Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck"

Transkript

1 Ale Kommun Diarienr: 2014/ Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck BILAGOR TILL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Bilaga 1 Resultat Projekt Utgångspunkten 3 Bilaga 2 Resultat Projekt Utgångspunkten Exsistre 9 Bilaga 3 Resultat Projekt Ale Teamet 15 Bilaga 4 Resultat Projekt Stenungsunds Teamet 24 Bilaga 5 Resultat Projekt Tjörns Teamet 33 Bilaga 6 Redovisning Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral 42 Bilaga 7 Blankett upplevd livssituation m.m. 43 Bilaga 8 Resultat Kommunikationsplan 44 Bilaga 9 Berättelser 46 2

3 REDOVISNING AV RESULTAT FÖR År 2013 BIL. 1 PROJEKT UTGÅNGSPUNKTEN Under året avslutades 49 ärenden och det fanns 19 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Under 2012 avslutades 104 ärenden. Det fanns 33 pågående ärenden vid årsskiftet. Flöden i samverkan Totalt aktuella Deltagare som startat Deltagare som avslutat 0 Deltagare i volyminsats 3

4 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 49 ärenden varav 27 män och 22 kvinnor. Avslutade 2012 (109 ) 45 män och 64 kvinnor 4

5 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden (80 st) under året De flesta hade gått ut gymnasiet, 25 st, varav 12 män och 13 kvinnor. Avslutade 2012 (109 st) 60 st gått gymnasiet varav 22 män och 38 kvinnor 5

6 Tid i aktivitet avslutade ärenden (49 st) under året Tiden i aktivitet är något längre under 2013 jämfört med 2012 Avslutade ärende 2012 (109 st.) 6

7 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (49 st) Ingen offentlig försörjning vid start innebär i de flesta fall att de försörjs av förälder men vid avslut har de fått arbete så att de försörjer sig själva, vilket klart framgår av den grafiska bilden under rubriken Sysselsättning vid avslut. Anledningen till att det är så få med försörjningsstöd för 2013 är att dessa har registrerats på Utgångspunkten Exsistre. Avslutade ärenden 2012 (109 st.) 7

8 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 30 personer fått arbete och åtta personer påbörjat studier. Sysselsättning Vid avslut hade 62 personer fått arbete och 13 personer påbörjat studier. 8

9 BIL. 2 PROJEKT UTGÅNGSPUNKTEN EXSISTRE Under året avslutades 80 ärenden och det fanns 34 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Under 2012 avslutades 20 ärenden och det fanns 42 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. 9

10 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 80 ärenden varav 50 män och 30 kvinnor. Eftersom inflödet av ärenden tidigare år har varit relativt jämt fördelat mellan könen så bör detta diskuteras/analyseras vidare vad denna övervikt av män beror på? Avslutade 2012 (18 st.) 11 män och 7 kvinnor 10

11 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (80 st.) De flesta har gått grundskola 41 st., varav 23 män och 18 kvinnor. Avslutade 2012 (18 st.) 9 st. gått grundskola varav 5 män och 4 kvinnor. 11

12 Tid i aktivitet avslutade ärenden (80 st.) under året Tiden i aktivitet är något längre under 2013 jämfört med 2012 vilket tyder på att man arbetar med en målgrupp som tar längre tid att få tillbaka till egen försörjning eller studier. Avslutade ärende 2012 (18 st) 12

13 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (80 st.) Ingen offentlig försörjning vid start innebär i de flesta fall att de försörjs av förälder men vid avslut har de fått arbete så att de försörjer sig själva, vilket klart framgår av den grafiska bilden under rubriken Sysselsättning vid avslut Avslutade 18 st. 13

14 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 20 personer fått arbete och 27 personer påbörjat studier. Sysselsättning Vid avslut hade 9 personer fått arbete och 4 personer påbörjat studier. 14

15 PROJEKT ALE TEAMET BIL. 3 Under året avslutades 26 ärenden och det fanns 12 stycken pågående ärenden vid årsskiftet. Under 2012 avslutades 21 ärenden och det fanns 24 stycken pågående ärenden vid årsskiftet varav sex anonyma. 15

16 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 26 ärenden varav 7 män och 19 kvinnor. Detta bör analyseras vidare då statistiken nästan såg likadan ut för Avslutade 2012 (21 st.) 4 män och 17 kvinnor 16

17 Åldersfördelning avslutade ärenden under året (26 st.) 2012 Avslutade 21 st. 17

18 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (26 st.) Elva person har gått grundskola varav 4 män och 7 kvinnor. Även elva personer har gått gymnasium varav 3 män och 8 kvinnor. Tolv procent, 3 st., har gått högskola/universitet. Avslutade 2012 (21 st.) 10 st. har gått högstadiet varav 3 män och 7 kvinnor. 18

19 Tid i aktivitet avslutade ärenden under året (26 st.) Tiden i aktivitet är något längre under 2013 jämfört med 2012 Avslutade ärende 2012 (21 st.) 19

20 Tid i offentlig försörjning avslutade ärenden under året (26 st.) Över hälften av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning längre än 6 år 2012 Avslutade 21 st. 20

21 Avslutsanledning avslutade ärenden under året (26 st.) Trots de stora insatser som teamet gör så är många alldeles för sjuka i nuläget för att klara ytterligare rehabiliteringsinsatser utan skrivs ut p.g.a. sjukdom. Om man jämför med 2012 så tycks målgruppen som teamet arbetar med stå allt längre från arbetsmarknaden Avslutade 21 st. 21

22 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (26 st.) Svårt att analysera flödena mellan de olika försörjningssystemen men tack vare teamets arbete så koordinerar man troligtvis personerna bättre till rätt insats och rätt försörjning även om personen inte får egen försörjning via arbete eller studier Avslutade 21 st. 22

23 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 7 personer fått arbete. Sysselsättning Vid avslut hade 4 personer fått arbete. 23

24 BIL. 4 PROJEKT STENUNGSUNDS TEAMET Under året avslutades 13 ärenden och det fanns 16 stycken pågående ärenden vid årsskiftet Avslutade 14 stycken och 14 pågående ärenden vid årsskiftet. 24

25 Könsfördelning avslutade ärenden under året Under perioden avslutades 13 ärenden varav 5 män och 8 kvinnor. Avslutade 2012 (14 st.) 3 män och 11 kvinnor 25

26 Åldersfördelning avslutade ärenden under året (13 st.) 2012 Avslutade 14 st. 26

27 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (13 st.) Sex personer har gått grundskola varav 2 män och 3 kvinnor. Avslutade 2012 (14 st.) sex personer har gått gymnasiet varav 1 man och fem kvinnor. 27

28 Tid i aktivitet avslutade ärenden under året (13 st.) Tiden i aktivitet är betydligt längre under 2013 jämfört med 2012 Avslutade ärende 2012 (14 st.) 28

29 Tid i offentlig försörjning avslutade ärenden under året (13 st.) Nästan hälften av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning längre än 6 år. Något mer jämfört med Avslutade 14 st. 29

30 Avslutsanledning avslutade ärenden under året (13 st.) Trots de stora insatser som teamet gör så är många alldeles för sjuka i nuläget för att klara ytterligare rehabiliteringsinsatser utan skrivs ut p.g.a. fortsatt rehabilitering. Om man jämför med 2012 så tycks målgruppen som teamet arbetar med stå allt längre från arbetsmarknaden Avslutade 14 st. 30

31 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (13 st.) Svårt att analysera flödena mellan de olika försörjningssystemen men tack vare teamets arbete så koordinerar man troligtvis personerna bättre till rätt insats och rätt försörjning även om personen inte får egen försörjning via arbete Avslutade 14 st. 31

32 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 5 personer fått arbete. Sysselsättning Vid avslut hade 4 personer fått arbete och 3 personer påbörjat studier. 32

33 BIL. 5 PROJEKT TJÖRNS TEAMET Under året avslutades 19 ärenden och det fanns 7 stycken pågående ärenden vid årsskiftet Avslutade 16 stycken och 15 pågående ärenden vid årsskiftet. 33

34 Könsfördelning Under perioden avslutades 19 ärenden varav 10 män och 9 kvinnor. Avslutade 2012 (16 st.) 5 män och 11 kvinnor 34

35 Åldersfördelning avslutade ärenden under året (19 st.) 2012 Avslutade 16 st. 35

36 Utbildningsbakgrund avslutade ärenden under året (19 st.) De flesta hade gått ut gymnasiet, 11 st., varav 6 män och 5 kvinnor. Avslutade 2012 (16 st.) 7 st. gått grundskola varav 3 män och 4 kvinnor. 36

37 Tid i aktivitet avslutade ärenden under året (19 st.) Tiden i aktivitet är något längre under 2013 jämfört med 2012 Avslutade ärende 2012 (16 st.) 37

38 Tid i offentlig försörjning avslutade under året (19 st.) Drygt en tredjedel av de som avslutats har innan påbörjad aktivitet haft offentlig försörjning längre än 3 år. Ungefär lika jämfört med Avslutade 16 st. 38

39 Avslutsanledning avslutade ärenden under året (19 st.) Trots de stora insatser som teamet gör så är många alldeles för sjuka i nuläget för att klara ytterligare rehabiliteringsinsatser utan skrivs ut p.g.a. sjukdom. Om man jämför med 2012 så tycks målgruppen som teamet arbetar med stå allt längre från arbetsmarknaden Avslutade 16 st. 39

40 Försörjning före respektive efter insats avslutade ärenden under året (19 st.) Svårt att analysera flödena mellan de olika försörjningssystemen men tack vare teamets arbete så koordinerar man troligtvis personerna bättre till rätt insats och rätt försörjning även om personen inte får egen försörjning via arbete Avslutade 16 st. 40

41 Sysselsättning vid avslut Vid avslut har 4 personer fått arbete. Sysselsättning Vid avslut hade 6 personer fått arbete och 3 personer påbörjat studier. 41

42 Antal ärenden per Vårdcentral som Försäkringskassan diskuterat med vården 2013 Augusti december VC Kvinna Ej sjukskriven Man Ej sjukskriven Kvinna sjukskriven Man sjukskriven Adinahälsan Bohuspraktiken 2 2 NH Älvängen Nödinge Centrumpraktiken Kusten 8 6 NH Nordmanna 1 NH Solgärde BL Stenungsund NH Stenungsund 1 1 NH Stora Höga 3 BL Almö NHTjörn Summa BIL. 6 42

43 Namn: BIL. 7 Födelsedatum: Datum: Markera hur tillfredsställd du är med din situation i olika avseenden. 1. Hem och familjesituation Bostad Ekonomi Relationer till andra människor Sinnesstämning Initiativförmåga Självförtroende Tålamod Känner du dig betydelsefull och uppskattad i hemmet Känner du dig betydelsefull och uppskattad utanför hemmet

44 BIL. 8 RESULTAT FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN/FÖRSLAG KOMMUNIKATION/INFORMATION Styrelse Gemensam konferens måndag 20 maj. Tjörn. Har genomförts. Torsdag 28 november, hel dag. VP och budgetdiskussion med de Lokala ledningsgrupperna. Avslutar med styrelsemöte på eftermiddagen. Tjörn. Har genomförts. Frukostmöte med företagare och lokala politiker. Har inte genomförts. Ska genomföras under 2014 i samarbete med CSR. Respektive styrelseledamot träffar sina representanter i LLG och Team någon gång per år för att stämma av läget. Vet ej om det genomförts. Förbundschef Erbjuda informationsdag någon gång per år för nya i styrelse, LLG och Team. Erbjudande har gått ut.. Skicka styrelseprotokoll till alla berörda Genomfört Lägga till i kommunikationsplanen vilket ansvar handläggarna har att sprida information om Samordningsförbundet (SOF). Genomfört Utveckla hemsidan ytterligare. Genomfört. Ny layout. Se till att logistiken med information och kommunikation fungerar i alla led inom förbundet. Förbundschef har gjort det styrelsen önskat men är mottagarna nöjda? LLG Informationsdag två gånger per år. Ytterst viktigt att alla medlemmar delger vad som är på gång inom respektive myndighet. Speciellt viktigt att AF och FK informerar om det utvidgade rehabiliteringsuppdraget och vilka konsekvenser det kan få på SOF:s framtida arbete. Har genomförts i Ale och Kungälv Om andra projekt/insatser genomförs av någon medlem och som tangerar SOF:s arbetsområde så är det viktigt att det informeras om det! Vet ej. LLG-ledamöterna måste informera in i sin egen organisation om SOF:s verksamhet, uppdrag m.m. Vet ej. LLG träffar Teamen någon gång per år och diskuterar nuvarande uppdrag och framtid. Genomfört Pålästa inför LLG-möten. Vet ej. Vara mer delaktiga att sätta agendan vid LLG-möten. Kan förbättras. Vid byten av personal så måste den som lämnar informera den nytillträdde. Vet ej. Samordnare/Team Vid byten av personal så måste den som lämnar informera den nye. Vet ej. Samordnarna informerar vad som kommit fram på LLG-möten. Vet ej. Samordnarna informerar vad som sagts vid möten. Vet ej. Förbundschef/samordnare/arbetsvägledare träffas ca tre gånger per termin och håller varandra informerade om vad som händer i Teamen och i Samordningsförbundet. Genomfört. Har träffats fyra gånger. 44

45 Teammedlemmar informerar vad som är aktuellt från sin myndighet. Vet ej. Teamen möts några gånger per år för att utbyta erfarenheter. Leds av utomstående processledare. Man har träffats några gånger utan processledare. Alla har dock inte deltagit vid mötena. Gemensamt Kommunikationsplanen gås igenom av alla någon gång per år. Ansvarig att det blir av är Förbundschef. Har gjorts i vissa sammanhang. Kan bara bli bättre under Hur kan man samla all viktig information som kommer från alla olika myndigheter? En fråga som fortfarande är obesvarad. Har varje medlem idag ett informationsbrev som skickas ut internt och som kunde skickas även till SOF? Respektive LLG-ledamot informerar Förbundschef hur SOF kan få ta del av den interna informationen som kan vara av värde för Samordningsförbundet. Informationsbrev skickas från FK till Förbundschef några gånger per år. I övrigt så får Förbundschef ingen information från ingående parter. 45

46 BIL. 9 BERÄTTELSER FRÅN VÅRA MEDARBETARE(helt oredigerat) Ale Teamet Kvinna född Sjukskriven sedan 10 år, varit i Handlingsplanssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan två gånger. Fått avbryta allt på grund av försämring. Varit i Arbetslivsintroduktion två gånger, sjukskriven igen efter båda dessa gånger, flera rehab försök där. Kom till Ale Teamet där vi prövat förmågan till arbete hos två olika arbetsgivare, inom olika yrken. Haft mycket tät kontakt och stöd från Ale Teamet under det ett och halvt året hon varit hos oss. Vi har börjat från 2 timmar per vecka och utökad successivt, anpassat arbetsplatsen med hjälp av arbetsterapeut från AF. Mycket kontakt med vården kring denna kvinna och samplanering där. Efter dessa två försök kan vi konstatera att det verkligen inte finns en arbetsförmåga hos denna kvinna på grund av psykisk ohälsa samt fysiska besvär. Ansökan om sjukersättning gjordes och då FK ansåg att man uttömt alla rehabiliteringsmöjligheter beviljades detta. Trots att kvinnan inte kom tillbaka till egen försörjning känns det som ett positivt avslut för henne då hon upplever det som skönt att inte behöva börja om igen, däremot upplever hon en stor förbättring på den totala livskvaliteten. Samverkande parter är också positiva till avslutet då man anser att kvinnan nu har rätt ersättning och då släpper frustrationen hos parterna över vad ska vi mer kunna erbjuda. Nu fokuserar man på rätt vård för att hålla henne stabil. Man född Varit igång hos Arbetsförmedlingen/kommunen i 6 år, olika projekt och praktikplatser som inte fungerat. Kom till oss med frågeställning om varför det inte fungerar. Efter två försök till arbetsträning som fått avslutas då det inte finns motivation har kontakt tagits med vården för att utreda vidare ohälsa. Ingen har tidigare initierat en vårdkontakt och här stabiliserade vi upp med psykologkontakt och läkarkontakt och nu är han på väg att remitteras till öppenpsykiatri då man misstänker neuropsykiatriska funktionshinder. Har avslutats på AF och har nu försörjningsstöd. Planeringen är att finna lämplig sysselsättning under utredningstid för att därefter göra bedömning om det finns underlag för att söka aktivitetsersättning. Ale Teamet har också hjälpt honom med att få en kontaktperson då han varit helt isolerad. Denna man har inte heller nått egen försörjning men får nu vård och stöd för att komma vidare med bakomliggande problematik som gör att han inte kommer ut i arbete. När detta är utrett och han fått den vård han behöver kommer han vara bättre rustad för arbetslivet och AF vet bättre vilken hjälp och stöd han behöver för att finna, få och behålla ett arbete. För första gången har man nu försökt backa väldigt långt tillbaka för att ta reda på orsaken till att det aldrig fungerar istället för att erbjuda honom aktivitet/sysselsättning som skulle kunna resultera i ännu ett misslyckande. Kvinna född Varit sjukskriven till och från i 12 år när hon kom till Ale Teamet. Problematik med flera diagnoser, svår uppväxt och sociala svårigheter. Har under flera tillfällen gjort insatser via AF genom åren men utan att det blivit en hållbar lösning, har återgått till sjukskrivning. Hon har haft vårdkontakt men ingen kontinuerlig behandling. Under tiden i Ale Teamet genomfördes arbetsträning på två olika arbetsplatser som var väl anpassade för henne. Hon hade stort behov av stöd 46

47 och en tät kontakt för att få hjälp med upplägg, struktur och planering. Då vi ändå kunde ana att där fanns en arbetsförmåga fick hon möjlighet att vara i Ale Teamet och i arbetsträning under en längre tid. För att få hjälp med de stora hinder hon upplevde i vardagen hjälpte Ale Teamet henne med att koppla in ett boendestöd vilket gjorde stor skillnad för henne. Dock fick hon återkommande försämringsperioder alltemellanåt och en hållbarhet lyckades inte att få. Men tack vare de täta kontakterna med Ale Teamet och ett uppjobbat förtroende började hon berätta saker som hon inte vågat berätta tidigare. Hon insåg att hon behövde psykologisk kontakt för att bearbeta händelser tidigare i livet. Vi hjälpte henne tillbaka till Öppenpsykiatrin där hon fick professionell hjälp. Stenungsund/Tjörn Hej Caroline! Vill bara berätta för dig att jag har en vän som läser till socionom på högskolan i Vänersborg, hon ringde mig nu för en stund sedan och frågade om jag ville komma dit och ha en föreläsning om återhämtning efter sjukdom och vad för hjälp samhället har kunnat erbjuda mig under resans gång. Det ska bli en fröjd att få berätta om all stöd och hjälp som Samordningsförbundet dvs. du har gett mig, jag hade aldrig kommit dit jag är i dag utan den hjälp jag fått, jag vill att du ska veta det! Jag kan inte tacka dig nog! kram kram Kicki Utgångspunkten M läser deltid på Komvux. Han mår inte bra, kan inte själv sätta fingret på det + är helt klart deprimerad. Jag träffar honom först och kartlägger och sedan ordnar jag så att han får träffa dr Bo och de har två givande samtal + att Bo rekommenderar M att kontakta vårdcentral för vidare samtal och ev. utredning. M mycket tacksam. R hit på rekommendation av soc. sekr. f-stöd men efter jag haft ett par samtal + konfererat med soc. sekr., kommer vi fram till att Utgångspunkten är för avancerat för henne och erbjuds plats på ALC istället. F; endast 18 år, inte klarat grundskolan bara godkänt i ett enda ämne Eng. Hoppat av IV två gånger. Suttit hemma över ett år och tagit det lugnt när han kom till oss. Kent jobbar under ett år med F; ordnat intervjuer, fått info om studier, jobbsök, erbjuds samtal med vår ssk Paula då F vill bli utredd för e. neuropsykiatriska svårigheter och träffar henne flera gånger, får kostråd hos vårdcentral via Paula, får chans till jobb hos VTD att dela ut tidningar men tackar nej, Kent ordnar och börjar praktik i köket på ett privat dagis där F är ca 6 mån, screening av läkare via Paulas vårdcentral och remiss till Öppen psyk för utredning, remiss till NPT-teamet, sökt till Nordiska Folkhögskolan för att läsa in grundskolan men kom inte in då det var fullt, F beviljas utredning hos NPT-teamet men ej klart när den startar, F bestämt sig för att läsa Komvux GR Vux och började i augusti men 47

48 hoppade av efter ett par veckor och sitter hemma nu igen. (Så mycket jobb och så många inblandade ändå nådde vi inte ända fram, tyvärr). Enstaka ungdomar bara försvinner från oss. Kan vara tidigt i vår kontakt men ibland också från en praktik och vi får inte tag på dem, varken per telefon eller brev. Så ibland kan vi ha lagt ner mycket jobb med dem utan att nå resultat eller veta vad de gör istället 48

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg Slutrapport 070901-101231 Datum: 2010-12-01 Rapportförfattare: Karin Helander, Camilla Johansson, Mats Pettersson Kontaktinformation:

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget Erfarenheter från projektet Koll på läget av Annika Wallin Blira Konsult AB mars 2014 Förord»Alla har uppdraget, men ingen klarar det ensam«så uttryckte verksamhetschefen för vuxenhabiliteringen i Linköping

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Anette Moberg Eva Sennemark 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND.... 4 2. UTVÄRDERINGEN... 5 2.1 DATAINSAMLING... 5 2.2 DATAANALYS... 5 2.3 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete.

Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete. Rapport Uppdraget Konsultinsatser inom ramen för ADHD-kompetenscenter Marie Eklund December 2011 Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

FIA 1(12) Karin Rosenberg. Utvärdering av. FIA-projektet. Karin Rosenberg Rosevo AB 2007-11-27

FIA 1(12) Karin Rosenberg. Utvärdering av. FIA-projektet. Karin Rosenberg Rosevo AB 2007-11-27 FIA 1(12) Utvärdering av FIA-projektet Rosevo AB 2007-11-27 FIA 2(12) Utvärdering av FIA-projektet Innehåll: 1. Inledning 2. Kort om projektets organisation och arbetssätt 3. Syfte med utvärderingen 4.

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012 Brukarstödcentrum HSO Göteborg Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box 120 53, 402 41

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer