SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost"

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör överenskommelse mellan de samverkande parterna. Vidare redovisas budgeterat stöd från ESF och de resurser som utgör del i kontant ersättning från projektägare i projekt Exsistre..

2 Innehåll INRIKTNING SAMVERKAN PÅ ARBETSFÖRMEDLING... 4 UNGDOMSCENTRUM ANGERED... 4 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN GAMLESTADEN... 5 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN ANGERED... 6 SAMVERKAN PÅ VÅRDCENTRALER OCH PSYKIATRI... 7 VÅRDCENTRALER ÖSTRA GÖTEBORG... 7 VÅRDCENTRALER ANGERED... 8 SAMVERKAN VID PSYKIATRISK MOTTAGNING GAMLESTADEN... 9 UTREDNING OCH REHABINSATSER GRÖN REHAB ARBETSFÖRMÅGEUTREDNING AKTIV/HÄLSOSKOLAN UTVECKLING AV-/NY VERKSAMHET UTVECKLING OCH ADMINISTRATION UTVECKLINGSINSATSER STYRELSE OCH SEKRETARIAT FINANSIERING GENOM ESF SAMMANFATTNING en är reviderad utifrån de tilläggsbeslut som gjordes i samband med styrelsemötet

3 DETALJBUDGET SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument presenterar detaljbudget för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. en tar sin utgångspunkt i styrelsens inriktning från Inriktningen har tagits fram i dialog med medarbetare och chefer som verkar inom Östra Göteborg och Angered. INRIKTNING Antalet individer som får stöd genom samverkan ska öka Fortsatt arbete för att utveckla tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin. Genom erfarenheter av Exsistre utveckla insatser för unga vuxna. Aktivt verka för möjlig implementering av Hälsoskolan efter ESF-finansiering. Genom Exsistre ta vara på erfarenheter av att driva ESF-projekt i förbundet Förbundet ska på sikt minska sitt ekonomiska stöd till lön för handläggare i tvärsektoriell samverkan till förmån för ytterligare utveckling av samverkan. Genom arbetsgrupp definiera behov av samordnare för tvärprofessionella team. Genom arbetsgrupp identifiera och föreslå möjliga rehabiliteringsinsatser och arbetsförmågeutredningar i samverkan. Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. -3-

4 SAMVERKAN PÅ ARBETSFÖRMEDLING UNGDOMSCENTRUM ANGERED Samordnare finansieras av Samordningsförbundet sedan , psykolog sedan Tjänstgöringsgrad, finansierad genom SOF Samordnare Angered SDF 50% Arbetsförmedlare Socialsekreterare Af Angered Angered SDF Psykolog Af Rehab 50% Summa Utöver de resurser förbundet finansierar har SDF Angered 2 årsarbetare och Arbetsförmedlingen 0,9 årsarbetare. Mål: Stödja utvecklingen av Ungdomscentrum genom metodutvecklare/arbetsledare samt psykolog. Målgrupp: Unga vuxna ca år, där enbart Af:s insatser inte räcker för etablering i arbete eller studier. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Ungdomscentrum utgör överenskommelse mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. -4-

5 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN GAMLESTADEN Start av verksamhet: Tjänstgöringsgrad Egenfinansiering Medfinansiering ESF Samordnare Af Gamlestaden 20% 20% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 40% 40% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 60% 60% Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 40% 20% 20% Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 40% 20% 20% ESF-finansiering Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered 20% FK-handläggare Gamlestaden 40% 20% 20% Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 25% 25% Arbetsstödjare Af Gamlestaden 25% 25% FK-handläggare Gamlestaden 25% 25% Summa Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier ska stödjas till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är ca 50 inskrivna samtidigt. Målgrupp: Personer över 18 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende av försörjningsstöd eller långtidssjukskrivna och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan samt unga med aktivitetsersättning. Från har verksamheten utökats med målgruppen unga vuxna. Utökningen sker med stöd av ESFmedel. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Handläggarteam vid Arbetsförmedlingen Gamlestaden utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Primärvårdsrehab Angered tillhandahåller sjukgymnast i handläggarteamet. Sjukgymnastens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnastkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. -5-

6 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN ANGERED Start av verksamhet: Tjänstgöringsgrad Egenfinansiering Medfinansiering ESF Samordnare Af Angered 20% 20% Arbetsförmedlare Af Angered 40% 40% SIUS Af Angered 60% 60% Socialsekreterare Angered SDF 40% 20% 20% Socialsekreterare Angered SDF 40% 20% 20% ESF-finansiering Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered 20% FK-handläggare Gamlestaden 40% 20% 20% Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 25% 25% Arbetsstödjare Af Gamlestaden 25% 25% FK-handläggare Gamlestaden 25% 25% Summa Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier ska stödjas till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är ca 50 inskrivna samtidigt. Målgrupp: Personer över 18 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende av försörjningsstöd eller långtidssjukskrivna och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan samt unga med aktivitetsersättning. Från har verksamheten utökats med målgruppen unga vuxna. Utökningen sker med stöd av ESFmedel. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Handläggarteam vid Arbetsförmedlingen Angered utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Primärvårdsrehab Angered tillhandahåller sjukgymnast i handläggarteamet. Sjukgymnastens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnastkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. -6-

7 SAMVERKAN PÅ VÅRDCENTRALER OCH PSYKIATRI VÅRDCENTRALER ÖSTRA GÖTEBORG Personal vårdcentral Primärvården Tjänstgöringsgrad 2012 Egenfinansiering Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 225% 133% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 40% FK-handläggare Gamlestaden FK 140% 70% Sjukgymnast Primärvårdsrehab Gamlestadstorget Arbetsterapeut Primärvårdsrehab Gamlestadstorget Summa 203% Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentraler i Göteborg Nordost i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Samordningsförbundet finansierar de externa resurser som anges i budget. Vårdcentralerna ansvarar för att egen personal samverkar kring patienter med de externa parterna. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Primärvårdsrehab Gamlestadstorget tillhandahåller sjukgymnast/arbetsterapeut i de samverkande teamen på vårdcentral. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten/arbetsterapeuten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnast- /arbetsterapeutkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. Resurserna avser samverkan hos Bergsjön Vårdcentral, Kortedala Vårdcentral, Nya Vårdcentralen Kortedala Torg, och Vårdcentralen Gamlestadstorget. -7-

8 VÅRDCENTRALER ANGERED Personal vårdcentral Primärvården Tjänstgöringsgrad 2012 Egenfinansiering Socialsekreterare Angered SDF 250% 145% Arbetsförmedlare Af Angered 40% FK-handläggare Gamlestaden FK 130% 65% Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered Arbetsterapeut Primärvårdsrehab Angered Summa 210% Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentraler i Göteborg Nordost i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Samordningsförbundet finansierar de externa resurser som anges i budget. Vårdcentralerna ansvarar för att egen personal samverkar kring patienter med de externa parterna. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Resurserna avser samverkan hos Angereds Läkarhus, Vårdcentralen Angered, Vårdcentralen Lärjedalen och Vårdcentralen Lövgärdet. Primärvårdsrehab Angered tillhandahåller sjukgymnast/arbetsterapeut i de samverkande teamen på vårdcentral. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten/arbetsterapeuten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnast- /arbetsterapeutkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. -8-

9 SAMVERKAN VID PSYKIATRISK MOTTAGNING GAMLESTADEN Tjänstgöringsgrad 2012 Psykiatrimottagningen Gamlestaden 20% Egenfinansiering Medfinansiering ESF ESFfinansiering Sjuksköterska FK-handläggare Gamlestaden FK 25% Utvecklad samverkan Summa 45% 0% 0% 0% Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid Psykiatrimottagningen Gamlestaden Nordost i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga En dialog har påbörjats med PMG om en utvecklad samverkan. Försäkringskassan och PMG har minskat sin tid i samverkan till förmån för nya aktörer. Utökad samverkan kommer att utvecklas under. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på Psykiatrimottagningen Gamlestaden utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. -9-

10 UTREDNING OCH REHABINSATSER GRÖN REHAB Grön rehab Primärvårdsrehab Angered Summa Mål: Grön rehab syftar till att stärka deltagarnas förmåga att ta vidare steg i arbetslivsinriktad rehabilitering. Primärvårdsrehab kommer att erbjuda 30 platser under. Målgrupp: Personer som finns aktuella inom aktiviteter finansierade, helt eller delvis, genom Samordningsförbundet. Bidraget om 300 tkr är sänkt från 600 tkr. En förutsättning för förbundets sänkta stöd till Grön rehab är att HSN 12 ger anslag till Primärvårdsrehab om 300 tkr för Grön rehab. ARBETSFÖRMÅGEUTREDNING Arbetsförmågebedömning Primärvårdsrehab Angered Summa Mål: Förbundet avsätter medel för att arbetsförmågeutredningar ska kunna ske i samverkan mellan huvudmännen. Syftet med arbetsförmågeutredningar är att de ska tydliggöra individens förutsättningar för arbete. Målgrupp: Personer i behov av fördjupad arbetsförmågebedömning där insatsen inte kan tillgodoses på annat sätt. -10-

11 AKTIV/HÄLSOSKOLAN Start av verksamhet: , utbyggd med Hälsoskola. Medfinansiering ESF ESFfinansiering Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered 75% Sjukgymnast Primärvårdsrehab Gamlestadstorget 25% Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered 40% Hälsopedagog VC för nyanlända 50% Övrigt Primärvårdsrehab Angered Summa Mål: Aktiv är en hälsofrämjande insats som grund för att individen kan gå vidare i sin rehabilitering. Volymmål är en genomströmning om individer per år. Aktiv erbjuder individuell träning 2 ggr/veckan under ledning av sjukgymnast på gym i 6 veckor. Aktiv finns i Gamlestaden och i Angered. Hälsoskolan inom Aktiv ska möta 50 deltagare per år och öka deltagarnas medvetenhet om sin hälsa och dess betydelse för att nå arbete. Målgrupp: Personer som riskerar att bli sjukskrivna eller personer som går från sjukskrivning till att börja arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen är öppen för deltagarna i de samverkande parternas samtliga insatser. Hälsoskolan inom Aktiv erbjuds Nyanlända invandrare inom ramen för etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen Etablering. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Aktiv utgör överenskommelse mellan Primärvårdsrehab Angered, Primärvårdsrehab Gamlestadstorget och Primärvårdens Enheten för vuxna flyktingar med Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. -11-

12 UTVECKLING AV-/NY VERKSAMHET Samordnare Team PTSD Summa Samordnare för tvärprofessionella team, 500 tkr frigörs för genom tidigarelagd implementering vid samverkan på vårdcentral och Grön rehab. Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. Tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD, 300 tkr frigörs för för start av tvärprofessionellt team för personer med PTSD genom att återställa eget kapitalunder två år istället för enbart.. Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin, resurser har frigjorts genom minskat anslag till Försäkringskassan och PMG till förmån för fler medverkan från andra aktörer. Medel finns under Samverkan PMG och påverkar inte utvecklingsanslaget. -12-

13 UTVECKLING OCH ADMINISTRATION UTVECKLINGSINSATSER Insats Tjänstgöringsgrad 2012 Utveckling Processtödjare Majorna/Linné SDF 40% Utveckling Utveckling Utveckling Utbildning/konferens Utvärdering Återställande av eget kapital Medfinansiering ESF Exsistre samordning Projektledare Af-Bygg 100% 100% Exsistre samordning Koordinator/admin. Centrum 100% 100% Exsistre samordning Projektekonom Intraservice 60% 60% Exsistre samordning Lokal Delta Ja Exsistre samordning Transnationalitet Nordost Ja Exsistre samordning Utvärdering Exsistre Nordost Ja Exsistre samordning Spridning Nordost Ja Exsistre samordning Resor Nordost Ja Totalt Summa ESF-projektet Exsistre pågår under perioden STYRELSE OCH SEKRETARIAT Styrelse ESFfinansiering Tjänstgöringsgrad 2012 Egenfinansiering Medfinansiering ESF Förbundschef Af-Bygg 100% 30% Bitr. förbundschef Majorna/Linné SDF 20% Utbildning/konferens Kansli Ekonomihantering ESF-finansiering Summa Projektledare är budgeterat till och med Tjänsten samfinsnaieras mellan de 5 samverkande samordningsförbunden i Exsistre 3 Lokal är budgeterad till och med

14 FINANSIERING GENOM ESF Följande poster kommer att finansieras genom medel från ESF Insats ESF-finansiering (andel av heltid) H-team/Dino Af Gamlestaden Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 25% H-team/Dino Af Gamlestaden Arbetsstödjare Af Gamlestaden 25% H-team/Dino Af Gamlestaden FK-handläggare Gamlestaden 25% H-team/Dino Af Angered Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 25% H-team/Dino Af Angered Arbetsstödjare Af Gamlestaden 25% H-team/Dino Af Angered FK-handläggare Gamlestaden 25% Hälsoskolan/Aktiv Sjukgymnast Primärvårdsrehab Nordost 40% Hälsoskolan/Aktiv Hälsopedagog VC för nyanlända 50% Exsistre samordning Projektledare Af-Bygg 100% Exsistre samordning Projektekonom Intraservice 60% Exsistre samordning Lokal Delta Ja Exsistre samordning Transnationalitet Nordost Ja Exsistre samordning Utvärdering Exsistre Nordost Ja Exsistre samordning Spridning Nordost Ja Exsistre samordning Resor Nordost Ja Totalt Summa Projektledare är budgeterat till och med Lokal är budgeterad till och med

15 SAMMANFATTNING KOSTNADER Samverkan på Arbetsförmedling tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Angered tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Gamlestaden tkr Ungdomscentrum Angered 625 tkr Samverkan på vårdcentraler och psykiatri tkr Vårdcentraler Angered tkr Vårdcentraler Östra Göteborg tkr Psykiatriska mottagningen Gamlestaden 400 tkr Utredning och rehabinsatser tkr Grön rehab 300 tkr Arbetsförmågeutredningar 600 tkr Aktiv/Hälsoskolan tkr Utveckling av-/ny verksamhet 915 tkr Samordnare för tvärprofessionella team. Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. Tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD. Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin. Utveckling och administration tkr Styrelse/sekretariat tkr Utvecklingsinsatser tkr Återställande av eget kapital 300 tkr Totalt tkr -15-

16 INTÄKTER Bidrag från huvudmän Stöd från ESF tkr tkr Totalt tkr TILLGÅNGAR Prognos: Eget kapital 900 tkr Totalt 900 tkr -16-

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2014-03-31 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 5 Tabell: Antal deltagare...

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2 Tid i aktivteter... 3 Unga med etableringssvårigheter... 4 Handläggarteam för unga vuxna i Kortedala Bergsjön... 4 Ungdomscentrum Angered... 4 Unga med

Läs mer

Reviderad budget 2012

Reviderad budget 2012 Reviderad budget 2012 Ärendet Samordningsförbundet Göteborg Nordost fattade 2011-11-21 beslut om budget för 2012. Under 2012 har budgetförutsättningarna förändrats. Följande huvudsakliga skäl föreligger

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2016-03-31 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 4 Diagram: Utskrivningsanledningar...

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST 2010 Samordningsförbundet Göteborg Nordost UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Detta dokument utgör ett komplement till förbundets årsredovisning. Här presenteras

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST 2011 Samordningsförbundet Göteborg Nordost UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Detta dokument utgör ett komplement till förbundets årsredovisning. Här presenteras

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Innehållsförteckning SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING... 5 BUDGET MED INRIKTNING FÖR 2014-2016... 5 REVISION

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost 2010

Samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost 2010 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost 2010 Rapport Helena Johansson 2011-01-28 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 VÅRDCENTRALER

Läs mer

2008/03 Avtal och kontrakt Städning 2008-01-01 Mottaget Enligt delegation Rengöringsgubben, avtal om städning av lokal

2008/03 Avtal och kontrakt Städning 2008-01-01 Mottaget Enligt delegation Rengöringsgubben, avtal om städning av lokal Diarium för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Dnr Ärendeslag Ärende Datum Status Meddelat/beslut Övrigt 2008/03 Avtal och kontrakt Ekonomihantering 2008-01-01 Mottaget Enligt delegation Intraservice,

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2007/01 1(8) Sammanträde 2007-05-09

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2007/01 1(8) Sammanträde 2007-05-09 Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2007/01 1(8) Tid: 9 maj 2007 kl 13.00-16.00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost, Gamlestadsvägen 4 Närvarande: Ledamöter: Håkan Linnarsson

Läs mer

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 12 juni kl 13.00-16.15 Plats: Arbetsförmedlingen Svingeln, Vestagatan 2 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Lennart Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för år 2015

Budget och verksamhetsplan för år 2015 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/14 2014-11-20 Ärende nr 3 Budget

Läs mer

Dialogmöte inför förslag om verksamhetsinriktning 2007 2009 kl 9.00 11.30

Dialogmöte inför förslag om verksamhetsinriktning 2007 2009 kl 9.00 11.30 Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 20 september kl 9.00 14.30 Plats: Kvibergs vandrarhem och konferens, Kvibergsvägen 5 09.00 11.30 Dialogmöte inför förslag

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2009 med plan för år 2010-2011

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2009 med plan för år 2010-2011 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2009 med plan för år 2010-2011 Budget 2009 med verksamhetsplan för år 2010-2011 Övergripande mål och målgrupper Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 36 t.o.m. 44) 1(7) Sammanträde 2013-09-26

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 36 t.o.m. 44) 1(7) Sammanträde 2013-09-26 Dnr 2013/01 ( 36 t.o.m. 44) 1(7) Tid: 2013-09-26 kl 9:00 12:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Ersättare Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Anna

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2011

Verksamhetsplan Budget 2011 Verksamhetsplan Budget 2011 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 8 t.o.m. 18) 1(9) Sammanträde 2013-04-19

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 8 t.o.m. 18) 1(9) Sammanträde 2013-04-19 Dnr 2013/01 ( 8 t.o.m. 18) 1(9) Tid: 2013-04-19 kl. 10:00 12:00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Gamlestadsvägen 4 Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Ersättare Närvarande Frånvarande: Beatrice

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen 1 2007-02-16 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Projektansökan till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom projektförslag

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Samordningsförbundet i Sundsvall

Samordningsförbundet i Sundsvall Verksamhetsplan och budget 2017 och plan för 2018 och 2019 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet den 2016-11-25 2 Innehållsförteckning Sid 1. Samordningsförbundet 3 2. Samordningsförbundets organisation

Läs mer

PROTOKOLL Nr 8/2007 1 (7) Samordningsförbundet Skövde 2007-12-13. Tid 2007-12-13. AME, Gesällgatan

PROTOKOLL Nr 8/2007 1 (7) Samordningsförbundet Skövde 2007-12-13. Tid 2007-12-13. AME, Gesällgatan PROTOKOLL Nr 8/2007 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande AME, Gesällgatan Anna-Britta Andersson Skövde kommun ordförande Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen Thomas Gustafsson

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för år 2017

Budget och verksamhetsplan för år 2017 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/16 2016-11-21 Ärende nr 4 Budget

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2007 Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Styrelsen bedömer att Samordningsförbundets verksamheter stämmer väl överens

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

DIS Deltagare i samverkan

DIS Deltagare i samverkan Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN DIS Deltagare i samverkan Uppföljning 2005-2007 Helena Johansson Hisingen

Läs mer

Årsrapport Hälsosteget 2016

Årsrapport Hälsosteget 2016 Årsrapport Hälsosteget 2016 Inledning Inför budget 2016 lades förslaget från Samordningsförbundet att utöka satsningen av hälsoutvecklare i de tvärprofessionella samverkansteamen på vårdcentraler i Angered

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

Gustav Adolfs Torg 4A, lokal Vargö

Gustav Adolfs Torg 4A, lokal Vargö SAMRAD Samordnings förbunden i Göteborg Jan Svensson, sekr Tfn: 03 1-368 02 99 PROTOKOLL 1 (5) CÖtehoqp Stad Stdsknsh'rt Sammanträdesdatum 20 1 O- 12-08 2011-01- 1 2 Närvarande: Ledamöter: Övriga närvarande

Läs mer

Om Lunds samordningsförbund Samordningsförbundets organisation styrelse Beredningsgruppen Ansvarig tjänsteman förbundssamordnaren

Om Lunds samordningsförbund Samordningsförbundets organisation styrelse Beredningsgruppen Ansvarig tjänsteman förbundssamordnaren Verksamhetsplan och Budget Lunds samordningsförbund 2017 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds

Läs mer

Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015

Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015 1 Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015 VP Fastställt 2015-11 -19 Leksand 15 11 13 Centralens Ledningsgrupp 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Årsredovisning 2014 Falköping/Tidaholm Ordförande: Hasse Andersson Förbunds chef: Margaretha Eriksson SAMMANFATTNING Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det

Läs mer

Delårsbokslut januari - augusti 2012

Delårsbokslut januari - augusti 2012 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/12 2012-10-05 Ärende nr 6 Delårsbokslut

Läs mer

Till generaldirektör Försäkringskassan Ann-Marie Begler

Till generaldirektör Försäkringskassan Ann-Marie Begler Ordförande Tord Karlsson, NNS c/o RAR i Sörmland, 611 84 Nyköping E-post: tord3@icloud.com D A T U M 2016-11-07 D I A R I E N R Tel:070-2992201 Till generaldirektör Försäkringskassan Ann-Marie Begler Försäkringskassans

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Delårsbokslut januari - mars 2013

Delårsbokslut januari - mars 2013 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/3 203-05-08 Ärende nr 7 Delårsbokslut

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg Verksamhets- och budgetplan 2007 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Samordningsförbundet Inledning s samordningsförbund bildades 1 januari 2007 och är bildat av Mariestads kommun, Töreboda

Läs mer

Projekt förstärkt arbetsterapeutmedverkan vid mottagningarna Vetlanda och Eksjö. Kan vi får fler patienter i arbete genom strukturerade insatser?

Projekt förstärkt arbetsterapeutmedverkan vid mottagningarna Vetlanda och Eksjö. Kan vi får fler patienter i arbete genom strukturerade insatser? Projekt förstärkt arbetsterapeutmedverkan vid mottagningarna Vetlanda och Eksjö Kan vi får fler patienter i arbete genom strukturerade insatser? Syfte Förbättra bedömningarna av aktivitets- och arbetsförmåga

Läs mer

Delårsbokslut januari - augusti 2013

Delårsbokslut januari - augusti 2013 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/13 2013-11-19 Ärende nr 2 Delårsbokslut

Läs mer

S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 2011-01- 0 1 2011-08- 31

S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 2011-01- 0 1 2011-08- 31 Delårsbokslut 211-8-31 1 S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 211-1- 1 211-8- 31 HANDLÄGGARTEAMEN VID AF ANGERED OCH AF GAMLESTADEN Deltagarflöde s start nya avslutade s slut

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (8) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-10-25 p 14 Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Styrelsemöte Tid: 13 16.00 21 november 2011 Diarienr 2011/ Plats: Samordningsförbundet, Brogatan 16 Mölndal

Styrelsemöte Tid: 13 16.00 21 november 2011 Diarienr 2011/ Plats: Samordningsförbundet, Brogatan 16 Mölndal Styrelsemöte Tid: 13 16.00 21 november 2011 Diarienr 2011/ Plats: Samordningsförbundet, Brogatan 16 Mölndal Närvarande Ledamöter Övriga Ledamöter: Dagmar Callgard, Mölndals stad (Fp) Anna Strand, Partille

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

FINSAM GÖR SKILLNAD!

FINSAM GÖR SKILLNAD! Finansiell samordning av rehabilitering för boende i Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd Frukostmöte 161125 FINSAM GÖR SKILLNAD! Välkommen! Upplägg idag Arbetsmarknadsläget Kort om Finsam, resultat Enter

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod 2014-2020 Försäkringskassans medverkan i ESF-projekt programperiod 2014-2020 Försäkringskassan har till och med 12 juli

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer