En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet"

Transkript

1 En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi

2 Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

3 Österbottens förbund En samkommun för de 16 kommunerna i landskapet Österbotten Förbundets ämbetsverk finns i Vasa och leds av landskapsdirektör Olav Jern 30 anställda i Österbotten och tre anställda i Bryssel

4 Österbotten

5 Primära uppgifter regional utveckling landskapsplanläggning intressebevakning arbete med att främja den finskspråkiga kulturen i landskapet

6 Regional utveckling I lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) sägs att förbundet ska utarbeta... en långsiktig landskapsöversikt. Den nya landskapsöversikten blev färdig våren ett landskapsprogram för fyra år i sänder. Programmet upptar de för landskapets utveckling viktigaste projekten och åtgärderna. en årlig genomförandeplan för landskapsprogrammet.

7 Regional utveckling Österbottens förbund beviljar projektfinansiering genom landskapsutvecklingspengar Västra Finlands program för konkurrenskraft och sysselsättning (Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF) Botnia-Atlantica-programmet.

8 Intressebevakning Förbundet är landskapets viktigaste intressebevakare Målet är att påverka de statliga besluten så att landskapet kan stärka sin konkurrenskraft Tyngdpunkter: - förbättring av infrastrukturen - forsknings- och utbildningsresurser - regionalisering - Kvarkens världsarv - tillgången på arbetskraft

9 Kvinnor på chefsposter i Finland Diskussionen om kvinnor på chefsposter började i Finland på 1970-talet Traditionellt har kvinnorna fått chefsposter i företagsvärlden Arbetsmarknaden i Finland kraftigt segmenterad horisontalt: kvinnorna har kvinnodominerade uppgifter i kvinnodominerade branscher Socialarbete Hälsovården Undantag: offentlig förvaltning vertikalt: kvinnor har ofta uppgifter på lägre nivå än männen

10 Ledarskap ur könsperspektiv Finns det skillnader i kvinnors och mäns ledarskap? Förklarande faktorer bl.a.: Beteendet Personligheten Olika erfarenheter och tolkningar hos de underställda av förmannens beteende Enligt ett flertal undersökningar finns inga anmärkningsvärda skillnader i kvinnors och mäns ledarskap skillnader kan ändå uppstå av bl.a. Biologiska drag, socialisering i småbarnsåldern, maskulint beteende hos kvinnor på chefsposter

11 Individuella faktorer i karriärutvecklingen Kön Familj Ålder Utbildning Erfarenhet Professionell kompetens Driftighet att lägga sig i blöt Personlighet Ambition Utseende Personliga egenskaper Kommunikationsstil Ledarskapsstil Nätverkande

12 Kvinnliga särdrag Värderingar, attityder och intresseområden Kvinnor koncentrerar sig på att ta hand om och tillgodose andra Män fokuserar på konkurrens, risker och kontroll Femininitet är också eftersträvansvärt Empati Social kompetens Demokratiskt beslutsfattande

13 Krav som ställs på ledarskap inom regionutveckling Muntliga färdigheter Skriftliga färdigheter Intresse av samhälleliga ärenden Vilja att förändra samhället och ta tag i brister Förmåga att behärska helheter och detaljer Förmåga att handha flera parallella arbetsuppgifter God stresstålighet Diplomatisk förmåga Vilja och förmåga att samarbeta Administrativa kunskaper Förmåga att organisera Förmåga att motta kritik Förmåga att ge upp

14 Regionalutvecklingsdirektörs uppgiftsbeskrivning a. Ansvarar för enhetschefens allmänna uppgifter och deltar i ledningsgruppens verksamhet. b. Är andra ersättare för landskapsdirektören. c. Leder beredningen av förbundets regionalpolitiska riktlinjer (generellt både stads-, landsbygds- och skärgårdspolitik) och utarbetandet av regionala utvecklingsprogram och landskapets utvecklingsstrategier enligt lagen om utveckling av regionerna. d. Leder och deltar i utarbetandet av planer som hänför sig till genomförandet av landskapsöversikten, landskapsprogrammet och andra planer och program. e. Leder genomförandet av nationella utvecklingsprogram och projektutvecklingsarbetet. f. Ansvarar för bedömningen av landskapsprogrammets miljökonsekvenser i enlighet med lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program. g. Ansvarar för separat överenskomna uppgifter som anknyter till social- och hälsovården. h. Är vid behandling av landskapsplanens konsekvenser ordförande för förbundets arbetsgrupp för bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program/miljökonsekvensbedömning. i. Är vice ordförande för SONet BOTNIAs styrgrupp. j. Medverkar i olika arbetsgrupper: k. Deltar i internationell verksamhet som hör till arbetsuppgifterna. l. Deltar i andra uppgifter enligt överenskommelse. Uppgifter i anknytning till förvaltning av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ersättare anges i förvaltnings- och kontrollsystemet): - Leder beredningen av förbundets ställningstaganden om EU:s strukturpolitik och utarbetandet av EU:s målprogram i landskapet. - Deltar i landskapets samarbetsgrupps och dess sekretariats arbete och är vice ordförande för sekretariatet. - Deltar i beredningen av ansökan om ändring. - Deltar enligt särskild överenskommelse i beredningen av utvecklingsprojekt samt i deras styrgrupper, övervakar projekt och bistår med rådgivning och uppföljning i anslutning till projektverksamheten. - Medverkar i olika arbetsgrupper: övervakningskommittén för Västra Finlands operativa program för ERUF, Botnia-Atlanticaprogrammets styrkommitté (ersättare) och övervakningskommitté (ersättare), projektberedningsgruppen och projektadministrationsgruppen.

15 Österbottens förbund Sandögatan 6 (PB 174) Vasa Pohjanmaan liitto Hietasaarenkatu 6 (PL 174) Vaasa tfn (06) fax (06) puh. (06) faksi (06)

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser 1 Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen PROPOSITIONENS

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Regionalt mål för konkurrenskraft och sysselsättning Södra Finlands ERUF-åtgärdsprogram 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Regionalt mål för konkurrenskraft och sysselsättning Södra Finlands ERUF-åtgärdsprogram 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Regionalt mål för konkurrenskraft och sysselsättning Södra Finlands ERUF-åtgärdsprogram 2007 2013 Vi beklagar att denna svenskspråkiga översättning tillsvidare saknar det tabeller

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling 6Aika Öppna och smarta tjänster ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap Ansökningsguide Den andra ansökningsomgången under

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Vd:s översikt. datatekniken.

Vd:s översikt. datatekniken. Finlands Kommunförbund Årsberättelsen 2011 Innehåll Vd:s översikt 3 Kommunförbundets strategi 4 Kommunförbundets verksamhet inom de priorite rade områdena 2011 5 Kommunförbundets organisation och tjänster

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 Tid för mötet: 24.4.2013 kl. 18.00 19.30 Plats för mötet: Vääräjoki-salen, Sievi Ärenden för behandling:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer