PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29"

Transkript

1 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan Håkan Linnarsson (S), Västra Götalandsregionen Mats Karlsson (S), Göteborgs Stad Ersättare Närvarande: Frånvarande: Annika Johansson, (-) Göteborgs Stad, tjänstgörande Börje Olsson, (M) Västra Götalandsregionen Eva Åkerström, Försäkringskassan Jimmy Selind, Arbetsförmedlingen Övriga Henrik Svedberg, förbundschef Eva Barregård, bitr.förbundschef/processtödjare Mötet är öppet för allmänheten under 48 och 49 Sekreterare: Eva Barregård Justeras: Beatrice Berglund Ordförande Annika Johansson(-) Göteborgs Stad Tjänstgörande ersättare

2 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 2(8) Sammanträdet öppnas Beatrice Berglund hälsar välkommen. Mötet har kungjorts på samordningsförbundets hemsida i två veckor. 48 Fastställande av dagordning Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar Att: Godkänna dagordningen 49 Budget 2014 med inriktning Handlingar: Tjänsteutlåtande Budget 2014 med inriktning till 2016; Bilaga Detaljbudget 2014, PPT presentation Budget Ärendet: Enligt förbundsordning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall styrelsen fatta beslut om budget för kommande år senast 30:e november. Yrkanden: Håkan Linnarsson yrkar bifall till tjänsteförslaget Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar Att Anta förslag till budget 2014 med inriktning till 2016 enligt tjänsteutlåtande med bilagor. Att Översända budget inklusive bilagor till medlemmarna.

3 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 3(8) 50 Likviditetsprognos Utgår då styrelsen konstaterar att tillräcklig information om förbundets likviditet finns i förslag till budget Förbundschefen hemställer att uppdraget skall förklaras fullgjort, eftersom sedvanlig ekonomisk rapportering nu bedöms räcka för att bedöma likviditeten. Ordförande yrkar bifall till förbundschefens förslag Samordningsförbundet Göteborg nordost beslutar Att Förklara uppdraget att lämna likviditetsprognoser för fullgjort 51 Val av ordförande 2014 Handlingar: PM: Val av ordförande och vice ordförande 2014 Att: Välja Mats Karlsson (S) Göteborgs Stad till ordförande för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Val av vice ordförande 2014 Handlingar: PM: Val av ordförande och vice ordförande 2014 Att: Välja Malin Welin Försäkringskassan till vice ordförande för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2014

4 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 4(8) 53 Medlemskap CSR Handlingar: Tjänsteutlåtande: Medlemskap i CSR Ärendet: Medlemskap i CSR Västsverige har aktualiserats utifrån ett nyetablerat samarbete med CSR Västsverige inom ramen för projekt Exsistre. I dagsläget är Samordningsförbundet Göteborg Centrum samt Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn medlemmar i föreningen. Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås har fattat beslut om att ansöka om medlemskap. Att: Ansöka om medlemskap i CSR från Mötesplan 2014 Att: anta preliminär mötesplan för styrelsemöten 2014: Våren 2014 Fredag 28 februari 10:00-12:00 (bl.a. årsredovisning) Fredag 25 april 10:00-12:00 (bl.a. delårsrapport per mars) Måndag 2 juni 09:00-12:00 Gemensamt möte med beredningsgruppen

5 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 5(8) Hösten 2014 Fredag 26 september kl 09:00-12:00 (bl.a. delårsrapport per augusti) Oktober: Gemensamt med beredningsgrupp (bl.a. förslag till budgetinriktning inför samråd) förslag till datum meddelas senare Fredag 28 november kl. 09:00-12:00 (bl.a. budget) 55 Rapporter a. Samverkan Kick Off, styrelse, medarbetare och chefer i samverkan i Göteborg Nordost är inbjudna b. Försäkringskassans beslut om ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2012 utskickat med kallelsen c. Samråd med huvudmännen inför budget 2014 för samordningsförbund i Göteborgs Stad har skett Beatrice Berglund och Henrik Svedberg företrädde Samordningsförbundet Göteborg Nordost d. KUR Regeringen har beslutat om fortsatt satsning på metodutveckling för stöd till personer med psykisk ohälsa. Försäkringskassan har fått i uppdrag att utföra uppdraget i samverkan. Malin Welin återkommer till förbundschefen med fördjupad information om möjligheter för kompetensutveckling för personal i samverkan. Dessutom finns möjlighet för medarbetare att delta i en webbaserad utbildningssatsning. Malin Welin samråder med nytillträdande samordnaren för tvärprofessionella teamen om hur man bäst tar tillvara utbildningsmöjligheterna. Även andra studiecirkelmöjligheter finns på webben. Länken bifogas. Psyk E bas webbutbildning

6 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 6(8) e. Rekommendation från Nationella rådet kring eget kapital utskickat med kallelsen f. Övrigt Förbundschefen kommer att informera om ESF ansökan vid gemensamt möte med Internationella enheten i Gbg Stad 5 december Anna Hedman avtackades med present från styrelsen av förbundschefen under föregående vecka. Anna Hedman framför genom förbundschefen sitt tack till styrelsen och önskar lycka till i det fortsatta arbetet. Beslut om medelstilldelning från Försäkringskassan utskickat med kallelsen Rapporter från respektive part inför 2014: Arbetsförmedlingen ändrar 2014 sin styrning av möjlighet till insatser och program för sökande. Insatserna ska riktas till individer i de olika garantierna samt till personer som identifierats i behov av tidiga insatser. De som bedömts i behov av tidiga insatser ska i första hand erbjudas förmedlingsinsatser. Prioriterade grupper som de tidigare uttryckts är borttagna. Försäkringskassan förändrar i sin organisation. Konsekvensen blir att LFC chefens ansvarsområde blir för medarbetare som arbetar med ärenden som rör sjukpenning, rehabersättning och sjukersättning för personer som inte tidigare haft aktivitetsersättning. Medarbetare som arbetar med aktivitetsersättning och sjukersättningsärenden som följer efter aktivitetsersättning kommer att få en annan chef. All personal som arbetar med boende i Göteborg Nordost kommer dock tills vidare fortsatt ha sin arbetsplats på LFC Gamlestaden.

7 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 7(8) Göteborgs Stad Östra Göteborg: Ny ordförande för stadsdelsnämnden är Mats Karlsson, som också är Gbg Stads ordinarie ledamot i samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sektorschefen för IFO/Funktionshinder har slutat och rekrytering pågår. När det gäller utvecklingsfrågor så pågår diskussion om hur man kan ta tillvara erfarenheterna i utvecklingsbolaget UNO som nu avslutar EU projekt. Vidare är utvecklingsarbetet med Göteborgs Stads ambition att införa sociala hänsyn i upphandlingar viktigt för stadsdelens invånare. I Västra Götalandsregionen finns nu ett förslag till regionfullmäktige att besluta om att införa Vårdval Rehab från En del frågor kring reformen återstår dock att reda ut. Ny Krav och Kvalitetsbok för Vg primärvård kommer Eventuellt blir det en förändring av den politiska organiseringen före valet Förbundschefen har deltagit i en LFA som Gbg Stad anordnat om social hänsyn vid upphandling. Man vill gärna använda samordningsförbunden som lokal arena för de samverkande parterna. Arbetsgruppen återkommer med konkreta önskemål till samordningsförbunden Att: Godkänna rapporterna 56 Avtackning av avgående ordförande Beatrice Berglund Styrelsen och dess tjänstemän tackade för gott ledarskap och gott samarbete Beatrice Berglund tackade för gott samarbete och gott arbete.

8 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 8(8) 57 Sammanträdet avslutas Ordförande Beatrice Berglund avslutar sammanträdet Bilagor: 49 Tjänsteutlåtande Budget 2014 med inriktning till 2016 Bilaga Detaljbudget 2014 PPT presentation Budget , 52 PM: Val av ordförande och vice ordförande Tjänsteutlåtande: Medlemskap i CSR 55 Försäkringskassans beslut om ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2012 Rekommendation från Nationella rådet kring eget kapital Beslut om medelstilldelning från Försäkringskassan

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga Anmält förhinder SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Claes-Göran Borg, ordförande, Louise

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Tid: 13 december kl 9.00-13 Plats: Gamlestadens fabriker, hus B2, vån 4, Konservatorsateljén Närvarande: Ledamöter: Anna Johansson

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej Criss Hagfeldt 46 Birgitta Wessman Thyrsson (Region

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2014-05-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 10 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr Närvarande Ordförande Josefine Larsson Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer