NYLANDS FÖRBUND PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYLANDS FÖRBUND PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM."

Transkript

1 NYLANDS FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. FÖRBUND

2 ISBN (inb.) ISBN (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson Layout: Anni Levonen Bilder: Tuula Palaste, förutom pärmbild Milla Aalto, s. 6 Mika Heittola, denna sida och s. 13 Anni Levonen Nylands förbund Helsingfors 2016

3 NYLANDS 26 KOMMUNER Askola Esbo Hangö Helsingfors Nurmijärvi Borgnäs Borgå Pukkila Hyvinge Ingå Träskända Grankulla Raseborg Sibbo Sjundeå Tusby Högfors Kervo Kyrkslätt Lappträsk Vanda Vichtis Lojo Lovisa Mörskom Mäntsälä NYLAND

4 ETT SÅNT LANDSKAP, VILKA MÖJLIGHETER! VI PLANERAR FÖR FRAMTIDEN Nylandsprogrammet tillväxt och en fungerande vardag Våra projekt ger tilläggsresurser Landskapsplanen, en karta för framtiden VI SKAPAR INTERNATIONELLT SAMARBETE Östersjöområdets kärna VI MÖJLIGGÖR TILLVÄXT Vi är på väg att bli en riktig metropol Kommunernas röst då det fattas beslut Plock

5 2 3 ETT SÅNT LANDSKAP, VILKA MÖJLIGHETER! Nylands förbund är en samkommun med 26 medlemskommuner. Landskapet har närapå 1,6 miljoner invånare. Enligt prognoserna har invånarantalet ökat till nästan två miljoner människor inom loppet av år Vårt metropollandskap växer och utvecklas. Vetenskap, konst, ekonomi. Stadslivets puls, en livskraftig landsbygd och en mångsidig harmoni mellan människa och miljö allt detta är Nyland. Nyland strävar efter att vara i spetsen för Östersjöområdet. Landskapet konkurrerar både nationellt och internationellt om kompetenta människor, företag, investeringar och ekonomisk framgång. För att kunna hävda sig i konkurrensen behövs ett välfungerande system för boende, rörlighet och service. Nylands förbund planerar landskapet som helhet genom att samarbeta med regionens kommuner, staten, läroanstalterna, olika organisationer och många andra aktörer. Förutom att vi planerar och utvecklar landskapet, möjliggör vi också saker och ting vi bedriver lobbyverksamhet, samlar bakgrundsinformation och påverkar. Nylands förbund står till din tjänst med sakkunskap.

6 4 5 VI PLANERAR FÖR FRAMTIDEN Nylands förbund skapar planer för landskapets framtid. Vi planerar strategiskt, samordnar regionala utvecklingsåtgärder samt planlägger på landskapsnivå. Internationalitet, en attraktiv region och välmående invånare är ledorden i vårt arbete med att planera och utveckla landskapet. Vi utarbetar Nylandsprogrammet, som styr utvecklingsarbetet i landskapet. Intressegrupperna i regionen förbinder sig till programmets principer och tar dem i beaktande till exempel då de förbereder finansieringsbeslut eller planerar olika projekt. Med landskapsplanerna planerar vi Nylands markanvändning långt in i framtiden. Planerna styr också kommunernas mer detaljerade planläggning. Nylands förbund är en lagstadgad regionutvecklings- och planläggningsmyndighet. Våra beslut baserar sig på kommunal demokrati, vilket skiljer oss från andra aktörer inom regionförvaltningen.

7 6 7 Nylandsprogrammet tillväxt och en fungerande vardag Nyland strävar efter att år 2040 vara i spetsen för Östersjöområdet. Nylandsprogrammet har utarbetats under ledning av Nylands förbund och NTM-centralen i Nyland och har som mål att skapa tillväxt för regionen och en fungerande vardag för invånarna. Målen når vi med metoder som sparar på naturen. Programmet grundar sig på följande mål: Den smarta tillväxtens vagga Lätt att komma till, stanna och verka i Ett rent och vackert Nyland I Nyland satsar man på digitaliseringens möjligheter. Nylandsprogrammet styr utvecklingen och markanvändningsplaneringen i landskapet så att våra gemensamma mål uppfylls. Målinriktad verksamhet och genuint samarbete är nylänningarnas trumfkort. Strategin för ett smart Nyland preciserar Nylandsprogrammet. Inom landskapets forsknings- och innovationsarbete ligger fokus på digitaliseringens möjligheter, i synnerhet vad gäller industri, ren teknologi, medborgartjänster, hälsovård och en urban vardag. Ett smart Nyland är ett varumärke som lyfter fram aktörerna och marknadsför vårt gemensamma kunnande internationellt.

8 8 9 Våra projekt ger tilläggsresurser Nylands förbund tilldelar finansiering för regionala innovationer och försök och medel från EU:s strukturfonder. Vårt mål är att märkbart öka andelen EU-stöd som riktas till Nyland Under EU:s programperiod administrerar vi Europeiska regionutvecklingsfondens medel för Södra Finland ett område som omfattar över tre miljoner människor. Dessutom leder vi ett stadsutvecklingsprojekt som omfattar Finlands sex största städer: Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Uleåborg och Åbo. Nylands förbunds EU-tjänst hjälper nyländska aktörer vid beredningen av EU-projekt. Helsinki EU Office i Bryssel drivs delvis av förbundet och bistår i synnerhet med att finna europeiska kontakter. Vi bereder också egna projekt och söker aktivt finansiering.

9 10 11 Landskapsplanen, en karta för framtiden Landskapsplanen är ett instrument för att styra grundläggande ärenden som berör var och ens vardag: Hur placerar man bostäder, arbetsplatser och tjänster? Hur löper trafiken och var finns till exempel natur- och friluftsområden? I landskapsplanen planeras helheten av funktioner ur en synvinkel som är mer omfattande än en enskild kommuns. Landskapsplanen har en stor inverkan på hur Nyland ser ut om flera årtionden. Landskapsplanen styr kommunernas mer detaljerade planläggning. Med planläggningen i Nyland strävar man efter att samhällsstrukturen är hållbar, att den byggda och naturliga miljön utvecklas i balans samt att trafiksystemen fungerar. Vi bygger tillsammans upp metropollandskapet. Då vi bereder och genomför landskapsplanen samarbetar vi med kommunerna och många andra intressegrupper, såsom trafikmyndigheter, företag och organisationer.

10 12 13 Landskapsplanen har en stor inverkan på hur Nyland ser ut om flera årtionden.

11 14 15 VI SKAPAR INTERNATIONELLT SAMARBETE Internationalitet är Nylands styrka och det möjliggör också framgång för landskapet. Goda kontakter till länderna kring Östersjön, aktivitet vid genomförandet av gemensamma projekt i EU samt deltagande i de europeiska intressebevaknings- och samarbetsorganisationerna är en del av vårt arbete. För oss är det ett angenämt jobb att skapa internationella kontakter. På det sättet kan vi vara med om att bygga nätverk som sträcker sig från Nyland ut till världen samt i motsatt riktning. Helsinki EU Office i Bryssel ägs delvis av Nylands förbund och är en viktig länk mellan regionala aktörer och EU:s verksamhetsfält. Vi deltar också i verksamheten vid Helsingforscentret i S:t Petersburg.

12 16 17 Östersjöområdets kärna Tyngdpunkten för vårt internationella arbete finns i Östersjöområdet, och likaså våra viktigaste samarbetspartner. Just nu medverkar Nylands förbund aktivt i två viktiga Östersjöorganisationer. Vårt mål är att göra organisationernas arbete effektivare och att uppnå synergieffekter. Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) är Östersjöområdets politiska samarbetsforum sedan 20 år tillbaka. Organisationens mål är ett rent Östersjön och en hög levnadsstandard på området. Nylands förbund är ordförande för forumet Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) är en samarbetsorganisation för Europas kustregioner. Nyland leder organisationens Östersjökommission , nu för andra perioden i följd. Organisationen har en viktig roll som intressebevakare för medlemsregionerna. Östersjöorganisationerna har många akuta ärenden på agendan, såsom trygg sjöfart, energi- och klimatärenden, den nordliga dimensionen och forskningsverksamhet.

13 18 19 VI MÖJLIGGÖR TILLVÄXT Vi är på väg att bli en riktig metropol Nyland är ett internationellt, mångkulturellt och modernt landskap en bra plats att bo och leva på. Våra trumfkort är god service, bra boende, fungerande trafik och ett starkt kulturliv. Till våra tillgångar hör också en livskraftig landsbygd och en vacker och mångsidig natur. Nästan 30 procent av alla finländare bor i Nyland. Man flyttar hit från andra delar av landet, men det internationella och dynamiska området lockar även invandrare. Över hälften av alla invånare i vårt land som har ett främmande språk som modersmål bor i Nyland. Invånarantalet ökar också till följd av hög nativitet. Invånarna är unga och många är i arbetsför ålder. Vårt landskap är en naturlig plats för företag att slå sig ner. Fungerande strukturer, utmärkta trafikförbindelser, en hög kunskapsnivå, utbildad arbetskraft och trygghet är Nylands konkurrensfördelar. Nylands förbund försöker genom sitt arbete se till att människor och företag, både från Finland och andra länder, har det bra och trivs i Nyland.

14 20 21 Fungerande strukturer, utmärkta trafikförbindelser, en hög kunskapsnivå, utbildad arbetskraft och trygghet är Nylands konkurrensfördelar.

15 22 23 Kommunernas röst då det fattas beslut Den högsta beslutanderätten inom Nylands förbund innehas av landskapsfullmäktige. Landskapsfullmäktige har valts av medlemskommunerna och består av medlemskommunernas förtroendevalda. Det praktiska arbetet styrs av landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen väljs av landskapsfullmäktige. Styrelserepresentanterna väljs så att det politiska styrkeförhållandet avspeglar resultatet från kommunalvalet i Nyland. På Nylands förbunds byrå jobbar ungefär 80 sakkunniga. Förbundets verksamhet finansieras nästan helt och hållet med medlemskommunernas betalningsandelar. Betalningsandelarna bestäms utifrån invånarantalet i varje kommun.

16 Ett av de 18 landskapsförbunden i Finland Lagstadgad regionutvecklings- och planläggningsmyndighet Samkommun med26 kommuner 77 ledamöter i landskapsfullmäktige 14 medlemmar i landskapsstyrelsen 1,6 miljooner Arealen invånare 29 % av Finlands befolkning km 2 55% av alla invånare i Finland med ett främmande språk som modersmål Av den nyländska befolkningen är 81 % finskspråkiga, 8,3 % svenskspråkiga och 10 % talar andra språk Arbetsplatser finns det nästan De största arbetsgivarna är handeln och social- och hälsovårdssektorn Bekanta dig med Nyland-databanken på vår webbplats. Tjänsten erbjuder ett brett utbud av statistiska uppgifter och analyser. uudenmaanliitto.fi/databanken

17 LAHTIS RIIHIMÄKI HYVINGE PUKKILA MÄNTSÄLÄ MYRSKYLÄ LAPPTRÄSK HÖGFORS ASKOLA SALO NURMIJÄRVI TUSBY TRÄSKÄNDA BORGNÄS KERVO LOVISA LOJO VICHTIS SIBBO BORGÅ VANDA SJUNDEÅ GRANKULLA ESBO HELSINGFORS KYRKSLÄTT RASEBORG INGÅ HANGÖ Nylands förbund 2016

18 uudenmaanliitto.fi/sv facebook.com/uudenmaanliitto Helsinki Smart Region: helsinkismart.fi Helsinki EU Office: helsinki.eu POST- OCH BESÖKSADRESS NYLANDS FÖRBUND Estersporten 2 B Helsingfors Vår byrå håller öppet vardagar kl Telefonväxeln betjänar kl Tel. (09) Böletået Böle järnvägsstation > Estersporten Bölebro Nylands förbund, 4. vån Bölegatan Lokvägen Västra Böle

19 TILLSAMMANS BYGGER VI UPP LANDSKAPET, VÄLKOMMEN MED! UUDENMAANLIITTO.FI/SV

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

NYLANDS FÖRBUND PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. TALAR FÖR DEM. FÖR ÄRENDEN VIDARE.

NYLANDS FÖRBUND PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. TALAR FÖR DEM. FÖR ÄRENDEN VIDARE. NYLANDS FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. FÖRBUND ISBN 978-952-448-332-2 (trycksak) ISBN 978-952-448-333-9 (pdf) Text: Viestintä Ässä / Sirkka-Liisa Salmela

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Nylands förbund utvecklar metropollandskapet

Nylands förbund utvecklar metropollandskapet Nylands förbund utvecklar metropollandskapet Vi blickar in i framtiden Nylands förbund är en framtidsmakare, som för samman kommunerna och landskapets övriga aktörer i samarbetssyfte. Vi är en strategisk

Läs mer

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete.

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete. Innehållsförteckning 1. Visionär topputvecklare av Nyland 2. Landskapets utvecklingsmål 3. Mål inom strategiskt partnerskap 4. Mål inom kommunikation och kompetens 5. Viktigaste intressegruppers förväntningar

Läs mer

Nyland förbund utvecklar metropollandskapet

Nyland förbund utvecklar metropollandskapet Nyland förbund utvecklar metropollandskapet Nylands förbund är en strategisk planerare i landskapet som sammanfogar de regionala utvecklingsåtgärderna, planlägger på landskapsnivå och bevakar landskapets

Läs mer

Nylands förbund. utvecklar. metropollandskapet

Nylands förbund. utvecklar. metropollandskapet Nylands förbund utvecklar metropollandskapet Med blicken riktad mot framtiden Nylands förbund är en strategisk planerare i landskapet som sammanfogar de regionala utvecklingsåtgärderna, planlägger på landskapsnivå

Läs mer

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland 2 Etapplandskapsplan 2 för Nyland omfattar ett område med 26 kommuner. Som metropollandskap är Nyland exceptionellt bland

Läs mer

Sysselsättningsöversikt, februari 2014

Sysselsättningsöversikt, februari 2014 UTSIKTER FEBRUARI NTM-CENTRALEN I NYLAND Ytterligare information: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Sysselsättningsöversikt, februari Får publiceras 25.3. kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Nylands förbund landskapets utvecklare - Skärgården i landskapsplanen

Nylands förbund landskapets utvecklare - Skärgården i landskapsplanen Nylands förbund landskapets utvecklare - Skärgården i landskapsplanen 9.4.2014 Oskari Orenius\Per-Stefan Nyholm Nylands förbund En lagstadgad samkommun som enligt statsrådets beslut har 26 medlemskommuner

Läs mer

Sibbo. Kommunrapport

Sibbo. Kommunrapport Sibbo Kommunrapport Bakgrund och genomförande 1/2 Syftet med undersökningen var att utreda vad medlemmar i Företagarna i Finland anser om kommunernas näringspolitik samt om utvecklingen av samarbetet mellan

Läs mer

Kommunrapport Borgå. Företagarna i Finland

Kommunrapport Borgå. Företagarna i Finland Kommunrapport Borgå Företagarna i Finland Bakgrund och genomförande 1/2 Syftet med undersökningen var att utreda vad medlemmar i Företagarna i Finland anser om kommunernas näringspolitik samt om utvecklingen

Läs mer

Nylands förbund, Estersporten 2 b, 4. våningen, Helsingfors. Rubrik Sida

Nylands förbund, Estersporten 2 b, 4. våningen, Helsingfors. Rubrik Sida PROTOKOLL 2/2017 1 Kommittén för språklig service TID 08.12.2017, klo 09:05-11:20 PLATS Nylands förbund, Estersporten 2 b, 4. våningen, 00240 Helsingfors ÅRENDEN SOM BEHANDLAS Rubrik Sida 7 Öppnande av

Läs mer

Samrådsrapport

Samrådsrapport Metropolområdets förhandsutredning preliminära alternativen - kommunindelningsutredningsområdena och alternativen till metropolförvaltningen Samrådsrapport 11.1.2013 Utredarna Jarmo Asikainen, Rolf Paqvalin,

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR NYLANDS FÖRBUND

GRUNDAVTAL FÖR NYLANDS FÖRBUND 1 (10) GRUNDAVTAL FÖR NYLANDS FÖRBUND Grundavtalet har trätt i kraft 4.3.2013 Kap. 1 SAMKOMMUNENS NAMN, UPPGIFTER OCH MEDLEMSKOMMUNER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Uudenmaan liitto, kuntayhtymä

Läs mer

Samkommunens namn är Uudenmaan liitto, kuntayhtymä Nylands förbund, samkommun. Dess hemort är Helsingfors stad. Samkommunen är tvåspråkig.

Samkommunens namn är Uudenmaan liitto, kuntayhtymä Nylands förbund, samkommun. Dess hemort är Helsingfors stad. Samkommunen är tvåspråkig. 1 Ls 2/2010 Ärende nr 19 GRUNDAVTAL FÖR NYLANDS FÖRBUND Kap. 1 SAMKOMMUNENS NAMN, UPPGIFTER OCH MEDLEMSKOMMUNER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Uudenmaan liitto, kuntayhtymä Nylands förbund, samkommun.

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 18/ (5) Stadsfullmäktige Stj/

Helsingfors stad Protokoll 18/ (5) Stadsfullmäktige Stj/ Helsingfors stad Protokoll 18/2012 1 (5) 366 Ändring av grundavtalet för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HEL 2012-013867 T 00 01 06 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING OM UTVECKLINGEN AV VÄSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM ÅREN

AVSIKTSFÖRKLARING OM UTVECKLINGEN AV VÄSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM ÅREN 2014 AVSIKTSFÖRKLARING OM UTVECKLINGEN AV VÄSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM ÅREN 2014 2019 Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2014 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Läs mer

Etapplandskapsplan 2 för Nyland. Planförslag. Landskapsplanen. revidering

Etapplandskapsplan 2 för Nyland. Planförslag. Landskapsplanen. revidering Etapplandskapsplan 2 för Nyland Planförslag Landskapsplanen planen revidering Planeringsområdet omfattar 28 kommuner Etapplandskapsplan 2 för Nyland är den första landskapsplanen som omfattar de 28 kommunerna

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2018 Kommunerna i Svenskfinland 2018 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Lag om ordnande av tillväxttjänster i landskapet Nyland

Lag om ordnande av tillväxttjänster i landskapet Nyland 2. lagförslag, 15.3.2017 (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster)/begäran om utlåtande TEM/1260/03.01.01/2016, 1.3.2017 DETALJMOTIVERING ----

Läs mer

HELSINGFORS- REGIONEN 2050

HELSINGFORS- REGIONEN 2050 HELSINGFORS- REGIONEN 2050 Strategiska riktlinjer för markanvändning, boende och trafik Helsingforsregionens VISION Helsingforsregionen är ett centrum i världsklass för affärsrörelse och innovationer.

Läs mer

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL Beståndspolitik Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek 18.3.2015 Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS

Läs mer

Miljöministeriets förordning

Miljöministeriets förordning UTKAST Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Nyland I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 och 17 a i naturvårdslagen (1096/1996), sådana de lyder i

Läs mer

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsprogram för Österbotten 2018 2021 Program för deltagande och bedömning Godkänd av landskapsstyrelsen 30.1.2017 Innehåll 1 Landskapsprogrammets utgångspunkter... 3 2 Landskapsprogrammets syfte

Läs mer

KOMET blir KOMET2020 - Kompetens och mentorskap för unga. Projektutredare Lotta Keskinen Tel. 041 505 5755 lotta.keskinen@luckan.

KOMET blir KOMET2020 - Kompetens och mentorskap för unga. Projektutredare Lotta Keskinen Tel. 041 505 5755 lotta.keskinen@luckan. KOMET blir KOMET2020 - Kompetens och mentorskap för unga Projektutredare Lotta Keskinen Tel. 041 505 5755 lotta.keskinen@luckan.fi Målgrupp Unga utanför studier och arbete; i risk för avbryta studierna;

Läs mer

LF 3/2011 Ärende nr 32. budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014

LF 3/2011 Ärende nr 32. budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 LF 3/2011 Ärende nr 32 budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan

Läs mer

budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014

budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 Nylands

Läs mer

Nylands förbunds publikationer D Nylands förbund

Nylands förbunds publikationer D Nylands förbund Nylands förbunds publikationer D 59-2010 Nylands förbund Verksamhets- och ekonomiplan för 2011-2013 Budget för 2011 Nylands förbund Verksamhets- och ekonomiplan för 2011-2013 Budget för 2011 Nylands förbund

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Nyland 2019 Utredning om de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna 2018

Nyland 2019 Utredning om de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna 2018 Nyland 219 Utredning om de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna 218 Mikko Ulander, Anna Laiho, Jari Holttinen 6.6.218 Allmänt om undersökningen Allmänt om undersökningen Syftet med undersökningen

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2012 I enlighet med kommunikationsministeriets

Läs mer

LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND. Laura Leppänen förändringsdirektör

LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND. Laura Leppänen förändringsdirektör LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND Laura Leppänen förändringsdirektör 26.1.2017 VAD INNEBÄR DE NYA LANDSKAPEN? 18 landskap grundas i Finland 1.7.2017. Ansvaret för att arrangera service överförs

Läs mer

VIDSTRÄCKTA, SAMMANHÄNGANDE SKOGSOMRÅDEN SOM EN DEL AV DET EKOLOGISKA NÄTVERKET I NYLAND

VIDSTRÄCKTA, SAMMANHÄNGANDE SKOGSOMRÅDEN SOM EN DEL AV DET EKOLOGISKA NÄTVERKET I NYLAND Etapplaneutredningar November 2006 Sammandrag Tuula Palaste-Eerola VIDSTRÄCKTA, SAMMANHÄNGANDE SKOGSOMRÅDEN SOM EN DEL AV DET EKOLOGISKA NÄTVERKET I NYLAND Det ekologiska nätverket består av naturens kärnområden

Läs mer

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi Bra priser! Perusta etsivätoimisto, opi tekemään sarjakuvia, askartele hauskoja soittimia, lähde tutkimusmatkalle luontoon. Tötterön ja Pikkiksen seurassa ei tule aika pitkäksi! OTAVA Katso kaikki tuotteet:

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Oy Apotti Ab Anslutnings- och teckningsavtal

Oy Apotti Ab Anslutnings- och teckningsavtal Oy Apotti Ab Anslutnings- och teckningsavtal 1(9) Innehåll 1. Avtalsparter...2 2. Definitioner...2 3. Bakgrunden och föremålet för avtalet...3 4. De Stiftande Aktieägarnas samtycke till anslutning av Nya

Läs mer

LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND. Laura Leppänen förändringsdirektör

LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND. Laura Leppänen förändringsdirektör LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND Laura Leppänen förändringsdirektör 26.1.2017 VAD INNEBÄR DE NYA LANDSKAPEN? 18 landskap grundas i Finland 1.7.2017. Ansvaret för att arrangera service överförs

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift KÅRKULLA SAMKOMMUN Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes 20.8.1960. Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift är att ordna svenskspråkig omsorg

Läs mer

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 - Trafikverkets långsiktiga plan Köpenhamn 6.-8. April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 Trafikverkets expertuppfattning om framtidens trafiksystem och hur det ska byggas

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Nylands förbunds BUDGET FÖR 2014 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR

Nylands förbunds BUDGET FÖR 2014 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR Nylands förbunds BUDGET FÖR 2014 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014 2016 Nylands förbunds publikationer D71-2013 Nylands förbunds publikationer D71-2013 ISSN 1236-4096 Layout: Anni Levonen Foton: Tuula

Läs mer

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut BESKRIVNING. Selvitystyön raportti. Etapplandskapsplan 2 för Nyland

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut BESKRIVNING. Selvitystyön raportti. Etapplandskapsplan 2 för Nyland Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut BESKRIVNING Selvitystyön raportti Etapplandskapsplan 2 för Nyland Nylands förbunds publikationer A 35-2014 BESKRIVNING ETAPPLANDSKAPSPLAN 2 FÖR NYLAND Fastställd

Läs mer

Expertutlåtanden. om utkastet till landskapsplan. Landskapsplanen. revidering. Ord på vägen när förslaget till landskapsplan utarbetas

Expertutlåtanden. om utkastet till landskapsplan. Landskapsplanen. revidering. Ord på vägen när förslaget till landskapsplan utarbetas Expertutlåtanden om utkastet till landskapsplan Ord på vägen när förslaget till landskapsplan utarbetas Landskapsplanen revidering Diskussion leder till lösningar! Tanken med expertutlåtandena har varit

Läs mer

ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANG I EN SAMLINGSLOKAL FÖR TILLFÄLLIG INKVARTERING

ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANG I EN SAMLINGSLOKAL FÖR TILLFÄLLIG INKVARTERING ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANG I EN SAMLINGSLOKAL FÖR TILLFÄLLIG INKVARTERING Denna anvisning upphäver tidigare anvisningar om tillfällig inkvartering av Helsingfors stad samt räddningsverken i Östra

Läs mer

Allmänt bostadsbidrag KORT OCH LÄTTLÄST

Allmänt bostadsbidrag KORT OCH LÄTTLÄST Allmänt bostadsbidrag KORT OCH LÄTTLÄST Innehåll Stöd för boende 2 Vem kan få allmänt bostadsbidrag? 2 Boendekostnader 3 Hur stort är bostadsbidraget? 3 Bassjälvrisken 5 Så här räknas bidraget 6 Ansökan

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

MED I VARDAGEN. NTM-centralen i Egentliga Finland

MED I VARDAGEN. NTM-centralen i Egentliga Finland MED I VARDAGEN NTM-centralen i Egentliga Finland Samarbete för invånarnas och regionens väl Med kompetent arbetskraft mot framgång En attraktiv omgivning lockar nya invånare och företag En matkedja i utveckling

Läs mer

Strategin för åren

Strategin för åren Strategin för åren 2019 2020 1Utgångspunkter för strategiarbetet och den nya verksamhetsmiljön Kundfokus Konkurrens om kompetent personal Strategin för åren 2019 2020 ses som en uppdatering av den föregående

Läs mer

Service organiserad genom samarbete i landskapet. Social- och hälsovården

Service organiserad genom samarbete i landskapet. Social- och hälsovården 7 1 Nyland Landskapet Nyland har 28 kommuner och där bor nära en tredjedel (29,1 procent, ca 1,53 miljoner invånare) av hela Finlands befolkning. Områdets kommunstruktur är heterogen: kommunstorleken varierar

Läs mer

Får man vara sjuk på svenska???

Får man vara sjuk på svenska??? Vem vårdar vem? 10.10.2013 Effektiv vård för patientens bästa - på patientens modersmål Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi - potilaan äidinkielellä Stig Stolt Specialplanerare HNS-Servis Får man vara

Läs mer

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen.

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen. SEMINARIETS TALARE Outi Mäkelä, riksdagsledamot, landskapsstyrelsens ordförande, Saml. Outi Mäkelä leder Nylands landskapsstyrelse, organet som styr och beslutar om beredningen av landskapsplanen. Outi

Läs mer

NYLAND I SIFFROR 2008

NYLAND I SIFFROR 2008 NYLAND I SIFFROR 2008 1 INNE- HÅLL NYLAND I SIFFROR 2008 BEFOLKNING Areal och befolkning 4 Åldersstruktur 5 Boendetäthet 6 Befolkningsförändringar 7 Andelen utlänningar 8 Andelen examina 9 Modersmål annat

Läs mer

Bostadspriserna i Helsingfors 2005

Bostadspriserna i Helsingfors 2005 Webbpublikationer från Helsingfors stads faktacentral 27 2006 Malmgård Svedängen Bostädernas medelpris, /m2 Parkstad 1 600-2 200 Brobacka Storskog 2 201-2 749 Medelpris 2 750 /m2 2 751-3 290 3 300-4 250

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 januari 2013 76/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagorna till jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling,

Läs mer

En livskraftig. kommunoch. servicestruktur. 5b/2011. Utredning av strukturgruppen för kommunalförvaltningen. DEL II Regional genomgång.

En livskraftig. kommunoch. servicestruktur. 5b/2011. Utredning av strukturgruppen för kommunalförvaltningen. DEL II Regional genomgång. En livskraftig kommunoch servicestruktur Utredning av strukturgruppen för kommunalförvaltningen DEL II Regional genomgång 5b/2011 Kommunerna DEL II Regional genomgång En livskraftig kommun- och servicestruktur

Läs mer

Drömmarnas Borgå S TA D S S T R AT E G I F Ö R B O R G Å U T K A S T

Drömmarnas Borgå S TA D S S T R AT E G I F Ö R B O R G Å U T K A S T Drömmarnas Borgå S TA D S S T R AT E G I F Ö R B O R G Å U T K A S T 1 6. 5. 2 0 1 8 Bäst även i vardagen #stadsliv Den populäraste hemstaden Föregångare i klimatarbetet Drömmarnas Borgå Ömsesidig respekt

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Understöd för ekonomirådgivning för hyresgäster

Understöd för ekonomirådgivning för hyresgäster Understöd för ekonomirådgivning för hyresgäster Innehåll 1 Bakgrund till understödet... 3 2 Kommuner med rätt att ansöka om understödet... 3 3 Fördelning av understödet... 3 4 Understödets storlek och

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

MED RÖTTER I DET STORA METROPOLOMRÅDET...TILLSAMMANS BYGGER VI VINGAR FÖR FRAMTIDEN. Rötter och vingar

MED RÖTTER I DET STORA METROPOLOMRÅDET...TILLSAMMANS BYGGER VI VINGAR FÖR FRAMTIDEN. Rötter och vingar MED RÖTTER I DET STORA METROPOLOMRÅDET....TILLSAMMANS BYGGER VI VINGAR FÖR FRAMTIDEN. Rötter och vingar EN FRAMTIDSGRANSKNING FÖR DET STORA METROPOLOMRÅDET TEXT: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija

Läs mer

Beredningsmaterial till Nylandsplanen 2050: STRUKTURPLAN FÖR NYLAND, UTKAST PLANKARTA OCH BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. Framlagt

Beredningsmaterial till Nylandsplanen 2050: STRUKTURPLAN FÖR NYLAND, UTKAST PLANKARTA OCH BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. Framlagt Uudellemaalle pitää olla myös helppo tulla jok Suomea - - ja maailmaltakin. Beredningsmaterial till Nylandsplanen 2050: STRUKTURPLAN FÖR NYLAND, UTKAST PLANKARTA OCH BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER Framlagt

Läs mer

Begäran om utlåtande om förhandsutredningen över metropolområdet

Begäran om utlåtande om förhandsutredningen över metropolområdet Begäran om utlåtande VM079:00/2012 1 (6) Kommun- och regionförvaltningsavdelningen 11.3.2013 Enligt sändlista Begäran om utlåtande om förhandsutredningen över metropolområdet Regeringen ska enligt regeringsprogrammet

Läs mer

En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet

En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi 1.10.2012 Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund En samkommun för de 16 kommunerna i

Läs mer

Regional planering och förankring

Regional planering och förankring Regional planering och förankring överinspektör Minna Torkkeli, miljöministeriet NordVind seminar 11 oktober 2011 Vindkraft & lokal förankring Vindkraft i Finland Vindkraftskapaciteten i Finland (maj 2011)

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Regionförvaltningsreformen

Regionförvaltningsreformen Regionförvaltningsreformen Lägesöversikt januari 2016 9.2.2016 1 Juha Sipiläs regeringsprogram Ett separat beslut som förenklar organiseringen av den offentliga regionförvaltningen (staten, regionerna

Läs mer

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell Språkklimatet i Finland år 2016 Kommunmarknaden 14.09.2016 Marina Lindell Språkbarometern Följer upp hur den språkliga servicen förverkligas i tvåspråkiga kommuner. Hur väl får den lokala språkminoriteten

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Sammanställning av de gällande landskapsplanerna för Nyland 2017 BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. Nylands förbund

Sammanställning av de gällande landskapsplanerna för Nyland 2017 BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. Nylands förbund Nylands förbund 1.12.2017 Sammanställning av de gällande landskapsplanerna för Nyland 2017 BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER Uudenmaan liitto // Nylands förbund Helsinki-Uusimaa Regional Council Esterinportti

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM VAD INNEBÄR REFORMEN? Finlands förvaltning organiseras i tre nivåer: stat, landskap, kommun. 18 nya landskap bildas i Finland Uppgifter från kommunerna, samkommunerna,

Läs mer

Målsättningar för den regionala kommunikationen

Målsättningar för den regionala kommunikationen Målsättningar för den regionala kommunikationen 202020 Vasaregionens image bland Finlands topp 6 regioner En nationellt stark bild av Vasaregionen som sysselsättare av kunniga personer i synnerhet inom

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Kjell Herberts Kristinestad den 20 maj 2011

Kjell Herberts Kristinestad den 20 maj 2011 * Kjell Herberts Kristinestad den 20 maj 2011 * *... skulle den samlade lokala, regionala och nationella informationen om svenska aktiviteter vara mindre synlig och betydligt mera fragmentarisk och spretig

Läs mer

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Två förvaltningsspråk Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Ole Norrback, Vbl 20.01.2012 Två likvärdiga förvaltningsspråk i samma kommun kunde trygga

Läs mer

Drömmarnas Borgå 2030

Drömmarnas Borgå 2030 Drömmarnas Borgå 2030 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ UTKAST 15.8.2018 BäST OcKSÅ I vardagen Ömsesidig respekt POPUläRASTE hemstaden STADSlIv FÖREGÅnGARE I KlImATARBETE Om det var jag som valde Borgå eller Borgå

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Villkor för företaget Små företag (mindre än 50 årsverke) och mikroföretag som är belägna på område med landsbygdskaraktär

Läs mer

Finansiering av bostäder i Finland

Finansiering av bostäder i Finland Finansiering av bostäder i Finland Bostadspolitiken och små kommuner Rikskonferens 25-26 april 2018, Hillerstorp, Gnosjö kommun Ann-Sofi Backgren, Österbottens landskapsstyrelse Finland är landsbygdsdominerad,

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Synlighet åt regionala aktörer!

Synlighet åt regionala aktörer! Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts till fördel för landskapet.

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

Planläggningsöversikt

Planläggningsöversikt Planläggningsöversikt 2018 2019 20.9.2018 Innehåll PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2018 2019... 2 LANDSKAPSPLANLÄGGNING... 2 AKTUELLA LANDSKAPSPLANER... 2 NYLANDSPLANEN 2050... 2 PLANEN FÖR ÖSTERSUNDOMOMRÅDET...

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad. Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi. Kommuner

Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad. Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi. Kommuner Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi Kommuner INRIKESMINISTERIETS PUBLIKATIONER 4/2007 INRIKESMINISTERIET PRESENTATIONSBLAD

Läs mer

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 NTM-centralens stöd för företag Team Finland Utvecklingstjänsterna för företag (Tavastehus NTMcentral) Gemensam anskaffning

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM VAD INNEBÄR REFORMEN? Finlands förvaltning organiseras i tre nivåer: stat, landskap, kommun. 18 nya landskap bildas i Finland Uppgifter från kommunerna, samkommunerna,

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Trafikrådet Eeva Linkama, trafikpolitiska avdelningen NVF 13 Seminarium i Tammerfors 17.10.2007 1 Framtida utmaningar för transportsektorn

Läs mer

TILLSAMMANS ÄR VI MERA Lape Nyland Program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) / SHM

TILLSAMMANS ÄR VI MERA Lape Nyland Program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) / SHM TILLSAMMANS ÄR VI MERA Lape Nyland Program för tveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) / SHM 1 PRESENTATION AV PROJEKTET Förändringsagent Hanna Tiirinki & Projektchef Maikki Arola Syftet med projektet

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 6/2008 8.12.2008

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 6/2008 8.12.2008 Bilaga: Utbildningskalender BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 6/2008 8.12.2008 Innehållsförteckning 1) Kommunkvoter i innehållslig utbildning 1. Föreläsningar om sekretessplikt - anvisningar om förhandsfrågor

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB)

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Mhs 8/2010 Asia nro 123 ETAPPLANDSKAPSPLAN 3 FÖR NYLAND Blombackens avloppsreningsverk PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Landskapsstyrelsen 27.9.2010 Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu

Läs mer