten 1 kartlägga de ungdomar som uppbär aktivitetsersättning

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013. Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013. Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING Delårsrapport för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013 Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING 1 (10) Delårsrapport 2013 1. Sammanfattning Finnvedens samordningsförbund

Läs mer

ResursRådet förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader

ResursRådet förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader Karl Martin Sjöstrand 2009-06-06 ResursRådet förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader ResursRådet ska arbeta med personer som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn,

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST 2011 Samordningsförbundet Göteborg Nordost UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Detta dokument utgör ett komplement till förbundets årsredovisning. Här presenteras

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Kort bakgrund. Lunds kommun 119 000 invånare Ca. 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Hög andel får försörjningsstöd

Läs mer

SUS Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Begreppskatalog

SUS Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Begreppskatalog SUS Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Innehåll Innehåll... 2 1 Dokumentinformation... 6 1.1 Syfte... 6 2 Struktur... 7 3... 8 Af/FK-samarbete... 8 A-kassa... 8 Aktivitetsersättning...

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson 2010-09-17 Dnr: 0017/10 Ärende nr. 9 Yttrande över utredningen:

Läs mer

Uppföljning av samordningsförbundens insatser

Uppföljning av samordningsförbundens insatser 1 (41) Uppföljning av samordningsförbundens insatser Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2016 2 (41) Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 6 3 Antal samordningsförbund och kommuner 8

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2007 Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Styrelsen bedömer att Samordningsförbundets verksamheter stämmer väl överens

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

SUS-utbildning Arrangör: Nationella rådet

SUS-utbildning Arrangör: Nationella rådet SUS-utbildning 2015-11-11 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Uppföljning på lokal, regional och

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer