Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck"

Transkript

1 Ale Kommun Diarienr: 2014/ Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck BILAGOR TILL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Bilaga 1 Resultat Projekt Utgångspunkten 3 Bilaga 2 Resultat Projekt Utgångspunkten Exsistre 9 Bilaga 3 Resultat Projekt Ale Teamet 15 Bilaga 4 Resultat Projekt Stenungsunds Teamet 24 Bilaga 5 Resultat Projekt Tjörns Teamet 33 Bilaga 6 Redovisning Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral 42 Bilaga 7 Blankett upplevd livssituation m.m. 43 Bilaga 8 Resultat Kommunikationsplan 44 Bilaga 9 Berättelser 46 2

3 REDOVISNING AV RESULTAT FÖR År 2013 BIL. 1 PROJEKT UTGÅNGSPUNKTEN Under året avslutades 49 ärenden och det fanns 19 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Under 2012 avslutades 104 ärenden. Det fanns 33 pågående ärenden vid årsskiftet. Flöden i samverkan Totalt aktuella Deltagare som startat Deltagare som avslutat 0 Deltagare i volyminsats 3

4 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 49 ärenden varav 27 män och 22 kvinnor. Avslutade 2012 (109 ) 45 män och 64 kvinnor 4

5 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden (80 st) under året De flesta hade gått ut gymnasiet, 25 st, varav 12 män och 13 kvinnor. Avslutade 2012 (109 st) 60 st gått gymnasiet varav 22 män och 38 kvinnor 5

6 Tid i aktivitet avslutade ärenden (49 st) under året Tiden i aktivitet är något längre under 2013 jämfört med 2012 Avslutade ärende 2012 (109 st.) 6

7 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (49 st) Ingen offentlig försörjning vid start innebär i de flesta fall att de försörjs av förälder men vid avslut har de fått arbete så att de försörjer sig själva, vilket klart framgår av den grafiska bilden under rubriken Sysselsättning vid avslut. Anledningen till att det är så få med försörjningsstöd för 2013 är att dessa har registrerats på Utgångspunkten Exsistre. Avslutade ärenden 2012 (109 st.) 7

8 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 30 personer fått arbete och åtta personer påbörjat studier. Sysselsättning Vid avslut hade 62 personer fått arbete och 13 personer påbörjat studier. 8

9 BIL. 2 PROJEKT UTGÅNGSPUNKTEN EXSISTRE Under året avslutades 80 ärenden och det fanns 34 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Under 2012 avslutades 20 ärenden och det fanns 42 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. 9

10 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 80 ärenden varav 50 män och 30 kvinnor. Eftersom inflödet av ärenden tidigare år har varit relativt jämt fördelat mellan könen så bör detta diskuteras/analyseras vidare vad denna övervikt av män beror på? Avslutade 2012 (18 st.) 11 män och 7 kvinnor 10

11 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (80 st.) De flesta har gått grundskola 41 st., varav 23 män och 18 kvinnor. Avslutade 2012 (18 st.) 9 st. gått grundskola varav 5 män och 4 kvinnor. 11

12 Tid i aktivitet avslutade ärenden (80 st.) under året Tiden i aktivitet är något längre under 2013 jämfört med 2012 vilket tyder på att man arbetar med en målgrupp som tar längre tid att få tillbaka till egen försörjning eller studier. Avslutade ärende 2012 (18 st) 12

13 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (80 st.) Ingen offentlig försörjning vid start innebär i de flesta fall att de försörjs av förälder men vid avslut har de fått arbete så att de försörjer sig själva, vilket klart framgår av den grafiska bilden under rubriken Sysselsättning vid avslut Avslutade 18 st. 13

14 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 20 personer fått arbete och 27 personer påbörjat studier. Sysselsättning Vid avslut hade 9 personer fått arbete och 4 personer påbörjat studier. 14

15 PROJEKT ALE TEAMET BIL. 3 Under året avslutades 26 ärenden och det fanns 12 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Under 2012 avslutades 21 ärenden och det fanns 24 stycken pågående ärenden vid årsskiftet varav sex anonyma. 15

16 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 26 ärenden varav 7 män och 19 kvinnor. Detta bör analyseras vidare då statistiken nästan såg likadan ut för Avslutade 2012 (21 st.) 4 män och 17 kvinnor 16

17 Åldersfördelning avslutade ärenden under året (26 st.) 2012 Avslutade 21 st. 17

18 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (26 st.) Elva person har gått grundskola varav 4 män och 7 kvinnor. Även elva personer har gått gymnasium varav 3 män och 8 kvinnor. Tolv procent, 3 st., har gått högskola/universitet. Avslutade 2012 (21 st.) 10 st. har gått högstadiet varav 3 män och 7 kvinnor. 18

19 Tid i aktivitet avslutade ärenden under året (26 st.) Tiden i aktivitet är något längre under 2013 jämfört med 2012 Avslutade ärende 2012 (21 st.) 19

20 Tid i offentlig försörjning avslutade ärenden under året (26 st.) Över hälften av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning längre än 6 år 2012 Avslutade 21 st. 20

21 Avslutsanledning avslutade ärenden under året (26 st.) Trots de stora insatser som teamet gör så är många alldeles för sjuka i nuläget för att klara ytterligare rehabiliteringsinsatser utan skrivs ut p.g.a. sjukdom. Om man jämför med 2012 så tycks målgruppen som teamet arbetar med stå allt längre från arbetsmarknaden Avslutade 21 st. 21

22 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (26 st.) Svårt att analysera flödena mellan de olika försörjningssystemen men tack vare teamets arbete så koordinerar man troligtvis personerna bättre till rätt insats och rätt försörjning även om personen inte får egen försörjning via arbete eller studier Avslutade 21 st. 22

23 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 7 personer fått arbete. Sysselsättning Vid avslut hade 4 personer fått arbete. 23

24 BIL. 4 PROJEKT STENUNGSUNDS TEAMET Under året avslutades 13 ärenden och det fanns 16 stycken pågående ärenden vid årsskiftet Avslutade 14 stycken och 14 pågående ärenden vid årsskiftet. 24

25 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 13 ärenden varav 5 män och 8 kvinnor. Avslutade 2012 (14 st.) 3 män och 11 kvinnor 25

26 Åldersfördelning avslutade ärenden under året (13 st.) 2012 Avslutade 14 st. 26

27 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (13 st.) Sex personer har gått grundskola varav 2 män och 3 kvinnor. Avslutade 2012 (14 st.) sex personer har gått gymnasiet varav 1 man och fem kvinnor. 27

28 Tid i aktivitet avslutade ärenden under året (13 st.) Tiden i aktivitet är betydligt längre under 2013 jämfört med 2012 Avslutade ärende 2012 (14 st.) 28

29 Tid i offentlig försörjning avslutade ärenden under året (13 st.) Nästan hälften av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning längre än 6 år. Något mer jämfört med Avslutade 14 st. 29

30 Avslutsanledning avslutade ärenden under året (13 st.) Trots de stora insatser som teamet gör så är många alldeles för sjuka i nuläget för att klara ytterligare rehabiliteringsinsatser utan skrivs ut p.g.a. fortsatt rehabilitering. Om man jämför med 2012 så tycks målgruppen som teamet arbetar med stå allt längre från arbetsmarknaden Avslutade 14 st. 30

31 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (13 st.) Svårt att analysera flödena mellan de olika försörjningssystemen men tack vare teamets arbete så koordinerar man troligtvis personerna bättre till rätt insats och rätt försörjning även om personen inte får egen försörjning via arbete Avslutade 14 st. 31

32 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 5 personer fått arbete. Sysselsättning Vid avslut hade 4 personer fått arbete och 3 personer påbörjat studier. 32

33 BIL. 5 PROJEKT TJÖRNS TEAMET Under året avslutades 19 ärenden och det fanns 7 stycken pågående ärenden vid årsskiftet Avslutade 16 stycken och 15 pågående ärenden vid årsskiftet. 33

34 Könsfördelning Under perioden avslutades 19 ärenden varav 10 män och 9 kvinnor. Avslutade 2012 (16 st.) 5 män och 11 kvinnor 34

35 Åldersfördelning avslutade ärenden under året (19 st.) 2012 Avslutade 16 st. 35

36 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (19 st.) De flesta hade gått ut gymnasiet, 11 st., varav 6 män och 5 kvinnor. Avslutade 2012 (16 st.) 7 st. gått grundskola varav 3 män och 4 kvinnor. 36

37 Tid i aktivitet avslutade ärenden under året (19 st.) Tiden i aktivitet är något längre under 2013 jämfört med 2012 Avslutade ärende 2012 (16 st.) 37

38 Tid i offentlig försörjning avslutade under året (19 st.) Drygt en tredjedel av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning längre än 3 år. Ungefär lika jämfört med Avslutade 16 st. 38

39 Avslutsanledning avslutade ärenden under året (19 st.) Trots de stora insatser som teamet gör så är många alldeles för sjuka i nuläget för att klara ytterligare rehabiliteringsinsatser utan skrivs ut p.g.a. sjukdom. Om man jämför med 2012 så tycks målgruppen som teamet arbetar med stå allt längre från arbetsmarknaden Avslutade 16 st. 39

40 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (19 st.) Svårt att analysera flödena mellan de olika försörjningssystemen men tack vare teamets arbete så koordinerar man troligtvis personerna bättre till rätt insats och rätt försörjning även om personen inte får egen försörjning via arbete Avslutade 16 st. 40

41 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 4 personer fått arbete. Sysselsättning Vid avslut hade 6 personer fått arbete och 3 personer påbörjat studier. 41

42 Antal ärenden per Vårdcentral som Försäkringskassan diskuterat med vården 2013 Augusti december VC Kvinna Ej sjukskriven Man Ej sjukskriven Kvinna sjukskriven Man sjukskriven Adinahälsan Bohuspraktiken 2 2 NH Älvängen Nödinge Centrumpraktiken Kusten 8 6 NH Nordmanna 1 NH Solgärde BL Stenungsund NH Stenungsund 1 1 NH Stora Höga 3 BL Almö NHTjörn Summa BIL. 6 42

43 Namn: BIL. 7 Födelsedatum: Datum: Markera hur tillfredsställd du är med din situation i olika avseenden. 1. Hem och familjesituation Bostad Ekonomi Relationer till andra människor Sinnesstämning Initiativförmåga Självförtroende Tålamod Känner du dig betydelsefull och uppskattad i hemmet Känner du dig betydelsefull och uppskattad utanför hemmet

44 BIL. 8 RESULTAT FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN/FÖRSLAG KOMMUNIKATION/INFORMATION Styrelse Gemensam konferens måndag 20 maj. Tjörn. Har genomförts. Torsdag 28 november, hel dag. VP och budgetdiskussion med de Lokala ledningsgrupperna. Avslutar med styrelsemöte på eftermiddagen. Tjörn. Har genomförts. Frukostmöte med företagare och lokala politiker. Har inte genomförts. Ska genomföras under 2014 i samarbete med CSR. Respektive styrelseledamot träffar sina representanter i LLG och Team någon gång per år för att stämma av läget. Vet ej om det genomförts. Förbundschef Erbjuda informationsdag någon gång per år för nya i styrelse, LLG och Team. Erbjudande har gått ut.. Skicka styrelseprotokoll till alla berörda Genomfört Lägga till i kommunikationsplanen vilket ansvar handläggarna har att sprida information om Samordningsförbundet (SOF). Genomfört Utveckla hemsidan ytterligare. Genomfört. Ny layout. Se till att logistiken med information och kommunikation fungerar i alla led inom förbundet. Förbundschef har gjort det styrelsen önskat men är mottagarna nöjda? LLG Informationsdag två gånger per år. Ytterst viktigt att alla medlemmar delger vad som är på gång inom respektive myndighet. Speciellt viktigt att AF och FK informerar om det utvidgade rehabiliteringsuppdraget och vilka konsekvenser det kan få på SOF:s framtida arbete. Har genomförts i Ale och Kungälv Om andra projekt/insatser genomförs av någon medlem och som tangerar SOF:s arbetsområde så är det viktigt att det informeras om det! Vet ej. LLG-ledamöterna måste informera in i sin egen organisation om SOF:s verksamhet, uppdrag m.m. Vet ej. LLG träffar Teamen någon gång per år och diskuterar nuvarande uppdrag och framtid. Genomfört Pålästa inför LLG-möten. Vet ej. Vara mer delaktiga att sätta agendan vid LLG-möten. Kan förbättras. Vid byten av personal så måste den som lämnar informera den nytillträdde. Vet ej. Samordnare/Team Vid byten av personal så måste den som lämnar informera den nye. Vet ej. Samordnarna informerar vad som kommit fram på LLG-möten. Vet ej. Samordnarna informerar vad som sagts vid möten. Vet ej. Förbundschef/samordnare/arbetsvägledare träffas ca tre gånger per termin och håller varandra informerade om vad som händer i Teamen och i Samordningsförbundet. Genomfört. Har träffats fyra gånger. 44

45 Teammedlemmar informerar vad som är aktuellt från sin myndighet. Vet ej. Teamen möts några gånger per år för att utbyta erfarenheter. Leds av utomstående processledare. Man har träffats några gånger utan processledare. Alla har dock inte deltagit vid mötena. Gemensamt Kommunikationsplanen gås igenom av alla någon gång per år. Ansvarig att det blir av är Förbundschef. Har gjorts i vissa sammanhang. Kan bara bli bättre under Hur kan man samla all viktig information som kommer från alla olika myndigheter? En fråga som fortfarande är obesvarad. Har varje medlem idag ett informationsbrev som skickas ut internt och som kunde skickas även till SOF? Respektive LLG-ledamot informerar Förbundschef hur SOF kan få ta del av den interna informationen som kan vara av värde för Samordningsförbundet. Informationsbrev skickas från FK till Förbundschef några gånger per år. I övrigt så får Förbundschef ingen information från ingående parter. 45

46 BIL. 9 BERÄTTELSER FRÅN VÅRA MEDARBETARE(helt oredigerat) Ale Teamet Kvinna född Sjukskriven sedan 10 år, varit i Handlingsplanssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan två gånger. Fått avbryta allt på grund av försämring. Varit i Arbetslivsintroduktion två gånger, sjukskriven igen efter båda dessa gånger, flera rehab försök där. Kom till Ale Teamet där vi prövat förmågan till arbete hos två olika arbetsgivare, inom olika yrken. Haft mycket tät kontakt och stöd från Ale Teamet under det ett och halvt året hon varit hos oss. Vi har börjat från 2 timmar per vecka och utökad successivt, anpassat arbetsplatsen med hjälp av arbetsterapeut från AF. Mycket kontakt med vården kring denna kvinna och samplanering där. Efter dessa två försök kan vi konstatera att det verkligen inte finns en arbetsförmåga hos denna kvinna på grund av psykisk ohälsa samt fysiska besvär. Ansökan om sjukersättning gjordes och då FK ansåg att man uttömt alla rehabiliteringsmöjligheter beviljades detta. Trots att kvinnan inte kom tillbaka till egen försörjning känns det som ett positivt avslut för henne då hon upplever det som skönt att inte behöva börja om igen, däremot upplever hon en stor förbättring på den totala livskvaliteten. Samverkande parter är också positiva till avslutet då man anser att kvinnan nu har rätt ersättning och då släpper frustrationen hos parterna över vad ska vi mer kunna erbjuda. Nu fokuserar man på rätt vård för att hålla henne stabil. Man född Varit igång hos Arbetsförmedlingen/kommunen i 6 år, olika projekt och praktikplatser som inte fungerat. Kom till oss med frågeställning om varför det inte fungerar. Efter två försök till arbetsträning som fått avslutas då det inte finns motivation har kontakt tagits med vården för att utreda vidare ohälsa. Ingen har tidigare initierat en vårdkontakt och här stabiliserade vi upp med psykologkontakt och läkarkontakt och nu är han på väg att remitteras till öppenpsykiatri då man misstänker neuropsykiatriska funktionshinder. Har avslutats på AF och har nu försörjningsstöd. Planeringen är att finna lämplig sysselsättning under utredningstid för att därefter göra bedömning om det finns underlag för att söka aktivitetsersättning. Ale Teamet har också hjälpt honom med att få en kontaktperson då han varit helt isolerad. Denna man har inte heller nått egen försörjning men får nu vård och stöd för att komma vidare med bakomliggande problematik som gör att han inte kommer ut i arbete. När detta är utrett och han fått den vård han behöver kommer han vara bättre rustad för arbetslivet och AF vet bättre vilken hjälp och stöd han behöver för att finna, få och behålla ett arbete. För första gången har man nu försökt backa väldigt långt tillbaka för att ta reda på orsaken till att det aldrig fungerar istället för att erbjuda honom aktivitet/sysselsättning som skulle kunna resultera i ännu ett misslyckande. Kvinna född Varit sjukskriven till och från i 12 år när hon kom till Ale Teamet. Problematik med flera diagnoser, svår uppväxt och sociala svårigheter. Har under flera tillfällen gjort insatser via AF genom åren men utan att det blivit en hållbar lösning, har återgått till sjukskrivning. Hon har haft vårdkontakt men ingen kontinuerlig behandling. Under tiden i Ale Teamet genomfördes arbetsträning på två olika arbetsplatser som var väl anpassade för henne. Hon hade stort behov av stöd 46

47 och en tät kontakt för att få hjälp med upplägg, struktur och planering. Då vi ändå kunde ana att där fanns en arbetsförmåga fick hon möjlighet att vara i Ale Teamet och i arbetsträning under en längre tid. För att få hjälp med de stora hinder hon upplevde i vardagen hjälpte Ale Teamet henne med att koppla in ett boendestöd vilket gjorde stor skillnad för henne. Dock fick hon återkommande försämringsperioder alltemellanåt och en hållbarhet lyckades inte att få. Men tack vare de täta kontakterna med Ale Teamet och ett uppjobbat förtroende började hon berätta saker som hon inte vågat berätta tidigare. Hon insåg att hon behövde psykologisk kontakt för att bearbeta händelser tidigare i livet. Vi hjälpte henne tillbaka till Öppenpsykiatrin där hon fick professionell hjälp. Stenungsund/Tjörn Hej Caroline! Vill bara berätta för dig att jag har en vän som läser till socionom på högskolan i Vänersborg, hon ringde mig nu för en stund sedan och frågade om jag ville komma dit och ha en föreläsning om återhämtning efter sjukdom och vad för hjälp samhället har kunnat erbjuda mig under resans gång. Det ska bli en fröjd att få berätta om all stöd och hjälp som Samordningsförbundet dvs. du har gett mig, jag hade aldrig kommit dit jag är i dag utan den hjälp jag fått, jag vill att du ska veta det! Jag kan inte tacka dig nog! kram kram Kicki Utgångspunkten M läser deltid på Komvux. Han mår inte bra, kan inte själv sätta fingret på det + är helt klart deprimerad. Jag träffar honom först och kartlägger och sedan ordnar jag så att han får träffa dr Bo och de har två givande samtal + att Bo rekommenderar M att kontakta vårdcentral för vidare samtal och ev. utredning. M mycket tacksam. R hit på rekommendation av soc. sekr. f-stöd men efter jag haft ett par samtal + konfererat med soc. sekr., kommer vi fram till att Utgångspunkten är för avancerat för henne och erbjuds plats på ALC istället. F; endast 18 år, inte klarat grundskolan bara godkänt i ett enda ämne Eng. Hoppat av IV två gånger. Suttit hemma över ett år och tagit det lugnt när han kom till oss. Kent jobbar under ett år med F; ordnat intervjuer, fått info om studier, jobbsök, erbjuds samtal med vår ssk Paula då F vill bli utredd för e. neuropsykiatriska svårigheter och träffar henne flera gånger, får kostråd hos vårdcentral via Paula, får chans till jobb hos VTD att dela ut tidningar men tackar nej, Kent ordnar och börjar praktik i köket på ett privat dagis där F är ca 6 mån, screening av läkare via Paulas vårdcentral och remiss till Öppen psyk för utredning, remiss till NPT-teamet, sökt till Nordiska Folkhögskolan för att läsa in grundskolan men kom inte in då det var fullt, F beviljas utredning hos NPT-teamet men ej klart när den startar, F bestämt sig för att läsa Komvux GR Vux och började i augusti men 47

48 hoppade av efter ett par veckor och sitter hemma nu igen. (Så mycket jobb och så många inblandade ändå nådde vi inte ända fram, tyvärr). Enstaka ungdomar bara försvinner från oss. Kan vara tidigt i vår kontakt men ibland också från en praktik och vi får inte tag på dem, varken per telefon eller brev. Så ibland kan vi ha lagt ner mycket jobb med dem utan att nå resultat eller veta vad de gör istället 48

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 21 mars Tid: Kl. 14.00 16.00. Plats: Samordningsförbundets konferenslokal i Nol. Kallade ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande, Boel Holgersson (C), vice ordförande, Ale

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

358 Sammanträdet öppnas Ordförande Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, öppnar mötet.

358 Sammanträdet öppnas Ordförande Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, öppnar mötet. Datum: Fredagen den 20 februari 2015 Tid: Kl. 09.00 10.30 Plats: Stora konferenslokalen Kållekärr Vårdcentral på Tjörn. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, vice ordförande, tjänsteman,

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Datum: 2010-02-25 Tjänsteställe: Handläggare: Beteckning: Er beteckning: Uppföljning av verksamheten med personligt ombud i Marks kommun 2009. Verksamheten

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Individ med ekonomiskt bistånd uppger/eller kan inte delta i planerade aktiviteter helt/delvis på grund av sjukdom* 1 Numreringen i flödesschemat följer inte någon

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014]

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] [ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] 1. PÅ SPÅRET Gruppverksamhet för april och maj 2014 Grupp 3 startade upp med gruppverksamheten den 24 januari 2014. Rekryteringen till gruppen skedde

Läs mer

Innan styrelsemötet diskuterade styrelsen om hur man ska se på jävssituationer. Samordningsförbundets revisorer redde ut begreppen.

Innan styrelsemötet diskuterade styrelsen om hur man ska se på jävssituationer. Samordningsförbundets revisorer redde ut begreppen. Datum: Tisdagen den 25 november Tid: Kl. 13.00 15.30 Plats: Hotell Fars Hatt i Kungälv Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Lena Erlandsson, tjänsteman,.

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år.

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år. FRÅGEFORMULÄR DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET Din bakgrund 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder.. år. 3. Familjesituation Bor hos föräldrar eller anhöriga. Ensamstående utan barn hemma. Ensamstående med

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Måndagen den 12 maj Tid: Kl. 14.30 16.00. Plats: Marstrands Havshotell. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Agneta Malmsten, tjänsteman, Jan-Åke

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte Det övergripande syftet: genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Bilaga med statistik tillhörande Verksamhetsberättelse 2014

Bilaga med statistik tillhörande Verksamhetsberättelse 2014 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr - Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum

Läs mer

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012 . Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 202 Ansvarig för insatsen: Utvecklingscenter Dals-Ed, AME Bengtsfors /Ifo Bengtsfors Utvecklingscenter Åmål Budget

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2011

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2011 1 Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2011 Uppföljning av samverkan Sedan 2007 har samordningsförbunden i Västra Götaland haft gemensam satsning på uppföljning av sin verksamhet. Genom det regionala

Läs mer

Tidig och samordnad rehabilitering Årsrapport 2009

Tidig och samordnad rehabilitering Årsrapport 2009 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Tidig och samordnad rehabilitering Årsrapport 2009 1. VERKSAMHETENS UPPDRAG

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Göteborgs kranskommuner Orust Tjörn Stenungsund Kungälv Lilla Edet Ale Alingsås Lerum Partille Härryda Mölndal Kungsbacka Vad händer när skolan

Läs mer

Finsamteamet Sof UOF 2014

Finsamteamet Sof UOF 2014 Finsamteamet Sof UOF 2014 Syftet: Deltagarna ska öka sin självmedvetenhet, hitta nya vägar som leder dem framåt och känna att de har makt över sin livssituation Den enskilda personen ska förbättra sin

Läs mer

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Skellefteå Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Professioner/kompetenser

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2010/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun BIL 2 Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

PROJEKTETS NAMN: Samordnare FaR

PROJEKTETS NAMN: Samordnare FaR 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (Org.nr 222000-1941) Mottagare Praktikertjänst AB Vårdcentralen Kusten, Ytterby (Org.

Läs mer

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 28 September 2017 Anette Svenningsson VAD GÖR ARBETSFÖRMEDLINGEN? Vilka sökande jobbar vi med? Etableringen vad är det? Matcha Rehabilitera Samverkan Skyddad anställning/anpassade

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

BRIA. Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktionen BRIA

BRIA. Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktionen BRIA BRIA Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktionen 1 2 3 4 5 UPPFÖLJNING EFTER UNDER FÖRE KARTLÄGGNING BRIA Utgångsläge 60% söker sig tillbaka till sjukförsäkringen Ca 800 personer som hade sjukersättning

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-004 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Kort bakgrund. Lunds kommun 119 000 invånare Ca. 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Hög andel får försörjningsstöd

Läs mer

Kraften hjälper dig att hitta vägen.

Kraften hjälper dig att hitta vägen. Kraften hjälper dig att hitta vägen. Kraften En samverkansinsats i Hedemora och Säters kommun för personer som behöver extra stöd för att närma sig arbetsmarknaden. KRAFTEN ÄR ETT SAMARBETE MELLAN ARBETSFÖRMEDLINGEN,

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Samordningsförbundet Väst Org.nr 222000 2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra

Samordningsförbundet Väst Org.nr 222000 2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Org.nr Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden Stöd till arbete - ett samverkansprojekt Eva Hogg, Arbetsterapeut Botkyrka psykosöppenvård, SLL Eija Ekström, Arbetsmarknadskonsulent Socialpsykiatriska enheten, Botkyrka kommun Projektbeskrivning Stöds

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Lund 117 000 invånare 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Två tredjedelar är under 45 år, lika stor

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 15 april 2011 Tid: Kl. 14.00 16.30 Plats: s konferenslokal på Hisingen i Göteborg Närv. Georg Hohner, tjänsteman, ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie Daun (KD), Ersättare:

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Slututvärdering EXSISTRE. juni 2014

Slututvärdering EXSISTRE. juni 2014 Slututvärdering EXSISTRE juni 2014 Vilka är målgruppen? Deltagares perspektiv Samordningsförbundens arbete med mänskliga rättigheter-hur då? Vilka är målgruppen? Unga vuxna Hälften har avslutat utbildning/

Läs mer

Kvinnors ohälsa och faktorer som påverkar återgången till arbete

Kvinnors ohälsa och faktorer som påverkar återgången till arbete Kvinnors ohälsa och faktorer som påverkar återgången till arbete Vitalis Signe Vitalis Ingrid Anderzén, Uppsala universitet Projekt inom samordningsförbunden Totalt har 24,4 miljoner delats ut av maximala

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Deltagare i samverkan Jan juni 2012

Deltagare i samverkan Jan juni 2012 Deltagare i samverkan Jan juni 2012 10 043 1 964 4 417 2 959 2676 Totalt aktuella Deltagare som startat Deltagare som avslutat Deltagare i volyminsats med personuppgifter anonyma/endast antal Vad visar

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

DIS Deltagare i samverkan

DIS Deltagare i samverkan Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN DIS Deltagare i samverkan Uppföljning 2005-2007 Helena Johansson Hisingen

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

Kartläggning Ekonomiskt bistånd

Kartläggning Ekonomiskt bistånd 2014-05-26 Handläggare Kerstin Wigert Socialkontoret/Arbete och försörjning Kartläggning Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 januari 31mars, 2012, 2013 och 2014 Orsak i % 2010 2011 2012 2013 2014 Arbetslöshet

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer