Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck"

Transkript

1 Ale Kommun Diarienr: 2014/ Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck BILAGOR TILL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Bilaga 1 Resultat Projekt Utgångspunkten 3 Bilaga 2 Resultat Projekt Utgångspunkten Exsistre 9 Bilaga 3 Resultat Projekt Ale Teamet 15 Bilaga 4 Resultat Projekt Stenungsunds Teamet 24 Bilaga 5 Resultat Projekt Tjörns Teamet 33 Bilaga 6 Redovisning Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral 42 Bilaga 7 Blankett upplevd livssituation m.m. 43 Bilaga 8 Resultat Kommunikationsplan 44 Bilaga 9 Berättelser 46 2

3 REDOVISNING AV RESULTAT FÖR År 2013 BIL. 1 PROJEKT UTGÅNGSPUNKTEN Under året avslutades 49 ärenden och det fanns 19 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Under 2012 avslutades 104 ärenden. Det fanns 33 pågående ärenden vid årsskiftet. Flöden i samverkan Totalt aktuella Deltagare som startat Deltagare som avslutat 0 Deltagare i volyminsats 3

4 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 49 ärenden varav 27 män och 22 kvinnor. Avslutade 2012 (109 ) 45 män och 64 kvinnor 4

5 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden (80 st) under året De flesta hade gått ut gymnasiet, 25 st, varav 12 män och 13 kvinnor. Avslutade 2012 (109 st) 60 st gått gymnasiet varav 22 män och 38 kvinnor 5

6 Tid i aktivitet avslutade ärenden (49 st) under året Tiden i aktivitet är något längre under 2013 jämfört med 2012 Avslutade ärende 2012 (109 st.) 6

7 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (49 st) Ingen offentlig försörjning vid start innebär i de flesta fall att de försörjs av förälder men vid avslut har de fått arbete så att de försörjer sig själva, vilket klart framgår av den grafiska bilden under rubriken Sysselsättning vid avslut. Anledningen till att det är så få med försörjningsstöd för 2013 är att dessa har registrerats på Utgångspunkten Exsistre. Avslutade ärenden 2012 (109 st.) 7

8 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 30 personer fått arbete och åtta personer påbörjat studier. Sysselsättning Vid avslut hade 62 personer fått arbete och 13 personer påbörjat studier. 8

9 BIL. 2 PROJEKT UTGÅNGSPUNKTEN EXSISTRE Under året avslutades 80 ärenden och det fanns 34 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Under 2012 avslutades 20 ärenden och det fanns 42 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. 9

10 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 80 ärenden varav 50 män och 30 kvinnor. Eftersom inflödet av ärenden tidigare år har varit relativt jämt fördelat mellan könen så bör detta diskuteras/analyseras vidare vad denna övervikt av män beror på? Avslutade 2012 (18 st.) 11 män och 7 kvinnor 10

11 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (80 st.) De flesta har gått grundskola 41 st., varav 23 män och 18 kvinnor. Avslutade 2012 (18 st.) 9 st. gått grundskola varav 5 män och 4 kvinnor. 11

12 Tid i aktivitet avslutade ärenden (80 st.) under året Tiden i aktivitet är något längre under 2013 jämfört med 2012 vilket tyder på att man arbetar med en målgrupp som tar längre tid att få tillbaka till egen försörjning eller studier. Avslutade ärende 2012 (18 st) 12

13 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (80 st.) Ingen offentlig försörjning vid start innebär i de flesta fall att de försörjs av förälder men vid avslut har de fått arbete så att de försörjer sig själva, vilket klart framgår av den grafiska bilden under rubriken Sysselsättning vid avslut Avslutade 18 st. 13

14 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 20 personer fått arbete och 27 personer påbörjat studier. Sysselsättning Vid avslut hade 9 personer fått arbete och 4 personer påbörjat studier. 14

15 PROJEKT ALE TEAMET BIL. 3 Under året avslutades 26 ärenden och det fanns 12 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Under 2012 avslutades 21 ärenden och det fanns 24 stycken pågående ärenden vid årsskiftet varav sex anonyma. 15

16 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 26 ärenden varav 7 män och 19 kvinnor. Detta bör analyseras vidare då statistiken nästan såg likadan ut för Avslutade 2012 (21 st.) 4 män och 17 kvinnor 16

17 Åldersfördelning avslutade ärenden under året (26 st.) 2012 Avslutade 21 st. 17

18 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (26 st.) Elva person har gått grundskola varav 4 män och 7 kvinnor. Även elva personer har gått gymnasium varav 3 män och 8 kvinnor. Tolv procent, 3 st., har gått högskola/universitet. Avslutade 2012 (21 st.) 10 st. har gått högstadiet varav 3 män och 7 kvinnor. 18

19 Tid i aktivitet avslutade ärenden under året (26 st.) Tiden i aktivitet är något längre under 2013 jämfört med 2012 Avslutade ärende 2012 (21 st.) 19

20 Tid i offentlig försörjning avslutade ärenden under året (26 st.) Över hälften av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning längre än 6 år 2012 Avslutade 21 st. 20

21 Avslutsanledning avslutade ärenden under året (26 st.) Trots de stora insatser som teamet gör så är många alldeles för sjuka i nuläget för att klara ytterligare rehabiliteringsinsatser utan skrivs ut p.g.a. sjukdom. Om man jämför med 2012 så tycks målgruppen som teamet arbetar med stå allt längre från arbetsmarknaden Avslutade 21 st. 21

22 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (26 st.) Svårt att analysera flödena mellan de olika försörjningssystemen men tack vare teamets arbete så koordinerar man troligtvis personerna bättre till rätt insats och rätt försörjning även om personen inte får egen försörjning via arbete eller studier Avslutade 21 st. 22

23 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 7 personer fått arbete. Sysselsättning Vid avslut hade 4 personer fått arbete. 23

24 BIL. 4 PROJEKT STENUNGSUNDS TEAMET Under året avslutades 13 ärenden och det fanns 16 stycken pågående ärenden vid årsskiftet Avslutade 14 stycken och 14 pågående ärenden vid årsskiftet. 24

25 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 13 ärenden varav 5 män och 8 kvinnor. Avslutade 2012 (14 st.) 3 män och 11 kvinnor 25

26 Åldersfördelning avslutade ärenden under året (13 st.) 2012 Avslutade 14 st. 26

27 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (13 st.) Sex personer har gått grundskola varav 2 män och 3 kvinnor. Avslutade 2012 (14 st.) sex personer har gått gymnasiet varav 1 man och fem kvinnor. 27

28 Tid i aktivitet avslutade ärenden under året (13 st.) Tiden i aktivitet är betydligt längre under 2013 jämfört med 2012 Avslutade ärende 2012 (14 st.) 28

29 Tid i offentlig försörjning avslutade ärenden under året (13 st.) Nästan hälften av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning längre än 6 år. Något mer jämfört med Avslutade 14 st. 29

30 Avslutsanledning avslutade ärenden under året (13 st.) Trots de stora insatser som teamet gör så är många alldeles för sjuka i nuläget för att klara ytterligare rehabiliteringsinsatser utan skrivs ut p.g.a. fortsatt rehabilitering. Om man jämför med 2012 så tycks målgruppen som teamet arbetar med stå allt längre från arbetsmarknaden Avslutade 14 st. 30

31 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (13 st.) Svårt att analysera flödena mellan de olika försörjningssystemen men tack vare teamets arbete så koordinerar man troligtvis personerna bättre till rätt insats och rätt försörjning även om personen inte får egen försörjning via arbete Avslutade 14 st. 31

32 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 5 personer fått arbete. Sysselsättning Vid avslut hade 4 personer fått arbete och 3 personer påbörjat studier. 32

33 BIL. 5 PROJEKT TJÖRNS TEAMET Under året avslutades 19 ärenden och det fanns 7 stycken pågående ärenden vid årsskiftet Avslutade 16 stycken och 15 pågående ärenden vid årsskiftet. 33

34 Könsfördelning Under perioden avslutades 19 ärenden varav 10 män och 9 kvinnor. Avslutade 2012 (16 st.) 5 män och 11 kvinnor 34

35 Åldersfördelning avslutade ärenden under året (19 st.) 2012 Avslutade 16 st. 35

36 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (19 st.) De flesta hade gått ut gymnasiet, 11 st., varav 6 män och 5 kvinnor. Avslutade 2012 (16 st.) 7 st. gått grundskola varav 3 män och 4 kvinnor. 36

37 Tid i aktivitet avslutade ärenden under året (19 st.) Tiden i aktivitet är något längre under 2013 jämfört med 2012 Avslutade ärende 2012 (16 st.) 37

38 Tid i offentlig försörjning avslutade under året (19 st.) Drygt en tredjedel av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning längre än 3 år. Ungefär lika jämfört med Avslutade 16 st. 38

39 Avslutsanledning avslutade ärenden under året (19 st.) Trots de stora insatser som teamet gör så är många alldeles för sjuka i nuläget för att klara ytterligare rehabiliteringsinsatser utan skrivs ut p.g.a. sjukdom. Om man jämför med 2012 så tycks målgruppen som teamet arbetar med stå allt längre från arbetsmarknaden Avslutade 16 st. 39

40 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (19 st.) Svårt att analysera flödena mellan de olika försörjningssystemen men tack vare teamets arbete så koordinerar man troligtvis personerna bättre till rätt insats och rätt försörjning även om personen inte får egen försörjning via arbete Avslutade 16 st. 40

41 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 4 personer fått arbete. Sysselsättning Vid avslut hade 6 personer fått arbete och 3 personer påbörjat studier. 41

42 Antal ärenden per Vårdcentral som Försäkringskassan diskuterat med vården 2013 Augusti december VC Kvinna Ej sjukskriven Man Ej sjukskriven Kvinna sjukskriven Man sjukskriven Adinahälsan Bohuspraktiken 2 2 NH Älvängen Nödinge Centrumpraktiken Kusten 8 6 NH Nordmanna 1 NH Solgärde BL Stenungsund NH Stenungsund 1 1 NH Stora Höga 3 BL Almö NHTjörn Summa BIL. 6 42

43 Namn: BIL. 7 Födelsedatum: Datum: Markera hur tillfredsställd du är med din situation i olika avseenden. 1. Hem och familjesituation Bostad Ekonomi Relationer till andra människor Sinnesstämning Initiativförmåga Självförtroende Tålamod Känner du dig betydelsefull och uppskattad i hemmet Känner du dig betydelsefull och uppskattad utanför hemmet

44 BIL. 8 RESULTAT FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN/FÖRSLAG KOMMUNIKATION/INFORMATION Styrelse Gemensam konferens måndag 20 maj. Tjörn. Har genomförts. Torsdag 28 november, hel dag. VP och budgetdiskussion med de Lokala ledningsgrupperna. Avslutar med styrelsemöte på eftermiddagen. Tjörn. Har genomförts. Frukostmöte med företagare och lokala politiker. Har inte genomförts. Ska genomföras under 2014 i samarbete med CSR. Respektive styrelseledamot träffar sina representanter i LLG och Team någon gång per år för att stämma av läget. Vet ej om det genomförts. Förbundschef Erbjuda informationsdag någon gång per år för nya i styrelse, LLG och Team. Erbjudande har gått ut.. Skicka styrelseprotokoll till alla berörda Genomfört Lägga till i kommunikationsplanen vilket ansvar handläggarna har att sprida information om Samordningsförbundet (SOF). Genomfört Utveckla hemsidan ytterligare. Genomfört. Ny layout. Se till att logistiken med information och kommunikation fungerar i alla led inom förbundet. Förbundschef har gjort det styrelsen önskat men är mottagarna nöjda? LLG Informationsdag två gånger per år. Ytterst viktigt att alla medlemmar delger vad som är på gång inom respektive myndighet. Speciellt viktigt att AF och FK informerar om det utvidgade rehabiliteringsuppdraget och vilka konsekvenser det kan få på SOF:s framtida arbete. Har genomförts i Ale och Kungälv Om andra projekt/insatser genomförs av någon medlem och som tangerar SOF:s arbetsområde så är det viktigt att det informeras om det! Vet ej. LLG-ledamöterna måste informera in i sin egen organisation om SOF:s verksamhet, uppdrag m.m. Vet ej. LLG träffar Teamen någon gång per år och diskuterar nuvarande uppdrag och framtid. Genomfört Pålästa inför LLG-möten. Vet ej. Vara mer delaktiga att sätta agendan vid LLG-möten. Kan förbättras. Vid byten av personal så måste den som lämnar informera den nytillträdde. Vet ej. Samordnare/Team Vid byten av personal så måste den som lämnar informera den nye. Vet ej. Samordnarna informerar vad som kommit fram på LLG-möten. Vet ej. Samordnarna informerar vad som sagts vid möten. Vet ej. Förbundschef/samordnare/arbetsvägledare träffas ca tre gånger per termin och håller varandra informerade om vad som händer i Teamen och i Samordningsförbundet. Genomfört. Har träffats fyra gånger. 44

45 Teammedlemmar informerar vad som är aktuellt från sin myndighet. Vet ej. Teamen möts några gånger per år för att utbyta erfarenheter. Leds av utomstående processledare. Man har träffats några gånger utan processledare. Alla har dock inte deltagit vid mötena. Gemensamt Kommunikationsplanen gås igenom av alla någon gång per år. Ansvarig att det blir av är Förbundschef. Har gjorts i vissa sammanhang. Kan bara bli bättre under Hur kan man samla all viktig information som kommer från alla olika myndigheter? En fråga som fortfarande är obesvarad. Har varje medlem idag ett informationsbrev som skickas ut internt och som kunde skickas även till SOF? Respektive LLG-ledamot informerar Förbundschef hur SOF kan få ta del av den interna informationen som kan vara av värde för Samordningsförbundet. Informationsbrev skickas från FK till Förbundschef några gånger per år. I övrigt så får Förbundschef ingen information från ingående parter. 45

46 BIL. 9 BERÄTTELSER FRÅN VÅRA MEDARBETARE(helt oredigerat) Ale Teamet Kvinna född Sjukskriven sedan 10 år, varit i Handlingsplanssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan två gånger. Fått avbryta allt på grund av försämring. Varit i Arbetslivsintroduktion två gånger, sjukskriven igen efter båda dessa gånger, flera rehab försök där. Kom till Ale Teamet där vi prövat förmågan till arbete hos två olika arbetsgivare, inom olika yrken. Haft mycket tät kontakt och stöd från Ale Teamet under det ett och halvt året hon varit hos oss. Vi har börjat från 2 timmar per vecka och utökad successivt, anpassat arbetsplatsen med hjälp av arbetsterapeut från AF. Mycket kontakt med vården kring denna kvinna och samplanering där. Efter dessa två försök kan vi konstatera att det verkligen inte finns en arbetsförmåga hos denna kvinna på grund av psykisk ohälsa samt fysiska besvär. Ansökan om sjukersättning gjordes och då FK ansåg att man uttömt alla rehabiliteringsmöjligheter beviljades detta. Trots att kvinnan inte kom tillbaka till egen försörjning känns det som ett positivt avslut för henne då hon upplever det som skönt att inte behöva börja om igen, däremot upplever hon en stor förbättring på den totala livskvaliteten. Samverkande parter är också positiva till avslutet då man anser att kvinnan nu har rätt ersättning och då släpper frustrationen hos parterna över vad ska vi mer kunna erbjuda. Nu fokuserar man på rätt vård för att hålla henne stabil. Man född Varit igång hos Arbetsförmedlingen/kommunen i 6 år, olika projekt och praktikplatser som inte fungerat. Kom till oss med frågeställning om varför det inte fungerar. Efter två försök till arbetsträning som fått avslutas då det inte finns motivation har kontakt tagits med vården för att utreda vidare ohälsa. Ingen har tidigare initierat en vårdkontakt och här stabiliserade vi upp med psykologkontakt och läkarkontakt och nu är han på väg att remitteras till öppenpsykiatri då man misstänker neuropsykiatriska funktionshinder. Har avslutats på AF och har nu försörjningsstöd. Planeringen är att finna lämplig sysselsättning under utredningstid för att därefter göra bedömning om det finns underlag för att söka aktivitetsersättning. Ale Teamet har också hjälpt honom med att få en kontaktperson då han varit helt isolerad. Denna man har inte heller nått egen försörjning men får nu vård och stöd för att komma vidare med bakomliggande problematik som gör att han inte kommer ut i arbete. När detta är utrett och han fått den vård han behöver kommer han vara bättre rustad för arbetslivet och AF vet bättre vilken hjälp och stöd han behöver för att finna, få och behålla ett arbete. För första gången har man nu försökt backa väldigt långt tillbaka för att ta reda på orsaken till att det aldrig fungerar istället för att erbjuda honom aktivitet/sysselsättning som skulle kunna resultera i ännu ett misslyckande. Kvinna född Varit sjukskriven till och från i 12 år när hon kom till Ale Teamet. Problematik med flera diagnoser, svår uppväxt och sociala svårigheter. Har under flera tillfällen gjort insatser via AF genom åren men utan att det blivit en hållbar lösning, har återgått till sjukskrivning. Hon har haft vårdkontakt men ingen kontinuerlig behandling. Under tiden i Ale Teamet genomfördes arbetsträning på två olika arbetsplatser som var väl anpassade för henne. Hon hade stort behov av stöd 46

47 och en tät kontakt för att få hjälp med upplägg, struktur och planering. Då vi ändå kunde ana att där fanns en arbetsförmåga fick hon möjlighet att vara i Ale Teamet och i arbetsträning under en längre tid. För att få hjälp med de stora hinder hon upplevde i vardagen hjälpte Ale Teamet henne med att koppla in ett boendestöd vilket gjorde stor skillnad för henne. Dock fick hon återkommande försämringsperioder alltemellanåt och en hållbarhet lyckades inte att få. Men tack vare de täta kontakterna med Ale Teamet och ett uppjobbat förtroende började hon berätta saker som hon inte vågat berätta tidigare. Hon insåg att hon behövde psykologisk kontakt för att bearbeta händelser tidigare i livet. Vi hjälpte henne tillbaka till Öppenpsykiatrin där hon fick professionell hjälp. Stenungsund/Tjörn Hej Caroline! Vill bara berätta för dig att jag har en vän som läser till socionom på högskolan i Vänersborg, hon ringde mig nu för en stund sedan och frågade om jag ville komma dit och ha en föreläsning om återhämtning efter sjukdom och vad för hjälp samhället har kunnat erbjuda mig under resans gång. Det ska bli en fröjd att få berätta om all stöd och hjälp som Samordningsförbundet dvs. du har gett mig, jag hade aldrig kommit dit jag är i dag utan den hjälp jag fått, jag vill att du ska veta det! Jag kan inte tacka dig nog! kram kram Kicki Utgångspunkten M läser deltid på Komvux. Han mår inte bra, kan inte själv sätta fingret på det + är helt klart deprimerad. Jag träffar honom först och kartlägger och sedan ordnar jag så att han får träffa dr Bo och de har två givande samtal + att Bo rekommenderar M att kontakta vårdcentral för vidare samtal och ev. utredning. M mycket tacksam. R hit på rekommendation av soc. sekr. f-stöd men efter jag haft ett par samtal + konfererat med soc. sekr., kommer vi fram till att Utgångspunkten är för avancerat för henne och erbjuds plats på ALC istället. F; endast 18 år, inte klarat grundskolan bara godkänt i ett enda ämne Eng. Hoppat av IV två gånger. Suttit hemma över ett år och tagit det lugnt när han kom till oss. Kent jobbar under ett år med F; ordnat intervjuer, fått info om studier, jobbsök, erbjuds samtal med vår ssk Paula då F vill bli utredd för e. neuropsykiatriska svårigheter och träffar henne flera gånger, får kostråd hos vårdcentral via Paula, får chans till jobb hos VTD att dela ut tidningar men tackar nej, Kent ordnar och börjar praktik i köket på ett privat dagis där F är ca 6 mån, screening av läkare via Paulas vårdcentral och remiss till Öppen psyk för utredning, remiss till NPT-teamet, sökt till Nordiska Folkhögskolan för att läsa in grundskolan men kom inte in då det var fullt, F beviljas utredning hos NPT-teamet men ej klart när den startar, F bestämt sig för att läsa Komvux GR Vux och började i augusti men 47

48 hoppade av efter ett par veckor och sitter hemma nu igen. (Så mycket jobb och så många inblandade ändå nådde vi inte ända fram, tyvärr). Enstaka ungdomar bara försvinner från oss. Kan vara tidigt i vår kontakt men ibland också från en praktik och vi får inte tag på dem, varken per telefon eller brev. Så ibland kan vi ha lagt ner mycket jobb med dem utan att nå resultat eller veta vad de gör istället 48

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2010/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun BIL 2 Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012 . Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 202 Ansvarig för insatsen: Utvecklingscenter Dals-Ed, AME Bengtsfors /Ifo Bengtsfors Utvecklingscenter Åmål Budget

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Datum: 2010-02-25 Tjänsteställe: Handläggare: Beteckning: Er beteckning: Uppföljning av verksamheten med personligt ombud i Marks kommun 2009. Verksamheten

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Måndagen den 12 maj Tid: Kl. 14.30 16.00. Plats: Marstrands Havshotell. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Agneta Malmsten, tjänsteman, Jan-Åke

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

PROJEKTETS NAMN: Samordnare FaR

PROJEKTETS NAMN: Samordnare FaR 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (Org.nr 222000-1941) Mottagare Praktikertjänst AB Vårdcentralen Kusten, Ytterby (Org.

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23 Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 Villkor 3, 2015 inom Sjukskrivningsmiljarden -tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen Funktionen (dvs. rehabsamordnaren) ska ha både en intern och extern

Läs mer

Deltagare i samverkan Jan juni 2012

Deltagare i samverkan Jan juni 2012 Deltagare i samverkan Jan juni 2012 10 043 1 964 4 417 2 959 2676 Totalt aktuella Deltagare som startat Deltagare som avslutat Deltagare i volyminsats med personuppgifter anonyma/endast antal Vad visar

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet SUS-utbildning 2015-04-08 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Uppföljning på lokal, regional och

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för år 2015

Budget och verksamhetsplan för år 2015 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/14 2014-11-20 Ärende nr 3 Budget

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen?

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Workshop den 26 oktober 2015 Processledare och dokumentation Lena Rogeland 1 Inledning av Sophia Dahlgren Välfärden är idag uppdelad

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år.

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år. FRÅGEFORMULÄR DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET Din bakgrund 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder.. år. 3. Familjesituation Bor hos föräldrar eller anhöriga. Ensamstående utan barn hemma. Ensamstående med

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 15 april 2011 Tid: Kl. 14.00 16.30 Plats: s konferenslokal på Hisingen i Göteborg Närv. Georg Hohner, tjänsteman, ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie Daun (KD), Ersättare:

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Ulrica Sandzen 531526929 Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet Samordningsförbundet

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Samordningsförbundet Västerås

Samordningsförbundet Västerås Samordningsförbundet Västerås Kartläggning av behovet av insatser för personer som har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Socialkontor ekonomi och utredning samt Försäkringskassan 2010 06 14 Lena

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Ledningsstaben 2013-12-13 Eliana Pettersson Beredningen för samverkan Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Tid: 13 december 2013, kl. 08.30 12.00 Plats: Östra samordningsförbundet,

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 Ja: 18-30 år Bor i Norrköping, Söderköping eller Valdemarsviks kommun. (Uppfyller kriterier för projektets målgrupp) Funderingar

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl. 13.30 16.00 den 30 januari 2013

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl. 13.30 16.00 den 30 januari 2013 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl. 13.30 16.00 den 30 januari 2013 Meddelat förhinder: Anna-Lena Holberg, Daniel

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2009/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Slututvärdering EXSISTRE. juni 2014

Slututvärdering EXSISTRE. juni 2014 Slututvärdering EXSISTRE juni 2014 Vilka är målgruppen? Deltagares perspektiv Samordningsförbundens arbete med mänskliga rättigheter-hur då? Vilka är målgruppen? Unga vuxna Hälften har avslutat utbildning/

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: kl.13.30 16.00

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: kl.13.30 16.00 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: kl.13.30 16.00 Närvarande: Ordinarie: Johnny Öhman, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer

Enkät till dig som har NPF-diagnos

Enkät till dig som har NPF-diagnos Enkät till dig som har NPF-diagnos 1. Hur väl känner du till de olika stöden? Vet inget om detta Vet att det finns men inte så mycket mer, men det är inte aktuellt för mig och har sökt och har i dag Boendestöd

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Rapport Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Utfärdare Grace Hagberg, processtödjare Norrköpings Samordningsförbund Bakgrund Norrköpings Samordningsförbund

Läs mer

PåGång. Projektutvärdering 2009-09-01 2011-01-01 2011-02-28 1(7) Mia Eriksson Samordnare Samspelet. PåGång. 054 540 52 58 maria.eriksson3@karlstad.

PåGång. Projektutvärdering 2009-09-01 2011-01-01 2011-02-28 1(7) Mia Eriksson Samordnare Samspelet. PåGång. 054 540 52 58 maria.eriksson3@karlstad. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-02-28 1(7) Mia Eriksson Samordnare Samspelet PåGång 054 540 52 58 maria.eriksson3@karlstad.se PåGång Projektutvärdering 2009-09-01 2011-01-01 Post- och

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Nikodemus Enger, leg. psykolog ArbetsRehab Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Grön Rehab Förberedelse inför arbetslivsinriktad

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Depressioner hos barn

Depressioner hos barn Depressioner hos barn Konferens Draken 2011-12-08 Länsstyrelsen, GR, FoU i Väst/GR Frågorna handlar om Föräldrarna Barnen/ungdomarna Vad man kan göra Samverkan En del annat Dokumentationen kommer att finnas

Läs mer

Ansökan till AMA En väg in

Ansökan till AMA En väg in Ansökan till AMA En väg in Ansökan ska fyllas i av den person som vill delta och de - minst två - myndigheter/verksamheter som ansöker tillsammans med honom/henne 1. Ansökan kommer att behandlas i en grupp

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2 Tid i aktivteter... 3 Unga med etableringssvårigheter... 4 Handläggarteam för unga vuxna i Kortedala Bergsjön... 4 Ungdomscentrum Angered... 4 Unga med

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Styrelsemöte Tid: 13 16.00 21 november 2011 Diarienr 2011/ Plats: Samordningsförbundet, Brogatan 16 Mölndal

Styrelsemöte Tid: 13 16.00 21 november 2011 Diarienr 2011/ Plats: Samordningsförbundet, Brogatan 16 Mölndal Styrelsemöte Tid: 13 16.00 21 november 2011 Diarienr 2011/ Plats: Samordningsförbundet, Brogatan 16 Mölndal Närvarande Ledamöter Övriga Ledamöter: Dagmar Callgard, Mölndals stad (Fp) Anna Strand, Partille

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen 1 2007-02-16 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Projektansökan till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom projektförslag

Läs mer